12
mar
Seneste opdatering: 16/10-12 kl. 2309
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

The U.S. has an estimated 43 million immigrants; the E.U.’s 27 member states collectively have 47 million. About 13% of the U.S. population was born abroad; many Western European countries (such as Spain and Germany) have a similar percentage of foreign-born residents. The estimated number of Muslim immigrants living in the E.U. (nearly 13 million) is about the same as the estimated number of Mexican immigrants residing in the U.S. (more than 12 million).

When internal migration is excluded, the main origins of Christian immigrants to the E.U. include Russia (1.3 million), Ukraine (1 million) Albania (640,000), Serbia (580,000), Ecuador (580,000), Brazil (460,000), Colombia (440,000), the United States (430,000) and several countries in sub-Saharan Africa. Top origins for Muslim immigrants are Turkey, Morocco, Algeria and Pakistan. Hindu immigrants are mostly from India, and the religiously unaffiliated have mostly come from Russia and China. The vast majority of Buddhist immigrants in Europe have come from Asian countries, including Sri Lanka, Vietnam and Thailand. Faith on the Move ,The Religious Affiliation of International MigrantsANALYSIS March 8, 2012

”Ensamkommandes” boende i Sverige kostar nu mer per dygn än Ritt Bjerregårds uppehälle i Paris

Af Kjell Håkansson

De av Snaphanens läsare som är gamla nog att ha läst nyhetstidningar för 33 år sedan minns säkert Ritt Bjerregaards skandalomsusade Parisvistelse. Som undervisningsminister skulle hon i den franska huvudstaden leda en delegation på ett UNESCO-möte. På 13 dagar hade hon gjort av med 60000 kr av de danska skattebetalarnas pengar, 4600 kr per dag. Då ingick bland annat en svit på ett av Paris dyraste hotell och en limousine. Excesserna resulterade inte bara i ett ramaskri i danska tidningar, men var också en stor nyhet i Stockholmspressen långt upp i Mellansverige. Händelsen ledde till att dåvarande statsministern Anker Jørgensen avskedade sin undervisningsminister. I realiteten blev det endast en ”time out”; mindre än ett år och ett val senare var hon tillbaka i maktens innersta kretsar, då som socialminister i en ny dansk regering.

Året var 1978, i december månad. Vanskötseln av Sveriges ekonomi hade inte mer än inletts och landets valuta var fortfarande stark. En dansk krona kunde köpas för i runda slängar 80 svenska ören, dvs de danska skattebetalarnas räkning för Ritt Bjerregaards uppehälle i Paris motsvarade cirka 3700 svenska kronor. Ett svenskt prisbasbelopp har sedan dess stigit 3,5 gånger, vilket ger vid handen en dygnskostnad på knappt 13000 svenska kronor omräknat till dagens penningvärde.

Ensamkommande som substantiv är ett relativt nytt ord i det svenska språket. Från att först ha fungerat som adjektiv i uttryck som ”ensamkommande barn” eller ”ensamkommande flyktingar” används det nu ofta som substantiv eftersom de människor det handlar om i de flesta fall varken är barn eller flyktingar. De ensamkommande inkvarteras på speciella boende där personaltätheten är ungefär en anställd per boende. Kostnaderna för enbart boendet har hitintills uppgetts vara cirka 2000 kr per person och dygn.

Nu skriver Riksdag & Departement, svenska riksdagens egen tidskrift, att kostnaden per ensamkommande många gånger ligger på mellan 3000 och 6000 kr per barn och dygn, men att notan ibland kan bli ännu högre. Sigtuna kommun toppar listan med 15816 kronor per ”barn” och dygn, alltså högre än Ritt Bjerregårds uppehälle i Paris! Men medans Ritt Bjerregårds dyra boende i Paris var en engångsföreteelse på 13 dygn, talar vi här om kostnader för 365 dagar per år, år efter år intill vederbörande uppnår sin påstådda myndighetsålder. Det finns dessutom betydligt fler ensamkommande än det finns Ritt Bjerregård. På nyhetstidningarnas redaktioner runtom i Sverige höjer man, med något enstaka undantag inte på ögonbrynen, trots att nyheten sprids som en löpeld på de ”politiskt inkorrekta” webbsidorna.

I januari förra året greps en terrormisstänkt man i Uganda. Han hade kommit till Sverige som ensamkommande ”16-åring” från Somalia, fått permanent uppehållstillstånd och skulle nu, 18 år gammal, utrustad med ett provisoriskt så kallat främlingspass åka på rekreationsresa till Uganda på de svenska skattebetalarnas bekostnad. När han greps bar han på sina ursprungliga kenyanska identitetshandlingar, där han var 9 år äldre än han uppgett i Sverige. Det 16-åriga flyktingbarnet från Somalia som fått asyl i Sverige var alltså en 25-årig (nu 27-årig) man från Kenya. Han hade verkligen garderat sig när han sökte asyl och verkar ha varit väl förtrogen med de svenska asylreglerna. Han kanske hade fått stanna i Sverige om han uppgivit sin rätta identitet och ålder men hade då varit tvungen att hitta på en trovärdig flyktinghistoria och riskerat att inte bli trodd. Genom att påstå att han var från Somalia gick det lättare; att komma från en oroshärd ger nästan automatiskt uppehållstillstånd.


För Somalias del beror det lite på varifrån i landet man kommer och på det aktuella läget. Nu drog han dessutom till med att han endast var 16 år gammal. De flesta ensamkommande som klassas som minderåriga får nämligen stanna i Sverige (75% 2011), trots att endast några få procent betecknas som ”konventionella” flyktingar. Enligt Migrationsverket behöver skälen inte vara av samma tyngd och allvar som för vuxna, faktiskt kan ensamkommande få permanent uppehållstillstånd även om de helt saknar asylskäl, så länge man anser att det inte finns någon i hemlandet som kan ta emot dem (trots att det helt uppenbart finns en avsändare som har betalt en stor summa pengar till de människosmugglare som har ombesörjt resan). Det skall i sammanhanget nämnas att en expedit på systembolaget som säljer vin till en 16-åring som påstår sig vara 25 år utan att kontrollera hans ålder skulle avskedas och kanske åtalas. Fallet med 25-åringen från Kenya som påstod sig vara 16 år får däremot inga konsekvenser för någon av de tjänstemän som varit inblandad i beslutsprocessen. Eftersom inget ansvar utkrävs kan man med fog påstå att Sveriges flyktingpolitik bokstavligt talat är ansvarslös.

Genom röntgenundersökelser av handleder och tänder går det att medicinskt bestämma åldern på ungdomar, men endast med en noggrannhet på +/- 2 år, vilket ändå betyder att om ålderstestet säger att individen är mer än 20 år bör man kunna utgå ifrån att vederbörande är över 18. Den ovan nämnda 25-åringen skulle alltså ha avslöjats med ett medicinskt ålderstest. I Sverige gör man normalt inte sådana ålderstester, och om de utförs (på frivillig basis) kan resultatet enligt Migrationsverket endast användas till den asylsökandes fördel. Med tanke på de höga kostnaderna för de ensamkommandes boenden är detta egentligen ganska anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att Skatteverket, Försäkringskassan och andra myndigheter inte drar sig för att genomföra kontroller när de misstänker att individer försöker uppnå ekonomiska fördelar genom att lämna osanna uppgifter.

Resultatet av de ålderstester som utförts i Danmark, Norge och Finland är skäl nog att misstänka att många ensamkommande i Sverige faktiskt inte uppger sin rätta ålder. Ålderstester i Danmark visade nämligen att 73% av de testade asylsökande var över 18 år, i Norge fann man att 9 utav 10 ensamkommande ljög om sin ålder. I Finland har ålderstester gett liknande resultat; där visade sig den äldsta vara 34 år och själv flerbarnspappa. Testerna är frivilliga men att vägra låta sig testas förringar asylsökarens förtroendekapital. Efter att ålderstester börjat praktiseras i Danmark, Norge och Finland har antalet ensamkommande som kommer till dessa länder minskat kraftigt medans alltfler nu söker sig till Sverige, som trots sin ringa storlek tar emot fler ensamkommande än något annat EU-land. Nyheten sprider sig…

De dyra kostnaderna till trots är de ensamkommande inte alltid själva nöjda med sitt boende. I Hofors och Torsåker i Gävleborg län till exempel, tycker de ensamkommande att orterna är för trista och vill hellre bo någon annanstans. På dessa boenden har de ensamkommande dessutom krävt att få halalslaktat kött och får i denna fråga medhåll från Socialstyrelsen!

Att underlåta att åldertesta asylsökanden som påstår sig vara under 18 år är inte enbart en kostnadsfråga utan även en fråga om rättssäkerhet. Då och då rapporteras om misshandel och bråk på boenden för ensamkommande runt om i Sverige. När gärningsmän skall lagföras är deras ålder av stor betydelse eftersom man blir straffmyndig först vid 18 års ålder. Genom att vi inte känner deras rätta ålder kan vuxna män därigenom slippa straff för sina annars straffbara gärningar.

Kjell Håkansson


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 12 marts 2012 - 17:25 - Svar

Helligdage er også mulige ved varsler om mindre end fire solskinstimer, i det omvendte, naturligvis.

Frank P

Posted: 12 marts 2012 - 17:33 - Svar

Det er utroligt at tingene stadig kan løses på fredlig hvis i England.

Jurister og dommere er samfundets pest.

Frank P

Posted: 12 marts 2012 - 17:55 - Svar

The Archbishop of Canterbury, Rowan Williams, is reported as saying: “The cross has become a religious decoration.” It is something which religious people hang on to as a substitute for faith. He goes on: “I believe that during Lent one of the things we all have to face is to look at ourselves and ask how far we are involved in the religion factory.” He sees the cross as part of that “religion factory”.

Ja, den Rowan Williams, kirkeligt overhoved i England, der ikke misser en chance for at agitere islams sag. Han har opfordret til indførsel af dele af Sharia.

hvilken skændsel…. han er prototypen på et godhedsmenneske, der ender med at invitere pyromanerne indenfor… hvilken landsforræder, hvilken kætter… føj… at englænderne ikke skammer sig og at nogen ikke gør noget for at vælte ham af pinden… jeg fatter det ikke…

Maria Due

Posted: 12 marts 2012 - 18:33 - Svar

“it is not a “requirement” of the Christian faith, employers can ban the wearing of the cross and sack workers who insist on doing so.”

Ja så. Men det er jo et tveægget sværd.

Der står mig bekendt ikke noget i Koranen om, at muslimske kvinder skal bære slør, burka eller anden teltagtig hel- eller halvmaskering.

Jonny

Posted: 12 marts 2012 - 18:37 - Svar

Tja, enligt BBC:s generaldirektör Mark Thompson kan kristna och kristendomen behandlas på ett helt annat sätt än andra religioner och deras utövare. Att kritisera eller håna andra religioner kan uppfattas som “rasism”. Dessutom har hot om våld eller faktiskt våld en återhållande effekt på media. De “toleranta” blir extra “toleranta” om de får en smäll på käften. Med en återgång till häxbål och inkvisition kan kristendomen alltså möjligen återfå den “respekt” andra religioner åtnjuter i media och övrig offentlighet.

BBC director-general Mark Thompson has claimed Christianity is treated with far less sensitivity than other religions because it is ‘pretty broad shouldered’.

He suggested other faiths have a ‘very close identity with ethnic minorities’, and were therefore covered in a far more careful way by broadcasters.

But he also revealed that producers had to consider the possibilities of ‘violent threats’ instead of polite complaints if they pushed ahead with certain types of satire.

Mr Thompson said: ‘Without question, “I complain in the strongest possible terms”, is different from, “I complain in the strongest possible terms and I am loading my AK47 as I write”. This definitely raises the stakes.’
(…)
‘I think religion should never receive that level of protection or sensitivity.
But I think it is wrong to imagine that it therefore goes into the general swim and that a cartoon of the Prophet Mohammed is no more challenging than a debate about what two plus two equals.’

He added: ‘The point is that for a Muslim, a depiction, particularly a comic or demeaning depiction, of the Prophet Mohammed might have the emotional force of a piece of grotesque child pornography.

‘One of the mistakes secularists make is not to understand the character of what blasphemy feels like to someone who is a realist in their religious belief.’

When asked by his interviewer, the historian Timothy Garton Ash, if it was the case that the BBC wouldn’t dream of airing something ‘comparably satirical’ as Jerry Springer: The Opera about Mohammed, he said:
‘Essentially the answer to that question is yes.’

He added: ‘The idea you might want to… think quite carefully about whether something done, in quotes, in the name of freedom of expression, might to the Jew, or the Sikh, or the Hindu, or the Muslim, who receives it, feel threatening, isolating and so forth, I think those are meaningful considerations.’

h t t p://www.dailymail.co.uk/news/article-2106953/Christianity-gets-sensiti ve-treatment-religions-admits-BBC-chief.html

  steen

  Posted: 12 marts 2012 - 18:57 - Svar

  @ Johnny: Jeg havde gjort en post om Thomson klar, men så blev der ikke plads. Jeg synes dog stadig at interviewet med ham er rigtig interessant. En mand med mange øh’ er, men som også kan belægge sine ord.

   Skåning

   Posted: 13 marts 2012 - 23:58 - Svar

   Vilken fjolla! Själva poängen är ju att provocera så att de lär sig att ta sin egen religiösa övertygelse med en större klackspark än idag. T o m Strindberg blev på sin tid åtalad för blasfemi, men blev frikänd. Över de senaste 200 åren har vi hånat kristendomen till den nivå att de har lärt sig tåla “blasfemi”. Självfallet borde samma procedur upprepas mot nyinflyttade muslimska invandrare idag. Det finns ingen anledning att ta deras känslomässiga upprördhet i betraktning. Tvärtom.

Maria Due

Posted: 12 marts 2012 - 18:53 - Svar

http://jp.dk/udland/europa/article2720946.ece#laes

De træder på os.

I øvrigt har vi i Danmark pt. fire mandlige partiledere og fire kvindelige.

Info

Posted: 12 marts 2012 - 19:03 - Svar

“VÄL FÖRTROGEN MED DE SVENSKA ASYLREGLERNA”

För den som inte följt utvecklingen via nätsidor som Politiskt inkorrekt, Fria Tider och Avpixlat skulle väl Kjell Håkanssons nyktra beskrivning av verkligheten te sig som ett makabert skämt; en parodi på en parodi.

Försök få texten publicerad på Newsmill!

Kjell Håkansson skriver bl.a.: “Han hade verkligen garderat sig när han sökte asyl och verkar ha varit väl förtrogen med de svenska asylreglerna.” Ja, och han är långt ifrån ensam. Hur många instruktioner på olika språk som öppet lär ut på nätet, hur PUT-aspiranter lättast duperar svenska journalister, politiker och migrationsmyndigheter vet jag inte – men det lär vara många.

Här är ett exempel:

http://svenssonsfortvivlan.blogspot.com/2011/02/repris-arabisk-utbildn ing-hur-man.html

Robert R

Posted: 12 marts 2012 - 20:05 - Svar

Den religion vil jeg tilslutte mig!

Jonny

Posted: 12 marts 2012 - 20:14 - Svar

SvD:s Kaj Schueler skriver i en krönika om Tryckfrihetssällskapet. Ingressen är som brukligt (ännu) värre än artikeltexten: “Enligt Tryckfrihetssällskapet har vi inte längre verklig yttrandefrihet i Sverige. De har fel – det har vi. Men eftersom ord inte är oskyldiga finns det begränsningar i yttrandefriheten.”

Ibland blir det uppenbart att Malmö inte bara geografiskt ligger närmare Danmark än Stockholm. Mentala stämningar, trender och politiska idéer förflyttar sig över Sundet och slår rot där innan de möjligen färdas vidare norröver.

Dessvärre har det dock under de senaste åren (vilket bland annat framgår av många tidningsartiklar) inte varit trädgårdsodling, finstämd poesi, provocerande prosa eller goda smørrebrød som i första hand tagit språnget från en kust till en annan.

Nej, det har istället till en del handlat om en import av mc-gängkultur, invandrarfientliga idéer och så kallad rättframhet. För såväl i Danmark som i Sverige hävdas ibland att det bara är vissa saker som får sägas, tänkas och debatteras. Företrädarna för dessa åsikter brukar räkna upp feminismen, islam, invandrare, kulturskillnader, brottslighet och multikulturalismen. Är man i dessa frågor inte politiskt korrekt stängs man ute från medierna, brukar det heta.

Ungefär så har också journalisten Ingrid Carlqvist resonerat när hon ”efter dansk förebild” startade Tryckfrihetssällskapet i Malmö. Förebilden är det danska Trykkefrihedsselskabet, som genom sin grundare Lars Hedegaard gett uttryck för starkt antimuslimska åsikter. Vid ett tillfälle har han även fällts för rasistiska uttalanden enligt Danmarks motsvarighet till lagen om hets mot folkgrupp.

Tryckfrihetssällskapets retorik går i all enkelhet ut på att det inte längre existerar någon verklig yttrandefrihet i Sverige – det har blivit tyst. Och det dröjde inte länge förrän alla förorättade åsiktsmånglare, nazister, Förintelseförnekare, sverigedemokrater och nationaldemokrater tilläts ansluta sig till i Tryckfrihetssällskapets Facebookgrupp.

Egentligen handlar detta inte om att försvara yttrande- eller tryckfriheten. För i likhet med sin danska förebild lägger man tonvikten vid vissa grupper och fenomen: muslimer, mångkulturalismen och feminismen. Enstaka händelser används för att uttala generella sanningar och extrema åsikter samt spä på fördomar – ungefär på samma sätt som Sverigedemokraterna etablerade sig i det svenska politiska landskapet.

I Sverige liksom i Danmark har yttrande- och tryckfriheten sina begränsningar. Lagar, som hets mot folkgrupp och i Danmark paragraf 266b, har stiftats för att förhindra rasistisk och extremistisk förföljelse av judar, muslimer, homosexuella och andra minoriteter. Tyvärr har det behövts, för ord är varken neutrala eller oskyldiga.

h t t p://www.svd.se/kultur/ord-ar-inte-oskyldiga_6916675.svd

P.S.
@Steen
Tack, intressant video.

  steen

  Posted: 12 marts 2012 - 20:50 - Svar

  Tak i lige måde. Jeg kendte ikke SvD s nye kulturchef. Det er jo ikke fordi, der står noget, der ikke er set før. Det slår heller ikke ligefrem gnister.

Info

Posted: 12 marts 2012 - 21:24 - Svar

“FÖRELÄSNINGEN INSTÄLLD”

Här är adressen till Sv. Tryckfrihetssällskapet:

http://www.tryckfrihet.com/

Öppningssidan visar två bilder, som omväxlar. Den ena är rubricerad “Föreläsningen inställd” och visar en överkryssad medarbetare i bl.a. Svenska Dagbladet, Roland Poirier Martinsson, vilken efter påtryckningar – på grund av beröringsskräck och Breivik-fobi – hoppat av sin redan utannonserade föreläsning, som skulle behandla s.k. genusvetenskap. Klicka på “Läs mer”.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 12 marts 2012 - 22:38 - Svar

De ensamkommande, som ju inte existerade som fenomen för 10 år sedan, utgör, liksom “migrationspolitiken” i övrigt, en vidareutveckling av Cloward-Piven-strategin, enligt vilken statens finanser och samhället i stort ska belastas tills det brister. Cloward och Piven talade redan på 60-talet om att “utrota fattigdomen” och skapa en medborgarlön men menade också att lite våld och oro i samhället kunde hjälpa till att uppnå “utjämningen” snabbare. Bristen på fattigdom bland medborgare i västvärlden idag visar att vänsterns syfte inte främst är att utrota fattigdomen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward%E2%80%93Piven_strategy

http://www.foxnews.com/story/0,2933,542521,00.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-fattiga-barn-i-storstaderna

anonym

Posted: 13 marts 2012 - 05:09 - Svar

Umars Pagt spøger efterhånden mere end bare i baggunden. Begyndende i det små , for at vokse sig større og større. Så fremtiden ser jo jo lysende (læs: Jahannam) ud for os dhimmier.

elwee

Posted: 13 marts 2012 - 20:25 - Svar

Det som händer i mitt land, Sverige, står inte något DDR eller Nordkoreanskt statsskick efter på något sätt.
Man trampar på hederligt folk och lurar de arbetsamma att arbeta ännu mer för att det ska bli mer pengar till den nya adeln, invandrarna.
Inget får saknas dem trots att vår skola är slagen i stycken, vården är ett skämt om du är en allvarligt sjuk svensk, de gamla som byggt upp den välfärd som trots allt finns kvar behandlas så att om de vore djur så skulle djurskyddet gripit in för länge sedan.

Det finns inte pengar till infrastruktur, gamla fina byggnader får förfalla, skattefinansierade skyddsnät försvinner, men det görs ALDRIG några nedskärningar för den nya adeln …
Tvärtom öses det ut pengar på dem och förståndet att låta bli att kasta friska pengar efter dåliga existerar inte hos den mängd landsförrädare som bebor mitt land …

Skåning

Posted: 13 marts 2012 - 20:31 - Svar

Jag ställer mig frågan vilka dessa 110 000 judar som flyttar in i EU är. Det är illa nog att vara ursprungsbefolkning/kristen/ateist, men är det någon grupp som ligger riktigt risigt till i Europa inom kort (och redan nu), så är det judar. Varför flyttar de inte till Israel istället? Har de ingen självbevarelsedrift?

Hanzi

Posted: 14 marts 2012 - 10:59 - Svar

Er Albanien ikke et muslimsk land?

  Peter Buch

  Posted: 14 marts 2012 - 21:52 - Svar

  Ikke fuldstændigt, CIA world factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.ht ml

  Religions:
  Muslim 70%, Albanian Orthodox 20%, Roman Catholic 10%
  note: percentages are estimates; there are no available current statistics on religious affiliation; all mosques and churches were closed in 1967 and religious observances prohibited; in November 1990, Albania began allowing private religious practice

Kurt

Posted: 15 marts 2012 - 03:58 - Svar

Sverige er allerede ødelagt som land. Det finnes ikke lenger håp for Sverige.

Leave a Comment