15
apr
Seneste opdatering: 16/4-12 kl. 1055
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af dem 62 procent af familiemedlemmer. Det var den film, Højesteret forleden burde have adspillet i Hedegaard-sagen, hvis altså ikke realiteter er 266b sager fuldstændigt uvedkommende. Ingen af de tre domstole har berørt emnet med ét ord. Sendt på al-Hurra TV i December 2008, men tilsyneladende først undertekstet nu. via Hodja.

Lord Ahmed udlover dusør på 10 mio. $ for Obama og Bush

Redepisseren, multimillionæren Tony Blairs opfindelse, pakistaneren Lord Nazir Ahmed blev i dag af indlysende grunde udelukket fra Labour. Den pakistanske stammenatur gik over optugtelsen. England er blevet en parodi og en vittighed, de behøver ikke Monty Python længere.

What a proud day for the world’s most important alliance. MEMRI reports that during a recent visit to his native Pakistan, Lord Nazir Ahmed, a member of the British House of Lords, announced that he was putting up a bounty of £10 million for the capture of President Barack Obama and his predecessor, President George W. Bush.

The bounty is an expression of solidarity with the Pakistan-based jihadist organization, Lashkar-e-Taiba, for aid in the capture of whose chief (Hafiz Muhammad Saeed) the United States has announced a $10 million reward. Lord (ahem) Ahmed regards the U.S. bid as “an insult to all Muslims” and a “challenge [to the] dignity of the Muslim ummah.” The peer went on to say “he would arrange the bounty at any cost even if he was left with the option of selling all his personal assets, including his house.” The ummah is the notional worldwide community of Muslims — and here you thought members of Parliament represented Britain. Thank you Tony Blair.

Pakistan born Lord Ahmed was made Britain’s first muslim peer in 1998 and is no stranger to controversy. In 2007 he criticised Tony Blair’s decision to award author Salman Rushdie a Knighthood, saying he had “blood on his hands” Britain’s House (of Lords) Islamist Places £10 Million Bounty on Obama and Bush, Lord Ahmed Suspended After Offering ‘£10m Bounty For Capture Of Obama And Bush’

Snerpethed er moderne

Barnevoldtægt er ok, men bare lår og en brysteholder…….

In Utrecht, sexy posters have been covered up and a message stuck across them. Many people are annoyed at what they see as “Muslim censorship”, others are surprised it hasn’t been done before.

In Kanaleneiland, a predominantly Muslim area of Utrecht, a poster advertising the open museum weekend has been covered by a black bag. The poster shows a woman in a short pink strapless dress. A message reading ‘La ilahe il Allah – No Sexually Tinted Advertising In Our Suburbs. Stand Up And Fight Against This Case To Protect Our Children!’ is plastered across the bag. Another poster showing a woman in a bikini in the distance walking on a beach has also been covered up. The next day the cover had been taken off, but angry reactions had already started appearing on the internet. Muslim censorship or just plain decency?

A photo of a Muslim woman wearing full Islamic dress and holding up a bra as she sorts laundry is stirring controversy in Kamloops, B.C., and the Saudi Arabian Embassy is now involved.The photo, taken by Thompson Rivers University fine arts student Sooraya Graham, features one of Graham’s friends wearing a niqab, a veil covering the face, and an abaya, a full-body cloak.The picture was a class assignment and was originally displayed with other student photos in mid-March, until some students complained and a staff member tore it down a week later. “I was pretty shocked and I kind of felt my personal space as an artist and a Canadian had been invaded,” said Graham. Muslim woman’s bra photo sparks controversy

Ezra Levant forklarer her, hvem der hev brysteholderbilledet ned på den canadiske kunstskole:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


arne

Posted: 16 april 2012 - 01:43 - Svar

Tallet er nok enda høyere, var det ikke snakk om rundt 60% i Pakistan om jeg ikke husker feil.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 16 april 2012 - 07:32 - Svar

“Lord” Ahmed: Neil Kinnock, George Galloway och deras gäng skrattar sig fördärvade nu när extremvänstern och aristokratin går arm i arm.

Johansen

Posted: 16 april 2012 - 10:36 - Svar

Den video om udbredte familievoldtægter i Saudi-Arabien burde blæses ud i familien Danmarks stuer i prime time på DR.

Josefina Bergfast

Posted: 16 april 2012 - 11:40 - Svar

Angående: ” In Utrecht, sexy posters have been covered up”……”Muslim censorship or just plain decency”……

Ett ”fenomen” som överallt och bland alla olika slags folkslag verkar förekomma vid krigssituationer är att män gentemot ”fiendernas folk” i någon slags ”masspsykos” vill försöka våldta så många som möjligt av ”fiendernas kvinnor”?

De vill därmed försöka förödmjuka och kränka fiendernas flickor och kvinnor i någon slags psykotisk, manisk eller berusad ”krigsstrategi” av något slag?

Detta är ett märkligt ”fenomen” som man kan vilja undra över.

Vad beror det på? Vad är det för psykologiska ”mekanismer” som triggar igång sådana beteenden? Hur ”tänker” det manliga psyket i krigiska situationer mellan t ex olika nationer, kulturer och folk?

Handlar det om att genom att försöka ”förstöra” ”det potentiella fiendefolkets” kvinnor så vill man ”försäkra” sig om att detta potentiella fiendefolk inte kommer att kunna ”föröka sig självt” när kriget är slut?

Genom att försöka ”förstöra” kvinnornas förmågor att föda barn så vill man ”orena dem” genom att ”våldta” dem? På så vis ”kränker” man deras ”moderlighet”? Detta ses då som ett slags ”delstrategi” i själva bekämpandet och ”tillintetgörelsen” av ”fiendefolket” som man befinner sig i ”krig” med?

Genom att förvandla fiendefolkens flickor och kvinnor till att vara ”enbart sexuella varelser”, alltså till att vara enbart ”som horor” så REDUCERAR man dessa kvinnors möjligheter att vara ”som mödrar”?

Själva våldtäkterna fråntar då ”förhoppningsvis” (?) fiendefolkens kvinnor deras förmågor till ”den moderliga kärleken” som är den ”icke-sexuella” kärleken? Man ”orenar” dem genom sina ”kränkande våldtäkter” och ”förvandlar” dem till att ENDAST vara ”som horor” och FRÅNTAR dem därmed ”förhoppningsvis”(?) samtidigt deras möjligheter att kunna vara ”som mödrar” och på så vis antas målet om den önskade ”utplåningen och tillintetgörelsen av fiendefolket” kunna uppnås?

Det är också ett välkänt ”fenomen” att kvinnor som i krig blir med barn av ”en man från fiendefolken” mer eller mindre blir ratade av den egna befolkningen? Marit Paulsson har beskrivit hur hon som barn blev ratad därför att hennes far var en tysk soldat och att hennes mor därför mer eller mindre blev betraktad som just ”som en hora”.

Kanske detta ”fenomen” i sin tur hänger samman med att en befolkning på ett (omedvetet?), psykologiskt plan kanske betraktar det som en ”potentiell fara”, eller en ”potentiell risk” att ha någon avkomma från ett ”potentiellt fiendefolk” mitt ibland det ”egna folket”? Detta barn skulle då kunna anses bli en framtida ”agent” för just ”de potentiella fiendefolkens sak och intressen”?

Vem vet?…

Dessa komplicerade psykologiska ”fenomen” är verkliga. De har förekommit genom historien och de förekommer i världen bland alla olika slags folk, i större eller mindre grad, och mer eller mindre medvetet?

ATT folkstammar, språkstammar och nationer krigar vet ju varje litet barn.

Sätten att ”kriga” kan variera?

Om det då finns detta ”grundläggande psykologiska krigsfenomen” att tro sig om att kunna ”bekämpa” och ”totaltillintetgöra” de ”potentiellt fientliga folken” genom att försöka förvandla deras flickor och kvinnor till att bli ”som horor”, och att inte vilja bli ”som mödrar”, så kan man fundera över om all den nakenhet och om all den framställning i det europeiska ”frigjorda” och ”befriade” flickor och kvinnor i det massmediala rummet där flickor och kvinnor blir framställda som just ”sexiga” och därmed just ”som horaktiga” istället för ”som moderliga”, har att göra med någon slags ”indirekt krigföring”?

I det europeiska offentliga massmediala rummet beskrivs flickor och kvinnor ofta som just ”som sexiga” och därmed just ”som horaktiga” både inom modeindustrin, kosmetikaindustrin, reklamindustrin och filmindustrin, fastän det hela naturligtvis är framställt såsom att de västerländska kvinnorna är ”frigjorda”, och ”befriade från förtryck” av olika slag? Och särskilt ”de blonda, ljushyade och blåögda” är då särskilt ”frigjorda”?

”Den svenska”, (nordiska) ”synden” är ju ett världskänt ”begrepp”? Liksom då också kanske de ”svenska”, (germanska, nordiska, blonda, ljushyade, blåögda?), flickorna och kvinnorna ”som sexiga”, och därmed ”som horor” istället för ”som mödrar”?

Vad beror detta på?

Är det ett slags ”inlindad krigföring”?

Är då det indirekta målet att dessa flickor och kvinnor inte skall vilja föda så särskilt många barn?

Man kan undra över extremismfeminismen och det ”hat” som där verkar vilja odlas och kultivers mot män, och särskilt då män i den egna befolkningen? Är det också en strategi för att få kvinnorna att inte vilja föda så särskilt många barn och därmed bli ”låsta och ofria” och i ”beroendeställning till mannen”?

Man kan också undra över varför så mycket i de västerländska samhällena ”satsas” på att uppmärksamma kriminella människor av olika slag? Liksom alla olika former av handikappade människor? I de stora europeiska revolutioner som förevarit i framför allt Frankrike och Ryssland, så gick man verkligen till mördande attacker mot ”revolutionsmotståndare” och ”klassfiender” som man då hade upparbetat ett oerhört ”hat” mot. Dessa ”klassfiender” var då i mångt och mycket dåtidens eliter i olika former grader och skalor. De var dåtidens intellektuella och inflytelserika familjer, släkter, klaner och ätter, inklusive kungafamiljerna och tsarfamiljen, samt prästerskapet och också vissa konstnärer. Alltså de människor som innehade mycket av ansvar makt och inflytande i dessa nationer och som därmed sågs som ”fiender till revolutionen” och antingen resolut blev halshuggna, eller kastade i arbetsfängelseläger på löpande band. De sågs som just ”klassfiender till arbetarklassen”. Men var det så ”lyckat” och i längden livskraftigt ur överlevnadssynpunkt att göra sig av med begåvade eliter i nationerna till förmån för de mindre framgångsrika släkterna, familjerna och klanerna eller den s.k. ”arbetarklassen”, kanske inklusive det s.k. ”trasproletariatet”?

Att många i de dåvarande nationerna betraktade ”revolutionärerna” eller ”kommunisterna” som mer eller mindre ”terrorister” är det nog inte så svårt att kunna föreställa sig? Med de förblindande och förförande parollerna ”allas lika värde”, samt ”åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga”, så skulle alla ”hierarkier” bekämpas?

Men hierarkiska ordningar av olika slag, grad och art, är given av Naturen Själv så att försöka gå emot Naturen Själv är nog inte i längden så livskraftigt att göra. Därmed inte sagt att nationer inte behöver lagar som innefattar bestämmelser av moralisk natur och där gränsöverskridanden av olika slag måste kunna bekämpas, som en del i självbevarande och självförsvarsåtgärder för en nation.

Så att ”föra krig”, och att ”erövra fiendenationer” kan kanske ske på många olika sätt och nivåer samtidigt? Att vilja utmåla ”fiendefolken” i så absolut ”dålig dager” som möjligt är också ett välkänt ”fenomen”?

Även när krigande eller ”revolution” i olika former, blir framställt som ”någonting gott” och som någonting ”befriande” och någonting ”bra” så kan det i själva verket kanske både i närtid och också i förlängningen innebära någonting som är ”dåligt” och någonting ”ont” eller någonting ”destruktivt” för nationen inklusive dess folk. Allt beror på ur vilket perspektiv man ser.

Att det idag finns många människor, inte minst kanske olika forskare och vetenskapsmän, och därmed kanske också vissa politiker, som anser att jordens befolkningsökning är för stor och därför behöver minska, kan kanske medföra olika slag av ”krigiska strategier” av mer eller mindre ”krigisk art” för att just kunna förverkliga en minskning av befolkningsökningen?

Denna önskan eller som en del kanske anser, detta nödvändiga mål, kanske därför då förespråkas av olika strateger och där en delstrategi då kan innebär att man önskar att kvinnor själva i så stor utsträckning som möjligt just inte skall vilja föda många barn utan föredra att vilja vara ”befriade” från den saken?

Förgiftningar med hormonförstörande egenskaper verkar alltmer förekomma i alla möjliga produkter? Kanske är dessa gifter som delstrategier i att förminska förmågorna hos män att kunna producera dugliga spermier? Allt för att det övergripande befolkningsminskningsprojektet skall kunna genomföras? Kunskaperna om kemikalier och deras påverkan kan ju inte sägas vara dålig i världen så därför kan man verkligen undra hur, på vilket sätt och med vilket mål som förstörande och nedbrytande gifter har tillåtits i den omfattning som de har?

Kanske hoppas vissa på befolkningsminskningar i enorma skalor…?

Vem vet…..

Bjovulf

Posted: 16 april 2012 - 13:15 - Svar

OT. France and Race: A Question of Identite

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01fhysd

Julian Jackson explores the central issue in the current election campaign for the Presidency of France: race, religion and what it means today to be French.

Clichy-sous-Bois is a notorious Parisian ghetto. True, the wooded, gently rolling slopes of this borough to the north-east of the capital are stacked with residential blocks, yet there are no telltale burned-out blocks or abandoned lots. Clichy is kempt. It was though in this almost wholly immigrant community that the death in 2005 of two Muslim youths fleeing from police sparked some of the worst and most widespread race riots seen in Europe for generations.

There are today 5 million Muslims in France, the largest population in western Europe, largely as a result of the country’s colonial past in north Africa. And their presence has increasingly since the 2005 riots been a central issue in French society. In 2009 the government instituted a national enquiry, with town-hall meetings and debates that resulted in much hand-wringing, over what it means today ‘to be French’, not least in the light of the country’s ban on wearing the full Islamic veil in public.

….

Leave a Comment