20
apr
Seneste opdatering: 20/4-12 kl. 1851
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Det afgørende juridiske punkt synes at have været at “tiltalte havde handlet uagtsomt, ikke forsætligt,” og 266b kræver at forsæt bevises af anklageren. Efter en vel 2000 avisartikler og 850 dage, vælger jeg ikke at kommentere det yderligere. Der skal nok være andre, der stadig har lyst. Derudover, efter modvilligt at have hørt Breiviks forklaring om Utøya i NRK’s nænsommeliggjorte version, – det sygeste jeg har overværet siden visse naziforbrydere, af hvilke adskillige havde mere nagende samvittighed end den fejge, forfængelige sadist ABB, – står den ikke på mere skriveri i dag.

Højesteret mener, at udtalelser om, at muslimer voldtager deres børn, ikke var beregnet til offentliggørelse og derfor frifindes Lars Hedegaard. Det afgjorde Højesteret klokken 12 efter at have taget stilling til de udtalelser, som Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard kom med i et interview i 2009. Da Lars Hedegaard blev frikendt i Frederiksberg Byret skyldtes det, at retten mente, at udtalelserne ikke var ment til at blive offentliggjort. Det var Landsretten uenig i, men i dag slog Højesteret fast, at der var tale om udtalelser fremsat i et privat regi. Lars Hedegaard frifundet for racisme. Lars Hedegaard bliver frifundet for udtalelser om muslimer.

Et enigt Højesteretsdommerpanel med højesteretspræsident Børge Dahl i spidsen frifandt i dag Lars Hedegaard.Det hedder i pressemeddelelsen:

“Der har ikke i det bevisresultat vedrørende tiltaltes subjektive forhold, som fremgår af landsret­tens præmisser, været grundlag for at dømme ham for at have handlet med forsæt til udbre­delse af det udtalte til en videre kreds. Der er efter sagens karakter og omstæn­digheder ikke grundlag for at hjemvise denne til fornyet behandling i landsretten. Højesteret frifinder herefter T.” Læs hele dommen her.

En lettet Lars Hedegaard udtaler til Sappho:

“Det glæder mig, at Højesteret har afsagt en dom i overensstemmelse med de vidneforklaringer, der blev aflagt i byretten og landsretten. Disse vidneforklaringer havde anklagemyndigheden allerede inden, den besluttede at anlægge sag, og derfor forstår jeg ikke, at den overhovedet gjorde det. Hedegaard frifundet af enig Højesteret. Professor: Lige efter bogen at frifinde Lars Hedegaard, Jeg er stolt over at leve i et retssamfund, hvor retfærdigheden sker fyldest.

Hver anden brite overvejer at emigrere

The people who want to flee Britain are not economic migrants. It is not high taxes that they object to (many want to move to France, where taxes are not low), but barbarism. They are cultural refugees in search of a more civilized homeland. (Dalrymple, W.S.J. 19 april)

ALMOST half of all Britons are “seriously considering” moving overseas, an exclusive survey for The Sun has found. The cost of living, weather, unemployment and crime are the most common reasons for wanting to quit Britain….Our poll found that most Britons agree. Three in five think quality of life will be worse for their kids than it has been for them. Just 13 per cent think their children will have it better. Six per cent of those polled are actively making plans to leave, and 42 per cent say they will seriously consider it 48% of Brits want to get out of the UK

The immigration boom under Labour led to the face of Britain changing faster than any major nation except Italy, a study by an Oxford University think tank revealed. During the five-year peak of the influx, the UK’s migrant population soared by 22 per cent – double the average of G8 countries, figures from the Migration Observatory show. Over the past two decades, Britain’s foreign-born population has increased from 3.8million – or 7 per cent of the total population – in 1993 to almost 7million, or 12 per cent per cent in 2010. Immigration boom under Labour changed face of Britain faster than any major country except Italy, Oxford experts reveal. – Rapport:A magnet for migrants? How does the UK’s migrant population growth compare with that in other high-income countries?

I The Wall Street Journal opregner Theodore Dalrymple i The Ugly Brutishness of Modern Britain (log in, 19 april 2012) nogle af grundene til at ønske sig væk:

A demotic egalitariansim, allied with multiculturalism, has rendered civility passé.

[..] In other words, practically no behavior is now beyond the pale for the British state. Sadly, the freedom to behave badly is almost the only freedom valued by, or left to, young Britons.

The people who want to flee Britain are not economic migrants. It is not high taxes that they object to (many want to move to France, where taxes are not low), but barbarism. They are cultural refugees in search of a more civilized homeland, where fewer people are uncouth or militantly vulgar.

What has caused this collapse of civility in Britain, which was, within living memory, a civil country? In my view, it is a demotic version of egalitariansim, allied with multiculturalism.

Even middle-class people now behave in an increasingly uncouth and rough fashion in Britain because they think that by doing so they are expressing their solidarity with the lower reaches of their society. Imitation, they think, is the highest form of sympathy. This, of course, is an implicit insult to many of the poor, for poverty and unmannerliness are by no means the same thing.

Multiculturalism is damaging because it denies that, when it comes to culture, there is a better and a worse, a higher and a lower—only difference. The word culture is used here in its anthropological sense, that is to mean the totality of behavior that is not directly biological.

Hence any conduct—lying scantily clad in a pool of vomit, for example—is part of a culture, and since all cultures, ex hypothesi, are of equal worth, no one has the moral right to criticize, much less forbid, any kind of behavior. And if I have to accept your culture, you have to accept mine. If you don’t like it—tough. Unfortunately, the lowest level of culture is the easiest to reach and, again ex hypothesi, there is no reason to aim higher.

Incivility in Britain thus has a militant or ideological edge to it. The uncivil British are not uncivilized by default—they actively hate and repudiate civilization.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


PK

Posted: 20 april 2012 - 08:00 - Svar

Bare europæisk politik generelt.
Hørte på P.1 et indlæg om valget i Frankrig.
Og jeg lærte at Hollande , præsident kandidat, socialistpartiet, mener, at
indvandringen ikke er noget problem.
Det er ren Lykketoft.

Jacob Cete

Posted: 20 april 2012 - 09:25 - Svar

Civilisationens kulturflygtninge på flugt fra barbari !

Den beskrivelse sidder lige i øjet. Hvor mange af os vil mon havne i den situation ?
Og vil der til den tid overhovedet være noget sted at flygte hen, når den nye middelalder
sænker sig over Vesten ?

Jacob Cete

Posted: 20 april 2012 - 09:39 - Svar

Dalrymple skriver mange gode pointer samme sted (mine egne ord)

.. at multikulturalisme er så skadelig, fordi den fornægter, at der findes god eller dårlig kultur, at der er høj eller lav kultur.
Man anerkender kun at kulturene er forskellige.

… og eftersom alle kulturer tilsyneladende er lige gode og ligeværdige, så har man ingen moralsk ret til at kritisere
eller forbyde nogen som helst adfærd, der kan skyldes en bestemt kultur.

Al saglig kritik må ophøre, laveste fællesnævner får lov at dominere, kulturen forfalder, civilisationen bukker under – og det går stærkt.

  steen

  Posted: 20 april 2012 - 09:47 - Svar

  du kan få den hele, hvis du vil. Jeg kan bare ikke tillade mig at citere mere end ca. 1/3 . Mail snappost (snabel a) yahoo (punktum ) dk

   Jacob Cete

   Posted: 20 april 2012 - 10:22 - Svar

   tak, jeg fandt den selv på nettet og plukkede ovenstående ud og omskrev lidt

  tavsen

  Posted: 20 april 2012 - 12:50 - Svar

  Hvis alle kulterer er lige gode, er der ingen grund til at emigrere

Prudentius

Posted: 20 april 2012 - 10:31 - Svar

Der er gang i den britiske multikultur skal jeg lige love for!

Multikulturalisterne vil få svært ved at redepisse fremover, for der er meget snart ikke nogen rede at pisse i.

Har de overhovedet tænkt over det? Har de overvejet at deres destruktive utopi har virkelige og fatale konsekvenser? Har de mon tænkt på at disse konsekvenser også indhenter dem selv? Har de overvejet om de klientbefolkninger de importere stadig vil lade sig regere efter de har opnået kritisk masse?

Er det ikke på tide de løfter fromhedens og dydens skyklapper og tager et kig på virkeligheden?

Santor

Posted: 20 april 2012 - 12:25 - Svar

“Højesteret mener, at udtalelser om, at muslimer voldtager………..”

Mangler der ikke et “ikke”?

JO *S

Santor

Posted: 20 april 2012 - 13:13 - Svar

Ps. Tillykke til Lars Hedegaard 🙂

Og skam til en domstol der overhovedet lod sagen starte.

Thomas Nydahl

Posted: 20 april 2012 - 13:16 - Svar

En viktig seger för yttrande- och tryckfriheten, jag ber att få framföra mina ödmjuka gratulationer till Lars som alldeles i onödan behövt lägga så mycket praktisk och mental kraft på detta.

  Skåning

  Posted: 21 april 2012 - 02:01 - Svar

  Jag ser ingen anledning till att ljubla. Han blev frikänd på teknikaliteten att han inte kunde veta att detta skulle spridas till en större krets. Sådana här saker borde få sägas offentligt utan risk för att dras till domstol. Grundfelet ligger i att vi öht har lagar som 266b och HMF.

   Thomas Nydahl

   Posted: 21 april 2012 - 14:26 - Svar

   Ja, du har alldeles rätt i den anmärkningen och Lars och andra tar ju upp detta också, att problemet är själva lagparagrafens gummikaraktär, precis som vår lag om “hets mot folkgrupp”. Jag är överens med dig om att sådana lagparagrafer är ovärdiga och farliga.

Eyvind Dk

Posted: 20 april 2012 - 13:49 - Svar

Højesteret skriver:
“Landsretten har altså om Ts subjektive forhold udtrykkeligt fastslået, at han har handlet uagtsomt,ikke forsætligt……………
……………Der er efter sagens karakter og omstændigheder ikke grundlag for at hjemvise denne til fornyet behandling i landsretten.”

Er det ikke en alvorlig begmand fra Højesteret til Landsretten OG anklagemyndigheden?

  Victor

  Posted: 20 april 2012 - 14:19 - Svar

  Eyvind – nej, det er fandeme en alvorlig begmand til os alle sammen. Jeg kan ikke lide, at Højesteret tiltager sig rettigheden til at vurdere, hvad folk må sige – og under hvilke omstændigheder, med hvilket publikum.

  I dette tilfælde siger Hedegaard, så vidt jeg kan se, ikke noget, der ikke er egnet til en robust debat.

Bjovulf

Posted: 20 april 2012 - 14:47 - Svar

Glem Shia-Sunni Islam, nu gælder det Playboy-Islam

http://blogs.jp.dk/braendpunkt/2012/04/20/glem-shia-sunni-islam-nu-g%C 3%A6lder-det-playboy-islam/

Dato: d. 20.04.12, 07:36
Af: Mrutyuanjai Mishra
Emner:
6 kommentarer

I forgårs var jeg inviteret til at holde foredrag i Malmø. Her fik jeg lejlighed til at introducere et nyt og vigtigt begreb, som vi alle bliver nødt til at forholde os til.

Især i de skandinaviske lande Danmark, Sverige og Norge. Dette nye begreb vælger jeg at kalde Playboy-Islam. Lad os gå lige til sagen. Hvad er Playboy-Islam, og hvorfor er det vigtigt at forholde sig til det?

Playboy-Islam er en ny type Islam, som glimrende beskriver, hvad der foregår ikke bare i de Jihad venlige lande men selv i hjertet af de skandinaviske lande. Vi har kun set begyndelsen af dette fænomen, men vi vil fremover være vidner til, at flere og flere Playboy-muslimske mænd, der bliver venner og kærester med rige vestlige kvinder fra de højeste samfundsklasser, med gode stillinger, med godt udseende osv, kommer til at sætte dagsordenen i medierne.

  Santor

  Posted: 20 april 2012 - 16:20 - Svar

  Kan man allerede nu tillade sig at sige……. Det er de sgu selv uden om?

  Robin Shadowes

  Posted: 20 april 2012 - 16:40 - Svar

  Dom gifter sig in i rika och mäktiga kuffar-familjer och sedan assimilerar in dem i islam? Det vill säga dessa fammiljer blir stegvis islamiserade? Farligt eftersom muselmanerna kommer få ännu mera inflytande.

Ole Burde

Posted: 20 april 2012 - 18:23 - Svar

Det er mer eller mindre acepteret at mene , at den maskuline psykologi har visse dunkle , knap så sympatiske sider . Hvis man skraber lakken af , er der måske en dræber nedeunder ….. Tiden er kommet til at åbne op for en debat om , HVAD det er for dunkle ting der gæmmer sig under kultur-lakken i den feminine psykologi ….. Måske en tæve-agtig tendens til at parre sig med den mest agressivt dominerende mandstype ? Måske et chimpanse-agtigt instinkt for at sprede sit afkoms genetiske oprindelse og dermed undgå indavl ?
Hvad end det er , er tiden kommet for hvor tids kvinder til at gøre op med egen natur , nøjagtigt lige som mænd har været nødt til det . Sidste gang jeg fik lyst til at smadre fjæset ind på naboen , gjorde jeg det ikke alligevel .

Jernhesten

Posted: 20 april 2012 - 21:33 - Svar

Artiklen omkring hver anden brite overvejer at emigrere.

Den fik mig til at tænke på en anden tendens jeg læste om for et stykke tid siden, nemlig at der i England nu spores en vis tendens til at pensionister (+65 årige) flytter til øen Isle of Wight. Det skulle hovedsageligt være pga øens lave kriminalitetsrate. (kulturberigelser menes der sikkert..)

Det fik mig til at tænke på Sverige, som der jo nok er mange herinde som ved noget mere om end mig. Her er der vel kun een lidt større Ø – Götland. Jeg prøvede så at læse noget befolkningsstatistik her, men kunne kun finde frem til at øens befolkningstal er nogenlunde konstant:

http://www.gotland.net/sv/befolkning-i-gotlands-socknar

Men hvordan forholder det sig med antallet af pensionister på Gotland? Spores der her også en tendens til at pensionister udgør et større og større andel af befolkningen på øen?

Er der en som kan svare på om det forholder sig sådan?

Marie

Posted: 20 april 2012 - 23:23 - Svar

For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at jeg finder det direkte misvisende at skrive, at Lars Hedegaard er blevet frikendt for racisme.

At Hedegaard er blevet frifundet beror på andre forhold. Læs dommen og tænk selv, det er vigtigt for alle, der debatterer i det offentlige rum.Tro ikke på, hvad andre skriver.

Det springende punkt i Hedegaard-sagen var spørgsmålet, om han vidste eller havde grund til at tro, at hans udtalelser ville blive videregivet til det offentlige rum, dvs. at han handlede med “forsæt”, da han lod sig interviewe på engelsk under en julefrokost med danske venner og bekendte. Dette fremgår af dommen.

Denne selskabelighed, hvis man kan kalde det sådan, blev ifølge Hedegaards egne udtalelser, som har været gengivet i medierne, arrangeret aht. interviewet, som han ikke havde lyst til at give men alligevel gav, hvorefter folk mødtes i hans hjem under beskedne former og øjensynligt undlod at diskutere interviewets videre anvendelse.

Forsæt er et juridisk begreb, som er forklaret i Den Store Danske Encyklopædi, I finder det nemt vha. google, hvor det juridiske udtryk dolus eventualis også forklares. Det udtryk forekommer i dommen.

“Forsæt foreligger hos den, der handler med viden og vilje, eller som anser det for overvejende sandsynligt, at de til forbrydelsen hørende elementer er til stede eller — for så vidt angår forbrydelsens følger — vil indtræde. […] Dansk og norsk ret statuerer også forsæt, når den handlende blot anser følgen m.m. som overvejende, dvs. mere end 50% sandsynlig. Sælgeren af værdiløse mineaktier kan således dømmes for bedrageri også uden sikker viden om, at minen er tom.

Hvis den handlende kun anser følgen m.m. for mindre sandsynlig, kan forsæt alligevel antages under visse yderligere forudsætninger, såkaldt dolus eventualis. Her tales om hypotetisk forsæt, når den, der anser noget for blot muligt, dvs. mindre end 50% sandsynligt, antages at ville have handlet på samme måde i tilfælde af vished. Positiv indvilligelse er også en form for dolus eventualis.”

Det er de hårdt prøvede danske skatteydere, der har løftet denne tretrins raket, hvis rækkevidde ikke kræver stor intelligens at forudse. Advokat Nehmet har givetvis redegjort for det overfor sin klient.

  Marie

  Posted: 21 april 2012 - 00:29 - Svar

  Rettelse:

  “som han ikke havde lyst til at give men alligevel gav i sit hjem”

  steen

  Posted: 21 april 2012 - 05:48 - Svar

  @ Marie: Det er selvfølgelig kun rent formelt, at dommen er glædelig, for nu kan Klaus Rothstein og ligesindede andre ikke med loven i ryggen kalde Lars Hedegaard racist.

  Alt andet er mindre glædeligt – f.eks. at vi ikke er kommet et skridt nærmere at afskaffe 266 b, – og hænger mig ud af halsen.

   Marie

   Posted: 21 april 2012 - 08:47 - Svar

   Det var ikke Lars Hedegaards ve og vel, jeg havde i tankerne.

   Her er en bid fra en artikel i JP, den kræver login. Jeg er enig med Helle Merete Brix og har blot forsøgt at få folk til at tænke selv for deres egen skyld. Højesteret har ikke villet have den sag til Strasbourg.

   “Hedegaard frikendt for racisme

   LENY MALACINSKI

   Offentliggjort 21.04.12 kl. 03:01

   (…) Helle Merete Brix, tidligere centralt medlem og en af de drivende kræfter i Trykkefrihedsselskabet, mener, at Lars Hedegaard har mistet sin troværdighed.

   »Han kunne have slået ud med armene og sagt, at han havde formuleret sig klodset, og at hvis man ville straffe ham for det, så værsågod. I stedet kom han med mærkelige forklaringer om, hvorvidt han havde været klar over, at interviewet ville blive offentliggjort. Derfor har han tabt sin troværdighed i mine øjne,« siger Helle Merete Brix.

   Tror du på Lars Hedegaards forklaring om, at han ikke vidste, at hans udtalelser ville blive offentliggjort?

   »Det har jeg ingen kommentarer til,« siger Helle Merete Brix, der meldte sig ud af Trykkefrihedsselskabet i 2010 på grund af foreningens »mangel på selvkritik« og angreb på kritikere.

   Asger Trier Engberg, der interviewede Hedegaard til julefrokosten, blev af redaktør Katrine Winkel Holm kaldt »illoyal« i selskabets tidsskrift Sappho, efter at han havde vidnet i retten om, at Hedegaard var bekendt med, at interviewet ville blive offentliggjort.

   »Jeg lagde helt tydelige rammer frem for interviewet i en mail, som jeg også fremlagde i retten. Man skal forholde sig til sandheden, både når jeg som journalist skriver interviewet, og når Lars Hedegaard vidner i retten,« siger Asger Trier Engberg, der har fremlagt mailen på sin blog.

   Her fremgår det, at interviewet skulle bringes i Snaphanen.

   Tror du så på hans forklaring?

   »Nej,« siger Asger Trier Engberg.”

    steen

    Posted: 21 april 2012 - 11:07 -

    »Han kunne have slået ud med armene og sagt, at han havde formuleret sig klodset, og at hvis man ville straffe ham for det, så værsågod. I stedet kom han med mærkelige forklaringer om, hvorvidt han havde været klar over, at interviewet ville blive offentliggjort. Derfor har han tabt sin troværdighed i mine øjne,«

    Altså, når man ikke som Langballe møder op og erklærer sig skyldig, må man tage det juridiske forsvar, der gives. Om Karoly Nemeths råd er troværdige eller ej, skal jeg lade stå hen. Det virkede efter hensigten.

    Hele sagen har været kikset, startende med – ja her – og at den overhovedet blev anmeldt og taget op i retten. Men – som det også fremgik af anklagerene eksempler i Højesteret, så er de fleste 266 b sager meget enkle og ret ligetil og primitive, hvor denne ikke var det. Jeg ville da også have ønsket, at der kom en prøvesag frem, der bedre udstillede 266 b. Det hele har ikke tjent til andet end unødvendigt tidsspilde og pengespild. Sagen blev vundet og tabt, som Hege Storhaug skrev i går.

    Jeg vender mig mod vores to verserende terrorsager

    Marie

    Posted: 21 april 2012 - 12:50 -

    ”Om Karoly Nemeths råd er troværdige eller ej, skal jeg lade stå hen. Det virkede efter hensigten.”

    Det er muligt, at du og den tiltalte synes det, men eftersom Lars Hedegaard i så høj grad har fået lov til at personificere Trykkefrihedsselskabet, tror jeg, at man kommer til at se i øjnene, at hans troværdighed ikke var den eneste, der tog skade eller gik fløjten ved den lejlighed.

    Det viser ringe indsigt, hvis man tror, at nogen har vundet ved denne sag. I øvrigt er det jo Lars Hedegaards egne ord, der citeres under Hege Storhaugs overskrift.

    Jeg skal ikke genere jer yderligere. For nogle uger siden blev jeg mødt med det synspunkt, at det ligefrem er cool at lyve og manipulere lige så meget som modparten, at modpartens underlødighed så at sige giver carte blanche til, at man selv opfører sig på samme måde og trøster sig med, at hensigten helliger midlet. Det er en opblæst selvovervurdering, som jeg ikke deler.

skræp

Posted: 21 april 2012 - 05:08 - Svar

Højesteretsdom
Jeg må indrømme, at den havde jeg ikke set komme. Jeg havde anset det for givet at Hedegård var blevet dømt. Nok ikke med piber og trommer, men dog dømt. At Højesteret ligefrem skulle begynde at afsige juridiske domme kommer nok som en overraskelse for mange som har observeret hvordan retten gennem flere år efterhånden har udviklet sig til at være et rent politisk korrekt ekspiditionskontor.
Men i denne sag: Godt gået Højesteret og forsøg nu at bevare hæderligheden også fremover.

JensH

Posted: 21 april 2012 - 19:55 - Svar

Denne højesterets-dom har skam også vakt opmærksomhed uden for landets grænser. I den Washington-baserede ‘Radio free security’ blev dommen udråbt som en stor sejr for ytringsfriheden:

http://www.securefreedomradio.org/2012/04/20/our-right-to-defense/

Leave a Comment