21
apr
Seneste opdatering: 21/4-12 kl. 1423
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

I 2011 blev der anmeldt hele 841 gaderøverier i København. Det var en stigning på næsten 30 procent i forhold til året før.Gaderøverier og hjemmerøverier var stort set ukendte fænomener for få år siden. En hovedårsag er den svækkede grænsekontrol. For gerningsmænd til hjemmerøverier er ofte østeuropæere, og udenlandske statsborgere står ifølge Rigspolitiet bag hvert femte drab i Danmark.[..]

BT og Ekstra Bladet har i den seneste tid haft fokus på vold og kriminalitet blandt udlændinge, dvs. typisk efterkommere af indvandrere. Politiets døgnrapporter viser således en markant overvægt af gerningsmænd med anden etnisk herkomst end dansk, når det gælder gaderøverier. Tilsvarende er omkring to tredjedele af de sigtede, der fremstilles i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling, personer af udenlandsk herkomst. Det gjaldt 1.422 af de 2.099 sigtede i 2011, og det er en stigning på 139 personer fra året før. 245 blev fremstillet for vold, hvilket er en kraftig stigning fra 191 i 2009. Antallet af sigtede personer med udenlandsk herkomst har faktisk været konstant stigende i fem år. Tallene fra dommervagten bliver endnu mere uhyggelige, når man ser på de 15-17-årige. Her er cirka tre fjerdedele af de unge kriminelle af udenlandsk herkomst.[..]

Multikulturalismen er slået fuldkommen fejl. Kristeligt Dagblad kastede for nylig lys over det forhold, at i Danmark udgør muslimer 4,1 procent af befolkningen, men ifølge tal fra Kriminalforsorgen udgør de 19 procent af de indsatte i fængslerne. Omtrent samme tal gør sig gældende i bl.a. Holland, Belgien og England. I Frankrig er det forbudt at lave statistik baseret på etnicitet og religion. Men ifølge eksperter optager muslimer nu 60 procent af fængselscellerne, selvom de kun udgør 12 procent af befolkningen. Det siger sig selv, at denne overrepræsentation er ekstremt ødelæggende for de mange borgere med udenlandsk herkomst, der bidrager positivt til landet. Kasper Støvring: Vold og kriminalitet blandt udlændinge (Germany and France try to curb open borders)

Asger Aamund: På vej mod matriarkatet

Det er som bekendt indført i Sverige og Norge for længe siden. Mændene er små søde kvinder, selv Reinfeldt. Ikke engang hans kone gad ham. Magtens afmagt. Magten tilhører hende, der tager den.

Den danske mand er usikker på sine behov. I en tid, hvor kvinder stiller større krav, og forhandlingerne i parforholdet er blevet en fast del af den daglige rutine, har mange mænd valgt selvudslettelsen som strategi. Det mener erhvervsmanden Asger Aamund.

»Man kan ikke bebrejde kvinderne, at de er blevet stærke, men man kan bebrejde mænd, at de er blevet svage. Der er kommet nogen underlige fimsede, bløde mandsidealer. Nu optræder mænd selv i bleannoncer. Der står sådan en halvnøgen mand med blødt skæg med en nyfødt baby på armen og ser kærligt på det, nærmest som om han er en mor. Børn vokser op med to mødre i dag, hvoraf den ene muligvis har skæg,« siger Asger Aamund.Som underviser på både CBS og Københavns Universitet har han konstateret, at nye kønsroller er slået fuldstændig igennem. De kvindelige studerende organiserer det hele og ikke er bange for at bruge deres autoritet, mens mændene springer rundt som kakerlakker, siger han.

»Den diskussion, vi har nu om kvinder og kvoter, kan vi godt glemme alt om. Om få år vil det se helt anderledes nu. De kommer op i direktionerne helt af sig selv, og derfra vil de blive hentet ind i bestyrelserne. Det vil de så også vælge mænd efter.«Aamund: Den danske mand gør sig svag

P1 og René Karpantschof: “Vi risikerer, nogle vil slå hårdere til”

Fem venstreradikale, såkaldte “overklassedrenge” – de kommer bla. fra Sorø Akademi, en katolsk skole og luksusbyggeriet i 2900 Tuborg Havn og har kunstneriske interesser, – sidder anholdt sigtet efter terrorparagraffen. Radioavisen fredag kl. 18 har den fhv. autonome, nuværende sociolog og forsker i emnet, René Karpantschof i studiet. Hvor Karpantschof ender og P 1´s Michelle Mikkelsen begynder, kan være svært at se, da der synges så smukt to-stemmigt. Vi skal virkelig passe på, vi ikke pirker til voldspotentialet med fornærmende anklager, nogle kunne jo…. Man må selv høre det i udsendelsen fra minut 2:56 (Foto: Sociolog i felten, klik. f. helskærm.)

“Og hvis de fem unge aktivister bliver fundet skyldige, risikerer man at det venstreradikale miljø i Danmark, vil tage endnu hårde metoder i brug, lyder det fra en kender af miljøet. For det er helt acceptabel i det venstreradikale miljø, at kaste Molotovcocktails mod pelsvirksomheder og sætte ild til politibiler. Det fortæller sociolog ved Københavns Universitet, René Karpantchof.

“Der er bestemt en forståelse for, at nogle slår til mod politiet, som mange mener har opført sig uretfærdigt under klimatopmødet og i andre situationer. Men der er tale om politisk sabotage, og ikke terror, mener miljøet. I den forstand at der jo ikke er noget, der har haft til hensigt at ramme tilfældige civile. Derfor opfatter det venstreradikale miljø også terrortiltalen mod de fem unge mænd, som et forsøg på at censurere deres politiske projekt. Staten og politiet i virkeligheden bare er ude på at slå ned på alle former for aktivisme. Og en terrordom vil måske afskrække nogen fra den politiske sabotage, vurderer Rene Karpantchof, men der er også en risiko for, at der er nogle, der måske vil slå hårdere til, fordi de mener staten er blevet for undertrykkende.”

Når venstreradikale skal belyses af eksperter, kalder DR venstreradikale ind. Når højrefløjen eller islam skal belyses, kaldes de også ind. Ligeledes i Norge. Til at kommentere Breivik havde NKR indkaldt bla. de venstreradikale journalister Tor Bach, Searchlight og Utrop, og Daniel Poohl, Expo uden med ét ord at gøre opmærksom på deres stærke politiske aktier i sagen. Det er public service. Det er selvfølgelig muligt, at der ikke findes forskere af anden observans. Bruce Bawer skrev i går om fænomenet i artiklen The Scandalous Lies of ‘Hope Not Hate’. – Hvilke ‘aktiviteter’ er de så sigtet for ?

Fem unge fra den politiske venstrefløj er netop tiltalt for terrorisme. Især to af unge – politisønnen P og lægesønnen F, begge 23 år – betragtes af politiet som sagens hovedaktører.Anklagerne mod de unge er inddelt i fem forhold, der alle omhandler terrorisme eller forsøg på terrorisme. Især forhold 1 er omfattende og rummer hele ni brandangreb. De fem unge er alle melem 21 og 24 år:

P, 23-årig søn af politimand. Tiltalt i alle fem forhold.
F, 23-årig søn af læge. Tiltalt i forhold 1 og 2
A, 24-årig direktør-søn.Tiltalt i forhold 2, 3, 4 og 5.
T, 21-årig søn af team-leder. Tiltalt i forhold 2, 3, 4 og 5.
D, 21-årig direktør-søn. Tiltalt i forhold 2, 3, 4 og 5.

FORHOLD 1:

Ni brandangreb og -forsøg, der ifølge statsadvokaten og justitsministeren udgør terrorisme.

17. april 2010 ca. kl. 02.30: Her angreb P og F ifølge politiet Kopenhagen Fur i Glostrup, hvor der blev opbevaret pelse for mere end 6 milliarder kr., med to molotovcocktail. Angrebet mislykkedes, da de to cocktail ramte asfalten foran bygningerne, hvor ilden blev slukket af en medarbejder,

14. maj 2010 ca. kl. 01.30 satte P og F ifølge politiet ild til Politiskolen i Brøndby og flere politibiler. Der skete skader for ca. 2 mio. kr.

23. august 2010 kl. 23.00-24. august 2010 kl. 06.00: Her angreb P og F ifølge anklagen et skilt ved Kopenhagen Fur med molotovcocktail og klippede hul i hegnet ind til virksomheden. Ifølge politiet med henblik på at sætte ild til den. Angrebet på virksomheden mislykkedes ‘af ukendte årsager’.

20. september 2010 ca. kl. 03.00: Ved hjælp af brændbar væske satte P og F ifølge anklagen ild til Pelsbox Danmarks lagerbygninger i Herlev, hvor virksomheden opbevarede pelse for ca. 100 mio. kr. Der skete skader for ca. 1,5 mio. kr.,

27. oktober 2010 ca. kl. 02.10: Ifølge anklagen knuste P og F en rude ind til Nestlé Danmark i København og stak ild til brandbar væske og molotovcocktail. Der skete skader for ikke under 2 mio. kr..

10. november 2010 ca. kl. 01.45: Her knuste P og F ifølge anklagen en rude hos Saga Fur of Scandinavia i Vedbæk. Ved hjælp af brændbare væske og en molotovcocktail anrettede de skader for 1,7 mio. kr.

8. december 2010 ca. kl. 02.45: Her knuste P og F ifølge anklagen en rude ind til Politiets Efterretningstjeneste i Søborg. Med brændbar væske satte de ild til stedet kantine og anrettede skader for ca. 3 mio. kr.

11. januar 2011 ca. kl. 02.35: Her klippede P og F ifølge anklagen hul i hegnet ind til Rigspolitiet Koncern IT i Hvidovre. Både bygninger og to biler blev stukket i brand. Skaderne er foreløbigt opgjort til 200.000 kr.

14. januar 2011 ca. kl. 02.55: Her knuste P og F ifølge anklagen en rude i Nordeas hovedkontor i København med et kanonslag. Med sig havde de ifølge tiltalen 20 liter benzin og en fakkel. Brandforsøget mislykkedes ‘af ukendte årsager’.

FORHOLD 2:

Angrebet på Den Græske Ambassade, der ifølge statsadvokaten og justitsministeren udgør terrorisme.

6. april 2011 ca. kl. 02.50 i Hammerensgade i København stak alle fem tiltalte ifølge anklagen ild på Den Græske Ambassade med hjemmelavet napalm lavet af benzin med flamingostykker. Ifølge politiet kunnet beboerne i ejendommene ved siden af ambassaden være ‘kommet i livsfare’, hvis ikke branden var opdaget i tide af to fra en naboejendom. Skader for ca. 300.000.

FORHOLD 3:

Angreb på Politiskolen. Udgør terrorforsøg ifølge statsadvokaten og justitsministeren.

26. april 2011 ca. kl. 01.45 blev P, T, D og A – efter længere tids overvågning og aflytning af PET – taget på fersk gerning, da de knuste en rude ind til Politiskolen i Brøndby og ville stikke ild på ca. 30 liter benzin med et nødblus. Alle fire har erkendt forsøg på brandstiftelse, men nægter, at dette udgør forsøg på terrorisme.

FORHOLD 4:

Mislykkede brandattentater på politi og -køretøjer – udgør ifølge statsadvokaten og justitsministeren terrorforsøg.

Op til 26. april 2011: Her havde P, T, D og A møder i et aflyttet lokale i bl.a. Den Grønne Lade på Christiania. Ifølge anklagen søgte de på nettet på opskrifter på termit og napalm, de rekognoscerede, fremstillede mototovcocktails og napalm, alt samme – ifølge anklageskriftet – for at angribe politifolk og deres biler ‘på ikke nærmere bestemte tidspunkter og steder’. Angrebene mislykkedes ifølge anklagen, da de fire blev anholdt. Da Østre Landsret i fjor skulle forholde sig til forholdet, fandt retten, at der ikke var grundlag for at fængsle de fire.

FORHOLD 5:

Mislykkede brandangreb på Faderhuset, Christiansborg, ministerier og Mærsk – udgør ifølge statsadvokaten og justitsministeren terrorforsøg.

Op til 26. april 2011: Her planlagde P, T, D og A – gennem samme research som i forhold 4 – Faderhuset i Bandholm, Christiansborg, Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Livgardens bygninger ved Kongens Have og Mærsk i København samt virksomheder, der beskæftiger sig med GMO-produkter (Genetisk Modificerede Organismer, red). Angrebene mislykkedes ifølge anklagen, da de fire blev anholdt. Da Østre Landsret i fjor skulle forholde sig til forholdet, fandt retten, at der ikke var grundlag for at fængsle de fire.

Her er tiltalen mod de fem, BT’s samlesiden om sagerne, Brandterror. Fem mænd tiltalt for terror har en lang række brandattentater på samvittigheden. Politiet blev ledt på spor af dem i december 2010.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


anonym

Posted: 21 april 2012 - 05:25 - Svar

De satans forkælede snotunger, som er født med alle muligheder, dem har jeg kun foragt til overs for, når de smider dem væk, især når det foregår på denne måde. Men de er sikkert nogle stakkels ofre for “Mine-forældre-havde-alt-for-travlt-med-deres-karrierer-så-de-købte -min/vores-kærlighed-med-kapitalistpenge-som-de-har-udplyndret-slavea rbejderklassen-for”. Og, at René Karpantschof, så ovenikøbet fremturer med den sædvanlige “Føj/giv os, ellers så!!!”, så bliver man jo kun endnu mere rasende over disse MSM be- og udnævnte venstrefredsaktivister, som jo ikke er andet end venstreekstremister og ditto -terrorister.

Limewoody

Posted: 21 april 2012 - 07:46 - Svar

I Danmarks Diskriminerende Radio forlød igår d. 20 april i kl. 17 radioavisen på P1 at ” 5 mænd” var tiltalt for terror i forbindelse med brandattentater…….
Nu reklamerer DR P1 for sig selv med at det er “Tankevækkende Radio”: Så kan man jo undre sig over hvorfor kanalen – der tidlig og silde ser monstret “højrefløj” alle vegne (senest mht. til mordene i Toulouse!!) – har så svært ved sætte mærkat på, når venstrefløjen begår forbrydelser. Især er det jo underligt når alle og enhver ved hvilket politisk miljø gerningsmændende har kommer fra.
Man sender en journalist fra DR ud for at undersøge den “ekstreme” højrefløj og postulerer et internationalt netværk, voldsparathed og mange andre ubehagelige forhold i den forbindelse. Problemet er, at hvad der siges om dele af højrefløjen kan med lige så god, måske med mere ret – siges om venstrefløjen.
Man ser gang på gang folk på venstrefløjen sætte bydele i brand, måske brandbombe ministers private hjem, stjæle andres ejendom, optræde internationalt og koordineret. Men den slags synes ikke så interessant for DR, at det skal undersøges. Det kunne jo være, at der gik tråde til såkaldt demokratiske partier i Folketinget, hvor jo nogle åbent bekender at målet er et kommunistisk samfund – synes logikken at være. Det er jo i sandhed tankevækkende.

PK

Posted: 21 april 2012 - 08:25 - Svar

På et jazz sted i København , Vingården, ca. midt 60-erne siger en amerikaner til følgende til mig:” Sikke
en by. Du kan gå baglæns med bind for øjnene og intet vil ske dig.”
Jeg bed virkelig mærke til det han sagde, for som født i 43 var een begyndt at komme ud over de danske grænser.
Nede i Frankrig, f.eks. og med Algier som baggrund oplevede jeg som blaffer at blive stoppet og cheket det franske politi. Det var som sådan jo ikke noget problem, men ukendt fra DK.
Mere gjorde det indtryk at een måtte løbe et par gange for situationer, som jeg bedømte som farlige.
Andre jeg talte om rejser med , som blaffer, talte om både helt utrolig venlighed og det modsatte.
Ja, Danmark, København har ændret sig. Første gang jeg følte een havde mistet det fredelige København, var da 4-5 pakistanere var tæt på at dræbe en amerikaner på Kongens Nytorv
Da følte een helt konkret, at jeg havde mistet det Danmark, jeg holdt så meget af.
Og det er jo ikke blevet bedre fra dengang..Kan ikke lige huske hvornår det skete.

Anonym

Posted: 21 april 2012 - 09:53 - Svar

fejlsslagen og bal. —-det er gået hurtigt i dag.

Takker. Man har jo kun de to pegefingre, og den ene er endda kejthåndet 🙂 *S

Prudentius

Posted: 21 april 2012 - 10:49 - Svar

Og hvad havde multikulturalisterne regnet med?? Ja, ja et land af flødeskum og vidunderlig kulturberigelse… og så er det os der er landsbytosserne og de uvidende provinsboer????

Man måber kæberne af led over den utålelige uvidenhed og groteske arrogance dette slæng af idioter har præsteret!

De har intet, nada, zip vidst om islam og islamisk kultur, hvorfor vi selvfølgelig har skulle høre dem prise denne morderkult dag ud og dag ind.

De har intet, absolut intet, kendt til historien, ellers havde de vidst at “multi-kulti” og “multi-etnisk” er den sikre opskrift på hadefulde og blodige opgør imellem menneskegrupper. Verdenshistorien er et langt kørende etnisk opgør, det er derfor grænser imellem befolkninger er det mest fredsskabende på planeten.

Spørg bare kurderne og tyrkerne, begge sunni-muslimske grupper, der begge tilhører den samme ummah og af Allah er forpligtiget på kun at være “skånselsløse imod de vantro”, men “nådige mod hinanden”, hvordan det går med den multikulturelle og multietniske harmoni og den islamiske forbrødring!?

Spørg de somaliske klaner, spørg sunnier og shiaer, spørg hutuer og tutsier, spørg etiopere og eritreanere, spørg serbere og albanere, spørge kroater og bosniaker, spørg tibetanere og kinesere, spørg israelere og palæstinensere, byg en tidsmaskine og spørg danskere og tyskere, spørg, spørg, spørg… Og du vil få det samme svar, hver evig eneste fåking gang.

Limewoody

Posted: 21 april 2012 - 17:10 - Svar

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Mennesker må selvfølgelig have lov at krydse menneskeskabte grænser i en moderne verden. Hvad er overhovedet en grænse andet end en abstraktion….Flere jugoér, tyrkere og perkere, tak! Flere sorte, gule og tværstribede, tak! Flere kvinder med og uden slør på gaden, tak!..Flere kurdiske bjergbønder!…Flere tamiler…Mere sort, tak!..Se på for eksempel New York og Rio de Janiero!…De maddikefarvede danskere kan ikke tåle lyset og solen, de får kræft af den…..Hvad med at få nogle flere fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot bliver fortyndet, og den rette kulør opnås…Ud med solarierne! Ind med de fremmede!
Carsten Nagel, forfatter, cand. psych., EkstraBladet 1/12 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen grænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)….. “ikke bare integration men samgifteri – blanding af racer – er racens overlevelse….Er der noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende fra Tyrkiet og Pakistan og alle mulige andre steder fra, og sikke nogle herlige børn, der kunne komme ud af det…..
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Aktuelt 14/12 91)

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Flygtninge vil blive en berigelse for disse lokal-samfund. Man kunne forestille sig, at det ville blive nødvendigt med sprogundervisning på den skole, der ellers enten er lukket eller ved at lukke.
Mimi Stilling Jakobsen (CD), B.T. 15/7 1993

Se dog de fanstastiske og flotte mennesker, der kommer ud af blandingsforhold i f.eks. de tidligere franske kolonier i Nordafrika. Tilførsel af nyt blod er et sundhedstegn. Hvis vi kun dyrkede hinanden, havnede vi i indavl og incest med en farlig degeneration med deformiteter som hareskår, misvækst, skæve hoveder og korte arme til følge… For mig eksisterer der principielt ingen grænser… det har gennem historien vist sig, at de fremmede stille og roligt har assimileret sig…
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, JyllandsPosten 11/1 1994)

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

Det er overvurderet, hvor attraktivt Danmark er for flygtninge. Vores sprog og klima afholder mange fra at søge hertil.
Kirsten Lee (Radikale), Jyllands-Posten 13/6 1990

Nogen…hævder, at der ligger rene proformaægteskaber bag en række familiesammenføringer. Det er der overhovedet ikke dokumentation for.
Kirsten Lee (Radikale), Jyllands-Posten 4/8 1990

Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygter f.eks. på grund af fattigdom, fra at få opholdstilladelse hos os.
Kirsten Lee (Radikale), Aalborg Stiftstidende 22/9 1990

Sammenlignet med samtlige danske familier modtager indvandrerne mindre.
Bent Østergaard, mangeårigt medlem af Flygtningehjælpens repræsentantskab og af Flygtningenævnet i pjecen “Det passer ikke”, 1988

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.
Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 198

Men vi bør nok have med i betænkningen, at der skal være en generel henstilling til anklagemyndigheden om at rejse flere sager om racediskrimination – ikke blot om nazistisk propaganda.
Bjørn Elmquist (Radikale), Jyllands-Posten 29/11 1994.

Jeg vil have indført den såkaldte omvendte bevisførelse også for racediskrimination, således at det bliver op til arbejdsgiveren at bevise og dokumentere at der ikke er diskrimineret i forbindelse med en given ansættelse…Det ville være et kolossalt fremskridt. Tænk bare hvis der sad en udenlandsk udseende nyhedsoplæser i en af tv-kanalerne. Det vil straks have en effekt. Mange seere vil sige, at de kan jo godt.
Jytte Andersen (Socialdemokratiet), Arbejdsminister, Ekstra Bladet 11/6 1995

Den eneste racisme-reklame, der nogensinde har virket rigtig godt, var da Josef Goebels i 30ernes Hitler-Tyskland lavede en reklamekampagne, der fik et helt land til næsten at udrydde jøderne. Manden var genial som reklamemand, men samtidig en iskold psykopat… Men når man kan lave en så god reklamekampagne for racisme, så må man også kunne lave en mindst lige så god kampagne mod racisme… Det er ført set, at en genial idé kan nå meget langt for næsten ingen penge.
Global Kommunikation, en bog om masssekommunikation og reklamer på tværs af grænser, hudfarve og religion. Statsbetalt kampagnemateriale, 1995

Indvandrerproblemet er i virkeligheden ikke noget der bør kaldes et problem. Hvad er 2.700 mennesker i forhold til hele den danske befolkning? Ingenting! Men der er nogen som tænker: ‘Det har vi ikke råd til.’ Men det har vi.

Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 15/3 1985.

Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 procent af befolkningen.

Poul Schlüter, statsminister, Berlingske Tidende 4/8 1985

Skal man have en generøs flygtningepolitik, som Det radikale Venstre… gør sig til talsmand for, tror jeg, man må være villig til ikke blot at lukke grænserne op – det er hurtigt, det er nemt, og det er i sig selv billigt, det kræver bare en lovændring – men man må også være villig til at yde de økonomiske bevillinger, der bliver nødvendige. I den henseende har initiativerne hos Det radikale Venstre været utrolig små…

Ole Espersen, professor, dr. jur., fhv. minister. Folketinget 13/10 1987, Folketingstidende spalte 331

Man kunne have en vision, der gik på, at man besluttede, at det danske samfund kunne og burde absorbere loo.ooo udlændinge om året…Det vil måske ud fra en verdenspolitisk synsvinkel være rimeligt at konkludere, at der om 50 år i Danmark bør bo 15 millioner mennesker. Og ikke over halvdelen behøver at være født her!…Verden kan ikke absorbere sin egen befolkningsvækst, hvis ikke Danmark…er med til at løse dette problem.

Flemming Hansen, professor, ekon.dr., Politiken 22/11 1989

Der findes i Danmark én muslim pr. 99 ikke-muslimer. Hvad er det for nogle sløve padder de 99, hvis de er bange for den ene muslim.

Arne Melchior (CD), Berlingske Tidende 19/8 1990

En opinionsundersøgelse har afsløret, at befolkningens forestilling om, hvor mange flygtninge, der opholder sig her i landet, er vildt overdreven – tallet er blot 30.000.
Poul Brandrup, Afdelingsleder i Dansk Flygtningehjælp, Jyllands-Posten 3/9 1990

Danmark bør aktivt tage initiativ til at hente f.eks. 10.000 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien herop.Elisabeth Arnold (Radikale), Berlingske Tidende 26/7 1992

180 årlige familiesammenføringer er ikke noget problem sammenlignet med, at der er 350.000 arbejdsløse.

Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Jyllands-Posten 21/9 1993.

Kan et par hundrede familiesammenførte indvandrere om året true det danske samfund? Nej, selvfølgelig ikke! Så sårbart er det danske velfærdssamfund ikke!Elisabeth Arnold (Radikale), Jyllands-Posten 10/10 1993

Det har aldrig været meningen, at vi skulle have færre flygtninge.

Peter Duetoft (CD), Jyllands-Posten 12/10 1993.

Danmark er ikke den magnet på alverdens folkeslag, som mange tror. Uanset hvor glade vi er for velfærdssamfundet, føler fremmede sig måske ikke specielt godt behandlet.

Birte Weiss (Socialdemokratiet), indenrigsminister, Ugebrevet Mandag Morgen 1/11 1993

Formålet med loven er ikke at få færre flygtninge til dette land.

Peter Duetoft (CD), Jyllands-Posten 16/3 1994 om udlændingeloven.

Selv om de (beregningerne over det voksende antal børn af fremmede) holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere.

Bjørn Elmquist (Radikale) formand for Folketingets Retsudvalg, Jyllands-Posten 1/12 1994

Jeg mener ikke at beregninger, der forudser 55.000 flere børn af indvandrere og flygtninge, er realistiske – men selv om de holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere.Bjørn Elmquist (Radikale), Jyllands-Posten 1/12 1994

Indvandrere får vi ingen af, da vi har haft indvandringsstop siden begyndelsen af 70-erne. Nu er det kun flygtninge og familiesammenførte, der kan komme hertil.

Nils Foss, formand for Dansk Flygtningehjælp, JyllandsPosten 5/11 1995

Befolkningen tror, at der er flere muslimer i landet, end der rent faktisk er.

Lise Togeby, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Jyllands-Posten 23/5 2004

Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.
Marianne Jelved, Formand for Den Radikale Venstre, Jyllands-Posten 8/8 2004

Danskerne er som en flok fede mus, der sidder under deres osteklokke og ser forarget ud på, hvad der sker udenfor.Mimi Jacobsen, Formand for Centrum-Demokraterne, Berlingske Tidende 12/11 1984

Hvad er den danske traditionsrige kultur…andet end selvbedrag…selvglad i sin egen usselhed, fedladen…pylret…Indbyd alle og hvemsomhelst…lad os se, hvor langt vor vidunderlige kultur i grunden holder.Johannes Sløk, professor, Jyllands-Posten 16/2 1985

Idiotiske danskere…de helt store, blafrende tåber og idioter..et grænseland, hvortil kloge, dygtige mennesker kom rejsende fra syd for at udvikle og hjælpe de primitive nordboere…selv vort nationalsprog er et mixmask af påvirkning fra plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog. Hvad er en dansker? Og hvad er det dog, vi bilder os ind? – Hva’faen er det for et land, mit skib er fortøjet til?

Erik Wedersøe, skuespiller og forfatter, fhv. formand for Socialdemokratiets kulturudvalg, Berlingske Tidende 3/3 1985

Man kan ikke leve, og slet ikke som lille nation, af indavl

Arne Melchior, Folketingets åbningsdebat 8/10 1987, Folketingstidende spalte 175).

Uanset hvor mange stramninger, vi laver for at bremse strømmen, så kan ingen modificere folkevandringens realitet…Jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det (Danmark) overhovedet er vores…Man kan ikke eje et land, og slet ikke Danmark..

Suzanne Brøgger, forfatter, B. T. 21/3 1990

Danmark hverken kan eller skal være nationalstat i den betydning, vi hidtil har kendt. “På længere sigt er det utænkeligt, at de fremmede ikke vil brede sig over de relativt mennesketomme områder i USA, Vesteuropa og såmænd også Østeuropa. Der er, set pr. kvadratmeter, stadigvæk utrolig mennesketomt.”

Harald Engberg-Pedersen, fhv. højskoleforstander og programchef i Danmarks Radio, repræsentant for Dansk Flygtninghjælp i Flygtningenævnet, B. T. 25/6 1990

Der findes ikke nogen dansk identitet. Vore rødder ligger i det gamle Hellas, i Rom og Frankrig…. Den danske identitet er rugbrød, kogte kartofler og opbagt sovs.

Johannes Sløk, Jyllands-Posten 16/5 1991

Vi er en gammel kristen kultur, siger vi. Ja tak, min gamle hat. Snarere er vi en bornert, middelmådig, småborgerlig kultur, selvglad i egen usselhed, fedladen og med stor færdighed i at trille tommelfingre. Dertil Pylret, permanent småfornærmet og med skæv mistro til dem fra den anden gade.

Jørgen Würtz Sørensen, lektor, Jyllands-Posten 25/5 1991

Vi skal ikke tro, at vi i al evighed kan bevare Skandinavien for skandinaverne. Andre lande har deres Chinatown – jeg kan udmærket forestille mig, at Danmark en dag har sit Little Turkey.

Nils Foss, formand for Dansk Flygtningehjælp, Berlingske Tidende 10/12 1991

Jeg tror ikke, at der er mange – om nogen overhovedet – som kunne tænke sig at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved at oppiske et kunstigt og overdrevent skræmmebillede kan man medvirke til at oppiske en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkninger udefra.

Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Politiken 1/7 1994.

Danmark er i dag et multietnisk samfund, hvor forskellige religioner og kulturer skal leve sammen.

Uffe Ellemann-Jensen (Venstre) i tale i Publicistklubben 20/3 2006

Det er forkert at spørge, om Danmark bliver et multi-etnisk samfund. Der er ingen grund til at tale i gådefuld fremtid. Danmark er allerede nu i mini-format et multi-etnisk samfund, og den udvikling vil fortsætte.

Birte Weiss (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 18/12 1994

Jeg forbløffes over den mistillid til det at være dansk, som S. K. (Søren Krarup, red.) giver udtryk for, når han mener, at dansk kultur og kristendom er i fare for at blive væltet omkuld, fordi vi i vort land har nogle få procent indbyggere med en anden kulturel og religiøs baggrund.Dorte M. Bennedsen (Socialdemokratiet), B.T. 19/9 1995

Jeg vil ikke anerkende den målestok. For hvis man er dansk statsborger, hører man automatisk med til den danske befolkning.Birte Weiss (Socialdemokratiet), B.T. 27/5 1996

Den aften var jeg af den overbevisning, at Danmark ville være et dejligt land uden danskere. Jeg ville elske det, hvis det var fuldt af tyskere, arabere, italienere, englændere, amerikanere, afrikanere, kinesere, japanere, polynesere, grønlændere og lapper. Jeg tror også de ville synes Danmark var et dejligt land uden danskere. Man kunne flytte danskerne op til Grønland, der ville være masser af plads og alt for koldt til at trække bukserne ned og vise den store hvide røv frem.

Morten Sabroe, Politiken 20/6 1999

Det er danskerne, der i virkeligheden er usikre på sig selv. Vi er jo nødt til at sætte Dannebrog op overalt… for at have noget at holde os til.

Fhv. kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, Aktuelt 13/8 1999:

Fremtidens største udfordring handler ikke om – på længere sigt i hvert fald – hvorvidt udlændinge skal integreres i Danmark, men om hvorvidt Danmark integreres i verden.
Danmark har fornyet sig gennem den inspiration, der er kommet fra andre kulturer. Og det gør ikke spor, fordi det afgørende er ikke at bevare den såkaldte danskhed (for hvad er det?), men at fastholde grundlaget for velfærdsstaten, og det er ikke betinget af sprog, hudfarve, etnisk baggrund osv. men af solidaritet – med verden.

Henrik Svane, Kristeligt Dagblad 20/1 2000

Om Dannebrog: ” – det danske svastika. Det burde samles ind og afbrændes”.

Lars von Trier i TV-Zulu 24/3 2001

Ordet danskhed, det nye begreb, som er blevet indført efter, at Dansk Folkeparti har fået så meget indflydelse, er for mig et af de grimmeste ord, jeg nogensinde har hørt. For det første fordi ordet er uæstetisk og ikke findes – jeg ved ikke engang, om det findes i ordbogen, jeg tror, det er et selvopfundet ord – for det andet fordi, hvad er danskhed ? Er det noget, jeg er ? I øvrigt så er jeg halvt dansker, min mor var amerikaner, men danskhed må være noget med at se ned på andre, at være ugeneriøs og nærig med sine penge, være bange for at nogen kommer og tager noget, som er ens, at der er andre, som også skal have en bid af kagen. Dét er danskhed i mine øjne, det er de mennesker, der går i alt for små sko, de mennesker, som ikke ved, at jo mere man giver, jo mere får man tilbage, et godt gammelt buddhistisk princip, som jeg synes er det eneste, man kan leve ud fra. Men det er som om danskerne er kommet til det sted, hvor mere skal have mere, og vi må hellere sørge for, at det vi har, ikke bliver taget fra os, for lige om lidt kommer alle de uhyggelige muslimer og spiser alle vores børn og alle vores kvinder, og så er der kun mændene tilbage, og de skal bare arbejde, for muslimerne, de er så strenge – sådan er det jo blevet, det er jo hvad det vil sige at være dansker, et lille menneske, som ikke vil give noget som helst fra sig. Jeg synes, danskhed er det grimmeste ord, der overhovedet findes.

Paprika Steen, skuespillerinde. Som led i Lars von Triers smædekampagne mod Dansk Folkeparti op til Folketingsvalget 20/11 2001

Det eksisterende Danmark med Jylland, Fyn og øerne beboet af lyshårede danskere er en relativt ny foreteelse.

Uffe Østergaard. I interview i Politiken 1/12 2001

Jeg siger: stakkels Danmark, hvis vores nationalstat ikke er mere værd, end at den

kan løbes over ende af så få udlændinge, som der her er tale om. Det er helt andre

ting, der truer vores nationalstat (SF, Ebba Strange, 1982-83, RI: 9680).

Forskelle og ligheder

Sammenlignet med samtlige danske familier modtager indvandrerne mindre.

Bent Østergaard, mangeårigt medlem af Flygtningehjælpens repræsentantskab og af Flygtningenævnet i pjecen “Det passer ikke”, 1988

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.

Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 1989

Hjemsendelser

Naturligvis må vi gå ud fra, at en flygtning kun opholder sig hos os midlertidigt. Derfor får en sådan kun midlertidig opholdstilladelse. Når den udløber, tager vi stilling til, om forholdene er forandret så meget, at man kan ophæve opholdstilladelsen og bede vedkommende rejse tilbage.
Per Stig Møller (Konservative) i Berlingske Tidende 16/2 1988

Vi kunne præmiere virksomheder, der ansætter flygtninge…Præmieringen skulle gives en virksomhed, der ansætter en flygtning, når han/hun er bedre kvalificeret….Vi vil ikke tvangsrepatriere. Det skal ske frivilligt. Og får de ophold skal de integreres.
Elisabeth Arnold (Radikale), Jyllands-Posten 1/4 1993

  Bjovulf

  Posted: 22 april 2012 - 14:37 - Svar

  Ja, det er helt utroligt, at ellers rimeligt velbegavede mennesker kan være så uvidende,
  sige så meget vås og så endda selv tro på deres multikulti-evangelium.

  Mon ikke nogle få af dem trods all græmmer sig grundigt i dag, nu hvor den barske virkelighed
  ang. “kulturberigelsen” har meldt sin ankomst over det meste af DK. Jeg mener, at kunne
  huske at fx. Gregers Dirckinck-Holmfeld senere har været ude i pressen og sige, at han tog
  grueligt fejl.

  For andre som fx. Marianne Jelved, Klaus Rifbjerg og Paprika Steen lades alt håb bare ude –
  de er helt uden for pædagogisk rækkevidde og åbenbart helt uden kontakt med virkelighedens
  verden. Som om “danskhed” , der så i øvrigt ikke findes, må vi forstå på PS, handler om at være
  snæversynet og imod enhver fremmed påvirkning, som sidstnævnte påstår bare for – igen-igen! –
  at kunne hævde sig selv med sin fine, “eksotiske” semiudenlandske baggrund. Hvornår fanden
  har danskere som flest nogensinde haft et problem med amerikanske eller andre vestligt
  orienterede indvandrere med fredelige hensigter og en nogenlunde rimelig vilje til at glide ind?
  ALDRIG!

Bjovulf

Posted: 21 april 2012 - 18:41 - Svar

Mønstret er det samme over hele Europa – det skyldes IKKE, at danskerne skulle være racister og fremmedehadere, som påstået af den frelste venstrefløj og de uvidende PK-kulturradigale “alting er jo lige godt”-tåber med deres på det tørre på sikker “åh-så-flink-tyrkisk/ -pakistansk/ -arabisk grønthandler”- afstand af de værste manifestationer af “kulturberigelsen”.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2132985/Muslim-gang-jailed-kid napping-raping-girls-Eid-celebrations.html

Muslim gang jailed for kidnapping and raping two girls as part of their Eid celebrations

Victims were lured miles from home to dingy hostel
They were subjected to a weekend-long ordeal

By Katherine Faulkner

PUBLISHED: 23:54 GMT, 20 April 2012 | UPDATED: 23:54 GMT, 20 April 2012

A group of Muslim men who abducted and raped two teenage girls as part of their Eid celebrations
[!!!] laughed [!!!] in court yesterday as they were jailed for a total of 38 years.

The girls, aged 15 and 16, were lured miles from their home to a dingy hostel.

In a horrifying weekend-long ordeal, they were plied with alcohol and repeatedly raped by two men, Shamrez Rashid and Amar Hussain, before being offered to a number of others who also ‘used them for sex’.

One defendant, Rashid, 20, was said to have claimed the girls had enjoyed the sex, which he said had taken place as they celebrated the Muslim festival of Eid.

‘It was Eid,’ he said. ‘We treated them as our guests. [!!!!!] OK, so they gave us [sex] but we were buying them food and drink. [ !!!!! – Aha, og så har man jo naturligvis automatisk ret til den slags iflg. muslimsk
tankegang? Mageløst! ]

Bjovulf

Posted: 21 april 2012 - 19:29 - Svar

Det er ikke bare ca. 4.5 gange overrepræsentation ( 19 / 4.1 ) – næ, det er skam langt værre! Kvotienten skal naturligvis ses i forhold til den tilsvarende kvotient for ikke-muslimer

( 19 / 4.1 ) / ( 81 / 95.9 ) = 19 * 95.9 / ( 4.1 * 81 ) ~ 5.8466 – altså næsten 6 gange overrepræsentation!

Og så er der endda sandsynligvis ikke medtalt en hel del muslimer med dansk statsborgerskab
( som evt. ikke kræver muslimsk behandling i fængslet? ) på den “rigtige” side i dette regnestykke,
så den faktiske overrepæsentation kan sagtens ligge nærmere 8 eller endnu højere.

Hvornår vågner vore lallenaive, komplete uvidende og dybt uansvarlige PK-politikere i DK og resten af Europa op til den barske virkelighed og indser omfanget af den katastrofe, de i færd med at skabe og allerede har skabt for de indfødte europæiske befolkninger, hvis interesser de vel rent faktisk var valgt til at varetage – på papiret i hvert fald – ?

Bjovulf

Posted: 21 april 2012 - 19:36 - Svar

Rettelse: 5,4866 – så altså “kun” knapt 5.5 gange overrepræsentation 😉

Bjovulf

Posted: 21 april 2012 - 20:15 - Svar

Nu bliver det rigtigt sjovt, når S-hykleriet angående den naive og uansvarlige Schengen-aftale
bliver udstillet for alvor 😀

http://politiken.dk/politik/ECE1603019/df-vil-tvinge-boedskov-til-at-t age-stilling-til-tysk-fransk-graensekontrol/

DF vil tvinge Bødskov til at tage stilling til tysk-fransk grænsekontrol

Dansk Folkeparti vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) til at svare på, hvad han mener om det fransk-tyske forslag om grænsekontrol internt i EU.

Dermed lægger DF endnu mere pres på det danske EU-formandskab og den danske justitsminister, som lige nu forsøger at læge sårene efter VKO’s aftale om grænsekontrol ved at få en aftale om området på plads i EU.

»Det bliver interessant at læse Bødskovs svar, især når man tænker på Socialdemokraternes slingrekurs i forhold til spørgsmålet om den danske grænsekontrol«, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen i en kommentar.

….

anonym

Posted: 22 april 2012 - 07:14 - Svar

Bjovulf

Hodja havde en historie for en måneds tid siden hvor to 18- og 19årige tyrkere, først forsøgte at kvæle en 16årig tysk pige, så voldtog de hende, derefter voldtog de hende med en flaske, for til sidst at knuse den og voldtage hende med den endu en gang. Så hendes underliv og liv generelt sert er fuldstændigt ødelagt.
Den findes i arkivet i højre side under voldtægt hos Hodja, sammen med så mange andre (gruppe)berigelsessager.

Bjovulf

Posted: 22 april 2012 - 13:43 - Svar

Ja, kære Anonym ( ? 😉 ) – det er skræmmende ud over alle grænser, hvad naive,
uvidende og uansvarlige politikere over hele Europa er i færd med at gøre mod
deres egne folk bare for at kunne dyrke multikulturens salige evangelium for fuld
udblæsning.
Jeg kan godt huske, at jeg så den historie, du nævner. Dette er blevet som et mareridt,
vi aldrig kommer til at vågne op fra. Men statistisk set vil det også komme til at gå
ud over mange af PK-tosserne og deres præmieafkom i det lange løb – så en smule
retfærdighed er der trods alt til 😉

Den efterhånden meget lange række af døde ofre eller folk, der er mærket for livet
på krop og sjæl pga. PK-“elitens” vanvidseksperiment med endeløse mængder af
“kulturberigelse” fra uintegrerbare folkeslag med meget fremmedartede kulturer,
religiøse normer og ærebegreber fra den allermørkeste middelalder, skal vi underligt
nok ALDRIG høre om på (D)DR – der er det nemlig KUN mørklødede fremmede,
der kan være ofre og være udsat racisme og fremmedhad fra hvide.
Og så lige alle ABBs ofre naturligvis – for de havde jo trods alt den rette tro, selv om
de hovedsageligt var hvide, og gerningsmanden havde også den passende profil.

Bjovulf

Posted: 22 april 2012 - 14:07 - Svar

Ang. “P1 og René Karpantschof: “Vi risikerer, nogle vil slå hårdere til” ”

Ha, den form for trusler kan alle kriminelle og potentielle terrorister jo så bare benytte sig af.
Mageløst, René K.! Så derfor skal vi ingenting gøre? Fordi det er synd for nogle små
autonome fars-drenge – uden opdragelse og alt for mange lommepenge – fra Birkerød og omegn?
Der var sgu ikke mange almindelige Nørrebroere, der nogensinde havde ønsket sig et
ungdomshus med tilhørende vold, ballade, hærværk, konstant larm og grov kriminalitet i
deres kvarter, men de blev bare aldrig spurgt af kommunen – sikkert fordi Renés & co’s
grove krævemetoder og hang til trusler ikke falder dem lige så naturligt.

Det er mig en gåde, at DDR – og af og til også TV2 – kan bruge denne latterlige lille
automonotone parodi på en forsker – fra KU ghm.! – som uvildig ekspert i deres programmer,
både når der skal kommenteres på voldelige optøjer og hærværk fra de autonome og deres
muslimske “kulturberiger”venner og også ved demonstrationer fra højrefløjen – som regel
endda helt uden at nævne det mindste pip om hans egen venstreekstreme baggrund og
optræden i 80’erne (?) & 90’ernes optøjer. Han er jo i den grad selv en del af det selvsamme
betændte og belastede BZ- & autonom-miljø.
Hvordan kan han egentlig overhovedet være ansat på KU med den baggrund? Man skulle
tro, at de trods alt stadig havde visse minimumskrav 😀

Leave a Comment