19
maj
Seneste opdatering: 21/5-12 kl. 0155
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Betina, underviser/procesleder: “I dagligdagen står du ud for de udfordringer, at nogle af vores borgere har det rigtig rigtig skidt, og nogle af vores borgere ikke har noget sprog. De i det hele taget nogle færdigheder, der gør, at de kommunikerer på en anden måde, end vi er vant til. Så den måde borgerne kommunikerer på gør, at der er en del misforståelser, eller personalet nogle gange bliver usikker på, hvad det er borgeren egentlig vil. Det kan så føre enten til konflikter eller til vold, eller til krænkende ord eller verbale trusler, og det er de udfordringer, vi står i.”

Hvis Malmø er svensk, ser det sort ud for Sverige

De seneste godt 30 års indvandring, især til Sverige, har vist sig at have langt flere negative konsekvenser for modtagerlandene end forventet. Utilsigtede konsekvenser kan man godt kalde dem, men konsekvenser uanset hvad. De består, som det kendes fra hele regionen – sandelig også på den danske side – i en stående konflikt mellem kulturelle normer og social praksis, ikke bare når det gælder opfattelsen af kvinder, børn og lovens bogstav, men i videre forstand, når det gælder accepten af, hvad et samfund egentlig er, og hvorfor vi har brug for en fælles retsorden og en tillidsbåret kernekultur, som er dansk, svensk og europæisk, før den er noget som helst andet, og dermed forankrer de grundlæggende frihedsrettigheder som f.eks. religionsfrihed og ytringsfrihed i en national og lokal sammenhæng.

Værst står det til i Malmø, hvor man i dag har brug for et oversigtskort over de seneste og mest ulykkelige skudepisoder for ikke at gå forkert, og hvor antallet af uopklarede mord sætter nye rekorder år efter år sammen med frekvensen af indbrud, tyveri og andre former for kriminalitet. De seneste år har regionen desuden oplevet en stigende og stadig mere politisk accepteret intimidering af det jødiske samfund i Malmø. Alt dette er nysvensk for, at der er noget helt galt med lov og orden i det, der af de mest urokkelige apologeter stadig kaldes verdens mest svenske by. Hvis Malmø er svensk, ser det ikke blot sort ud for Sverige, men tillige for den øresundsregion, vi bryster os af ved festlige lejligheder. Leder Øresundsreligion

Muslimsk mafioso truer Norge

Den britiske jihadisten Anjem Choudary oppfordrer «gode muslimer» til å gå fysisk til verks for å få mulla Krekar ut av fengsel. Choudary sier også at han «hadde hatt forståelse» for kidnappinger begått for å kunne forhandle om Krekars løslatelse.Ifølge Choudary er «alle gode muslimers plikt å sørge for at mulla Krekar kommer seg ut av fengsel», og at man må være villig til å ta «alle nødvendige midler i bruk for å få til dette».

Vår bror mullah Krekar i Norge lider i fengsel. Han har ofret alt for saken, og vi må spørre oss: Hva er vårt ansvar i denne situasjonen? – “Hva kan vi gjøre?”, sier Choudary når NRK møter ham i London. “Mitt budskap er at muslimer i utlandet må gjøre alt de kan for å løslate muslimer fra fengsel,” svarer Choudary. Se video: Norske soldater kan bli kidnappet for å få løslatt mulla Krekar, Muslim extremist issues Krekar warning.

Det må være et spørgsmål om tid inden det dæmrer for vestlige politikere, at islams tilstedeværelse i Europa gør krigseventyr for ‘ligestilling og demokrati’ i uhjælpelige muslimske lande umulige: Chokpris for Afghanistan-krigen: 642 milliarder dollars. Så har en millionstærk europæisk ummah da tjent ét godt formål.

“Vi er i krig med de folk”

“der ikke tillader fire koner og en elskerinde.” Det bliver spændende at se, hvordan Sverige vil uddanne imamer, der ikke prædiker tekstens ord. Vil de påtage sig deres første krig i 400 år? Det er ikke troligt. Polygami vil blive officiel svensk politik. Leftist, genus-svenskere vil få det indført. Det er fremtidens feminisme version 2.0. De var bare ikke klar over, at det var det, de ville have. Politik drejer sig om at indføre det modsatte af, hvad politikernes ‘visioner’ er. At blive overrasket, det er hele tricket. Psykoanalytisk set, må der jo være et uerkendt kvindeligt behov for at være kone nummer fire, konkubine eller slave. Der er ting, man bare må tage til efterretning. De er i krig med os, vi er ikke i krig med dem. Endnu.

Annoncer fra Danske Partner-Ads:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?