26
jun
Seneste opdatering: 27/6-12 kl. 1047
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Som vores udenrigsminister bød velkommen blandt demokratierne i forgårs. Man kan se hele talen til præsident Mursis valgmøde min. 4:18 her. Man kan spørge sig selv, om der overhovedet kommer flere valg i Egypten, som der ikke kom flere valg i ‘det demokratiske Gaza’ efter at Hamas – også det muslimske broderskab – vandt i 2006. – BBC admits: we got carried away by the “Arab Spring”.

Gunnar Sandelin: Sverige kör sit eget race

Sverige är det land i världen som i särklass tar emot flest asylsökande somalier. Av de drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 och 2011, sökte sig bortåt en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare 10 000 fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd.

Holland är tvåa med hälften så många. Därnäst kommer Norge och Tyskland med drygt 3 000 ansökningar var under 2010/2011. Storbritannien, Frankrike och Turkiet var sedan de enda i hela världen som tog emot dryga tusentalet. Till nästan alla övriga länder i den industrialiserade västvärlden sökte sig avsevärt färre somalier under denna period. Några exempel är Australien med 32 ansökningar, Danmark 217, Italien 597, Canada 774, USA 829 och Finland 936. Sätter man mottagandet i relation till värdländernas folkmängd, så får Sveriges gap till omvärlden en ytterligare dimension.

Till siffran ovan ska en omfattande anhöriginvandring adderas för Sveriges del. Cirka 20 000 somalier ska under två år återförenas med sina familjer. Detta är en direkt följd av att myndigheterna tagit bort lagens krav på ID-handlingar för anhöriga till förmån för DNA-prov. Sverige är ensamt om denna öppenhet inför somalisk invandring. I omvärlden är trenden den motsatta, att strama åt asyl- och medföljande anhöriginvandring.

I en debatt i Sveriges Radios Studio Ett den 15 juni, som jag deltog i, konstaterade kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, socialdemokraten Göran Dahlström, att somalier tillhör den mest svårintegrerade grupp som det svenska samhället har tagit emot och att kommunens resurser för bostäder, skolor och arbete till de förväntade 400 anhöriga (varav 300 barn) är så gott som obefintliga. Invandrarna, som utgör cirka 14 procent av Katrineholms befolkning, står redan för 50 procent av socialtjänstens kostnader för kommunens totala försörjningsstöd, vilket under ett antal år ökat med nästan 15 miljoner varje år.Dahlström varnade också för att rasismen och segregationen kommer att öka på grund av att de etablerade politiska partierna av rädsla för rasiststämpeln inte vågar ta i frågan. Det finns en risk för att många väljare lämnar M, FP och S till förmån för partier som står för en främlingsfientlig politik.

Dahlströms rapport från verkligheten bemötte integrationsminister Erik Ullenhag (FP) med orden:”Jag är bekymrad över att det finns ett antal länder som sviker sitt medmänskliga ansvar… men jag är stolt över att Sverige har en öppen attityd mot omvärlden.” Ullenhag tillhör de svenska politiker som har bestämt att Sverige ska vara ett ledande ”föredöme” för resten av världen.[..]

Internationella jämförelser visar tydligt att Sveriges politiska elit kör sitt eget race i asylinvandringsfrågan. Ska vi på allvar kunna värna asylrätten för dem som verkligen flyr för sina liv och har skyddsbehov, så måste Sverige ändra kurs. Ska vi undvika ökad enklavisering, motsättning mellan folkgrupper, armod och rasism i framtiden, måste de ansvariga börja se de stora konflikter som de varit med om att bygga in i samhället, ta reda på vad som händer i Sverige och lära av andra länders erfarenhet. Dags ändra kursen på asylinvandringen (Se også: Gun Holmertz: Islamismen får allt större fäste i Hjällbo)

“Svenske medier beherskes af forkuede, fromme redaktører”

Fra “Sverige eksploderer” af fhv. chefredaktør f. Ekstra Bladet, Bent Falbert.

Sverige er ved at blive en stor nation. Folketallet har passeret 9,5 millioner. Det er vokset med 500.000 på syv år. Heraf skyldes knap 400.000 indvandring af især somaliere, afghanere og irakere. Befolkningseksplosionen fortsætter. En ny svensk dom betyder nemlig, at indvandring og familiesammenføring lettes betydeligt. Hidtil har myndighederne kunnet afvise udlændinge uden personlige papirer. Men det forbyder den nye dom, fordi det kan være svært for folk i kaotiske lande at skaffe sig legitimation. Asyl-interesserede sender ofte uledsagede børn i forvejen til Sverige. Hvis de er under 18 år, har de krav på en institutionsbolig og en ny svensk tilværelse. Myndighederne forsøger at frasortere snydere, som måske i virkeligheden er 18-20 år og burde sendes tilbage, men aldersbestemmelse er vanskelig uden papirer.

Svenskerne er nødt til at tro på de unge flygtninges historier.Tillid er bedre end kontrol.Forsørgelsen af de unge mennesker på institutioner koster op til 5000 kr. i døgnet. Kommunerne får refunderet udgifterne af staten, men kan ikke sige nej til at modtage ‘ børnene’. Næste trin er, at de store børns pårørende i f. eks. Somalia følger efter for at opnå familiesammenføring i Sverige. Der ventes stigninger i sådanne familiesamlinger på godt 15.000 om året, hvilket bringer det samlede årlige antal op på mellem 50.000 og 60.000 mennesker. Det hele stiger Svenske skatteyderes udgifter til deres mange nye landsmænd fra de varme lande svulmer voldsomt. Alene kost, logi, sagsbehandling etc. i perioden, inden de får asyl, løber i 2012 op i otte milliarder danske kroner. Den generøse svenske socialstats tilskudssatser og orlovsordninger for familier koster i sig selv dyrt, fordi de ikke var tiltænkt børnerige, hjemmegående asylsøgere.

Den samlede tilstrømning af asylsøgere ventes at løbe op i ca. 90.000 mennesker om året. Prognoserne ændres hele tiden, fordi det nu rygtes i f. eks. Somalia og Afghanistan, at det er blevet nemt at blive svensker. Man behøver ikke engang at arbejde, hvilket halvdelen af de, der får asyl, da heller ikke gør. Det ubegribelige er, at den drabelige indvandring af folk fra klodens fjerne egne ikke har medført nogen svensk debat af betydning. Blandt politikere anses det for racistisk og upassende at lufte bekymring endsige kritisere Sveriges hastige forvandling til verdens forholdsmæssigt største indvandrerland. Der er også god plads i de vældige skove. Svenske medier beherskes ligeledes af forkuede, fromme redaktører, som med omhu fjerner kritik af flygtningepolitikken og dens konsekvenser fra deres aviser, netsider og radio-/tv-udsendelser. […] Fhv. chefredaktør Bent Falbert: “Sverige eksploderer”, Ekstra Bladet, 24.06.2012 (ikke online)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Info

Posted: 26 juni 2012 - 07:27 - Svar

SVERIGES RADIO 26/6: SVENSKARNA ALLT MER INVANDRINGSPOSITIVA!

Allt fler svenskar tycker att Sverige skall ta emot allt fler invandrare! Som fritt skall få utöva och påverka samhället med sin religion!

”Fortsatt mer generös flyktingopinion.”

Det är Morgonekots glädjebudskap idag, d. 26/6.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5166760

Det är det obskyra SOM-institutet i Göteborg, lett av statens Marie Demker, som med Sveriges radio som lydig megafon återanvänder sina sedvanliga autogenocidargument. Så här lät det t.ex. i DN i maj 2010:

”SVENSKARNA ALLT MER POSITIVA TILL INVANDRARE – Ny rapport från SOM-institutet: Svenska folket är mer generöst mot invandrare än tidigare – trots mobiliseringsförsök från Sverigedemokraterna.

Aldrig tidigare har svenskarnas attityder till invandrare varit så accepterande som nu. Även inställningen till flyktingmottagandet är mer positiv i dag än när mätningarna började 1993. – – – Trots mobiliseringsförsök är grupperna som motsätter sig invandring fortfarande en perifer politisk subkultur, skriver Marie Demker.”

Och så vidare:

http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandra re

Vid varje undersökning finner Marie Demker och SOM-institutet att allt färre svenskar motsätter sig fortsatt massinvandring. Den enkla förklaringen (alltför komplicerad att inse för en professor i statsvetenskap) är, att andelen kvarvarande svenskar i landet blir allt mindre vid varje undersökningstillfälle. Se t.ex. Affes statistik-blogg. Många år lär det nu inte dröja, innan SOM-institutet och Sveriges radio triumferande kan utropa:

”ÄNTLIGEN: INGA SVENSKAR ALLS MOTSTÅNDARE TILL FORTSATT MASSINVANDRING!”

Det finns nämligen då inga svenskar kvar. Utom Marie Demker och några andra apparatchikar i ett inhägnat statsreservat. Autogenociden är fullbordad.

  steen

  Posted: 26 juni 2012 - 08:05 - Svar

  Tjah…………..jeg kan godt lide citationstegnene:

  ”utlänningar” och ”invandrare”.

  hvorfor tage i de ord med tang? Fordi de er svenskere, de vidste det bare ikke. Det kan vel være, at SOM og Demker fifler med deres spørgeskemaer, som andre skriver om hvert år. Men faktum på marken er, at 90 % af svenskerne stemmer for det der foregår. Jeg tror ikke længere på, at det ændrer sig væsentligt, selvom jeg ved, at politik ofte udvikler sig i pludselige spring. Men det er vel kun sket en gang i Sverige i 100 år, nemlig i 1991, men det sprang i sig selv igen med det samme.

  Marie Demker är gift med Ulf Bjereld och bosatt i Göteborg. Sedan 20 år tillbaka medverkar Marie Demker regelbundet i media som frilansskribent och som kommentator till aktuella politiska skeenden, däribland ämnesområdena religion och politik, nationalism och främlingsfientlighet, fransk politik, forskningspolitik samt jämställdhetsfrågor. Demker har även föreslagit att Sveriges nationaldag ska avskaffas.[1] Hon har tidigare varit aktiv i vänsterpartiet.

  Ulf Ingvar Bjereld, född 10 december 1957 i Båstad, är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt styrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, (tidigare Sveriges kristna socialdemokraters förbund).
  Bjereld tog examen vid Journalisthögskolan i Göteborg 1978. Han var under några år medlem av Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r)), men återvände till socialdemokratin i mitten av 1980-talet.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Marie_Demker

PK

Posted: 26 juni 2012 - 08:38 - Svar

Sverige, I dagbladet Børsen læste jeg for nogle dage siden, at den udenlanske
industri m.m. betragtede Sverige , som et land , der klarede sig godt gennem krisen
pga, af stærk økonomi.
Har Sverige en stærk økonomi og derfor, uden de store problemer, kan modtage de mange indvandrere?
Er der nogen , som kan oplyse om dette ?

Bjovulf

Posted: 26 juni 2012 - 09:17 - Svar

Det er vist ikke mere end 4-5 år siden, at de havde en kæmpe udenrigsgæld ( ca. 16-1700 mia sv. kr ! ),
så de var nødt til at låne nye gevaldige milliardbelø hvert eneste år bare for at kunne financiere
indvandringen og alle de afledte omkostninger – hvilket man naturligvis helt har glemt at fortælle
den svenske befolkning, der på et eller andet tidspunkt kommer til at betale for “festen” i deres hus.

Jeg har ikke fulgt med i udenrigsgælden siden, men forholdene har vel næppe ændret sig til det bedre
sidenhen, når man betænker den globale økonomiske krise. Sverige har ikke nogle store olieindtægter,
der kan spytte en masse rare milliarder af kr. i bøssen i betrængte tider, således som DK har, der netto
havde fået afviklet sin udenrigsgæld, inden krisen satte ind.

Men bortset fra denne “hemmelige” kæmpegæld har Sverige en relativt stærk økonomi – mest pga. af devalueringerne, som DK desværre er afskåret fra pga. den danske krones binding til Euroen
( den svenske krones værdi over for den danske faldt over en periode på 20 år til ca. det halve (!),
men er kravlet lidt op igen på det seneste. Der er dog tegn på , at krisen nu også er ved at ramme den svenske industri og dermed den “stærke” svenske økonomi, så det skal nok blive “muntert” for
vore stakkels naboer med endnu flere uintegrerbare, vanskelige, krævende og/ eller analfabetiske “flygtninge” / indvandrere, som typisk ikke kan ret meget og ofte heller ikke ønsker at – eller må! – lære
svensk og tilpasse sig det svenske samfund – og som ofte kommer med en meget fjendtlig indstilling
til det kombineret med klannormer og barbariske traditioner fra den allermørkeste middelalder.

Hvad fanden tænker de naive, uvidende og uansvarlige svenske politikere dog på?
Hvad har det svenske folk egentlig gjort dem for at have gjort sig fortjen til dette vanvidseksperiment?

Og hvorfor bliver det mon ved med at stemme på dem, der har skabt alle ulykkerne?

  Morten - - -

  Posted: 26 juni 2012 - 13:22 - Svar

  Ægypten kan godt blive en slags “demokrati” i den forstand, at det er sharia-ved-flertalsafgørelse, der bliver landets styreform. Men at forestille sig Ægypten, som demokratisk nation og kultur, diskvalificerer i mine øjne. – Jeg har imidlertid set professorer gøre det, så måske tager jeg fejl.

  Endskønt man næppe kan tænke tanken. Kan man? For demokrati skal vel måles på den frihed, vi er villige til at bevilge andre? Og hvordan er det nu det er med den … er holdningen demokratisk? Har ægypternes børn valgfrihed?

  Og kan der herske demokrati, hvor der ikke hersker valgfrihed?

  Man skal nok have studeret i flere end en håndfuld år, for at have erhvervet de raffinerede intellektuelle redskaber til at spekulere sig frem til en anden konklusion. Men heldigvis har vi jo også en stadigt mere lærd befolkning. Så måske den kan anvende sproget til at skabe virkeligheden med, så vi trods får et muslimsk demokrati? Som ustuderd kan jeg ikke tale med om det, men må ydmygt lade mig belære af videnskaben.

  For som salig Seidenfaden så rigtigt udtrykte det: “Jo længerevarende en uddannelse man har – jo større er sandsynligheden for, at man mener som jeg”. Og dermed mente Seidenfaden, at han, og så mange lærde, umuligt kunne tage fejl. Så os med den korte skolegang – som er så at sige født til at stemme på Dansk Folkeparti – bør vel i virkeligheden bare stikke snaden ind.

  – – –

   Morten - - -

   Posted: 26 juni 2012 - 13:41 - Svar

   Så skal der nok komme demokrati. Hvis vi vel at mærke ikke obstruerer med alle vores ukonstruktive indvendinger, forstås. En smule mere ansvarlighed i ytringerne kunne godt ønskes af os. Måske er de lærdes og de forstandiges utålmodighed trods alt forståelig. Det hele – muslimsk integration og demokrati – skulle jo nødig tabes på gulvet, blot på grund af pøbelens uvidende og underlødige skræp. Som aldrig har været intentionen med den fine regel og tillidserklæring, som ytringsfriheden i grunden er.

   Skulle vi mon læne os tilbage og lade dem med lange, komplicerede uddannelser, og dermed virkelig dybdeindsigt, kommet til? Så hele processen kunne gå lidt hurtigere og mere smertefrit. Ja! mener de selv. Og har de ret? Er vores investering i Mere Uddannelse givet godt ud? Sikkert.

   Min dejlige kæreste fortalte mig forleden, at Dalrymple havde kritiseret den vestlige “løsning” med at uddanne så mange afrikanere som muligt til job i “systemet”, fremfor til mere nyttige “fag”. Fordi det skaber uhensigtsmæssige “interesser”, som ikke er til gavn for hverken folk eller fæ. For ikke at nævne korruption i forskellige afskygninger, indenfor omtalte “system”, der jo skal brødfødes af dem udenfor det på en eller anden måde. Gennem salg af “tilladelser” til dem, der kæmper for livets opretholdelse, f. eks.

   Hvor kommer inspirationen til sådan en “uddannelses-løsning” mon fra? Jeg siger ikke, hvilke tanker det satte i gang hos mig …

   – – –

Jernhesten

Posted: 26 juni 2012 - 11:24 - Svar

Fin kronik der af Bent Falbert – det er lige før jeg vil sige “velkommen i klubben” til ham.

Jeg ved ikke om tallene er rigtige, men det lyder ikke helt skævt. Jeg hæfter mig specielt ved at han tør anvende ordet “befolkningseksplosion” og “drabelige indvandring”. Vi skal næppe ret mange år tilbage i tiden før det var synonym med “onde højreekstremister”.

En stigning fra 9 til 9,5 millioner svarer vel til omkring 5-6% – fordelt over 7 år er det mindre end 1% årligt. Hvad er det lige den årlige befolkningstilvækst er på i fx Gaza????

Nej, men efter nordiske forhold er den helt rigtig enorm, og med de indvandrere befolkningsgrupper gennemsnitlige IQ niveau og manglende tilpasningsevne og vilje taget i betragtning, intet mindre end en tidsindstillet atombombe!

bowlaren

Posted: 26 juni 2012 - 11:42 - Svar

Viktig info. Läs det här inlägget, och sprid den till vänner och bekanta

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/2012/06/26/vi-maste-stoppa-d en-oansvariga-invandringen/

Anonym

Posted: 27 juni 2012 - 05:31 - Svar

Jernhesten

Deres gennemsnitsIQer får jo jøder til at fremstå som savlende gryntespassere (IQ under 50), i forhold til dem, så alt vil jo blive paradisisk. Men så har vi jo lige en enlig slange i paradis, i form af vores egen folkeskolelærersocialist, Karina “Mnage muslimske børn/unge er mindre begavede” Dehnhardt Lorentzen, som stiller spørgsmål derom.

Morten

Før årskiftet var der jo allerede en små 100.000 koptere der havde vejret ligstanken fra massegravene, som de og alle de andre vantro skal kastes i. Så de var allerede daffet udenlands den gang. Hvor mange det siden er blevet til er ikke godt at vide!
Steffen Jensen havde dog en fremragende reportage i aftes i 19.00 Nyhederne, om hvad der kommer til at ske med de vantro svin. Så selv MSM begynder jo også at åbne øjnene lidt. Om end Steffen Jensen, som værende jøde og bosat i Israel jo altid er fair, af den simple grund at han kender begge sider af sagen.

Bjovulf

Voldtægtssverige får Saudibarbarien og Mordkorea (nej det er ikke en tastefejl) til at fremstå som de rene rationelle og demokratiske paradiser, i sammenligning med verdens sygeste land. Men det eneste gode ved det, er jo at LKCFernes (landsforrædere, kulturødelæggere, civilisationsudslettere, folkemordere) egne børn og børnebørn, især dem af hunkøn jo også kommer til at leve i den virkelighed som de har påtvunget deres landsmænd, men især landskvinder igennem snart 50 år.

Leave a Comment