30
jun
Seneste opdatering: 1/7-12 kl. 2022
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

CNN interview of British victim of sexual assault in Tahrir Square

Rousseau: A philosopher for the Facebook generation

Jean-Jacques Rousseau wrote hundreds of pages about himself – this is what is tragi-comic about him – yet he had no self-knowledge[..]

The problem is that while all men are born equal, they are not all born equally interesting; so the confessional mode does not suit everyone. Besides, and this is what is tragi-comic about him, Rousseau wrote many hundreds of pages about himself but had no self-knowledge. He quarrelled with virtually everybody he ever knew; he even managed to reduce the philosopher David Hume, one of the most equable human beings in the history of the world, known in Paris as le bon David, to absolute fury. Yet never once did Rousseau think, “Maybe it’s not them, maybe it’s me.” Thus this most fascinating man was the originator of the most characteristic of our modern vices – self-expression without self-examination.Theodore Dalrymple

Muslimer ødelægger verdenskulturskatte i Mali

FN-gruppe er chokeret over islamisters vandalisering af sufi-monumenter, der regnes som verdens kulturarv.FN’s kulturorganisation, Unesco, er bestyrtet over, at islamister i Mali med tilknytning til al-Qaeda tidligere lørdag angreb helligdomme i byen Timbuktu og vandaliserede dem.Helligdommene er netop sat på Unescos liste over de vigtigste kulturskatte i verden. – Dette er en tragisk nyhed for os alle og endnu mere for beboerne i Timbuktu, der har hæget om og bevaret disse monumenter i mere end syv århundreder, siger Jelenor Mitrofanova, der leder Unescos årsmøde i Skt. Petersborg. Vandaler i Mali går løs på kulturskatte, Ansar Dine Islamists destroy mausoleums in Timbuktu


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


anonym

Posted: 1 juli 2012 - 06:16 - Svar

Jahilliya!

Sådan vil det også gå her i Europa/Vesten, at hele vores vores kulturarv vil blive udslettet og udplyndret. Og kirkerne og alle andre urene vantro symboler, vil ryge først. Og da der jo højst sandsynligt ikke er tænkt, synderligt meget over at få iværksat planer om at bringe det i sikkerhed, vil det meste blive ødelagt for stedse. Det bedste sted vil nok være Australien og New Zealand, da USA jo også går nedenom og hjem i deres lavIQ invasion indefra som sydfra. Alternativt Kína eller Japan, selv om en del af det højst sandsynligt vil komme i hænderne på private samlere dér og alle andre steder for den sags skyld.

Prudentius

Posted: 1 juli 2012 - 10:37 - Svar

Islam er islam er islam…

Og islam forbyder (blandt andet) billedkunst og musik. Tager man islam alvorligt, og det er der jo en del muslimer der gør, ja så smadrer man selvfølgelig billedkunsten og standser musikken, så kun skrigeriet fra minareterne høres.

I Vesten skal vi tale pænt om den islamiske revival, der hver dag koster mennesker livet, og vi må ikke nævne islam uden (påtaget) begejstring i stemmen.

For islam er en stor “civilisation”, selvom den forbyder det der gør civilisationer store: billedkunst og musik!

Personligt forstår jeg ikke multikulturalisternes smag for islam, hvor de ser prægtig skønhed, ser jeg intet andet end tarvelig elendighed, hvor de ser en kultur der skal berige os, ser jeg intet andet end fordummelse og bestialsk voldelighed.

  Robin Shadowes

  Posted: 1 juli 2012 - 13:48 - Svar

  Undrar hur dom tänker avnjuta konst och musik efter övertagandet? Dom allra rikaste kanske har råd att bygga in hemliga rum som också är ljudisolerade. Men dom planerna kan ju lätt gå i stöp i efterhand av en så trivial anledning att någon mohammedan blir avundsjuk på att oren kuffar har ett så fint hus, gods/mansion eller slott. Allt han behöver göra då är att hitta på att den otrogne har kränkt profeten och snackat ihop sig med fyra kompisar som vittnen, så är saken klar. Men även dom som inte är lika lyckligt lottade att bo lika fint. Dom blir tvungna att spela musiken på väldigt låg volym så att inte fel personer råkar höra det. Eller att sedlighetspolisen bara råkar göra en random husundersökning. Hittar alla deras skivor, konst, vinflaskor och annan alkohol och kanske även en massa förbjudna böcker. Säkerligen kan jag tänka mig att många av dem har en hel del böcker av new age-typ som måste vara hur mycket haram som helst. Även om polisen inte hittar allt jag nyss nämnde, så kan det ju räcka med skivor och nåt musikinstrument för att dom skall få dödsstraff i sharia-domstolen. Men förmodligen tänker dom som alla andra brottslingar. Dom räknar aldrig med att själva åka fast. Det är sånt som bara händer andra, inte dem själva.

Anonym

Posted: 1 juli 2012 - 12:09 - Svar

Islam er barbari. Det står klart for mig. Alt ondt og dårligt kommer fra islam. Fra ægte racistiske overfald på en nigerianer i kbh til ødelæggelsen af verdens kulturskatte. Islam er ren ondskab.

Tim Pallis

Posted: 1 juli 2012 - 14:52 - Svar

Især er det wahabier og salafister, som ødelægger sufi mesternes gravmonumenter, for at folk ikke skal tilbede dem. Selv Muhammeds grav i Medina blev ødelagt. Man må nemlig ikke engang tilbede ham – kun Allah.

falkeøje

Posted: 1 juli 2012 - 15:45 - Svar

Er der ikke snart nogen, der kan ødelægge den største
muslimske helligdom – er det ikke Kabaen den hedder?

falkeøje

  falkeøje

  Posted: 1 juli 2012 - 16:45 - Svar

  Det ville være et oplagt mål for en gruppe, der råder over droner med eksplosive
  missiler.
  Så kan vi endelig gengælde alle deres idiotiske ødelæggelser over monumenter,
  der overstiger deres evne til at eftergøre dem.
  Snotdumme idioter, som de er!!!

  falkeøje

Bergfast

Posted: 1 juli 2012 - 19:33 - Svar

Titanic

När de som har politiskt inflytande, samt de som i sin tur har möjligheter och resurser att påverka och sätta press på politiker, som t ex tankesmedjor sponsrade och avlönade av det internationella näringslivet, journalister, eller som s.k. ”experter” osv., själva vill ha en ”utveckling” som för många medborgare i de f.d. nationalstaterna i Europa ses som ”avveckling” av deras ”hemländer”, så kan det nog ganska lätt uppstå någonting som man skulle kunna likna vid olika grader och former av ”kommunikation-missförstånd”? Alltså kommunikationsmissförstånd mellan det politiska beslutsfattande skiktet och de röstande medborgarna?

Man talar helt enkelt förbi varandra? Man talar helt enkelt inte samma språk? Man hör helt enkelt inte vad ”den andre” säger? Och det som eventuellt försöker sägas det blir egentligen obegripligt för en ganska så många medborgare, därför att man har så fundamentalt olika utgångspunkter och mål med vad man säger och vad man menar?

Om beslutsfattande politiker på sina uppdragsgivares val och önskningar, faktiskt räknar med att just den invandringspolitik som förs, kommer att medföra en ökad konkurrens, ökade konfrontationer av olika slag, ökad kriminalitet, alltfler utslagna människor, och alltfler s.k. utanförskapsområden m.m., och att detta samtidigt i själva verket är en önskad ”utveckling” av dem som har politiskt inflytande, och av dem som i sin tur har inflytande över politikers tänkande, tyckande och beslutsfattande, så finns det nog i realiteten kanske inte så stora möjligheter att kunna påverka denna politik? Alltför starka viljor, med alltför starka resurser att påverka, har då det s.k. tolkningsföreträdet?

Samtidigt finns det de som påverkar politiker och beslutsfattare till att tro, och att förlita sig på, att en tillräckligt stor medelklassmajoritet inom en snar framtid kommer att vilja rösta för att avsluta ”bidragsgivandet” till ”de lata” medborgare som ”inte vill” arbeta, vilket då alltså i själva verket är vad som ses som en önskvärd och positiv ”utveckling” av dessa beslutsfattare och deras uppdragsgivare, (det internationella näringslivet?)?

Man öser alltså på med ”bidrag” till invandringsfamiljer, för att därmed skapa just ett ”missnöje” i folkdjupet över denna givmildhet och generositet med skattemedel till invandrade familjer, som i sin tur anses kunna leda fram till ett politiskt beslut om just nedskärningar i ett nästa politiskt steg? Dessa generösa bidrag, som anses gränsa till dumhet av många, och vara en politik som andas en viss form av ”förakt” för de inhemska ursprungsbefolkningarna och deras generationer av slit och hårt arbete och skatteinbetalningar till den ”gemensamma” statskassan, som nu alltså ”delas ut”, frikostigt, till främmande människor, utan några som helst krav på motprestationer.

Det kommer ju garanterat att verkligen söndra nationalkänslor hos majoriteterna av befolkningarna, och oundvikligen leda fram till att allt större majoriteter, och de som har möjligheter, verkligen kommer att vilja slippa att betala skatt, till en nation som tar skattebetalarnas pengar och använder dem till att förstöra möjligheterna till ”hemkänslor”, för alltfler av nationernas ursprungliga medborgare.

Därmed skulle kanske samhälls-”utvecklingen” för dessa ”aktörer”, ”påverkare” och ”agenter”, kunna betecknas som att allt går ”som på räls”?

Alltfler ”svaga” familjer kommer förmodligen att inom en snar framtid få tränga ihop sig i allt mindre lägenheter, för att de över huvud taget ha möjligheter att kunna betala hyror. Hyror som förmodligen kommer att stiga allt mer i allt sämre underhållna hus. Hus som kommer att ägas av alltmer hårdföra hyreshusägare, som, för att kunna göra större vinster kommer att undvika alltför kostsamma reparationer och underhåll av sina hus, som i sin tur kommer att skapa alltmer nedgångna och förslummade bostadsområden, vilket i sin tur ökar viljor och incitament hos alltfler att vilja ta banklån för att köpa sig bostad i mer attraktiva bostadsområden?

Är det då lobbyister för den internationella bankindustrin, som för sig själv vill kunna öka sina räntevinster på utlånade pengar, som påverkar politiker att fatta beslut om att privatisera bostadsbeståndet som finns i Sverige?

Vem vet…..

Skolor i alltmer förslummade och nedgångna bostadsområden kommer förmodligen att bli alltvärre vad gäller bråk och konflikter av olika slag, mellan elever, där lärare och övriga vuxna nog får alltmindre möjligheter att kunna bedriva undervisning. De kommer istället att utsättas för allt grövre förolämpningar från alltmer frustrerade, förvildade och ostyriga elever. Elever som i brist på föräldraomsorg själva blir fulla av hat och hämndlystnad, både mot sina egna föräldrar och också generellt mot vuxna, där då lärare ingår. Föräldrarna själva i dessa slumbostadsområden kommer nog förmodligen att bli alltmer nedgångna och oförmögna att ta hand om varken sig själva eller sina barn, troligtvis till stora delar beroende på ökande alkohol- och drogmissbruk.

Kriminaliteten i samhället som helhet, men särskilt i dessa förslummade områden, kommer nog att öka än mer, och kriminella gäng kommer förmodligen att kunna utöva utpressningar i allt större grad också på ett rättsväsende som i sig blir alltmer sönderfallande och maktlöst, och där både domare, jurister och advokater kan hotas. Dessa yrkeskategorier, som skall upprätthålla rättsstaten, och som om och när de utsätts för hot, förmodligen inte kommer att ha några större möjligheter att kunna försvara sig själva, då förmodligen även poliskåren kommer att bli alltmer korrumperad. En poliskår som själv då kanske kommer att sälja sig till de som både kan utöva påtryckningar och också betala ersättningar för tjänster som står i överensstämmelse med deras, (de kriminellas), viljor och behov.

Inom en inte alltför avlägsen framtid växer det nog upp alltfler s.k. avgränsade bostadsområden, omringade med stängsel och bevakade av beväpnade vakter dygnet runt. På liknande vis växer det nog upp privata, och totalbevakade sjukhus och vårdinrättningar, liksom också liknande inhägnade och bevakade privata skolor, som också har beväpnade vakter.

När staten inte längre kommer att ha någon vilja, eller några resurser, att utbetala socialbidrag, hyresbidrag, barnbidrag, bosättningsbidrag, tandvårdsbidrag, medicinbidrag osv., så kommer nog fattigdom, hunger, gettoisering och misär att öka dramatiskt. Detta då tillsammans med en ökande andel vardagskriminalitet såsom stölder och våldsbrott, men också mord och inbördes gänguppgörelser av olika slag, (som vi redan har sett prov på).

Det verkar i själva verket vara detta samhälle som politiska beslutsfattare är manade av internationella inflytelserika eliter inom det internationella näringslivet och den internationella bankindustrin att faktiskt beslutsamt framskapa? Alltsammans i den ”heliga” konkurrensens och den ”heliga” globaliseringens ”heliga” namn? Men inlindat och presenterat till medborgarna som en ”solidarisk invandringspolitik”, där just de enskilda medborgarna och olika slags personal inom sjukvård, skola, kriminalvård och invandringsindustri, är de medborgare som skall betala med sin ”medmänsklighet”, sin ”självuppoffring” och sina skatter, för annars är de ju inte ”goda människor”?

Många människor vill trots allt kunna känna sig som just ”goda människor”, så om medborgarna har fått lära sig, att när det kommer till invandringspolitiken, så kan de endast vara ”goda” när de inte motsätter sig en alltför omfattande invandring, eller en alltför generös och alltför främlingsskapande invandringspolitik, för då kan de direkt, och som med ett osynligt trollspö, överskrida gränsen, och bli ”onda”, oavsett om de verkligen är onda eller ej.

På det stora hela så anser kanske dessa inflytelserika internationella påverkare på de politiska hantlangarna, ”experterna”, journalisterna och ”påverkansagenterna”, att det är nyttigt med konkurrens och tävling? Man anser att det är nyttigt med ”tävlingshunger” hos medborgarna, och man vill därför skapa en dramatiskt utökad ”tävlings- och konkurrenssituation” i samhället? Där förväntar man sig då att medborgarna verkligen skall bli motiverade att vilja ”tävla, kämpa, konkurrera om ”vinsten”,(t ex jobbet), om att ”vilja vinna tävlingen” och också om att vilja ”komma först” i alla lägen? Man förespråkar därför en överdriven invandring av ”främmande”, som man då förväntar sig och tror kommer att sätta fart på just ”konkurrensviljorna” om jobb, och också viljor till att tävla om allt möjligt annat som tänkas kan, (t ex dans, sång, musik, allt), och att därmed ”vakna upp” ur ”slöhet, slapphet och likgiltighet”? Ja, att ett ”uppvaknande” kan ske, ur samhällsmedborgarnas ”sovande” tillstånd, tack vare en ”överdådig” invandringspolitik?

Det är kanske en ”samhällsmodell” som många män trivs med? Ett tävlingssamhälle är ett ”idealsamhälle” som skapas av män? Som också främst är till för män? Och då särskilt starka och duktiga män?

Vem vet….

I ett sådant samhälle kan de ”svagaste”, de ”mest sårbara”, de ”mest utsatta” och därmed de ”sämst fungerande” tillåtas att gallras ut och gå under? I ett mansdominerat samhälle, som omfamnar och välkomnar tävlande, konkurrens, och hunger på makt, och hunger på att vilja vinna genom just en ständigt ”stridande konkurrens” och ett ständigt tävlande”, anses av en majoritet män för att vara just ett gott, roligt och stimulerande samhälle?

Samtidigt kan det då kanske utvecklas drivkrafter till en pennalism, (som kan iakttas på pojkskolor?), där det kan växa fram viljor att ”slå nedåt”, mot de svagare och de mindre ”livsdugliga” och mot dem som uppvisar mindre konkurrenskraft? Som alltså därmed är både förväntat och också önskat av ”de internationella konkurrensförespråkarna”? (”Naturen” är grym, men ”rättvis”?)

(Kanske man trots allt samtidigt inte skall glömma bort att det har funnits kulturer i människans historia där barn har offrats som brännoffer, och kulturer har funnits som verkligen kultiverat ”odjuret i människan”. Kanske ett samhälle, och särskilt dess massmedieindustri, som är skapare och gestaltare av det offentliga rummets samhällsklimat och ”anda”, ändå behöver vara vaksamt mot vissa negativa ”konkurrenseffekter”? Om man ”matar odjuret” i människan, alltför mycket, genom att just ”mata” högmodets-, girighetens-, avundens-, vredenss-, lättjans-, kättjans- och frosseriets sidor, så kan det onekligen medföra konsekvenser av mycket obehagliga karaktär för hela samhällen? När ”pöbel-odjuret” har ”matats färdigt”, och ”odjuret” därmed har växt sig tillräckligt ”stort”, så kommer ”det” obönhörligen att ”blomma ut” med fullt psykologiskt logiska och starkt samhällsförstörande konsekvenser som en fullkomligt ”naturlig” konsekvens av att ha ”matats” med just sådan ”negativ påverkan”?)

Denna konkurrenspolitik öppnar alltså upp ett samhälle för en skoningslöshet och en obarmhärtighet samt för ett elitdyrkande, och en dyrkan av det starka och det friska, som också samtidigt riskerar att bli ett samhälle som utvecklar ett totalt förakt för alla former av svaghet. Det blir då ett svaghetsföraktande samhälle, som i värsta fall kan utveckla fullkomlig och total intolerans mot alla slag och alla former av svagheter och beroenden, inklusive den naturliga svagheten och beroendet som finns hos små barn.

Kanske har ”naturen rätt”? Kanske har den ”starke” har alltid rätt? Vem vet…

Vem vet vad som verkligen är och inte är?….

De internationella viljor och de internationella och globaliserade beslutsfattare som finns inom det internationella näringslivet, som vill skapa ett opinionsunderlag för att kunna genomdriva att staten slutar inom en snar framtid slutar att betala ut försörjningsstöd, socialbidrag, barnbidrag, tandvårdsbidrag, et cetera, som medför ett incitament, en ”drivkraft”, som kommer att tvinga ut ”lata” människor till att försöka försörja sig själva så gott de kan, det samhället kommer nog att kunna driva upp sin ”konkurrenskraft”?

De som vill driva genom detta kommer nog att kunna göra det med en tillräckligt stor och tillräckligt välfungerande och tillräckligt trygg, och tillräckligt bemedlad medelklass som godkänner att de alltför generösa ”bidragen”, (=skattesubventionerade konsumtionsinvesteringar till konsumtionsbehövande konsumenter, som indirekt ökar ”vinsterna” hos olika företag, inklusive tandläkarföretag, inklusive invandringsindustriföretag, inklusive alla andra företag som indirekt blir subventionerade genom skattemedel därför att konsumtionen av deras varor, med just skattemedel som tillförts konsumenterna, därmed ökar dessa företags vinster, et cetera), som ges till invandringsfamiljer, helt enkelt dras in? (Men först måste då alltså en tillräckligt stor irritation skapas i samhällskroppen, genom att just överösa de många utomeuropeiska ”konkurrensskapande” och därmed ”samhällsnyttiga” (?), invandringsfamiljerna med just mycket generösa ”konsumtionsbidrag”?

Dessa politiska ”strategiska drag”, och samhällsstrategiska ”fenomen” är väl samtidigt som i vilket ”krig” som helst?

I ett ”vanligt” krig är det ”fotsoldaterna” som är de ”mest utsatta” och därmed de mest ”skyddslösa” och därmed också de ”svagaste” och mest ”sårbara” och som också därför oftast är de som lättast och först stryker med och får betala med sina liv i ”krigandet”?

”Generalerna” och ”krigsstrategerna” sitter väl oftast däremot relativt säkert och kan överblicka ”krigsutvecklingens gång”, samt delegera order uppifrån och ned. Order som åtlyds av underlydande i stegvist mindre inflytelserika befäls- och maktpositioner, som alla alltid nogsamt är tillsatta uppifrån och ned.

Sådan är kanske ”naturen själv” inrättad bland alla ”flockvarelser”?

Därför anses denna samhällsordning kanske av många som varande den egentliga och just naturliga samhällsbildningen också för det ”mänskliga ”flockdjurets” samhällen?

Men det lite märkliga i det politiska sammanhanget är ändå alla ”ord” som används som några slags ”skenmanövrer” inför befolkningarna och ”folk-pöblarna”, som förvillar och förvrider begreppen? (Vilket kanske är meningen?) Ord som t ex ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” och ”Alla människors lika värde för alla människor”, ”Alla är vi kamrater”, samt ”Yttrandefrihet”, ”Valfrihet” och ”Demokrati” osv., osv., blir då i praktiken egentligen fullständigt ”tomma” ord, fastän man låtsas att de verkligen har någon mening och något innehåll?

Det är då ord och begrepp, som kanske låter fina, goda och bra, och många tror att när de tillskriver sig själva att vara försvarare av dessa ord, så tror de att de därmed automatiskt att är ”goda” människor. Men dessa ord, som i praktiken verkar användas av och för ”pöbel-odjuret”, som ”trollformler”, det verkar vara ord som egentligen vill ”vilseföra” och ”förföra” befolkningarna? Ord som verkar vara ”inlindade” i begrepp som fullkomligt döljer den ”konkurrerande” och den ”tävlande” verkligheten”? Den ”verklighet som alltså är den ”verkliga verkligheten”, och som egentligen också alltså är den ”verklighet”, som önskas i samhället, och som vill uppmuntras och som vill framskapas?

Ord som då döljer det faktum att det är själva ”konkurrensen” och själva ”tävlandet” som man vill ha, och därmed själva ”ojämlikheten”, samt själva att ”alla människors olika värde för alla människor”, (istället för tvärtom), samt att ”icke-yttrandefriheten” och därmed också ”icke-demokratin”, osv., är just den ”verkliga verkligheten” som man just egentligen vill ”underhålla” och ”framskapa”? Man tror, att om man använder sig av ”de fina orden, med de fina ”värdegrunderna”, att man kan ”trolla bort” denna ”verklighet”? Med dessa förförande ords hjälp, försöker man både ”trolla” och ”förtrolla”, och därmed ”kollra bort” befolkningarna?

En tävlande ”verklighet” är vad som eftersträvas på livets alla områden; mellan män och kvinnor, mellan vuxna och barn, mellan gamla och unga, olika folkgrupper mot olika folkgrupper, mellan rika och fattiga, som faktiskt alltså är den ”verklighet” som vill ”skapas” som samhällsideal? Den anses stå för ”frihet”, men som egentligen inte är någon frihet? Därför att när befolkningarna, och ”odjurs-pöblarna” styrs och ”matas” genom det massmediala rummets alla ”budskap”, som i sin tur är styrd av det internationella näringslivets konkurrens- och tävlingsviljor, så kan ”friheten” blir bortmanövrerad hos många så att den i själva verket blir ett slags ”slaveri”? USA anses t ex inte i första hand egentligen vara en ”demokrati” utan i första hand en republik.

MSM har ju förmedlat och förberett befolkningarna på detta ”önskade händelseförlopp” länge nu?

Alltså ett ”sjunkande Titanic”-samhälle?

Dels genom diverse filmer om katastrofhändelser av olika slag. Också samhälleliga pandemivarningar med massvaccinationer, ”Global Warming”-varningar osv., osv. Kanske börjar ”budskapet” sjunka in så sakta hos allt större delar av befolkningarna?

Tävlingsprogram förekommer i MSM i en aldrig sinande ström och spelindustrin går med skyhöga vinster. Det är tävling, tävling, tävling, konkurrens, konkurrens, konkurrens som gäller. Det är ”vinnare” som räknas, och just inte så många andra.

Och alltfler människor verkar ”lydigt” börja tänka i undergångs-, uppgivenhets- och katastroftermer?

Alltfler börjar ”lydigt”, (fastän i smyg?), också att ”hata” ”de svaga”, (inklusive barn och gamla, rika och fattiga, kvinnor och män, och de som kanske har handikappats genom t ex bilolyckor, ja över huvud taget alla ”handikappade” och därmed alla ”bidragstagare” och över huvud taget ”svaga och beroende” människor?…)….

(Kanske borde ”dödshjälps-industrin” och ”barmhärtighetsmord-industrin” snart börja skjuta fart på allvar? Det kan kanske bli en ”lönsam industri”? Som kan gå med ”vinst”….?)

Vem vet……

Hmmm……Men närmar man sig inte då en s.k. ”fascistisk”, eller ”nazistisk”, samhällssyn och också ”människosyn”?

Hmmm….

Hur skall man då kunna ”motverka” en sådan samhälls-”utveckling”?

Går det?

Är inte den sortens samhälls-”anda”, och samhälls- ”utveckling” mer eller mindre redan här?

Det som ”konsumenterna” väljer att ”konsumera”, det producerar ”producenterna”? Om inte konsumenterna konsumerade det som producenterna producerade, både vad gäller ”tankar och idéer”, och varor och tjänster, där både öppen och dold propaganda förmedlas inom filmindustri, musikindustri, modeindustri, tv-serieindustri osv., och där det propageras för ett visst slags tänkande som då blir anammat, så skulle inte producenterna kunna producera just det som producerades?….

Så vem kan ”man” då ”skylla på” som varande” skyldig” till samhälls-”utvecklingen”?

Är det inte egentligen ”allas”, (dvs. både konsumenters och producenters), ansvar och skuld?

Lika mycket som egentligen ”ingens” ”ansvar och skuld”?…

Vem vet….

Att vilja hylla idrottshjältar som segrar och som vinner i idrottskamper, det känns för de flesta människor som både roligt och oförargligt och det är också både tillåtet och uppmuntrat att göra. Att ägna sig åt idrott anses som någonting sunt och berikande, både för utövare själva och också delvis för dem som tittar på tävlingarna.

Många människors drivkrafter i större eller mindre grad, barn som vuxna, är både att vilja tävla på lek, som inom idrottens värld, och också att vilja hylla vinnare. Detta att vilja övervinna olika slags motstånd mot kanske dåliga odds, ses ofta som en inspirationskälla. Det går inte att förneka. Att tycka om friskhet, sundhet och idrottsbegåvningar, samt deras kämpavilja och vilja till seger, finns inbyggd i människan, och kanske särskilt mycket hos det manliga psyket?

Kanske behöver man ändå vara vaksam på hur ett samhälle plötsligt kan svänga 180 grader från att vara ett kanske beskyddande och omhändertagande samhälle, där de svagaste och de som på olika sätt är de mest sårbara i samhällskroppen ”skyddas”, till att bli ett betydligt hårdare, kyligare och mer rationellt samhälle, som man då vill mena är ett mer ”konkurrenskraftigt” och därmed, som man också vill mena, är ett mer ”effektivt” samhälle, som kan gå med ”vinst”? Det kan finnas risker, som historien bevisat, att ett samhälle kan tippa över i råhet, brutalitet, cyniskhet och obarmhärtighet utan gränser, om dess inbördes ”stabilitet” tippar över?

Dessa risker som kan finnas latenta i vilken befolkning som helst, kan plötsligt bli överhängande, ja, hela nationer och hela folk kan drabbas av ”vanvett och hysteri” och mer eller minde ”psykosliknande tillstånd”? Dessa tillstånd, som alltså kan mynna ut i fysiska krig om man inte är vaksam på signaler av olika slag? När en sådan ”utveckling” av ett samhälle är i antågande kan det vara svårt att se den därför att befolkningen som helhet vandrar tillsammans in i ”psykosen” och är därmed ”förblindade”? Det kan därför vara svårt att stoppa den. Den växer fram av sig själv ur förändrade omständigheter och ur förstärkta och tillspetsade samhällsproblem som upplevs som hot. ”Hot” som växt samhället över huvudet, och som därför upplevs kräva radikala, rationella och beslutsamma åtgärder av en allt större majoritet av medborgarna.

Det är i sådana lägen som samhällen kan riskera att gå in i ”krigsliknande” reaktioner. Hos hela befolkningar kan det beskrivas som just ”kollektiva psykoser”. Det medför då att samhället eller nationen antingen ”självkollapsar” genom inbördeskrig, eller kanske det försöker rikta sina aggressioner mot någon ”yttre” fiende. Det är självbevarelseviljor som utvecklas i en iver och vilja till om ökat självförsvar, beroende på upplevelser av hot om undergång eller ”död”, som kan gå över styr och just utmynna i massmord och krig, både inbördeskrig och krig mot andra nationer. Då skall då ”de potentiella fienderna” bekämpas.

Där och då kan då ”utvecklas” en total kyla, hat och fientlighet, som kan bli den dominerande psykologiska kollektiva självförsvarsmekanismen, som också kan beskrivas som ett slags kollektivt ”psykotiskt skenande”, alltså ett slags ”hysteriskt vansinne” med ”paranoida” föreställningar om ”de onda fienderna”. ”Fiender”, som då blir utpekade som just ”fiender”, blir då ofta beskrivna som varande grunden och orsaken till de ökande problemen, och de ökande känslorna av hot om undergång, och vars ”borttagande”, eller ”ofarlig-görande”, då anses kunna lösa problemet.

Dessa reaktioner kan variera i omfattningar, sprungna ur olika folkgruppers desperata viljor till självförsvar inför upplevda känslor av hot av olika slag. (Alltså sådana ”känslor” som har framskapats på löpande band genom MSM under kanske större delen av 1900-talet, och 2000-talet, genom just filmer som Titanic m.fl. m.fl. som just beskriver samma ”katastrof”-, våld, krig, död, korruption, farsoter, maffia, droger, hat, mord, bedrägeri -teman, alltså –filmkategorier som väl delvis kallas för ”skräckfilmer”. Samt också idiot- och knas- och sexfilmkategorier som också kan anses vara allmänt samhällsdemoraliserande filmkategorier, vilka har ”breddat vägen” för samhällsomdaningar och också krig på olika sätt.)

Så vilka är det som är starkt ”bidragande” till att vilja ”framskapa” dessa ”katastrof- medvetanden” och ”katastrof – känslor” hos befolkningarna? Och vilka är det som vill skapa sådana samhälls-”utvecklingar”?

De beslutsfattare som önskar sig en sådan samhälls-”utveckling”, för sig själva, för sina barn, för sina barnbarn och barnbarnsbarn, och också för Sverige, eller för något annat europeiskt land, borde kanske kunna svara på frågor som många medborgare i de europeiska,( f.d.?), nationalstaterna kan ha, både själva som medborgare, men också frågor som rör deras barns, barnbarns och barnbarnsbarns framtid som medborgare.

Att kunna bevara den mångfald som finns bland jordens alla olika folkslag, med alla deras olika språk och etniska och kulturella profiler, kräver kanske en begränsad invandringspolitik till de europeiska nationerna, så att de kan bevara sig själva, med alla deras olika specifikheter av olika slag.

De viljor som strävar efter gränslösheter vad gäller invandringspolitik, och särskilt till de nordiska nationerna, och särskilt till Sverige, som i praktiken riskerar att i förlängningen utplåna alla de olika europeiska folkens särheter av olika slag, och därmed också förminska mångfalden i människosläktet, kan inte enhälligt och med någon slags automatisk automatik beskrivas som varande enbart av ”godo”. De viljor som agerar för större nationssammanslutningar, är både kommunistiska viljor, kulturmarxistiska, muslimska, liberala, neoliberala osv., samt även den internationella bankindustri, och det internationella näringslivet, och också en internationell massmedieindustri. Där är alla förespråkare för en gränslös värld.

De tror kanske att det som sagt enbart är någonting av ”godo”, och att man som dess förespråkare enbart kan betecknas som varande en ”god” människa, men man kan inte vara så där helt och hållet tvärsäker på den saken.

Priset för denna utopiska och orealistiska gränslöshetsdröm, kan bli alldeles för kostsamt för alldeles för många olika folk. Slutresultatet kan bli en stor besvikelse för hela den mänskliga mångfalden, och över att så många olika folk, inklusive deras språk, deras sånger, deras poesi, deras konst, deras etniska profiler osv., försvann och upplöstes, i brist möjligheter att hålla sina språk, och sig själva, vid liv, genom bristen på tillräckligt många av ”dem själva”.

Tråkigt nog för dem som sa sig tycka om just ”olika”….

falkeøje

Posted: 1 juli 2012 - 19:50 - Svar

Bergfast.
Den, der ikke er i stand til at udtrykke sig på 30 normallinier,
han er en idiot, der har sat sig til at skrive, før han har tænkt
færdig!!!

falkeøje

  Bergfast

  Posted: 1 juli 2012 - 19:58 - Svar

  Jasså.

  Bergfast

  Posted: 2 juli 2012 - 12:25 - Svar

  Ps.

  Kan förresten ge falkeöje rätt i att min “kommentar” är alldeles för lång, för dåligt formulerad på sina ställen, och också för dåligt redigerad.

  Föreslår att man helt enkelt hoppar över den, om man anser den vara för besvärande att läsa.

  Tack.

  V.h. JB

Historyman

Posted: 1 juli 2012 - 22:07 - Svar

En kommentar til overfaldet på Natasha Smith

Det er en uhyggelig beretning og den sætter “det arabiske forår” i sin egen psykopatiske
belysning. Men det leder mig og til den tanke, at det er bemærkelsesværdigt at den lignende sag med èn kvindelig dansk journalist er total mørkelagt og død i det offentlige debat.
se: http://www.bt.dk/udland/dansk-kvinde-overfaldet-paa-tahrir-pladsen
Dvs. d. 2/6 – 2012 blev en kvindelig dansk journalist overfaldet, måske voldtaget?
Og der er ingen danske journalister, der laver en opfølgning på denne historie, HVORFOR IKKE!

Amerikansk presse havde navnet på den journalist(Lara Logan) der var blevet overfaldet på Tahir pladsen ude i medierne inden for 8 timer af hændelsen. Men det sker IKKE dansk presse.

Jeg har på såvel 180 grader(4/6 – 12), som Monokultur(12/6 – 12), som Uriasposten(20/6 – 12) luftet mine tanker om at det kunne være Puk Damsgaard fra DR. Hun var væk fra skærmen frem til d. 19/6 – 2012 og efter hun er kommet på igen er det kommentar givet via en computer eller til nød fra en altan med vue over Kairo. Der er ikke længere nogle direkte reportage direkte fra Tahrir – pladsen, ligeledes var Puk Damsgaards ansigt en anelse hævet, dog ikke forslået.

Det kan være jeg tager helt fejl, men Udenrigsministeriet bekræftende at en dansk kvinde var blevet overfaldet.
Se. http://jyllands-posten.dk/international/Afrika/article4710755.ece

Men ingen i dansk presse har fulgt op på historien. Vi ser ikke et interview med den ramte kvinde. Der er ingen refleksioner, ingen analyser over at i det “ny” demokratiske Ægypten kan vestlige kvinder ikke gå i fred.

I min opfattelse er håndteringen, af denne sag meget symptomatisk for dansk presse. Man ved at der er sket noget frygteligt, man ved at det er gået ud over en af “deres egne”, men alligevel er ønsket om at vinkle alle historier, således, at det kun er positive historie om det muslimske verden der kommer frem. Der er for mange glødende positive leder klummer og journalist historier om det arabiske forår, til at der nu kommer en historie der demaskere hele den løgnagtige komedie.

Dansk presse har simpelthen accepteret “den store positive fortælling” om den islamiske/arabiske verden, til at et “ulykkeligt enkeltstående tilfælde” som denne må ødelægge det fint opbyggede narrativ, om et demokratisk folk der kaste lede, magt griske tyranner, af magten.
For vi ved jo, at flertallet af alle muslimer/arabere er humane, demokratiske, pluralistiske, multikulturelle mennesker der bare ønsker at leve i fred med deres omgivelser, ikke sandt!

For skulle man acceptere og tydeliggøre overfaldet og (voldtægten?) af journalisten ville man give DF`erne alt for gode kort på hånden. Med denne sag ville DF kunne tvære alle journalister ned i det islamiske møg og berettiget sige at islamister handler ondsindet og modbydeligt over for andre mennesker, og navnlig kvinder og ikke mindst lyshårede danske kvinder.
Dvs. at den racemæssige tænkning som DF hele tiden skydes i skoene, når det gælder etniske danskere og indvandre i Danmark, sker i virkeligheden på gader og pladser i Kairo i Ægypten. Men i stedet får vi en endeløs mikrofon-holderi hvor danske journalister prøver den besværlige kunst at fremstille det ”Muslimske Broderskab” som moderat i forhold til salafisterne, som nu er blevet de slemme bøh-mænd i den danske presse. Man acceptere hele tiden mere og mere radikale og anti-demokratiske og inhumane bevægelser og grupper og deres krav, for ikke at virke ekskluderende på selv samme grupper. Nå nu DF engang er blevet udråbt til dyret i åbenbaringen, så vover de islamiske mørkemænd sig bare i at tage denne position fra DF.
Dansk presse ved bedst!

Mvh.
Historyman

Prudentius

Posted: 2 juli 2012 - 00:48 - Svar

Det er fagre nye verden i Vesten!

Natasha Smiths historie er mere end endnu et eksempel på islams seksuelt drevne volds-psykose, den er et uigendriveligt bevis på et Vesten der nægter at forstå hvad det har med at gøre. Det er blindhed med åbne øjne, en trodsig tossetro og utopisk religiøsitet, blandet sammen i en dødbringende mikstur.

Man nægter at indse at islams forskruede opfattelse af moral har virkelige og livsfarlige konsekvenser for muslimers adfærd.

Og man er tydeligvis fuldstændigt ude af stand til at opbygge nogen viden udledt af erfaring. Vesterlændinge er vitterligt lige så blåøjede og fatalt naive som de tager sig ud.

Hvor mange voldtægter, mord, spildte milliader og mislykkede humanisme-krige skal der til før vi fatter bare the basics of this world??

Mange endnu, desværre!

anonym

Posted: 2 juli 2012 - 06:24 - Svar

Bergfast

MAN FREMMER IKKE NOGEN SOM HELST FORM FOR KONKURRENCE VED AT LUKKE 10 MILLIONER AF LAVIQMENNESKER ( IQ UNDER 90) IND I VESTEN, SOM OGSÅ SAMTIDIG INDAVLER VANSKABTE (YDRE MEN ISÆR INDRE) SPASSERE PÅ SAMLEBÅND. MEN SOM LAVIQ, SOCIAL OG ØKONOMISK JIHAD ER DET GENIALT, FOR DET ER DÉT DER VIL ØDELÆGGE VORES SAMFUND EKSTREMT HURTIGT OG EFFEKTIVT.
MEN MEGET AF DET DU SKRIVER HOLDER MÅSKE IKKE HELT VAND, FOR SELV AKADEMIKERE SOM JO MÅ FORMODES AT HAVE EN IQ OVER 110, DE HAR JO INGEN SOM HELST VIDEN OM ISLAM OG DEN VIRKELIGE VERDENS VIRKELIGHED, OG ØNSKER DET HELLER IKKE. SELV OM VIRKELIGHEDEN DOG ALLIGEVEL ENDER MED AT BLIVE DERES LÆREMESTER, SÅ SELV GODHEDSPSYKPATERNE OG -SADISTERNE VIL FATTE DET PÅ ET ELLER ANDET TIDSPUNKT.

Prudentius

Det er trillioner vi taler om! 1 TRIILION : 1.000.000.000.000.000.000.

Historyman

Steffen Jensen på TV2 hører heldigvis ikke til i den kategori af jourcialister/jourslamister/dhimminalister.

  Bergfast

  Posted: 2 juli 2012 - 08:09 - Svar

  Idrott, Zlatan, m.fl. , musik, Loreen,m.fl., journalister, Demir Bag, Baksi, m.fl., politiker, Waberi, Bayland m.fl.

  Konkurrensen, och pressen, sitter också i mängden, hastigheten och storleken på invandringen av mycket olika kulturer.

  Dessa kulturer som de europeiska nationerna, och särskilt Sverige, avkrävs att anpassa sig själva till, annars är ursprungsinvånarna i dessa nationer “onda”, eller “rasister”. Detta vare sig de är det eller inte.

  Och detta vare sig det förekommer att de invandrade själva har tendenser till “ondska” eller “rasism”, eller inte.

  Det är endast ursprungsinvånarna som kan antas kunna vara det, dvs., “onda”, dvs. “rasistiska”, eller “fientliga”.

  Det är en felaktig föreställning, som trummas ut i MSM vid varje tillfälle, vilket medför att det skapar frustration hos många invandrare, som tror på SMS, och inbillar sig att allt ifrågasättande av invandringens storlek, utformning och hastighet, enbart beror på “ondska”, på “hat”, eller på “rasism”.

  Vilket är en felaktig propaganda som förts av MSM,

Leave a Comment