10
jul
Seneste opdatering: 10/7-12 kl. 2354
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Kjell Haakansson

I Sverige får man tycka vad man vill. Dessutom har vi en grundlagskyddad rättighet att förmedla våra åsikter så länge som yttrandet inte bryter mot någon lag som tex lagen om hets mot folkgrupp eller innebär förtal. Rättighet i detta sammanhang betyder att man inte behöver riskera fängelse eller deportation för sitt yttrande. Däremot får den som på något sätt ifrågasätter dagens invandringspolitik räkna med social utfrysning, avsked från jobbet, yrkesförbud och i vissa fall även fysiska övergrepp från personer som för det mesta aldrig straffas.

Nu har Janne Gunnarsson, en sportskommentator anställd på Sveriges Television på sin fritid på Facebook skrivit: ”Pengarna räcker inte när vi ska ge 27.000 nyinflyttade somalier socialbidrag!!! Puh.” vilket har fått både hans chef Per Yng på SVT och föreningen ”Somaliska Riksförbundet” att reagera. Den förstnämnda överväger om Janne Gunnarsson skall få sparken, och de sistnämnda kräver (och har också fått) en ursäkt.

Är uttalandet olagligt? I så fall bör Justitiekanslern ta ställning till om ärendet skall gå vidare till domstol, och Janne Gunnarsons överordnade måste finna sig i att han är oskyldig intill (och förmodligen också efter) att dom har fallit.

Varför skulle påståendet förresten vara rasistiskt? Att tro att de flesta av de anländande somalierna inte kommer att leva på skattefinansierade socialbidrag är lika naivt som att tro att det är gratis att bygga ett Jas Gripen plan. För övrigt begriper väl vem som helst att utgifter måste ställas mot varandra om en budget ska gå ihop. Enligt uppgifter i pressen kommer svenska staten i år att satsa cirka 850+50 miljoner kronor på detta invandringsprojekt. Hur stor kommunernas nota i slutändan blir år svårt att avgöra, men redan idag går cirka hälften av Katrineholms kommuns utgifter för socialbidrag till somalier.

Det finns ingen större arbetskraftinvandring från Somalia, de flesta somalier i Sverige har gjort anspråk på att vara flyktingar som flytt undan förföljelse. Varför vill Somaliska Riksförbundet då avskaffa våra demokratiska fri- och rättigheter när det –enligt vad man påstår- var avsaknaden av dessa i hemlandet som gjorde att förbundets medlemmar sökte asyl i Sverige? Eftersom de flesta somalier kom hit utan giltiga identitetshandlingar vet vi inte ens vilka de är.

Klappjakten på politiskt oliktänkande på Sveriges arbetsplatser bedrivs från två håll. Dels från arbetsgivarna, via chefer som Per Yng, och dels från fackföreningarna, som Snaphanen tidigare rapporterat om.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Cavatus

Posted: 10 juli 2012 - 01:17 - Svar

Ja, detta är så makalöst vansinnigt att man kan bli skvatt galen när man tänker på att att vi inte tillåts säga något om invandringen. Vad ÄR det för samhälle vi har fått med mångkulturen? Yttrandefriheten ryker ju all världens väg när ingen får yppa något om andra etniska grupper i samhället som kan andas ett uns av kritik.

Och var fanns Somaliska föreningen när Gun Holmertz blev mordhotad i Göteborg av somaliska islamister för att hon klagade på att de bredde ut sig och sina bönemattor i gemensamma utrymmen som ingen har rätt att “lägga beslag” på? Hur har somaliska föreningen tänkt att agera i den frågan? Eller anser somaliska föreningen att somalier har rätt att komma till Sverige och kräva vördnad men själva ha rätt att mordhota andra som inte fjäskar utan talar om vilka regler som gäller för ALLA (även somalier)?

  Arvid Falk

  Posted: 10 juli 2012 - 09:43 - Svar

  Cavatus skrev: “Vad ÄR det för samhälle vi har fått med mångkulturen?”

  Det är väl en retorisk fråga, antar jag.

  Totalitarianism (or totalitarian rule) is a political system where the state recognizes no limits to its authority and strives to regulate every aspect of public and private life wherever feasible.

  Totalitarian regimes stay in political power through an all-encompassing propaganda campaign, which is disseminated through the state-controlled mass media, a single party that is often marked by political repression, personality cultism, control over the economy, regulation and restriction of speech, mass surveillance, and widespread use of terror. …

  The officially proclaimed ideology penetrates into the deepest reaches of societal structure and the totalitarian government seeks to completely control the thoughts and actions of its citizens.

  h t t p://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism

  Det mesta stämmer, eller hur. De sju riksdagspartierna utgör inte formellt “a single party” – men de fungerar (och eftersträvar att fungera) som ett (1) parti betr. den unika invandringspolitiken.

  Vilhelm Moberg har kallat den totalitarism, som realiserades i Sverige efter andra världskriget, för en DEMOKRATUR.

  “Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är, dvs. nominellt, en demokrati men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).

  Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

  Vilhelm Moberg skriver: “I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

  h t t p://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur

  Idag (45 år efter Vilhelm Moberg skrev detta) är inte längre åsiktförtrycket särskilt väl dolt – men majoriteten av svenska väljare uppfattar förmodligen inte, att de lever i ett land, som kan beskrivas som totalitärt.

Bjovulf

Posted: 10 juli 2012 - 03:41 - Svar

Victoria Värmler: “Vad händer med vårt land, med folket”

http://sockerbitar.se/vad-hander-med-vart-land-med-folket/

Arvid Falk

Posted: 10 juli 2012 - 08:41 - Svar

Yrkesförbud har i praktiken införts för någon, som kritiserar Sveriges världsunika invandringspolitik.

Enl. Aftonbladet ska Gunnarsson få behålla jobbet, men SVT har kraftfullt fått ut sitt budskap, att den, som kritiserar den unika invandringspolitiken, bör räkna med att bli avskedad.

bowlaren

Posted: 10 juli 2012 - 17:48 - Svar

Sanningen svider för våra makthavare.

Leave a Comment