19
jul
Seneste opdatering: 20/7-12 kl. 0400
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Peder Jensen, alias Fjordman

Denne kronikken stod på trykk i papirutgaven av Bergens Tidende, Norges største avis publisert utenfor Oslo, den 17. juli. Den gjenpubliseres online her med samtykke av avisen og forfatteren.

Boken Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen, redigert av Sigve Indregard, ble utgitt av forlagene Manifest og Flamme i mai 2012. Manifests Håkon Kolmannskog er en tidligere kommunistisk aktivist som i 2012 ble avløst som forlagssjef av Eivind Volder Rutle, en annen mann med bakgrunn som kommunistisk aktivist. Et par dusin norske akademikere har bidratt til denne tekstsamlingen, gratis.

Venstreleder Trine Skei Grande hevdet i en kronikk at “Islamofobi er et samfunnsproblem. Islam er det ikke.” Dette synspunktet ser ut til å være mottoet for boken. Premisset for utgivelsen er at Anders Behring Breivik hadde en rasjonell ideologi bak sin massakre. Dette er ikke uproblematisk. De første delene av hans såkalte manifest siterer tekster skrevet av andre. De seinere delene som mest opplagt er formet av Breiviks eget sinn er derimot langt mer forskrudde og forvirrede. De eneste gangene der man kan merke at personen Breivik putter virkelig pasjon bak sine ord er når han skriver om hvor mange mennesker som skal drepes, og hvordan.

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim har påpekt at det er draps- og voldsfantasier, ikke ideologi, som dominerer i Breiviks tankeverden. Han utviser nesten seksuell opphisselse når han får snakke om dreping.

Boken skjemmes av at bidragsytere som Cora Alexa Døving, Sindre Bangstad og Shoaib Sultan nokså ukritisk benytter den kontroversielle betegnelsen islamofobi. Anmelder Hege Ulstein bemerket dessuten at den bærer for mye preg av å være et multikulturelt ekkokammer som neppe vil overbevise mange andre.

Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud leverer et noe ufokusert forsvar for kulturrelativisme. Doktorgradsstipendiat Bengt Andersen avviser at det finnes innvandrergettoer i Oslo eller i britiske og franske byer, og hevder at sosiale og etniske opptøyer der er “reaksjoner på provokasjoner fra høyreekstreme grupper”.

Det finnes glimt av interessante synspunkter innimellom. Historikeren Øystein Sørensen påviser visse likhetstrekk mellom Breiviks verdensbilde, i den grad han har et, og Khomeinis Iran. Breivik siterer president Mahmoud Ahmadinejad fra Den islamske republikken Iran til inntekt for sitt ideologiske syn i hans manifest, en av flere klart pro-islamske referanser man finner hos Breivik.

Martin E. Sandbu har studert politikk og økonomi ved University of Oxford i England samt Harvard University i USA og er en ledende skibent for næringslivsavisen Financial Times. Han er sikkert en smart og velmenende mann, men klarer ikke å få islamske drapstrusler mot avistegnere til å passe inn i hans liberale idealsamfunn.

Olav Elgvin og Jon Rogstad fra forskningsstiftelsen Fafo hevder at det alltid har vært innvandring og at det derfor ikke er noe spesielt over det vi ser i dagens Europa. Det samme argumentet benyttes av historieprofessor Knut Kjeldstadli, som også er politiker og ideolog tilknyttet venstresiden i Sosialistisk Venstreparti.

Forskjellen er at verdens årlige befolkningsvekst nå er på over 70 millioner mennesker, mer enn den samlede anslåtte befolkningen i Romerriket for knapt to tusen år siden. Sagt på en annen måte vokser jordas befolkning nå med mer enn ett Romerrike hvert eneste år, det meste av veksten konsentrert i svært dysfunksjonelle land.

Milliarder av mennesker hadde ikke tilgang til interkontinental lufttransport i middelalderen. Samlet sett er det ingen tvil om at dagens innvandringsbølger i antall og tempo langt overgår alt som tidligere har forekommet i menneskehetens historie. De er mye større enn folkevandringene vi forbinder med Romerrikets fall i Europa.

Jeg har selv som student ved Universitetet i Bergen hørt professor Knut S. Vikør forelese i islams historie. Han kan mye men underslår noen vesentlige detaljer, i likhet med litt for mange vestlige akademikere med islam som spesialfelt. Dersom man leser hans essay i Motgift får man inntrykk av at jihad kun er en forsvarskrig.

Jihads formål er å utbre islamsk herredømme, til syvende og sist til hele verden. Dessuten er mange muslimers begreper om hva som utgjør angrep eller forsvar ofte radikalt annerledes enn våre. Det ansees som et angrep som må hevnes, om nødvendig med drap, dersom noen krenker islam og dets profet. En slik forbrytelse gjelder ikke bare den enkeltpersonen som påstås å ha gjort dette, men kan omfatte hele hans stamme eller nasjon. Karikaturstriden i 2006 var jihad. Dette vil en vanlig leser ikke kunne forstå ut ifra Vikørs skriverier.

Boken er til dels kjedelig og kan påkalle et undertrykt gjesp. Den inneholder lite som er nytt og friskt. En av de få gangene man kjenner blodtrykket stige i noen minutter er under bidraget fra skribent Dorte Skulstad og Knut Aukrust, professor ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo. Al-Andalus, de delene av Iberia som var underlagt muslimsk herredømme, omtales her som et “paradis” og et “tilfluktssted for tanken”. Deres fremstilling er så forvrengt at den etter mitt syn enkelte ganger grenser til regelrett historieforfalskning.

Gjert F. Vestrheim, førsteamanuensis i filologi ved Universitetet i Bergen med fokus på den gresk-romerske Antikken, slakter Aukrusts og Skulstads bok om en påstått tolerant islamsk gullalder i middelalderens Spania. Forfatterne opererer med dobbeltstandarder og fremviser etter hans mening klare eksempler på “tendensiøs språkbruk, feilaktige og ubegrunnede påstander, manglende kildekritikk og fortielse av sentrale fakta”.

Den danske filosofen Kai Sørlander i Weekendavisen hevder at Motgift var en skuffelse som bar preg av uhederlig akademisk slapphet. Boken etterlot ham med en følelse av at den akademiske verden jevnt over ikke vil være til mye hjelp når det gjelder å styre europeiske demokratier gjennom sine nåværende kriser.

Jeg må stille meg bak denne konklusjonen. Dersom denne boken vil bli husket om noen år, hvilket er tvilsomt, vil det først og fremst være for tomheten og unnfallenheten som preger moderne akademiske miljøer. Altfor ofte møtes man med språklige spissfindigheter fra personer som professor Thomas Hylland Eriksen, som stort sett avviser at det finnes store problemer knyttet til innvandring og gjør narr av folk som hevder noe annet.

På mange måter er dette beklagelig. Som en skribent som befinner meg langt unna de fleste av bidragsyterne ideologisk sett hadde jeg satt pris på en skarpt formulert intellektuell bok som tok tak i reelle problemer og utløste en god debatt om disse. Det finner vi dessverre ikke her. Ikke denne gangen, heller.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


EH

Posted: 19 juli 2012 - 18:13 - Svar

Intellektuelle, men ikke nødvendigvis specielt intelligente, socialister, totalitære, besynderligere hadere af egen kultur, forvrænget virkelighedsopfattelse, løgnagtige kujoner, psykisk stærkt påfaldende, selvmordstruede eller alternativt skabsmuslimer. Det er et udvalg af nogle stikord til en beskrivelse af disse infame samfundsskadelige individers personlighed. Indenfor naturvidenskaben slipper man ikke så godt fra at benægte eksistensen af tyngdekraften. I samfundsvidenskab kan alt derimod lade sig gøre. De reducerer sig selv til uvederhæftige nuller. Ikke engang det har de nogen forståelse for.

  Marit

  Posted: 19 juli 2012 - 20:23 - Svar

  Takk Fjordman for en strålende anmeldelse ! Livet er for kort til at man skal bruke tid på sludder og vås ! Mvh Marit.

GottesWerk

Posted: 19 juli 2012 - 18:46 - Svar

Bulgarien-bomberen var “svensker”!

Lige nu, et par timer senere: Ynkeligt sidden-på-hænderne i Sverige lige nu. Ingen medier rører på sig, de ser vel nervøst på de andre, det er jo konsensus-sverige. Ekstra pinligt, når det viser sig, at det er Mehdi Ghezali,“Kuba-svenskeren” (=Guantanamo). Svenske medier piskede en stemning op i sin tid. Svenske medier har aktier i 7 terror-drab.

http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/har-ar-sanningen-om -gripandet-av-mehdi-ghezali/

http://www.expressen.se/nyheter/ghezalis-advokat-det-ar-fullstandigt-s ubstanslost/

“Meanwhile, Mehdi Ghezali just wants to get on with his life.” (April 2011)

http://www.timesofisrael.com/bulgarian-press-names-suicide-bomber-who- killed-israelis-as-mehdi-ghezali/

Guillou brugte i 2009 Ghezali i sin store on/off sag, der som bekendt handler om kritik af vestens terror-paranoia.

Overskriften var: “Medierna har helt enkelt blivit tokiga” (=Gale medier)

“De västerländska medierna har helt enkelt blivit tokiga när det gäller terror-ism, släppt alla hämningar och övergett alla vanliga kontrollrutiner. Precis som våra lagstiftare.”

Hvad mon Guillou siger til dagens nyhed?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article119938 91.ab

GottesWerk

Posted: 19 juli 2012 - 19:04 - Svar

Puha… det må da føre til et minimum af selvransagelse.

Hof-oikofob Cantwell har også mis-brugt Ghezali i konsekvente angreb på “medier”, politi, terror-forskrækkede for at overdrive terror-truslen fra islamister. I 2009 angreb han Reinfeldt og regeringen “som knappt lyfter ett finger”, da var en svensker terror-mistænkt i udlandet. Han mindede om “När Ghezali den 8 juli 2004 släpptes och flögs hem i det svenska regeringsplanet var det en stor politisk triumf för Persson.”

Det skortede ellers ikke på elitens velvilje i sagen Ghezali: “Kubasvensken Mehdi Ghezali har beviljats rättshjälp för att driva skadeståndsprocess mot den amerikanska staten.

Enligt statliga Rättshjälpsmyndigheten är det mycket ovanligt att man beviljar rättshjälp för skadeståndsmål utomlands.

– Det gör vi näst intill aldrig, säger Ylva Boström, chefsjurist på Rättshjälpsmyndigheten.

Ghezalis advokat Peter Althin uttrycker lättnad över beslutet.”

http://www.dn.se/nyheter/sverige/mehdi-ghezali-beviljad-rattshjalp

Man forstår, at den svenske elite virkelig værdsætter deres udlændinge. “UD: Svenskarna kan ha behandlats inhumant”, den samlede svenske venstrefløj og centraladministration bliver oprørte, hvis der krummes så meget som ét hår på svenske terrorister!

“Saker är inte alltid vad vi medier tror. De senaste planerade terrordåden med svenskar inblandade har varit strunt.” (=nonsens)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article834 6770.ab

Marit

Posted: 19 juli 2012 - 20:07 - Svar

Off topic : Sweden Confidential rapporterer at selvmordsbomberen, som drepte og skadet mange israelske turister i Bulgaria, er identifisert som svensk-algirske Mehdi Muhammed Ghezali, født 1979. Sverige har hatt 2 selvmordsbombere i sin midte.
Stakkars svensk-svensker…

XY

Posted: 19 juli 2012 - 20:26 - Svar

En fröjd att läsa Fjordmans utskåpning av en månghövdad men svagsynt och skorrande akademisk kör, “ekokammare” för likasinnade, beträffande islam och islamologi.

TheReligiousCynic

Posted: 19 juli 2012 - 20:42 - Svar

“Doktorgradsstipendiat Bengt Andersen avviser at det finnes innvandrergettoer i Oslo eller i britiske og franske byer, og hevder at sosiale og etniske opptøyer der er “reaksjoner på provokasjoner fra høyreekstreme grupper”

Det skal nok ikke mangle på jobber og oppdrag for Bengt Andersen fremover. Medlemsskap i virkelighetens verden frabes.

Bente

Posted: 19 juli 2012 - 22:34 - Svar

Vedr. selvmordsbomberen i Bulgarien googlede jeg på hans navn, Mehdi Gazala. Wikipedia har allerede indført hans dødsdato
på deres link: 18.juli 2012.

LarsS

Posted: 19 juli 2012 - 23:16 - Svar

Hypotesen om de begavede!

God artikel, solar plexus, lige i øjet og med højreskøjten direkte mod, SMASK, pucken!

………”I de meritokratiska samhällen som uppstått i västvärlden är det fördelaktigt att framhäva sin intelligens, inklusive att framställa sig som mer intelligent än vad som möjligen är fallet. Denna IQ-annonsering innefattar även framhävandet av de karaktärsdrag som är överrepresenterade hos högintelligenta, inklusive neofili och avfärdandet av enkla svar till förmån för abstrakta sådana, hur mycket de än strider mot sunt förnuft. Likt folket i HC Andersens bok om Kejsarens nya kläder kan individer i ett försök att framställa sig som intelligenta och upplysta ställa sig bakom absurda föreställningar även när den nakna sanningen är uppenbar.”……….

………”Eftersom expertis inom psykologisk och social intelligens är så utbredd och adaptiv så måste samhällsvetaren producera någonting systematiskt annorlunda från sunt förnuft, någonting nytt och icke-intuitivt. Och eftersom det strider mot den evolutionärt utvecklade psykologin så innebär någonting annorlunda i det här fallet med hög sannolikhet någonting felaktigt. Så, den professionella samhällsvetaren som använder abstrakta resonemang på sociala problem tenderar i regel vara mindre benägen att dra en korrekt slutsats än en vanlig person från allmänheten som använder det sunda förnuft som utvecklats genom evolutionen i form av spontan social intelligens.

Inom humaniora och samhällsvetenskaperna finns det således ett incitament att dra abnormt felaktiga slutsatser – att vara enfaldig med andra ord. Och detta är precis vad vi ser. Ju mer ett ämne inom en akademisk disciplin kräver, eller beror på, sunt förnuft, desto mer enfaldigt kommer det att vara.”……….

http://www.realisten.se/2011/01/31/hypotesen-om-begavade-enfaldiga-och -politisk-korrekthet/

steen

Posted: 20 juli 2012 - 02:07 - Svar

det er temmelig sikkert en and. Expressen nævner det kort, Aftonbladet vil slet ikke røre ved rygtet – det forstår jeg godt. Man skal vende sig til udenlandske medier, her er de svenske ubrugelige, selvom Säpo må sidde på noget viden

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/swedish-bulgarian-offici als-deny-mehdi-ghezali-is-burgas-suicide-bomber-1.452314

seneste

Bulgaria suicide bomber confirmed to be Hezbollah member

Info

Posted: 20 juli 2012 - 10:00 - Svar

SVERIGES RADIO RECENSERAR ÖIVIND STRÖMMEN: FJORDMAN SOM BREIVIK-INSPIRATÖR

Under de på ytan till synes fredliga barren i den svenska myrstacken kryllar det av mörka krafter. Breivikare, lasermän, sverigedemokrater.

Kommer Lisa Bjurwald (33 år), f.d. Expo-redaktör, att med sin kommande bok bli den första, som lyckas förgöra dem? Slå ut dem fullständigt? Så hoppas i alla fall Sveriges radios kulturredaktion genom sin förhandsreklam för boken idag.

Lisa Bjurwald dominerade P1:s Kulturnytt d. 20/7. Som svensk kulturpersonlighet har hon tidigare gjort sig känd för bl.a. böcker som ”Europas skam. Rasister på frammarsch” och ”God dag kampsyster! Kvinnorna i extremhögern”. Wikipedia: ”Hösten 2011 tilldelades hon och åtta andra författare ett arbetsstipendium på 100 000 kronor vardera från stiftelsen Natur och Kultur. 2010 utsågs hennes reportage till svensk vinnare av Europaparlamentets journalistpris. 2007 tilldelades hon, liksom resten av Expos medarbetare, ett stipendium av Artister mot nazister på 25 000 kronor.”

Formellt sett rubricerades hennes kulturnyttframträdande som en recension av Öyvind Strömmens ”Det mörka nätet”, ”ett försök att kartlägga det högerextrema universumet på nätet”. Dvs. i Sverige hemsidor och bloggar som Svenska Tryckfrihetssällskapet, Sockerbitar till kaffet, Sverigedemokraterna, Therese Borg m.fl. I Danmark och Norge t.ex. Snaphanen och Fjordman. Objektivt sett formade sig hennes recension snarast som en politisk pamflett – mot ”det högerextrema universumet på nätet” och ”den organiserade rasismen”:

”Liksom många andra som granskar den organiserade rasismen – inklusive undertecknad – uppmanar författaren till en öppen debatt om hur partier som Fremskrittspartiet – i Sverige heter motsvarigheten Sverigedemokraterna – har normaliserat och banaliserat högerextrema konspirationsteorier. – – – Faran är att det mörka nätet kan snärja personer som från början betraktade världen med nykter och balanserad blick.”

Som avslutande, extra knorr på inslaget kungjorde så programledaren, att Bjurwalds nästa bok i ämnet utkommer senare i år.

Men Bjurwald saknar ingalunda konkurrenter i den populära oikofobigenren. Tvärtom, de trängs med varann på förlagsredaktionerna. Här, i den lilla återblicken ”KONSENSUS OCH AUTOGENOCID”, länkas till tre av Lisas viktigare konkurrenter:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/04/01/har-nagon-kapat-min-blo gg/#comment-16629

Anna-Lena Lodenius, Alex Bengtsson, Niklas Orrenius. Ingen av dessa har ännu lyckats ta kål på ”de mörka krafterna”. Kommer Lisa Bjurwald att bli mera framgångsrik?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=519911 6

  Åmål

  Posted: 20 juli 2012 - 19:03 - Svar

  I Sverige har vi i MSM ett destruktivt Mediamonopol. Anti-svenska invandrare har diktatorisk makt och gör Sverige till ett helvete. Ni anar inte vad fascistiskt det är.

steen

Posted: 20 juli 2012 - 13:49 - Svar

@Info: Tak, jeg har hørt hende med sædvanlig interesse for eksotiske synspunkter,. Jeg ved, jeg burde skrive noget, jeg ved også hvad, men jeg orker bare ikke 🙂

Jeg tænker bare: ER hun dum, eller lader hun bare og håber hendes politiske skanse holder hendes tid ud ? Det sidste gør den ikke for en 33-årig, medmindre hun dør en utidig død, tør jeg godt love hende.

Der eksisterer selvfølgelig ingen muslimsk (master)plan om at overtage Vesten, der findes flere hvoraf Broderskabets bare er den kendteste. Herregud, ummahen der ikke kan blive enig om andet end at hade jøderne og ikke engang kan enes nok til at vinde en mindre lokalkrig.

Det værste ved Breivik sagen er, at den minder os om, at han trods alt har et rationale, som også Sørine Godfredsen kom til at skrive i sin berygtede kronik sidste år. Og at politikeres passivitet og mangel på forestillingsevne kan tvinge flere og mere velovervejede personer til at tage det op i større skala, for så ryger folkestyret i vasken i samme omgang.

  Anonym

  Posted: 22 juli 2012 - 13:10 - Svar

  Og i dag, 22/7.12 er det ikke måte på hvor mye AP og AUF “feirer” ettårsdagen for massakren, i alle norske medier.Det simpleste er at AP har “kapret” demokratiet. Og får fremsette ideen om at AP = Demokrati. Det er det faktisk ikke ! Usmakelig !

  Marit

  Posted: 22 juli 2012 - 13:19 - Svar

  I dag “feirer” norsk AP og AUF ettårsdagen for massemordet på Utøya. Samtlige medier er fulle av dette. Mon tro om dette skal bli en offentlig høytidsdag ? Det som er usmakelig, er at AP og AUF prøver å monopolisere begrepet “demokrati”. Som om demokrati = AP og sosialdemokrati. Det er det ikke.

Leave a Comment