16
aug
Seneste opdatering: 16/8-12 kl. 2002
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den første teksten er tilsvar til en tidligere kronikk av skribent Øyvind Strømmen i norske Dagbladet og stod på trykk i papirutgaven av samme avis den 14. august 2012. [tøv = vrøvl, vås.]

av Peder Jensen, alias Fjordman

Øyvind Strømmen, skribent og profesjonell opportunist, bruker betegnelsen “fascist” om personer fra meg til den nå avdøde italienske forfatteren Oriana Fallaci, som var antifascist i hele sitt liv og så kampen mot islamsk aggresjon som en logisk fortsettelse av dette. Jeg har tidligere spurt hvordan jeg kan kalles “fascist” når jeg vil ha mindre statlig innblanding i enkeltmenneskers liv. Jeg har ikke fått noe svar.

Per Albin Hansson, svensk statsminister på 1930- og 40-tallet, var en ivrig brevvenn med Mussolini og så den sosialdemokratiske modellen som nært beslektet med fascismen, der samfunnet og enkeltindividene er organisk knyttet til den store Staten og dens sterke sentralmakt. Fascismens korporative stat, der ikke-folkevalgte organisasjoner har stor makt over samfunnslivet, gjenfinnes i dagens Norge hos samrøret mellom LO og Arbeiderpartiet.

Det er meningsløst å kalle antiislamister for høyreekstremister. Nazister var og er pro-islamske. Nasjonalsosialisten Tore Tvedt uttaler at han ikke har noen problemer med islamisering men tvert imot sympatiserer med islamske jihadister, akkurat som internasjonale sosialister ofte gjør. Adolf Hitler likte selv islamsk brutalitet mer enn kristen nestekjærlighet. Millioner av muslimer beundrer Hitler den dag i dag.

Jihad er hellig krig for å utbre globalt islamsk herredømme og sharialover. Enhver person som er imot dette er derfor en kontrajihadist. Alle fornuftige mennesker bør være antiislamister.

Den norske konvertitten til islam som skal ha mottatt jihadistisk terrortrening i Jemen kom fra et venstreradikalt miljø. Man kan spørre seg hva det er hos venstresiden som avler en slik antivestlig voldsfascinasjon. Terrorsympatisøren var medlem av Miljøpartiet De Grønne, som Strømmen, professor Thomas Hylland Eriksen samt Shoaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge og nåværende rådgiver hos Antirasistisk Senter, står på listene til. Terroristen er kanskje en ensom ulv, men han kommer fra Øyvind Strømmens flokk.

**********************************

Tekst nummer to er et innsendt tilsvar til avisen Vårt Land, som redaksjonen representert ved kommentator Åshild Mathisen nektet å trykke. Avisens redaktører fant ingenting de mente var faktisk galt i mitt innlegg, men de syntes det var “fornærmende” at jeg stilte spørsmål ved om de faktisk produserer kvalitetsjournalistikk av å bli sponset av norske skattebetalere med 50 millioner kroner hvert år, eller en kvart milliard i løpet av fem år.

Jeg var villig til å justere noe på mitt tilsvar, men bare hvis avisen var villig til å justere sin opprinnelige artikkel. Det var de ikke, derfor publiserer jeg dette tilsvaret på internett for å fremvise deres uhederlige journalistikk. Åshild Mathisen har tidligere på kommentatorplass i avisen sagt at Breivik representerer en farlig “høyreekstrem ideologi” av “islamofobi” med større utbredelse som samfunnet må ta et “kraftig” oppgjør med.

Den opprinnelige artikkelen, som ble publisert som førstesidenyhet, presenterte meg ved mitt fulle navn som “terrortiltalte Anders Behring Breiviks ideologiske inspirasjonskilde.” Dette er et svært dårlig skjult forsøk på å gjøre en spesifikk enkeltperson ansvarlig for 77 drap som han overhodet ikke var involvert i. Det er slik en ganske vanlig leser vil oppfatte denne artikkelen, og det var sikkert også hensikten med en slik presentasjon.

Artikkelen hevdet videre at jeg representerer en “fascistisk” ideologi. Jeg synes man skal ha en meget god grunn for å nekte en person tilsvar etter å ha publisert slike beskyldninger, og det har Vårt Lands redaksjon ikke hatt.

Den kristne dagsavisen Vårt Land synes det er helt greit å omtale noen som fascister og gi dem skylden for massemord, men de blir fornærmet hvis samme person stiller spørsmål ved deres bruk av skattebetalernes penger. Som vanlig nevnes Eurabia-teorien uten at avisen har gjort noen forsøk på å undersøke om det finnes noe reelt bak denne teorien, til tross for at de mottar store millionbeløp for å støtte deres journalistiske arbeid.

Vårt Lands uhederlige journalistikk

av Peder Jensen, alias Fjordman

Vårt Land ved Heidi Marie Lindekleiv og Astrid Dåsdøl samt sjefredaktør Helge Simonnes publiserte den 3. august en stor artikkel under tittelen “Fjordman er tilbake”, som om dette var en sensasjon. Grunnet det ekstreme presset på min person i kjølvannet av Breiviksaken tok jeg en pause sensommeren 2011. Jeg var imidlertid tilbake som skribent i oktober samme år og har publisert kontinuerlig siden da.

I august 2012, nesten ett år seinere, presenterte Vårt Land det som førstesidestoff i sin papirutgave at jeg er tilbake. Har de den samme responstiden når de kjører bil også? Jeg håper ikke det. Hvis det tar ett år fra noe inntreffer til de reagerer på dette bør Vårt Lands redaksjon for sin egen sikkerhets skyld nektes adgang til alle transportmidler større enn trehjulssykler.

Avisen mottok i 2011 over femti millioner kroner i direkte og indirekte pressestøtte, tvangssponset av norske skattebetalere, for å produsere kvalitetsjournalistikk med en kristen profil. Hvorfor har de da verken kvalitet eller en kristen profil? Hva gjør de for å bekjempe den største trusselen kristendommen er blitt utsatt for i sin historie, islam? Er de på barrikadene for kristne som er i ferd med å bli utslettet av muslimsk aggresjon i Midtøsten, en islamsk jihad som nå er i ferd med å spre seg til Europa?

Kanskje er det på tide å fjerne alle former for direkte og indirekte pressestøtte i landet, også lisenspenger til NRK, på grunn av generelt dårlig og ofte regelrett uhederlig journalistikk.

Jeg skrev få dager etter Breiviks massakre at det er uansvarlig av massemediene å gjøre hans lange liste over ofre enda lengre ved å utnytte disse grusomhetene til å stenge av nødvendige debatter omkring innvandring og multikulturalisme. I praksis betyr dette at en massemorder får vetorett over hva som diskuteres og hvordan, nettopp fordi han har slaktet ned mange mennesker. Et slikt knefall for terrorisme er totalt uakseptabelt. Det er betenkelig at en såkalt fri og kritisk presse ikke evner å se dette.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


rolf

Posted: 16 august 2012 - 20:43 - Svar

Peder Jensen kan publisere på Vårt Lands debatt portal, verdidebatt.no. Der ruller det for tiden flere interessante tråder om Fjordman.

Åshild Mathisen

Posted: 17 august 2012 - 11:07 - Svar

Peder Jensen har blitt ønsket velkommen på debattplass i Vårt Land for å korrigere det han måtte mene var feil i vår fremstilling. Denne muligheten ønsket han ikke å benytte seg av.

Som redaksjon stiller vi krav til saklighet og relevans på debattplass. Det vi forventet i denne sammenhengen, var at Jensen holdt seg til den saken han ønsket å ha tilsvar til. Dette nektet han, og forlangte at vi isåfall endret vår opprinnelige artikkel. Vi mener vår artikkel står seg, og har ingenting vi mener må endres der. Så der endte saken.

Peder Jensen er en aktør som skjuler seg og ikke ønsker å la seg intervjue, men som forlanger å komme uredigert på trykk i etterkant. Ingen, heller ikke han, har krav på en slik behandling. Når Jensen ikke får den spesialbehandlingen han forventer, hevder han seg kneblet.

Den våkne leser vil se at min kommentar er analytisk og ikke normativ, slik Jensen refererer den. Vårt Land har heller aldri hevdet at Fjordman er skyld i Breiviks handlinger slik det hevdes her, tvert i mot trykket vi et sitat fra Strømmen som sier Fjordman ikke er skyld i 22. juli.

Peder Jensen ønskes velkommen til verdidebatt. Der foregår debatten under fullt navn og i åpent landskap.

Maria

Posted: 17 august 2012 - 17:46 - Svar

Åshild Mathisen skrev:

“Peder Jensen er en aktør som skjuler seg og ikke ønsker å la seg intervjue, men som forlanger å komme uredigert på trykk i etterkant. Ingen, heller ikke han, har krav på en slik behandling.”

Mon ikke mange af os kender mennesker, der tillidsfuldt er stillet op til interviews både i de trykte medier og i tv, og som blev chokerede, da de så det redigerede resultat. Folk, der læser her, kender fiduserne lige fra manipulerede fotografier til skamklippede lydbånd, der forvrænger meningen af det udtalte. Vi ser hver eneste dag eksempler på den slags.

Du kan derfor ikke forlange, at nogen skal anstille sig så uvidende og uintelligente, at de opfatter dit tilbud som en fremstrakt hånd til Peder Jensen, dertil har den norske debat fremvist alt for modbydelige og hensynsløse tiltag mod ham og andre, der ikke betragtes som politisk korrekte.

Det har slet og ret været så primitivt, at du må regne med, at mange ikke-nordmænd væmmes over det, som vi har oplevet fra norsk side. Sidst under Michael Wiehes optræden under mindehøjtidligheden på Utøya. Wiehe har i over en menneskealder tilhørt den rabiate venstrefløj, og det var særdeles ubehageligt at se Norges statsminister og andre regeringsmedlemmer synge med på de hadske tekster, som de kan udenad. Hvorfor kan de det, hvorfor synger de sådanne sange? Hvor er fjenden?

I øvrigt har jeg ofte kritiseret Peder Jensen, vi er ikke på samme hold, slet ikke. På den anden side er al den norske snak om fascisme, som vi genfinder i de ekstreme venstremiljøer i Danmark, både latterlig og destruktiv. I bruger ordet som et tomt slagord og skældsord, og de fleste af jer har end aldrig gidet sætte jer ind i, hvad fascismen var, og hvordan den gav sig forskellige udslag i forskellige lande.

Lars Gule har fx i årevis uimodsagt kunnet fremsætte nonsens om, at fascismen automatisk er racistisk. Det gælder for nazismen, som man kan anskue som en tysk version af fascismen, men derom er seriøse forskere nu langtfra enige. Men det gælder ikke for Mussolinis fascisme. Du kan jo bare begynde at læse, han har efterladte sig mange digre værker.

Og apropos fascister, hvad blev der af dem, i de ti uger, hvor jeres retssag slæbte sig over scenen, og vi ventede på at blive præsenteret for dem og dermed den skinbarlige ondskab? I ofrede omkring 2.5 mio kr. om dagen på den sag, og de penge kunne I have gjort meget godt med. Det hed sig, at hver en sten skulle vendes, men det forekommer mig, at de største sten endnu ligger tilbage uden at være vendt.

På et tidspunkt fik vi at vide af en journalist, at “nu kommer trollene”, det var efter Ole Jørgen Anfindsens vidnemål i Oslo Tingrett. Det vi så, var derefter to ældre mænd i pænt sort tøj med hvidt hår. Den ene bor i en campinghytte uden toilet, fordi ingen vil leje ud til ham, og det giver problemer om natten, har han fortalt til norsk tv. Han er mest interesseret i den åndelighed, som han finder i asatroen, og hans nazistiske holdninger er så helt hen i vejret, at det blot er til at trække på skuldrene af. Den anden virkede også ganske ufarlig.

Man får derfor stærkt på fornemmelsen, at de toneangivende norske kredse desperat leder efter en fanden, som I kan projicere jeres indre dæmoner over på, og at I i den forbindelse kaster jer over alt, der ikke marcherer skinhelligt i takt.

Hvis du ønsker at blive opfattet som seriøs og troværdig, kan du jo skriftligt tilbyde, at Peder Jensen får lov at se og godkende det redigerede interview, før det offentliggøres. Dette er almindelig praksis. Men det gør du ikke, du ønsker, at han skal give dig en blanco check, og selv om jeg er uenig med ham i mangt og meget, kan jeg godt forstå, at han ikke vil opføre sig så dumt, at han siger ja til det.

Fjordman

Posted: 18 august 2012 - 12:43 - Svar

Åshild Mathisen: Som du ser her publiserte jeg nettopp et tilsvar i Dagbladet. Det var uproblematisk. Så lenge jeg synes jeg får noenlunde rettferdig behandling lager jeg ikke bråk og kan være ganske fleksibel.

Når journalister derimot ikke er fleksible overfor meg er heller ikke jeg det. Jeg kan sette hardt mot hardt nå jeg mener jeg blir urettferdig behandlet, og jeg publiserer gjerne navnet på journalister som publiserer mitt. En av fordelene med å være blogger er at vi kan gi blaffen i de etablerte mediene og publisere det vi selv vil. Jeg skjønner at dere savner det monopolet dere en gang hadde over offentlig publisering og meningsdannelse, men det er borte nå.

Jeg har vurdert å delta på Verdidebatt, men skriver med engelsk som mitt hovedspråk og vil prioritere det først. Jeg har ikke tid til alt. Ellers er blogger som Snaphanen og Uriasposten også et “åpent landskap” der man kan delta i diskusjonene. Hvorfor kommer dere ikke hit? Jeg innrømmer at jeg foretrekker å delta i diskusjoner som ikke blir sensurert av journalister jeg ikke har tillit til. Gates of Vienna har til og med publisert kommentarer fra Det muslimske brorskapet, usensurert. Det eneste som blir sensurert der er trusler og banning.

Jeg har aldri forlangt spesialbehandling. Jeg får allerede negativ spesialbehandling. Vårt Lands artikkel er et eksempel på dette. Det er riktig at den inneholdt en kommentar som ikke direkte gav meg ansvaret for terrorangrepene, men innledningen til artikkelen gikk ganske langt i den retningen, og det var uten tvil bevisst fra avisens side.

Når Åshild Mathisen hevder at jeg “skjuler” meg så er dette direkte løgn, og det vet hun utmerket godt. Det er en lang rekke journalister, inkludert Mathisens avis, som har min epostadresse. Jeg svarer her ofte på spørsmål eller gir kommentarer og sender dessuten leserinnlegg eller kronikker til aviser under mitt egentlige navn, i tillegg til at jeg blogger på internett som Fjordman. Jeg deltar aktivt i den offentlige debatten og vil fortsette med det.

Jeg var ikke vant til å forholde meg til verken politi eller presse for ett år siden og gjorde kanskje noen feil da, men jeg er ikke idiot og lærer hurtig. Jeg vet for eksempel at jeg ikke har noen sjanse til å få fair behandling av den etablerte pressen dersom jeg stiller opp til et intervju for dem. Det er ikke sant at jeg ikke gir noen intervjuer i det hele tatt. Jeg arbeider på et par stykker per epost nå, men jeg vil være meget selektiv med hvem som får anledning til dette. Vårt Land, VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2 kan alle glemme å få et intervju med meg under noen omstendigheter. Jeg stoler kort og godt ikke på at jeg og mine meninger vil bli korrekt fremstilt av dem.

I astronomien har man noe som kalles for rødforskyvning. Dette skyldes Dopplereffekten og universets utvidelse. I journalistikken har man derimot en helt annen type rødforskyvning. Der har man et tungt venstrevridd pressekorps som ser verden gjennom røde briller, noe som kraftig forvrenger deres presentasjon av samfunnet. Jeg ønsker ikke at mitt budskap skal bli forvrengt av fiendtlige journalister, derfor kutter jeg dem i størst mulig grad ut. Jeg vil ikke ha et unødvendig mellomledd eller ideologisk filter mellom meg selv og potensielle lesere, derfor kommuniserer jeg primært gjennom egenkomponerte kronikker, bloggposter og etterhvert også bøker.

Når Åshild Mathisen hevder at jeg “gjemmer meg” så er hun og resten av de etablerte massemediene egentlig sure for at de ikke lenger kontrollerer hva publikum har adgang til av informasjon og meninger. De er gamle monopolister som har mistet sitt monopol og sutrer over dette. Jeg liker ikke maktarrogansen til et pressekorps som ikke er folkevalgt men selv forventer at alle skal krype for dem hele tiden. Det gjør ikke jeg. Jeg respekterer ikke den uhederlige journalistikken og dårlige researchen de fremviser på tross av at de årlig omsetter for store millionbeløp som vi uavhengige bloggere ikke har til rådighet.

Maktarrogansen til det ikke-folkevalgte pressekorpset utgjør et betydelig samfunnsproblem, spesielt når den er kombinert med en politisk slagside til venstre. Breiviksaken har gjort dette tydeligere enn noen gang før. Det er på tide at noen tar tak i dette problemet. Hvis massemediene er den fjerde statsmakt så kanskje bloggere bør være den femte. Vi skal få pressen til å rapportere mer sannferdige og balanserte nyheter og gjerne eksponere dem ved navn når de ikke gjør jobben sin på en skikkelig og hederlig måte. At dette vil såre det oppblåste egoet til enkelte journalister er sikkert riktig, men det er deres problem og ikke vårt. De får bare den samme behandlingen som de selv gir til alle andre og bør ikke klage over det.

Maria Due

Posted: 18 august 2012 - 15:05 - Svar

Steen, der er mail.

silver price

Posted: 19 august 2012 - 22:17 - Svar

”Logikken svikter”, skriver du skråsikkert, men dette handler ikke om logikk – i beste fall filosofisk handlingsteori dersom jeg skulle antyde at Breiviks handlinger 22. juli var påvirket av Fjordmans støtte til EDL tre dager tidligere. Det har jeg ikke hevdet og heller ikke antydet. Så vidt meg bekjent er Breiviks siste referanse til Fjordman til en tekst datert 22. september 2009 på Pamela Gellers Atlas Shrugs , gjengitt i 2083-manifestet på s. 798-800. Jeg skjønner at det gir mening for Fjordman å uttrykke støtte til EDL, men jeg synes også det er viktig at de som faktisk forsvarer Fjordman er klar over dette i den grad de selv tar avstand fra voldsbruk.

  Maria Due

  Posted: 20 august 2012 - 11:17 - Svar

  TRANSATLANTISK MENNESKEHANDEL OG ANDEN RÅDDENSKAB

  Hvis ”Silver Price” insinuerer og/eller mener, at jeg tager Fjordman i forsvar, tager han overordentlig meget fejl. Jeg har både i ind- og udland taget kraftigt afstand fra det ekstreme miljø, som han føler sig som et medlem af, og om hvis planer førstkommende 11. september man blandt andet kan læse på Pamela Gellers blog, hvor der også findes en latterlig og krigsliderlig plakat om arrangementet.

  Jeg tager ytringsfriheden i forsvar og tager samtidig så kraftigt, som jeg kan, afstand fra den pilrådne norske debat, der aldrig har udfoldet sig værre end nu, hvor man ”slakter” og ”sparker” og ”griller”, og statsministeren gemmer sig på en fjeldtop og erklærer sig inhabil pga. sit personlige venskab med politidirektøren, der få timer efter, at han erklærede, at han var egnet til sit job, alligevel forlod det. Enhver kan regne ud, at Stoltenberg kæmper for at blive siddende og i den anledning har ofret sin nære personlige ven den nu fhv. politidirektør Øystein Mæland, der var forlover ved hans bryllup og også er en ven af justitsminister Faremo, som ligeledes har erklæret sig inhabil.

  Interesserede vil i Aftenpostens arkiv kunne orientere sig om, at posten som Norges politidirektør, der er øverste chef for landets 27 politimestre, indtil Mælands tiltræden altid havde været bekklædt af jurister. Han er imidlertid speciallæge i psykiatri, tidligere militærnægter og efter sigende pacifist, og det er i det hele taget vanskeligt at forestille sig, at han skulle have kvalifikationer til at begå sig i et machomiljø som politiet. Nu er han bragt til at gå selv, og det betyder ifølge dagens nyheder, at han sandsynligvis kan fortsætte med at hæve sin milliongage og fungere som rådgiver for sin veninde Faremo. Det ordnes tilsyneladende indenfor Arbeiderpartiet.

  Øystein Mæland er et symbol på den norske Arbeiderparti’s mangfoldighedsdyrkelse. Da han blev ansat som politidirektør, var han sært nok blevet headhuntet til det, og der var kun to ansøgere. Underligt, men hos oppositionen har man den holdning, at Arbeiderpartiet anbringer sine egne i topstillingerne. Mæland har siden sin ungdom været medlem og aktiv i politik, han var også engang AUF’s formand og en af indpiskerne på Utøya. Da han var formand, begik han økonomisk fusk.

  Det vakte en vis opsigt, da Øystein Mæland blev politikdirektør, og tidspunktet var også lidt kritisk, hvis man vælger den arbejdsmæssige synvinkel. Som han betroede Aftenposten, var han og hans mand psykoterapeuten Alf nemlig gravide. Det var ikke første gang, og begge gange havde disse to velbeslåede bøsser indgået en transatlantisk menneskehandel, forlød det. Rugmødre i USA. Rugemødre er forbud i Norge, hvor man med rette betragter sådanne arrangementer som menneskehandel, men det lykkedes altså parret at blive gravide, som Mæland kaldte det, hele to gange og ved adoption smyge sig udenom norsk lovgivning. Fin start for en politidirektør.

  Da Mæland skulle tiltræde, gik han vist på ferie en del af tiden, hvor længe er noget uklart, og da landet efter Utøya stod på gloende pæle, gik han på barsel, selv om hans arbejdsområde skreg på en omlægning, fordi terrorberedskabet sejlede. Af de 17 ”straks-ændringer”, som han planlagde i foråret, er kun de to blevet gennemført her i slutningen af august. Men der er jo også grænser for, hvad man kan overkomme med to blebørn på hjemmefronten, når man er 52 år.

  Der fandt ingen overleveringsforretning sted ved ansættelsen, og Mæland nåede aldrig at sætte sig ind i terrorberedskabet, førend Breivik slog til. Nuvel, i Norge er det hele så nemt, bare det er mangfoldigt, er det vidunderligt. Og er folk ikke med på det, er de fascister eller næsten eller under mistanke. Mere enkelt kan det ikke være.

  Se fx hvad en lokal kapacitet udtaler i dag i VG, selv om han som alle andre må vide, at den uendelige retssag med overvældende sandsynlighed påviste, at Breivik ikke var medlem af noget fascistisk miljø, da han begik sin forbrydelse, endsige et miljø i det hele taget. Man fik ikke lokaliseret fjenden, dvs. de meget omtalte fascister. Men pyt, alle, der er noget ved musikken, lader som om de er der. Jeg skal ikke kunne sige, om der findes andre end nogle enkeltstående overgearede personer, som får alt for meget opmærksomhed, mens det væsentlige forsøges gemt væk.

  ”Sven Svebak er ansatt som professor ved det medisinske fakultet i Trondheim (NTNU), og har 26 år bak seg fra det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

  Breivik er en ekstremt politisk villfaren stakkar som gjør så godt han kan innenfor den logikk han har sans for, i den fascistiske kulturen han hører hjemme i. Han har en ekstrem logikk og handlingskonsekvens som er forankret i en menneskefiendtlig ideologi. Han er selvfølgelig tilregnelig, sier han.”
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?art id=10067772

   Maria

   Posted: 20 august 2012 - 17:34 - Svar

   Det er ikke et øjeblik for tidligt, at vi får sagt kraftigt fra ovefor handel med børn og organer.

   Det er ikke en menneskeret at få børn, det er en gave, og vi kan nu engang ikke få alt her i verden.

   Jeg finder det dybt frastødende, at bøsser eller andre med penge køber sig frem blandt fattige kvinder for at udnytte deres krop til at levere et barn, Jeg kan dårligt forestille mig en større udmygelse af kvinden.

Maria Due

Posted: 20 august 2012 - 11:38 - Svar

Da den gode Christian Skaug nu har nærmet sig det usagte, vil jeg ikke undlade at spørge, om det også er en helt naturlig ting i Danmark, at pigebørn på 16 år i disse tider tager på ferie med en veninde til Egypten uden at være i selskab med voksne?

Efter at den forsvundne norske Sigrid havde været forsvundet i en uge, fandt en tante lejlighed til at betro Dagbladet, at pigen havde været på flere ferier i år, og efter ligesom tilfældigt at have nævnt pigens fornyelige ferie i Egypten sammen med en jævnaldrende veninde, fordybede tanten og debatten sig i, hvor fantastisk det var, at pigen har et så godt forhold til sine forældre, at hun havde gidet at tage med dem til Sicilien. Dagen efter dukkede der dog en ganske lille notits op ovenover omtalen af pigens forsvinden, hvor Udenrigsministeriet fremsatte nogle advarsler om rejser til Egypten. Det var sandelig sent!

Leave a Comment