1
okt
Seneste opdatering: 2/10-12 kl. 1409
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Kristelige, danske dialogfætre arbejder for en stormoské

“Religionsdialog, hvad er der at snakke om?” spurgte den tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhart for nogle år siden. Jeg tror han var lidt religionspolitisk uopdateret. Selvom jeg ikke husker der nogensinde har “været behov for en stadig dialog mellem kristne og jøder i Danmark,” så befinder vi os nu i en dialogtid, der ikke eksisterede da Lindhardt blev præst i en mere mediterende tid.

I diplomatiet findes tommelfingerregelen, at så længe der snakkes, dræber man ikke hinanden. Derfor er dialogen meget vigtig. Det er mere underordnet hvad der snakkes om, bare der ikke bliver tavshed på linjen. Alligevel siges der noget forståeligt af Hr. Asmat Mojadeddi, Danmarks Muslimske Råd: “Her i samfundet har nogle politikere skabt flere grøfter end broer mellem muslimer og ikke-muslimer, derfor må vi vise at vi kan arbejde sammen.” Det kan godt afkodes, det kan f.eks. betyde at Pia Kjærsgaard har gravet grøfter mellem jøder og muslimer eller noget andet i den retning.

Personligt foretrak jeg de gamle, kedelige dage, hvor der ikke var ret meget at snakke om, som Lindhardt indledende antyder, men de kommer aldrig tilbage, som Mona Sahlin så rigtigt sagde. Det gør de ikke, fordi vi nu lever i tider med mange ‘fordomme’ og fordomme skal bekæmpes, og kamp kræver masser af dialog for ikke blive blodig.

Bag det tynde forhæng af ord findes mørket og volden, skibskatastrofer og pludselig død. Dét er ånderne, dialogfætrene og kusinerne vil mane bort med deres kodesprog, let truende og bebrejdende (islam), og undskyldende og retirerende (de kristne). 105.000 kristne dræber islam om året, ikke et ondt ord om det fra pastor Mads Christoffersen. Vi lever i mørkerædde tider, spagfærdige, let lurede folk taler på vores vegne. Vi ønsker overhovedet ikke nogen stormoske i Danmark, tak. Vi ønskede heller ingen masseindvandring, men til alt held for dialogfætrene så man stort på det syv gange Gallup- dokumenterede folkeflertal imod det fra 1983-2001.

En dialogkonference i København og Beirut med bla. de danske deltagere Prof. Jørgen S. Nielsen, Prof. Jakob Skovgaard-Petersen, Pernille Bramming, Imam Abdul Wahid Pedersen, Biskop Karsten Nissen, Domprovst Anders Gadegaard. – SE også Kirkefolk vil arbejde for, at vi får stormoskéer i Danmark.Konferencen vedtog en fælleserklæring. Her står der blandt andet:

”Vi forpligter os til at støtte hinandens indsats for at udvikle religiøse faciliteter såsom byggeri af moskéer og kirker. I København støtter vi specifikt Muslimernes Fællesråds bestræbelser på at bygge en stormoské”.

Virker MAD (Mutual assured destruction) på Iran?

Morten Things Malmø-nazister

Jeg har fotos, men når de ikke er dømt, og gerningen ikke er grovere, holder jeg dem for mig selv:

De två 18-åringarna kunde gripas efter att vittnen noterat registreringsnumret på en bil. De anhölls på fredagen skäligen misstänkta för grov skadegörelse men släpptes alltså senare samma dag. Stefan Dzudovic, född 1993, Goce Gjoreski, född 1994 Malmö tingsrätt, B 9501-12, Misstänkta för attacken mot judiska församlingen släppta

Gjoreski skulle være makedoner.Dr. phil Morten Thing kom med følgende ekspertanalyse af den antisemitiske chikane forleden, der allerede da den blev fremsat, var noget ude på Lars Tyndskids mark, hvor RUC jo også ligger. Havde den ikke drejet sig om de formodede gerningsmænd i Malmø, men om svenske højreekstremisme i almindelighed, kunne man ikke sige den noget på.

Årsagen kan være, at Sverige aldrig har haft et naturligt brud med nazismen, som man har i Danmark, mener dr.phil. Morten Thing, der forsker i jødisk historie på Roskilde Universitet.Nazisterne stod ikke over for et opgør efter Anden Verdenskrig, fordi Sverige ikke har været i krig som Danmark. Derfor har svensk nynazisme en ubrudt historie. Mange nazister… lang tradition for antisemitisme… var stærk allerede i 1800-tallet… stor modvilje mod jøderne fra de fastboende…Forskellen på indvandrerdebatten i Sverige og Danmark spiller også en rolle.

Det højreorienterede miljø i Sverige adskiller sig meget fra det danske. Dansk Folkeparti er pro-israelsk og har aldrig villet sige noget ufordelagtigt om jøderne, så de har været fredet her i landet. Sådan har det ikke været i Sverige, siger Thing. …Han tvivler på, at episoder som den i Malmø kunne ske i Danmark. Der har været tilfælde, men ikke i samme stil. Der er kun små nazistiske miljøer herhjemme, de udgør kun en lille kraft. Bombe mod Den Jødiske Forening i Malmø – Dr.phil. Morten Thing: “Årsagen kan være… nazismen”


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Jernhesten

Posted: 1 oktober 2012 - 17:01 - Svar

Hvis det havde været nazister, så ville der nok komme et stort fakkeltog.

Det elsker svenskerne jo – bare spørg Julia Caesar:

http://snaphanen.dk/2011/12/19/julia-caesar-var-kastrerade-sorg/

Nils

Posted: 1 oktober 2012 - 18:31 - Svar

Det må jo nok kategoriseres som bevidst misinformation.

Peter Andersen

Posted: 1 oktober 2012 - 20:35 - Svar

Det kunne jo godt have været nazisme.

Ud af to mulige scenarier, var islamismen måske den mest sandsynlige. Men så skal man jo ikke henvende sig til RUC, for på det felt har de ikke den store kompetence.

T. Snorrason

Posted: 1 oktober 2012 - 22:26 - Svar

Det er et fedt, nazisme og islamisme er jo ideologier med samme indhold.

Morani ya Simba

Posted: 2 oktober 2012 - 00:08 - Svar

Det er ret ufint at opstille den forstaaelsesramme at i Danmark er de hoejreorienterede ikke antisemitter fordi “DF er pro-israelsk..” En anden, og nok mere praecis, fortolkning er at DF og andre der er bekymrede over udviklingen, ikke er “staerkt hoejreorientede” men blot almindelige patrioter der toer sige hvad de mener men intet har med nazister og andre fanatikere at goere. Den fortolkning er dog ikke formaalstjenestelig for kultur-radikale….

Frank P

Posted: 2 oktober 2012 - 01:30 - Svar

Så lige denne sag på PI: http://www.pi-news.net/2012/10/ulla-dahmen-wz-hakenkreuze-am-jobcenter  /#more-279428

Marokkaneren Ahmet C. dræber 32-årig ansat ved tysk jobcenter. De tyske medier vil ikke rigtigt røbe hans baggrund og sagen får ikke rigtig opmærksomhed.

Nå, men efter mordet blir der på muren ved jobcentret natten over skrevet: “Eine Deutsche weniger, das wird nicht die letzte sein.” (=En tysker mindre, det bliver ikke den sidste) og en masse hagekors over alt. Og så går medierne amok og leverer gerne illusionen af nazister – uagtet at morderen er marokkaner. Ikke nok med det, men Statsschutz er nu ogs på banen og der efterforskes for anti-semitismus og fremmedfjendtlighed.

Frank P

Posted: 2 oktober 2012 - 01:38 - Svar

Og så er Tyskland jo mange gange værre end Sverige og England hvad angår censur:

http://www.pi-news.net/2012/09/rtl-surfstick-blockiert-pi/

Flere netselskaber blokerer uden videre for islamfjendtlige sider.

Prudentius

Posted: 2 oktober 2012 - 09:19 - Svar

Der blæser en stinkende og ildevarslende dhimmi-vind fra “danish-arab conference”-halløjet.

Den kølige konvertit Helene Larsen er et tydeligt bevis på hvem der konvertere hvem, i det lille post-kristne Dannevang.

Kunne den danske delegation have medbragt et bedre eksempel på hjemlandets kultur-moral nihilisme?

Netop de mange dialog-kongresser og deslige med latterlige-venlige-ukristelige-kristne og fornærmede muslimer er en god illustration af hvem der har bukserne på og krumsablen i bæltet. Og iøvrigt også af hvem der tror på en blodtørstig dæmon og hvem der tror på en vissen-fjoget floskel-humanisme ophængt i lyserøde snore i det der engang var en kristen kirke.

Evangeliets vigen for den multikulturelle statsreligion staver selvsamme kirkes farvel og tak. Ikke med et brag, men med et piv.

Peter Buch

Posted: 2 oktober 2012 - 20:56 - Svar

Sprogligt korrekt tror jeg der skal stå at – islam dræber 105.000 kristne om året-, i en oversættelse af indholdet i det første link.

  Gunnar Biering

  Posted: 2 oktober 2012 - 23:19 - Svar

  Hvordan kan præster samle ind til en moske? Siger Jesus ikke: Gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Han siger IKKE: Gå hen og saml ind til en moske til de ikke-troende.

  Og står der ikke i præsteløftet, at en præst i Folkekirken skal: ” bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.”

  Hvis alt dette blev taget alvorligt af de kompetente myndigheder, ville der da være basis for en tjenestemandssag mod de involverede præster, incl. domprovst Gadegaard?

   Marit

   Posted: 4 oktober 2012 - 15:24 - Svar

   I Norge har biskoper og prester forlengst omfavet islam. Dhimmituden råder her. Til og med på det sted i historien hvor landet ble kristnet i 1030, ved slaget på Stiklestad, hvor Olav den Hellige falt, er tatt i bruk for “dialog” med den fascistiske ideologi islam. Flere imamer fra Midt-Østen og Nord-Afrika ble invitert hit, for å “samtale” med en biskop emeritus.Det føles som en skjending at dette stedet som er nærmest hellig for mange av oss.Men dårskapen er sikkert klarert med høyeste politiske hold.hos AP.
   En sogneprest har sagt til en avis at om hundre år er islam og kistendom ett og et samme. Dhimmies og dummies.

   Etter den dårlige Muhammed-videoen i USA, møtte 35000 muslimer opp til protestdemonstrasjon i Oslo. Her var biskopen i Oslo til stede og kunne forsikre muslimene om at ” Vi som har en tro, forstår hverandre.” Samme biskop er så edel at han støtter alle som ulovlig oppholder seg her til lands. Kriminelle sigøynere inkludert.Ved en juleavslutning på en Oslo-skole, hadde en prest insistert at en norsk jente skulle lese fra koranen.Jentas foreldre tok affære, og stoppet disse planene presten hadde.
   Jeg finner det ytterst merkelig og forstemmende at prester og biskoper i den norske kirke er de som mest aktivt støtter islamiseringen av landet vårt.

    Marit

    Posted: 4 oktober 2012 - 15:26 -

    Eh, unnskyld ! Det skal være 3500 muslimer, ikke 35000 !

Bergfast

Posted: 3 oktober 2012 - 08:12 - Svar

Helighet

Det är intressant att reflektera över människans olika religioner och dessas språk och de föreställningar och bilder, (samt traditioner, seden och bruk), som de religionerna i sin tur skapar, (både i samhälle, mellan människor, och också inom människor). Det är också intressant att se att många religioner kan likna varandra och inneha liknande föreställningar om ”Gud”, (”Skaparen”, ”Fadern”, ”Danaren”, ”Alltet”, ”Elohim”, ”Jahve”, ”Allah”, ”Helheten”, Heligheten”, osv.)

Att fundera över orden HEL-, och HEL-IGHET, samt orden TRASIG- och TRAS-IGHET är också intressant….

Att befinna sig i ett HEL-igt FÖRBUND, (som t ex inom judendom, men även inom andra monoteistiska religioner såsom kristendom och islam), som HELIG-GÖR ”den mänskliga varelsen”, och identifierar henne som just ”människa”, därför att det just är det ”fullkomlig-görande”och det HELIG-GÖRANDE FÖRBUNDET med den ”Högste”, med ”Skaparen”, med ”Gud”, med ”Fadern”, som identifierar människan till ”människa”, ”skapad till ”Guds Av-bild”. Detta UT-väljande förbund, betraktas i sin tur som just någonting UT-valt, eller FÖR-valt, (alltså ett för-bund som är ett FÖR-väljande före ”alla andra” GUDAR, och dessas eventuella ”gudomliga och ”heliga”, och ”helig-görande” förbund…)….

Ett HEL-igt förbund, om det efterlevs, blir då ett HELANDE FÖRBUND för människor som ingår i förbundet , som kan medföra ökade LIVS-möjligheter, (därför att förutsättningen för MÄNSKLIGT välfungerande och fruktbart LIV, är HEL-ighet framför TRAS-ighet…).

Ett mänskligt sinne, (”mind”), som är TRASIGT, dvs. splittrat och söndrat, eller ”fragmenterat”, är då inte HEL-igt, och kan då inte HELA människan själv, eller hennes relationer. Det kan alltså innebära betydligt större svårigheter för en människa med ett trasigt ”sinne” att kunna skapa HELA, och därmed också kunna skapa HELANDE relationer. Relationer t ex Inom äktenskap och till övrig familj, släkt och vänner, (det är det ”HEL-hjärtade” som ”Guds-relationen” vill ha; att ”älska ”Gud” av HELA sitt hjärta, att ALLT sitt förstånd osv…)

T ex Kristendom lär bl. a., (ungefär), att: GENOM att Jesus blev KRISTUS, dvs. ”FULLKOMLIGT HEL”, dvs., ”Ett med Fadern”, (och därmed FULLKOMLIGT HELIG), så kan Hans efterföljare och ”lärjungar”, också inträda i ett HELIGT tillstånd. De kan som lärjungar till ”Mästaren”, arbeta på sin HELIGHET, (alltså arbeta på sin ”befrielse” från ”o-helighet”, från ”trasig-het”), dvs. ”sträva” efter sin ”fullkomlighet”, och bli ”fria”. Därmed kan den kristne lärjungen bli identifierad som ”människa”, och också HEL-ig människa och därmed också ÖKA sina möjligheter till ”helgade”, dvs., till HELIGA, (och därmed HELANDE), relationer inom äktenskapet, övrig familj, släkt och vänner…….

Det sägs också t ex i det kristna budskapet till lärjungarna bl.a., (ungefär), att: ”Ni, som tidigare var ”långt ifrån”, (dvs. långt ifrån ”HELIG-heten”), och som nu, när ni HAR TAGIT EMOT ”helighet” från KRISTUS, (i era hjärtan, (dvs. har tagit emot ”Gud”, ”Fadern”, ”Skaparen” i era sinnen och hjärtan), ni som tidigare stod UTANFÖR HELIG-heten, har NU, (då ni har blivit LÄRJUNGAR till KRISTUS), kommit NÄRA HELIG-HETEN, därför att HAN, Kristus, är ”Den fullkomlige”, ”Den Helige”, och Han ”BOR” nu i era ”HJÄRTAN”, (och sinnen). Ni har alltså därmed blivit OMVÄNDA från ”O-HEL-ighet”, (dvs. från ”TRASIG-het” och ”o-fullkomlighet”), till just HEL-HET, och bär därmed en ”fullkomlig mänsklig identitet” inom er, som medför ”arvedel” och ”adopterat barnaskap till ”Gud”, ”Fadern”, ”Skaparen”, och ”Hans löften till dem som INGÅR i HANS FÖRBUND…)………..

HELHET, och inte TRASIGHET, dvs. splittring och söndring, (i det mänskliga sinnet), verkar vara en förutsättning för lyckade mänskliga relationer? Relationer som då i sin tur kan fungera HELANDE på människan? Därför kan man se det som värdefullt att befinna sig i ett ”lärjungeskap” till ”Gud”, som är ”HELIGHET”,(vare sig man är jude, grek, muslim, man eller kvinna?) Då kan man alltså ständigt ”arbeta”, (andligt arbeta), på sin HEL-ig-het” i RELATION till denna HELIGHET, och då ”strävar” man efter sin ”helgelse” och därmed ”befrielse” från just ”O-helighet”, alltså från TRASIG-het…… Detta i sin tur leder till ”räddning”, ”befrielse”, och till ökade förmågor att kunna skapa HELA, (heliga), relationer inom t ex äktenskap, övrig familj, släkt och vänner… Relationer som i sin tur kan fungera HELANDE på alla…)….

Kristendom är ju en ”ut-växt” från judendom, (som i sin tur kanske är påverkad av den egyptiska religionen, genom Mose, och kanske också den Babyloniska religionen, och kanske också den Zoroastriska religionen, genom Abraham), och där finns också bl. a. budskap som lyder, (ungefär) att:

”De kristna” och kristendom, (som ju är en ”in-ympad” gren till judendom), ska inte göra sig ”märkvärdig”, och ”tro att den är något”, (i sig själv), utan att det är TACK VARE att Jesus blev KRISTUS, (”Fullkomligt HELIG”), som lärjungar över huvud taget har MÖJLIGHET att komma ”nära HELIG-heten”….(och därmed öka sina LIVS-möjligheter såsom ”helgade” ….)….

Kristna uppmanas ju därför att just HELIG-hålla äktenskap och familjära relationer, vilket följer som en nödvändighet när den kristne ”konfirmerar” sitt ”förbund” med just Jesus Kristus, som just sin ”Guds-förmedlare” och ”Väg-visare till just HELIGHETEN”, (dvs. ”Fadern”, ”Gud”, ”Skaparen”…), som då är en förutsättning för LIV, och som också medför ökade LIVS-möjligheter för just HELANDE relationer inom äktenskap, övrig familj, släkt och vänner, osv.

Man förväntas som kristen inte tillåta att TRASIG-heten får söndra och splittra, eller komma in i den HELGADE relationen, som därmed blir den ”äkta” relationen. Relationer såsom ”äktenskap”, (det ”äkta skapandet”), hålls därmed HELIGA, och ökar därmed sina chanser att bli just HELANDE ”föreningar” för alla berörda parten, både för vuxna och inte minst för barnen….

Man kan ju säga att TRASIG-het har tillåtits utbreda sig i samhället med hjälp av diverse massmedie-propaganda, samt också med hjälp av politisk propaganda, som tar AVSTÅND FRÅN allt ”heligt”, (och ”helande”), när det gäller relationer t ex på äktenskapets område. Detta görs med en propaganda som förespråkar och uppmärksammar allt som är ”trasigt”, och en propaganda för allt som är ”O-HELIGT” när det gäller intima relationer. Därmed ökar risker för att just ”o-helighet”, dvs. ”TRASIG-het”, kan breda ut sig i mänskliga relationer, som i sin tur kan riskera att skapa flera trasiga barn och ungdomar, och också vuxna människor……
Många, ungdomar står ofta ganska så försvarslösa mot den massmediala propagandan FÖR TRASIGHET. De är ofta också försvarslösa mot den politiska propagandan för ”trasighet” inom livets alla områden. ”Trasig-het”, inte minst inom familjära och äktenskapliga relationer skördar sina offer i form just av många o-heliga familjerelationer, och skapar i sin tur ofta trasiga barn och ungdomar, som i sin tur förlorar sina förmågor att bygga HELA, (helande), relationer…..

Det är tragiskt, och medför också mycket lidande för både vuxna och barn, samt i förlängningen för hela samhället….

Därför går det inte att förneka att människan som varelse behöver kult. Dvs. kulturell odling av helig-görande relationer, med en yttersta referens till en ”fullkomlig HELIG-het”, som i sin tur är HEL-ande…..

Utan sådan ”kultur”, och utan sådan ”relations-odling”, (religiös odling) till den mänskliga identitetens ”HELIGA och HELGANDE källa”, så riskerar människan att förlora sin mänskliga förmåga till ”valfrihet”, och riskerar att istället bli ”förslavad”….

När ”sinnets rustning” är HEL-ig, så står människan lättare ”pall” mot påverkan och frestelser av olika slag. Frestelser som kan riskera skapa destruktiva beroenden och därmed fungera förslavande, och göra människor ”ofria”….

”Frihet är det bästa ting, sökas kan all jorden kring”…

HH

Posted: 3 oktober 2012 - 12:06 - Svar

Det där var mycket intressant, Bergfast! Tack för det! Och vi ska inte glömma att de första kristna faktiskt var av judisk härstamning. För de kristna har Messias kommit, judarna väntar på sin. Kanske denna längtan, som det judiska folket har, är och har varit en starkare drivkraft?
Ett par böcker vill jag rekommendera: Singers “Shosha” som beskriver de förfärliga tiderna strax före andra världskriget. Historiskt finns Perry Andersons “Övergångar från antiken till feodalismen” Cavefors förlag. Mkt intressant är också H D F Kittos bok “The greeks” där jag finner klarare beskrivet grekernas storhet. Bl a för att inte hade något professionellt prästerskap!
Men en liten bok av Hans Hellström fick hustrun med sig från Bokmässan i Gbg, något som svenska historiker mkt noggrant undvikit, nämligen bakgrunden till göingehövdingen Dackes historia och framfart. Faktiskt, vilket jag misstänkt länge, var det tron i sin katolska skepnad som Dacke ville försvara mot Gustav Vasas protestantism. Det grep mig, när jag läste historien en gång, att så många enkla själar deltog i striderna, knappast några som idkade handel med det danska Blekinge på sin tid. Vilket enligt historieskrivarna skulle varit orsaken, bl a GV:s ohemula skatteläggning. Men Dacke ville ju ha det “som det fornt var”… Vad utläser man i sådana ord`? För mig är det enkelt att förstå. Så, akta er för svenska historiker!
Men hur kommer det sig att svenska historiker skyggar inför sanningen? Martin P:son Nilsson, den frejdade forntidsforskaren har myntat det här: “Jag har aldrig funnit någon forntida kultur värd namnet som inte haft en andlig aspekt!”

  Bergfast

  Posted: 3 oktober 2012 - 18:23 - Svar

  Tack till HH för intressanta referenser, och perspektiv på Dacke.
  Ja, det var nog dramatiska tider och strider mellan katolicismen och protestantismen på den tiden, likväl som idag på sina håll…
  Skall verkligen försöka få tag på dessa böcker.

Leave a Comment