20
okt
Seneste opdatering: 21/10-12 kl. 1901
1 kommentar - Tryk for at kommentere!
Del...


Klik f. helskærm

“Men ve den nation, vars litteratur avbryts genom maktingrepp…”
Af Thomas Nydahl

“Men ve den nation, vars litteratur avbryts genom maktingrepp – det är inte blott och bart ett brott mot ‘tryckfriheten’, det är ett förbommande av nationens hjärta, en sönderhuggning av nationens minne. Nationen minns inte sig själv, nationen berövas den andliga enheten – och trots det skenbart gemensamma språket upphör landsmän att förstå landsmän. Stumma generationer lever och dör utan att ha berättat om sig själva vare sig för sig själva eller för eftervärlden.”

Så skrev Alexander Solsjenitsyn i sin Nobelföreläsning i litteratur 1970. Den utgavs 1972 i översättning av Hans Björkegren. Naturligtvis kunde han inte hålla den. Journalisten Stig Fredriksson var en länk till friheten för Solsjenitsyn, och han berättar:

“Det var den kvällen i slutet av april 1972 som min karriär som hemlig kurir åt Solsjenitsyn började. Den kom att vara i nästan två år, tills Solsjenitsyn greps och sändes i exil i februari 1974. Under denna tid hade jag ungefär tjugo hemliga möten med honom då han överlämnade material som skulle till väst (…) När jag kom till tillbaka till vår lägenhet efter det där första mötet, tog jag en titt på vad Solsjenitsyn hade gett mig. Han hade fotograferat av manuskriptet till sin Nobelföreläsning (…) Allt gick smidigt vid gränsen, och framme i Helsingfors kunde jag meddela min chef Hans Björkegren att “jag har post med mig från Moskva”. Vi beslöt att åka vidare till Stockholm där vi överlämnade Nobelföreläsningen till Svenska Akademien. Nobelföreläsningen offentliggjordes i svensk och internationell press i augusti 1972 (…) Det är en mycket stark text. Den väckte sensation när den kom ut, och den citerades världen över. Detta var första gången som Solsjenitsyn nämnde ordet “Gulagarkipelagen” och gjorde det känt. Han skrev bl a att “där blev det mitt öde att överleva medan andra – kanske med större begåvning och styrka än jag – gick under”.

Finns det anledning att tala om detta idag? Det finns särskilt stor anledning att göra det. Vi befinner oss mitt i ett civilisatoriskt skred. Det pågår över hela jorden. I Kina rasar striden mellan två väsentligt skilda vägar, i Indien, i hela arabvärlden, ja också i västvärlden.

Solsjenitsyn säger bland annat att “landsmän upphör att förstå landsmän”. Det är just det som sker i ett civilisatoriskt skred. Kommer vi att förstå varandra i Europa när islamismen befäster sina ställningar, antingen på grund av demografiska förändringar eller för att opinionen vägrar se betydelsen av detta och fortsätter att mumla om godhet och tolerans. Landsmän upphör att förstå landsmän i samma utsträckning som litteraturen fjärmar sig från varje betydande social och politisk motsättning och realitet.

Den kriminallitteratur som ockuperar sinnena och förslappar själva förmågan att tänka i Europa kommer att bidra till en försämrad möjlighet till politisk klarhet, analys och skapar istället en pseudo-bokmarknad som saknar varje ambition att vara nationens minne. Om litteraturen kommer att lida av “maktingrepp” (Solsjenitsyns ord) kommer den liksom pressen att verka med en inbyggd självcensur. Vilken makt som underkuvar den spelar mindre roll. Det är själva maktingreppet som är avgörande. Starka särintressen kan inskränka i lika hög grad som statliga myndigheter. En fri ande skapar fri litteratur. En rädd och underkuvad ande skapar skenlitteratur. (Se illustrationerne på link)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 21 oktober 2012 - 10:30 - Svar

Att tillhöra en MAJORITETS-befolkning, ( i Europa), medför tydligen en slags automatisk RISK?
Risk för att STÄMPLAS som potentiell – hatare-, (-rasist-, – diskriminerare -, -främlingsfientlig -, et cetera), av alla slags MINORITETER?
Att tillhöra en MINORITETS-grupp medför tydligen en slags automatisk RISKFRIHET?
Som tillhörande en MINORITESGRUPP riskerar man aldrig att antas kunna vara –hatare-, (-främlingsfientlig -, -rasist- eller -diskriminerare – et cetera)?

Detta är märkligt.

I den stora, världsvida och gränsöverskridande kommunismens, tillika liberalismens, ögon, tillsammans med det internationella näringslivet och den internationella bankindustrin, och naturligtvis också med hjälp av en internationell massmedieindustri, är egentligen de f.d. medborgarna i sina nationer i Europa, oavsett bakgrund, och oavsett europeisk nation, egentligen inte medborgare längre, (då nationerna egentligen inte längre finns?)? Därmed är de heller inte egentligen varken fransmän, tyskar, polacker, greker, spanjorer, rumäner, ungrare, italienare, norrmän, danskar eller svenskar et cetera.?

Detta -fenomen – verkar alltmer gälla alla – majorietsmedborgare – i dessa (f.d.?) europeiska nationalstater, FÖRUTOM alltså alla utomeuropeiska invandrade –medborgare -, dvs. MINORITETSGRUPPER, som naturligtvis är både romer, turkar, somalier, kurder, ryssar, iranier, irakier, indier, syrianer, judar, afrikaner, muslimer, kineser, et cetera, och vars språk och religion, musik, kultur, mat, danser och traditioner osv., anses mycket viktiga att bevara, skydda och försvara, och har naturligtvis alla rättigheter att vara – sig själva – , med sina identifieringar till sina ursprungsnationer, UTAN att för den sakens skull anses kunna vara varken -hatare -, – främlingsfientliga – (till ursprungsbefolkningarna), eller -rasistiska –( gentemot urpsrungsbefolkningarna), eftersom de är just s.k. –minoritetsgrupper – i de f.d. nationalstaterna i Europa?

Ursprungsinvånarna, dvs. – fransmännen, tyskarna, polackerna, danskarna, svenskarna, et cetera, bör dock absolut inte benämna sig själva som varande just det, dvs. – fransmän, tyskar, danskar, svenskar – osv., ( för vad är –franskt, tyskt, svenskt, danskt, osv.?), och ej heller vilja försöka hävda eller försvara sina språk, sin musik, sina kulturer, sina traditioner och sina ideal, för då kan de genast antas vara – inskränkta – , – intoleranta – , samt – främlings-skygga -? För att inte säga automatiskt antas vara – främlingsfientliga -, och också naturligtvis – rasistiska -?

Detta antas vara en verklighet, med lika stor självklar automatik som de utomeuropeiska folkgrupperna, – minoritetsgrupperna – , inte alls antas kunna vara det?

De är ju –minoritetsgrupper – och antas därför endast kunna UTSÄTTAS för – främlingsfientlighet- och –rasism- och – diskriminering -, av just -majoritetsgrupper -? Själva antas alla dessa olika – minoritetsgrupper – , vara i total och fullkomlig avsaknad av den allra minsta – främlingsfientlighet -, -rasism -, – intolerans -, eller –hat -, mot respektive ursprungsbefolkning?

Detta är en märklig –propaganda-?

Denna (- hat -?), -propaganda mot -ursprungsbefolkningsmajoriteter -, i Europa, beror förmodligen på att ursprungsbefolkningarna fortfarande är i majoritet?

Kanske skulle dessa – majoritetsgrupperingar – kunna börja inbilla sig själva att deras (f.d.) nationer fortfarande finns, och fortfarande är deras –hemländer – ? Och DET VILL INTE det internationella näringslivet, eller den internationella bankindustrin, eller internationell massmedia, eller de internationella viljor som vill skapa större politiska enheter, (= En Ny Nationsbildning av Europas gamla nationalstater?)

Till detta – nya – , och till – moderniteten – ,hör väl att människor istället skall vänja sig vid att ses, i dessa internationella sfärers ögon, endast som konsumenter, löntagare, låntagare och skattebetalare, och absolut ingenting annat?

Nationerna är inte längre – nationer- utan – företag-?

I dessa f.d. –nationer av olika europeiska ursprungsfolk, inklusive alla andra, riktiga folk, med rättigheter att identifiera sig själva som just det de är -, som alltså nu är –företag- , ses människor först och främst som konsumenter- , och egentligen kanske t.o.m. mer som – komponenter- , eller –moduler-, eller – element-, i -företags-driften-?

Tuffare tag kommer framöver?

För att –företagen – , ( de f.d. nationerna),skall gå med –vinst-, så kommer det förmodligen att krävas att konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna ser till att vara – vinst-inbringande, för – företagen-?

Om konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna, av det internationella näringslivet, internationella politiska unioner, internationell bankindustri och med hjälp av intensiv och propagandistisk internationell massmedia, ses eller upplevs som – icke- vinstdrivande-och därmed som kostsamma utgifter- för -företaget- , så kommer dessa -icke vinstdrivande komponenter-, -moduler-eller -element-, (dvs. –medborgare -?), att sägas upp- från –företaget- , för att därmed se till att –företaget- som helhet, kan öka sin vinst…?

Och mitt i allt detta finns det starka krafter och viljor, med stora resurser, som vill samla alla olika slags -invandringskritiska – grupperingar, (från –majoritetsbefolkningarna), till att FOKUSERA sin kritik, mot först och främst ISLAM, och på olika sätt – propagera mot- ISLAM och –islamism -, ( SOM OM det vore muslimer SJÄLVA som tillåtit sig att etablera sig i de Europeiska nationalstaterna, och ge SIG SJÄLVA uppehållstillstånd, samt SJÄLVA ge sig alla bidrags-förmåner osv., i de europeiska nationalstaterna, (Sverige inte minst).)

Denna invandrings-POLITIK är ju naturligtvis UNDERSTÖDD av de internationella viljorna, som finns främst i det internationella näringslivet, bankindustrin, massmedieindustrin och av de viljor som verkligen vill se en nedmontering av Europas gamla nationalstater, till förmån för en Ny Nationsbildning?

Så man kan säga att –islam- , och –muslimer -, blir ETT välfungerande VERKTYG, för detta övergripande – projekt – av de europeiska nationernas nedmontering? MAN HAR INGENTING ALLS EMOT, tvärtom vill man genom diverse aktörer, propagandister och agenter, se ÖKADE MOTSÄTTNINGAR inom dessa -gamla – nationalstater- ? Det tjänar i slutänden möjligheterna att kunna – nedmontera dem? DÄRFÖR vill man ÖKA kritiken mot just – islam-, därför man anser, (och kanske med rätta, vem vet…), att den religionen har för stora – ambitioner – vad gäller –samhällsordning, som GÅR EMOT – den fria marknaden -, och de – fria – konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarnas – fria val-? Den anses också gå emot – det fria näringslivets – friheter, att kunna verka – fritt – , med vilken – reklam- som helst, i alla olika sammanhang, (dvs. hur demoraliserande, kränkande, förlöjligande eller degenererande den än är?), i den fria och frigörande, samt heliga, – yttrandefrihetens – namn – ?

Leave a Comment