24
okt
Seneste opdatering: 24/10-12 kl. 1903
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Se omtalen af det første afsnit af den iraelske dokumentar her. Vi er i Belgien, og England denne gang, og i Sverige igen, der er værst allieret med islam af alle. Blandt andre medvirker Douglas Murray, Filip Dewinther Ayaan Hirsi Ali og Theo van Gogh. Se den. Den kommer aldrig på en europæisk TV-kanal. Den svenske kvinde, der er på flugt fra islams mordere og misogyne nazier siger:

Tyske myndigheder ransager Pro Køln

17 kontorer og lejligheder i Köln, Leverkusen og Berlin er raided af politi, skriver Köllner Stadtt Anzeiger.Efter razziaen siger formanden for Pro Köln Markus Wiener, at anklagerene er det rene nonsens. Islam i Europa passer det udmærket: France Muslims Want Rightist Ban, Protection

Among the accused are all five members of the Pro Köln board. In the last four years, they are said to have defrauded the city of a “high five-figure amount”, confirmed the spokesman for the state prosecutor’s office, Ulrich Bremer. Pro Köln rejects the charges.

Police and the state prosecutor’s office are investigating 15 members and sympathisers of the far-right organisation Pro Köln on the charge of organised and professional fraud. From 8 o’clock on Tuesday investigators searched 17 offices and homes of the suspects in Cologne, Leverkusen and Berlin, including the party’s central office on the Heumarkt and the Leverkusen lawyer’s office of the party leader Markus Beisicht. The investigators searched for documents that confirmed the suspected fraud. The police confiscated computers and written documents, as well as invoice receipts. The material is to be examined within the next few days. German Government Launches Raids on Anti-Islam Pro-Deutschland Movement,Razzia bei Rechtspopulisten von Pro Köln.Kassieren, ohne zu debattieren

Norsk politisk TV-propaganda om EDL

I Danmark lykkedes det journalisten Tom Carstensen at lave balanceret journalistik om EDL, både på radio og TV (Hvem er Tommy Robinson og English Defence League? Tom Carstensen i Deadline) Det klarer NRK’s Brennpunkt ikke i denne udsendelse, hvor de sammen ligner Robert Spencer med Osama bin Ladin. De er ganske vist tæt på nogle af hovedpersonerne, men de har fra minut 1 en politisk dagsorden. NRK’ s eksperkommentator en den samme Matthew Collins, der lagde en begejstret tegning af Paul Weston i et fuglebur ud i går. En ekspert med en dagsorden og en syg humor.

Det er ikke journalistik at mene noget, det er journalistik at undersøge, forske og stille spørgsmål. Man skal til Sverige for at finde journalistik, der er så missionerende som dette program. Når man har set det, hvis man orker, står konklusionen tilbage: En voldelig udvikling i Europa på grund af islam, vil blive beskyldt dem, der har advaret og registreret udviklingen. De er meget forskellige og ikke allesammen lige oplyste, men de vil ryge ned i samme gryde. Medierne vil slagte dem og myndighederne vil arrestere dem i den tro, at det vil forhindre deres egne selvinstallerede konflikter. Det vil det ikke, men det varmer så længe. Personligt har jeg svært ved at se, at det at dokumentere et fænomen, i sig selv skulle være ‘hadefuldt.’ Men det er altså NRK’ mening, og mon ikke Stortingets også?

Det er politisk realisme, og mere nedslående kan en forudsigelse ikke være. Fremtiden tilhører ekstremisterne, og europæiske medier har i det store hele valgt politisk side. Der er en mur, der er ved at vælte ned over dem, ingen journalist kan forhindre det, så meget skal de ikke overbedømme deres indflydelse. Denne udsendelse er Breivks arv i norske statsmedier, den havde ikke været mulig uden ham. Frie demokratier er splittede og langsomt opfattende, når de står overfor en totalitær trussel. Det var de i 1933, det var de under den kolde krig, det er vi igen i dag og det er garantien for maksimal fare. En gang hver generation skal det åbenbart ske.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 24 oktober 2012 - 09:15 - Svar

Man behöver nog försöka komma ihåg att människan är en varelse som är –familje- bunden, och likaså en varelse som bildar familjer, släkter, klaner, ätter, kungafamiljer och folkstammar, som förenar sig själva i gemensamma tros- och livsåskådnings-föreställningar och som också bildar – nationer -.

Genom ett –gemensamt – språk, där alla som ingår i –folkstammen -, eller folkgruppen, eller nationen, kan kommunicera, och genom det kulturella ideal, och den vilja till –överlevnad- med sina ideologier, religioner eller –fränder- av olika slag, tros-fränder, åsiktsfränder, osv., är ett – allom-mänskligt –fenomen-, som ingen enda människa egentligen står –utanför. De flesta människor föds in i ett kulturellt sammanhang, där de präglas av både språk och etniska profiler, som de automatiskt blir en del av, t ex den religionskultur som är rådande där man råkar vara född, som också blir en outplånlig del av den egna – identiteten – och – självuppfattningen -……

Bush sa: -”Är ni med – oss -, eller med – dem -..?”, vilket visar att dessa uppdelningar –oss- kontra –dem-, förekommer absolut överallt, i både mindre sammanhang och i större – världar -….

Det är när det drar ihop sig till – krig -, i olika sammanhang, och kanske också på olika nivåer, som det – avkrävs – av människor att just – välja sida -? Är ni med – oss -, eller med –dem-….?

I– krigsföreberedelser – ingår ofta viljor att försöka skapa krigsvilja hos – soldaterna -, genom att just – svärta ned -, så mycket man någonsin kan, de som är –motståndarna -, alltså – fienderna -, -de andra -, i kriget.

Krigsförberedelser, som oftast är verbal propaganda i olika former, är till för att verkligen öka krigsviljor,( som oftast handlar om att skapa -hatkänslor – mot de andra), och också viljor till att vilja vinna, samt tro på att det går att kunna besegra -motståndarna -, (i vilket sammanhang det än gäller?)

(Indianerna dansade -krigsdanser- vilket är en intressant variant-…)

(I dagens Sverige är olika politiska partier, och även massmedia och s.k. – konst, litteratur, teater, film – benägna att vilja – smutskasta- , stämpla och förödmjuka varandra, (ibland också med förfalskade tillskrivningar ),och mena att – de -andra – , vare sig det gäller SD eller – de andra-), – är onda, dumma, elaka, har fel och gör fel, et cetera, och är just – fiender -, osv., alltsammans för att kunna påverka den s.k. – folkopinionen – att ta ställning – för eller emot-, och de – verbala krigs-dans-piruetter- som förs i riksdagens talarstol idag, men även inom massmedia, är ju oftast endast verbala piruetter – .

Att det går att skapa – masspsykoser – bland folkmassor genom propaganda, det vet vi av historien sedan århundraden tillbaka, och det har vi också kunnat iaktta i nutid genom t.ex. folkmordet i Ruwanda….

Att inte vilja ta hänsyn till hur mänsklighetens alla olika folk och deras nationsbyggnadsförsök verkar kräva vissa fundamentala grundläggande principer för att kunna lyckas, det är kanske inte så människovänligt att inte göra, trots allt…..

Att vilja sätta det negativa ordet -rasism- på dessa grundläggande behov som verkar finnas, som alltså dels verkar vara någonting ur-gammalt i mänsklighetens historia, och också alltså verkar vara en grundläggande förutsättning för att över huvud taget kunna bygga någorlunda välfungerande nationer, hos vilket folk det än gäller, och som är ett allommänskligt fenomen som existerar runt hela jordklotets alla olika slags folk, är nog inte så människovänligt heller….

Att i stort sett alla människor föredrar, av någon outgrundlig anledning, att vilja bilda familj med sina gelikar, sina folkfränder, etniska fränder, sina språkfränder, sociala och kulturella fränder, samt också religions- kulturella fränder, där föräldrar ofta uppmanar sina ungdomar att gifta sig med just – sin egen grupp – , är ett –fenomen – som också samtidigt förmodligen är en slags garant för överlevnad som just folk och kultur…( t ex romer, samer, judar, hinduer, kineser, japaner, greker, rumäner, danskar, norskar, svenskar et cetera)….

Det är kanske dags för mänskligheten att istället för att –ond-stämpla- ordet – rasism -, istället se på ordet –rasism – som någonting som uppenbarligen är ett stort behov hos den övervägande majoriteten människor och att faktiskt tillerkänna hela mänsklighetens alla olika folk, detta behov?

Allt för att också faktiskt på det sättet i förlängningen också se till att försvaret för att mångfalden, (som är roligare än enfalden, där i slutänden alla olika folk, språk och människor är – likadana -?), faktiskt kan fortsätta, till glädje och rikedom i sin tur för hela människosläktet….

Omotiverat hat mot – de andra – eller –hatfulla – framställningar, eller förödmjukande, förolämpande, hånfulla framställningar, i syfte att demoralisera, såra eller kränka – de andra -, behöver dock i möjligaste mån och i så många situationer som möjligt, motarbetas, så gott man förmår….

Påtvingade, och inte -själv-valda – – folkblandningar – bör nog också undvikas, där beskyllningar om – rasism – mot dem som – inte väljer att – beblanda med – de andra -, eller de som inte vill bilda familj med dem som inte är tillhörande den egna folkgruppen eller kulturgruppen osv., –, och därför anklagas för att vara – rasister -, som då med någon slags fördomsfull automatik antas vara – onda- , eller -illvilliga -, eller som antas -se ned på – de andra- , det behöver man som människor också frigöra sig själva från, och istället acceptera att så fungerar de allra flesta människor runt hela jordklotet…..egentligen, och är alltså ett grundläggande –behov.

Man kan alltså istället tillåta alla olika folk att faktiskt göra de –prioriteringar – och de –förval av sina – fränder – som alla ändå oftast själva gör, och absolut inte avkräva dem som inte själva vill, att bilda familj med, eller leva med, dem som inte tillhör den egna specifika folkgruppen, kultur-gruppen, religions-kulturella gruppen eller språkgruppen osv.

De flesta människor trivs och mår helt enkelt bäst tillsammans med sina fränder… ….

Detta är en människovänlig inställning, och absolut inte någon människofientlig inställning.

( På skoj: – Ropen skalla – rasism åt alla -!)……….

Bjovulf

Posted: 24 oktober 2012 - 11:51 - Svar

Danskere er nu i mindretal i de københavnske fængsler

http://denkorteavis.dk/2012/danskere-er-nu-i-mindretal-i-de-kobenhavns ke-faengsler/

Justitsminister Morten Bødskov fremlægger i dag regeringens plan for Kriminalforsorgens økonomi i de kommende år.

Han vil blandt andet afsætte penge til at bygge 100 nye pladser. De skal især bruges til at bygge et nyt fængsel til de hårde fanger fra banderne, som terroriserer de svage fanger i de blandede fængsler. [!!!]

Kim Østerbye, formanden for Fængselsforbundet, er glad for de 100 pladser, men siger, at det er i underkanten i forhold til behovet.

Presset på fængslerne er så stort, at det er vurderingen, at der om få år i 2016 er behov for 450 [!!!] nye pladser.

    Prudentius

    Posted: 24 oktober 2012 - 21:44 - Svar

    Den tredje verden flytter ind og landsbytoss…undskyld…multikulturalisterne insisterer jo på vi skal være rummelige.

    Og det er vi så, for at hævde vores ret til at beholde vores land frit for andres overskudsbefolkning og organiserede kriminelle er nemlig en kæmpe mental no-go-zone i disse visionære tider.

Morani ya Simba

Posted: 24 oktober 2012 - 14:25 - Svar

Det vaekker meget staerke, ja hadske, foelelser at se et optog i Europa der raaber “Ned med demokratiet!!”

Det vil sikkert ogsaa goere politikere nervoese at se men jeg frygter at de vil drage den forkerte konklusion og forsoege at kriminalisere enhver “provokation” af disse manifeste anti-demokrater. I “fredens” og “tolerancens” navn naturligvis. Det ville vaere den vaerst taenkelige reaktion fordi de og pressen risikerer, med en sammenligning jeg engang ville have kaldet grotesk, at miste al trovaerdighed praecis som politikere og presse under besaettelsen i anden verdenskrig. Bortset fra at vaere lovlig saa finder jeg det allerede bemaerkelsesvaerdigt at der er saa meget stof at berette om her og paa Uriasposten og som ofte ikke refereres i mainstream medier. Folk kan jo selv overveje analogien til undergrundspressen fra 1940 til 1945.

Leave a Comment