5
nov
Seneste opdatering: 5/11-12 kl. 1641
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Programmet vil hænge Wilders op på, “at 25 % af Malmøs beboere er fra muslimske lande” er forkert. Det er rigtigt nok, at der ikke må føres statistik over religiøst tilhørsforhold, men meget tyder på, at Wilders’ tal er nogenlunde korrekte. På kommunens Statistik om Malmö kan man danne sig et vist begreb om befolkningssammensætningen, men kun et ufuldstændigt for masser af efterkommere figurerer som rene svenskere, selvom de langtfra opfører sig svensk statistisk set.

Min tommefingerregel er, at lidt over 40 % i Malmø har indvandrerbaggrund, af dem er hovedparten muslimer, dvs. over 20 % af byens befolkning. For de under 18-årige er indvandrere og efterkommere i flertal. Det er ikke noget godt polemik-grundlag at vælge for Sveriges Radio, når de ikke selv ved bedre.

Hvornår er man da svensk? Hvis man ikke skal blive for filosofisk, kan man vælge det tidpunkt, hvor man er blevet upåfaldende i statistikken sammenlignet med baggrundsbefolkningen, og dertil er der meget, meget langt for Malmøs vedkommende. Den dag ses ikke i horisonten.

Jeg optog ved et tilfælde tre et halvt minut af interviewet med min mobil. Det giver om ikke andet et indblik i SR’s redigeringspræferencer at sammenligne de to optagelser. Emnet ‘andel islam i Malmø’ bliver ultra-kort berørt minut 3:02. (Se også Geert Wilders’ speech in Malmø.) Se i 720 p HD.

klik. f. helskærm


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Nils

Posted: 5 november 2012 - 12:06 - Svar

Damen fra Statens Radio vil tale antallet af muslimer ned, men det er jo statens politik at antallet skal op, så mange muslimer må være godt og flere endnu bedre. Hun burde i stedet sige til Wilders: “25 procent er vist ønsketænkning, så mange er der (vi) vel ikke endnu,” I stedet for udtrykker hun højt og klart hvad alle fornuftigt tænkende og følende mennesker herunder muslimer synes nemlig at islam er noget bras og jo mindre af det jo bedre.

Emeritus

Posted: 5 november 2012 - 13:12 - Svar

Der er mange måder, hvorpå ‘fortolkningseliten’ ikke kun i Norge, men også i Sverige og Danmark forsøger at gøre Norden globaliseringsparat. Nedtoning af antallet af kontroversielle indvandrergrupper, som fylder vore ghettoer, og optoningen af de positive effekter, som indvandringen af dem har, er kun en side af sagen.
Da vi er genstridige, er vi fremmedfjendske, fordi vi ikke synes, det er nogen særlig god idé at pumpe 7.-800.000 fremmede (herfødte medregnet) ind landet siden 1983 – altså på kun 30 år.

De politiske angreb mod vor identitet har i mange år været målrettede, udspekulerede og skånselsløse.

Siden 1983 har man fra politisk hold været inde og pille ved selveste sammenhængskraften i samfundet. Jo større indvandrergrupper, man fylder op med, desto større tvivl vil der selvfølgelig blive om, hvem vi egentlig er, og hvem der retteligt kan kalde sig dansk. Hvis enhver udlænding kan, er ingen jo dansk. Homogeniteten i samfundet bliver fra elitært hold set på som noget negativt, bagudskuende og provinsielt og Morten Korchsk. Det danske samfund er ifølge logikken blevet kaldt et stammesamfund (velsagtens i den hensigt at påvirke vor underbevidsthed for ad den vej at fremkalde fortolkningsllighed i vore hjerner med begreber som samlere og lavere jægere eller østersædere fra Ertebøllekulturen). Vi er med andre ord ikke fulgt med tiden, men sidder stadig og betragter Verden omkring os fra vore køkkenmøddinger. Og hvem vil ikke gerne følge med tiden og blive lige så moderne som de globaliserede indvandrere, der frit kan rejse kloden rundt og slå sig ned, hvor det passer dem? Stammesamfund – Gud fri og bevar mig vel, må jeg så hellere være moderne.

Sammenhængskraft er en side af sagen. Forankring er en anden. Hvad vil du helst? Forankres til et flysæde, eller til det sted, hvor du er født og hvorfra din Verden burde gå? Ja, det er spørgsmålet, som fortolkningseliten dybest set stiller.
H.C. Andersen kendte svaret: ‘At rejse er at leve’, sagde han, og så skrev han den skønneste nationalsang, som er skrevet på dansk: ‘I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme…’ Men det er ikke, hvad eliten ønsker. Man vil opløse sammenhængskraften og smadre forankringen. Man skal flakke.

Med venlig hilsen

Frank P

Posted: 5 november 2012 - 20:33 - Svar

Hvordan kan man være svensk, når svenskheden, Sverige og svenskere ikke findes?

Høgsbro

Posted: 6 november 2012 - 04:09 - Svar

Jeg orker ikke at lytte, men bemærker at han kaldes populisten, i stedet for det mere korrekte politikeren. Der er mange måde at shame og nedvurdere på.

Leave a Comment