28
nov
Seneste opdatering: 29/11-12 kl. 1456
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Sognepræst Massoud Fouroozandeh er født i Iran og blev opdraget som korankyndig muslim. Efter at være flygtet til Danmark konverterede han som voksen til kristendommen. I dag virker han som sognepræst i Odense – men kan som frafalden fra islam ikke længere bo i Vollsmose. Han er sammen med cand.theol. Marianne Søndergaard bogaktuel med Jihad – islams sjette søjle.

Selvom der kommer en artikel, en video og et længere interview ud af aftenens møde med Massoud Fouroozandeh, vil jeg tage lidt forskud på glæderne. Det er min største glæde ved at fotografere: at komme tæt på så mange, så forskelige mennesker. Få af dem ville jeg have oplevet uden mit kamera, der altid hænger om halsen, også i hverdagen. Jeg forstår ikke rigtig folk, som fotograferer blomster og …hmmm …fugle. Det med miraklerne forstår I, når I har set videoen med ham.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Mads Nicolai

Posted: 29 november 2012 - 06:21 - Svar

Nogle folk finder eksotiske fugle som er i Danmark…
“Jeg forstår ikke rigtig folk, som fotograferer blomster og …hmmm …fugle.”

Du finder mennesker?
Personligt fortrækker jeg fugle, og blomster.
fugle og blomster lyver ikke-.-

Min Farmor fortalte osse om de sødeste tyskere som, i sidste ende var de værste.

Pas nu på med alt for meget info til MR mirakel.

Allan Hansen

Posted: 29 november 2012 - 12:31 - Svar

” Med saglig, solid og prævis dokumentation belyser forfatterne den
side af islam som ønsker sig vredensherredømmet. Et emne, som er fortiet og
fornægtet i den europæiske kulturdebat. Netop derfor er denne bog et meget vigtig oplysningprojekts. Kritikken rettes ikke bare mod radikal
islam, men også mod det moderate tavse muslimske flertal og den kristne
europæiske kulturs svaghed og manglende forsvar for egne værdier.
Bogens analyse af, hvad der er på spil i såvel den religiøse som den politiske
verden i disse år, er et must for enhver europæer – kristen som muslim – der vil kalde sig selv oplyst.,,,

Citat: Iben Thranholm, Cand.theol. og journalist.

” Totalitære regimer (islam, nazismen og kommunismen) har altid haft tendens til at mene, at målet helliger midlet!
Totalitære stater har ingen plads til multikulturelle tanker.
De har deres egen måde at løse de problemer på, som vokser frem af en
flerkulturel befolkning. Det er et kendt fænomen, som afslører sig i Hitlers Tyskland, i Titos Jugoslavien, i Sovjetunionen, i Mao-Kina og i de fleste muslimske stater.
I de fleste ikke-muslimske demokratiske lande kan flerkulturelle ideer og drømme derimod
trives uanfægtet, hvor urealistiske de end er.,,

Citat: Massoud Fouroozandeh. Global Jihad 2012.

“Vold ligger i islams DNA.
Når man ved, at der er over 140 vers i
koranen, der handler om at slå nogen
ihjel,,. Citat ex muslim Massoud Fouroozandeh.

Et folk, som ikke er rede til at dræbe og til dø for at
skabe et islamisk samfund, kan ikke forvente
nogen støtte fra Allah.
Den almægtige har lovet os, at den dag vil komme, når hele
menneskeslægten vil blive under islams banner.

Kilde: Global Jihad af Massoud Fouroozandeh & Marianne Søndergaard
2012.

http://www.massoud.dk

Læs denne bog før det er for sent! Mvh. Allan Hansen

Allan Hansen

Posted: 29 november 2012 - 14:18 - Svar

Hvad er islam?

Et lille grund kursus om islam for begynder!
Muhammadanerne ved ikke en skid om islam!
De ved kun, at de skal krybe i støvet og frygte
Allah!
Islam er stærkt mytomaniske dvs. en sygelig trang
til at fortælle selv opdigtet “røverhistorier,,.

Indlednings vis kan vi starte med at fastslå, at islam er verdens
største løgnehistorie – der har aldrig været nogen “profet Muhammed,,,.
Mange forsker og arkegoler har i århunderede søgt efter sporet
af denne “Muhammed,, men har aldrig fundet så meget, som et potteskår
der kan bevise hans eksistens – han har ikke nogen historie. Kort sagt:
han har ingen tøj på!

Islam begyndte som en militant terrororganisation.
Kort sagt: Had, vold, blod og terror!
Hvad er jihad?

Jihad betyder: plyndringtogter, pengeafpresning ( jizya), sørøveri, massevoldtægt og
slavehandel! Det faktum, at stort set alle muhammedaner er blevet
muhammedaner ved vold og voldtægt!
Forløblig har islam udslettet mere end 300 milioner samt
200 millioner slaver, det er mere alle andre forbryderorganisationer
til sammen!

Hvad er koranen? Dødens bog!
Igen kan vi starte med at fastslå, at koranerne er verdens største
falsum “røverhistorie,,.
Koranerne er en pervers voldtægt af såvel det gamle testamente, som
det ny testamente – kort sagt: en pinlig løgnehistorie!
Derfor frygter islam ytringsfriheden – for da vil det komme frem, at islam er verdens største løgne historie!
Der er og har altid været mange forskellige koraner i omløb
– den ene mere afskylig end den anden.
Først i 1229 kom den første koran, den såkaldte Kairo koran
på banen og mange af de “gamle,, koraner blev brændt.
Det meste af koranerne handler om død resten handler om helvedet
Når man ved, at der er over 140 vers, der handler om, at slå nogen
ihjel så forstår man, at islam er en døds kult og at folk bliver syge i hovedet
af denne afskylige bog, som kun har bragt had, vold, blod og terror over alt
i verden.. Den sorte sten “Allah,, er ikke en gud men en krig og den krig stopper
aldrig!

Lad os slutte med at se på nogle af islam,s doktriner:

1). islam skal fører krig over alt i verden ind til man
har overtaget verdens overherredømme.

2). islam skal fører krig ind til alle har underkastet
sig islam.

3). islam skal udrydde alle andre religioner
og fører islam til sejer – overalt i verden!
(eller som man siger i den islamiske verden
“efter Lørdag kommer Søndag – underforstået
– når vi har udslettet jøderne så kommer turen
til de kristne!

4). Alle ikke-muslimer er urene og laverestående
dyr – svin og aber!

Kilde Materiale:

1).Vesten må vælge. Marius Baar. 1980.
2). I krigens hus. Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard.2003.
3). Storm over Europa. Islam-fred eller trussel. Lone Nørgaard og Tabita Wulff. 2006.
4). Jeg anklager. Ayaan Hirsi Ali. 2005.
Infidel. Ayaan Hirsi Ali 2006.
5). Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark. Rolf Slot-Henriksen. 2004. og Erobring og besættelse – muslimske originaldokumenter om kolonisering af Danmark. Rolf Slot- Henriksen 2005. *
6). Problemet med ISLAM. Irshad Manji. 2004.

Et udvidet kursus.

7). Derfor er jeg ikke muslim. 2004. af den pakistansk filosof og ex muslim Ibn Warraq.
8). Troens Fallit, religion, terror og fornuftens fremtid.2007. af den amerikanske filosof Sam Harris.
9). Vejen til Damaskus. Kim Møller. 2008.
10) Mod mørket. Helle Merete Brix. 2008.
11). Islamister og naivister – et anklageskrift. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.2006.
12) 1400 års krigen. af Hedegaard & camre. 2009.
13) The myte of islamic tolerance – how islamic law treats non-mulims. Edited by Robert Spencer 2005.
14) The truth about Muhammad – founder of the World´s most intolerant Religion. Robert Spencer 2006.
15) While Europe sleept – How radical islam is destroying the West from within. Bruce Bawer.2006.

16) Religion of Peace? – islam´s war against the world. Gregory M. Davis.2006.
17) Man må prøve at leve. Af den franske filosof Robert Redeker 2007.
18) Why we want to KILL YOU. Ex muslim Walid Shoebat.2007.
19) A God who hates. Ex muslim Wafa Sultan. 2009.
20) Al-Hijra. Modern day trojan horse. Ex muslim Sam Solomon. 2009.
21) Al-Qaeda – The true story of radical islam. Jason Burke. 2004.
22). Islam and the West. Bernard Lewis.1993.
23). The Crisis of islam – Holy war and Unholy Terror. Bernard Lewis. 2003.
24). Islamic Jihad. By Ex muslim M. A. Khan 2009.
25). Muhammad and his Quran: Blood and Lies at the Root of islam. 2010. By Ex muslim Mohammad Asghar.
26). Price of honor. Jan Goodwins 1994.
27). The Clossed circle. David Pryce-Jones London 1990.
28). Muhammeds Piger. Lars Hedegaard 2010.
29). The 9/11 Commission Report 2002. Final report of the national Commission on terrorist attacks upon the United stats.
30). Islam. Henny Harald Hansen 1964.
31). Danmarks fremtid dit land – dit valg… Dansk Folkeparti 2001.
32). The New islamic presence in Western Europe. Edited by Thomas Gerholm and Yngve Georg Lithman 1988.
33). Koranen. Af A. S Madsen. 1967. The Koran. By N.J. Dawood. Qur´an. By Abdullah Yusuf Ali.
34). Det bedste guld – en bod om frihed. David Gress 2005.
35). Islams magt – Europas ny virkelighed. Karen Jespersen & Ralf Pittelkow 2010.
36). Fra fatwa til jihad. Kenan Malik. 2010.
37). Den politiske forpligtelse – det filosofiske fundament for demokratisk stillingtagen.
Kai Sørlander 2011.
38). De nazistiske rødder til palæstinensisk nationalisme. David Meir-Levi.
Forlaget Rafael 2007.
39). Islam og Europa. Ingemar Karlsson 1994.
40). Towards understanding islam. Sayyid Abul Ala Mawdudi 1980.
41). Verdens historie. H. G Wells 1903.
42). Gads historie for gymnasier og seminarier 1965 ( tre bind).
43). Den arabiske bog. Johs. Pedersen 1946.
44). History of Western Philosophy. By Bertrand Russell 1945.
45). The Clash of Civillizations. By Samuel P. Huntington 1996.
46). De sataniske vers. By Salman Rushdie 1988.
47). The Hajj. By F. E Peters 1994.
48). Goodbye Mohammad. Norbert G. Pressburg 2009.
49). Den globale jihad. Massoud Fouroozandeh og Marianne Sødergaard 2012.
50). Halvmåne hagekors.
Klaus Michael Mallmann og Martin Cüppers.

Leave a Comment