21
jan
Seneste opdatering: 21/1-13 kl. 2302
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

British Islamists During Protest: Islam Will Dominate France, British Islamists Protest French Campaign in Mali: Hollande Is a “Son of Pharoah“, Islam Will Dominate France and England. Franskmanden gør sig skyld i en tilsnigelse:

Most of the residents of Paris are Muslims. Allah willing, most of the French system will be according to the shari’a. Most of the residents of France will be Muslims, Allah willing. Say: “Allah Akbar.”

Gates of Vienna Taken Down By Google

By Aeneas

In a gross act of censorship Gates of Vienna has been removed by Google from its Blogger platform. After many years of talking truth to power, those with power have decided to pull the plug.

Many people involved in the Anti-Sharia movement became involved due to the threat that sharia posed to freedom of speech. We saw as long ago as the Satanic Verses affair in the 1980s that sharia principles and freedom of expression are incompatible. In the 21st century we saw this again with the Danish Cartoons crisis. It seems clear that you can have freedom of speech or you can have sharia, but you can’t have both. The censorship of Gates of Vienna is the latest episode is the systematic erosion of freedom of expression by those who favour sharia.

The apparent connivance between Western governments and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) does not bode well for the continuance of free and open societies in the Western world. Sharia principles are increasingly becoming embedded in Western societies and the assault on Gates of Vienna provides yet more evidence of this.

Censoring blogs because those with power in society do not like their content represents a move in the direction of tyranny. It will be interesting to see which blogs will be next on Google’s ‘hit list’.

While Google is a private company that is entitled to make its own decisions one would have expected that it would be in favour of the free flow of information. After all, Google grew in the soil of a knowledge based economy.

The International Civil Liberties Alliance (ICLA) condemns Google’s decision to censor Gates of Vienna. It sees this censorship as a direct attack on the principle of freedom of expression on which any free society is based. However we are confident that Gates of Vienna will be back very soon with a new online location. We look forward to the new incarnation of this very influential blog. The current Gates of Vienna Newsfeed can be found at Vlad Tepes Blog.

The words of Winston Churchill are an appropriate way to conclude this post about freedom of expression (quoted from HERE):

“The stations of uncensored expression are closing down; the lights are going out; but there is still time for those to whom freedom and parliamentary government mean something, to consult together. Let me, then, speak in truth and earnestness while time remains….
.…We must recognize that the Parliamentary democracies and liberal, peaceful forces have everywhere sustained a defeat which leaves them weaker, morally and physically, to cope with dangers which have vastly grown. But the cause of freedom has in it a recuperative power and virtue which can draw from misfortune new hope and new strength. If ever there was a time when men and women who cherish the ideals of the founders of the British and American Constitutions should take earnest counsel with one another, that time is now.”

Winston Churchill 16 October 1938
Freedom of Expression Alert! Gates of Vienna Taken Down By Google

Update: GoV er online igen på WordPress: The Gates of Vienna Hijra

Gates of Vienna has moved. Our new location is:

http://gatesofvienna.net

Previous content is in the process of migrating to the new site. Most
is already in place.

I owe a big debt of gratitude to Henrik Ræder Clausen, Vlad Tepes, and
KGS for their help setting up the new site and tutoring me in the
nuances of WordPress.

We will shortly have the archives and the comments, but the new
template hasn’t really been established — just the bare minimum to get
us up and running. The rest of the process will take a while.

The old site at blogspot will not redirect to the new site, because
Google has locked the blog. We have filed a request for a review of
our status, but there’s no telling whether that will work — Google has
not communicated with us except for the initial notice, which was:

———
Hello,

Google has received a Terms of Service complaint regarding malicious
code on your blog. After conducting our review, and in accordance with
Google’s Terms of Service, we have removed the content at issue.

Terms of Service: http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
Content Policy: http://www.blogger.com/content.g

The Google Team
———

In the meantime, if everyone could change their links to us on their
sites, as well as their bookmarks, that will help the search engines
find the new URL and give us back some of our ranking.

If I have any other important news about all this, I’ll send out
another mass email. Otherwise, check in at the new URL for information
on the situation.

Thank you all for your interest and support.

Ned


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Erling

Posted: 21 januar 2013 - 18:30 - Svar

While Google is a private company that is entitled to make its own decisions…

Prik, prik, prik….

Det er ikke klædeligt for Google, men ytringsfrihed betyder ikke at man har ret til taletid hvor og hvornår man kræver det. Google er privat område på samme måde som et værtshus er det: hvis ejeren ikke kan lide dit fjæs, er det ud af vagten.

Hvad angår Churchill, sagde han også at “truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies.”

Prudentius

Posted: 21 januar 2013 - 18:55 - Svar

Man kunne vel også beskue Googles beslutning lidt anderledes og paradoksalt nok lidt mere optimistisk. Gates of Vienna er et web-sted hvor den fulde sandhed om islam formidles og diskuteres livligt og har fundet et relativt stort publikum, hvilket Google umuligt kan have været uvidende om, på noget tidspunkt.

Man havde simpelthen bare ikke regnet med, at der for det første var tale om den sande sandhed om islam og for det andet, at siden skulle komme til at fungere, som et troværdigt og effektivt alternativ til den løgnagtige metervare der skides ud af diverse etablerede medier dag ud og dag ind.

Gates of Vienna er altså gået fra at være en total ligegyldighed til en varm kartoffel, som man ikke gider holde på, fordi den truer med at give vabler.

I højere grad end totalitær censurtrang er der tale om almindelig fejhed. Sandheden om islam er upopulær hos den regerende medieelite, men på fremmarch i de vestlige samfund generelt. Panikken breder sig og mange dårlige beslutninger bliver taget i forsøget på at undgå det uundgåelige.

Osynlige Mannen

Posted: 21 januar 2013 - 20:07 - Svar

OK. Då ändrar jag min standardsökmotor från Google till Bing.

  Sökaren

  Posted: 21 januar 2013 - 22:07 - Svar

  Testa DuckDuckGo

  PFEP

  Posted: 21 januar 2013 - 22:10 - Svar

  Google är nu historia…

Kalleman

Posted: 21 januar 2013 - 21:23 - Svar

Detta kommer snart vara verklighet i in stad nära dig, i Sverige/Danmark/Norden,
kanske dags att reagera för ett stopp för muslimsk invandring, så känner jag det!

PFEP

Posted: 21 januar 2013 - 22:07 - Svar

Jihad, Sharia, på socialhjälp!
De kan jo ikke engang lappe en cykel.

Allan Hansen

Posted: 21 januar 2013 - 22:15 - Svar

Winston Churchill (britisk præmierminister):

”Hvor skrækkelig er de forbandelser muhammedanismen pålægger sine tilhængere! Ud over det fanatiske raseri der i et menneske er lige så farligt som hundegalskab i en hund, findes der den fatalistiske apati. Effekten er synlig i mange lande, sløve skikke, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder, og usikkerhed omkring ejendomsret findes hvor end tilhængerne af Profeten regerer, og lever. En degraderet sensualisme der fratager livet ynde og rafinnement, foruden værdighed og hellighed. Det faktum at i muhammedansk lov tilhører enhver kvinde én eller anden mand som dennes absolutte ejendom, enten som barn, kone eller konkubine, må udsætte den endelige udryddelse af slaveriet, indtil troen på Islam er ophørt at være en stor magt blandt mennesker.
Individuelle muslimer kan vise fortræffelige kvaliteter, men religionens indflydelse paralyserer den sociale udvikling, for de der følger den. Ingen større reaktionær kraft eksisterer i verden.

Langt fra værende uddøende er muhammedismen en militant og konverterende tro. Den har allerede spredt sig gennem Centralafrika, udviklende frygtløse krigere ved hvert et skridt; og var det ikke fordi kristendommen fandt ly i videnskabens stærke arme, videnskaben imod hvilken den havde kæmpet forgæves, kunne Europa´s moderne civilisation falde, som civilisationen i antikkens Rom faldt”.

  Peter Buch

  Posted: 21 januar 2013 - 23:15 - Svar

  Allan Hansen

  Det er muligvis en hjælp for enkelte ikke engelsk-kyndige, men det er en elendig oversættelse.

  Det faktum at…, -når enhver kvinde i henhold til muhammednsk lov…
  må udsætte … udryddelsen af slaveriet- udsætter tidspunktet for slaveriets ophør
  -og så videre og så videre. Jeg ville ønske jeg kunne give dig (og andre) -virkelig elendigt- på Snaphane-knappen.

  Why was Sir Winston Churchill analysing Islam back in 1899?
  What was Churchill trying to tell us with the following passage?

  A young Winston Churchill analyses Islam
  The River War | 1899 | Winston Churchill

  Sir Winston S. Churchill — the same man who would go on to lead the free world through its darkest hours during the second world war — tells the tale of the Anglo-Egyptian reconquest of the Sudan. It isn’t just an account of the battles and the politics; it’s the story of the destiny of the people of the region: Churchill with his powerful insight tells the war changed the fates of England, Egypt, and the Arabian peoples in northeast Africa.

  Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green | 1899

  “How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism[72 virgins, I’m assuming] deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity.

  The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities – but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”

  Bo Warming 9/3/2009
  Det er ikke mangel på videnskab der i dag forærer EU til Islam – det er
  misforstået empati

  shay p:
  If Churchill were around today what would he say ? Would he be allowed to say anything at all ? Probably not. His political advisers would cry that he was not sensitive and ‘nuanced’ enough to speak on the ‘great religion’ of Islam. If Churchill did speak and say the obvious, how many organizations which support Islam would file a lawsuit ? How many newspapers and journals would label him a racist ? I would guess dozens of groups would sue Churchill, and all the mainstream media would label him a racist [even though Islam does not constitute a race but a political ideology].

  So what would Churchill say about Islam ? Well most likely he would say the exact same thing that he wrote in the River War, a book he had published in 1899, on the British reconquest of the Sudan, culminating in the 1898 battle of Omdurman where British troops completely annihilated a Dervish-Sudanese army three times its size. Out of 30.000 Islamic-Dervish soldiers over half were killed. The British lost less than 50 men with 400 wounded. Churchill saw action as part of the Lancer calvary and the use by the British of modern arms and technologies on stone age warriors, left a profound impact on the 24 year old man. Technology, discipline and firepower would always overwhelm a vicious and zealous foe.

  Even at this young age Churchill, having survived a battle with Islamic fanatics saw plainly Islamic society for what it was, and what it signified. Yet Omdurman was just the beginning of Churchill’s acquaintance with fanatical Islam. Churchill had significant experience with Islam throughout his career responsible at various times before World War II for Iraq, Palestine, Egypt, the construction of the Anglo-Persian oil company, and he was quite familiar through travel with Islamic locales ranging from East Africa to North West Africa to Palestine and Turkey. He possessed in fact much practical first hand knowledge of Islam.

  But Churchill’s initial reaction was his most accurate and descriptive. After the Sudanese wars he published his 2-volume book, The River War, and in it he recounts the re-subjugation by small British forces of a massive land area. His depiction of Islam is a timeless classic, as relevant today as it was 106 years ago:

  Nice Churchillian flair in describing indelibly the main effects of a political ideology which masquerades as a religion and expands through war, violence and coercion. It was self evident to men like Samuel Adams, de Tocqueville, C.S. Lewis, Churchill and others, that Islam as a political movement was anti-civilizational. The basic tenets of the Koran and Hadiths stand for nothing more than the establishment of a world-wide caliphate ruled by the dictums of 7th century Arab paganism and indeed ‘no stronger retrograde force exists in the world.’ Islam is not peaceful, it is not spiritual, and it is not modern. It is the pagan evocation of fascism.

  But don’t tell anyone. In our world nothing matters, nothing is black and white, and all is grey. In today’s world a man like Churchill would never be elected. Gone are the days of the statesmen. Churchill would never have become Britain’s leader during World War II, if today’s media, and our politically naïve, sensitive and largely corrupt set of political systems were in operation in 1940. What then would have happened to civilization ? Would the Russians with their orientalism have saved the West ?

  There is no room for people like Churchill in today’s obsessively feminine culture, focused on self-esteem, relativity and crass ignorance of history, progress and the inheritance of Western civilization. It remains to be seen if we have enough intelligence and motive force to defend the brilliance and power of the West. Without leadership it will be a difficult chore but recognizing the fascist challenge embedded in Islam should inform our foreign and domestic policies.

  Islaminfos oversættelse er den bedste jeg indtil videre har set på dansk:
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1729

  Klippe-klistret fra et mindre antal opslag..

   Peter Buch

   Posted: 21 januar 2013 - 23:18 - Svar

   muhammedAnsk

  Peter Buch

  Posted: 21 januar 2013 - 23:17 - Svar

  Allan Hansen

  Det er muligvis en hjælp for enkelte ikke engelsk-kyndige, men det er en elendig oversættelse.

  Det faktum at…, -når enhver kvinde i henhold til muhammedansk lov…
  må udsætte … udryddelsen af slaveriet- udsætter tidspunktet for slaveriets ophør
  -og så videre og så videre. Jeg ville ønske jeg kunne give dig (og andre) -virkelig elendigt- på Snaphane-knappen.

  Why was Sir Winston Churchill analysing Islam back in 1899?
  What was Churchill trying to tell us with the following passage?

  A young Winston Churchill analyses Islam
  The River War | 1899 | Winston Churchill

  Sir Winston S. Churchill — the same man who would go on to lead the free world through its darkest hours during the second world war — tells the tale of the Anglo-Egyptian reconquest of the Sudan. It isn’t just an account of the battles and the politics; it’s the story of the destiny of the people of the region: Churchill with his powerful insight tells the war changed the fates of England, Egypt, and the Arabian peoples in northeast Africa.

  Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green | 1899

  “How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism[72 virgins, I’m assuming] deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity.

  The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities – but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”

  Bo Warming 9/3/2009
  Det er ikke mangel på videnskab der i dag forærer EU til Islam – det er
  misforstået empati

  shay p:
  If Churchill were around today what would he say ? Would he be allowed to say anything at all ? Probably not. His political advisers would cry that he was not sensitive and ‘nuanced’ enough to speak on the ‘great religion’ of Islam. If Churchill did speak and say the obvious, how many organizations which support Islam would file a lawsuit ? How many newspapers and journals would label him a racist ? I would guess dozens of groups would sue Churchill, and all the mainstream media would label him a racist [even though Islam does not constitute a race but a political ideology].

  So what would Churchill say about Islam ? Well most likely he would say the exact same thing that he wrote in the River War, a book he had published in 1899, on the British reconquest of the Sudan, culminating in the 1898 battle of Omdurman where British troops completely annihilated a Dervish-Sudanese army three times its size. Out of 30.000 Islamic-Dervish soldiers over half were killed. The British lost less than 50 men with 400 wounded. Churchill saw action as part of the Lancer calvary and the use by the British of modern arms and technologies on stone age warriors, left a profound impact on the 24 year old man. Technology, discipline and firepower would always overwhelm a vicious and zealous foe.

  Even at this young age Churchill, having survived a battle with Islamic fanatics saw plainly Islamic society for what it was, and what it signified. Yet Omdurman was just the beginning of Churchill’s acquaintance with fanatical Islam. Churchill had significant experience with Islam throughout his career responsible at various times before World War II for Iraq, Palestine, Egypt, the construction of the Anglo-Persian oil company, and he was quite familiar through travel with Islamic locales ranging from East Africa to North West Africa to Palestine and Turkey. He possessed in fact much practical first hand knowledge of Islam.

  But Churchill’s initial reaction was his most accurate and descriptive. After the Sudanese wars he published his 2-volume book, The River War, and in it he recounts the re-subjugation by small British forces of a massive land area. His depiction of Islam is a timeless classic, as relevant today as it was 106 years ago:

  Nice Churchillian flair in describing indelibly the main effects of a political ideology which masquerades as a religion and expands through war, violence and coercion. It was self evident to men like Samuel Adams, de Tocqueville, C.S. Lewis, Churchill and others, that Islam as a political movement was anti-civilizational. The basic tenets of the Koran and Hadiths stand for nothing more than the establishment of a world-wide caliphate ruled by the dictums of 7th century Arab paganism and indeed ‘no stronger retrograde force exists in the world.’ Islam is not peaceful, it is not spiritual, and it is not modern. It is the pagan evocation of fascism.

  But don’t tell anyone. In our world nothing matters, nothing is black and white, and all is grey. In today’s world a man like Churchill would never be elected. Gone are the days of the statesmen. Churchill would never have become Britain’s leader during World War II, if today’s media, and our politically naïve, sensitive and largely corrupt set of political systems were in operation in 1940. What then would have happened to civilization ? Would the Russians with their orientalism have saved the West ?

  There is no room for people like Churchill in today’s obsessively feminine culture, focused on self-esteem, relativity and crass ignorance of history, progress and the inheritance of Western civilization. It remains to be seen if we have enough intelligence and motive force to defend the brilliance and power of the West. Without leadership it will be a difficult chore but recognizing the fascist challenge embedded in Islam should inform our foreign and domestic policies.

  Islaminfos oversættelse er den bedste jeg indtil videre har set på dansk:
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1729

  Klippe-klistret fra et mindre antal opslag..

Santor

Posted: 21 januar 2013 - 22:39 - Svar

  Peter Buch

  Posted: 21 januar 2013 - 23:47 - Svar

  Hvad er pay pal donate beløbet angivet i på GoVś Tip Cup?

   Anonym

   Posted: 22 januar 2013 - 15:56 - Svar

   Det ved jeg ikke, men mon ikke det er dollars.

    Peter Buch

    Posted: 23 januar 2013 - 01:06 -

    Ja, det var det.

steen

Posted: 22 januar 2013 - 00:22 - Svar

det er i US dollars, får jeg at vide, men de skulle konvertere valuta automatisk

  Peter Buch

  Posted: 22 januar 2013 - 06:27 - Svar

  Tak.

Morani ya Simba

Posted: 22 januar 2013 - 06:14 - Svar

Glad for at GoV er oppe igen. Og flot tale af Churchill. Situationen dengang og idag har en del paralleler, nok til at gøre en sammenligning meningsfuld men naturligvis uden at miste blik for at situationen også er meget forskellig. Men dette citat kunne, med een mindre udskiftning, have været sagt om mødet mellem den islamiske og den vestlige kultur:

“People say we ought not to allow ourselves to be drawn into a theoretical antagonism between Nazidom and democracy; but the antagonism is here now. It is this very conflict of spiritual and moral ideas which gives the free countries a great part of their strength.”

Der kommer krig mellem muslimer og europæere tror jeg. Om halvandet, måske to årtier. Måske før??

Anonym

Posted: 22 januar 2013 - 13:41 - Svar

I found Gates Of Vienna at http://gatesofvienna.blogspot.se/
Not .net…. Is this a falsh site?

Zral Nosh

Posted: 22 januar 2013 - 13:42 - Svar

I found Gates Of Vienna at http://gatesofvienna.blogspot.se/
Not .net…. Is this a falsh site?

Leave a Comment