31
jan
Seneste opdatering: 1/2-13 kl. 1403
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Sendt i går aftes den 30 på ABN sat.

Exit første imam

France deported a Moroccan man on Thursday suspected of links to the radical Islamist group Forsane Alizza, the Interior Ministry said, after the threat of domestic attack escalated following its intervention in Mali.

Ali Benhammou, who was sent back to Morocco, had been involved in two cells linked to the French group Forsane Alizza (Knights of Pride) which “had made France a priority target,” the ministry said in a statement.France deports Moroccan it says has radical Islam ties, Un Marocain lié à Forsane Alizza expulsé du territoire français

Mångkulturen är ett fiasko

Politiker och journalister ligger i botten när det gäller hur stort förtroende svenska folket hyser för olika yrkesgrupper. Detta kan man förstås försöka bortförklara på många olika kreativa sätt och vis. Men kanske, bara kanske, finns det en viss grund för denna förtroendebrist. Som att varken politiker eller journalister längre lever i den verklighet de uppger sig beskriva och därför förlorat kontakten med folket och samhället.

Kanske är det även så att man inte behöver vara dödsnazist, eller ens främlingsfientlig, för att tycka att det är en olycklig utveckling att Sverige allt mer anpassas efter muslimska seder och bruk, från att ha varit ett land där religiositet varit på stadig tillbakagång. Att vi har runt 500 000 muslimer varav minst 200 islamistiska extremister redo att begå terrordåd både i Sverige och på export, att fler och fler “svenskar” grips för terrordåd, att upploppen och otryggheten i förorterna ökar och sprider sig, att det hela tiden slås nya rekord i grova och grymma brott.

Brottsstatistiken talar sitt eget tydliga språk, i form av Brottsförebyggande rådets rapporter 1996:2 och 2005:17, som dels visar att utrikes födda och barn till utrikes födda är kraftigt överrepresenterade. Dessutom visar den att överrepresentationen ökade från 1996 till 2005, utan att detta förklaras av socioekonomiska faktorer som utbildningsgrad eller inkomst. Det är inte rasism att erkänna detta, däremot är det ett svek mot alla inblandade att blunda för problemen och det är aldrig en lyckad strategi för att finna en lösning. BRÅ har nu valt att sluta publicera statistik över gärningsmännens ursprung, då Brottsförebyggande rådet tydligen tycker det är oviktigt för brottsförebyggande åtgärder vilka det är som begår brotten, en tämligen unik inställning för en myndighet som BRÅ.

David Nyström skriver: ”Bekämpa brottslighet. Människor fungerar (tyvärr) så att de noterar om en främling begår brott, men ignorerar om någon av den egna nationaliteten gör det.” Nej David, människor reagerar på att en klar minoritet av befolkningen begår en klar majoritet av alla brott. Människor reagerar på att media och politiker låtsas som om detta inte var ett växande problem utan istället aktivt bidrar till att mörka hur det ser ut genom att t.ex. utelämna gärningsmannasignalement som antyder invandrarbakgrund (media) eller slutar rapportera relevant statistik (BRÅ). Transparens är uppenbarligen bara viktigt när den gynnar den egna ideologin och den egna utopiska verklighetsbilden. Debatindlæg af Johan Hellström i Gävle Dagblad. Se også kommentarerne så længe de er der.

Sverige er i så hurtigt skred nu, at det er yderst beklageligt at der først er valg i efteråret 2014. Når den svenske multikultur ramler, for det gør den, bliver det med et ordentligt brag, og man kan godt gribe sig i at tænke på, hvor meget der vil være tilbage af de involverede partier og medier bagefter. Vil demokratiet som insitution komme i fare? SD blev murbrækkeren, ikke ved partiets politiske indflydelse, men fordi det gatede community Riksdagen og pressen blev påtvunget nye debatter, så store folkebedrag blev sværere og sværere at opretholde. Sandhedens time bliver mere interessant end køn at overvære.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Arvid Falk

Posted: 31 januar 2013 - 21:09 - Svar

Steen, GD är Gävle Dagblad (inte Göteborgsposten).

  steen

  Posted: 31 januar 2013 - 21:18 - Svar

  det er det også, tak!

Morani ya Simba

Posted: 1 februar 2013 - 02:27 - Svar

“Exit første imam”

Jeg er positivt overrasket over Frankrig på det sidste. De taler vist nok om at ville begynde en langsom tilbagetrækning fra Mali så “mission creep” og udsigtsløs “nation building” ser ud til at blive undgået mens de fik demostreret en, særligt for vestlige ikke-amerikanere og ikke-israelere, meget usædvanlig handlekraft (og forhåbentlig fik ram på en god samling islamister fra luften). Og nu endnu et initiativ der er endnu mere appetitvækkende at følge med på: at begynde at smide nogle af de værste ud så der kan komme lidt signalering om forsvars-værdige værdier og konsekvens. For al deres arrogance og til tider obstruktion er der et element af national stolthed i Frankrig som ikke synes at være tilstede i regeringerne i London (uforklarligt), Berlin (lidt mere historisk forståeligt) eller København (tja, ihvertfald en mangel).

Svend Andersen

Posted: 1 februar 2013 - 12:11 - Svar

Når den svenske multikultur ramler, for det gør den, bliver det med et ordentligt brag, og man kan godt gribe sig i at tænke på, hvor meget der vil være tilbage af de involverede partier og medier bagefter. Vil demokratiet som insitution komme i fare?

Vi skal nok først se en ‘Black Swan’ hændelse, som får den gigantiske globale ‘Bailout-bobble’ / ‘stimulus-boble’ til at briste, med den konsekvens at Euroen imploderer. Det kan ske i år, måske først næste år – tiden arbejder i rasende fart mod politikerne.

Konturerne af denne udvikling kan vi se allerede nu i Grækenland, hvor f.eks. et parti som PASOK i 2009 fik over 40% af stemmerne, og i dag har en tilslutning på kun omkring 5%! – det politiske centrum er imploderet.

Dokumentar (via Fdesouche) OVERDOSE – The next financial crisis: http://player.vimeo.com/video/58494062

Allan Hansen

Posted: 1 februar 2013 - 12:55 - Svar

Ja, Ibn Warraq bog “why I am not a muslim,,
blev et flagskib for tidens islamkritiske debat – læs den og
du vil forstå.

Nielsen

Posted: 1 februar 2013 - 16:38 - Svar

Jeg læste bogen for år tilbage, da jeg ikke var så velbevandret i terrororganisationens historie, som jeg er nu.
Den er fremragende, trods mange noter og henvisninger, som man jo bare kan springe over, hvis man har tillid til at det han skriver er sandt. Det er der for mig at se ingen grund til at betvivle. Må også se at få læst hans senere udgivelser.

Allan Hansen

Posted: 1 februar 2013 - 19:02 - Svar

Blot et par forslag til Nielsen:

Kilde Materiale:

1).Vesten må vælge. Marius Baar. 1980.
2). I krigens hus. Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard.2003.
3). Storm over Europa. Islam-fred eller trussel. Lone Nørgaard og Tabita Wulff. 2006.
4). Jeg anklager. Ayaan Hirsi Ali. 2005.
Infidel. ( Mitt liv, min frihet – norsk udgave) Ayaan Hirsi Ali 2006.
5). Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark. Rolf Slot-Henriksen. 2004. og Erobring og besættelse – muslimske originaldokumenter om kolonisering af Danmark. Rolf Slot- Henriksen 2005. *
6). Problemet med ISLAM. Irshad Manji. 2004.

Et udvidet kursus.

7). Derfor er jeg ikke muslim. 2004. af den pakistansk filosof og ex muslim Ibn Warraq.
8). Troens Fallit, religion, terror og fornuftens fremtid.2007. af den amerikanske filosof Sam Harris.
9). Vejen til Damaskus. Kim Møller. 2008.
10) Mod mørket. Helle Merete Brix. 2008.
11). Islamister og naivister – et anklageskrift. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.2006.
12) 1400 års krigen. af Hedegaard & camre. 2009.
13) The myte of islamic tolerance – how islamic law treats non-mulims. Edited by Robert Spencer 2005.
14) The truth about Muhammad – founder of the World´s most intolerant Religion. Robert Spencer 2006.
15) While Europe sleept – How radical islam is destroying the West from within. Bruce Bawer.2006.

16) Religion of Peace? – islam´s war against the world. Gregory M. Davis.2006.
17) Man må prøve at leve. Af den franske filosof Robert Redeker 2007.
18) Why we want to KILL YOU. Ex muslim Walid Shoebat.2007.
19) A God who hates. Ex muslim Wafa Sultan. 2009.
20) Al-Hijra. Modern day trojan horse. Ex muslim Sam Solomon. 2009.
21) Al-Qaeda – The true story of radical islam. Jason Burke. 2004.
22). Islam and the West. Bernard Lewis.1993.
23). The Crisis of islam – Holy war and Unholy Terror. Bernard Lewis. 2003.
24). Islamic Jihad. By Ex muslim M. A. Khan 2009. ( Bogen kan købes her http://www.islam-watche.org
25). Muhammad and his Quran: Blood and Lies at the Root of islam. 2010. By Ex muslim Mohammad Asghar. ( Bogen kan læses her http://www.islam-watche.org
26). Price of honor. Jan Goodwins 1994.
27). The Clossed circle. David Pryce-Jones London 1990.
28). Muhammeds Piger. Lars Hedegaard 2010.
29). The 9/11 Commission Report 2002. Final report of the national Commission on terrorist attacks upon the United stats.
30). Islam. Henny Harald Hansen 1964.
31). Danmarks fremtid dit land – dit valg… Dansk Folkeparti 2001.
32). The New islamic presence in Western Europe. Edited by Thomas Gerholm and Yngve Georg Lithman 1988.
33). Koranen. Af A. S Madsen. 1967. The Koran. By N.J. Dawood. Qur´an. By Abdullah Yusuf Ali.
34). Det bedste guld – en bod om frihed. David Gress 2005.
35). Islams magt – Europas ny virkelighed. Karen Jespersen & Ralf Pittelkow 2010.
36). Fra fatwa til jihad. Kenan Malik. 2010.
37). Den politiske forpligtelse – det filosofiske fundament for demokratisk stillingtagen.
Kai Sørlander 2011.
38). De nazistiske rødder til palæstinensisk nationalisme. David Meir-Levi.
Forlaget Rafael 2007.
39). Islam og Europa. Ingemar Karlsson 1994.
40). Towards understanding islam. Sayyid Abul Ala Mawdudi 1980.
41). Verdens historie. H. G Wells 1903.
42). Gads historie for gymnasier og seminarier 1965 ( tre bind).
43). Den arabiske bog. Johs. Pedersen 1946.
44). History of Western Philosophy. By Bertrand Russell 1945.
45). The Clash of Civillizations. By Samuel P. Huntington 1996.
46). De sataniske vers. By Salman Rushdie 1988.
47). The Hajj. By F. E Peters 1994.
48). Goodbye Mohammad. Norbert G. Pressburg 2009.
49). Den globale jihad. Massoud Fouroozandeh og Marianne Sødergaard 2012.
50). Halvmåne hagekors.
Klaus Michael Mallmann og Martin Cüppers.

51). http://prophetofdoom.net/
52). http://www.thereligionofpeace.com/

* Rolf Slot-Henriksen er den dansker, som har skrevet flest fagbøger om islam.

Ex muslimske kilder:

Ibn Warraq. Why i am not a muslim 1995.

Ayaan Hirsi Ali. Jeg anklager. 2005.

Ayaan Hirsi Ali. Infidel.(vantro) 2006.

Wafa Sultan. A God who hates 2009.

Sam Solomon. Morden day Trojan horse 2009.
E Al Maqdisi. ,,,,,.

M. A Khan. Islamic jihad: A legacy of forced conversion, imperialism and slavery 2009. http://www.islam-watch.org

Nonie Darwish.Cruel and unusual punilshment: The Terrifying global implications of islamic law 2009. (Breaking free from islam http://www.islam-watch.org

Walid Shoebat. Why we wants to KILL YOU! 2007. http://www.shoebat.com

Irsha Manji. Problemet med islam. 2004.

Taslima Nasreen. Shame 1997.( one woman against islam)

Mohammad Asghar.Muhammad and his Quran: Blood and lies at the root of islam 2005.
and – stories not told before. http://www.islam-watch.org

http://www.thereligionofpeace.com/

Fra fatwa til Jihad. Kenan Malik 2010.

De sataniske vers. Salman Rushdie 1988.

  Svend Andersen

  Posted: 1 februar 2013 - 20:21 - Svar

  @ Allan Hansen,

  Blot en petitesse: har Irshad Manji forladt Islam? Så vidt jeg husker, lægger hun i ‘Problemet med Islam’ vægt på, at hun er islamisk ‘refusenik’ – altså nægter at forlade Islam !?

Allan Hansen

Posted: 1 februar 2013 - 20:32 - Svar

Kære Svend Andersen.
Tak, hvor stammer denne oplysning fra?

Mvh. Allan Hansen

  Svend Andersen

  Posted: 1 februar 2013 - 21:08 - Svar

  Første kapitel i ‘Problemet med Islam’ – “Hvordan jeg blev muslimsk refusenik” om hendes barndom.

  Spændende kvinde, en rigtig hun-djævel, intet under at hun er blevet kaldt ‘Bin Laden’s værste mareridt” og at f.eks Sharia4Belgium ved et arrangement i Amsterdam bogstaveligt prøvede at lukke munden på hende: http://www.youtube.com/watch?v=11ioWUk1pCA

Allan Hansen

Posted: 1 februar 2013 - 20:38 - Svar

NÅR KVINDER SLÅR HÅRDT.

Vogt jer, alle i gamle grimme vide mænd – for når Irshad Manji gir´ den gas bliver alle vi gamle hårdkogte “islamofobiker,, sat af med en mile.

Irshad Manji er specialist i hårdtslående verbal slagtøj. Hun flyver som en sommerfugl men stikker, som en bi.
Problemet med ISLAM – Irshad Manji 2004.

“Osama bin Lardens værste mareridt,, har avisen New York Times kaldt Irshad Manji.
Direkte, provokerende og dybt personligt trækker hun islams udemokratiske og undertrykkende dogmer frem i lyset og giver sit bud på en reformation af islam.
Som muslim, feminist og journalist med eget tv-show, hvor undertrykkelsen af muslimske kvinder og den religiøse fordømmelse af homoseksuelle muslimer er blevet taget under behandling, har hun bragt sig på kant med de fundamentalistiske muslimske autoriteter.

Når kvinderne drager ud med køllerne – ja, da er der håbe forude!

Tre stærke muslimske kvinder.

Irshad Manji, Ayann Hirsi Ali ( Jeg anklager 2005)og Wafa Sultan ( A God who hats. 2009) er nogle af verdens skarpeste islam kritiker, derfor bør vi også lytte til dem – de for Lars Hedegaard, Helle Merete Brix og mange andre til, at ligne en “Søndagsskole på udflugt.

Det er i øvrigt meget bemærkelse værdigt, at alle dem, der får mest mavepine over islam kritik alle er, mennesker, som ikke ved en skid om islam – man tror, at islam er en slags “religion,, men det er bluff og bedrag!

Peter A

Posted: 3 februar 2013 - 13:05 - Svar

Selvf skal man da også være kildekritisk i seriøse debatter?

Leave a Comment