4
apr
Seneste opdatering: 5/4-13 kl. 1423
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Inviteret sharia-professor koster millionstøtte

Det er endt med at blive en dyr fornøjelse for Ny-Dansk Ungdomsråd, at det sidste år inviterede sharia-professor Muhammed Tahir-ul-Qadri fra Pakistan til at tale på en konference den 11. september. For nu har rådet mistet hele sin bevilling på 1 mio. kr. fra den såkaldte satspulje. Konferencen på årsdagen for terror-angrebet på USA handlede om ekstremisme, og ul-Qadri var inviteret på grund af sin såkaldte »fatwa mod terror«.

Men han er også stifter af den islamiske organisation Minhaj-ul-Quran. Og derudover spillede ul-Qadri en stor rolle i indførelsen af Pakistans blasfemilove, som kan give dødsstraf til modstandere af islam. I en videooptagelse, som Jyllands-Posten fik oversat i efteråret, har han sagt, at »det er mig, der har lavet loven« og »alle, uanset religion eller køn, der begår blasfemi, skal dømmes til døden«. Ny-Dansk Ungdomsråd mister bevilling, Sharia-professor koster ungdomsråd en million. Ekstremisme: Danmark vs Norge.

Minhaj-06.09.2012-I-004

Den Korte Avis dækkede sagen grundigt i 2012: Skatteyderbetalt konference med tale om dødsstraf for blasfemi, Kendt imam talte usandt på TV2 News, Det Radikale Venstre side om side med berygtet islamist, Kristen pige på 11 år risikerer at dø efter anklager om blasfemi. Islamisk Trossamfund har haft den strategi at invitere kulsorte islamister og bagefter sige undskyld. I 2009 var det Sheikh Khalid Yasin og i 2011 var det Bilal Philips (der fik indrejseforbud i Tyskland). Trossamfundet nyder en række skattebegunstigelser og privillegier. Tredje gang må det være på tide, at inddrage dem. Det var oppe i 2008, men er siden blevet glemt.
Engelske arbejdere skal genopdrages

Svenske og engelske multikulturalister kappes om at være de mest totalitære i Europa. Først ‘gnider de deres landsmænds næser’ i millioner af udlændinge, som der aldrig har været noget flertal for, derefter vil de straffe og pædagogisere sig ud af de voldsomme problemer, der udelukkende skyldes dem selv. Nu frygter “The New Totalitarians” naturligvis et kronisk vælgertab à la danske socialdemokrater og i England, at ‘fremmedgjorte’ arbejdere vil stemme på BNP, Ukip eller Liberty GB hellere end de vil gå til selvtillidsskabende medborgerceremonier i deres eget land.

People from white, working-class backgrounds have become so disenfranchised and unsure of their identities that they should take citizenship ceremonies alongside immigrants arriving in the country, the government’s poverty tsar, Frank Field, has said.

Speaking at a conference yesterday, the Labour MP for Birkenhead said that English society has “lost confidence in what it is” and needs to “relearn the rules” by which it used to live.

He added: “I argue not to have these wonderful citizenship ceremonies just for people who want to come here, I think the poor working class in Birkenhead needs them. We need to relearn what these rules are because they are not taught by the intermediary organisations which [were] very strong.” Poverty tsar Frank Field: white, working class need own citizenship ceremonies, White working class should take citizenship ceremony.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


nobody

Posted: 5 april 2013 - 01:02 - Svar

In the service of the peace på vår sista bataljon…

“Krigen rasar i vår värld, långt från hemmets trygga härd, har vi stått och skall vi stå med den blåa baskern på…
Allt är malish gamle vän, blåa baskrar kom igen, vi går för frihet, rätt och fred i gammel yxors stolta led! Gammel yxor hör min sång, vi skall synas än en gång, när vi gjort, vårt livs mission, på vår sista bataljon…” – Basker blå: http://www.youtube.com/watch?v=Cz3AP8lUhdg

Prudentius

Posted: 5 april 2013 - 10:59 - Svar

“Men han er også stifter af den islamiske…”

Muslims will be muslims. Enten tror man på noget eller også så gør man ikke.

Ul-Qadri og Ny-Dansk Ungdomsråd tror på islam. Og islam straffer islam-kritisk tale med døden, fordi Muhammed (og dermed Allah) straffede islam-kritisk tale med døden.

Såre enkelt.

Undtagen for multikulturalister, der insistere på muslimer uden islam, ja islam uden islam. Det er så herligt med lidt diversitet, så længe den ikke strækker sig længere end til folkedragter og krydrede retter. Forskelligheder der rækker videre end køkkenet eller garderoben, er multikulturalisterne fuldstændig ude af stand til at begribe. Deres groteske navlepilleri er nemlig endeløst.

De kan opdrive nogle få muslimske sekularister og modernister, til at tale sig efter munden, men projektet er i sin helhed umuligt. Hvilket illustreres så udmærket af, at de selv samme sekularister og modernister må leve med fuld beskyttelse for ikke at blive myrdet af deres ortodokse trosfæller.

Dette cirkus af ideologisk selvbedrag og statssponsoreret løgnagtighed er helt og aldeles på vores regning.

Fru.Frøken

Posted: 5 april 2013 - 12:20 - Svar

Om jeg begriber at der stadig er mennesker der tror på multikulturalisme.
Der er ikke på noget tidspunkt i verdenshistorien, et eksempel på at
det er lykkedes – og slet ikke i så massivt et omfang som der er tale i nyere tid.
De fleste plejer at bruge USA som forbillede – men selv USA har kæmpe problemer.
Det værste er dog at de samme multikulturalismeelskende individer, i ramme alvor mener.
at vi skal være tolerante overfor en “religion” som er intolerant overfor alt og alle .

Emeritus

Posted: 5 april 2013 - 13:51 - Svar

Jeg læste her til morgen Jesper Vinds artikel ‘Det vanskelige folk’ i Weekendavisen. Her citeres professor Ove Korsgaards syn på folk til forskel fra befolkning. Hans analyse forekommer i det store og hele rigtig. Hans håb er ikke overraskende, at vi med tiden ender med en europæisk identitet, omend det set fra et dagsaktuelt perspektiv kommer til at vare mange årtier. Marianne Jelved er ifølge artiklen fan af Korsgaard. Når man alligevel ikke kan undgå at mærke hensigten og derfor bliver forstemt, er det blandt andet på baggrund af, hvem og hvad der har ført Danmark fra et homogent samfund til et identitetsvaklende og mere og mere ustyrbart, multietnisk samfund. Allerede om oldtidens Babylon vidste ‘Herren’ i Det gamle Testamente, at homogene samfund ville bryde sammen og mennesker fare forvildede i alle retninger, hvis de talte hver deres sprog og ikke kunne forstå hinanden. Så den viden fixede han overnight. At blande kortene som venstrefløjen har gjort er lidt det samme. Vi kan ikke længere rigtigt tale sammen. Folket, det danske er kløvet i to, hvor den ene halvdel traditionelt dæmoniserer den anden, mens den anden halvdel i større eller mindre grad anser sig som de forrådte. Derfra er der ikke langt til at kunne pege på forrædderne. Det er et dårligt udgangspunkt for en fælles identitet. Forrædderiet består selvfølgelig i den ukritiske indvandring (‘ukritiske’ fordi alle fremmede er lige gode og har lige ret til en plads inden for landets grænser).
Problemet er sådan set ikke indvandringen an sich, men tilhørsforholdet og de identiteter, der følger med. Mangfoldighedens velsignelser. Men påstanden om berigelse ad mangfoldighedens vej har, som årene er gået, ædt sig selv op. Til gengæld giver den politisk tilstræbte mangfoldighed sig helt andre konkrete udtryk i brande, berigelseskriminalitet, voldtægter, æresdrab, banderelaterede skyderier, ghettoiseringer, no-go zoner og parallelsamfund i et omfang, vi aldrig tidligere har set. Den bekymrende og tilbagevendende oplevelse har siden det hele begyndte været, at myndighederne permanent har vist sig ude af stand til at dæmme op for denne udefra indførte mangfoldighedstilstand. Utopisterne så engang lyset og rakte efter stjernerne, men da de som elite både var og er radikale, ideale og totalitære af observans, kan de ikke – eller vil de ikke se, hvor deres omnipotens har ført os hen. I stedet for at samle folk i en fælles europæisk virkelighed, har den herskende elite faktisk i hele Europa skabt en babylonisk forvirring, der har skadet og kompromitteret integrationen og den gode hensigt som formodentlig og oprindeligt var tanken med det europæiske projekt. For tiden modtager frivillige i Syrien krigserfaring, som de kan tage med sig hjem, hvis de overlever, men det bliver ikke til glæde for Danmark og det danske folk – højst til glæde for ummahen.

Hvad fælles europæisk identitet angår, er man gået den forkerte vej både på nationalt og internationalt plan.
Hvis tanken dybest set blot har været at give opløsningstendenser en solid platform, har man derimod valgt rigtigt både nationalt og internationalt.

Med venlig hilsen.

Emeritus

Posted: 5 april 2013 - 13:55 - Svar

Anonymous skal i dette tilfælde opfattes som Emeritus.

Med venlig hilsen

Leave a Comment