27
apr
Seneste opdatering: 28/4-13 kl. 0324
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Suicide bomb plot ringleader, Irfan Naseer, jailed for life and warned: ‘reject terror or you’ll never be free’

“Kvinder skal disciplineres med vold”

Tyrkerne kan ikke komme i EU hurtigt nok, mener Cecilia Malmström. Eksotisk kvindepsykologi.

Ifølge en undersøgelse er 62 procent af de tyrkiske mænd for vold mod deres koner. Statistikken over vold mod kvinder viser det høje antal kvinder, der berøres. En sexstrejke skal nu hjælpe på det.

En undersøgelse fra Kirikkale Universitet og organisationen “Lykkelige Børn” blandt 3500 tyrkiske mænd, viser at de finder vold mod kvinder normalt, fornuftigt og praktisk. 28 procent af respondenterne mente vold mod hustruer er helt afgørende for at disciplinere dem. 34 procent mente, at moderat vold i ægteskabet “nogle gange er nødvendigt”. Tilsammen er det 62 procent, næsten to tredjedele af de adspurgte mænd. Dette var første gang nogensinde de blev udspurgt om emnet.

18 procent af mændene svarede positivt til den grundlæggende opfattelse, at “manden er hersker i huset og kan frit bruge vold, hvis det er nødvendigt.” Måske var den mest sigende begrundelse ære. 37,9 procent af de adspurgte var enige i, at vold var begrundet for at håndhæve ære, integritet og disciplin. Statistikken viser, at vold mod kvinder er i øgning. Mere end 30.000 kvinder er blevet fysisk skadet af deres ægtemænd eller partnere i det forløbne år. Mehrheit der Türken ist für Gewalt gegen Frauen (Snaphanens oversættelse)

Fire skydeskår

RESPONSE TO BBC Secrets of Britain’s Sharia Councils


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morten - - -

Posted: 27 april 2013 - 19:04 - Svar

Nu kan grænsen mellem dét, som moderne, vestlige behandlertyper kalder ‘vold’ og så islamisk ‘tugt’ jo sommetider være hårfin.

Så her bliver vi nødt til at bede islamiske jurister om at skære igennem: Om en muslimsk mand udøver vold mod eller blot tugter sin kone, kan aldrig blive et anliggende mellem denne muslimske mand og hans kone – og da endnu mindre et anliggende mellem en muslimsk mand og de vantros samfund! Det er naturligvis alene en sag mellem mand og gud. Kun Gud kan afgøre, hvad der er hvad. Og den mand, der trofast adlyder sin herres påbud, har intet at frygte, og har pligt til ikke lade sig irettesætte af hverken en kvinde eller en vantro. For det ville være en vederstyggelighed i hans herres øjne.

Man må have respekt for andres ret til at udøve deres religion i overensstemmelse med det, der nu engang er deres inderste overbevisning. Og der er nu en gang ikke kun een sandhed i verden. Morten Korchs Danmark findes ikke længere – hvis det da nogensinde har fandtes! I dag lever vi i et multietnisk og -kulturelt samfund. Bare fordi man er mørk i huden, er det ikke en lov, at ens verdensopfattelse partout skal stilles ringere, end Den Hvide Mands. Amin.

– – –

Santor

Posted: 27 april 2013 - 21:25 - Svar

Rofl….. Hvem kunne dog have forudset det 🙂

Pica pica

Posted: 27 april 2013 - 22:56 - Svar

Ingen som slår kvinnor och barn har rätt att kalla sig man.

    PisseNisse i Hökarängen

    Posted: 27 april 2013 - 23:26 - Svar

    Typexempel på ett svenskt matriarkaliskt tramsmantra, som hjälper lika lite mot kvinnomisshandel som fackeltåg mot våldet väcker mördade till liv igen. (Att sluta importera kriminella män som slår hjälper däremot.)

    Du pica pica har inget tolkningsföreträde, och jag kan lika gärna påstå att kvinnor som slår män inte är kvinnor, men det gör jag inte. De är förstås bara dåliga, misshandlande kvinnor som bör låsas in. Enligt undersökningar är misshandeln av svenska hanrejar lika omfattande som kvinnomisshandeln, men i matriarkatets Sverige förekommer det knappt i det offentliga samtalet. Det passar ju inte in i den uppmålade bilden av svenska män som djur.

Bergfast

Posted: 28 april 2013 - 14:00 - Svar

Angående: ….“Kvinder skal disciplineres med vold”, och : ”Eksotisk kvindepsykologi”, enligt Steen, och undersökningen i Turkiet om procentantalen som är för att vid behov kunna – tukta kvinnor – med våld.

Detta är egentligen ett mycket stort och komplext fenomen, alltså detta med – disciplinering av – underlydande – i olika sammanhang…

Kanske har t ex disciplinering av barn, av kvinnor, av manskap i det militära, av underlydande och anställda inom företag, av sammanhållning inom partibildningar, osv., vissa gemensamma drag?

Det är att – det ansvariga manskapet – ,(även för kvinnliga – ledare -), dvs., – ledningen – av just olika slag i olika sammanhang, som har ansvar och skyldigheter att just se till att ordning efterlevs, för just t ex företagets möjligheter att kunna vara ett välfungerande företag, (skolklass, familj, militär, företag, nation, osv), och kunna agera och fungera smidigt och effektivt, och kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt et cetera.

Vare sig det alltså handlar om generaler, vd:ar, eller äkta makar som skall – tukta – sina barn och sin familj, eller sina soldater, eller sina underlydande och anställda, till följsamhet och – solidaritet – med – ledningen., (för annars kan det anses vara – myteri – , (i det militära), eller – uppstudsighet – (från olydiga barn, som inte respekterar vad föräldrarna säger, och där då föräldrarna helst bör stödja varandras – auktoriteter – inför barnen, och visa upp respekt för varandras omdömen, beslut, regler och vägledning -), eller också, som inom arbetslivet där den anställde som visar upp – trolöshet mot huvudman – mot ledningsgruppen i företaget, (som då kan – bestraffa, och därmed disciplinera den anställde med just begreppet – trolöshet mot huvudman – , som kanske kan leda till avskedanden osv.)….

I bibeln heter det, (där Paulus t ex säger), t ex: ”Mannen är kvinnans huvud”, och det heter också: ”Mannen lever – genom – kvinnan, men kvinnan lever – av – mannen”….

Dessa citat är ganska intressanta ändå, för de verkar beskriva en verklighet.

Det är ju en verklighet att för många kvinnor, (och kanske därmed ibland en tragisk verklighet för många män, därför att det kan sätta stor press på männen), att just män som uppvisar dålig självdisciplin, eller dåliga omdömen, eller dålig handlingsförmåga, eller dåligt självförtroende, eller dålig beslutsförmåga, dålig integritet, eller en obeslutsamhet, en velighet, eller rent av en – slöhet, slapphet och likgiltighet – i största allmänhet, att sådana män blir av många kvinnor ofta mycket oattraktiva som äkta makar och som fäder. Därmed så förlorar ofta sådana män kvinnors förtroende, tillit, och respekt, och därmed går sådana män ofta miste om möjligheterna att kunna dana en familj och få barn.

Att då anse att, vid behov, att mannen skall ha rätt att kunna – sätta sig i respekt, och att kunna – tukta – , eller – bestraffa – , barn och kvinnor, som visar upp – trolöshet mot huvudman – , eller uppvisar – myteriaktiga beteenden – , eller en respektlöshet i största allmänhet, utan att mannen, eller pappan, kanske har gjort något fel, det kanske ändå går att likna vid vad – arméer – , (eller arbetsgivare, osv.), kan göra, när den agerar – bestraffande – eller angripande mot t ex en annan nation, eller bestraffar – myteritendenser – hos manskapet, et cetera?

En armégeneral, som inte förmår uppvisa beslutsamhet, gott omdöme, integritet, fasthet och handlingsförmåga, har små chanser att få ordning och disciplin i soldatleden. En general som däremot kan gestalta alla dessa egenskaper, har betydligt lättare att få med sig sitt manskap, som då t.o.m. kanske är villiga att offra sina liv för en sådan ledare. En ledare, vars omdöme de respekterar, ser upp till, och har förtroende och tillit till….

Så, onekligen verkar verkligheter oftast ändå vara sådana, att dels finns det psykologiska olikheter mellan män och kvinnor, där kvinnor i praktiken har svårt att kunna respektera eller ha förtroende för alltför veliga eller obeslutsamma, eller alltför omdömeslösa osv., män, och dels att – huvudmannaskap – inom både militär, företag och nationer,(och även då familjebildningar), är tvingade att kunna uttrycka gott ledarskap. Det innebär då också oftast att kunna ha auktoritet att kunna – bestraffa – , och därigenom kunna – tillrättavisa -, med just auktoritet, när de – underlydande – begår felaktigheter. Oftast inbegriper just fasthet, auktoritet, integritet, beslutsförmåga osv., förutsättningarna för att kunna vinna respekt och aktning från sina – underlydande -.

Denna kommentar förespråkar varken att kunna slå barn, eller fruar, utan några som helst anledningar, eller utan något som helst omdöme. Den beskriver endast likheter vad gäller krav på att kunna ta ansvar och kunna utöva auktoritet i olika sammanhang.

Leave a Comment