23
maj
Seneste opdatering: 23/5-13 kl. 1413
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Svenske feminister m/k har skabt et kvindefjendligt samfund. Det er tone Riksdagen ikke behøvede høre på før 2010, da anstændige mennesker havde ordet for sig selv. Sidder de og vrider sig? Richard Jomshof (SD) debattade sexualbrott i riksdagen

Gjort fremmed i sit eget land

eller skal man være mere præcis og sige ‘etnisk fordrevet af sine egne politikere’?

Patrick Åserud har fått nok av press om salamifrie matpakker, blondinehets og elendige språkmiljøer. Han flytter fra et lokalmiljø han mener er i ferd med å knekke sammen under vekten av mislykket integrering. – Jenter blir mobbet for å være blonde, og farger håret mørkt for å passe inn. Det er ikke greit å være homofil på skolen, ikke ateist og i hvert fall ikke jøde. Særlig de siste tre årene har det vært skremmende å se og høre om det som skjer, sier Åserud.

Han føler at det er han og familien som må integreres som minoritet i eget land. – Jeg har vært positiv og optimistisk tidligere. Men det går en grense når det blir et flertall som ikke snakker godt norsk. Vi er mange som føler dette sterkt, uavhengig av hudfarge. En indisk familie jeg kjenner forventes å leve som muslimer fordi de er brune i huden.

– Det er ikke godt å si. Jeg frykter Rosengård-tilstander (belastet forstad i Malmø, journ.anm). Der avfyres skudd på gaten i gjennomsnitt en gang hver uke. Jeg ønsker det beste for byen, men jeg føler ikke jeg kan bære integreringen på mine skuldre, sier Åserud. Det er vanskelig å være etnisk norsk her

Uhrskov: Svensk ‘elites’ fortrængninger

TV2 News interviewede i dag onsdag en journalist fra avisen Dagens Nyheter. Hun kunne berolige med, at der den seneste nat kun er blevet brændt biler af i de svenske ghettoer

For det første gælder det om for enhver pris at holde fast i mantraet om, at det alt sammen skyldes socio-økonomiske omstændigheder. Ikke syv vildt brændende forstæder kan få den svenske journaliststand til at se på, om der er en generel forskel i adfærd mellem medelsvensson og så den gennemsnitlige ikke-vestlige indvandrer og efterkommer i Sverige, i dette tilfælde uden nogen tvivl den gennemsnitlige muslimske indvandrer og efterkommer.

For det andet påpeges det uafladeligt, hvor væmmeligt det er, at det er ”racisterne”, der vinder på det her. For den uindviede hænger termerne racist og racisme særdeles løst i Sverige. Den svenske ‘elite’ fortrænger den ikke-vestlige indvandrings konsekvenser


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Breidablikk

Posted: 23 maj 2013 - 15:14 - Svar

Meget bra om feminisme og voldtekt (fra en kronikør i en klar rød avis, Dagbladet)
http://www.dagbladet.no/2013/05/18/kultur/ideer/lordagskommentaren/deb att/kjetil_rolness/27237981/

pk

Posted: 23 maj 2013 - 20:32 - Svar

Jamen det, som sker fortiden i Sverige er jo bare politikerne og andres krig mod svenskerne.
Bare lidt mere, bare lidt mere, som Snaphanen har været inde på.

Snart vil Sverige falde tilbage til den vante og trygge hverdag.
Mord , drab, overfald, voldtægter, skoleafbrændinger, bil ditto, indbrud og biltyveri.
Åh ja , lad os ikke glemme de voldelige overfald på ældre svenskere, begået af folk , som elsker
og respektere ældre.
Måske er jeg ikke kommet hele vejen rundt, husk nu, at snart vil Sverige vende tilbage til det kendte: Reinfeldternes krig
mod svenskerne.

HH

Posted: 24 maj 2013 - 13:23 - Svar

Det var ju sagt att tidningarna – läs journalisterna – skulle granska makten. Lever de inte i symbios? Nu rasar upplagorna trots alla bortförklaringar. Folk ser och förstår desto bättre.

Men ibland kan man läsa historiska sanningar som så småningom kommer i dagen:

“Min framgång är grundad på mitt författarskap. Vårt parti vore intet utan Gutenberg”.
Adolf Hitler

Bergfast

Posted: 25 maj 2013 - 14:45 - Svar

Angående: ” Gjort fremmed i sit eget land”, samt också angående: ” Uhrskov: Svensk ‘elites’ fortrængninger.”

Den kommunistiska ideologin verkar gärna vilja – förenkla – olika slags samhällsproblem, som alla samhällen i alla tider har brottats med.

Att förenkla genom att förråa ett samhälle genom att vilja mena att om vi bara hugger ihjäl, rånar och plundrar de rika så blir allt gott och bra är ett bedrägeri. Det är verkligen att egentligen vilja sprida lögn och dikt omkring sig och det är inte att vilja ta något ansvar. Det är istället att vilja förvrida verkligheter och att vilja skylla på andra . Det är att vilja sprida lögner, destruktion samt hatpropaganda omkring sig. Det är inte något som helst konstruktivt sätt eller ens något människovänligt sätt för några som helst inblandade parter att egentligen kunna lösa några problem.

Att se sanningar i vitögonen vad gäller människan och människans behov och beteendeinklinationer, i alla samhällen, är då betydligt bättre, och också betydligt mer människovänligt samt också betydligt mer konstruktivt att göra.

Felaktigheter, och felaktiga slutsatser, som leder till felaktiga beteenden och felaktiga förväntningar samt till felaktig förståelse och till felaktiga tolkningar av tillvaron, behöver alltid alla människor, överallt och alltid, bearbeta och korrigera och rätta till, både hos sig själva, och hos varandra och hos sina samhällen.

Detta tillrättaläggande av felaktigheter av olika slag sker inte genom att skada, bränna ned, förstöra, råna, hota eller mörda några andra, eller att förstöra andras egendom och samhällen.

De som vill bete sig så, behöver alla slags samhällen skydda sig själva mot. För detta finns polis. De har skyldighet och ansvar att vara den yttersta maktbefogenheten i ett samhälle. Hotfulla, mördarbenägna, samt upproriska och förstörande beteenden eller anarkistiska beteenden, är polisens uppgift att rätta till och att stävja samt att bestraffa helt enkelt därför att sådana beteenden kan inte något samhälle eller några medborgare någonstans egentligen leva med .

Ett samhälle kan inte ha potentiella mördare gå lösa, och anfalla poliser och andra, och anse att det är rätt och riktigt att protestera mot att polisen skjuter ned sådana (anfallande) personer, och i värsta fall dödar dem i självförsvar.

Ett civiliserat samhälle kan heller inte stödja och visa sympati för eller visa sympatiskt förståelse för, och därmed egentligen stödja, eller sanktionera, sådana upproriska, destruktiva, förstörande och därmed samhällsnedbrytande beteenden.

Människors behov av att kunna identifiera sig själva och att kunna känna sig – hemma – i tillvaron och i ett samhälle eller i ett land som de bor i, handlar också om, förutom många sociala faktorer, att kunna känna igen sig själva hos företrädare för samhället eller nationen. Detta gäller alla människor i alla samhällen. Genom att försöka förringa de synbara skillnader som finns mellan olika folkgrupper och folkstammar, så negligerar man mänskliga behov som alla människor har för sitt välbefinnande, där då de flesta prioriterar människor som liknar dem själva. Att försöka vilja förbjuda detta, eller stämpla det som elakt och ont, är inte människovänligt att göra. Det är alltså människovänligt och någonting gott att erkänna att dessa behov finna hos absolut alla olika folkgrupper runt jordklotet. En kongoles är inte automatiskt någon elak och ond människa endast därför att denne kan lättare känna sig som hemma tillsammans med andra kongoleser i Kongo, än med andra folkstammar och folk. Om kongolesiska byar och städer skulle översvämmas av blonda och blåögda människor som alla samtidigt talade ett annat språk, och som samtidigt kongoleserna tvingades försörja, och det då bland kongoleserna skulle finnas protester mot en sådan invandringspolitisk linje till Kongo, så skulle det inte vara människovänligt att anklaga de kongoleserna för att automatiskt vilja vara onda och elaka människor endast för den sakens skull.

Det är nämligen naturliga fenomen, som alla olika folk, och även partier, och sociala grupper, kan gestalta och uttrycka genom de val och de preferenser de gör, vilket inte automatiskt gör dem till några onda och elaka människor.

Det är människovänligt att ta hänsyn till hur människan som varelse fungerar i praktiken.

Det är också människovänligt att beskydda och bevara den mänskliga mångfald som finns just genom att det finns olika folkstammar, språk, och kulturella traditioner och uttryck. De har alla sina melodier, sånger, danser, poesi, berättelser, matsmak, klädsmak, arkitektur, infrastruktur osv. osv.

Blandas alla länder upp för mycket, (utan att för den saken skulle behöva bli fanatiska åt motsatt håll), så försvinner i förlängningen just den mänskliga mångfalden .

Mångfalden som finns i mänskligheten, är det som är viktigt att försöka beskydda och bevara. Det är en rikedom för just alla människor. Att vilja försöka förstöra den är inte människovänligt. Det är människofientligt. Det kan liknas vid försök till folkmördande.

Det kan därmed också ses som försök att bryta mot de s.k. Mänskliga Rättigheterna.

Leave a Comment