26
jul
Seneste opdatering: 26/7-13 kl. 1836
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Er nærmest hvad “time-lapse” betyder. En tilsyneladende video er i lavet af stillbilleder. Man tager f.eks. et foto i sekundet af et motiv i et døgn, og gengiver det senere med 25 billeder i sekunder. På den måde, kan man komprimere et døgn til fem minutter eller et år til en time. Denne video består altså af cirka 10-15.000 fotos og et et smukt eksempel på time-lapse. Fotografen viser her, hvordan den blev til. Jeg kunne godt have fundet på noget andet musik.

Halal: Eftergivenhed giver rettroende mere blod på tanden

Churchill sagde om tyskerne: ‘The Hun is either at your throat or at your feet’ og det gjaldt stort set i hans levetid. Det samme gælder desværre i udstrakt grad islam, og naive nordeurupæere kan ikke lære det præventivt, kun via bitter erfaring og da er det lovlig sent.

Karen Jespersen: Reglen på Hvidovre Hospital om, at man kun serverer halalslagtet oksekød, er en mindre ting i den store sammenhæng. Men der er god grund til at frygte, at det kun er første skridt i en helt forkert retning. [..]

Hele denne eftergivende holdning vil af mange muslimer blive opfattet som ligegyldighed over for egne værdier og det giver de mere aktive og rettroende muslimer blod på tanden og mere indflydelse på den brede gruppe af muslimer. Det fremgår blandt andet af en rapport, som det franske undervisningsministerium lavede for nogle år siden om udviklingen i områder med mange indvandrere. I denne Obin-rapport kan man eksempelvis læse, at de skoler, der bøjede af for muslimers krav om særbehandling, oplevede langt større konflikter og pres for mere omfattende særbehandling end de skoler, der stod fast på, at alle skulle følge samme regler

I Danmark og andre europæiske lande findes der rapporter der viser samme billede. Men det er især i Frankrig, man har forsøgt at dæmme op for denne udvikling med lovgivning. Frankrig er vel nok også det land i Europa, der har den stærkeste tradition for at værne om den sekulære stat, der ikke er styret af religion. Det var blandt andet for at markere samfundet som et åbent fællesskab af frie borgere, at Frankrig i 2011 indførte et forbud mod at være tildækket i det offentlige rum. Det blev således ulovligt for muslimske kvinder at gå på gaden iført burka eller niqab, hvor man kun kan se øjnene. Det har for et par dage siden givet anledning til voldsom uro i den franske by Trappes vest for Paris. En mand blev anholdt, fordi han angreb en betjent, der gennemførte identitetskontrol på han kone, der var iført niqab. Flere hundrede angreb den lokale politistation, satte biler i brand og smadrede et busstoppested. Der var også en 20 minutter lang skudveksling.

Nogle vil måske mene, at dette forløb viser, at man ikke skal bruge loven til at sikre fælles grundværdier og leveregler: Se bare, det skaber kun flere konflikter. Men det er ikke rigtigt. Siden loven blev vedtaget er kun 302 kvinder blev straffet for at overtræde forbuddet mod at være tildækket. Og mange muslimer er positive over for loven, siger en forsker i religion og verdslighed. (Kristeligt Dagblad 24.07.) I Frankrig er der også en mere positiv holdning til det omgivende samfund blandt muslimer, end der er det i andre europæiske lande (PEW). Det er sandt, at der kan opstå konflikter med radikale muslimer, når man står fast. Men hvis man giver efter for radikale kræfters krav, så får de langt friere spil for at påvirke de bredere grupper af muslimer. Hvis man derimod står fast, har man større chance for at få folk i den brede gruppe med – sådan som Obin-rapporten beskriver det. Det har jo også vist sig i forbindelse med forbuddet mod at bære islamisk tørklæde i de franske skoler. Flere spåede, at det ville udløse ragnarok. Men det er ikke sket.

I Danmark er det også en grundlæggende værdi, at vi har et offentligt system, der ikke er styret af religiøse regler. Det behandler borgerne uden hensyn til deres religion. Hvis vi begynder at lade religion få indflydelse på, hvordan vi indretter vores offentlige system, så styrer vi mod et samfund med opsplitning og voksende spændinger. Vi rækker en hånd til styrkelsen af parallelsamfund. Reglen på Hvidovre Hospital om, at man kun serverer halalslagtet oksekød, er en mindre ting i den store sammenhæng. Men der er god grund til at frygte, at det kun er første skridt i en helt forkert retning. Sandheden bag Hvidovre Hospitals halalkød. Af Karen Jespersen MF (V), redaktør af Den Korte Avis


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bjovulf

Posted: 26 juli 2013 - 07:10 - Svar

Krig i regionerne om halalkød

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2050224.ece

Opdateret 25. jul. 2013 kl. 18:24

Der venter en varm kartoffel på landets regionspolitikere, når de møder efter sommerferien

Ekstra Bladets afsløring i mandags af, at Hvidovre Hospital udelukkende serverer halaslagtet oksekød for patienterne, skaber splid ude i regionerne, der har ansvaret for de danske sygehuse.

Næstformanden for Danske Regionernes sundhedsråd, Anne V. Kristensen (V) er imod, at hospitaler kun serverer halalkød for patinterne. [!]

Hun mener i stedet, at halalslagtet bør være et tilvalg for de muslimske patienter, som det eksempelvis også sker med diabetesmad.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, hvor Hvidovre Hospital hører under, Vibeke Storm Rasmussen (S) [!!!] er lodret uenig. Hun er i dag ude i blandt andet Kristeligt Dagblad og bakker op om hospitalets beslutning om halalkød: [ Værd at huske på det ved kommende kommunalvalg? 😀 Men desværre genopstiller denne danskerforagtende S-gimpe vist ikke 😉 ]

http://www.etik.dk/artikel/518719:Prioritering-i-sundhedsvaesenet–Hala l-alternativ-kan-koste-en-million-om-aaret 😀 [ Ja, nu nærmer vis os vist sandheden – og så naturligvis alle de fanatiske muslimers krav til køkkenernes indretning og funktion ( intet svinekød i det samme køkken! ), opvaskemaskimer og omhyggeligt bogholderi med servicet, så en stakkels forfulgt og konstant forurettet muslim ikke risikerer at en “uren vantro” har spist haram-gris af den samme tallerken og med det samme bestik for 5-7 opvaske siden 😉
Så bindegale og hysteriske er de rent faktisk, hvilket adskillige sager fra England og Frankrig vidner om. ]

– Vi skal ikke tage stilling til, om maden er halalslagtet eller ej, men servere ordentlig mad, som er slagtet på en forsvarlig måde, og det gør vi.
[ Øh, Nej, VSR – det er jo lige netop, det I gør ved ALTID at lægge jer på maven de evigt krævende og uintegrerbare muslimske “kulturberigere”, der ikke stort set ikke har bestilt andet end at lave ballade, stille særkrav og i øvrigt gebærde sig konstant samt helt at undlade at opdrage deres børn til at leve i et moderne vestligt samfund med lige rettigheder for kvinder og tolerance af homoseksuelle – i stedet for at stille hårde, men fair krav og sætte skare grænser for vores tolerance. I har sgu sovet i timen i 30-40 år, VSR – især S! Og det var hovedsageligt jeres og resten af venstrefløjens vælgere, som jeres komplet vanvittige, uigennemtænkte og totalt uansvarlige sociale eksperiment i fuld skala gik allermest ud over ….
Og så kan I i S ghm. stadig ikke fatte, hvorfor mange af jeres traditionelle vælgere er holdt helt op med at stemme på jer – og formentlig aldrig nogensinde kommer tilbage til jer igen, fordi I for længst er holdt helt op med at varetage deres og danskernes interesser generelt og nu udelukkende lefler for EUs totalidioti med
ukontrolleret og kravløs masseindvandring af uintegrerbare, vrangvillige og evigt krævende muslimer og nu altså for de mest uintegrerbare af disse “kulturberigere” – og derfor absolut ikke har tænkt jer at løfte så meget som én finger for at løse de massive problemer, I SELV har skabt, og især for at forhindre dem i at blive endnu værre, end de allerede er, eller for at få de fuldstændigt utidsvarende, dybt naive og kravløse konventioner genforhandlet eller fratrådt i fællesskab med de øvrige civiliserede lande – det bliver alligevel nødvendigt inden for en relativt kort tidshorisont, VSR – , hvis indfødte befolkninger i den grad også lider under deres “eliters” naive multi-kulti-fantasterier, meningstyranni og deres totale uansvarlighed, laden-stå-til-holdninger og slatne ligegyldighed på disse områder?
Det er ligefrem tragikomisk at overvære, for I tog jo bare disse vælgere for givne i det store “ufejlbarlige” S, ikke sandt, Vibeke Storm Rasmussen ? 😀 ]

Bjovulf

Posted: 26 juli 2013 - 07:12 - Svar

Halal i skolemaden

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2050794.ece

En stor del af den skolemad som landets skoleelever får leveret i stedet for madpakke er halalslagtet

Af: Thomas Gösta Svensson , David Rebouh , Peter Jeppesen

Når Mathias og Mathilde efter sommerferien skal spise deres skolemad, så må de med stor sandsynlighed sætte tænderne i halalkød. Meget af den skolemad, som landets skoleelever får leveret i stedet for madpakke, er nemlig nu halalslagtet.

Eksempelvis er alt kyllinge- og oksekød i Københavns Kommunes skolemadsordning, der omfatter 34 skoler og tusindvis af elever, i dag halal.

Og hos Godskolemad.dk, der står for logistikken, i forbindelse med leverancer til 130 skoler i det jyske, oplever man også, at, flere skoler nu serverer halalkød.

Se også: Krig i regionerne om halalkød [!]

– Vi har ikke præcise tal, men mange af dem kører nu med halalslagtet kød, lyder det fra ordningen, der er en af landets største.

Det store halal-indtog på skolerne, falder ikke i god jord [!!!] hos landsorganisationen Skole og Forældre, der varetager interesserne for forældre, der har børn i folkeskolen.

Fru.Frøken

Posted: 26 juli 2013 - 10:29 - Svar

Muslimer har for flere årtier siden fundet ud af, at vi her i Vesten er afhængige af èt bestemt nårkotikum,nemlig Politisk korrekthed. Og vi her i Vesten er dybt dybt afhængige af dette “stof”.Og afvænning er forbudt af Politiske ledere, som utvivlsomt er de mest afhængige af alle (spædet op med upassende mængder vin),og får så kraftige og ubehagelige abstinenser,hvis de så meget som TÆNKER en fornuftig tanke.Muslimerne har lugtet blod og går selvfølgelig i gang med at søge bytte.

Svend Andersen

Posted: 26 juli 2013 - 19:47 - Svar

Timelapse – bortfald af tid (?!) … må jeg be’ om bare et øjeblik. Hvad sker der med hullerne i tiden, de der små pauser af evighed som varer alt for kort??

Semantisk burde det vel hedde tidsforskydning eller tidsforvrængning, men fænomenet er for interessant til at bruge tid på ordkløveri. Ret beset er de psykologiske aspekter vel også vigtigere; især i vor moderne tid, hvor alt for mange har så forbandet travlt med at “slå tiden ihjel” – “kvalitetstid” i små doser, nøje planlagt og indskrevet i en timemanager.

Tid har som musik en puls, som et urværk kun kan gengive som et monotont ekko. Jeg har i snart et halvt århundrede haft den luksus at kunne leve uden at mit håndled har været lænket til et kronometer; “sæt tempoet ned og nyd øjeblikket” som Hendes Majestæt sagde for nogle år siden. I musik er tempoet vigtigt, og en ægte musiker kendes på evnen til at spille en ballade, så det sublime i musikken får tid til vibrere i lytterens sind.

I min ungdom kom jeg ofte i Montmartre – det oprindelige i St. Regnegade – og jeg husker særligt én aften, det var sommer og Dexter havde sin årlige 3-måneders gig med stedets faste trio. Jeg var fattig og havde kun råd til at bestille en kop the, og tjeneren skulle passere lige foran scenen med theen, serveret i en kop på størrelse med en suppeterrin med en tilsvarende underkop; tjeneren var ham den store tykke med mave som en øltønde og skæg som en Barbarossa, og han rystede så slemt på hånden, at thekop og underkop klirrede højlydt.

Dexter var midt i en lang solo i en ballade, og var vel nærmest i sin helt egen verden, da tjeneren klirrede forbi; den tykke tjener selv i slow-motion, og thekoppen i up-tempo. Tjeneren var fast inventar i Montmartre, så måske derfor lykkedes det ham at klirre i dobbelt tempo – dét fangede Dexter’s opmærksomhed, så han slog også elegant over i dobbelt tempo. Stor applaus til min thekop fra både musikere og publikum. En mindeværdig aften fra en tid, der var lysere end idag. En tid, hvor up-tempo ikke var så hæsblæsende forjaget som i dag, og hvor livet endnu ikke var helt ude af balance, men måske kun på vej dertil; i det mindste så vi det ikke, vi der var unge og ubekymrede.

Apropos Timelapse: KOYAANISQATSI – “Life out of balance” … den første biograffilm som udnyttede teknikken med både slow-motion og time-lapse. Jeg så den engang i en københavnsk biograf, for en menneskealder siden [den er lavet i 1983, så det er nok min personlige tidsfornemmelse, der er lidt ude af proportioner]. Dengang virkede den lidt overvældende, men også temmelig langtrukken, og så er den kun første del af en trilogi. Traileren kan ses på Youtube [i HD]: http://www.youtube.com/watch?v=1jM2WA2WbDc

Producenten siger selv følgende om filmen:

KOYAANISQATSI is not so much about something, nor does it have a specific meaning or value. KOYAANISQATSI is, after all, an animated object, an object in moving time, the meaning of which is up to the viewer. Art has no intrinsic meaning. This is its power, its mystery, and hence, its attraction. Art is free. It stimulates the viewer to insert their own meaning, their own value. So while I might have this or that intention in creating this film, I realize fully that any meaning or value KOYAANISQATSI might have comes exclusively from the beholder.

The film’s role is to provoke, to raise questions that only the audience can answer. This is the highest value of any work of art, not predetermined meaning, but meaning gleaned from the experience of the encounter. The encounter is my interest, not the meaning. If meaning is the point, then propaganda and advertising is the form. So in the sense of art, the meaning of KOYAANISQATSI is whatever you wish to make of it.

[kilde: http://www.koyaanisqatsi.org/films/koyaanisqatsi.php%5D

Det er vel lidt på samme måde med tid … og med “bortfald af tid” eller hvad vi nu kan kalde det. Beauty is in the eye of the beholder. Timelapse kan også give en ekstra dimention til tiden, eller i det mindste en halv dimension ekstra – lidt ligesom fraktaler, komplekse tal som matematisk set har en dimension mellem 1 (en linie) og 2 (et areal). Måske har hullerne i tiden [de der små pauser af evighed som varer alt for kort] en fraktal natur?

For dem, der ikke kender fraktaler, anbefales en rejse til “The Seahorse Valley” – historisk det kendteste og mest udforskede område af Mandelbrot-mængden, se f.eks. Baroque Mandelbrot Zoom: http://www.youtube.com/watch?v=WAJE35wX1nQ [2:59 – smuk musik, men desværre ikke i HD]. For yderligere udforskning kan anbefales [begge i HD] A Journey in The Mandelbrot set: http://www.youtube.com/watch?v=93akxnQ1xxw [5:00] og HD Mandelbrot Fractal Tour Guide: http://www.youtube.com/watch?v=cXM9J77StL0 [27:19].

Bjovulf

Posted: 26 juli 2013 - 21:45 - Svar

Et lille, meget simpelt, gratis og let anvendeligt program til at lave sådanne timelapse / Stop Motion videoer 😉

http://monkeyjam.en.softonic.com/

Prøv det – det er rigtigt sjovt, og børn og barnlige sjæle elsker det.

Lad evt. fungerne lytte sig med 5 -10 cm ad gangen i samme (!) benstilling hen imod det faste kamera
og med små trinvise bevægelseraf hænder, arme (vink) og krop samt mund (smil) og øjne.

Det tager kun ganske få minutter at lave en lille video af 10, 30 el. 60 sekunders varighed ( via Import-funktionen ) –
fx. med 15 billeder pr. sekund , hvor hvert billede evt. gentages, så videoen ser mindre flimrende og mere ægte ud.

Det gør stor lykke, når ungerne bagefter kan se sig selv på magisk vis glide hen over gulvet, gaden
eller græsplænen helt uden brug af bentøjet, eller når deres eget legetøj ( biler, dukker, dinosaurer, tøjdyr etc. )
pludselig bliver “levende” for øjnene af dem på PC’en eller TV’et – som de jo kender det fra dukke- og tegne-
film 😉

Der er også mulighed for at lægge et lydspor ( mp3-lydfil ) ind over videoen, hvilket også er god underholdning,
når ungerne keder sig.

Det er i øvrigt en god ide først at formindske jpg-billederne i sekvensen til fx. 640 x 480 eller 1024 x 768,
så processen med at generere videoen går lidt hurtigere, og den bliver lidt mindre. Brug et af de komprimerende
video codecs ( mp4, DivX ) til a formindske videoerne til fornuftige og overkommelige filstørrelser – fx. hvis de
skal sendes over nettet til andre familiemedlemmer. Der er også muligt at se en preview version af slutresultatet
( Tools / Preview ) i et vindue i selve programmet, inden man gemmer den.

Brug evt.det simple, gratis men dog fremragende billedbehandlingsprogram IrfanView til at reducere jeres (normalt)
store digital billeder til en mere videovenlig størrelse, hvis du ikke allerede råder over et tilsvarende program.

http://www.irfanview.com/

God fornøjelse 😉

Leave a Comment