7
aug
Seneste opdatering: 8/8-13 kl. 1859
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Ta inn hele skjermen 07.08.2013 110744

Under helgens Prideparad i Stockholm, 130803, syntes en vit person målad i blackface som bar ett raketgevär på ryggen. Enligt uppgift skulle personen föreställa en “somalisk pirat”. Blackfacemålning är en av de mest klassiska och flitigast använda symbolerna för rasism mot svarta och Afrosvenskarnas riksförbund har därför kommit in med en polisanmälan om hets mot folkgrupp mot Prides festivalchef Jörgen Eriksson och personen i förklädnaden.

På en bild som nu sprids på sociala medier ses en blackface-målad vit person med ett raketgevär gå i helgens Prideparad. Enligt uppgift ska personen föreställa en “somalisk pirat”. Afrosvenskarnas riksförbund ser det som oerhört dålig smak att göra ett skämt av den pågående konflikten i Somalia som skördat tusentals människooffer, samtidigt som man bygger på stereotypen att svarta människor är våldsamma. Blackface är dessutom en klassisk rasistisk symbol som använts för att ta ifrån svarta människor deras människovärde och legitimera våld och förföljelse. Afrosvenskarnas riksförbund polisanmäler Pridefestivalen för hets mot folkgrupp

Multikultur: Samfund hvor man taler med hinanden via advokater eller love og paragraffer, et halvcivilliseret forstadium til egentlig krig. (mobilfoto fra Twitter)

Ægypten: Katastrofen, som Vesten er blind for

Det skal ikke andet end en større exodus fra Egypten til at skyde europæiske konventionsryttere som Lars Barfoed i dag og Venstres nye geni Inger Støjberg i går fuldstændigt i sænk:

I 1970 var der 33,5 millioner mennesker i Ægypten. Nu er der over 85 millioner. I 2050 må der forventes 138 millioner ægyptere. Samtidig forfalder økonomien. Derfor har landet nu kurs mod katastrofen. De vestlige medier, som aktuelt rapporterer om udviklingen i Ægypten, er et let og villigt bytte for vrangforestillinger. De elsker at fortælle en forenklet historie med et demokratisk perspektiv, hvor nogle få – gerne blot to – parter kæmper om magten og folkets gunst. Omvendt hader de at skulle undersøge konfliktens præmisser selvstændigt og risikere at måtte rapportere om problemer uden udsigt til en pæn løsning.

I Ægypten retter al opmærksomhed sig indtil videre mod militæret og Det Muslimske Broderskab. Og i Vesten søger vore talende klasser som viljeløse insekter mod det lys, der udgår fra demokrati og menneskerettigheder. De er fuldstændig blinde i forhold til den katastrofe, som befolkningstilvækstens materielle realitet bærer i retning af. Morten Lintrup i DKA. – (After 80 Billion Dollars In Aid, America Has No Friends In Egypt.)

Lone Nørgaard: Stop stormoskeer i Danmark

Danmarks første stormoské er ved at være klar og selvfølgelig med kuppel og minaret. Således kan jeg læse i avisen 4/ 8. Det er intet mindre end en katastrofe, og i det følgende skal jeg redegøre for, hvorfor vi alias den oprindelige befolkning samt indvandrere blandt både ikkemuslimer og ikke rettroende muslimer skal gøre alt for at bekæmpe byggeri af moskeer…..Men nej, jeg er ikke interesseret i den parallelkultur, som moskeen repræsenterer. Den nedbryder min egen, som jeg langt foretrækker. [..]

Jeg ser med dyb bekymring, ja frygt, på et byggeri af en moské, hvis minareter – til brug for bønneudråb – vil rage stærkt op i bybilledet, og som vil bidrage yderligere til den snigende islamisering af vores samfund. Lad mig minde om det velkendte citat fra den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogans mund: »Moskeerne er vores kaserner, kuplerne vores hjelme, minareterne vores bajonetter og de troende vores soldater«. Mon vores politikerignoranter fik den? Der er erklæret krig mod vores vestlige demokratier.

Den larmende tavshed fra politisk side hænger sammen med, at politikerne ikke vil høre, hvor farlig masseindvandringen til og islamiseringen af de vestlige lande er. Bl. a. fordi de fleste journalister er blanke på islam og derfor ikke kan presse politikerne med kritiske spørgsmål. Stormoskeer giver anledning til uroligheder over alt i Europa.Jyllands-Posten 07.08.2013 af LONE NØRGAARD lektor, cand. mag (ikke online) (DF vil stoppe sponsorerede moskeer.)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


falkeøje

Posted: 7 august 2013 - 11:00 - Svar

Der synes kun én løsning på det overbefolkningsproblem
den muslimske Verden fremviser, det er en velrettet
neutronbombe.
Den dræber alt, ellers sker der intet.

falkeøje

Santor

Posted: 7 august 2013 - 12:18 - Svar

Ang : Anmeldersamfundet.

Hahahahahahahahahaha.

Som om de ikke kunne regne den ud på forhånd. Hvornår går det op for tosserne at al deres godhjertede multikultur vil bilve vendt mod dem selv?

De kan selvfølgelig ikke undgå deres egne tåbeligheder eller som man sagde engang i fortiden – den der graver en grav ……..

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 7 august 2013 - 12:22 - Svar

Anmälarsamhället:

Intressant, men är det inte Makode Linde som är i farten med en konstnärlig installation som med tårtan på Moderna muséet igen. Reaktionerna är hur som helst tankeväckande:

http://www.svd.se/kultur/konstnaren-jag-ville-formanskliga-tartan_7062 853.svd

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 7 august 2013 - 13:08 - Svar

Lars Barfoed är uppenbart inte konservativ överhuvudtaget. Finns det någonting mer skrämmande än politiker med makt att avgöra vår framtid, som vägrar låtsas om att Al Qaida/Brödraskapet är på väg att “ta över”, alternativt rasera, hela Mellanöstern. Det kan inte lämna någon likgiltig. Den som inte oroas över det ser det uppenbarligen som en möjlighet.

  Odd S.

  Posted: 8 august 2013 - 02:54 - Svar

  @ Varmt Konservativ

  Lars Barfoed er IKKE en politiker med magt.

  Lars Barfoeds sidste udtalelse: “Vi vil IKKE være med til at stramme indvandringspolitiken” var det sidste søm (spik) i den Konservative ligkiste.

  De konservative skal være meget heldige hvis de kommer over spærregrænsen ved næste folketingsvalg (senest 2015)!

Prudentius

Posted: 8 august 2013 - 11:23 - Svar

Vi kan således forstå på Lars Barfoed, at det er konventionernes destruktion af Danmark de konservative vil konservere-bevare, ikke Danmark og danskerne. Barfoed og de konservative står altså for en slags konventions-konservatisme, der ligner de radikales liberale rettigheds-utopisme mere end noget andet.

Og hvorfor så dette ideologiske skifte hos de konservative fra Gud, konge og fædreland til post-moderne liberal universalisme??

Den kolde krigs forsøg på at søsætte et vestligt ideologisk-politisk projekt, der kunne matche kommunismens globale ambitioner og imødegå dens utopiske løfter om universel menneskelig forbrødring og forening med et kapitalistisk alternativ, tror jeg, har været afgørende ikke bare for de konservative, men hele den borgerlige fløj.

Dertil utvivlsomt klasseinteresser, som meget gerne ser velfærdsstaten afviklet og den danske arbejderklasse og den meget store lavere middelklasse i hård konkurrence med importerede befolkninger om jobs og løn.

Her på falderebet kan man så blot konstatere at de konservative, som de amerikanske republikanere, har forregnet sig ikke så lidt med denne satsning på multikulturen. Da dem man henter hertil er mennesker med en absolut ikke-postmoderne opfattelse af deres etnicitet og religion-kultur og dertil en stærk organisering i klaner og bander, hvis livsform og sociale udfoldelse på mange afgørende områder bryder med den vestlige borgerlige orden, som det var tiltænkt de skulle indgå i.

Erik Menved slap meget dårligt fra sin forpantning af landet til de tyske grever, jeg spørger mig selv om den politiske klasse vil slippe bedre fra den multikulturelle utopi. Jeg tror det ikke.

  Hans Und

  Posted: 8 august 2013 - 12:30 - Svar

  Erik Menved har dog alligevel fået en vej opkaldt efter sig. Velsagtens på Radigal foranledning.

  Mht konventionerne, som blot er mellemstatslige aftaler, som den enkelte stat kan fortolke frit, så er det morsomt, at i sin tid da Poul Nielson fik fortjent på puklen for sin klokkerene aftale med Saudi, pga af at den “hemmelige” del af aftalen indholdt krav om imødekommelse af islam, så blev kritikerne affærdiget med netop den begrundelse.

  Nu har man så anlagt en ny vurdering fra politisk side, nemlig at den slags aftaler er strengt bindende og åbenbart under censur/domsmyndighed fra en usynlig myndighed.
  – hvilket medfører at de skal forelægges en folkeafstemning.

  Mon parnasset er parat til en rigsretsag mod forræderen Poul Nielson desårsag?

   Prudentius

   Posted: 8 august 2013 - 17:04 - Svar

   “Velsagtens på Radigal foranledning.”

   Ha-ha 🙂 Ja, det må man tro.

Ole Burde

Posted: 8 august 2013 - 12:36 - Svar

Om Stormoskeer : Hvis vi antar at stormoskeerne er en realietet som er kommet for at blive , så må modstanderne af Moskeer nu trække sig tilbage til en ny forsvarslinje . Den fornyede kamp må dreje sig om HVOR disse moskeer kommer til at ligge . Hvis moskee byggereiet kan begrænses til de områder som allerede er komet temmelig langt på vejen til at blive autonome kun-for -muslimer områder , så vil dette være langt bedre end den alternative situation , hvor moskeer bliver bygget hvor det tilfældigvis var nemmest . Dette er vigtigt af mange årsager , men EN årsag som er nem at blive enig om , er at det kun vil være et spørgsmål om tid før de troende vil blive kaldt til bøn 6 gange i døgnet fra enormt kraftige højtalere , og at det derfor vil være bedst på forhånd at ”opgive” et område og sørge for at larmen så vidt som muligt blir derinde .

Morani ya Simba

Posted: 9 august 2013 - 14:56 - Svar

“After 80 Billion Dollars In Aid, America Has No Friends In Egypt”

Hvad fortæller det om visdommen i at bruge milliader der?? Måske en form for jerntæppe mellem Vesten og den Muslimske Verden er den mindst dårlige løsning på en situation hvor det er klart at vi ikke kan enes om ret meget.

»Moskeerne er vores kaserner, kuplerne vores hjelme, minareterne vores bajonetter og de troende vores soldater«

Og en anden ting; den fuldstændige religionsfrihed kan nemt vise sig at være uforenelig med sekulært demokrati hvis indvandringen fortsætter. Hvis samfundet trues af sammenbrud er der rigtig mange hellige køer der bliver nødt til at komme op til revision. Et frit samfund kan man ikke have hvis der ikke er fælles normer der forhindrer at frihed og anarki bliver forvekslet. Som altid er facit at muslimsk indvandring nødvendiggør mindre attraktive samfund for os alle sammen (og dette er understøttet af erfaringer og af teori). Men vi har vanvittige ”ledere” og det er en anden af historiens erfaringer at det er meget, meget dyrt at have….

Leave a Comment