19
sep
Seneste opdatering: 19/9-13 kl. 2029
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Östgöta Correspondentens redaktör Charlotta Friborg berättar i TV4:s morgonsoffa om de maffiahot hennes tidning utsatts för efter att man rapporterat kring den organiserade kriminaliteten i Linköpingstrakten. Elefanten i rummet låtsas man dock i vanlig ordning inte om. Hotad chefredaktör berättar om det nya maffia-Sverige

Når det drejede sig om at ignorere en kronik eller et læserbrev fra en Sverigedemokrat, eller nedtone at en af dem fik en kniv i maven, så var det ikke så satans magtpåliggende med demokratiet og ytringsfriheden. Men når opløsningen og antidemokatismens vandstand stiger i et land, så stiger den for alle, og det havde de ikke lige regnet med på Corren. Nu piver de med al god grund, men de skulle have pebet på nogle andres vegne for længe siden.. Hvor mange dræbte journalister mon Sverige står for i Reporters without Borders årsrapport annno 2033? Vil det stadig være et ønskejob? The chickens came home to roost i den lille provinsby på 100.000 svenskere. Det er ‘bedrøvelige’ tilstande, men man kunne have mere ondt af dem, end man har. En ærligere presse havde kunnet regne med mere, end befolkningens principielle støtte, når den er truet af de samme kriminelle, den ivrigt har skaffet ind i landet.

Ups! Syrerne er slet ikke syrere

I Sverige opdager Migrationsverket at de syrere som myldrer ind nu, slet ikke er syrere, men når Ullenhag har sagt de er, så må de jo være syrere. Iøvrigt har Migrationverket har for mange sager på skrivebordet til at finde ud af det, så de skal holde deres kæft eller blive opdraget. Nu giver regeringen altså landet væk til mennesker, de ikke engang gider finde ud af hvem er (hvad der dog ikke er helt nyt).

Hidtil i år er der kommet 6.907 “syriske asylansøgere”. Alene i uge 37 kom der 750 syrere i alt 1393 asylsøgere på en uge. Sverige skal altså producere mellem 1000 og 2000 asylpladser – om ugen. Enhver der ikke er svensk politiker kan se, at dette system er på vej til at totalhaverere. I et normalt, vestligt demokrati ville medierne afspejle krisen, men ikke de svenske, de beskytter deres arbejdsgivere. Hvordan de skødehunde tænker, kan man høre skuespilleren Kjell Bergqvist tænke højt om her på tv.

Der har i nogen tid verseret rygter, om Reinfeldt er rigtig vel forvaret, og nu begynder jeg selv at tvivle på hgans forstand. Der er ikke noget rationale det, regeringen handler imod egne love, Migrationsverket handler ikke om asyl, men om noget andet ingen vil formulere sandheden om. På sigt og mens der endnu eksisterer et svensk folk, varmer det forhåbentlig op til en rigsretssag mod ledende, svenske politikere gennem en generation. Den burde starte med Olof Palme, men han har jo lovligt forfald.

På Migrationsverket har vi upptäckt att de flesta syrier som idag i stort antal kommer till Sverige, inte alls har varit i Syrien och därför inte är behöriga att få uppehållstillstånd här. Skälet till detta är att dessa personer antingen redan har uppehållstillstånd (PUT) – eller rent av medborgarskap – i EU-länder, företrädesvis i Grekland, eller att de kommer från något annat land i Mellanöstern som exempelvis Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten.

När jag tog upp detta med en chef och undrade om det inte vore lämpligt att ställa en så kallad artikel 21-förfrågan enligt Dublinförordningen, exempelvis till Grekland, sa denne att problematiken var känd, men att det skulle bli för omfattande att ställa rutinmässiga förfrågningar. Förmodligen hade chefen i åtanke att det skulle strida mot LEAN-konceptet.

Det betyder altså oversat:

”Om ni, som har PUT – dvs redan har fått skydd mot ert hemland eller medborgarskap i era nya EU-hemländer, hellre vill komma hit till Sverige och bli försörjda av befolkningen här så går det bra. Vi har inte tid att utreda era historier så trots att vi inser eller starkt misstänker att ni inte har några som helst skydds- eller asylskäl mot något land överhuvudtaget, utan ni bara vill flytta hit utan att ha er försörjning tryggad, så beviljar vi er PUT”. En migga: ”Problematiken är känd, men det blir för omfattande att ställa rutinmässiga förfrågningar.” (I Danmark er tilstrømningen af syrere – eller hvad de nu er – ubetydelig.)

“Du passer ikke ind” Gentofte Hovedbibliotek afviser arrangement med forfatter Ole Hyltoft af UWE MAX JENSEN

For­fat­ter Ole Hyltoft har mere end 20 bøger bag sig, var en af ini­tia­tiv­ta­gerne til kunst­mu­seet Arken i Ishøj og sid­der i Dan­marks Radios besty­relse. Men han er også kendt for sin islam­kri­tik og et mange­årigt for­hold til Dansk Folke­parti, som i nogle kredse har gjort ham til en kon­tro­ver­siel per­son. Om de poli­tiske kon­tro­ver­ser i køl­van­det på Ole Hyltoft er årsa­gen til Gentofte Hoved­bi­blio­teks afvis­ning af at stille Øregårds­sa­len på biblio­te­ket til rådig­hed for en for­fat­ter­af­ten med Hyltoft arran­ge­ret af Grund­lovs­for­enin­gen Dansk Kul­tur vides ikke. Men det er netop, hvad biblio­te­ket har afvist at gøre.

I en mail til Dansk Kul­tur skri­ver kul­tur­di­rek­tør Lone Gladbo fra Gentofte Bibliotekerne:

“Hvis arran­ge­men­tet pas­ser ind sam­men med Hoved­bi­blio­te­kets øvrige arran­ge­men­ter, og der vil være adgang for alle bor­gere evt. mod beta­ling, vil det være gra­tis at låne salen. I dette til­fælde skal du kon­takte lit­te­ra­tur­kon­su­lent Signe Pal­lis­gård på slp@gentofte.dk.”

Men Gentofte Biblio­te­ker­nes lit­te­ra­tur­kon­su­lent Signe Pal­lis­gård mener ikke, at Dansk Kul­turs arran­ge­men­tet pas­ser til biblio­te­kets pro­fil og har der­for afvist at lade for­enin­gen låne Øregårds­sa­len på Gentofte Hovedbibliotek. Geoff­rey Cain, der er med­lem af besty­relse i Dansk Kul­tur, har i en mail skri­ver i en mail til Signe Pallisgaard:

“Men arran­ge­men­tet – en kendt for­fat­ter, der taler om sine bøger – pas­ser ikke til jeres pro­fil, skri­ver du, og det har både vi og Ole Hyltoft und­ret os over. Og der­for vil vi gerne spørge, hvad det er for en pro­fil, vores pro­ji­ce­rede arran­ge­ment ikke pas­ser til. Man skulle jo netop tro, den havde med lit­te­ra­tur at gøre?”

Signe Pal­lis­gaard har endnu ikke sva­ret Geoff­rey Cain.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 19 september 2013 - 16:00 - Svar

“I Sverige opdager Migrationsverket at de syrere som myldrer ind nu, slet ikke er syrere”

Tillad mig at henvise til min kommentar fra i går aftes, (21:53), da det kom frem, at den Danske Udlændingestyrelse nu følger i Sveriges fodspor mht. automatisk asyl til Syrere:

“Det vil naturligvis hurtigt blive kendt i flygtninge-industrien, og mon ikke Danmark nu vil blive overrendt af Arabiske asylansøgere, som alle hævder de kommer fra et af de “hårdest ramte områder i Syrien”. Og de Danske udlændige har ikke en jordisk chance for at tjekke om det er rigtigt, og må son følge deraf udstede asyl-ophold på samlebånd. Og det til mennesker vi ALDRIG slipper af med igen, og dertil kommer, at det som oftest er mændene der kommer herop, og så når de har fået asyl har ret til at få hele klanen herop….på vores regning selvfølgelig.”

http://snaphanen.dk/2013/09/18/feminismens-sejrsgang-11-arige-i-burka- i-england/#comment_start

HH

Posted: 19 september 2013 - 16:52 - Svar

Jesses anamma!

  steen

  Posted: 19 september 2013 - 17:14 - Svar

  Mishra stiller et forfugtigt spørgsmål i dag om sunni-shia-stedfortræderkrigen

  Man kan med rette spørge, hvorfor Saudi Arabien og Iran ikke modtager egne trosfæller. Eller de rige Golf-stater, hvor et par hundrede tusinde nye borgere kunne leve komfortabelt, uden at landets egne borgere ville komme til at undvære så meget som en dadel eller et glas kaffe. Eller hvad med Rusland og Kina?

  Naïve danskere og svenskere

   Robin Shadowes

   Posted: 20 september 2013 - 01:43 - Svar

   Hörde att Mishra blev intervjuad i ert P4 för någon dag sedan. Intressant att det är lite högre i tak på DR än på SR. Kunde väl motsvaras av att någon som Gunnar Sandelin hade blivit lika frispråkigt utfrågad av vårt P4, vilket inte skulle komma på fråga innan helvetet har frusit till is. Men lite kul att få höra hur hans knepiga namn uttalas.

   Bjovulf

   Posted: 20 september 2013 - 07:08 - Svar

   “forfugtigt”? 😀 – han er da forhåbenligt ikke beruset?

    Bjovulf

    Posted: 20 september 2013 - 08:09 -

    “forhåbentligt” – GRRR! – jo, her går det godt 😉

Voldposten

Posted: 19 september 2013 - 17:47 - Svar

Det var så’gu da et underligt sted Ole Hyltoft havde valgt at holde foredag – midt i de skabsradigales hjerteland, Gentafte. Men mon ikke hattedamerne i Det Konservastive Fjolseparty ganske enkelt er forfærdede ved udsigten til at få alle de nydelige og bedårende bougainvillea’er samt papa’s Mercedes vandaliseret, når deres egne AFAtiske unger møder op iført den obligatoriske brun,,, øh,,, hætteskjorte?

  steen

  Posted: 19 september 2013 - 18:10 - Svar

  jeg gætter på det skyldes, at nogen fra foreningen bor i kommunen.

falkeøje

Posted: 19 september 2013 - 18:40 - Svar

De syrere, som nu desværre lukkes ind i Danmark, de skal ad alle kanaler have at vide, at
muslimer er slet ikke velkomne i Danmark!!!

falkeøje

Bjovulf

Posted: 20 september 2013 - 05:57 - Svar

Helt mageløs ensidighed & radigal / Enhedsliste – PK-propaganda på P1 i forbindelse med deres Fort Europa – temaserie

http://www.dr.dk/P1/orientering/Temaer/2013/09/05/140715.htm
http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2013/09/11095445.htm

Orientering – Sendt: DR P1, 19 Sep. 2013, kl. 16:10 – 18:00

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-422#!/

2.10: Introduktion af Søren Jessen-Petersen
[ http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Jessen-Petersen
lallenaiv PK-klaphat & verdensfrelser – på andres bekostning! ]

10.50: Migrationsdebatten bliver ofte et spørgsmål om for eller imod

Med Søren Jessen Petersen & professor [!!!] i antropologi Henrik
Erdman Vigh – to totalt virkelighedsfjerne, gloriepudsende
PK-tosser, der er helt enige – helt uden mindste tanke for
konsekvenserne for vore europæiske samfunds sammenhængskraft,
sikkerhed og stabilitet – Mageløst! [ Skal vi mon gætte på,
at det ikke dem selv og deres egne præmiepoder, der for alvor
skal lægge ryg til “kulturberigelsens lyksaligheder”? 😀
Disse gloriepudsende radigale typer er nemlig ALTID de
allerførste til at flytte eller sætte ungerne i dyr privatskole,
når kvarteret bliver lidt for broget og usikkert at færdes i. ]

En professortitel fra KU er åbenbart ikke længere helt, hvad
den plejede at være 😉 – man har sgu svært ved at tro på, at
det er muligt at være så dybt uvidende, lallenaiv, frelst og
ureflekteret med den titel ]

SJP: “Debatten var mere lødig i Sverige …” ??? –

Hvornår fanden i helvede har der nogensinde været en egentlig
demokratisk debat om disse emner i Sverige??? Svenskerne er
da aldrig nogensinde blevet spurgt, om de ønskede dette
gigantiske og totalt uansvarlige sociale eksperiment i fuld skala?

Har politikerne og den selvbestaltede “elite” nogensinde bare
så meget som overvejet at lytte til den jævne svenske
befolknings dybe bekymringer angående indvandringen af
totalt uintegrerbare folkeslag i enorme antal med hang til
vanvitige særkrav, grov kriminalitet, fanatisme og ballade-
religion med mefølgende had, intolerance og dyb foragt imod
den “urene vantro” værtsbefolkning og dens kultur, normer,
omgangsformer, værdier og love?

1:01.00: Fastlåst britisk udlændingedebat

Bjovulf

Posted: 20 september 2013 - 06:12 - Svar

Debatten på DR2 – d. 19/9 2013

http://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-72

SYRIENS FLYGTNINGE. Flygtningenævnet har besluttet at flygtninge fra de hårdest ramte områder får direkte adgang til at søge asyl i Danmark. Dansk Folkeparti advarer mod konsekvenserne og vil hellere bruge penge på at huse flygtninge i næromåderne. Følg Debatten i aften, hvor Inger Støjberg (V), Pia Kjersgaard (DF) og Johanne Schmidt-Nielsen tørner sammen. Vært er Clement Kjersgaard.

Jakob T

Posted: 20 september 2013 - 14:07 - Svar

Har en litteraturkonsulent ret til at afvise arrangementer af den art med en sådan begrundelse? Det lyder som en politisk beslutning.
Jeg sad i dag og læste på Gentofte bibliotek, hvor jeg overhørte to bibliotekarer tale om sagen. De kunne godt forstå, at konsulenten ikke ville have racistiske og Dansk folkeparti-inspirerede foreninger på biblioteket.
Hvem tror de egentlig de er?

  steen

  Posted: 20 september 2013 - 14:56 - Svar

  @ JakoB: dronninger i deres eget kongedømme. Du må meget gerne lave et interview med dem, uanset om de kun siger fire ord.

  Citer dem ordret, det plejer at være dræbende i sig selv 🙂 man kender henrettelsesmetoden fra Uriasposten

   Jakob T

   Posted: 21 september 2013 - 14:05 - Svar

   Jeg prøver at tale med dem i løbet af næste uge.

    Annette O.

    Posted: 17 oktober 2013 - 13:05 -

    Fik du talt med dem?

Hans Und

Posted: 20 september 2013 - 14:22 - Svar

Det kan ikke undre at Gentofte biblioteksvæsen udelukker en erklæret jødeven.

Pæstilensinformation forefindes present et tiår tilbage.

Forudsætningen for at blive ansat i det foretagende er vidst, at man dokumentere, at man er jødefjendsk OG islamofil, f.eks ved et medlemskab af de Radigale.

Den Danske Forening har tidligere forsøgt sig med at låne/leje lokaler, men blev selvfølgelig afvist. Man må håbe, at DF for et godt kommunalvalg, og dermed kan facilitere et opgør med det stærkt politiserede biblioteksvæsen i kommunen.

—-
Vedr. syriske flygtninge.

RAF-regering udvidede antallet af medlemmer (der træffer afgørelse) i nævnet fra 3 til 5. En ekstra fra det offentlige og en ekstra fra Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at Dansk F har øget deres nominelle stemmevægt fra 1/3 til 2/5. Men det er være end det ser ud, thi det betyder, at Dansk F har øget deres mulighederf for, at manipulere et af de øvrige medlemmer over på deres side.

Bortset fra det så følger det af almindelig forvaltningsret, at man er inhabil i forhold til at træffe afgørelser, hvis man har f.eks en økonomisk interesse i sagen. Og det har Dansk F.

– Og jeg ved godt det ikke er medlemmer af Dansk F, men blot nogen de har udnævnt, såsom juridisk kandidater der arbejder i Dansk Fs medlemsorganisationer.

Sagen burde egentlig være oplagt at indbringe for Ombudsmanden. Ganske vidst er der ikke noget sted at klage over forholdet, men dermed må man jo blot sige at klage mulighederne er udtømt. Så man kan egentligt bare skrive en opfordring til ombudsmanden om at se på sagen af egen drift.

Det gør han så næppe, men så er det i det mindste udstillet at Ombudsmanden (institutionen) fortsat stå i krimminelt ledtog med flygtninge mafiaen.

  Gunnar Biering

  Posted: 21 september 2013 - 21:29 - Svar

  Hans Und, du skriver:

  “RAF-regering udvidede antallet af medlemmer (der træffer afgørelse) i nævnet fra 3 til 5. En ekstra fra det offentlige og en ekstra fra Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at Dansk F har øget deres nominelle stemmevægt fra 1/3 til 2/5.”

  Men på Flygtningenævnets hjemmeside står der:

  “Ved Flygtningenævnets behandling af en sag medvirker nævnets formand eller en næstformand, der er mødeleder. Desuden medvirker en advokat, et medlem fra Justitsministeriet, et medlem fra Udenrigsministeriet og et medlem indstillet af Dansk Flygtningehjælp. Afgørelserne i nævnet træffes efter stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.”

  Hvordan hænger det sammen?

   Hans Und

   Posted: 22 september 2013 - 04:59 - Svar

   Røde Kors skrev i deres hørings svar af 16. april 2012 (bl.a.):

   “Udvidelse af antal medlemmer i Flygtningenævnet:

   Røde Kors finder det positivt, at der sker en udvidelse af flygtninge nævnets sammensætning til fem medlemmer. Med et medlem udpeget af Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet sker der en
   klar styrkelse af nævnet, da begge parter kan bistå med relevant baggrundsviden. Dansk Flygtninge-
   hjælp besidder med sin store erfaring på området og som UNHCR’s implementerende partner i Dan-
   mark en særlig sagkundskab, der vil være medvirkende til at højne kvaliteten i Flygtningenævnets
   arbejde.”

   rodekors.dk/files/pdf/Om%20R%C3%B8de%20Kors/H%C3%B8ringssvar/2012_Udl% C3%A6ndingeloven_%20udvisningsregler_med_mere.pdf

   Og her et notat forfattet af en Frederik GAMMELTOFT, velsagtens en ætling af den kriminelle jurist Hans Gammeltoft,

   djoef-forlag.dk/services/juristen/juristendocs/2012/2012_5/jur_2012_5_ 4.pdf

   scroll ned til side 2. Du vil sikkert bemærke, at i forhold til Røde Kors notatet taler dette notat om 3 medlemmer i nævnet, og begge kan jo ikke have ret…

   Foretningsordnen for nævnet har vel ret..

   “§ 2. Ved Flygtningenævnets behandling af en sag medvirker formanden eller en næstformand, en advokat, et medlem, der indstilles af Dansk Flygtningehjælp, et medlem, der gør tjeneste i Udenrigsministeriets departement, og et medlem, der gør tjeneste i Justitsministeriets departement, jf. dog §§ 44, 45, 46 og 47.”

   retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143730

   Så, der tales ikke om en styrkelse af Dansk Flygtninghjælps indflydelse i nævnet direkte. Men bemærk hvor elegant Røde Kors / Anders Ladekarl kommer omkring den udfordring: Taget på ordet kunne man får det indtryk, at Dansk Flygtningehjælp OMSIDER får et medlem i nævnet. Der er selvfølgelig tale om, at Dansk Flygtningehjælp omsider får et EKSTRA medlem, og en nominelt øget stemmevægt, samt en ekstra person at påvirke, hvilket alt andet lige vil føre til, at flere afgørelser falder ud som Dansk Flygtninghjælp ønsker.

   Så vi kan kostatere at den muhammedanske mafia* har udvidet sin krigsførelse, der bl.a. omfatter jihad voldtægter af Danske kvinder, ved en rask lille juridisk manøvre, som går ubemærket hen.

   Med muhammedanske mafia sigter jeg til grupper og enkelt personer såsom Gammeltoft klanen, Søren Jessen Petersen, Dansk Rødekors, Danksflygtningehjælp osv.

   Hans Und

   Posted: 22 september 2013 - 07:29 - Svar

   Nå ja…

   Når jeg nu er inde på Anders Ladekarl. Tilbage i 2008 blev det bragt op, at han 1) Havde været formand for/i DKU og 2) havde svindlet mens han arbejde i Dansk Ungdoms Fælles Råd.

   Han sendte en af sine håndgangne mænd i byen med et dementi:

   Dansk Røde Kors’ pressechef Hans Beck Gregersen kommenterer (#5): “… det er direkte usandt, at Anders Ladekarl i et tidligere job har misbrugt statsstøtte – og at han skal have været formand for Danmarks kommunistiske Ungdom.”

   uriasposten.net/archives/5554#comments

   Hans gamle studiekammrat, Mogens Langballe Nørregård kan bl.a. berette:

   “Jeg kan kun komme på én teori: At de tjener KASSEN på at stå for driften og administrationen af dem.

   Jeg tror det er Røde Kors’ hovedindtægtskilde, der bl.a. finansierer at formanden Anders Ladekarl kan fise Verden rundt på business class og rapportere fra Haiti og andre brændpunkter hele tiden.

   Anders var superaktiv DKP’er, da vi læste Polit sammen (komplet med skolingskurser sammen med konen Trine), og synes vist stadig, at et kommunistisk diktatur er fedt.”

   amino.dk/blogs/diktator/archive/2010/11/23/er-vi-blevet-gale-eller-fuc k-pointsystemet-for-folk-fra-andre-lande.aspx

   Så ikke en kommunist formand, blot en meget aktiv kommunist.

   Mht svindel med offentlige midler, så var hans job netop at forhindre at det kunne ske. Man kan så spekulere over hvor meget der kan foregå i en forholdsvis lille og sluttet kreds, uden alle ved det, eller i det mindste har en fornemmelse af hvad der sker. Personligt mener jeg han har vidst hvad der foregik, men har fikst holdt sig under radaren mht ansvar.

   I øvrigt er folk der er udpeget af organisationer såsom Dansk Flygtningehjælp pr definetion inhabile til at træffe den her type afgørelser. Særligt slemt er det fordi flygtningenævnet fremstilles som “domstols lignende”, hvilket normalt skulle betyde, at “dommerne” er uafhængige, altså et slags krav om skærpet habilitet i forhold til de afgørelser de skal træffe.

   Hans Und

   Posted: 22 september 2013 - 10:52 - Svar

   Folketingets notat i forbindelse med lovændringen:

   http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/UUI/bilag/96/1093885/index.htm?/ samling/20111/almdel/UUI/bilag/96/1093885/index.htm

   Dette spørgsmål behandles s. 53 og ned

Søren Ferling

Posted: 20 september 2013 - 20:25 - Svar

@ Bjovulf

Jeg har også lagt mærke til at P1 de sidste par uger har fyldt sendefladen, anført af Orientering’, med følelsesmanipulerende udsendelser med den aldrig udtalte præmis at det er for galt at Europa ikke bare er et frit tilgængeligt bosætningsområde for alle i hele verden.

Aldrig et ord om europæerne – vi er i deres øjne ‘forhenværende mennesker’.

Om der mest er tale om personlighedsforstyrrelser eller religiøs forrykthed, hos de i egne øjne gode, er svært at afgøre, men menneskeligt afstumpede er de.

  Bjovulf

  Posted: 20 september 2013 - 21:52 - Svar

  Tak, rart at vide, at det ikke kun er mig, “den er helt gal med” 😉

Britta Due Andersen

Posted: 21 september 2013 - 10:13 - Svar

Udsendelsesrækken “Fort Europa” har stort set været en l-a-n-g historie om, at vi ikke kan være bekendt at “lukke os inde”. Det mennesker – vores medmennesker – der bare vil ind og finde et arbejde.

En dag havde de lidt samtale med Søren Espersen, bare for at legitimere deres ensidighed. Han blev hørt, men ingen tog stilling til hans indvendinger. Hvis vi skulle finde på at brokke os til Jakob (?) dvs. “lytternes mand”, så kan de med sindsro henvise til dette ene pip i propagandaen for åbne grænser!.

  steen

  Posted: 21 september 2013 - 12:20 - Svar

  Fesstung Europa antyder ligesom på forhånd, at vi har at gø’re med nazistiske europpæere. Jeg har tak og lov ikke hørt det. Hører aldrig p 1 længere.

  Bjovulf

  Posted: 21 september 2013 - 16:36 - Svar

  Mere om emnet her: http://www.uriasposten.net/archives/51443#comments

  Klogt, Steen – især hvis du ønsker at holde blodtrykket inden for det normalområdet 😀

  Man tror næsten ikke sine egne ører, når man hører, hvordan P1 og de såkaldte “eksperterer”
  helt ukritisk, uhæmmet og uimodsagt propaganderer for indvandring, åben grænser og “nødvendig”
  begrænsning af ytringsfriheden – og problematiserer (Søren Jessen-Petersen) den frie, åben debat
  om dette betændte emne.

  Han mener ghm., at debatten indtil for 5-6 måneder siden har været lødig [!!!] i Sverige, men at det nu også
  er begyndt at skride der. Ja, klart, SJP – for der har nemlig ikke været nogen seriøs demokratisk, fri og åben
  debat om disse emner i Sverige i de officielle medier. Man kan ikke få lov til at komme til orde i disse medier i Sverige, hvis man ikke har de rigtige politisk korrekte holdninger og ikke synes, at “kulturberigelsen” ubetinget er et fantastisk gode. Og man risikerer endda karriere, anseelse, familie og venskaber, hvis man alligevel vover på anden vis at fortælle den ubehagelige sandhed om Europ-“elitens” letsindige projekt i fuld skala uden sikkerhedsnet eller officielt “tilstår” at man stemmer på eller sympatiserer med SD og andre kritikere af den uanasvarlig og helt hovedløse flygtninge- og indvandringspolitik i Sverige.

   Bjovulf

   Posted: 21 september 2013 - 16:47 - Svar

   Jeg prøver lige igen : [ Er der mon noget håb om, at vi nogensinde får redigeringsfunktionen tilbage, Steen? ]

   Mere om emnet her: http://www.uriasposten.net/archives/51443#comments

   Klogt, Steen – især hvis du ønsker at holde blodtrykket inden for normalområdet 😀

   Man tror næsten ikke sine egne ører, når man hører, hvordan værterne i P1-“orientering” og de såkaldte “eksperter” helt ukritisk, uhæmmet og uimodsagt propaganderer for indvandring, åbne grænser og en “nødvendig” begrænsning af ytringsfriheden – og problematiserer (Søren Jessen-Petersen) den frie, åbne debat om dette betændte emne. INGEN med andre, kritiske holdninger og mere nuancerede synspunkter får reelt lov til at komme til orde, bortset fra “ligegyldige” kommentarer (Espersen), der naturligvis bare skal tjene som alibi for DR.

   SJP mener endda ghm., at debatten indtil for 5-6 måneder siden har været lødig [!!!] i Sverige, men at det nu også er begyndt at skride der. Ja, klart, SJP – for der har nemlig ikke været nogen seriøs demokratisk, fri og åben debat om disse emner i Sverige i de officielle medier i mange årtier – altså mens katastrofen blev planlagt og skabt, uden at man nogensinde fandt grund til at spørge det svenske folk om lov. Man kan slet ikke få lov til at komme ordentligt til orde i disse medier i Sverige, hvis man ikke har de rigtige politisk korrekte holdninger og ikke begejstret føler, at “kulturberigelsen” ubetinget er et fantastisk gode.

   Og man risikerer endda karriere, anseelse, familie og venskaber, hvis man alligevel vover på anden vis at fortælle den barske og ubehagelige sandhed om Euro-”elitens” letsindige projekt i fuld skala helt uden sikkerhedsnet eller officielt “tilstår”, at man stemmer på SD – altså et fuldt lovligt og demokratisk parti! – eller sympatiserer med andre kritikere af den uansvarlige og helt hovedløse flygtninge- og indvandringspolitik i Sverige.

Anonym

Posted: 21 september 2013 - 21:25 - Svar

@ Britta Due Andersen

Ja, de vil bare finde et arbejde – eller bare have et bedre liv – eller bare leve i fred og ro – eller de er nødt til det, for i deres kultur skal en mand have et arbejde – osv. osv.

Det slående er at vi europæere helt enkelt ikke er et emne – vi må vel, iden venstreorienterede forestillingsverden, formodes at være en form for substrat, som andre mennesker er berettiget til at leve på og af.

Såvidt jeg kan se, den klassiske venstreorienterede dehumanisering, der plejer at foregå fløjens fysiske eliminering af de ikke længere ønskede – de ‘forhenværende mennesker’.

De medvirkende i de to ugers kampagnejournalistik forekommer mig at mangle noget centralt menneskeligt – jeg tror ‘nazister by proxy’ rammer bedst. De har samme indstilling til europæere, som de tyske nazister havde til de slaviske folkeslag og deres lande.

‘Man kan da ikke eje et land’, som Brygger sagde om Danmark – og som Hitler mente om slaverne og deres lande lande.

  Prudentius

  Posted: 21 september 2013 - 22:43 - Svar

  Lars Trier Mogensen´s “white trash” kommentar, rinder mig i hu i netop denne sammenhæng!

  Anti-racismen er en klokkeklar anti-europæisk politisk religion, og er de vesteuropæiske magteliters foretrukne opiat.

  Frænde er frænde værst som man siger.

  Du har helt ret i at anti-racismen/multikulturen bygger på en klar dehumanisering af de indfødte europæiske befolkninger og således er dødsens farlig.

  Og det er på ingen måde nogen før uset historisk begivenhed, at eliter går løs på deres egne befolkninger. Langtfra!

Søren Ferling

Posted: 21 september 2013 - 21:40 - Svar

Undskyld min anonymitet ovenfor – forglemmelse… ;-(

Leave a Comment