20
sep
Seneste opdatering: 22/9-13 kl. 2245
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Mikael Jalving interviewer Thomas Nydahl: Sverige er et nyt Syrien (Uddrag fra JP, ikke online)

Betingelserne for rigtig store problemer er allerede til stede i Sverige, vurderer den svenske forfatter Thomas Nydahl. Jeg spørger ham, hvad problemet er med den generelle amnesti til syrerne.

»Problemet kan beskrives på flere måder. Selv om man medgiver, at syrerne er hårdt ramt af den borgerkrig, som drives frem af islamister og andre grupperinger, hvor al-Qaeda tillige repræsenteret, så må man indse, at den automatiske asylret, som inkluderer permanent opholdstilladelse i Sverige, er en katastrofal vej for vores land.«

»Det overrasker mig ikke, men det er bemærkelsesværdigt, at en svensk politisk elite afstår fra at lære af tidligere erfaringer, som om de for alvor tror, at denne gang skal det nok gå godt. Glem ikke, at vi parallelt med de syriske flygtninge har en import af såkaldte “uledsagede flygtningebørn”, hvilket indebærer en daglig tilkomst af unge mænd fra Somalia og Afghanistan.

Mht. somalierne har regeringen ligeledes udstedt en generel amnesti, som giver ret til familiesammenføring, hvilket forøger antallet yderligere. I min lille hjemby, Kristianstad i Skåne, sker der en radikal forøgelse af somaliske familier. Så det er jo ganske logisk, at man fra officielt svensk hold opmuntrer den kriminelle og globale menneskesmuglingsindustri.«

Risikerer Sverige at blive en slags Syrien? »Sverige er de facto et Syrien. Med det mener jeg, at landet består af så store, nye etniske og religiøse minoriteter, at betingelserne for rigtig store problemer allerede er til stede. Vi har en stor gruppe syriske kristne, vi har både sunni-og shia-samfund, vi har arabiske, afrikanske og asiatiske minoriteter, som vokser eksplosivt. Hvert eneste af disse minisamfund har lært sig den svenske lektie om at “stille krav” og vil blive betydelige kravsmaskiner, som dræner økonomien og den demokratiske samtale. Den svenske offentlighed har længe lidt under syriske tilstande: Meningskontrol anvendes som våben til at dølge kritiske røster.«. (Thomas Nydahl gengiver den i sin helhed.)

Swedes react to government’s decision to welcome Syrian refugees. Digital Journal spoke with a number of Swedes from various parts of the Nordic nation to gauge their opinion on the matter.

Halvdelen af Europas jøder overvejer at udvandre

Leder af Giulio Meotti

Political Islam is the latest totalitarian ideology chosen by Europe to move towards liquidating the Jewish people – and it is working….50,000 Jews have left France since 1990. [..]

40 to 50 percent of European Jews are considering alyah. Because they do not feel safe. And France is the most explosive example. Nathan Sharansky just landed in Paris to coordinate the departure of 800 French Jews. “I do not remember such a number of people interested in alyah since the days when Jews stood in line outside the Israeli embassy in Moscow”, Sharanski said from the French capital.

It is a peak of emigration which has not been seen since 2004, when during the Second Intifada Europe’s Jews suffered a wave of anti-Semitism and thousand of French Jews marched through the streets raising signs like “Synagogues brûlées, République en ranger”, i.e. synagogues burned, republic in danger. At stake is the famous relationship between Jews and France symbolized by the French Air Force jewel created by Marcel Dassault; by the father of the Constitution, Michel Debré; by Simone Veil, first president of the European Parliament; by Pierre Mendes-France, Minister of Economy in 1945, and by the socialist leader Leon Blum.

The Israeli government recently released emigration numbers. France tops the global list after Russia, Ukraine and Ethiopia. It is the “Aliyah Tapis Rouge”, emigration on the red carpet. In Paris, the Jews are advised to “walk in groups”, never alone. Better if above the kippah they wear a baseball hat. Half of the Jewish families in Villepinte, a proletarian suburb north of the capital, have left and the local synagogue, already burned down in 2011, is no longer able to set up the required 10-man quorum, called a minyan, for prayer.

Joel Mergui, historic leader of the Jews of Paris, has warned: “The mass migration is likely to clear the capital of the community”. It is a drama silenced by the French media: “Of the 600,000 Jews in France, only one third is in contact with the community and educates their children in Jewish schools. A third is about to be assimilated, and a third is on the fence”. 50,000 Jews have left France since 1990. But alongside real emigration, there is a new phenomenon which is difficult to count. That of the 30,000 French Jews who spend most of the year in Israel, but who have not yet taken out citizenship. 800 Jewish marriages occur every year in the town hall of Paris, but half of these are celebrated in Israel.

After the massacre at the Jewish school in Toulouse, in which a Muslim killed a Jewish rabbi and three children, Richard Prasquier, president of the Conseil des institutions représentatif juives de France (CIJF), stated that in France there is “an Islam of war” and he compared it to Nazism. Political Islam is the latest totalitarian ideology chosen by Europe to liquidate the Jewish people.

In view of declarations of genocidal intentions by Arab and Islamic groups, it is interesting to remember an observation by the Swiss theologian Karl Barth. Nazism, Barth said, “is … a religious institution of salvation. It is impossible to understand National Socialism unless we see it in fact as a new Islam”. Op-Ed by Giulio Meotti :Two Hundred Million Europeans See Israel as Nazi State


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 20 september 2013 - 11:16 - Svar

Ur Leder av Giulio Meotti:

…..….”Political Islam is the latest totalitarian (…..den senaste totalitära ideologin är väl än – multikulturalismens ideologi….?…. som i mångt och mycket är förespråkad av just judiska förespråkare I många europeiska länder,? Denna ideologi är INTE i lika hög grad förespråkad av olika europeiska befolkningar, (som om de hade blivit presenterade för alternativet och också tillfrågade om de var villiga för den saken, nog i mångt och mycket hade sagt ifrån om den saken…?), ideology chosen by Europé, (….vald av Europa och européer?….Det är ändå alltså ganska så tveksamt om den verkligen är vald av européer?…), to move towards liquidating the Jewish people , (? Verkligen…..det verkar snarare som att många européer upplever det som att det istället kanske då är politisk islam, och islamism, som uppfattas som varande – importerad – till att just mer eller mindre tillåtas utplåna just den europeiska civilisationen…och just européer- i första hand, och inte i första hand judar? Islam som har blivit hjälpta på traven att just kunna invandra till Europa i väldigt stora skaror av just många judiska förespråkare för just multikulturalism?…Denna – senaste totalitära ideologi – , som också många judiska förespråkare också sagt sig vilja stå i ledningen för, och att också judiska förespråkare har gjort uttalanden som vill mena att – Europa ännu inte har lärt sig att vara just mångkulturellt men att Europa nödvändigtvis måste lära sig den saken – …. – för att just inte gå under – (!?) …….så det är väl alltså då, enligt judiska utsagor, européerna själva som riskerar att – utplånas i första hand, och inte judar…, Om de inte vill – lära sig att anamma den nya totalitära ideologin – multikulturalism – ?)….– and it is working….50,000 Jews have left France since 1990”….

Jasså….?

Ja, det är ju i och för sig förståeligt att judar vill lämna när och om galningar tar sig för att utföra illdåd mot oskyldiga människor.

Men en fråga man kan ställa sig är:

Till vilket – hemland – skall de europeiska olika folken utvandra till när och om deras nationer inte längre kan upplevas som – hemma -?….

Cheradenine Zakalwe

Posted: 20 september 2013 - 11:19 - Svar

So Europeans end up being blamed for their own genocide, a genocide Jews have played no small part in creating through their promotion of anti-nationalist ideas. When the consequences of those ideas blow back in their faces, they incorporate the entire sequence of events into a ludicrous anti-European conspiracy theory.

The idea that Europeans have “chosen” to adopt Islam as a way of exterminating Jewry is as preposterous as the idea that Jews are stealing gentile babies and sacrificing them in bizarre Hebraic rituals. Yet while expressing the second idea would result in ostracism from the company of sane people, you can express the first, be received in polite company, and even get paid for it.

This article is anti-European hate literature. It is the final twist in the genocide being inflicted on us that we should be blamed for embracing our own destruction. Why are you, as someone who is resisting the consequences of the European Genocide, indulging and republishing this kind of nonsense?

The choice of the leaders

Posted: 20 september 2013 - 12:03 - Svar

Cheradenine Zakalwe:

They are right in so far as European leaders have chosen to do this and still choose it. They are only wrong in assuming that the Jews are the only target of those who desire absolute power, war and general destruction.

Even the Nazis long ago did not only hate the Jews, they hated and sought to destroy Europe too. They just began with the Jews. But it was also – just to give an example – Hitler’s express intention to kill all Slavs. That would at the time be about 300 million people in all. He “only” managed to kill about 30 million – in his wars etc. But he did try to commit several genocides at once – and it was also his plan to do away with the European Christian heritage.

Those who truly hate are never sated with one course only. They wish to eat us all.

  Bergfast

  Posted: 20 september 2013 - 13:43 - Svar

  ….”They are right in so far as European leaders have chosen to do this and still choose it”….

  Man kan då undra under vilkas press dessa europeiska ledare befinner sig?….
  Multikulturalismens diktatoriska diktat dikterar att någon kritik mot denna totalitära ideologi inte får förekomma?

  Skulle sådan kritik förekomma, så blir den som framför t ex kritiska synpunkter på invandringens storlek, genast bemött med anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

  Dvs. bemött med anklagelser om ondska och elakhet, dålig människosyn, allmän fientlighet och också med anklagelser och liknelser till det fanatiska och totalitära Tyskland, under andra världskriget.

  Dvs. till den hysteriska nationella socialismen, s.k. nationalsocialism, som såg fiender till nationens överlevnadsförmågor framför allt hos den internationalistiska och totalitära ideologin kommunismen, men också därmed mot många judar många gånger var just förespråkare för just den internationalistiska och totalitära ideologin kommunismen. Även romer och homosexuella sågs som fientliga element till nationens förmågor till överlevnad,

  Också gravt handikappade människor sågs som bärande på en börda och ett lidande inte enbart för sig själva, utan också för sina familjer och i förlängningen för nationen.

  De s.k. barmhärtighetsmord som utfördes gentemot gravt utvecklingsstörda människor, var Tyskland inte ensam om att utföra. Sådant beteende, om än i mindre skala, har förekommit i alla tider, där skadade och ofullgångna barn har satts ut att självdö, när de inte har avlivats inom hemmens väggar.

  Hela den vetenskapliga världen, inte minst också i USA, var inne på liknande tankespår kring lösningar på problemen med gravt skadade barn.,Att alltså försöka förädla befolkningarnas genetiska uppsättningar, genom att undanröja, t ex sterilisera eller på andra sätt föra undan gravt skadade människor från att kunna fortplanta sig.

  Att det föddes gravt skadade barn ansågs vara ett allvarligt lidande för alla inblandade. Man ville försöka råda bot på detta problem på olika sätt, vilket väl idag har utvecklats till att aborter utförs i en mycket stora omfattningar på foster som diagnostiseras med skador av olika slag. Detta som väl kan sägas vara i princip samma idéer som de som florerade i Tyskland under andra världskriget.

  Samtidigt pågår det idag en ständig kamp särskilt i det massmediala rummet, om att vara vackrast, klokast, mest intelligent osv., inom alltfler modelltävlingar och frågesporter av olika slag. Detta underhållningsfenomen i olika tävlingsformer, som ju egentligen kan likna det hysteriska hyllandet och elitistiska tänkandet i det nationalsocialistiska Tyskland, där förlorare sorteras ut från vinnare….

  ….”Even the Nazis long ago did not only hate the Jews, they hated and sought to destroy Europe too”….

  Nja, det som väl mest – hatades – vid tiden för andra världskriget, och som främst sågs som – fientligt – till just möjligheterna för nationen Tysklands självbevarande och överlevnad som just självständig nation, det var nog som sagt ändå främst den internationella kommunismen?

  Den internationalistiska kommunismen, som ju hade lagt Ryssland, m.fl. slaviska nationer under sig genom en blodig, våldsam och mördande revolution, och som verkligen hade totalitära världsherraväldeambitioner på sitt schema?

  Denna kommunism som många nationer i Europa vid den tiden såg som ett hot mot just nationers möjligheter till självbevarande och som just därför hatades av många. Den företräddes av många med judisk bakgrund. Många av judisk börd hade helt enkelt kanske sedan Karl Marx författat sitt Manifest, valt att sätta sin tilltro till denna internationella ism.

  Kommunismen som totalitär och överrationell ideologi hatas än idag av många genom sin människofientliga och just överrationella sidor, som i det godas namn utfört många mördande illdåd mot många människor.

  Denna internationalistiska kommunism från vilken också många av idéerna inom den nationella socialismen hämtade sina ideal och problemlösningar gentemot ovilliga och motsträviga medborgare, dvs. mot medborgare som betraktades som potentiellt fientliga medborgare, som därmed – hatades – eller sågs som just potentiella – fiender – mot nationens självförsvarsförmågor, eller också mot de kommunistiska idealen.

  Dessa motsträviga och antikommunistiska medborgare som då i Ryssland helt sonika sattes i arbetsläger, (som i Tyskland blev dödsläger), där många människor dog av umbäranden genom hårt arbete, undermålig mat och primitiva sanitära förhållanden. Kritikerna hade inte mycket att kunna sätta emot kommunismens fanatiska framfart. Förhållanden i de ryska arbetslägren skapade dödliga epidemier och dödliga sjukdomar där människor dog som flugor under vedervärdiga och omänskliga förhållanden.

  Även USA internerade i stora läger (dock inte arbetsläger eller omskolningsläger), amerikanska medborgare som var japaner under andra världskriget. Dessa japaner, som var amerikanska medborgare, sågs ändå som– potentiella hot – , eller som – potentiella fiender – , mot nationen, efter attacken mot Pearl Harbour och krigsutbrottet mot Japan.

   Bergfast

   Posted: 20 september 2013 - 14:06 - Svar

   Ps.

   Men som alla vet så stod ju det kommunistiska Sovjetunionen som segrare och vänner tillsammans med USA, efter andra världskriget.

   Det brukar ju heta att vinnarna skriver historien. Kanske därför att vinnarna ser helt enkelt historien från just sin synvinkel och ur sitt perspektiv.

   Förlorarna får stå med skammen av att ha förlorat. Förlorarna, såsom i alla – spel – , de visas ut, kanske till och med buas ut av segrarna (?), och deras lampor släcks ned…

   Ds.

Ole Burde

Posted: 20 september 2013 - 20:40 - Svar

Indtil nu har Sverriges Selvmord været en teoretisk profesi .
Nu er vi nået dertil , hvor det bliver de mere praktiske aspekter af et selvmord som træder frem ….. Hvis man først HAR besluttete sig til at DØ , kan det normalt ikke gå hurtigt nok .

  steen

  Posted: 20 september 2013 - 20:58 - Svar

  Det har du ret i. Der er f.eks. folk der beslutter sig for at drikke sig ihjel. En højst usikker og som regel pinefuld måde at dø på. Kan ikke anbefales efter hvad jeg har set i den genre..

BE

Posted: 20 september 2013 - 22:00 - Svar

Morani ya Simba

Posted: 22 september 2013 - 13:29 - Svar

” It is impossible to understand National Socialism unless we see it in fact as a new Islam”

Det er virkeligt slående hvordan folk I 1930erne, da de skulle prove at forstå hvad nazisme var, brugte islam som model. Her er to andre samtidige:

” Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredje Rige? Af de
foreteelser, som jeg i mit liv personligt har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden
og verdensanskuelse. (…) Selve Islams forestilling om paradis er skabt af en krigerfantasi, (…)”
Karen Blixen

” “Vi ved ikke om Hitler vil grundlægge et nyt islam. Han er allerede på vej. Han er ligesom Muhammed. Følelsen i Tyskland
er islamisk, krigslignende og islamisk. De er alle berusede af en vild gud”.
C. G. Jung

Det gør det umuligt ikke at overveje den omvendte sammenligning, ligner islam nazisme??, nu vi ved hvad nazisme gik ud på.

  Bergfast

  Posted: 22 september 2013 - 22:41 - Svar

  ….”De er alle berusede af en vild gud”….

  Och skulle då den s.k. västvärlden egentligen kunna avsvära sig själv samma, eller liknande, slags – berusning – ?

  Att alltså kunna frånsvära sig att också själva vara ….”berusade av en vild gud”?….

  Det första Amerikanska inbördeskriget, på 1700-talet, det s.k. frihetskriget, var nog ganska så blodigt…
  Det andra Amerikanska inbördeskriget, (1860-talet, (-61-65)), dog omkring 600 tusen amerikaner…. Om inte mer…. Oräkneliga s.k. civila ingår kanske inte i den siffran…

  I Europa har förekommit en mängd krig.
  Hundraårskriget England – Frankrike.
  Trettioåriga kriget.
  De vedervärdiga revolutionerna, både den franska och den ryska, med halshuggningar och massmord på löpande band.

  Det vedervärdiga 1:a världskriget, och det ännu mer vedervärdigare 2:a världskriget…

  Det verkar som om krigsberusningar av ”en vild gud”, är ett relativt allmänt fenomen?

  I de flesta olika befolkningar?

  I stort sett i de flesta olika tider….

anno

Posted: 22 september 2013 - 21:03 - Svar

– Politiken om Södertälje og flygtninge:

Södertälje kæmper med syrisk flygtningestrøm
Internationalt 22. sep. 2013 KL. 19.14

“Alle synes jo det samme her i kommunen. At der er for mange, at det ikke går, at vi ikke kan følge med og tage hånd om dem, som bor her. Det synes selv minoritetsgruppen. De ville så gerne kunne sige nej, når nogen ringer fra Syrien og spørger, om de kan bo hos dem. De har brug for en anden lovgivning, så de kan fortælle, at de vil bryde loven, hvis de modtager dem. Mange kommer jo til mig og siger: ’Søde, tag nu ikke imod flere, det går jo ikke mere’. Og jeg siger, at jeg er chanceløs. Det er kun regeringen, som kan påvirke det her«, siger Boel Godner.”

“Med det argument har hun placeret sig som en skarp kritiker af den borgerlige svenske regerings indvandringspolitik. Men hun er samtidig enig i Sveriges generelt generøse indvandringspolitik.

»For mig er det en selvfølgelighed at bevilge beskyttelse til mennesker, som flygter fra krig. Jeg synes ikke, vi er naive, vi er solidariske og føler for mennesker, som er på flugt«.”

ht tp://politiken.dk/udland/ECE2083356/sdertlje-kaemper-med-syrisk-flygtn ingestroem/

Leave a Comment