26
sep
Seneste opdatering: 27/9-13 kl. 2155
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

lena-adelsohn-liljerothI Sverige er der jo knæsat den holdning, at indvandrings- og islamkritikere i virkeligheden er ‘antidemokrater’. De er i konflikt med landets grundlæggende værdier, dets ‘värdegrund’. (Hvis Danmark har en ‘värdegrund’, så er det ikke noget vi bærer i knaphullet.) Der er ingen andre samfund i Europa , der mener noget så vanvittigt, selvom Norge har en rem af huden. Hvordan kan det være?

Sverige er et kollektivistisk samfund, der gennem århundreder har opbygget en konformitet, som har tjent det godt. Det var praktisk når man skulle samle forråd til vinteren eller brække tonstunge klipper op for at dyrke en mark, at folk mente det samme samtidigt. Nu er landet imidlertid blevet ‘mangfoldigt’ og demokratisk, men landets sjæl lever stadig i forgange århundreder: Derfor er det i virkeligheden suspekt at være uenig, uenighed er ‘antidemokratisk’ (oversat: det splitter fælleskabet) trods det, at demokrati netop er en måde at administrere uenighed på. Den svenske psyke behøver slet ikke et demokrati.

Sådan havner man i det vitterlige vås, at dissens er udemokratisk, der dog har en betydelig sidegevinst: Hvis man kan dømme politiske modstandere ud så nemt, slipper man lange diskussioner og for at forholde sig til besværlige ting som kultur og statistikker over økonomi og kriminalitet, man behøver ikke forholde sig til virkeligheden. Det er vældig tidsbesparende for dovne og hovne mennesker.

Det er af samme grund, man kan mene, at det er kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths demokratiske sindelag, der ikke stikker ret dybt. Der er intet der er hende modbydeligere end ‘mangfoldighed’ og ‘forskellighed’. Lige under polituren har hun et urfjeld af svensk folkesjæl: Vi holder sammen eller du bliver udelukket af flokken, som det er sket for så mange andre svenske dissidenter fra fagforeningsmedlemmer til kunstnere, rigtige kunstnere ikke artister. At man overhovedet kan være dissident i et demokrati, siger i virkeligheden det hele. Den nationaldemokratiske Nya Tider er med danske øjne ikke videre ekstrem, der har en let odeur af den sædvanlige svenske antipati mod jøder og Israel, der giver hele nationen så mange skyldfølelser, at de opfører sig underligt. Iøvrigt har masseindvandringen ingen demokratisk flertalsforankring, det er allerede der, det hele løb af sporet. Der skal stadig mere totalitære metoder til for ikke at få afsløret et politisk total- haveri. Svensk ikke-debat er kluntet damage-control udført af….ikke-demokrater. Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd

Rätten att yttra alla typer av budskap, även antidemokratiska, skyddas i grundlagen. Men att få presstöd är ingen rättighet som tillkommer samtliga tidningar. Min uppfattning är klar: Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Det skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför Presstödsnämndens beslut om presstöd till högerextrema Nya tider. Sverige ska vara ett tolerant och humant land, med mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och rättigheter. I detta ligger acceptansen för att vi är olika. Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd

Lad syrerne blive i deres egen kulturkreds

Det indlysende er naturligvis det sidste asylindustrien (hvortil hører næsten hele den svenske rigsdag og hele pressen) kommer i tanker om. Blandt fordelene for dem ved ikke at komme til Vesten, nævner Daniel Pipes at de undgår:

Hunde som kæledyr, Et svinekødspræget køkken og et socialt samvær gennemsyret af alkohol, Upassende klædte kvinder, ballet, skønhedskonkurrencer hvor deltagerne er iført badedragt, singlekvinder som bor alene, kønsblandet badning, dating og lovlig prostitution. Lesbiske barer, homoseksuelle pride-parader og homoseksuelle ægteskaber. En afslappet holdning til hallucinogener. Blasfemiske romaner, politikere som er imod Koranen, organisationer for frafaldne muslimer og en præst, som gentagne gange i fuld offentlighed afbrænder Koraner.

Selv undgår vi naturligvis endnu mere muslimsk kaoskraft, at sende vores børnebørn i krig og statsministre som Thulesen Dahl, Wilders og Le Pen. Daniel Pipes fra Let Refugees Remain in Their Own Culture Zones:

Pausen i krisen om kemiske våben giver mulighed for at vende opmærksomheden mod den kolossale strøm af flygtninge, som forlader Syrien, og genoverveje nogle af de fejlagtige forslag vedrørende deres fremtid.

Omkring en tiendedel af Syriens 22 millioner indbyggere er flygtet ind over en international grænse, de fleste til nabolandene Libanon, Jordan og Tyrkiet. Da disse lande er ude af stand til at håndtere dette, har deres regeringer begrænset adgangen, hvilket har skabt international bekymring for syrernes tilstand. FN’s højkommissær for flygtninge, António Guterres, foreslår, at hans afdeling (citeret i Guardian) “forsøger at genbosætte ti tusinder af syriske flygtninge i lande, som har bedre råd til at rumme dem,” ihukommende det irakiske genbosættelsesprogram efter 2003, hvor 100.000 irakere blev genbosat i Vesten. Også andre ser instinktivt mod Vesten for at finde en løsning; USA’s Konference af Katolske Biskopper har for eksempel opfordret de vestlige stater “til at gøre mere” for de syriske flygtninge.

Appellen er blevet hørt: Canada har tilbudt at tage 1.300 syriske flygtninge og USA 2.000. Italien har modtaget 4.600 syriske bådflygtninge. Tyskland har tilbudt (og er begyndt at modtage) 5.000. Sverige har tilbudt asyl til de 15.000 syrere, som allerede befinder sig i landet. Lokale grupper forbereder sig på en betydelig tilstrømning overalt i Vesten.

Men disse tal blegner i forhold til en befolkning, som tælles i millioner, hvilket betyder, at Vesten ikke alene kan løse det syriske flygtningeproblem. Desuden er mange i de vestlige lande (især europæiske lande som Holland og Schweiz) trætte at tage muslimer ind, som ikke vil assimileres, men i stedet forsøger at erstatte vestlige sæder og skikke med islamiske lovregler, shari’a. Både den tyske kansler, Angela Merkel, og den britiske premierminister, David Cameron, har kaldt multikulturalismen, med dens insisteren på alle civilisationers lige værd, for en fejltagelse. Og hvad endnu værre er, fascistiske bevægelser så som Golden Dawn [Gyldent Morgengry] i Grækenland vokser.

Og mange flere muslimske flygtninge er sandsynligvis på vej. Ud over syrerne, omfatter disse bangladeshere, pakistanere, afghanere, iranere, irakere, libanesere, palæstinensere, egyptere, somaliere og algeriere. Andre nationaliteter – for eksempel yemenitter og tunesere – vil snart kunne slutte sig til deres rækker. Heldigvis er der en løsning for hånden.

For at anbringe syrere i “lande som har bedre råd til at rumme dem,” som Guterres så elegant udtrykker det, behøver man blot at vende blikket væk fra det kristent dominerede Vesten og mod de kolossale, tomme vidder i det eventyrligt rige kongedømme Saudi-Arabien, samt de mindre, men for nogles vedkommende endnu rigere stater Kuwait, Bahrain, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. For nyankomne er disse lande (som jeg under ét vil kalde for Arabien) langt nemmere at blive hjemsendt til Syrien fra end fra f.eks. New Zealand. At bo der betyder også, at de ikke skal udholde et langvarigt frostklima (som i Sverige) eller lære et vanskeligt sprog, som kun tales af få, som f.eks. dansk. Lad flygtninge forblive i deres egne kulturkredse (Syrian refugees on the way to Sweden attacked)

Se også fra Sverige, hvor fri indvandring faktisk er på tapetet både i teori og praksis

Fri migration kränker medborgarens rättigheter

DN:s Lena Andersson hävdar att det inte finns några andra argument mot fri migration än de som är bundna i ”blod och jord”. Hon skriver att viljan att ge ”våra egna” ett värdigt liv är ett uttryck för en obehaglig gemenskapsteori. Hur det än är med den saken så tycks Andersson glömma bort en av grundbultarna i det moderna samhällsbygget; samhällskontraktet mellan stat och medborgare. Häri ligger det principiella argumentet mot fri migration som hon efterfrågar.

Det som ingen tycks ta upp i samhällsdebatten när det gäller frågan om migrationen till ett land och deltagandet i dess sociala förmåner är existensen av det samhällskontrakt som delvis är reglerat i lag och delvis finns i den politiska traditionen. Den ekonomiska aspekten av detta samhällskontrakt stipulerar att medborgarna i Sverige, genom inbetalningar till statskassan i form av inkomstskatter, mervärdesskatter o.s.v. kvalificerar sig och sina närstående till förmåner som skola till barnen, sjukvård, pensioner och äldrevård. Det finns dock en bred konsensus att det ur denna pott ska gå summor till förmån för de som inte själva kan bidraga till systemet, internationell solidaritet och ett hanterbart mottagande av politiska flyktingar. Detta ifrågasätts inte av mig och flertalet svenskar vill också ha det så. Mons Krabbe


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Prudentius

Posted: 26 september 2013 - 16:42 - Svar

Har den svenske syge desværre ikke lidt dybere og mere vidt strakte rødder??

Lige præcis den her med at undergrave og censurere demokratiet i demokratiets navn og udskamme og oversværte sande demokrater som onde “populister”, “racister” og “højre-ekstremister” kender vi jo så godt i hele Vesten.

Som fascismen har fået sine genfødsel i den voldelige anti-fascisme/anti-racisme, har den gamle anti-demokratiske tradition fundet sin reinkarnation i de selvudråbte verdensborgeres skole af teknokratisk fåmandsvælde og asocial arrogance, der i rettighedernes og anstændighedens navn umyndiggør deres medborgere, reducere dem til tiggerstaven, og misbruger magten til utopiske sociale eksperimenter.

Christopher Lasch kaldte det “Eliternes forræderi og oprøret mod demokratiet”. Jeg kalder det “same shit, different assholes”.

  Prudentius

  Posted: 26 september 2013 - 16:44 - Svar

  Og så er de måske slet ikke så “different” endda.

  steen

  Posted: 26 september 2013 - 16:53 - Svar

  jo, og det du nævner der er almindeligt overalt. Sverige er godt af pædagogiske grunde fordi så meget er drevet ud i det ekstreme. Danske universitetsgenusser og AFA er kan godt pakke sammen: Sverige er størst og bedst. 🙂

  Sarazzin kan skrive, at Tyskland afskaffer sig selv, det dog dog stadig ude i fremtiden. I Sverige er det delvist virkeliggjort.

   Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

   Posted: 26 september 2013 - 17:25 - Svar

   “…der er almindeligt overalt…”

   Ja, en hypotes är att orsaken till det skulle kunna vara att det inte är fråga om idéer som har spritt sig organiskt “bottom-up” från individ till individ, från universitet till universitet, från tidningsredaktion till tidningsredaktion, utan att det är fråga om mycket väl definierade och beprövade principer och ett centralt beslutat systematiskt arbetssätt som har införts “top-down world wide”, enligt paragraf 1a i handboken för intellektuella världsrevolutionärer/kuppmakare.

   Redan Komintern fanns överallt, andra, tredje och fjärde internationalerna också. Liksom KGB och Stasi (ja, snudd på). Sovjets och DDRs partiskolor utbildade många blivande västpolitiker i konsten att strypa en borgare med en tvinnad halvsanning.

   Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

   Posted: 27 september 2013 - 12:38 - Svar

   Som danska intellektuella känner ni förstås redan till fallet, men annars skulle jag föreslå att ni googlar lite på “Joergen Dragsdahl”. Jag kan inte påminna mig att jag har sett det på bloggen tidigare.

    Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

    Posted: 27 september 2013 - 13:31 -

    …å en till bara:

    Jag kan inte själv svara för riktigheten i uppgifterna men det är oerhört intressant att ta del av Wikipedia-artiklarna om Dragsdahl och Jakob Scharf. Notera särskilt spänningarna inom PET-organisationen, hur förutvarande PET-chefen Ole Stig Andersen lämnade ett vittnesmål till Dragsdahls nackdel, tvärtemot nuvarande PET-chefen Scharfs vittnesmål angående dokumenten.

    http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Dragsdahl

    Notera också uppgiften om Scharfs sommarprogram i radion:

    http://da.wikipedia.org/wiki/Jakob_Scharf

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 26 september 2013 - 17:07 - Svar

‘Yttrandefrihet är bra så länge alla yttrar samma sak’ :

…men nu rör det lite på sig i journalistleden. Hanne Kjöller är antagligen en av de hederligaste journalisterna på toppnivå i Sverige. Nu tar antihumanisterna till storsläggan för att krossa henne som journalist och person. Anledningen? Hon vill informera allmänheten om hur journalister kan använda halvsanningar för att bedriva desinformation. Ja, så där i allmänhet alltså, i rent pedagogiskt och demokratistödjande undervisningssyfte för att lära allmänheten att känna igen en lögn som till förvillelse kan se ut som en sanning.

I antihumanisternas ögon har hon blivit en extremt farlig fiende som riskerar att göra deras tyngsta vapen obrukbart.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=565741 7

Voldposten

Posted: 26 september 2013 - 17:07 - Svar

Hvis “Snaphanen” skal have statsstøtte, kommer du nok til at lægge stilen en anelse om, kære Steen. 😉

  steen

  Posted: 26 september 2013 - 17:17 - Svar

  Det anede mig. Penge kan købes for dyrt. 🙂

HH

Posted: 27 september 2013 - 11:23 - Svar

Så sant skrivet! Det här har jag kämpat mot hela livet och först på ålderns dar märkt att jag faktiskt inte är svensk utan – svansk. När man är svansk är man förstås även svensk till börden, men man ser sitt land på ett annorlunda sätt. Och man märker ganska snart att det som kollektivt uttalas som en rimlighet, en sanning, aldrig kan diskuteras. Det är riktigt det som sagts ovan – den kollektiva målbilden har sina goda sidor. Men den har… ja, ni förstår vad jag menar. “Alla ska med”, som Göran Persson utslungade. Men om jag inte vill?

I Sverige har man aldrig förstått skillnaden mellan orden värde och värdighet. Jag ska inte gå in närmare på detta och har skrivit mig trött på orden. Men det är bra, utomordentligt bra att en dansk syn på Sverige kommer fram. Även om vi har likheter så finns olikheterna där. Faktiskt tror jag att en almindelig dansk bättre förstår ordet demokrati.

Till sist en rad till denna Liljeroth som vill sälja ut allt vi har av historia – låt bli att ge presstöd. På min tid var tidningarna burna av en politisk eller annan linje. Presstöd fanns inte. Och varför ska det finnas presstöd? Nyss talade jag men vän som prenumererat på Dagens Nyheter. En gosse vid namn Wolodarsky – som tydligen är chefredaktör och skriver dumma ledare=följer flocken) hade uttalat sig om på ledarplats hur Syrien skulle tas om hand. Vi ska slåss där! Tjusigt. Min vän sa upp prenumerationen…

Bergfast

Posted: 27 september 2013 - 16:27 - Svar

Vad är det man från politiskt och journalistiskt håll egentligen säger när man talar?…

– ”Vi, som är goda, vi kan tillåta oss, för den goda sakens skull, just för att vi är goda, att diktatoriskt diskriminera. Dvs. vi kan tillåta oss att hatiskt nedvärdera, stämpla med epitet, håna, förlöjliga, utesluta ur fackföreningar, avskeda från tjänster och offentligt kritisera, ja, även fängsla, alla som offentligt uttalar någon kritisk synpunkt mot några som helst….. minoritetsgrupperingar……, eller mot invandringspolitiken, mot islam, mot feminism, mot judendom och mot vedertagna historiska förklaringsmodeller på skeenden och händelseförlopp under andra världskriget, mot homosexuella, mot romer, mot samer eller mot någon annan……… minoritetsgruppering..…… inom en nation. Dessa diktatoriska diktat och dikterande censur är god och för en god sak, därför att vi är goda. Vi är goda för att vi är för alla människors lika värde och för demokrati och för yttrandefrihet.

Ni andra däremot som vill censurera och diskriminera, dvs., precis som vi, och som vill försöka nedvärdera, stämpla med epitet, utesluta ur fackföreningar, avskeda från tjänster, eller fängsla, de som offentligt uttalar hån, kritik mot, förlöjligande mot, kränkningar mot, hat mot osv., några representanter från….. en majoritetsfolkgruppering….., t ex svenskar och svenskhet, eller danskar och danskhet, norrmän och norskhet, fransmän och franskhet, engelsmän och engelskhet, Italien och italienskhet osv., ni är onda.

Detta är så även om ni säger att ni är för demokrati, att ni är för yttrandefrihet och att ni också är emot politisk diktatur och också är emot politiskt våld, och även om ni också anser och menar att hela mänskligheten föds likvärdigt till digniteten människa.
Ni är ändå onda, om ni som just tillhörande… …en majoritetsbefolkning …… i t ex Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Italien, Grekland, Spanien, Rumänien, Ungern, Polen, Finland, England osv., uttalar några som helst krav eller önskningar om att vilja införa begränsningar mot den diktatoriska diskrimineringsrättigheten att i respektive lands offentlig rum och offentliga press, och inom politiken, självklart äga en rätt att få kritisera, kränka, håna, hata, förlöjliga, diskriminera, nedvärdera, stämpla med epitet osv. vid behov alla representanter från varje (Europeiskt) land´s…… majoritetsbefolkningar”…….…??….

(Dvs. …Majoritetsbefolkningar kan aldrig i praktiken vara beskyddade av lagen om Hets Mot Folkgrupp, HMF…?)

  Bergfast

  Posted: 28 september 2013 - 07:22 - Svar

  Ps.

  Korrigering:

  …Förbud av kritik mot…multikulturalism….var kanske vad som gällde, (inte av invandringspolitik…)

  F.ö. när det gäller att få lov att fälla nedvärderande omdömen om s.k. ….majoritetsbefolkningar…. i respektive nation i Europa, ex:

  – “Det ursvenska är bara barbariet”…(?)

  -“Midsommar och sådana töntiga saker”….(?)

  -“Strukturell elakhet och ondska,(dvs. rasism och främlingsfientlighet), (underförstått finns endast hos….just det… majoritetsbefolkningar…)”…

  Osv..osv.

Britta Due Andersen

Posted: 27 september 2013 - 18:35 - Svar

Ytringsfriheden er vigtig, synes medierne at mene – i alle tilfælde når det er en by i Rusland. De der halvnøgne “kattepiger” er meget omtalte. De kan ikke lide Putin, det kan vi heller ikke, så de er mediernes darlings. Og tilmed kan de dermed lufte deres kærlighed til den frie tale.

Da Capo

Posted: 27 september 2013 - 19:01 - Svar

Kulturministerns senaste: Invandringskritiska tidningar bör inte få presstöd.

http://debatt.svt.se/2013/09/26/antidemokratiska-tidningar-bor-inte-fa -statsstod/
482 kommentarer

  Marit

  Posted: 27 september 2013 - 23:26 - Svar

  Ingen tidningar bør få presstød, før de begynner å skrive sanning. (Sverige og Norge).

HH

Posted: 28 september 2013 - 15:56 - Svar

Grannen bjöd in på TV-sejour. Det var SVT:s Kunskapskanalen som visade ett BBC-program om italienska, klassiska trädgårdar. Som vanligt från BBC ett förnämligt aktstycke med mycket historia och fantastiska trädgårdar och parker. Man slås verkligen av det begåvade italienska hantverket. Vad människor kunnat och kan! När man ser denna rikedom från diverse håll i Italien – jag har varit där flera gånger – den enorma historien och dess avlagringar och kulturlandskap kan jag inte fatta att det som en gång var Romerska riket tappat så enormt i inflytande. Kanske bäst det, någon säger. Eller som en italiensk författare sa: italienare blir aldrig vuxna.

Det här är bara inledningen till vad som kommer. Jag bad min generöse vän titta in på SVT-kanalerna. Han gjorde ett svep. Herredumilde! I någon kanal stod ungdomar och skrek i mikrofoner, annars var det så obegåvat och dumt i de andra att vi stängde av för att istället prata om det vi sett och beundrat på Kunskapskanalen.

Var det bättre förr? Jag har ju ingen TV så jag kan inte jämföra i stora stycken. Men visst minns jag TV-teatern med sina fantastiska föreställningar. Vart tog programpunkten vägen? Var är alla våra skådespelare?

Min granne meddelar i lönndom att han ska skaffa en parabolantenn så han kan ta in andra stationer. Diabol-antenn var det någon som sa.

F ö orkar jag inte med den svenska förda politiken längre. Nyss läste jag om en man i 70-årsåldern som inte fick plats på akuten utan dog i väntan på sin behandling. “Vi har inte råd med fler platser”, som det heter. Var är alla pengar?

Leave a Comment