16
okt
Seneste opdatering: 16/10-13 kl. 2130
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Sveriges statsminister slår igen fast, hvad der mere er en psykologisk tilstand end et politisk standpunkt. Lad os se, hvem der ender med at være isoleret. Tendensen i Europa skulle ellers ikke være til at tage fejl af. Man kan se den nedenfor, men også Tobbe Medieblog sammenfatter den for tiden og er nået til Frankrig. Hele det svenske politiske spektrum minder om de Radikale: “Hvis vi mener noget andet end befolkningen, er det et særligt tegn på, at vi har ret. Ellers giver’elite’ jo ingen mening.” (Når udlændingeandelen i Sverige i interviewet opgives til 15%, betyder det udenrigsfødte, den sædvanlige, statistiske sminke. Den virkelige andel nærmer sig 25%, og den vil passere 50 % i midten af århundredet.)

Reinfeldt er blevet et gidsel af 40 års svensk udlændingepolitik. At vende om nu, vil være tilbagetoget fra Moskva – ikke for Sverige – men for hele den medie-politiske klasse. Den personlige selvopholdelse vejer tungere, og der vil ikke forekomme nogen ændring af kursen, med mindre de nuværende ledere helt fjernes. Det står ikke i kortene for 2014 valget.

“Yes but I will not as we have seen in other parts of Europe.We will not use their[SD] language, we will not give them influence. We will isolate them, and say we believe in our open model. I made an agreement with my four party centre-right coalition with the Green Party which is liberal and open on these issues, saying that we should have even more open alternatives for people who want to work in Sweden. We probably have the most open system for labour migration in the world which you can see in the world and its actually working. We have a large increase people with both low skills and high skills coming into the Swedish labour market. This is also showing now in our figures, a growing part of the workforce which is actually born out of Sweden.”

“We will isolate them from influence because the only influence they are interested in is where they want to hit on immigrants and I don’t believe in those kind of political answers.” Frerik Reinfeldt, interview.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Robin Shadowes

Posted: 16 oktober 2013 - 13:03 - Svar

Sverige är i sanning världens störste galehus.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 16 oktober 2013 - 13:07 - Svar

“Lad os se, hvem der ender med at være isoleret.”:

Svaret kom innan frågan ställdes:
Om nu Reinfeldt har som målsättning att ställa sig neutral mellan sig själv och Al Qaida, så verkar det i alla fall inte vara tillräckligt för alla. Så här radikaliserade har vanliga fromma och ansvarstagande socialdemokratiska landstingsråd i den socialdemokratiska mittfåran blivit, enligt egen utsago som ett oundvikligt resultat av Reinfeldts politik. Man kan nästan tro att det är en revolution von oben som ligger och pyr snarare än ett folk som reser sig:

http://www.expressen.se/nyheter/s-politikern-hotade-reinfeldt-pa-faceb ook/

JensH

Posted: 16 oktober 2013 - 13:13 - Svar

Er jeg den eneste der i disse dage tænker på filmen “Der Untergang” når jeg ser Reinfeldt’s krampagtige forsøg på at opretholde illusionen om det tusind-årige multikulti-samfund??? Findes der nogen andre Europæiske regerings-ledere, der i disse tider så uhæmmet og vulgært ville prise deres lands ‘åben ladeport’-politik???

Peter Andersen

Posted: 16 oktober 2013 - 13:18 - Svar

Det er underholdning på højt plan. Reinfeldt har malet sig op i en krog han ikke kan komme ud af. Lige om hjørnet lurer syriske tilstande som han ikke kan gøre en skid ved.

Enten må man håbe svenskerne åbner øjnene og giver ham og alle de andre tosser sparket – eller også må man se frem til dagen, hvor selv han bliver nød til at spurte mod højre!

Helst ville jeg virkelig gerne se det sidste ske – men kan svenskerne virkelig godt vente på det?

  steen

  Posted: 16 oktober 2013 - 13:26 - Svar

  Hold øje med Migrationsverket – pt. ser det ud som om, sammenbruddet kommer derfra, men ikke lige med det samme.

  Først vil de inddrage skoler, gymnastiksale, oprette teltlejre osv. Men i løbet af et år eller to

  Rekordmånga asylsökande just nu

  I Östergötland har 1400 personer sökt asyl hittills i år och totalt har 39 000 personer ansökt om asyl i hela landet. – Vi har aldrig haft så många tidigare i Norrköping. Vi har olika prognoser, det kan komma uppåt 65 000 personer till Sverige i år som söker skydd, innan årets slut.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=567655 6

  Det er små 50.000 asylsøgere i år + 40.000 familiesammenførte. Hvor mange, som anerkendes er ligegyldigt, da resten bliver i landet alligevel inkl lægebehandling og skolegang.

   PFEP

   Posted: 16 oktober 2013 - 15:15 - Svar

   Efter valget 2014 kommer med al sandsynlighed svenskernes sommerhus “torp” at rekvireres.
   Sverige skraber allerede bunden i boligspørgsmålet, i dag anvendes jo alt fra campingpladser, alderdomshjem og Gud ved hvad som nødløsninger.
   Det findes desuden risiko at mennesker med store boliger kan tvinges indlogere boligløse indvandrere.
   Dette er allerede formuleret i svensk lov.

Zenith

Posted: 16 oktober 2013 - 14:06 - Svar

Jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til tanken om dette mon er resultatet af en ekstraordinært svag nationalkultur, eller om det “bare” er den politiske kultur, som er korrumperet i ekstrem grad.
Graden af foragt for sig selv som land og kultur er et historisk tilfælde i sig selv.

Det er sket som et resultat af en uhørt succes med at plante idéer af fremmed herkomst (multikulturalismen) i hovedet på folk. Men for at det skal lykkes så godt, som det er sket i Sverige, må man jo være særligt godt egnet til at modtage disse idéer.

Imidlertid forholder det sig jo på nuværende tidspunkt sådan, at det ikke kun er eliten, som har taget idéerne til sig, men også store dele af befolkningen. Spørgsmålet er så, hvad kausalitetsforholdet er.

Er det en svenskfjendtlig, kosmopolitisk elite, der har præget den svenske befolkningen til at underkaste sig denne elites værdier og ønsker, eller er eliten virkelig en realistisk afspejling af befolkningen? I det sidste tilfælde må man da pege på en særdeles svag nationalkultur – i virkeligheden en kæmpe identitetskrise. Man er ude af stand til at definere, hvad der er svensk.

Personligt kender jeg ikke svarene, men kan observere lidt af det samme i Danmark – manglen på en stærkt defineret nationalkultur, eller snarere besiddelsen af en mere og mere udvandet nationalkultur. Dette gør at vi kun har et svagt, eller slet intet, modsvar til at samfundet langsomt ændres radikalt af fremmede kulturer. Der er ingen buffer til at svare igen på fremmedes krav om ændring af samfundet, i stedet reagerer vi ad hoc – splittet, og ofte uden fornuft.

“Uden fornuft” er for mig en art selvbedrag, en mere eller mindre bevidst tilsidesættelse af fakta og ens beslutningers konsekvenser. I stedet forføres man af følelser. Fornuft er den naturlige, rationelle selvopretholdelse, opretholdelsen af det nationale fællesskab og identiteten – samfundets lim.

Der er flere lande i Europa som stadig drives af fornuft, herunder Ungarn og Schweiz, og går vi uden for Europa – endnu flere, bl.a. Japan. Forhåbentlig breder denne fornuft sig til flere lande, efterhånden som det går op for folk, at de er blevet forført af endnu et politisk eksperiment i rækken.

  Peter Andersen

  Posted: 16 oktober 2013 - 14:49 - Svar

  Der er såmænd bare tale om socialisme. Først nedbryder man alt, for så at bygge det op igen. Når man vil nedbryde noget, er selvhad en vigtig ingrediens. “Alt hvad vi gør er dårligt”, “Vi har ingen kultur” og “Vi er bare en flok småfacister eller racister”.

  Når man så skal bygge op igen, er der ingen ende på nationens (læs: socialismens ) evner, muligheder og lyksaligheder.

  Det bedste værn er, at begynde at tale om hvad det lige er der er så godt ved “de andre”. F.eks. “Ikke alle kulture er lige gode – nogle er bedre end andre”.

  Angrib i stedet for at forsvare. Spørg alle Mona Salin’erne hvad der er så godt ved arabisk/muslimsk kultur. Lad dem definerer lortet og blive godt og grundigt til grin og sig så: “Det gode ved vores kultur er, at vi kan grine ad hinanden!”

  kurt Rosenstrøm

  Posted: 16 oktober 2013 - 15:02 - Svar

  Her er i hvertfald en uddybende forklaring fra min bog på det mindre danske vanvid og som jo også er dækkende for det absurde større svenske vanvid.

  Man kan sige, at der i samfundet findes en hegemonisk ideologi som er den politiske og den herskende elites ideologi. Dvs. en ideologi der har sat bestemte kernebegreber i centrum og derved sætter rammerne for, hvordan den politiske virkelighed skal forstås. Denne ideologi legitimerer eliten ved at fremstille en eksisterende magtfordeling som naturlig. Er mennesket derfor underlagt den herskende ideologi, ser det ikke sine ‘virkelige’ (objektive) interesser.
  Ser vi nu på de mennesker, der styrer ideerne omkring kulturen, kan man godt sige, der objektivt set er en erkendelsesfremmende forbindelse mellem interesse og mål. Det multikulturelle samfund er af det gode, og andre forestillinger er forkerte. Eller sagt på en mere direkte måde: Kultureliten forsøger systematisk at få kontrol over bevidstheden om den multikulturelle udvikling ved at gøre disse tanker politisk korrekte. For befolkningen er jo normalt stærkt præget af de historier og traditioner, som den har fået ind med modermælken, så der foregår med andre ord en massiv ideologisk påvirkning fra den herskende elite i synet på historien og det nationale.
  Det kunne fx være en tilfældighed, at sociologer sammen med andre forskere på universiteterne med få hæderlige undtagelser er tavse som graven overfor den kulturelle udvikling og Islams udfoldelse i Europa, hvis de da ikke direkte fordømmer dem, der kritiserer denne udvikling. Imidlertid er det ikke mere tilfældigt end at regnen løber nedad og Jorden drejer om Solen.
  En indgang til at forstå en sådan ubegribelig tavshed ligger i den humane idealisme, idet elitens forsvar for indvandring og multikultur altid bliver knyttet sammen med humane og anstændige tanker. Medmennesket står dem nær. Borgerrettigheder er universelle og bør være gældende for alle lande til enhver tid. Enhver grænse er af det onde, man skal ikke kun dyrke det nationale flag, og alle kulturer er lige gode. Samfundet bør derfor være multikulturelt og ikke monokulturelt. Et idealistisk og altfavnende kultursyn der har skabt en slags godheds ideologi, der udøver den sociale funktion at gøre befolkningen til gode mennesker. En ideologi som bruges til at banke befolkningen på plads i relation til multikulturen og indvandringen.
  Den herskende elite forsøger med andre ord systematisk at skabe det rette underlag for korrekt human og politisk tænkning. Det kan være avisredaktører, politikere, historikere og sociologer osv. En bred gruppe af mennesker der kan betegnes som den herskende elite og som har let adgang til medierne. Mennesker som vinkler kulturopfattelsen på den rette måde. Er den enkelte imod indvandringen af fremmede kulturer, har han eller hun et mørkt menneskesyn og tænker med stenalder hjernen. Et massivt pres hvor det nationale, flaget, danskheden og synet på historien bliver mistænkeliggjort i forskellige sammenhænge. Befolkningen skal forføres til at tro på, at Nationalstaten er ved at være fortid, for alle mennesker er født fri og lige, som der står i FN’s menneskerettigheds erklæring. Og derfor er grænser af det onde.

  JensH

  Posted: 16 oktober 2013 - 15:10 - Svar

  “manglen på en stærkt defineret nationalkultur, eller snarere besiddelsen af en mere og mere udvandet nationalkultur.”

  Tjah, siden 68’er reform-pædagogikken har historie-undersningen jo stort set blevet skippet i det Danske skolesystem, og i det omfang eleverne hører om landet Danmark, så er det at landet ingen nationalhistorie har, og at al snak om at Danmark har en særlig og selvstændig national kultur er kunstig. Og derfor kan dem der kalder sig ‘Danskere’ naturligvis ikke gøre noget krav på det territorium man nu engang tilfældigt har valgt at kalde ‘Danmark’. Det skal være åbent for enhver der har lyst til at bosætte sig her, og enhver hindring herfor er derfor dybt uretfærdig. Venstrefløjen har siden slutningen af 1960’erne desværre sat sig på uddannelse, medier og kulturliv, og derfor ser du “en mere og mere udvandet nationalkultur”.

Zenith

Posted: 16 oktober 2013 - 16:48 - Svar

Jeg er enig i, at det er socialisme (anstændigheds- og humanismediskursen, som også Kurt nævner). Men det er kun socialisme rent værdipolitisk. Derfor er det for mig en forsimpling. Socialisme kan nemlig ikke forklare alt det andet.

Reinfeldt og hans slæng minder mig i høj grad om partier som Venstre og de Konservative – hyperindividualistiske, globalistiske (konventioner, m.m.), EU-frådende partier. Det harmonerer simpelthen ikke med at ville opretholde nationalstaten. Så kan man da være nok så højreorienteret, men i sidste ende er det, de repræsenterer jo ét skridt frem og to tilbage. I så fald er det en ny slags socialisme, en Ole Sohn’sk socialisme.

Det er snarere en form for grænseoverskridende neoliberalisme, køns- og ansigtsløst, hvor snævre, elitære økonomiske interesser har førsteprioritet. Her bliver masseimmigration et naturligt middel, der helliger ”målet”. Vi bliver økonomisk rigere, men saver samtidig den gren over, vi sidder på, ved at overdrage landet til EU og åbne grænser. Ergo, bliver det en jagt efter en kortsigtsgevinst, med store konsekvenser på langt sigt. Denne situation optrappes, når Bulgarien og Rumænien får fri adgang til EU efter nytår.

Dette vil kun betyde en øgning af den sociale og økonomiske dumpning, som Reinfeldt bruger som påskud for at lade Sverige oversvømme med indvandrere. Og der bliver vækst sat over demografi og egen kultur. Det er dette, som bekymrer mig dybt. Der er en fælles konsensus hos mainstreampartierne om at nedbryde nationalstaterne – men af hver deres grunde.

Britta Due Andersen

Posted: 16 oktober 2013 - 17:17 - Svar

Lige nu hørte jeg i P1 (orientering), at en 3del af de illegale flygtninge fra Eitrea (eller hvordan det nu staves) har krav på asyl, pga.tvungen ubegrænset militærtjeneste.
Det er bare så langt ude. I alle disse lande i 3.verden er der et hav af regler mv., vi ikke kan lide, men vi kan ikke redde alle fra umenneskelighed /uretfærdighed/fattigdom. Det er en uendelig historie.

  Peter Andersen

  Posted: 16 oktober 2013 - 21:39 - Svar

  Bare vent til de begynder at stikke af pga. sharia-love!
  Hvordan tackler vi så lige den?

   Bjovulf

   Posted: 16 oktober 2013 - 23:13 - Svar

   Ja, hvorefter de så i stadigt stigende grad prøver at indføre det her, som de ellers foregiver
   at være flygtet fra, sådan som vi allerede har set det i en hel del skræmmende eksempler.

Nadacomprende

Posted: 17 oktober 2013 - 01:02 - Svar

There is only one way to put an end to all this madness.

No surrender.

A. Lukas

Posted: 17 oktober 2013 - 08:12 - Svar

Statsministern, VI ska ta ifrån DIG ditt inflytande! Dina metoder hör inte hemma i en demokrati.

Du och ditt demoraliserade parti, som du egenhändigt förstört, hör inte hemma i Riksdagen längre. Ni ska bort!

Därefter vill vi att du reser så långt bort att vi aldrig hör talas om dig mer. FÖRSVINN!

HH

Posted: 17 oktober 2013 - 14:56 - Svar

På kvällarna har jag legat och läst Anatole France. Hans “Under almen” är en intressant redogörelse för varningar betr mångfald. Abbén i sitt samtal med filosofen uttrycker just detta: mångfald är en risk för enighet. Detta har jag haft klart för mig länge. Andra har det inte.

Men det intressantaste hörde jag i radio apropå utgrävningarna vid Uppsala högar. Just de där mystikomspunna högarna, kung Anes hög och andra fantasier. Nu har man funnit kranier av många döda hästar. Man har haft hästoffer. Och sett i senare svensk historia vet vi ju att äta hästkött har varit omspunnet av varningar. Förmodligen var de där den kristna tanken slog rot. Så att äta häst tycker vi fortfarande inte är riktigt.

Men de två kvittrande kvinnorösterna fortsatte. Den kvinnliga arkeologen berättade fängslande om någonting som liknade en ceremoniväg i närheten av högarna, någonting som på ett primitivare sätt skulle likna de romerska ceremoni-vägarna. Här var de tydligen gjorda omgivna med pålar, höga pålar – jättehöga som det sägs på det vanliga barnsliga sättet – som förmodligen pryddes med hästskallar.

Och det var precis här det glimtade till. Den kvinnliga reportern med sin ungflickröst blev plötsligt orolig. Ceremoniväg, hästoffer… fascistiskt kanske om någon tar upp den fallna manteln?

Så långt har det alltså gått. Vi kan inte längre urskilja vår svitjodska historia och sakligt undersöka den utan att ramla in på dagens spörsmål. Ska man dra ut konsekvensen av det sagda var tydligen dessa människor fascistoida! Usch och fy! Eller för att säga som jag hörde vuxna säga när jag var liten och någonting beklämmande inträffat: huga, huga. Eller huvva, huvva.

Jag undersökte orden senare och fick veta att det helt enkelt betyder “Huvet/Huvudet ligger!” Det massan skriade när bödeln gjort sitt hugg och delinkventens huvud rullade ned.

Som sagt, mångfald…

Leave a Comment