23
nov
Seneste opdatering: 24/11-13 kl. 1716
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

jimmie hitler

Illustration til leder i Nerikes Allehanda.Det bliver beskidt. Der er først valg om ti måneder, men det svenske medieparti har helt mistet kontenancen og er allerede i overdrive. For et år siden tegnede en anden avis Jimmie Åkesson som kakkerlak ved siden af en skadedyrsudrenser. Sverige er nået til hvor Danmark befandt sig i 1999, hvis man skal slutte efter Geoffrey Cains bog om pæne menneskers avistegninger af Pia Kjærsgaard: Ondskabens ikon. Ja, 1999, Sverige har været en tidslomme takket være pressens renholdningsselskab. De kan holde læserne rene, men ikke sig selv. Det bliver interessant hvor dybt de vil lade sig synke. Svensk fremmedpolitik ændrer sig ikke om så at Sverigedemokraterne skulle få tyve procent af stemmerne. Om Ondskabens Ikon skrev Torben Hansen ved genudgivelsen i 2006:

En ideologisk klasse af personer, der tænker – eller rettere føler – multikulturelt har været vant til at sætte den offentlige debats dagsorden. Monopolet blev dog brudt til sidst af et fungerende folkestyre. Dette ord er som bekendt dansk oversættelse af det græske ord demokrati, og ideologernes bekymring er, at folket alt for let forføres af racister og svinehunde til at nære forkerte anskuelser. Derfor bør det holdes på sikker afstand af politiske beslutninger, og derfor bør kun de, der har det rette sindelag, påtage sig at definere samfundsproblemer. Ideologernes hovedpine er, at et betydeligt antal af deres medborgere er erfaringsbundne og derfor under bestemte forhold kan finde på at stemme efter interesse.

France is on the brink of civil war, warns Le Pen

Frank­rike er på ran­den av opp­rør og kon­kurs etter mange tiårs feil­slått innvandrings- og han­dels­po­li­tikk, sier Front Natio­nals leder Marine Le Pen i et sær­de­les fritta­lende inter­vju med The Times. Lan­det risi­ke­rer etter hen­nes opp­fat­ning å bli her­jet og plynd­ret i noe som lig­ner en borgerkrig.

Marine Le Pen, 45, said that it would only take a spark to tip Europe’s second eco­no­mic power into vir­tual civil war — and that the trig­ger could be the vio­lent anti-tax demon­stra­tions taking place in Bri­tanny over the past month.

Pre­si­dent Hol­lande er svak, des­ori­en­tert og i lomma på Brus­sel, mener Le Pen.

She said: “François Hol­lande is just a pro­vin­cial sub-prefect who is well suited to his place in the Euro­pean Union — the boss of a tech­nocrat govern­ment who takes his mar­ching orders from Brussels.

“The trouble is that France is going to be put to fire and the sword. I think we are in a time of revolt. The French have the feeling that François Hol­lande has no idea of where he is lead­ing them.

Selv er hun i alle fall sik­ker på hva hun er imot:

She says that France and the rest of the Euro­pean Union was dri­ven to bank­ruptcy by the creed of free trade, the euro, open fron­ti­ers and the eth­nic mel­ting pot.

“Now that the dan­ger no lon­ger stems from com­mu­nism, the threat is coming from le ‘mon­dia­lisme’,” she says. “That means the sort of theory of the all-powerful mar­ket which will regu­late itself. It’s a form of tota­li­ta­ri­a­nism, a tota­li­ta­ri­a­nism of all-out com­merce. Immi­gra­tion is the child of this globalism.”

This has not­hing to do with racism, she insists.

Det er vans­ke­lig å vur­dere påli­te­lig­he­ten ved hen­nes vur­de­ring av Frank­ri­kes situa­sjon som nær despe­rat. Folk som obser­ve­rer lan­det har gjerne svært for­skjel­lige virkelighetsoppfatninger.

Det er utvil­somt harde tider, men man tar seg i å lure på om Le Pen ikke smø­rer litt vel tykt på for selv å frem­stå som nasjo­nens mulige red­nings­kvinne, en tanke som det kan­skje er tak­tisk lurt å holde varm nå som Front Natio­nal gjør det bra på menings­må­lin­gene og det er lokal­valg om fire måneder.

På den annen side vir­ker sam­funns­kli­maet har­dere enn før, og med skar­pere mot­set­nin­ger. Noe lig­ger i luf­ten, og en jevn strøm av uro og opp­tøyer vir­ker sann­syn­lig, men ikke at en gnist skal være nok til å få hel­vete til å bryte løs.

Marine Le Pen med dystre prognoser for Frankrike CHRISTIAN SKAUG 23.11.2013 kl. 22.00


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Robert R

Posted: 24 november 2013 - 05:01 - Svar

Allerede De Gaulle var klar over, at indvandring af store mængder af muslimer ville betyde enden på Frankrig. Han sagde at først ville der komme nogle tusinde så nogle hundredetusinde så ville de pludselig fylde 10% af befolkningen så 20 så 40 og så ville Frankrig ikke længere være Frankrig.
Han sagde også at alle der drømte om at muslimer ville kunne integreres havde hjerner som kolibrier. Den kan de Radikale og Den danske venstrefløj så tygge lidt på.
Det er i øvrigt ikke kun Marine Le Pen, der forudseer en birgerkrig i Frankrig. Det gør også Schweizerne . Det Schweiziske militær planlægger, at der kan komme store flygtningestrømme fra en større Europæisk borgerkrig og jeg er sikke på at de har Frankrig i tankerne.
Helmuth Schmith udtalte for nogle år siden, at han var sikker på at muslimer fra Mellemøsten og Nordafrikaen dag vil overfalde os.
Winston Churchill skrev at ingen større retrograd magt eksisterer, og at muslimske lander er dømt til ikke at udvikle sig. Han skrev også at hvis vi ikke passer på og hvis ikke den kristne civilisation og videnskaben formår at forsvare sig, så vil den vestlige civilisation falde,som det romerske imperium faldt.
Hvor trist ville det ikke være

  kurt Rosenstrøm

  Posted: 25 november 2013 - 06:17 - Svar

  Både De Gaulle, Marine Le Pen, Helmuth Schmith, Winston Churchill har ret og siger det samme som Kurt Rosenstrøm. 5 historiske legenderr som man skal lytte til.

Angela

Posted: 24 november 2013 - 10:15 - Svar

En lysande teckning. Åkesson som klivit ut ur Platons grotta i ljuset och sekten som står kvar i grottans mörker med huvudet under armen omgivna av suspekta och talande djävlar. Och nu förstår jag varför Borg klippte av sin världsberömda hårsvans! Den skulle naturligtvis användas till teckningen . Nu sitter den där den hör hemma.

Nils

Posted: 24 november 2013 - 11:51 - Svar

Som jeg skrev for lidt siden på Thoralf Alfssons blog, men det passer også meget godt her:

Om det nu var så, att Sverigedemokraterna har ett nazistiskt förflutet, vilket är tveksamt, men om man går in på den tanken, så borde alla hylla Jimmie Åkesson för hans politiska ledarskap. Någon som har avnazifierat och avrasifierat den nationella rörelsen i Sveriges folkdjup och omskapat den till ett socialdemokrati classic med känsla för nationen har krav på beröm och uppskattning.

Man kan fråga sig hur skulle högern i Sverige sett ut i dag utan Sverigedemokraterna i sin reformerade skepnad. Om någon fått hår på skallen och diskuterar i stället för att slåss, så är det väl bra?

Tråkigt att det inte fanns en Jimmie Åkesson i Tyskland på trettiotalet, så hade världen blivit sparat för en del hemskheter. Alltså om någon hade petat Hitler, tagit över NSDAP och omskapat det till någon sorts socialdemokratisk nationalistparti utan antisemitism, utan våld i gatorna, utan militarism, utan expansionism och revanschism och med stöd i demokratin.

Morten - - -

Posted: 24 november 2013 - 12:30 - Svar

Sverige er snarere, hvor Danmark var i 1980’erne. Det er dét erkendelsesniveau, vi er vidne til. Når folk i Danmark ikke kan huske, at firserne var ti gange værre end halvfemserne, skyldes det formentlig, at de selv var grebet af massepsykosen. Halvfemserne kan vi derimod huske. For da var vi ved bevidsthed. Det er svenskerne tydeligvis ikke.

På rigtigt mange leder ligner Sverige Danmark i firserne (på ottitalet). Svenskerne staver også bedre, og skriver mere velkomponerede indlæg. Det gjorde vi også dengang – før alle blandede sig i debatten.

I firserne fremstilledes muslimer konsekvens som “stakkels” og “hjælpeløse”. Og danskere helt konkret som aber og svin.

– – –

Bjovulf

Posted: 24 november 2013 - 13:59 - Svar

Thomas Larsen: Yahya Hassan udstiller en forfejlet integration

http://www.b.dk/nationalt/thomas-larsen-yahya-hassan-udstiller-en-forf ejlet-integration

Af Thomas Larsen, politisk kommentator
23. november 2013, 18:03

Nyhedsanalyse: Yahya Hassan åbner indirekte for en ny runde i debatten om den indvandrings- og integrationspolitik, som vil kunne blusse op forud for næste valg.

Om få dage vil den unge digter, Yahya Hassan, læse sine digte op i Odensebydelen Vollsmose på Fyn.

Myndighederne havde ellers fastslået, at arrangementet var for farligt at gennemføre, fordi det kunne udløse optøjer, som politiet ikke følte sig i stand til at kunne kontrollere.

Siden har ramaskriget fra stort set alle partier fået de fynske myndigheder til at omgøre beslutningen, og Hassan kommer nu til at læse op og tale om sine digte midt i en af de trøstesløse ghettoer, han selv er vokset op i.

Dermed åbner han indirekte for en ny runde i debatten om den indvandrings- og integrationspolitik, som i de seneste år har været skubbet i baggrunden på grund finanskrisens hærgen, men som vil kunne blusse op forud for næste valg.

Reaktionen på digtsamlingen har – på skræmmende vis – illustreret, at radikale islamister er klar til at angribe i fuld offentlighed. For få dage siden blev Yahya Hassan overfaldet på Københavns Hovedbanegård af en tidligere terrordømt islamist, som rettede sit had mod den unge lyriker. Det står klart, at Hassan allerede nu må vænne sig til at være under beskyttelse af PET og forholde sig til hele serier af dødstrusler.

Tilbage står, at Yahya Hassan har grund til at være glad for støtten fra ministre som Marianne Jelved og Annette Vilhelmsen, men det interessante er, at han godt ved, hvem der først advarede mod den forudsigelige katastrofe i ghettoerne.

I forbindelse med en oplæsning i Politikens Hus konstaterede intervieweren, at Hassan lød som Pia Kjærsgaard, der i årevis blev kritiseret af de kulturradikale for at advare om fremkomsten af parallelsamfund. »Har vi kulturradikale vendt det døve øre til sandheden,« lød spørgsmålet. »Jeg kan kun sige ja,« lød svaret fra digteren. [!!!]

Dermed er vi inde ved kernen af den kommende tids indvandrer- og integrationsdebat. Jelved og Vilhelmsen har rykket sig, men i mange år havde radikale, socialdemokrater og SFere især fokus på at advare mod Pia Kjærsgaards fremmedhad – som det blev kaldt – mens de nedtonede de negative konsekvenser af indvandringen. [!!!!!!!]

Ole Burde

Posted: 24 november 2013 - 14:31 - Svar

Hvad er forskellen på Pia Kærgård og Marine Le Pen ?
Er der i det hele taget nogen principiel forskel hvad indvandringspolitiken angår ?
Marine LePen kæder indvandringsprobelematikken sammern med Globaliseringen , og når derfor en anden konklution på den økonomiske politik . Hendes økonomiske program indebærer en trussel om at opsige internationale handelsftaler paralelt med at opsige de internationale flygninge-og immigrationskonventioner .
Hvad mener DF og Pia Kærsgård egentlig om disse forhold ? Er der i det hle taget nogensomhelst international konvention som man entydigt mener skal opsiges ?

  kurt Rosenstrøm

  Posted: 25 november 2013 - 02:52 - Svar

  Ja EU og FN.

HH

Posted: 24 november 2013 - 16:28 - Svar

På “hatsajten” (PK-omdöme, inte mitt) Avpixlat fanns ett inlägg om en regissör som heter Ulf Malmros. Ursäkta meeej om jag inte vet så mycket om mannen, inte ens efter det jag läst. Men han har trumpetat om hur ondskefulla och hatiska SD:are är. Och för det har han förstås fått mycken uppskattning för.

Ulf Malmros ömmar uppenbarligen för mångfalden i vårt land och det har han ju alldeles rätt i att göra. Och han vet uppenbarligen en massa om invandrare och deras liv och göranden. Han verkar vara expert på området. Så han måste väl bo ett sådant område och dagligen umgås med syrier, algerier, tunisier, egyptier och andra.

Men ingalunda! Denne ömmande man bor på – trumvirvel – Kungstensgatan i Stockholm! Alldeles i närheten av Observatorielunden!! Finare kan det inte bli. Där “eliten” bor, som ni vet. Alla de där som vet bäst.

Sr p1 hade i alla fall – och har kanske fortfarande – en bra serie lyssnarröster där man får höra flyktingar berätta om sin utsatthet och sin räddning. Det konstiga som slår mig varje gång jag hör dessa fruktansvärda öden är den svenska politiska parnassen som vill så väl. Alltså: varför utsätta dessa redan utsatta människor för livsfarliga seglatser i överfulla båtar? Varför inte skicka ned ett svenskt krigsfartyg och ta ombord alla som vill hit? Eller ett Herkulesplan? Vi har ju inget försvar, så varför inte låta det vi har göra litet nytta.

Som ni förstår är regeringens utsagor rena floskler. Man låtsas humana, men ser gärna att flyktingarna försvinner på vägen. Är jag alltför misstänksam – eller ligger det någonting i mina funderingar? Är vår regering så ondskefull och så beräknande? På riktigt?

PK-isterna har inte riktigt förstått hur folk tänker. De tänker faktiskt SJÄLVA och de ser allting i ett annat ljus. Jag har gott förtroende för mina svenska landsmän. De ser, de hör, de drar slutsatser. Och tackar Gud för att de fria sajterna ger dem röst. Den röst de förvägras!

Ejegod

Posted: 24 november 2013 - 16:51 - Svar

”Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene bliver I aldrig, set med mine øjne! ”

Dette sagt under Folketingets Åbningstale oktober 1999 af Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, med adresse til Dansk Folke Parti….
Sidenhen har den politiske debat gradvist ændret sig i Danmark og jeg håber at Svensson vågner en dag og vil forsøge at ændre den svenske politiske debat om indvandring og multikultur.

Ejegod

Posted: 24 november 2013 - 19:07 - Svar

Ja, jeg har læst prognoserne på befolkningssammensætning i Europa anno 2050, skræmmende, men netop derfor er det vigtigt at Svensson vågner og gør lidt modstand = derved kan han se sig selv i spejlet og fortælle sine børn at han i det mindste gjorde noget…og ellers enig i Gud bevare Danmark ( og Sverige ) og lad os håbe det bedste.

Hr. Naturli'

Posted: 25 november 2013 - 00:10 - Svar

Den/de 2050-prognoser, er de ikke fra før de svenske politikere åbnede for de syriske sluser?

  steen

  Posted: 25 november 2013 - 00:45 - Svar

  jo, Affe er et års tid gammel og demografen er fra Metro i 2oo5

kurt Rosenstrøm

Posted: 25 november 2013 - 02:55 - Svar

Jeg syntes DF skulle sige i Folketinget til Enhedslisten,

”Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene bliver I aldrig.”

Bjovulf

Posted: 25 november 2013 - 10:40 - Svar

Se Pia Kjærsgaard tromle den uvidende / okunniga og dybt naive svenske PK-tosse Jan Guillou ned 😀

Manden har jo tydeligvis ikke skyggen af begreb skabt om, hvad han taler om – påstår han aldrig har mødt og talt med en DF-tilhænger i Danmark – heller ikke på bogmesser, for de kan jo “som bekendt” ikke læse iflg JG 😀 – og han tror ghm., at der kun er omkring 10,000 egentlige (ægte / ekstreme) muslimer i Danmark 😉

Som sædvanlig fatter manden overhovedet ikke en brik af, hvad der foregår i Danmark – eller i Sverige for den sags skyld – og tror åbenbart, at enhver kritik af en naiv, uansvarlig, ukontrolleret og utidsvarende indvandringspoltik og forsøg på fornuftige og hårdt tiltrængte stramninger og begrænsninger, mht. hvad man kan ankomme med som indvandrer eller flygtning, er fjendtligsindet imod de enkelte indvandrere – helt uanset hvem de er, og hvad de er kommet med – , hvilket naturligvis ikke har rod i virkeligheden.

Iflg. JG kan Sverige sagtens tage imod mange millioner af indvandrere og flygtninge samt pårørende
( “Vi har jo lige så meget plads som Italien” 😀 ) – altså helt uden hensyn til de geografiske begrænsninger
( klimaet, jordens beskaffenhed ), det svenske folks meninger / åsikter om den sag, de forudsigeligt massive sociale problemer ( boliger, arbejdspladser, dyb modvilje mod integration og assimilation – herunder accept af svenske sociale normer, omgangsformer og love ) samt egentlige konflikter ( grov kriminalitet og kulturelle og religiøse særkrav ) og dybt fjendskab imod det svenske samfund og dets grundværdier, som helt uhæmmet og uden represalier videregives til børnene – sådan som vi allerede har set det demonstreret til
hudløshed gennem 3-4 årtier med særdeles alvorlige konsekvenser til følge.

Og så naturligvis det / den altoverskyggende økonomiske spørgsmål / fråga – hvem fanden skal mon betale for dette sociale vanvids- vansinnes-eksperiment i fuld skala? Hvor skal de kolo-enorme beløb i 100 mia kr – klassen egentlig komme fra? Hvem skal de tages fra? De gamle, de syge og de socialt udsatte svenskere som sædvanlig?

http://www.dr.dk/tv/se/pa-den-2-side/pa-den-2-side-40

På den 2. side

Genre: Nyheder og aktualitet
Vist: DR2, 24. nov. 2013
Vises på dr.dk indtil: 22. feb. 2014

Værdipolitisk topmøde mellem Jan Guillou og Pia Kjærsgaard. Den svenske stjerneforfatter Jan Guillou har i årevis kritiseret Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti. Nu mødes de to for første gang på tv i en debat om skandinaviske værdier. Jacob Rosenkrands er vært.

  steen

  Posted: 25 november 2013 - 10:46 - Svar

  Han sagde for nogle år siden, at han ikke havde PC, men skrev på maskine. Det kunne jo være lidt af årsagen til hans uvidenhed. Men han tænker vel som e vis fhv. Politiken redaktør, “hvordan kan så klog en mand som jeg blive klogere”.

  Om GIJÅ syntes jeg egtnlig ikke jeg havde noget nyt at sige i dag – og ivørigt har jeg ikke tid til at være her på bloggen i dag

   Bjovulf

   Posted: 25 november 2013 - 11:32 - Svar

   OK, fair nok 😉

   Jeg syntes bare, den her video fortjente at blive fremhævet, fordi den så ubarmhjerteligt udstiller,
   at idiotien åbenbart er total blandt den herskende PK-klasse i Sverige. INTET kan tilsyneladende
   ryste deres frelste verdensbillede og bringe dem bare en anelse i kontakt med virkelighedens
   verden og langt om længe få dem til at indse, hvor store og uoprettelige skader de har påført og
   stadigvæk / fortfarande påfører deres eget folk og nation for al fremtid – uden at man nogensinde
   har så meget som overvejet at spørge / fråga det svenske folk om dette vanvids- / vansinnesprojekt

   Men der er jo slet ingen grund til ofre en masse energi på at afsløre dem og udstille dem for det svenske
   folk, når disse landssvigere og folkeforagtere ligefrem klarer det så udmærket selv, vel? 🙂

   Sådan en debat og så direkte, men RIMELIGE spørgsmål / frågor ville aldrig blive tilladt på SVT, så måske burde dette få en masse svenskere til at begynde at vågne op for alvor?

   Hvorfor er det sådan i jeres engang så fredelige / fridsamma, sikre og velfungerende Sverige?
   Hvad er der sket / det som har hänt? Og hvad har I / ni tænkt jer at gøre ved det? Bare fortsætte som nu?!?

   *Jeg ville takke dig, nu jeg ikke selv havde noget på lager. Tak ! *S

Bjovulf

Posted: 25 november 2013 - 11:14 - Svar

Ha, Ylva Johansson ( integrationsordfører for S ) og Daniel Sandström ( kulturchef på Svenska Dagbladet )
medvirker også – og de er begge helt uden for pædagogisk rækkevide / bortom pädagogiskt räkkhåll 😀

Det er iflg. Ylva ikke Sverige, der er noget galt med – det er resten af Europa 😀

Hun modsiger endda sig selv i stor stil – at Sverige er blevet kendt som et paradis for flygtninge og indvandrere, er kun et problem ( for Sverige ), hvis ikke alle andre lande i Europa også makker ret og gør ligesom Sverige 😉

Så (for) stor indvandring af grupper med meget fremmedartet kultur, religion, endeløse krav om særbehandling kan altså være et problem, Ylva? Men hvor går dine grænser så? 🙂

Leave a Comment