29
nov
Seneste opdatering: 29/11-13 kl. 0846
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Det er bedre end ingenting, men målet burde være ikke at modtage asylsøgere overhovedet, og slet ikke muslimske. Ideelt set burde Norge og Danmark allerede være i gang med en rundhåndet repatriering af, lad os sige de 50.000 værste af Nyrups arv, hvis vi havde nogen tanker for vores efterkommeres fred og velstand. Alene ved at lade stå til, pådrager det nuværende Folketing sig en stor skyld i fremtidige ulykker. Sverige er ved at melde sig ud af Norden og Europa, hvad de kan gøre på dette sene tidspunkt, hvor de end ikke er i nærheden af at smide en riksdag på porten, der målbevidst opløser landet, har jeg virkelig ikke begreb om:

I fjor ga Norge opphold til 123 asylsøkere pr. 100.000 innbyggere. Det er mer enn tre ganger så mange som Danmark tok imot. Finland havner et godt stykke ned på listen, med 34 innvilgede asylsøknader. For Island er tallet 3. Gulati sier de umiddelbart begynte å se på innvandringspolitikken, da Anders Anundsen kom på plass som justisminister. Han vil ikke si rett ut at tallene bør ned på dansk nivå, eller tallfeste hva nivået bør være, men lover at det skal strammes inn.

Daværende innvandringspolitisk talsmann i Frp, Per-Willy Amundsen, slo i 2009 fast at de norske asyltallene burde ligge på nivå med de danske. – Den eneste løsningen er å komme ned på dansk nivå. De har 2000 asylsøknader i året, sammenlignet med 18.000 asylsøknader her til lands ved årets slutt. Det er skremmende å tenke på at vi har noen lunde lik befolkningstall, sa Amundsen til VG den gang. Frp vil nærmere dansk asyl-nivå, Danmark fremhæves som forbillede i Norge

“Regular community tension assessments”

“Jeg tror ikke længere, vi kan forhindre konflikter, kun begrænse dem. Og i den bestræbelse vil staten bliver mere og mere totalitær og i stadig stigende grad indskrænke vores frihed,” siger Ed West i Sappho interviewet:

Dear Chief Constable: It was reported by the BBC yesterday that the disruptive effects of mass immigration on Boston, Lincolnshire have become so severe that Lincolnshire Police are now conducting “regular community tension assessments”, and that “Police staff scan Twitter and Facebook and will intervene to stop rumours and misinformation spreading”.

I understand, of course, that the problems caused by huge, unwanted mass immigration to Lincolnshire are not of your doing, that you cannot and should not be blamed for the actions of a corrupt and unaccountable government; and I don’t envy you the task of dealing with tensions and conflicts arising from the continuing immigration free-for-all.

But when did it become acceptable in this once free country for your staff – paid for and employed by British taxpayers – to snoop and spy on those self-same innocent British taxpayers? When did the public give you permission to assign highly trained officers to scanning the Internet for dissent, when they should be out on the streets confronting real crime? I have a number of questions, which I would be grateful if you would address:……Dr George Whale

“Det enskilt största misstaget i Skandinaviens moderna historia”

Magazinet Neo har været så venlig at lægge hele interviewet fra Niall Fergusons besøg i Almedalen på Gotland i sommer online. Nogle uddrag:

Om man får tro amerikanska vänstermedier är Skandinavien himmelriket på jorden. Ni har jämlikhet, social rörlighet, lysande hälsovård, fantastisk skola och utbildning, ekonomin växer … allt är fantastiskt. Men en viktig sak som saknas i diskussionen, och det är den absolut största svårigheten de skandinaviska länderna står inför, är den totalt misslyckade integrationen av invandrare.

Och detta är ett så katastrofalt misslyckande att det inte bara kan betraktas som ett sidospår. Det är en central utmaning för den skandinaviska välfärdsmodellen. Detta riskerar att utvecklas till en verklig kris, till och med ett hot mot stabiliteten i ett land som Sverige.

Jag är pessimistisk betr Europa. Det är därför jag gav mig av. Jag flyttade till USA för att jag verkligen slutade tro att vi skulle kunna lösa de problem vi dragit på oss.

Utöver detta har man katastrofen med icke-integrerade invandrare. Låt mig vara tydlig med det här: Jag är invandrare själv, och jag har inget emot invandring. Problemet med Europa är att man inte kan hantera och integrera invandrare. Och det här misslyckandet kommer att ha katastrofala följder framöver, utan tvivel. Jag tror inte det finns något som oroar mig mer. När jag ser hur europeiska städer har utvecklats, ser jag enbart problem framför oss. Och, du vet, det vi såg i Stockholms förorter nyligen är bara ett mycket begränsat exempel på den typ av problem vi kommer att få se i större städer framöver. Tänk bara på Paris.

Jag skulle i korthet beskriva det som ett problem med våld. Risken finns att vi kommer att se konflikter mellan etniska grupper. Vi skapar multietniska städer i multikulturalismens namn, och i takt med att dessa städer får större problem med sin ekonomi blir klyftorna djupare. Och här finns en risk att alienerade och delvis radikaliserade andra och tredje generationens invandrare kommer i konflikt med en utsatt vit underklass. Detta händer redan i England, och man kan se de första tecknen på detta i Skandinavien.

– Det som är verkligt häpnadsväckande för mig är hur oförmögen den europeiska eliten är att hantera detta. Och de ursinniga försöken att stigmatisera dem som försöker ta upp problemet. De blir utpekade som islamofober eller rasister.

Jag är invandrare själv. Men ja, jag tror att vi måste stänga gränserna för dem som är anhängare av radikal islamism.

Jag tror det beror på en särskild aspekt av era välfärdssystem, som bygger på att arbetskraften är socialt homogen. Det är väldigt svårt att få det att fungera om man har en stor grupp människor från andra länder som inte tänker på samma sätt.

– Det är en väldigt viktig insikt som fått män som vänstertänkaren David Goodhart, en vän till mig, att tänka om kring den här frågan. Om man vill ha en välfärdsstat, med höga nivåer av omfördelning av resurser och social solidaritet, behöver man kanske hålla andra ute. Det är den japanska policyn. Det kanske är det som Skandinavien borde ha gjort. Kanske är hela strategin bakom att öppna dörrarna för asylsökande det enskilt största misstaget i Skandinaviens moderna historia.

Men det liberala argumentet är ju att människor förändras. De kommer till Sverige och blir svenskar.

– Och en av gåtorna här är att till en viss grad så verkar det som det här händer. Det finns en grad av kosmetisk assimilering vad gäller andra och tredje generationen. Men problemet är att dessa generationer riskerar att känna sig så alienerade att en minoritet av dem, ofta de som tidigare har sysslat med porr och droger – som bröderna Tsaraev, som låg bakom Bostonbombningarna – ändrar sig och bestämmer sig för att ”det här samhället är vidrigt, och alla här hatar oss ändå så låt oss döda dem”. Vi har den här väldigt instabila kombinationen i våra samhällen med andra och tredje generationen som inte är välintegrerade. De finns grupper bland dem som är väldigt ambivalenta till allt det som finns omkring dem.

– Samtidigt med detta finns det en annan parallell ideologi som aktivt söker dem och som säger att ”alla dina synder kommer att försvinna om du bara spränger några andra människor med dig på Boston Maraton.” Och det är väldigt oroande att man i immigrantsamhällen har en minoritetsgrupp som riskerar att bli radikaliserade och begå fruktansvärda handlingar. Utan att någon sitter i en grotta i Afghanistan och ger dem order att göra det.

Vad kan man göra åt det?

– Well, jag lämnade Europa. Och när jag kom tillbaka för tre-fyra år sedan för att arbeta som gästprofessor på London School of Economics så bekräftade det bara min bild.

Vad var det du såg då?

– Säkerhetshotet är mycket större eftersom det finns många fler radikala. De jihadistiska nätverken är mycket aktiva i London. Fredagsbönen på London School of Economics har blivit en samlingsplats. Så jag tyckte inte att det var någon bra idé att vara gästprofessor där längre. Det är det korta svaret på frågan hur läget är.

Intervju: Niall Ferguson, ”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bjovulf

Posted: 29 november 2013 - 03:09 - Svar

En herlig historie om tommetykt hykleri

http://denkorteavis.dk/2013/en-herlig-historie-om-tommetykt-hykleri/

I Sverige har de noget, der hedder Diskrimineringsombudsmanden. Det er en myndighed, der skal sørge for, at mennesker ikke diskrimineres i det svenske samfund. De vogter specielt over, at minoriteter ikke udsættes for den slags.

Diskrimineringsombudsmanden er indvandrernes ven og garanten for, at Sverige indrettes efter alle den multikulturelle ideologis principper.

Men nu er der sket noget meget uheldigt. Diskrimineringsombudsmanden er selv blevet bedt om at leve midt i den multikulturelle virkelighed. Og det har tilsyneladende skabt panik hos denne inkarnation af politisk korrekthed.

Den svenske regering har besluttet, at Diskrimineringsombudsmandens cirka 100 ansatte skal flyttes ud til Rinkeby eller Tensta – to forstæder til Stockholm, der er domineret af ikke-vestlige indvandrere. I dag er man placeret i det indre Stockholm.

Oh rædsel, oh skræk!

  steen

  Posted: 29 november 2013 - 04:17 - Svar

  Jeg er vild med deres dårlige undskyldninger:

  Bland annat skulle personalomsättningen öka kraftigt under flyttåren, från mellan 12 och 24 procent årligen till mellan 20 och 32 procent årligen.

  ANDRA NEGATIVA konsekvenser som nämns är:
  * Svårare att rekrytera personal på grund av mindre centralt läge
  * Sämre upplevd arbetsmiljö under flytten (i ett läge då verksamheten just stabiliserats efter ett påfrestande förändringsarbete)
  * Kompetensbortfall
  * Produktionsbortfall på grund av ökad restid

  DO ser problem med flytt till miljonprogrammet

Bjovulf

Posted: 29 november 2013 - 05:12 - Svar

“Produktionsbortfall på grund av ökad restid” 😀

Det er da vist ingen fare for med den indvandrings – og flygtninge politik, de naive, uvidende og dybt uansvarlige svenske politikere så ubekymret har ført og stadig fører – uden bare den mindste lille skygge af et demokratisk mandat og helt uden en egentlig demokratisk, fri og åben debat om disse emner og de meget alvorlige konsekvenser nogensinde.

Bare rolig – der skal nok blive masser af overarbejde – og overproduktion – til jer, kære venner 😉

Peter Buch

Posted: 29 november 2013 - 06:18 - Svar

Prøver igen

Om man vill ha en välfärdsstat, med höga nivåer av omfördelning av resurser och social solidaritet, behöver man kanske hålla andra ute.

Selv uden indvandring…Hævder jeg der ikke eksisterer en velfærdsstat.

Jeg vil selv uden belæg i direkte henvisninger til udgiftsposter hævde der aldrig, ALDRIG er gjort en reel indsats for samfunds virkelig svage individer og grupper.

Middel- og overklasse har foregivet og forklaret der gøres dette og hint mens de selv har skummet langt størstedelen af de indsatser der hævdedes tildelt svage.

Dette er en påstand, det kunne være muligt at søge bekræftet eller afvist i større eller mindre omfang, men hvem i alverden får man til noget sådan?

Statsministerens skattesag, oppositonens leders bilagskrise,

Tror lidt redigerede ord fra http://www.uriasposten.net/archives/53386#comment-1967067
kan gå an her:
Skatten er så stor, statens del af økonomien, og EU, så vægtige faktorer fordi borgerligheden forstået som evnen til at lade private ikke offentlige foretagner stå for langt den overvejende del af livets udfordringer er forsvindende.

De fleste mennesker er set herfra socialister i livets skole, respektivt socialt afhængige et langt stykke af livet selv efter pattebarnsalderen og barndommens vel berettigede og velbegrundede talen for noget sådan.

Fællesskab er oftest en illusion,
en drøm, en rosens rømmen,
et hop i de blå finansloves- strømmen.

Gud bevare Danmark.

mrhans

Posted: 29 november 2013 - 08:35 - Svar

Det mest både akuta och långsiktiga problemet är islam. Islam är inte kompatibelt med demokrati och den personliga frihet som vi vill ha och är vana med i Europa. I Sverige inskränks yttrandefriheten allt mer i takt med att folket blir medvetna om de enorma problem som den stora invandringen innebär. De flesta, även kritiker av invandringspolitiken, har ännu inte fått klart för sig att det är islam som är det största problemet eftersom media censurerar sig själva!
Men människorna ser med egna ögon vad som sker och kopplingen av problemen till islam går inte att dölja i längden.
Om inte radikala åtgärder vidtas, med stängda gränser och repatriering av främst muslimer så är Sverige på väg mot ett inbördeskrig.
Inget av partierna i riksdagen, förutom Sverigedemokraterna, erkänner detta vilket visar på att de är totalt förblindade för vad de ställt till med. Hoppet står till SD för de som inser vad som håller på att hända, men många väljer att flytta från landet.
Valet 2014 kommer att vara vägledande för hur jag gör – ta familjen till ett annat land eller stanna och kämpa!

Bjovulf

Posted: 29 november 2013 - 11:50 - Svar

Integrationsministern ger DO mer tid för flytten till Rinkeby 😀

[ Måske er meningen i virkeligheden bare at slå DO & co over fingrene, så de ikke kommer alt for godt i gang med at se og opfinde racisme og diskrimination alle vegne, sådan som vi ellers har set det i stadigt stigende omfang gennem de senere år? 😉 Genialt i så fald, eftersom man hos DO ikke rigtigt kan reagere ( af de egentlige årsager til den store modvilje mod at flytte ) uden samtidigt at afsløre sit eget hykleri og de endeløse løgne om “kulturberigelsens” fortræffeligheder. ]

http://www.tcotidningen.se/integrationsministern-ger-domer-tid-for-fly tten-till-rinkeby

DO:s oro gav effekt. Integrationsminister Erik Ullenhag ger DO längre tid på sig för att genomföra flytten till

26 Nov

Integrationsministern har lyssnat på DO:s argument och övergett målet om att flytta Diskrimineringsombudsmannen till Rinkeby eller Tensta redan vid årsskiftet 2014/2015.

Myndigheten får i princip två år till [!!!] på sig, uppger Erik Ullenhag i en intervju med TCO-tidningen.

– Jag har lyssnat på deras oro, och vill bidra till att dämpa den [ 😉 ]. I regleringsbrevet kommer vi att skriva att flytten ska ske allra senast 2016. [!]

I DO:s konsekvensrapport som TCO-tidningen berättar om här befarar DO flera negativa konsekvenser av en flytt från Stockholms innerstad. Bland annat ökad personalomsättning och sämre dialog med civilsamhället.

Prudentius

Posted: 29 november 2013 - 13:11 - Svar

“Og i den bestræbelse vil staten blive mere og mere totalitær og i stadig stigende grad indskrænke vores frihed,…”

Det er nok (for mig at se) det mest utænkelige scenarie. En totalitær multikulturel stat. Hardcore-eurokraterne kunne utvivlsomt godt tænke sig en, men det er ikke det samme som at de får hvad de ønsker sig.

Først og fremmest er den multikulturelle stat kendetegnet ved et dominerende og fatalt karakteristika: Svaghed!

Den multikulturelle stat er sklerotisk. Den taber uafbrudt kontrol og territorium. Den har reelt opgivet sine grænser og er endt som en slags bemandet borgerskabsautomat, hvor enhver tilrejsende kan trække sig ophold og underhold.

Eksploderende voldelig lovløshed, social-svindel, organiseret kriminalitet og enklave-dannelse er den cancer der fortærer dens legeme og dens legitimitet.

Og multikulturalisterne er hjælpeløst fortabt i kampen mod disse konsekvenser af deres ideologi, netop fordi løsningen hænger sammen med ideologiens totale opgivelse.

Multikulturen bliver aldrig til et Nordkorea, et Cuba eller et Kina, men derimod til et Irak, et Syrien, et Nigeria, et Libyen, etc. etc.

  steen

  Posted: 29 november 2013 - 14:16 - Svar

  Multikulturen bliver aldrig til et Nordkorea, et Cuba eller et Kina, men derimod til et Irak, et Syrien, et Nigeria, et Libyen, etc. etc.

  Det er jo også multietnisk totalitarisme i f.eks Syrien og til en vis grad Egypten. Man kan også tage Rusland eller Kina, med jeg ved ikke hvor mange forskellige folkeslag og sprog. Hvordan skal man forestille sig et land som Sverige regeret om 50 år, med 190 folkeslag, hvor svenskerne udgør under halvdelen af befolkningen? Ikke ved det demokrati vi kender i dag. Jeg tror West pointe er helt central – vores lande vil ikke om 50 år have råd til de udstrakte frihedsrettigheder, vi nyder godt af i dag.

   Hans Und

   Posted: 29 november 2013 - 15:10 - Svar

   “Jeg tror West pointe er helt central – vores lande vil ikke om 50 år have råd til de udstrakte frihedsrettigheder, vi nyder godt af i dag.”

   Og det er netop hvad de rød og sorte fascister gerne vil opnå. Har jeg på fornemelsen. I netop sådan et miljø som minder meget om Stalins sovjet, mener de at de kan gennemfører deres storslåede planer.

   Islam gav ikke op i sovjet. Det var netop derfor Andropov gik ind i Afghanistan. Og i Iran gik det som bekendt ikke sådan, at socialisterne kom til magten. Udover Jimmi Carters forrædderi mod Iran, så spillede sovjet også her en aktiv rolle. Blandt andet så fik sikkerhedspolitiet skyld for at have sat snigskytter ind mod demonstranter. Den anvendte ammunatione tyder imidlertid på sovjetisk oprindelse, Hvilket vil sige, at det var iranske kommunister der skød på deres landsmænd.

   kurt Rosenstrøm

   Posted: 29 november 2013 - 15:23 - Svar

   “..vores lande vil ikke om 50 år have råd til de udstrakte frihedsrettigheder, vi nyder godt af i dag”.

   Det ved vi intet om. Fremtiden er helt uforudsigelig, fordi tingene går stærkt i dag. Når 50% af nyfødte børn alene i lande som Holland og Belgien idag er muslimsk fødte, er opstandende mod islamismen forlængst gået i gang inden 50 år. Vi kan måske tale om 25 år. Her kan vi godt tage eksemplet med Den franske revolution (1789-1799), der som bekendt førte til en generel europæisk konflikt med ophævelsen af Enevælden.

   Men en folkelig opstand mod islamismen vil blive langt alvorligere og mere blodig. Det er nok rigtigt, at landene af nødvendighed vil blive mere totalitære, men utilfredsheden vil sprede sig som en løbeild, og når revolutionen direkte bryder frem andre steder i Europa, går det stærkt.

   Og der bliver ikke foreløbig noget totaltstop af indvandrere fra ikke Vestlige lande. Stupiditeten og tomgangstænkningen er for omfattende. Alene EU og FN vil blive stærke stopklodser. Derfor vil det, som Prudentius siger, i starten mere blive eksploderende voldelig lovløshed. Altså et totalt sammenbrud af den sociale orden som vi allerede kan se lidt af i dag 2013.

   Vær samtidig sikker på, at de intellektuelle tosser og de fleste af Folketingets politikere i dag slår sig på lårene af grin, når de læser den her slags forudsigelser. Men der kommer en fremtid, hvor ordene Dulce et decorum est pro patria mori vil blive danskernes åndelige ledetråd.

   Prudentius

   Posted: 29 november 2013 - 15:39 - Svar

   Ja-tja, vores stater eksistere nok ikke om 50 år. Ligesom Syrien også er en færdig stat, næsten ligemeget hvordan det ender.

   Egypten kan næppe heller overleve på sin model meget længere. Sisi kan kun holde sammen på butikken i en begrænset periode.

   (Både Syrien og Egypten slår mig iøvrigt mere som militære kleptokratier end egentlige totalitære stater. Assad er således en militær-kleptokrat, mens de sunni-jihadister der bekæmper hans regime er vaskeægte totalitarister.)

   Og det gør for mig at se ikke så meget. Vores stater er usunde og ikke længere levedygtige. Det lyder dramatisk, men det er det egentlig ikke. Vi kan måske endda komme ud af multikulturen uden det meste den ballade vi for nuværende tager for givet vil komme.

   Nye stater kan skabes, reelt på en formiddag. Folket-nationen er den levende organisme, staten alene et hylster. Hylstre slides som bekendt op eller falder fra hinanden af ælde.

    kurt Rosenstrøm

    Posted: 29 november 2013 - 16:50 -

    Jeg er meget enig med dig. Men vi kommer ikke uden om opgøret med Islam. Det er ikke udtryk for, at der ikke findes fornuftige muslimer, men det er ikke dem, der tegner Islam. Indvandringen fra Nordafrika og Mellemøsten vokser med lynets hast, og hertil kommer børnefødsler. Ingen kender fremtiden, og der kan naturligvis opstå en muslimsk Luther hos de europæiske muslimer, der vil reformere Koranen og sige: “Her står jeg jeg kan ikke andet.” Men traditonen er for stærk, og det vil traditionelt blive et indre muslimsk opgør med vold og terror. Amen.

    Prudentius

    Posted: 29 november 2013 - 17:32 -

    Igen ja-tja. 🙂

    Du har selvfølgelig helt ret i vi ikke kommer uden om islam og den globale jihad. Begge dele er voksende problemer lige nu.
    Til gengæld giver jeg ikke islam så mange chancer på den lange bane. Islam vil ikke blive “reformeret” eller rettere transformeret, indefra eller udefra, det er religionen simpelthen for elendig og slidt til. Den vil bryde sammen.

    Den globale sunni-jihadbevægelse vil forinden kulminere og kollapse. Og det skal nok blive et blodbad. Det er det for så vidt allerede nu.

    Spørgsmålet er i den forbindelse hvad de i Europa bosiddende muslimer er parate til. Det er meget svært at få ordentligt hold på, synes jeg. Det afhænger selvfølgelig også af situationen hjemme som ude.

    Generelt tror jeg de vil være relativt nemme at slippe af med, når multikulturens ideologiske magt fordamper. Langt de fleste kan givetvis købes bort. De har fortsat meget ringe tilknytning til værtslandene, selv i tredje og fjerde generation.

    Yahya Hassan skrev, i en skildring af en muslimsk ghetto-mand, noget i stil med: “…han knepper sin kone uden nydelse, han laver børnepenge…”.

    Og som konen så værtslandet.

    Ligeledes kan en massiv exodus arrangeres, uden nydelse, men for penge. Det er mit bud.

    Det bliver ikke under multikulturalismen, men efter den.

Fremann

Posted: 30 november 2013 - 12:19 - Svar

Hmmmmm Islam vil kolapse rigth. Sverige modtager 4000 nye muslimske flygtinge om måneden, flere og flere radikaliseres.

Det mest skræmmende er hvad EU gør – Ingen national invandringspolitik – se link.

http://fatwa-on-freedom.blogspot.dk/2013/11/eu-ingen-ret-til-egen.html

og se denne video af tusinder indvandrere der er ved at invadere spanien, ligner det et kolaps?

http://fatwa-on-freedom.blogspot.dk/2013/11/tusinder-af-afrikanere-pa- vej-mod-eu.html

  steen

  Posted: 30 november 2013 - 14:41 - Svar

  Islam har altid virket ved erobring og ekspansion. Når der ikke er mere at plyndre og erobre, falder den sammen og går i recession som det Osmanniske Rige.

  Uvidende europæiske politikere hjælper islam med dets erobringer lige i disse år. Man kan spørge, hvorfor islam ikke selv kan (vil) bygge fungerende samfund. Dyberts set er det vel fordi, det er en dødskult. Muslimers liv er en forberedelse til døden, livet på jorden er for kort til at bygge noget op igennem generationer, det er lettere at tage hvad andre har bygget. Dette enkle faktum forstår europæere ikke.

  Jeg tænker på en ven, der gik ned ad en gade i Sydthailand for nogle år siden. På den ene side lå bhuddisters huse velplejede, malede og med fine køkkenhaver. På den anden side muslimers, som lignede shooting galleries, hvor nakomaner holder til. Det er forskellen. En muslims liv er en forberedelse til døden, hvorfor gøre noget ud af livet, specielt når man kan overtage andres samfund nøglefærdige.

  Når vi overhovedet tillader islam at ekspandere i Europa, skyldes det at vi lider under en vulgærkristendom, der ikke kan lade være med at hjælpe lidende mennesker. I dag må man spørge, om den kristne verden overhovedet er i stand til at forsvare sig mod islam . Jeg hælder til ‘nej’.

  Værst ses det udtryk i Sverige, der også er det mest kristent prægede af de nordiske lande. Man skal ikke længere tilbage end til 60 erne, for at finde at dybt troende land med frikirker overalt. Deres direkte arvinger hedder Jan Gillou og Cecilia Malmström. Man ser det også i Norge, men noget mindre i det meget tidligere sækulariserede Danmark, selvom vi har vores vadmelskristne. Sverige mener, det er vigtigere at øve kristne gerninger over for de nødlidende muslimer, end at varetage egen overlevelse. Derfor vil Sverige også gå under som nation, demokrati og velfærdssamfund. 100 år, så er det væk.

Peter Andersen

Posted: 30 november 2013 - 20:16 - Svar

Islam kan naturligvis ikke overleve i en globaliseret verden, hvor informationer omkring det flyver afsted overalt. Men det kan sagtens skabe ikke så lidt ravage.
De fleste mennesker der ser Afghanistan, Irak, Syrien o.l. tænker efterhånden nok, at det har noget med islam at gøre. Men snart står det vel lysende klart for alle? Og så er spørgsmålet vel bare hvordan vi tackler det, ikke mindst fordi en hel del fjolser har investeret kræfter i netop, at afvise dette simple faktum.
At vi må starte med at holde det ude er jo indlysende. Hvis vi gjorde det, ville det ikke rage det langt tid at kollapse. Så kan de jo kun plyndre og dræbe hinanden – hvad de jo også er godt igang med.
Måske er det alligevel en god idé at give Iran nogle atomvåben. Så vil Saudiarabien nemlig også få det og så kan de jo starte med, at bombe hinanden. Vips! Og shia/sunni krigen er brudt ud i lys lue!
Så kan de sgu bagefter diskuterer hvad der egentligt står i deres koran.

Leave a Comment