11
dec
Seneste opdatering: 11/12-13 kl. 0414
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Lene Kattrup, dyrlæge, medlem af etisk råd, i Kristeligt Dagblad 9.12.2013

Forskellene præger udvikling på forskellig vis. Religion kan defineres som et individuelt trosanliggende, det vil sige det enkelte menneskes verdensanskuelse, der ikke kan begrundes rationelt. De enkelte religioner har en indre rød tråd eller en kerne.

En ideologi kan defineres som de systematisk sammensatte idéer og programpunkter, der ligger til grund for en politisk, religiøs eller filosofisk helhedsanskuelse, skole eller bevægelse. Nogle ideologier er totalitære som for eksempel fascismen, nazismen og kommunismen.

Med hensyn til ideologier er de fleste af os enige om, at de er meget forskellige, samt at deres betydning for samfundsudviklingen de steder, hvor de dominerer, er stor. Vi vil sjældent putte dem i ”samme skuffe” og omtale deres betydning i fællesskab eller som værende relativt ens. Det ville være meningsløst. Vi ved for eksempel, at kommunismen og nazismen har et forskelligt idé- og værdigrundlag, hvorfor de befordrer forskellige politiske systemer og samfund.

Det undrer mig gang på gang, at en del af vores forskere ikke i deres arbejde tager udgangspunkt i, at religionerne på samme måde i de fleste tilfælde er så grundlæggende forskellige, at det ikke giver mening at behandle dem i fællesskab, når man vil studere deres betydning for udviklingen.

Efter min mening er forskellene så store, at deres konklusioner bliver forkerte, fordi de fra start af har haft en forkert præmis for deres arbejde. Dette synes jeg kan indses logisk, men det bekræftes også af et studium af virkeligheden.

I klummen ”Kan religion og udvikling forenes?” i Kristeligt Dagblad den 22. november forsøgte Brian Esbensen at forene og sammenfatte religionerne på denne måde med en del eksempler fra forskningen, hvorfor konklusionerne flere steder blev fejlbehæftede.

Det fremgik, at præmissen var, at religionerne i det store og hele nok er ret ens eller i det mindste har så store fællestræk, at man ikke kan forvente, at de påvirker demokrati, frihedsrettigheder og økonomi meget forskelligt.

Et eksempel. Malaysia blev omtalt som et muslimsk vækstmirakel. Dette eksempel blev brugt til at påvise, at vi kan se rigdom i lande med dominans af islam, selvom vi i de øvrige muslimske lande desværre hovedsageligt ser det modsatte. Malaysia får teorien om, at religionens art ikke har så stor betydning, til at passe.

Men der er ikke tale om en god udvikling i Malaysia. Demokratiet har det ikke godt, som det kan erfares ved at læse Stjernfelt og Eriksens fremragende bog ”Adskillelsens politik”, og væksten, som ikke er så mirakuløs, er hovedsageligt båret frem af eksterne aktører samt af kineserne i landet, der som bekendt har en helt anden religion eller ingen religion.

Det er ligeledes velkendt, at katolsk dominerede lande har en tendens til mindre økonomisk vækst end protestantiske lande.
Naturligvis er der mange andre væsentlige faktorer for et lands udvikling af demokrati og økonomi end den religiøse forankring. Her kan nævnes lighed mellem kønnene, tankefrihed samt de øvrige frihedsrettigheder og betingelserne for uddannelse, forskning samt fattigdomsbekæmpelse.

Men vi kan ikke komme udenom, at her spiller religionerne ind på forskellig måde. Nogle religioner befordrer for eksempel et menneskesyn med manglende lighed mellem mennesker og adskillelse samt en ret blind tro på fatalismen, frem for en opfattelse af det enkelte menneskes eget ansvar, flid og dygtighed som værende af afgørende betydning. Jeg finder det logisk samt empirisk bekræftet, at det har en fundamental betydning.

Samlet set burde det få os til at indse, at vores religioner i de fleste tilfælde er så grundlæggende forskellige, at vi skal undlade at putte dem ned i en pose og omtale dem samlet og som relativt ens, når vi vil studere de enkeltes religioners betydning for menneskers frihed og levemuligheder i de enkelte lande og samfund.

Lene Kattrup i Kristeligt Dagblad 9.12.2013


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 11 december 2013 - 03:31 - Svar

Samt ikke mindst hvordan det er såfremt man forlader religionen- livsfarligt for nogle, andre ænser det ikke.

Bjovulf

Posted: 11 december 2013 - 08:47 - Svar

Politisk korrekte udråber nu kendsgerninger til at være racistiske

http://denkorteavis.dk/2013/politisk-korrekte-udraber-nu-kendsgerninge r-til-at-vaere-racistiske

Af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow

11. Dec 2013

Sverige har netop fået nye PISA-tal, der viser at folkeskoleelevernes viden og faglighed styrtdykker.

Udlændingepolitikken betyder, at tilstrømningen til Sverige slår alle rekorder. Det sætter nu dybe spor i folkeskolen. Elever af ressourcestærke forældre flygter over i private skoler, mens andelen af tosprogede elever er ved at sprænge alle rammer i folkeskolen. Kvaliteten af skolen synker mod bunden som en sten.

Sætter denne rystende udvikling Sverige på den anden ende? Nej det bliver knap nok omtalt i de politisk korrekte medier. Og sammenhængen mellem de skræmmende tal for elevernes kundskaber og de mange børn med indvandrerbaggrund bliver stort set fortiet.

Derimod har en annonce for en bog bragt sindene i kog. Se annoncen nederst i artiklen.

Punkterne i annoncen er:

1: Sverige har siden årtusindskiftet og frem til oktober 2013 givet opholdstilladelse til 1,1 million indvandrere. [ !!! : Hvis ikke det der er en masseindvandring, hvornår fanden det så? Er 15 % ikke mange?
Hvornår synes den gloriepudsende svenske “elite” så, at det er nok eller for mange? Ved 20, 30, 40
eller 50% … , når landet for længst er blevet uregerligt, og der ikke er noget egentligt sammenhængende
samfund med svenske og vestlige værdier, normer og love tilbage at dyrke sin endeløse selvgodhed i
på andre mindre heldigt stillede landsmænds bekostning, som denne såkaldte “elite” ellers har været
så vant til gennem årtier? – og de etniske svenskerne for deres egen sikkerheds skyld er blevet henvist
til at leve i beskyttede reservater som det 21. århundredes nye “indianere” – endda efter selv indirekte at
have stemt for og endog betalt i dyre domme for dette sociale eksperiment i fuld skala. Det bød man
dog trods alt alligevel ikke indianerne … ]

2: Under den syriske borgerkrig har Sverige bevilget 16.400 syrere asyl. Danmark, Norge og Finland har bevilget asyl til henholdsvis 2000, 802 og 310 syrere.

3: Indvandringen handler oftest om at få en partner til Sverige fra hjemlandet. En tredjedel af disse bliver helt afhængige af overførselsindkomst.

4: Borgere født i udlandet udgør 15 procent [!!!] af Sveriges befolkning. De modtager samtidig 60 procent af Sveriges overførselsindkomster. [!!!]

5: I 1990 havde Sverige 3 ghettoer (mere end halvdelen af voksne indbyggere uden arbejde). I 2006 var tallet 156 ghettoer. Herefter er antallet ikke blevet målt.

6: Af dem, som får bevilget asyl, er 70 procent stadig arbejdsløse efter to år.

7: 64 procent af Sveriges befolkning [!!!!!] mener ikke, at medierne fortæller sandheden om de samfundsproblemer, der er forbundet med indvandringen. [ Utroligt, at de svenske medier stadig mener,
at de har moralsk ret og “råd” til bare at ignorere og tale groft ned til så stor en del af befolkningen / læserne –
det kommer formentlig til at blive meget dyrt for medierne og deres håndlangere på lidt længere sigt … ]

  Bjovulf

  Posted: 11 december 2013 - 09:22 - Svar

  “4: Borgere født i udlandet udgør 15 procent [!!!] af Sveriges befolkning. De modtager samtidig 60 procent af Sveriges overførselsindkomster.”

  [ En overrepæsentation på hele – og hold nu rigtigt godt fast! – (60/15) / (40/85) = 60/40 *85/15 = 8.4 gange
  – altså hele 740 % over det normale svenske niveau for overførselsindkomster !!!
  En så enorm overrespræsentation at den omgående burde få alle alarmklokker til at bimle i selv de mest naive og uvidende svenske PK-politikeres ellers tanketomme hoveder, hvis de ellers bare var besiddelse af den mindste lille ansvarsfølelse over for det svenske folk og det svenske samfunds ve og vel.
  Hvor længe kan ellers intelligente mennesker – på papiret altså – blive ved med at stikke sig selv og hinanden blår i øjnene og tro på, at dette vanvidscirkus går godt ret meget længere ??? –
  og endnu værre – enog seriøst forvente, at de vil være i stand til at overbevise den hårdt prøvede svenske befolkning om det fornuftige i projektet, som vil sluge en stadig større del af de indbetalte skatter, samtidigt med at alt andet i det engang så fredelige, sikre og velfungerende svenske samfund forfalder eller bliver sparet sønder sammen?

  Og så er de enorme sociale, kulturelle og religiøse konflikter, vanvittige særkrav og den stadigt mere omsiggribende grove, indvandrerrelaterede kriminalitet og de massive konsekvenser på længere sigt for det svenske samfund og dets sammenhængskraft og den sociale kapital ( tillid mellem borgere, sikkerhed etc. )
  ikke engang talt med i de gigantiske omkostninger for den svenske “elites” vanvidseksperiment på andres bekostning … ]

  steen

  Posted: 11 december 2013 - 16:40 - Svar

  @ Bjovulf: Det er kvalmende utåleligt. Jeg har læst bogen, og den er sjældent velresearchet og veldokumenteret. Hvor mange af dem, der hyler op, har læst den?

  Helle Klein? En af de værste?

  Oroväckande, Dagens Nyheter, Helle Klein

   Bjovulf

   Posted: 12 december 2013 - 02:30 - Svar

   Ja, jeg glemte endda at nævne, at en pænt stor andel af de 85 % “svenskere” jo også er folk med kulturelle og familiære rødder i de selvsamme lande / kulturer, som så er blevet tildelt svenske statsborgerskaber på samlebånd gennem de seneste årtier – som erfaringsmæssigt har endog meget svært ved at intergrere sig og acceptere svenske / vestlige værdier, normer og love, og som oftest er ankommet med ikke-brugbare uddannelser eller endda helt uden uddannelser og ringe læsekundskaber, og som derfor heller ikke rigtigt er indstillet på at uddanne sig til trods for tilbud på stribe og i alt for mange tilfælde ikke rigtigt gider at lære svensk for alvor, og som medbringer vanvittige særkrav, barbarisk klankultur, hjemlige konflikter og krige samt ekstreme religiøse holdninger og uacceptable normer fra den mørkeste middelalder – ekstreme holdninger og helt usvenske værdier som de endog helt uhindret og ukritisk får lov til at videregive til deres børn og børnebørn etc., fordi de svenske myndigheder ikke vover at stille hårde og seriøse krav samt sætte meget
   skarpe grænser for tolerancen til gengæld for asyl, opholdstilladelser, statsborgerskaber, velfærd, gratid uddannelser, gratis hospitals- og lægebehandling og fred, trosfrihed og sikkerhed – så længe det nu varer …

   I virkeligheden er situationen altså nok langt værre, end den lige ser ud til ved første øjekast – måske endda
   op imod 10-12 gange overrepræsentation eller mere?
   Det kan INTET velfærdssamfund holde til i længden, lige meget hvor meget frelste politikere og “eliten” ad journalister, redaktører, eksperter og såkaldte kunstnere har travlt med at dyrke deres åbenbart endeløse selvgodhed på andres bekostning.

   Ændrer vi fx. derfor tallene fra bare 15 % ( udenlandske FØDTE ) & 85 % (“svenskere”) til bare 20 % ( udenlandsk fødte samt folk med ikke-svensk kultur ) samt dermed 80 % ( indfødte, kulturelle svenskere
   med svenske normer og svensk indstiling til at modtage overførselsindkomst – og typisk med bidragende
   familier ! ), og sætter vi så overførselsindkomsterne op til hhv. 70 % og ned til 30 % for de respektive grupper
   ( formentlig ret lavt hhv. højt sat! – altså kun 2% af OF-indkomsterne pr. procentenhed for denne nye gruppe mod 4 for de tidligere 15 % ), så finder vi nu: (70 / 20 ) / ( 30 / 80) = 70 / 20 * 80 / 30 = 9.3 gange overrepræsentation !

   Og gæt selv, hvor disse vanskelige, krævende, uintegrerbare og uassimilérbare “kulturberigere” mon så rejser hen, når systemet for alvor begynder at bryde sammen i Sverige i løbet af de kommende årtier …

Børge

Posted: 11 december 2013 - 12:45 - Svar

Religion og nødvendighed.

Religionen er i dagens Danmark noget de fleste vælger – eller fravælger. Oprindeligt var religionen præcis som fællesskabet en nødvendighed for overlevelse. Ladedøren, jeg sidder og kigger ud på, er dokumentationen. Den er så lav, at selv jeg, der kun er 180, må bukke mig, når jeg går igennem den. Folk sultede, da den blev bygget, så slemt at de vel i middel blev 30 centimeter kortere, end vi i dag. Og de blev heller ikke ret gamle dengang for 100 år siden. Når et familiemedlem blev sygt, var religionen – vor herre, den eneste hvor man kunne hente håb om helbredelse og sjæletrøst og hjælp gennem de svære tider, der var i vente. Naboerne måtte stå for den materielle hjælp.

I Danmark er alt det glemt. Staten har overtaget alle pligter, og menneskene er reducerede til klienter. Teknologien blev vor død – ikke i kraft af A-bomber, men gennem materiel overflod. Den vestlige civilisation har ædt sig ihjel.

Jeg tror, at en civilisation sagtens kan blive rig og blomstrende under islam – Det afhænger bare af civilisationens materiale – det folk, der udgør civilisationen. Og her er der – underligt nok – en stærk link til befolkningens medfødte egenskaber. Hvis åndsevnerne er meget ringe, så kan selv det allerbedste udvikle sig til en katastrofe, og omvendt så kan man sortere det værste fra, og sikkert leve en udmærket tilværelse med islam. Alt afhænger af folks egenskaber – deres åndsevner.

Og i Danmark har vi valgt åndsevnerne fra. Ja vi har til overflod sat turbo på import af bistandsklienter med de ringest tænkelige åndsevner, således at vi om 50 år vil tilhøre gruppen af lande, der ikke kan opretholde en civilisation.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 11 december 2013 - 13:14 - Svar

Högaktuellt från kristenheten i Sverige: Allt är inte mörker, trots allt. Motståndet mot den nya så kallade ärkebiskopen, Antje Jackelén, och hennes valspråk Gud är Större, växer och formuleras allt bättre:

http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/12/04/Siewert-Oholm-Jackelen-mast e-forsta-saklig-kritik/

http://www.varldenidag.se/ledare/2013/12/09/Stefan-Sward-Alla-fragor-a r-inte-forhandlingsbara/

Denna är helt off topic men rätt intressant ändå. Det går en Röd tråd mellan det ena och det andra:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthor ity/10510353/EU-pays-phantom-civil-servants-in-Gaza-for-six-years.html

HH

Posted: 11 december 2013 - 14:10 - Svar

Som den store svenske forntidsforskaren Martin P:son Nilsson sagt: “Jag har aldrig stött på en kultur värd namnet som inte haft en andlig aspekt.”

Tro ligger i människans natur och tro kan aldrig bli vetenskap. Om inte annat så har den tyske filosofen Fredric Schleiermacher utrett saken till fullo.

Ett bekymmer dock för ateisten: a-theos /grek/ betyder mot Gud. Men det var väl Gud som skulle bort? Ordet har sitt ursprung i det gamla grekiska samhället. Det fanns sådana som inte ville offra till gudarna. Sokrates t ex. Därav uttrycket. Grekerna hade inget yrkesmässigt prästerskap.

Leave a Comment