2
jan
Seneste opdatering: 2/1-14 kl. 1250
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Søren Krarup: Nej til muslimsk indvandring

“Drop den rå tone – vis respekt,” sagde Thorning i sin nytårstale. Det var nok sådanne som Krarup hun tænkte på. Hvad mon brandfolk og politifolk i Slagelse synes om respekt-replikken? S har ikke lært andet af 2001, en at prøve at få tryghedsvælgerne tilbage fra DF.

Jeg hilser med glæde, at Dansk Folkeparti nu siger nej til muslimsk indvandring og vil stemme imod den lov, der er opfyldt af muslimske indvandrere. For som sagt: det betyder, at DF siger nej til ikke-vestlig indvandring, og dette nej er rigtigt og berettiget. For muslimsk betyder ikke-vestlig.

I ti år, 2001-2011, var jeg indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, og min politik var naturligvis forsøget på at begrænse den indvandring til Danmark, der på længere sigt er opløsende og ødelæggende. Derfor drejede det sig om at sondre mellem vestlig og ikke-vestlig indvandring, for naturligvis er vestlig indvandring – i begrænset målestok – ikke opløsende for dansk folkelighed. Ikke-vestlig indvandring, der fortrinsvis er muslimsk, er derimod katastrofal i større målestok. Det står klart for enhver, der vil og kan tænke.

Men naturligvis havde det været rigtigere at sige nej til muslimsk indvandring. Det ville svare til at sige nej til ikke-vestlig indvandring. Således havde vi forsvaret dansk eksistens og folkelighed. Og derfor hilser jeg med glæde, at Dansk Folkeparti nu siger nej til muslimsk indvandring og vil stemme imod den lov, der er opfyldt af muslimske indvandrere. For som sagt: det betyder, at DF siger nej til ikke-vestlig indvandring, og dette nej er rigtigt og berettiget. For muslimsk betyder ikke-vestlig. Det er dette, man skal gøre sig klart. Islam er det klare og tydelige nej til vestlig og dermed dansk kultur.

Jo, der er forskel på vestlig og ikke-vestlig, og Europas svækkelse er kun en anledning ekstra til at betone forskellen og lægge vores indvandringspolitik an på den. For den, der ikke vil dige, må vige. Den kristenhed, der ikke tør bekende sit eget udgangspunkt og som derfor ikke vil hævde det i dets fundamentale forskelligartethed fra islam, vil i løbet af få generationer risikere at gå under i folkevandringen fra et islam, der drømmer sine gamle drømme om at kunne sætte foden på nakken af det »vantro« Vesten. Sharia i stedet for Grundloven. Ensretning i stedet for et kristent menneskes frihed. Det bliver ikke lettere for Vesten at værge sig i en situation, hvor menneskerettighedstænkningen og EU trækker i ikke-vestlig, totalitær retning. Nej til ikke-vestlig indvandring


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Machiavelli

Posted: 2 januar 2014 - 07:31 - Svar

“..Islam er det klare og tydelige nej til vestlig og dermed dansk kultur.” Ja og så er den ikke længere.

Machiavelli

Posted: 2 januar 2014 - 07:47 - Svar

Det biologiske problem for samfundet.

Som Sigmund Freud gjorde opmærksom på – som et resultat af Første Verdenskrig: Aggressiviteten er et instinkt og hvis kulturen derfor ikke kan tøjle menneskets naturlige medfødte aggresssivitet – vil rovdyret slå sig løs i samfundet. Eller mere præcis: Når der sker en blokering eller frustration vækkes de aggressive følelser og adfærd. Hvis vi derfor ikke kan opretholde en samfundsorden, hvor mennesket identificerer sig med hinanden og samfundet, og derfor leder den medfødte aggressivitet ind i naturlige positive funktioner, går aggressiviteten amok og bliver destruktiv. Samfundet bliver derefter, og det er det, vi for tiden kan iagttage i samfundet.

Sammen med Nationalstaten er sammenhængskraften på vej ud ad tangenten, og på gader og stræder slår drifterne løs på hinanden, mens politiet er begyndt ikke at komme alle steder for helbredets skyld. Derfor er det vigtigt at forstå identitetsproblemet, fordi den intense oplevelse af identitet er en erfaring af speciel art i bevidstheden som giver ”mening med tilværelsen”.

Men der er intet galt med udviklingen eller indvandringen. På grund af loyalitet og kærlighed til menneskeheden, arbejder det politiske system af al kraft for tiden på at nedbryde alt det, der får danskerne til at føle sig som et folk og identificere sig med hinanden, for menneskeheden er større. Derfor arbejder den herskende politiske og kulturelle elite på at lamme vores forståelse for historien og traditionernes betydning, for nu har vi hele verden at solidaritere os med. Ja, denne elite påstår som bekendt, at danskheden overhovedet ikke eksisterer, og hvis den gør, skal den fjernes.

Ja verden lider, som socialministeren lige har udtrykt, og derfor flyttes der ikke et komma i fremmedpolitikken. Så ikke nok med at EU er ved at skubbe nationalstaterne ned i afgrunden, befolkningen skal også krafttigt udtyndes med andre og helt fremmedartede kulturer. Men det er helt fint, for verden lider.

Jeg er kun en gammel skolelærer med lidt sociologisk undervisning som ballast, men i mine øje er den herskende politiske og kulturelle elite flippet ud i åndsløs og kulturel hærgen, så man skulle tro, man var kommet til en anden planet. Den danske og europæiske elite er efter min klare opfattelse i gang med større proces, som på længere sigt med stor sansynlighed vil føre til Europas kulturelle selvmord og tilmed føre ud i en social nedsmeltning, der siger spar to til alt. Og årsagen er tydelig, som Biologen konrad Lorenz skærer ud i pap: “Bagsiden af spejlet).
Et isoleret menneske løsrevet fra sine traditioner og historie slet ikke et menneske, da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, bundet sammen af slægternes traditioner. Hvad vi så er på vej til, kan vi spørge Freud om.

Den katastrofale ide om at alle kulturer er lige gode, og at de enkelte lande har en forpligtelse for verden ved at åbne grænserne, har i Europa katastrofalt forsumpet den intellektuelle tænkning. Ja som professor, islam ekspert og mellemøst-kender Bernard Lewis har udtrykt det: ”Europæerne har i en stemning af selvfornedrelse, politisk korrekthed og multikultur kapituleret overfor islam på alle områder. Islam kan snart blive den dominerende magt i Europa.”

  Peter Buch

  Posted: 2 januar 2014 - 08:18 - Svar

  Sålænge jeg ikke behøver identificere mig med blandt alle andre – en skolelærer i Tailand, går det vel.

  Det er nu en sær vinkel,at identificering skulle være så betydningsfuldt,det er det slet ikke i mine øjne,men det er jo også skolelæreren der var fristet af de røde attributter,den biologiske udfordring, og ikke mig.

   Machiavelli

   Posted: 2 januar 2014 - 11:46 - Svar

   De to glimrende filosoffer med benene på jorden Rune Selsing og Eva Agnete Selsing forklarer her, hvad der menes med at identificere sig med sine landsmænd. Og her menes ikke deres drikkevaner eller deres sexliv.

   “Friheden har vi opnået ved at organisere os i nationalstater(,,,,) Netop fordi vi er relativ ens indenfor disse stater, og har kærligheden til nationen samt tillid til naboen til fælles, tillader vi hinanden at være frie. Vi kender hinanden, selvom vi måske aldrig har talt sammen. Den forståelse giver tryghed, som ikke blot er befordrende for ejendomsret og samhandel, men for respekten for andre mennesker generelt.”

Machiavelli

Posted: 2 januar 2014 - 15:26 - Svar

Jeg vil gerne igen og igen gentage det tidligre citat, at “et isoleret menneske løsrevet fra sine traditioner og historie slet ikke et menneske, da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, bundet sammen af slægternes traditioner” Konsekvenserne af dette traditionsnedbrud er omfattende, selv om man jo ikke videnskabeligt kan henvise fra samfundsudviklingen til traditionstabet.

Hvordan kan man derfor få politikerne til at forstå vigtigheden af historie og traditioner, er det store spørgsmål, for et samfund hænger ikke sammen af sig selv. Den kedelige pointe er imidlertid, at den politiske og kulturelle elite er ved at fratage befolkningen troen på egne værdier og alligevel pakker enhver kritik af denne udvikling ind i moraliserende henvisninger til menneskesynet.

Men da socialisering i ethvert samfund siden aben kravlede ned fra træerne, drejer sig om at regulere adfærden, så mennesket kan tilpasse sig kulturen og udvikle en kontrolleret social adfærd, nytter det jo ikke at udvikle en samfundsorden, hvor mennesket ikke længere kan identificerer sig med hinanden og samfundet, og derfor på det psykiske plan leder aggressivitet ind i baner, hvor den går amok.

Som psykologen Anthony Stor skriver i bogen Det Aggressive Menneske, er den syge og destruktive frustarions-aggressivitet voldsomt stigende i det moderne samfund, således at der bliver flere og flere utilfredse mennesker, heriblandt direkte skizoide, paranoide og psykopatiske mennesker, som er uden for pædagogisk rakkevide. ”I 2008 blev 8.485 børn og unge inlagt eller modtog ambulant behandling på et børne-og ungdomspsykiatrisk afdeling. I 2010 var antallet 21.821.

Er det en tilfældighed? Nej! Selv de stærkt stigende trafikulykker i dag er ingen tilfældighed, som jeg forudså for 10 år siden vil ske.
I folkeskolen hvor jeg selv kommer fra, er der på tre år sket en stigning på 22% af invalidepensioner blandt lærerne. Halvdelen er psykiske lidelser. Derfor kan man blive ved i timevis for at vise, at alt rækker nedad. Kulturen er i psykisk forfald, præcis som Freud forudså, ( kulturens Byrde), da han ikke troede på en positiv kulturudvikling. I en rapport fra Ministeriet for flygtninge og indvandrere, vil der i 2021 være 745.934 indvandre og efterkommer i Danmark. Et tal der uden tvivl er for lavt sat. Ved århundredeskiftet vil halvdelen af Danmarks befolkning være muslimer.

  Peter Buch

  Posted: 2 januar 2014 - 17:50 - Svar

  Mac…

  Du udelader stadig at isen trak sig tilbage og det første menneske der tog skridt i det der blev Danmark efter sidste istid, ser du som jeg tolker dine ord- som et rent nul.
  At se udelukkende på det sociale er og forbliver sygt, individer er de små dele det større rummer, i heldigste tilfælde, i selv store samfunds sammenhæng.

  Først og fremmest individer, dernæst hvilke individer, antal og alt andet er en mere korrekt tilgang. Set herfra.
  Du må/kan/kunne lære at tage forbehold, og beskrive samfunds sammehænge noget mere komplekst end du i min fortolkning gør det.

  Du må/kan/kunne forsøge at forstå at uoverensstemmelse, og ingen prioritering eller en yderst ringe prioritering også af flere tildeles begreber som fælles-ånd, traditioner, historie med videre. Vinkling og tilgang er muligvis fundamental anderledes end din.
  Selv om du og flere tillægger noget ultra høj proritet er det ikke ensbetydende med alle andre deler tilgangen eller proriteterne.

  Hvordan er stigningen og eventuelle fald i antal blandt de diagnosticerede syge lærere fordelt?

  Der er masser folk, der er yderst påvirkelige og tager voldsom afstand til de fleste over- det mindste. Sådan nogle som mig er der nok også nogle stykker af.
  Formoder jeg.

   Peter Andersen

   Posted: 2 januar 2014 - 18:11 - Svar

   Peter Buch

   Du behøver vel ikke også at være uenig med Machiavelli, når han siger noget rigtigt?

   Overordnet set har nationalstaten jo været kimen til fred i den demokratiske verden. Ligesom jeg ikke behøver at være enig med min nabo, så længe jeg bare kan lukke min dør, behøver jeg heller ikke være enig med Tyskland, så længe der er en grænse. Skulle jeg have lidt besvær med min uvorne teenage-datter, ja, så ordner vi det hér! Vi lukker fandme ikke hele hendes slæng af veninder ind og skruer op for musikken!
   Det er, så kogt ned til det helt banale, sådan som jeg ser det…

Peter Buch

Posted: 2 januar 2014 - 18:53 - Svar

Peter Andersen

Ser vi bort fra et par verdenskrige har der i Danmark overordnet set været fred siden 1864, ja, men selv uden der blev rusket i mange døre i årevis her tillands er de magtpolitiske ændringer også udenfor riget selvklart mere følgelige, når døren står åben.Hvilket jeg vil hævde den gør endnu.
På en vis måde er vi slet ikke så uenige. Tror jeg.

Machiavelli

Posted: 2 januar 2014 - 19:22 - Svar

..”et isoleret menneske løsrevet fra sine traditioner og historie slet ikke et menneske, da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, bundet sammen af slægternes traditioner.”

Jeg mener nok, jeg skærer det ud i pap, og understøttes af fremragende personligheder, hvis du ikke er enig, er det ikke noget at gøre ved det.

  Peter Buch

  Posted: 2 januar 2014 - 22:30 - Svar

  Du negligerer i den grad individet set fra min vinkel.
  Skulle resten af menneskeheden omkomme, alle kendte kilder forsvinde, ville det ene sidste menneske som jeg forstår dig og dine fremragende personligheder- ikke være et menneske. Uden at forklare hvad det i et sådan tilfælde da er.
  Det forekommer mig være absurd. Ulogisk, uden ringeste belæg.

  Socialdemokrater hele bundtet.

Leave a Comment