6
jan
Seneste opdatering: 7/1-14 kl. 1830
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

En anmeldelse af Marit Christensens Moren – Historien om Wenche Behring Breivik og Åsne Seierstads En af os.

Af Peder Jensen (Fjordman)

Aage Borchgrevinks bok En norsk tragedie, utgitt høsten 2012, endret debatten i Norge om Anders Behring Breivik ved å se nærmere på terroristens familieforhold. Dette var ikke blitt tilstrekkelig belyst under rettssaken.

Forfatterne Marit Christensen og Åsne Seierstad publiserte begge bøker om saken i november 2013. Christensens bok Moren, om Wenche Behring Breivik, er ikke noe tidløst mesterverk, men den har positive sider. Hun er ikke fullstendig ukritisk, og indikerer for eksempel at mor Breivik kunne være ustabil og tildekkende. Men hun er mye snillere mot terroristens mor enn Borchgrevink og Seierstad. Kanskje for snill.

Først litt kritikk: Seierstad hevder i sin bok at Breiviks tanker ikke var bisarre vrangforestillinger, men at det var mange som delte dem. Hvilke deler av hans tanker sikter hun til? Er det der han trodde at han var kommandør og kanskje kunne bli ny konge?

Seierstad omtaler meg som en “liten” mann, på tross av at jeg er over gjennomsnittlig høy, og påstår feilaktig at jeg jobbet som hjelpepleier. Hun skriver videre om rettssaken at

“Jensen hadde nektet å vitne. Fjordman hadde flyktet utenlands, der politiet ikke hadde hjemmel til å hente ham som vitne.”

Dette er ikke korrekt. Jeg har kontaktet forlegger Erling Kagge og bedt om at denne feilaktige fremstillingen korrigeres. Jeg forlot Norge sensommeren 2011 på grunn av min sikkerhetssituasjon. Det er påfallende hvor mange norske journalister som ser ut til å bruke det mot meg at jeg følte meg tvunget til å forlate landet. Det kan tenkes at dette sier minst like mye om situasjonen i Norge på denne tida som det sier om meg.

Den første gangen det ble nevnt offentlig at jeg kanskje måtte vitne under rettssaken var i desember 2011. Jeg hadde da allerede forlatt Norge flere måneder tidligere. Disse to tingene hadde ingenting med hverandre å gjøre.

Jeg nektet heller ikke å vitne. Dersom jeg var pliktig til det var jeg villig til å fjernvitne. I slutten av mai 2012 var det derimot blitt mye bråk i pressen rundt vitnefrafall fordi en rekke personer som var innkalt som vitner av forsvarsadvokat Geir Lippestad egentlig ikke hadde plikt til å vitne. Åsne Seierstad, som selv fulgte rettssaken, unngår å nevne dette selv om det bør være godt kjent for henne. Det er uredelig. Hun skriver videre i sin bok at

“Det var også galskap som ble trukket frem av dem han beundret mest. En gal manns verk, mente Fjordman. Det mente også Hans Rustad og kontrajihadistene Robert Spencer, Bat Ye’or, Pamela Geller og Baron Bodissey. De var i harnisk. Islamkritikken de hadde forfektet før 22. juli hadde vært så ren og fin. Nå hadde Breivik skitnet det hele til med blod.”

Seierstad har ikke belegg for å si at disse menneskene, som jeg i motsetning til henne kjenner personlig, var i harnisk. Det er feil. Det er ellers et lavmål å hevde at islamkritikken er blitt “skitnet til med blod.” Forfatteren sier ikke noe om at islam i seg selv kan ha blitt skitnet til med blod etter svært mange terrorangrep.

*****************

Wenche Behring Breivik hadde en ekstremt vanskelig oppvekst, med en handikappet, tyrannisk og sinnssyk mor. Hun hadde selv aldri vokst opp i en normalt fungerende familie og visste trolig ikke hvordan hun skulle oppføre seg overfor sine egne barn. I Henrik Ibsens stykke Gengangere skildres det hvordan fedrenes synder går i arv. I Behring-familien kan det virke som om det var i minst like høy grad mødrenes synder som gikk i arv.

Anders Behring Breivik ble født 13. februar 1979 i Oslo. Foreldrene skilte seg allerede i 1980. Det var hans mor som ville skille seg. Hun ble nå alenemor for to små barn, Anders og hans seks år eldre halvsøster Elisabeth.

Dette var en tid preget av venstresidens seksuelle frigjøring. Mange mennesker taklet dette på et vis, men det gjorde ikke en sårbar, skadet og emosjonelt ustabil kvinne som WBB. Til Marit Christensen fremstiller hun seg som en sjenert kvinne. Naboer og andre antyder imidlertid et bilde av en fysisk og seksuelt grenseløs mor som snakket ukritisk om sex foran sine små barn. Menn kom og gikk mens hennes to barn ble overlatt til seg selv, også på natta.

Hun taklet ikke sine barn og kontaktet myndighetene for å be om hjelp. Våren 1982 ville Wenche undersøke muligheten for å få plassert begge sine barn i fosterhjem, for å bli kvitt dem.

Rådgiveren ved det lokale sosialkontoret i Oslo vurderte at problemene i familien var en sak for psykiatrien. Ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri ble de behandlet av psykolog Arild Gjertsen samt overlege og barnepsykiater Per Olav Næss. Tidlig i 1983 kommenterte barnepsykiateren at Anders manglet språk for å uttrykke følelser. Det ble likevel ansett at gutten kunne klare seg om den sosiale situasjonen rundt ham ble endret.

Det var forholdet til mor som ødela ham. Fagfolkene hadde hørt henne rope høyt til sin da snart fire år gamle sønn Anders “Jeg skulle ønske du var død!” Wenches forhold til sin sønn vekslet dramatisk mellom omsorg, fysisk og seksuelt invaderende atferd og til dels svært aggressiv avvisning. “Anders blir offer for mors projeksjoner av paranoid aggressiv og seksuell frykt overfor menn generelt,” var konklusjonen. Fagpersonalet foreslo i 1983 å ta Anders ut av familien for å forebygge en enda mer skadelig psykologisk skjevutvikling.

Skildringene til Borchgrevink og Seierstad gir et bilde av at Anders satt fast i et psykologisk ødeleggende forhold, dratt mellom en fraværende og kjølig far og en emosjonelt ustabil og fysisk invaderende mor.

Jens Breivik virker dessverre ikke som en god og engasjert far som fulgte opp sine barn skikkelig. Anders savnet kontakt med sin far og beklaget at han ikke fikk hans oppmerksomhet før terrorangrepene. På den andre siden har Jens Breivik trolig ikke aktivt mishandlet Anders. I den grad noen har aktivt utsatt Anders Behring Breivik for det som kan kalles mishandling i barndommen ser det ut til å ha vært hans mor.

Dette utfordrer en del kulturelle stereotyper. Wenche Behring Breivik virker som en såret kvinne, ikke som en spesifikt ond person. Det forandrer likevel ikke på at hennes oppførsel mot den lille gutten Anders fremstår som en skrekkhistorie om hvordan man kan påføre sitt barn traumer og varige psykologiske skader.

Åsne Seierstad har uttalt at noe var ødelagt i Breivik allerede i barndommen, og at uten dette ville terroren den 22. juli 2011 trolig aldri skjedd. Jeg står langt fra henne politisk, men på dette punktet er jeg enig med henne. Det finnes ingen enkelt årsak til at Breivik ble massemorder. Likevel er det grunn til å tro at de dype psykologiske skadene han fikk i barndommen formet hans psykologiske avvik som voksen i vesentlig grad.

Det var kanskje hans mor som skadet og emosjonelt mishandlet ham, men det var det juridiske systemet i det feministisk influerte Norge som dømte Anders til å bli hos en mor som var åpenbart uskikket til oppgaven.

Før hun døde av kreft i 2013 gav Wenche Behring Breivik en innrømmelse om at hun ikke hadde vært voksen for oppgaven som mor. Hun hadde på et tidspunkt selv vært inne på tanken om å sette sine barn bort til fosterforeldre. Likevel kjempet hun seinere for å beholde Anders, og vant. Dette på tross av at naboene var bekymret for både Anders og hans eldre søster, at psykologer advarte mot at hans mor skadet den lille gutten alvorlig, at faren forsøkte å få foreldreretten og at barnevernet kjempet videre etter at dette ikke førte frem.

Situasjonen er kanskje litt bedre i dag, men tidlig på 1980-tallet favoriserte det juridiske systemet nesten alltid barnets mor, selv når hun var så åpenbart uskikket som Breiviks mor var. Systemet og familiepolitikken i Norge dømte derfor Anders Behring Breivik til å bli hos en mor som trolig påførte ham dype og permanente psykologiske skader.

Åsne Sei­er­stad har fått en del kritikk for den lett pompøse tittelen på sin bok, En av oss. Enkelte har antydet at meningen med tittelen skulle være selvpisking: At terroristen Breivik var et produkt av det moderne norske samfunnet. Ironisk nok kan hun ha litt rett i dette, bare ikke på den måten hun selv kanskje hadde tenkt.

Anders Behring Breivik er muligens født avvikende, men hans avvik er også blitt forsterket av det norske samfunnet, blant annet dets familiepolitikk og dets innvandringspolitikk. Til en viss grad kan Breivik derfor sees på som antimaterie til det moderne Norge, et slags sosialdemokratisk frankensteinmonster. Det sier seg selv at dette er et perspektiv mange representanter for det etablerte Norge ikke er så interessert i å gå inn på.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Erling

Posted: 6 januar 2014 - 23:53 - Svar

Først litt kritikk: Seierstad hevder i sin bok at Breiviks tanker ikke var bisarre vrangforestillinger, men at det var mange som delte dem. Hvilke deler av hans tanker sikter hun til? Er det der han trodde at han var kommandør og kanskje kunne bli ny konge?

Lad vaere med at spille dum. Du ved udmaerket hvad Seierstad hentyder til. Breivik var givetvis psykopat, men som saa mange andre psykopater ganske rationel, og hans valg af maal var udtryk for en iskold kalkyle som de faerreste anti-jihadister synes i stand til at foretage, nemlig at fjenden ikke er muslimerne, men de landsforraedere der fremdels lukker dem ind i obskoene maengder.

Breivik er ‘one of us’, uanset om vi bryder os om det eller ej. At paastaa andet, er at stikke hovedet i jorden.

  Machiavelli

  Posted: 7 januar 2014 - 06:39 - Svar

  Se mit indslag. “en af os er vist ikke dækkende.” Jeg er enig med Fjordmand.

   Erling

   Posted: 7 januar 2014 - 10:05 - Svar

   Uden denne frygtelige barndom var der med meget meget stor sansynlighed ikke sket de massakrer.

   Det aner du ikke en sk.. om.

   Baade Seierstads, Fjordmans og din psykoanalyse strander paa, at 1) ingen af jer er psykiatere eller 2) har undersoegt Breivik og at 3) masser af boern vokser op under sammenlignelige, hvis ikke vaerre, forhold, uden af den grund at blive massemordere samt at 4) mennesker med tryg familiebaggrund ogsaa gaar amok.

   Der er tale om ugebladspsykologi, ideologisk farvet gaetvaerk. Jeg glaeder mig til at Fjordman, naeste gang en muslim myrder en flok vantro, gaar ud med, at det skam ikke har en snus med islam at goere, det er bare fordi de havde en haard barnddom.

   Forskellen paa Breivik og ‘os’ er foerst og fremmest valget af kampmidler. Og, naturligvis, at Breivik er psykopat, hvilket jeg formoder ‘vi’ ikke er.

    Machiavelli

    Posted: 7 januar 2014 - 10:41 -

    “Der er tale om ugebladspsykologi, ideologisk farvet gaetvaerk.”

    Nå da da den får ikke for lidt. Nu er al psykologi sådan set gætteværk, da psykologi både er Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab. Iøvrigt har jeg læst psykologi på Danmarks Lærerhøjskole i 2 år med afsluttende opgaver. Det er der, man psykologisk beskæftiger sig med børn. Foruden jeg har læst psykologi på Kbh. Universitet i 3 år, ( sociologi), foruden jeg for tiden nærstuderer Evolutionspsykologi ( sekundær og primær processer) ganske tæt og er ved at udvikle nogle teorier. Så nogen gøgeunge er jeg ikke.

    Der er overvejende sansynlighed for, at Breiviks barndom er årsag til hans massemord og hans eventuelle sindssyge.

    Erling

    Posted: 7 januar 2014 - 11:47 -

    En bachelor i sociologi kvalificerer dig ikke til at diagnosticere en patient, du kun har laest om paa internettet, omend du maaske kunne udtale dig om, hvor ofte personer, der a) er genetisk disponeret for sindssyge og b) har haft en haard barnddom, bliver massemordere. Mit ukvalificerede gaet er, at det er under een promille.

    Men du har helt ret i, at, al psykologi er gaetvaerk, mere eller mindre kvalificeret alt efter hvor taet man er paa klienten.

    Machiavelli

    Posted: 7 januar 2014 - 13:41 -

    Som min gamle far ville have sagt, du er tung at danse med. Nu har vi altså videnskab, hvad der populært vil sige at samle en bunke data og prøve at kvalificere dem efter visse kriterier. Hvis du giver 10 katte grød med en bestemt blomst i, og de 8 falder døde om, er der visse formodninger om, at det er blomsterne der er årsagen. Men når det drejer sig om det psykiske område, hvor sjælelivet ikke kan ikke vejes og måles eller skannes, kan det kun fortolkes gennem iagttagelse og tolkning af adfærd.

    Hvis forældrene fx fortæller 10 børn gennem 10 år fra de er 3 år, at det er bedst hvis de faldt død om, så ville 8 ud af 10 børn få påviselig forskellige sjælelige lidelser. Her hjælper det ikke at sig, at det ved vi ikke en skid om. Jo det gør vi ud fra de otte. Og når vi gør det, er det fordi vi også ved, at børn gennem et positivt samspil skal have kærlighed, sikkerhed og støtte i de første vanskelige år. Og med det materiale vi allerede har fra moderen og hendes personlig forhold er er stor grund til at tro, at de ” dype psykologiske skadene han fikk i barndommen har formet hans psykologiske adfard”.

    Men din bemærkninger om Islam viser også, at du bortforklarer de skader en mishandlet barndom skaber.
    ”Jeg glæder mig til at Fjordman, næeste gang en muslim myrder en flok vantro, gaar ud med, at det skam ikke har en snus med islam at goere, det er bare fordi de havde en haard barnddom.”
    Men så kan du høre det fra mig. Underkend ikke den psykologiske side af sagen. Ja det det er rigtigt, mord har meget med barndommen at gøre, for det ved vi fra masser af muslimer. Mange islamiske familieforhold skaber den slags had mennesker som myrder. Vi har fx en kendt muslimsk doktor – en kvinde – kan ikke huske navnet – der ud fra sine konsultationer fortæller om de frygtlige forhold mange børn vokser op med i muslimske familier med daglig tæsk og voldtægt. Forhold der for mange mænds vedkommende gør det let at tage livet af de vantro. Som en filosof engang så rigtigt sagde om den højreekstermistiske racistiske organisation i USA Ku Klux Klan: ”Intet lykkeligt menneske hænger en neger.!” Men det kan ikke bevises. Og så tal ordentligt!

Fjordman

Posted: 7 januar 2014 - 00:04 - Svar

Breivik har visse psykopatiske trekk, men han utviser også meget klare tegn på ren sinnssykdom. I den grad han er rasjonell, hvilket er høyst diskutabelt, sa han også gjentatte ganger under rettssaken i 2012 at han ønsket å skape en “heksejakt” på ikke-voldelige innvandringskritikere og antiislamister. Det fikk han også.

Breivik er ikke “en av oss” og har aldri vært det.

  Erling

  Posted: 7 januar 2014 - 00:27 - Svar

  Laeser man hans manifest, vil enhver der har fulgt Snaphanen eller Gates of Vienna, kunne nikke genkendende til 80% af argumenterne. Steen har givet udtryk for, at han mener at demokratiet har spillet fallit. Forskellen er, at Steen bare skriver om det, Breivik tog konsekvensen af sin overbevisning.

  Stalin var ogsaa psykopat, men det betyder ikke, at han ikke var kommunist.

  Og saa er udtrykket ‘one of us’ i oevrigt fra Lord Jim af Joseph Conrad, og beskriver netop en mand, der trods sine afskyelige handlinger, stadig er ‘one of us.’ Uden at foranstalte en naermere litteraer eksegese, er jeg ret overbevist om at Seierstad aldrig ville have valgt den titel, hvis hun havde laest Lord Jim, der i romanens slutning ender med at blive martyr.

   Fjordman

   Posted: 7 januar 2014 - 00:43 - Svar

   Jeg har lest det såkalte manifestet, faktisk hver eneste side. Det er bortkastet tid. Det som er rasjonelt der finnes i den første halvdelen, som ikke er skrevet av Breivik. Det er tekster skrevet av andre, som Robert Spencer, Bat Ye’or eller meg selv. Den andre halvdelen er skrevet av Breivik og er til dels åpenlyst sinnsyk.

   Det er rasjonelt å være imot dagens innvandringspolitikk. Det er overhodet ikke rasjonelt å tro at å skyte 14 år gamle jenter i hodet er løsningen på dette. Breivik gjorde utelukkende skade. Hvis du har lest manifestet vil du også vite at Anders Behring Breivik fantaserte om å lage atomangrep mot mange europeiske byer.

    Erling

    Posted: 7 januar 2014 - 01:10 -

    Jeg har lest det såkalte manifestet, faktisk hver eneste side.

    Det har jeg ogsaa, og det er kun spildt tid, hvis man paa forhaand har laest de tekster han citerer, med mindre du altsaa mener at det er spild af tid at laese dine egne essays.

    At det skulle vaere sindssygt at atombombe storbyer eller skyde skolepiger, er ikke i sig selv et rationelt udsagn, det er blot godheds-retorik som folk der foeler at deres hjem og familie er trygge, kan tillade sig. Hvis man ved at affyre en atombombe over Marseilles, eller skyde et par tusinde skolepiger, kunne befri Europa for muslimer, ville det saa ikke vaere en pris, der var vaerd at betale? Hvis man mener at borgerkrig er uundgaaelig, er resten jo bare et spoergsmaal om, hvad man er villig til at goere for at sikre Europas overlevelse. Som W.C. Fields sagde: “We’ve established what you are, ma’am. Now we’re just haggling over the price.”

  Victor

  Posted: 7 januar 2014 - 13:35 - Svar

  Jeg har sympati for Breivik. På samme måde som jeg har sympati for de forhutlede paranoidt-skizofrene, der er blevet lukket ud af statshospitalerne under Schlüters fuldkommen vanvittige omfavnelse af distiktspsykiatrien.

  Normalt har jeg ikke ret meget til overs for overfaldsmænd; men jeg gør en undtagelse her. De skulle aldrig have været overladt til sig selv.

  Det samme med Breivik. Når en dreng på – var han tre ller fem – begynder at få sin egen sagsakt, forduí der er et eller andet ravruskende galt med knejten, så skal der handles på det. Det har det norske børneværn tydeligvis ikke gjort.

  (En lille OT: For et par dage siden så jeg et program på TV2 om en ung, dansk pige, der ledte efter sin chilenske far. Hendes danske mor var diagnosticeret borderline; men havde altså fået forældremyndigheden. Faderen ville hellere end gerne have haft datteren og taget hende med til Chile, hvor hun ville være vokset op i en lavere middelklassefamilie – tydeligvis intakt og velfungerende. Enhver, der kender Latinamerika, ved, at pigen ville have haft det fint. Men i stedet mente man altså, at en sindssyg mor – og skiftende familieplejer – var en bedre vej for hende).

  Det samme med Breivik: Sagen BURDE have udløst en debat om forældremyndighed ved skilsmisser og om det norske børneværns fuldkommen håbløse ageren i denne – og andre – sager. Det her er en lille dreng, som enten burde være kommet til faderen eller i familiepleje..

  Den debat er desværre aldrig kommet.

Bjovulf

Posted: 7 januar 2014 - 02:41 - Svar

Stormoské åbner under politiske protester

Ja, hvis nu bare politikerne i København ikke havde haft så travlt med at sove i timen og være totalt
uvidende angående islam / islamisme og i øvrigt havde været sig deres ansvar bevidst, så havde vi
måske slet ikke stået i denne prekære situation med en islamistisk balladecentral financieret af fremmede
intereresser? ;-( – det er bare at studere, hvordan det er fx. er foregået ovre i England og så se, hvilke
horrible og hadefulde ting der bliver prædiket og undervist i sådanne steder.
Jeg kan varmt anbefale vore dybt naive, uvidende og groft uansvarlige politikere, at se de engelske
Channel 4-programmer “Dispatches – Undercover Mosque” & “Dispatches – Undercover Mosque –
The Return”, hvis de vil se, hvad der i virkeligheden foregår i disse islamiske (islamistiske) “kulturcentre”,
når man tror, at alle kameraer og mikrofoner er slukket, og man har fulgt alle de velmenende, men reelt uvidende politikere og “eksperter” til dørs og er ophørt med at snakke dem efter munden med alskens plusord …

Channel 4 Dispatches:

“Undercover Mosque” (2007)
http://vimeo.com/19598947

( se link til efterfølgeren nedenfor … )

Og dette bliver jo næppe sidste gang – vi har sandsynligvis kun lige for alvor set starten på balladen med endeløse krav om særbehandling og udstedelse af fatwaer (/ slet skjulte dødsdomme ) imod folk, der frafalder islam, krænker islam & profeten eller vover at kritisere islam eller muslimers dårlige opførsel og deres ofte helt manglende tilpasningsvilje og -evne samt deres meget ringe respekt for deres ufrivillige værters kultur, normer og love.

Stormoské åbner under politiske protester

http://www.bt.dk/danmark/stormoske-aabner-under-politiske-protester

Fremtrædende københavnske politikere ser med bekymring på, at Rovsingsgade-moskéen bliver en realitet til maj. Hvis det står til politikerne, kan det Qatar-finansierede projekt i hovedstaden glemme alt om tilskud til driften.

….

Bjovulf

Posted: 7 januar 2014 - 02:44 - Svar

Channel 4 – Dispatches:

“Undercover Mosque – The Return” (2008)
http://www.metacafe.com/watch/4798670/dispatches_undercover_mosque_the _return

Disse to programmer ville i øvrigt også være gode for vore politikere med flere at få bare en anelse forstand af, mens tid er …

“Britain’s Islamic Republic” (2010)

http://www.metacafe.com/watch/yt-E8vxc2yqyMs/dispatches_britains_islam ic_republic_1_of_5/
( 5 afsnit á ca. 10 min )

“Lessons in Hate and Violence” (2011)

http://www.liveleak.com/view?i=826_1297870709
(4 afsnit á ca. 12 min)

norge

Posted: 7 januar 2014 - 03:07 - Svar

Du må sammenligne apples and apples, spree-skyttere som har drept titalls personer med håndvåpen har omtrent uten unntak vært sinnsyke. Og Breivik har verdensrekorden med 69 kills.

Peter Buch

Posted: 7 januar 2014 - 07:12 - Svar

Som der står om i wiki-teksten om Erik Blodøkse:
Drab på én bror kunne anses som en ulykke, mens drab på fem fremstod som uhyrligt. [4]
http://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Blodøkse

Det er navnlig handlinger, der afgør om man af langt størstedelen af samfund anses som værende- en af os. Hvor langt man synes man kan handle og stadig opfatte udøvere af handlinger som værende blot endnu- en af os- forekommer mig ikke klart.

Als man dem norwegischen Außenminister Prof. Dr. Koht das gleiche Ultimatum stellte wie dem dänischen König, lehnte dieser es mit den Worten: “Wir beugen uns freiwillig nicht, der Kampf ist bereits im Gange” ab.
http://www.marine.de/portal/a/marine/!ut/p/c4/NYzBCsIwEET_aJN6UPGmaMFC 9aj1lqZLurRNymZjQfx404MzMHN4w6iXyvbmTc4IBW9G9VSNpUO7wGQYErbIyUdwGG1Pth cExtwx-W5gQhfzjDzCZ0ESXAb1WB87BBs8ypqCXiinYyOBYQ4s40oScyZAnWp0cT7pnf6r -G7L6lJXer-53sq7mqfp-AMb9KO-/

Machiavelli

Posted: 7 januar 2014 - 07:12 - Svar

Breivik sagen.
En frygtelig sag ikke mindst for dem, er blev myrdet. Men Jeg er helt enig med det Seierstad udtaler, og som Fjordmand også er. “Jeg Seierstad har udtalt, at noget blev brudt i Breivik i barndommen, og at uden denne ville terror 22 juli 2011 sandsynligvis aldrig sket. Jeg står langt fra hendes politisk, men på dette punkt er jeg enig med hende. Der er ingen enkelt årsag til, at Breivik var massemorder . Men der er grund til at tro , at de dybe psykiske skader , han har modtaget i barndommen formede hans psykologiske afvigelser vokset betydeligt”

Det er følelsesmæssigt forbryderisk at råbe til sin søn på fire år,: ”jeg ville ønske du var død.” På det tidspunkt har børn stærke fantasier omkring sine forældre, før de er mere bevidste om deres situation. Selv sunde børn i den alder slår både far og mor ihjel i tankerne – også før de er fire år. Min egen far har uden tvivl været udsat for nogle frygtelige blodbad. Her sker uden tvivl allerede katastrofen, da Brivik efter udtalelserne ikke fik megen mulighed for senere i sin barndom at afkoble sine fantasier men tilmed fik dem forstærket.
Uden denne frygtelige barndom var der med meget meget stor sansynlighed ikke sket de massakrer. Og når det ikke kun blev til at sprænge bygninger i luften men også koldblodigt mord på de unge mennesker han mødte, var det for at hævne sig på ungdommen som følge af sin egen mishandling i barndommen. Og uanset om de så blev blandet ind i Arbejderpartiets Islam politik, her gælder døden skal have en årsag. Og de bizarre vrangforestillinger er ganske “normale” for mange børn og unge – og også af og til voksne – der føler sig svigtet af verden, og ikke tror de er noget, og derfor må søge trøst i fantasien. Der er ingen faste grænser for, hvornår fantasien slår om i direkte sindssyge. Islam, konger og kejsere tilhørte ikke den virkelige verden men fantasiverden.

En mishandling der helt katastrofalt startede allerede i fire års alderen – og stensikkert før. Og hertil kommer endnu en stor katastrofe, en svag far, som han heller ikke kunne vende sig til og søge trøst og støtte, hvad der også er nødvendigt. Hele hans barndom tyder således stærkt på at være ren børnemishandling, der naturligvis burde være inddraget i retssagen. Men når man slår så mange mennesker ihjel, var der selvfølglig ingen der turde kræve, at Breivik hører til på psykiatrisk afdeling og ikke i et fængsel. Spørgsmålet er også, om ikke Breivik er tæt på sindssyge.

Men det grundlæggende spørgsmål står selvfølgelig tilbage: Skal en kynisk og psykopatisk massemorder frikendes på grund af en miserabel barndom? Et spørgsmål for viderekomne.

Hans Und

Posted: 7 januar 2014 - 07:35 - Svar

JSP er jo for det første selv en af dem, der har var/er aktive i at anstifte bl.a. jihad voldtægter af danske kvinder med hans islamlefleri.

Mht hvad topsocialdmokrater skulle have gjort i 80’erne, skal man være opmærksom på, at de via socialist international, havde bundet sig til at føre en islamofil indvandringspolitik overfor islamiske lande. (ser det ud til, udfra de fragmenter jeg indtil videre har set). Poul Nielsons “klokkeklare aftale” med saudi er formentlig blot en lille brik i dette kompleks.

steen

Posted: 7 januar 2014 - 13:07 - Svar

Seierstad misbrukte 22/7-avhør
HANS RUSTAD 07.01.2014
Ekte­pa­ret som var avlast­nings­for­eldre for Wen­che Behring Brei­vik i 1981, da Anders Behring Brei­vik bare var to år, går i en kro­nikk hardt ut mot Åsne Sei­er­stad og Kagge forlag.

I en artik­kel på NRK.no/ytring for­tel­ler de at Sei­er­stad tok kon­takt med paret via fel­les bekjente i for­bin­delse med bok­pro­sjek­tet. De ga klart uttrykk for at de ikke ønsket å bli inter­vjuet. Pågang fra presse hadde alle­rede gjort dem skeptiske.
.-boken En av oss.

Paret følte seg sve­ket. Sei­er­stad visste de ikke ville bli sitert..

http://www.document.no/2014/01/misbruk-av-22-avhor/

  Victor

  Posted: 7 januar 2014 - 13:43 - Svar

  Det her er en af de første gange, jeg kan huske, hvor jeg sidder med en fornemmelse af, at kildebeskyttelse og referatforbud ikke kan accepteres.

  Hvis Åsne Sei­er­stad forsøger at finde ud af, hvad der skete med lille A som barn, så er parrets oplysninger vigtige brikker i det puslespil….hvor fragmentariske de end måtte være.

  Det er jo ikke en journalist, der forsøger at finde ud af, hvem Angelina Jolie har knaldet med; men et – helt berettiget – forsøg på forstå, hvorfor A blev som han blev.

  Machiavelli

  Posted: 7 januar 2014 - 13:43 - Svar

  Ja det gør jo kun sagen værre.

Machiavelli

Posted: 7 januar 2014 - 13:58 - Svar

Den første gang man åbner står der 19 kommentarer. Derefter trykker man og så står der 16 kommentarer. Hvor er de sidste 3 kommentarer. Nu har jeg ødelagt 2 kopper.

HamSæl

Posted: 24 maj 2014 - 15:24 - Svar

Jeg synes det virker naivt og letkøbt at påstå ABB’s fader har et medansvar for ABB afskyelige og syge handlinger. Som jeg læser og forstår deres livshistorie var manden optaget. Javel, som så mange andre aktive og muligvis verdensfjerne fædre. Han befandt sig erhvervsbetinget dels i England og siden i Frankrig.

Er i alle afkom af verdensmænd med lommerne fyldte af lettjente penge og dermed tid nok til at følge i hælene på en åbenlyst forstyrret og SELVVALGT destruktiv kvinde ?? Hvornår må man sige nok er nok?! Tusinder af kroner og spildte timer fordi man valgte at knytte sig til en forstyrret sjæl, der ikke gennemfører en erkendt og oplagt (!) abort.

Efter forgæves kamp trækker manden sig for at opbygge sit eget liv.. -Hvad ellers? ABB havde muligheden for at opsøge og konfrontere faderen. Økonomisk støtte var vist ikke noget problem..?

Jeg er selv ud af en “småforstyrret” familie med x antal kvinder der traf egne mere eller mindre begavede beslutninger.

Een af disse havde et mønster med at score mænd ikraft af sin krop og seksualitet. (goe patter er aldrig dårligt..” Undskyld, men så banal er verden nu engang..) efterpå “skabte hun sig” og forlod disse mænd og deres “hengivenhed” i ruiner, medsamt økonomiske forpligtigelser. (typisk borderliner/bipolar adfærd..) Prøv at gætte hvad der skete min søde kusine i den forbindelse..

På trods af et liv i periodisk sus og dus, på andres regning; er hun idag et meget bittert menneske. Hvad der blev af disse mange mænd ved jeg desværre ikke. Som fem-ti årig prægede disse indtryk mig dybt.

Hvorfor lukker et ellers vidende og rigt samfund øjnene for visse mentalt forstyrrede kvinder og deres skadelige adfærd? Det “hellige og urørlige moderskab” er en skadelig myte! Barnets tarv er ikke naturgivent moderens anliggende! -Ej heller det offentliges, læs børnehjem. Plejefamilier iform af dygtige og kompetente mennesker der evner at skabe trygge rammer for børn. Mod betaling forståes. Det er jo ikke gratis at være menneske i dette eller andre samfund.

Vil vi=samfundet ofre vaneforstillinger og midlerne til at hjælpe kommende samfundsborgere videre ?
Og nej! Jeg ser ikke ABB vanvittige handling som alene moderens ansvar, Et moderne og velbeslået samfund spillede fallit udfra et fastlåst syn på håndteringen af “barnets tarv”.

Ovenstående geniale vending: “en lykkelig mand hænger ingen negre” træffer ret på et af mange vigtige argumentatoriske sømhoveder.
Mit håb og ønske til de uskyldige ofre; Må i finde kræfterne til at komme godt videre! Go sommer til alle

Leave a Comment