21
jan
Seneste opdatering: 22/1-14 kl. 1514
35 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Canadas Stephen Harper er på et ugelangt besøg i Israel. Hvis USA og EU var lige så loyale venner, ville meget se anderledes ud, ikke mindst den stadig ulmende, nukleare situation i Iran. Forleden sagde Præsident Rohani: Geneva Agreement Means the Superpowers Have Surrendered to Iran og det har han desværre fuldstændig ret i. For nylig ville en Obama sammen med visse lige så desorienterede vestlige politikere bombe i klientkrigen Syrien, hvilket fik flere engelske historikere til at sammenligne vores dages Mellemøsten med Balkan i 1914.

I disse dage har russerne og kineserne besluttet at holde fælles flådeøvelser i Middelhavet. I dag er det første iranske krigsskib i historien sejlet ind i Atlanterhavet. Man ser det større billede for sig, som socialdemokraternes geni Mette Gjerskov sammen med Obama ikke så, da ‘Assad skulle straffes’. Syrien og flådehavnen Latakia er russisk, strategisk interessesfære. Ingen omvendte Cuba kriser udløst af vestlige grædekoner over Syrien, tak!

Søren Pind synes nu han er blevet voksen helt af have ‘lost his marbles,’ han vil have vi skal trodse de virkelige aktieejere i Syrien, Kina og Rusland, og gribe ind i borgerkigen, som nu altså er fem krige i én efter at oprørerne er begyndt at dræbe hinanden. Han er en af de livsfarlige grædekoner, der kan gøre 2014 til et historisk farligt år. Mener Kina og Rusland, at borgerkrigen skal fortsætte, så bliver det sådan. Syrien er et sideshow, den helt store fare for konfrontation hedder Iran. Hold krudtet tørt indtil da. Syrias grusomheter er hinsides forestillingsevne – og utenfor vår kontroll, skriver Daniel Hannan i dag, og begge dele er rigtigt.

Eyes gouged out, electrocuted, strangled: Sickening dossier of 55,000 torture pictures ‘smuggled out of Syria which prove Assad has committed war crimes’ hedder der i vestlige medier i dag. Hvis man følger syrien lidt på You Tube via krigernes film, er det overvejende indtryk at ‘oprørerne’ er de største krigsforbrydere, men det kan da tænkes, at kun de er dumme nok til at filme deres forbrydelser. Man tror det gerne, når man ser hvor amatøragtigt de kæmper, og hvor tåbelige tab de har. Selvom de nok skal blive farlige, når de vender ‘hjem’ til Europa, så er det ikke intelligensreserven der render rundt som kanonføde nede i Syrien og råber Allahu Akbar femten gange i minuttet.

Al-Qaeda training British and European ‘jihadists’ in Syria to set up terror cells at home burde have trukket store overskrifter i Danmark og forårsaget et krisemøde i regeringen, men se om den har.Hvor mange danskere skal lide en voldelig død på grund af Thorningregeringens handlingslammelse over for ‘danske’ Syrienjihadister? Fratag dem statsborgerskab, bloker deres tilbagerejse, få det overstået – i tide!

“EU-monstret minder om kommunismen”

Den konservative forfatter, ph.d. i litteraturvidenskab, kulturforsker og samfundsdebattør Kasper Støvring udgiver det EU-kritiske kampskrift ‘Fortællingen om fredens Europa’. Politiken interviewer i “EU er et ideologisk monster, der minder om kommunisme” (ikke online)

Hvornår indser de borgerlige politikere, at EU er et helt igennem mislykket projekt? Og at det ikke er EU, men derimod de homogene nationalstater, der har skabt fred i Europa? Ja, hvornår lytter blå blok til den voksende EU-skepsis blandt borgerlige debattører? Den bogaktuelle Kasper Støvring undrer sig.

Jeg er dødtræt af fortællingen om EU som fredens projekt, som altid møder os EU-skeptikere. Argumentet går på, at Europa i dag ville være i krig, hvis det ikke var for EU. Det er noget vrøvl. Freden skyldes derimod de kulturelt homogene nationalstater, der har skabt stabilitet i efterkrigstidens Europa.

Det er fredelige nationer som Danmark med en fælles historie, sprog, kultur og traditioner, der har skabt sammenhængskraft, orden og fred. Selvsamme nationalstater er EU ved at tromle hen over i håbet om at skabe en europæisk superstat, mens jubeleurokraterne Venstre og de konservative bare ser på og klapper i hænderne. De borgerlige V og K har storsvigtet i kampen mod EU«. Ordene kommer fra den kulturkonservative debattør og ph. d. Kasper Støvring, der er aktuel med et EU-kritisk kampskrift ‘ Fortællingen om fredens Europa’.

»EU er på mange måder et mislykket projekt, hvor man har eksperimenteret med velfungerende samfund uden at have den fornødne indsigt i basale økonomiske styringsinstrumenter. EU er gået fra at være et rent økonomisk projekt til et ideologisk projekt, hvor nationalstaterne tvinges til at indføre tusinder af love, reguleringer, direktiver og beslutninger.

EU er gået hen og blevet en centraliseret supernationalstat med et kæmpe bureaukratisk system, som koster os dyrt i dag. Se bare på euroen, som er en total fiasko. Alt dette undskylder vi ved at påstå, at uden EU ville kontinentet bryde ud i krig. Det passer jo ikke.

»Det er måden, toppen af EU tænker på i deres imperiumbestræbelser, der kan sammenlignes med kommunismen, men de to ting er ikke identiske. Med imperium mener jeg ideen om en transnational jurisdiktion, som man skal strække ud over alle de selvstændige nationalstater til fordel for EU’s domstolsstyre, hvor eliten konstant river udviklingen hen mod mere EU uden hensyn til befolkningerne. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere borgerlige politikere, der mener, at det er et problem«.

Selv om der er flere muligheder for Danmarks fremtidige samarbejde med EU, mener Kasper Støvring, at Danmark kan være bedst tjent med at melde sig ud af EU.

»EU-projektet skal tilbagerulles. EU startede som et mellemstatsligt samarbejdes om handel, det er ganske fornuftigt, men det har senere udviklet sig til et ideologisk projekt med overstatslige myndigheder«. EU er et ideologisk monster, der minder om kommunisme. Politiken 18.01.2014 (ikke online)

Se også Uhrskov i dag. Fredens Europa?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morten - - -

Posted: 21 januar 2014 - 09:13 - Svar

EU minder på ingen måde om kommunisme. Det minder om konstruktivisme, og det gjorde Sovjetunionen også. Ligeledes mere, end det lignede kommunisme. Det er konstruktivismen, der er det ideologiske problem. Det Mulitietniske/-Kulturelle Samfund og Det Nye Europa er dens perverse produkt(er?).

Kasper Støvrings angivelige undren må være retorisk. Er der nogen, der ikke ved, at der har fundet en udrensning sted i den politiske kaste? En udrensning, der viser sig deri, at i de fleste partier er der ingen EU-modstandere tilbage – i grel og påfaldende modsætning til, hvad der gør sig gældende for vælgerkorpset. Det siger alt med stor tydelighed, ikke sandt. Det er til at forstå.

Derfor er det noget pjat at appellere til “borgerlige politikere”, thi for dem er EU ikke et instrument, men et mål, hvortil alt andet er et instrument. Ellers var de ikke medlemmer af den politiske elite. Det ved vi alle sammen godt! Også Kasper Støvring.

– – –

steen

Posted: 21 januar 2014 - 09:24 - Svar

Han går nærmere ind på ligheder og forskelle i en del af interviewet, som jeg har måttet udelade af copyrightgrunde.

traveler

Posted: 21 januar 2014 - 09:36 - Svar

Det at nationalstaterne er tvunget til at gennemgøre tusinder af love, reguleringer, direktiver og beslutninger, betyder, at den offentlige administration i medlemslandende er blevet langt større end hvad de enkelte lande reelt har råd til. Samtidigt har reglernes kompleksitet gjort, at ellers potentielt sunde private viksomheder er bukket under.

Alt i alt lider alle medlemslandene under en alt for stor og magtfuld stat og en alt for lille og underdrejet privat sektor som følge af EU’s tusinder af love, reguleringer, direktiver og beslutninger. Og resultatet er gigantiske underskud på statsfinanserne. Man har simpelthen ikke råd til de statskonstruktioner, som man politisk gennemtvinger. (Det er lidt ligesom USA, der reelt ikke har råd til det kæmpe militære beredskab verden over, som de politisk ønsker).

EU’s bureaukratiske monsterbyggeri kan minde om USSR, og afvikling heraf er et vigtigt element bort fra det økonomiske sammenbrud, som truer de gældsplagede EU-lande.

  Svend Andersen

  Posted: 21 januar 2014 - 17:33 - Svar

  EU’s bureaukratiske monsterbyggeri kan minde om USSR, og afvikling heraf er et vigtigt element bort fra det økonomiske sammenbrud, som truer de gældsplagede EU-lande.

  Det vil ske den anden vej rundt: først en global financiel krise, og dernæst kollaps af den Europæiske Union.

  EU og USA er i samme båd; kollapser USA financielt, ryger EU med i faldet, og omvendt. Politikerne begge steder gør præcis de samme fejltagelser, som de har gjort før, blot i en meget større målestok. Alle røde lamper har blinket siden 2007, og det er ikke fordi der ikke har været advarsler nok fra forstandige økonomer.

  En sober gennemgang af denne udvikling, samt hvorfor den er ved at blive gentaget, kan ses i den yderst informative OVERDOSE, The Next Financial Crisis: http://www.youtube.com/watch?v=4ECi6WJpbzE

  Dokumentaren er et par år gammel, og mange fremtrædende økonomer som Peter Schiff og Gerard Celente (som er med i dokumentaren), Marc Faber, Nouriel Roubini, George Soros og mange flere, forventer nu at kollapset kan komme så tidligt som Q1/Q2 2014 og senest indenfor en tidshorisont på mindre end 2 år.

   traveler

   Posted: 21 januar 2014 - 21:00 - Svar

   Hej Svend

   Udpumpningen af likvide midler er som at give hovedpinepiller mod en alvorlig sygdom. Symptomerne dæmpes ned en stund, og så håber man på at få styr på de underliggende problemer imens. De underliggende problemer er legio, men i EU kan der peges på den statslige gældssætning som et hovedproblem: Fjernes statsgælden, vil økonomierne få det markant bedre.

   Holdes nu fokus på statsgælden, må man spørge: Hvem er de idioter, der lader staternes gæld gå helt agurk? Jamen, det skyldes vildt overdimensioneret offentlig sektor i forhold til landenes reelle økonomiske formåen. Hvor kommer så de krav til overdimensioneret statsapparat? Ja – ikke bare fordi socialister vil have staten til at nurse/kontrollere alle, men også og ikke mindst gennem EU’s tusinder af love, reguleringer, direktiver og beslutninger.

    Svend Andersen

    Posted: 21 januar 2014 - 21:55 -

    Euroen har også en stor del af skylden for tilstanden i EU, også med hensyn til den voksende statsgæld i de enkelte lande.

    En af konsekvenserne af den fælles valuta er, at de enkelte nationer ikke kan føre deres egen valutapolitik, og f.eks devaluere for at genoprette deres ubalancer m.h.t. import/eksport. Hvis de sydeuropæiske landes produktioner skulle være konkurrencedygtige i forhold til Tyskland, er den eneste mulighed derfor ‘intern devaluering’ – i praksis en nedsættelse af lønniveauet i de pågældende lande. Ubalancerne i EU er faktisk nu så store, at dette burde medføre voldsom sækning af det generelle lønniveau:

    Grækenland og Portugal: 50 pct. !!
    Italien, Spanien og Frankrig: 30 pct.

    Dette er naturligvis fuldstændigt urealistisk, af indenrigspolitiske årsager. Det ville være interessant, hvis danske økonomer turde lave en analyse af, hvor stor en ‘intern devaluering’ der er nødvendig for DK – altså prisen for fastkurs-politiken.

    Tallene er taget fra en analyse, som er lidt over et år gammel, men forudsætningerne er de samme i dag, eller rettere: ubalancerne i EU er sandsynligvis blever endnu større.

    Kilde: Zerohedge – Next Up For A “Recovering” Europe: A 30-50% Collapse In Wages In Spain, Italy And… France – http://www.zerohedge.com/news/2012-12-02/next-recovering-europe-30-50- collapse-wages-spain-italy-and-france

    Svend Andersen

    Posted: 21 januar 2014 - 22:21 -

    Efter at have skrevet overstående baseret på et link jeg havde gemt, ser jeg på Zerohedge, at Kommisionens talsmand László Andor har udtalt følgende – i dag:

    Social dimension of the EMU

    The still growing macroeconomic, employment and social divergences threaten the core objectives of the EU as set out in the Treaties, namely to benefit all its members by promoting economic convergence and to improve the lives of citizens in the Member States. The latest review shows how the seeds of the current divergence were already sown in the early years of the euro, as unbalanced growth in some Member States, based on accumulating debt fuelled by low interest rates and strong capital inflows, was often associated with disappointing productivity developments and competitiveness issues.

    In the absence of the currency devaluation option, euro area countries attempting to regain cost competitiveness have to rely on internal devaluation (wage and price containment). This policy, however, has its limitations and downsides not least in terms of increased unemployment and social hardship, and its effectiveness depends on many factors such as the openness of the economy, the strength of external demand, and the presence of policies and investments enhancing non-cost competitiveness.

    Kilde: Europe Finally Admits A Monetary Union Leads To “Increased Unemployment And Social Hardship” http://www.zerohedge.com/news/2014-01-21/europe-finally-admits-monetar y-union-leads-increased-unemployment-and-social-hardshi

Peter Buch

Posted: 21 januar 2014 - 10:14 - Svar

Når borgerlige, generelt set i mine øjne, mere end villigt går med til finansiering af samfundsundergravelse af nationer med betaling af navnlig de tre store udgiftsområder undervisning, sundhed og det sociale system samt udlændingeområdet med offentlige midler procentuelt per borger af format i verdenstoppen, er der ikke tale om andet end nominelt borgerlige der ytrer modstand for galleriet.

En opposition mod formen kræver for at være af virkelig betydning en opposition med indhold, en privatfinansieret del der er vægtig og så betydende den var at regne for noget meget mere end ord. Set herfra.

Santor

Posted: 21 januar 2014 - 11:24 - Svar

Ang. EU.

For ikke at tale om at EU´s egne revisorer har nægtet at underskrive regnskaberne 18 år i træk!

Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 21 januar 2014 - 13:07 - Svar

Som ett rent tankeexperiment skulle man kunna säga att också MUF-monstret minder om kommunismen. Ingen rädder för Al Qaida här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vilka-ar-dagens-berattelser_89129 04.svd

För övrigt fortsätter cirkusen kring de turkiska vapenleveranserna till Syrien. Vart går de, till ISIS eller till “vanliga fromma muslimer i den moderata mittfåran”?

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/turkish-intelligence -trucks-smuggle-syria.html#

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 21 januar 2014 - 13:37 - Svar

Också Turkiet?

Kanske inte bara Egypten, utan också Turkiet, står på tur att bli ett nytt Syrien. Jag hade ingen aning om att konflikten var så stark inom det turk-turkiska lägret (alltså frånsett de turk-kurdiska):

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/turkey-erdogan-gulen -political-secularism.html

  Morten - - -

  Posted: 24 januar 2014 - 16:42 - Svar

  I Lawrence Taubs bog fra 1996, “The Spiritual Imperative”, står der, hvilke lande, der vil blive omfattet af Det Arabiske Forår (reelt: Den islamiske revolution). Det vil fremgå af bogen, at Tyrkiet ikke bliver omfattet på samme måde, som f. eks. Syrien. Bogen rammer – som mig bekendt den første (fortsat eneste?) bog i verden – udviklingen på kornet.

  Hvis du vil forstå rationalet, bør du læse bogen. Den findes i nyere, opdaterede udgaver. Jeg tror, som antydet, at det er den hidtil eneste bog, der har analyseret situationen korrekt, og dens prognoser er i hvert fald de eneste, jeg har set, der har holdt hele vejen igennem.

  Men problemet er, at når du har læst Taub, vil du blive utålmodig og utilfreds med alle andre analytikere. Undtagen de underholdende, selvfølgelig. Det er jo altid sjovt at blive underholdt.

  – – –

Morani ya Simba

Posted: 21 januar 2014 - 19:56 - Svar

Jeg tror desværre situationen med Iran kan ende helt, helt galt. Obama og lignende peacenik fjolser er i fuld gang med at føre os lige ind i krokodillens gab…

HH

Posted: 23 januar 2014 - 09:56 - Svar

Jag undrar hur många av er som sent på onsdagskvällen tittade på den svenska Kulturkanalen i TV? Efter en stund satt jag förbryllad, efter ytterligare en stund och ju längre programmet skred satt jag närmast paralyserad och faktiskt – skräckslagen!

Det finns en välavlönad industriell lobby som jobbar med parlamentarikerna i EU – handgångna uppenbarligen av den s k fria pressen i Europa. Lobbyn har förkortningen ERT och ett par yngre personer hade beslutat sig för att ta reda på mer om detta.

Resultatet blev en bok som skulle lanceras via inbjuden press. DET KOM INGEN PRESS! Total tystnad över det som försiggår!!

Undersökarna lyckades få en modig baltisk parlamentariker att ta upp problemet. Resultatet – efter att närmast blivit nedtystad – blev en urvattnad historia.

Ert vill bara en sak – där förresten en tidigare välkänd svensk industriledare ingick i de hemliga mötena – DEM TOTALEN FREIHEIT! Resultatet har vi redan i Sverige med svajande friskolor, en järnväg som är som ett skämt och en sjukvård där den som kan skaka fram pengarna får den efterlängtade operationen!

Sammanfattningsvis; det är någonting skumt med EU. Jag litar inte längre på denna mastodont av anställda pärmbärare som försöker krossa våra europeiska samhällen som vart och ett har sin egen historia och sin egen förnuftiga struktur.

Fred och frihet? Akta er så det inte slutar med diktatur!

  steen

  Posted: 24 januar 2014 - 11:49 - Svar

  @HH: Jeg hørte om programmet, men det kan ikke ses uden for Sverige. Har det en engelsk/tysk titel?

  Morten - - -

  Posted: 24 januar 2014 - 16:12 - Svar

  Kære HH

  Det er langt værre, end du frygter. Der kommer nemlig IKKE noget egentligt diktatur i gammeldags. “Kun” en forvitring af demokratiet. Så tyrannisk som styret end måtte blive. Og det gør der ikke, fordi vi selv vil dét, vi skal! I en historisk uset grad. Det, du ser symptomer på er, at man simpelthen betragtes som fredsforstyrrer, hvis man “blander sig” i noget som helst, der er en del af en gigantisk konsensus, hvis spirituelle rod ikke kan forstås som andet, end det diffuse begreb “Tidsånden”.

  Det er ikke et lyssky “Spectre”, der styrer verden. Det er en makrohistorisk mekanisme. Man kan beskrive vor tid som “De Professionelles Teknokratur”. I virkeligheden opfyldelsen af Marx’ vision om “Proletariatets Diktatur”. Den borgerlige revolutions magtfulde Magnater er borte – nu er det De Professionelle (arbejderne), der styrer, og vi befinder os alle i en form for professionelt hierarki, som har gjort det af med demokratiet. Professionalismen er sidste fase i den materialistiske udvikling, der har medført de sociale reformer, men har kostet os Ånd.

  Arbejde er i centrum. “Det er et job” retfærdiggør alt i verden. Og ve den, der ikke kan besvare spørgsmålet “hvad arbejder du med“. Tænk lige over dette med.

  Man mærker det på alle planer. Til forældremøder, forsikres vi om, at skolen HAR iværksat dét og dét. Man spørges ikke om sin mening om det lancerede. Og man er ikke velkommen til at evaluere “tiltagene” eller mene noget om dem, for eksempel om hvorvidt, der skal sættes forhæng op i bruselokalet i skolen “af hensyn til de blufærdige børn” (var det nu også sådan vi oprindeligt blev enige om, at vi ville gå til sagen – ville vi ikke satse på gammeldags naturlighed? Som vi kan se på ældre malerier af nøgne børn, der bader). Når “skolen” har beskrevet, hvilke “mål” den har “opfyldt”, går de fleste hjem i den bevidsthed, at skolen “gør noget ved det” og “reagerer på udfordringerne”. De allermest fritænkende mennesker går dertil hjem og googler alle disse “tiltag”. Og finder, at tiltagene er identiske over hele landet! Der er et slående fodslag. Uden forudgående, demokratisk diskussion om, hvad det er vi vil. Det er nemlig “eksperter” – Professionelle – der har “udarbejdet løsningerne for skolen”. Og deres mening kan man ikke trumfe, thi de har jo “kompetencen” (du ved nok, kompetencen).

  I gamle dage stillede man ofte spørgsmålet til menneskeheden: “Jamen – hvad vil vi egentlig? Hvad er det vi vil?”

  Det gør vi ikke mere. Nu ved vi, hvad vi vil. – Følge med “udviklingen”.

  “EU” er et gigantisk produkt af denne tidsånd, som Marx forudså, og som han betegnede som et diktatur. Et opgør med den, og introduktionen af en ny tidsånd, vil kræve en løsrivelse fra tilhørsforholdet til den blinde tyran, “EU”.

  – – –

   Morten - - -

   Posted: 24 januar 2014 - 16:19 - Svar

   “[…] i gammeldags” = “[…] i gammeldags forstand”.

   – – –

   Prudentius

   Posted: 24 januar 2014 - 16:33 - Svar

   Godt skrevet, Morten.

HH

Posted: 23 januar 2014 - 10:11 - Svar

Tillägg – jag vill gärna höra fler röster men tackar samtidigt Svend Andersen för dennes upplysande inlägg. Engelsmännen kanske gör sak av sin plan att lämna organisationen. Men jag skulle också mycket gärna vilja höra vad Julia C anser om EU.

Tio år efter det senaste kriget vandrade jag runt i ett krigsskadat Europa. Jag förskräcktes av invasionssträndernas omutlighet, av de enorma områdena med vita kors, fortfarande skadade hus… Något EU var inte uttänkt utom Kol- och Stålunionen. Men Marshallhjälpen fungerade mirakulöst och utan denna resoluta amerikanska hjälp – med ett minimalt kontor i Paris – hade det säkert tagit än längre tid att plåstra om kontinenten.

Men var det verkligen det EU vi ser idag som vi önskade oss? Denna enorma överbyggnad som inte ens förstod att om man skapar en monitär union får man nog också se till att få länderna anslutna till en europeisk centralbank med full insyn i varje lands göranden och låtanden.

Kanske man ska flytta till Norge… Norrmännen har förstått det här sedan länge och ger inte upp sin frihet.

Ave Maria

Posted: 23 januar 2014 - 13:22 - Svar

HH

Posted: 23 januar 2014 - 15:05 - Svar

Tack Ave Maria! Men egentligen blir jag inte så mycket klokare. Var finns sanningen bakom alt detta, sanningen med stort S? Jag finner faktiskt ingen riktig förklaring och jag är med hull och hår europé, låt vara i utkanten. Men Europa med all sin kultur överträffar ju faktiskt allt, som jag ser det. Det kan bero på min begränsade syn och min europeisering genom skola – tyska, latin, franska, historia, kulturyttringar m m. Men hur mycket konspiration ska vi tro på och ha kunskap om? Det enda jag ser är ju mitt eget lands långsamma sönderfall när det gäller infrastrukturen. Eller är det en inbillning?

Som en av mina döttrar sa uppgivet: vem ska man rösta på i det kommande valet?

Ave Maria

Posted: 23 januar 2014 - 16:13 - Svar

I grund och botten måste vi försörja oss.
Följden av Världshärskarnas ekonomiska politik:
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-poli tical-capture-economic-inequality-200114-en.pdf

Angela

Posted: 24 januar 2014 - 11:17 - Svar

Man skulle kunna ha detta inlägg uppe varje dag och analysera vad som händer i världen utifrån detta så skulle man bättre kunna förstå världen.

När Sovjet föll las ansträngningarna på EU. Två världskrig har utkämpats under 1900-talet i samma sak nu försöker man i ett sofistikerat krig och gör vi inget så misslyckas vi denna gången. Problemet är att folk i gemen är låst i sina tankeramar om vad krig är. Hur det ser ut. Och samtidigt som det sofistikerade kriget pågår , pågår “gammaldags” krig i Syrien, mellanöstern, Asien och Afrika vilket förvillar. Det är SÅ krig skall se ut. Och då kan de sofistikerade krigen pågå under största möjliga tystnad.

Eisenhower varnade Kennedy för att det fanns en skuggregering som han benämnde industrimilitära komplexet. Man skulle kunna lägga till idag bankindustriellakomplexet. Eisenhower nämnde det i sitt sista tal och Kennedy i sista tal. I Sverige har det sedan EU-inträdet varit “förbjudet” att tala om EU. Till slut gick det inte att hålla locket på. EU är ett globalistiskt projekt.

Våra förfäder upptäckte det och pratade om det redan i början av 1900-talet. De var emot NF – världsregeringen och fick bort det efter första världskriget. De kunde peka på det och visa att det misslyckats. För att få med de skandinaviska länderna som ansågs vara de mest demokratiska länderna så tillsattes Tryggve Lee och en kosmetisk skönhetsoperation som bestod i att vända på bokstäverna – FN. Motståndet var hårt i synnerhet mot Kiesinger. Alla blivande statsministrar i Sverige presenteras på Bilderbergmötet. Före Sahlin blivit vald och den skendemokratiska processen tagit form i SAP där alla sa nej till ordförandeskapet eftersom alla visste att Sahlin redan varit på Bilderbergmötet i Kanada så försa sig Reinfeldt i SR att det redan var bestämt att Mona Sahlin var näste ordförande i SAP och godkänd som näste statsminister.

En del säger den gamla paneuropeiska tanken, tja, de första mötena hölls i Tyskland direkt efter kriget där medierna lovade hålla tyst i åtminstone 40 år. Det har tydligen förlängts allteftersom. Tanken har varit att det skulle blivit ett trans amerikanskt projekt.

Mycket av detta talades det öppet om på 50-talet och ingick i skolundervisningen för de som läste vidare. De som slutade eftter folkskolan vilket var vanligt före stundentexamens avskaffande 1968 vet inte så mycket. Om något alls. De hade väl annat att tänka på än politik när de var i tonåren.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Romklubben

Alla traktat följer en agenda. De länder som motsatt sig EU har fått besök av en Bilderbergare och sedan har de svängt. Gorbatjov deltog, var t o m ledande på det famösa mötet under tre dagar i San Francisco där makteliten samlades (politiker, företagare, ekonomer, medier) för att diskutera globaliseringen. I Sverige slutade etablissemanget säga internationell. Nu skulle det heta global. John Gage för Sun Microsystems inledde diskussionen om “Teknologi och arbete i den globala ekonomin”. Hans företag har utvecklat programmet Java t ex och slår rekord på Wall Street. Han säger:” Alla kan arbeta så länge de vill hos oss. vi behöver inte heller ordna visumför folk som kommer från utlandet. Regeringarna och deras regler för arbetslivet har blivit betydelselösa”. Han anställer den person han för tillfället behöver. Just då skarpa hjärnor från Indien. Företaget får via dator från alla världsdelar ansökningar som talar för sig själva. Bort med demokrati och landsgränser som stör kapitalet som skall flyta fritt ned i megamiljardärernas fickor. Han säger: “Vi anställer vårt folk via dator, de arbetar på dator och de får också sparken via dator.”

Jag kan ju omöjligtvis skriva sammanfattande i kommentarsfält utan måste hela snuttifiera vilket gör att folk inte får samband och sammanhangen klara. Lite här och lite där och resten censurerat eller hela debatten stängd eller borttagen. Under den premissen har jag hankat mig fram sedan 2006 när bredband och nätet gjorde det möjligt för folk att få debattera politik.

Angela

Posted: 24 januar 2014 - 11:30 - Svar

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=767&artikel=252782 0

Martin Rössel gjorde på skoj en inspelning som fick oanade följder och slutade hos Karl Rove som aningslöst berättade om deras sjuka idéer om EU. Först handlar det mycket om muskien men när det börjar röra på sig och han hamnar hos en flygvapenofficer i Pentagon blir det mycket roligt. Vet ni inte vem Rove här så slå på wikipedia. Chefsideolog. Och kompis med Calle Bildt. Som nu fått i uppdrag att undersöka den nya underrättelsetjänsten som han tidigare lagt sitt veto på. Bildt är på varenda Bilderbergmöta och är medlem i RAND och allt annat som hör ihop. Det sitter kompisar i alla de här organisationerna.

HH

Posted: 25 januar 2014 - 14:14 - Svar

Bäste Steen! Jag kom precis in i reprisen och såg inte början. Men jag ska titta på svenska TV:s tablåer om den ev titeln på programmet. Det var naturligtviiiiis inte gjort av svenska journalister, men fantastiskt nog visade man det.

Jag blev klarare på kontentan. Industrin via ERT hotade EU med att dra iväg om de inte fick som de ville! Jag har inget emot att EU via olika kanaler får saker klarlagda för sig, men fasen heller tycker jag att det industripolitiska konglomeratet ska bestämma hur vägar ska dras i Europa och hur och var folk ska få bo.

Här visade det sig klart och tydligt via tydliga papper att EU HELT OCH HÅLLET uppfyller industrins krav! Det här är ju inte klokt! Och som den amerikan som forskat i sitt eget lands lobbyverksamhet sa: ni måste vara mycket naiva i Europa och inom EU om ni verkligen TROR att ni inte är utsatta för lobby-verksamhet och korruption.

  Angela

  Posted: 25 januar 2014 - 23:29 - Svar

  European Roundtable of Industrialists, ERT,är den mest inflytelserika av alla tusentals lobbygrupper i Bryssel som verkar i det i slutna rum för att påverka EU:s beslutsfattare. I början av 1980-talet träffades Volvochefen
  Pehr G Gyllenhammar och EU-kommissionensvice ordförande, industrikapitalisten Etienne Davignon i Bryssel och kom överens om att bilda ett slutet sällskap för Västeuropas främsta företagsledare, Roundtable of European Industrialists.

  Wisse Dekker från PHILIPS, som 1988 avlöste Volvo-chefen som ordförande för gruppen, ansåg att
  föga var att vänta av de folkvalda organen när det gällde att riva ner hinder för handel och affärer i
  Europa: ”Om vi väntar på att våra regeringar ska göra något får vi vänta länge. Man kan inte låta sig
  bindas upp helt och hållet av politiken. Industrin måste ta initiativet. Det finns ingen annan väg.”
  De var sjutton vid första sammankomsten. Förutom Davignon medverkade från EU-kommissionen också den ansvarige för finanserna,Francois Xavier-Ortoli. Idag är antalet ledamöter femtio från transnationella företag med säte i 18 europeiska länder och organisationen har bytt namn till European Roundtable of Industrialists,
  ERT. Förutom Leif Johansson ingår ytterligare två svenskar; Investors Jacob Wallenberg och BP:s
  Carl-Henric Svanberg.

HH

Posted: 25 januar 2014 - 22:29 - Svar

Till Steen och alla andra: Jag gick in på tablåerna för Kunskapskanalen – den svenska alltså – där det står att dokumntären endast kan ses i svensk TV. Jag vet fortfarande inte om det är en egenproducerad sak. Men så här stod det på tablån i en presentation:

“4 av 5 beslut som påverkar våra liv fattas i Bryssel. Bakom EU:s fasad verkar mer än 15 000 lobbyister med uppdrag att påverka politikerna. Alla beslut har ett pris. Frågan är vem som betalar.”

15 000 lobbyister… Han som var i fokus såg väldigt glad, trevlig och pratsam ut. Körde mycket fin bil… Verkade vara på kamratlig bog med EU-representanterna.

Angela

Posted: 25 januar 2014 - 23:12 - Svar

Nej den är utländsk men textad på svenska. Jag har tipsat om den tidigare i någon Söndagskrönika av Julia Caesar, tror jag. Vad jag såg gick den en tid till på Kunskapskanalen. Och går att se. SVT:s Dokument Utifrån har köpt in den. Så det kan alla länders TV-kanaler köpa och få textat. Det är bara till att gå på, trycka på. Det borde eller skulle alla länder inom Europa först och främst men hela västvärlden köpa in och visa. Så tryck på. Det är så här det går till i vår sköna värld. I Sverige sändes den förra gången, tre ggr, jag angav alla sändningstillfällen.

Ave Maria

Posted: 25 januar 2014 - 23:41 - Svar

HH

Posted: 26 januar 2014 - 12:20 - Svar

Tack Angela och Ave Maria – 60 000 röster… det är kanske den vägen vi måste gå. Igårkväll låg jag och funderade på det jag sett. Speciellt den man som såg så “invand”ut i kretsarna i Bryssel. Jag kom att tänka på den engelske skådespelaren i TV-serien “The Office”. Det var bara hyeneskrattet som saknades. All denna förbindlighet och hans berättelse om att det fanns mer pengar i jobbet som lobbyist för ett bankkonglomerat… All denna finhet! Det förbindliga småpratet vid kaffeautomaten. Det dinglande passérkortet på kavajen. En kamratlig hand på någon som behövde kontaktas närmare. Och samtidigt denne mans mycket kalla, värderande ögon.

Jag vet inte vilken väg detta EU har tagit eller tar. Men jag är helt övertygad om att det är något grundläggande fel. Sydspanien är inte Norrbotten och Provence är inte Skåne. Det går inte att fösa ihop vår kontinents historia som en trave kort.

Och igårkväll satt jag bedövad och tagen av Abbados ledning av orkester och kör – kören var svensk! – i Mozarts “Requiem”. Fantastiska soloröster. Och före det Beethovens “Egmont” med Bruno Ganz i berättarrollen. Där finns någonting som förenar oss!

Men inte pengarnas lakejer.

HH

Posted: 27 januar 2014 - 10:47 - Svar

För att runda av vår diskussion – jag tackar v armt alla för åsikter, insikter och kriktik. Jag hittade på nätet sajten EU-upplysningen, en svensk statlig informationssajt som skriver så här:

EU har ca 47 000 anställda- I detta ingår:
Europaparlamentet
Europeiska rådet
Ministerrådet
EU-kommissionen
EU-domstolen
Europeiska centralbanken
Revisionsr-tten
Ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
Eu-budgeten per år 1.300 miljarder svenska kronor per år
Sverige är sjua i betalningsligan som bla toppas av Tyskland.

  steen

  Posted: 27 januar 2014 - 11:02 - Svar

  How many people work for the EU?

  However, if you can find them, the official figures from the EU’s “establishment plans” for 2007 (on page 6 of the DG Admin ‘statistical bulletin’) show that there are 42,548 temporary and permanent EU officials. In addition, it lists 8,123 “external” Commission staff, which are staff paid on appropriations – contract agents, seconded national experts, technical and administrative assistance etc, giving a total of over 50,000.

  EU bureaucrats outnumber British army two to one, say campaigners

  A study released by the Open Europe think tank, which wants to control the influence and scale of the EU, has found that 170,000 people now work for EU institutions.

HH

Posted: 27 januar 2014 - 14:11 - Svar

Tack Steen för detta! Lägger vi sen till 6 500 lobbyister så förstår vi ju alla vilken oherrans mängd människor det rör sig om. Det är inte bara gurkornas utseende det rör sig om…

ERT vill ju ha en världsomspännande handel. Inget fel i det om människor överallt på vår jord får rimliga villkor. Det värsta jag sett är banana-arbetarna i Sydamerika som omgivna av helt osannolika gifter ska baxa bananknippen längs en stålvajer. Där varje dansk eller svensk skulle säga “ge dem en tvåtaktsmotor så de slipper slitet uppför backarna”.

Dessutom förstår jag inte hur EU-byråkraterna i sina varma, sjangtila rum undgått att se hur långtradarchaufförerna österifrån lever och arbetar. Ingen rim och reson där alltsåom

Som den svenske Falstaff, fakir skaldat (fast ni får göra om Paris till Bryssel):

“I Paris sjangtila salar
varje buse franska talar”

Så nu vet ni det! Vi som är nationalister och europa-vänner ser fram mot en rimligare utveckling av europa-tanken.

Leave a Comment