5
feb
Seneste opdatering: 6/2-14 kl. 0708
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Frankrig har med sine tidligere kolonier og engagement i tredieverdenslande tidligt oplevet indvandringen i en større skala, end vi kender i Danmark. Af landets 65 millioner indbyggere menes over 6 millioner at være muslimer, der fortrinsvist har bosat sig i forstædernes store boligkomplekser. Den 35-årige historiker Gérald Pichon, der i en årrække har boet i sådanne boligområder, beskriver i bogen Hvide svin! hvordan dette nye Frankrig opleves af den oprindelige befolkning.

Kommissær Lucienne Bui Trong fra det franske efterretningsvæsen har ud fra studier af volden i byer anført, at 85% af gerningsmændene stammer fra Maghreb-landene. Ofrene for vold, voldtægter, pengeafpresninger og bilafbrændinger er fortrinsvist hvide, fortæller stifteren af SOS Racisme, Julien Dray.

Når franskmænd bliver bestjålet af indvandrere, er der oftest ikke tale om berigelseskriminalitet, der sker af sociale årsager, sådan som fornægtere af den anti-hvide racisme mener. Det er ikke offerets smartphone eller mærketøj, som gerningsmanden går efter. Det er ydmygelsen af offeret, der motiverer gerningsmanden, når han udviser sin dominansadfærd. Ydmygelsen af et folk er særlig effektfuld, når man voldtager dets kvinder. (“tournante” som forekommer i videoen = gruppevoldtægt, at tage tur, at skiftes.) Kirsten Valeur: ”De kalder os hvide svin” (Pichons bog SALE BLANC ! Chronique d’une haine qui n’existe pas er oversat til dansk og kan købes her)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morten - - -

Posted: 5 februar 2014 - 19:59 - Svar

Det værste er, at de generationer, der vokser op i de områder, ikke véd, at det nogensinde har været anderledes. De har ikke deres ældre landsmænds “Frankrig Før”-perspektiv. Det er det uhyggelige. De er demoraliserede, og deres undertrykte, sociale indignation har derfor ikke den rigtige retning. Dét er ægte forhutling! Og derfor er det også så let at slå dem og voldtage dem, for ingen anerkender deres ret, disse underprivilegerede “hvide svin”. De får ikke lov til føle, at de har nogen. Hvor er deres appelinstans?

Det samme begynder at gøre sig gældende i Danmark. At det engang var et helt andet samfundsmål, vi troede, vi arbejdede hen imod, bliver historien om, at “alting var meget bedre i gamle dage”. Noget, det er let for vores børns lærere at afvise elegant med blot et indforstået blink i øjet, og en trækken på smilebåndet. For at “de gode gamle dage” var bedre – det er jo en opfattelse vi kender fra Hieronymus, ha ha.

Der findes en masse rodløse unge mennesker i de af vore forstæder, der har udviklet sig til kolonier for andre kulturer, hvis påførte selvbeskrivelse er så sølle, at de er yderst tilgængelige for muslimske unge mænds misbrug.

– De muslimske unge mænd er jo i overskud, når deres søstre er bortgiftet. Og disse unge mænd, der “jager” danske (franske) “ludere” har ingen respekt for deres egne motiver, og handler derfor ilde med dem, de får deres vilje med. En ret interessant mellemmenneskelig problemstilling for alle andre end akademikere og psykologer.

– – –

  Angela

  Posted: 5 februar 2014 - 21:15 - Svar

  Ja det är precis som du säger. De yngre generationerna vet inget. De är historielösa. De har inget att luta sig på. Vi har klippt av banden mellan generationerna. De äldre tror oftast att de yngre vet sådant som de själva vet. De har inte förstått att skolan inte lär ut att det är vår uppgift att lära våra barn vår historia. Allt som har med gammal att göra har blivit fult. De äldre diskrimineras förr var det status att vara gammal. Gammal och vis. Gammal och klok. Ungdomskulturen tog fart vid det berömda 68-året. Syskonsamhället. De unga uppfostrar varandra.

  Vi pratade mycket om det i Sverige vid folkomröstningen till EU. “Det blir snart som i Italien”, sa Uppsala-forskare, “de italienska ungdomarna har levt i EU i hela sitt liv. De vet inte av något annat. De tror att det är normalt att inte leva i en suverän stat”.

  Så de har inget att förhålla sig till. Och det är det som är så förödande. Och man har gjort “modernt” till ett positivt laddat ord. Men modernt är ett värdeneutralt ord. Det säger bara att det är tidsandan just nu. Men det säger ingenting om att det skulle vara bättre än något som fanns förut. Likaså att all “förändring” är positiv och/eller är en naturkraft som pågår av sig själv och inte går att stoppa.

  Ordet “backa” har blivit något fult. “Vi kan inte backa in i framtiden”, osv. Jaså säger jag. Ibland behöver man även backa för att komma framåt. För att kunna köra bil måste man kunna både köra framåt, svänga åt höger, åt vänster och bakåt. Annars går det illa. Och skall vi anamma det nu så populära “cirkulära” samhället i stället för det “lineära” så lär det bli stagnation. Att köra runt, runt på en parkeringsplats hela sitt liv lär inte ge vidgade vyer. Alla skall sitta i cirklar. Och glo på varandra i skrattspegeln. Vi har hamnat på härmstadiet igen.

  I Sverige försöker afrikaner inbilla de yngre generationerna att Sverige handlat med slavar. Och de yngre som inte har sin egen historia går på allt sådant. Man sitter och letar upp förnedrande händelser i historien som kan genera de yngre. “Se här vad svenskarna har gjort: “de har handlat med slavar i Afrika, haft koncentrationsläger under 2WW, och uppfunnit rasbiologin.” Förskräckta upphetsade ungdomar ringer till Ring P 1 och påstår att de fått veta det. Jag tror det förekom i någon debatt här också.

   Angela

   Posted: 5 februar 2014 - 22:27 - Svar

   Hittade inte länken men hittade detta på SVT debatt: “Ale Pålsson om att det svenska slaveriet inte berörs på historielektionerna: Våga prata om vårt lands mörka historia Publicerad 31 oktober, 2013 – 12:14

   “KOLONIALISM I jämförelse med Storbritannien har Sverige aldrig varit ett kolonialvälde att tala om. Men det innebär inte att vi inte har något att skämmas över. Ju mer man undersöker Sveriges förflutna, desto mer mörka historier uppdagas. Tillsammans bildar de en större historia om koloniala och rasistiska förhållningssätt som vi måste våga tala om. Hur få slavar är för få för att behöva lära sig något om? undrar Ale Pålsson, doktorand i historia.”

   Det är både sorgligt och skrattretande. Vad är det för dummerjönsar till doktorander som universiteten håller sig med som inte har sinne för proportioner eller tillstymmelse till omdöme eller vad som är väsentligt för ett lands historia eller ej? Inte undra på att de skrämmer slag på ungarna. Det är skandalöst att inbilla ungdomar och obildade svenskar sådan strunt. Ren historieförfalskning. Sådant borde vara straffbart. Den korta tid som Sverige hade kolonin S:t Barthélemy gick obemärkt förbi i historien. Svenskarna hade inte ens en aning om att Sverige hade en koloni. Och inga pengar att ta sig dit och bedriva någon handel heller. Så att svenska folket i 100 000-tals skulle farit i skytteltrafik till denna lilla ö för att bedriva slavhandel får bara ett löjes skimmer över sig. För sådana antal måste till för att man skall kunna tillskriva ett land ett fenomen. Om nu någon enstaka person handlade med slavar är det inget som kan tillskrivas en hel nation.

   Märk väl tongångarna: “vårt lands mörka historia”, “…vi inte har något att skämmas över”, “koloniala och rasistiska”. Så försåtligt han gör det! Märk väl ordvalet och uppläggningen. Så skall våra ungdomar skrämmas och skämmas över sitt mörka förflutna och därför inte ens våga försvara sig när de blir rånade, bedragna, våldtagna, misshandlade eller ihjälslagna med järnrör! När de koloniseras och blir bestulna på sitt land. Det är rent kriminellt. Han står inte “skräddarna” i H C Andersens saga “Kejsarens nya kläder”, efter. Historiska bedragare.

   Så har man inte som t ex Frankrike en kolonial historia så är fabricerar man den. För skämmas skall vi så vi blir passiva, underdåniga och lydiga och lätta att ta befälet över.

   Morten - - -

   Posted: 6 februar 2014 - 06:51 - Svar

   Danmark har passeret det punkt, Sverige passerer nu. I Danmark troede de ældre generationer også, at skolen varetog børnenes historiske bevidsthed. Dette gjorde skolen ikke, for den var blevet et redskab i et elitært, konstruktivistisk projekt, Det Nye Europa. Det hed, at “vi skal jo alle sammen integreres i Det Nye Europa”. Ikke blot “de fremmede”.

   Mange var uvidende om, at man – for at stille den oprindelige befolkning og nytilkomne til Det Multietniske Samfund (senere: Det Multikulturelle Samfund) lige – afskaffede historieundervisningen i skolen. I ti år undervistes der således ikke i faget historie i danske skoler. Man sagde, at faget “bliver ikke afskaffet” men bliver “integreret i de øvrige fag”. Det var så – officielt – de øvrige faglæreres diffuse ansvar at inddrage noget “historisk” i deres undervisning. Men derved gik det væsentlige, lineære aspekt af historien – bevidsthedens historie – tabt. Hele forståelsen umuliggøres. Vi er ved år 0, og vi har altid været ved år 0, og alle forsøg på at skabe en tidslinje, konstruerer blot et tidsåndens “narrativ”. – Var den underliggende påstand. “Der findes ikke et dansk folk og ikke en særlig dansk kultur” er virkelig blevet sagt. Danmark som nation er en 18hundredetalskonstruktion, frisk fra fiffige elitehjerner. Og med den indsigt – hvad skulle så hindre én i at erstatte “det danske narrativ” med et europæisk og multietnisk? Netop!

   For en sikkerheds skyld gentager jeg lige, at i ti år undervistes der ikke i faget historie i danske skoler.

   Så kan man forstå, at talen om dette konstruktivistiske, kulturradikale projekt ikke er en konspirationsteori. Og ser man på de glødende tilhængere af EU i det danske Folketinget, skal man ikke bruge ret mange kalorier på at begribe, at ratioen dersteds på ingen måde afspejler ratioen i vælgerkorpset. Der har altså fundet en udrensning/ensretning sted.

   Det er stadig i år 2014 den vigtigste årsag til, at vi ikke formår at træde på bremsen til multikulti, selvom der er flertal i befolkningen for at gøre det. Det går bare ikke, mener politikerne. Vi skal have EU med på den, og det får vi ikke. For EU består af en elite, som ved, at nationale befolkninger er en trussel imod den, men at delte er ufarlige og afhængige.

   Det er alt sammen noget, jeg husker. Jeg var der selv, jeg husker hvert ord, de sagde – og jeg husker tavsheden. Tavsheden, som historien har så vanskeligt ved at gøre rede for. Tavsheden, når der blev sagt noget vanvittigt til støtte for totalforandringen af nationalstaten – fordi det vigtigste var støtten til projektet, ikke hvad der blev sagt. Denne samtykkende tavshed fortæller mere end tusinde ord. Men den kan kun høres af den, der er tilstede og lytter. Hverken optages eller transskriberes

   I Danmark er krisen i en vis forstand mere fremskreden end i Sverige, og behovet for erkendelse og fornyet bevidstgørelse derfor ligeledes større. Det er den proces, I er vidne til, når vi tillader “Den Indre Svinehund” i debatten langt mere end I gør. For opklaringens skyld. Danskernes tidsforspring i erkendelse, svarer præcis til den tid, vi har befundet os længere under EU end svenskerne. Tilmed ganske nøje! Det vil man finde, hvis man går tilbage i vores avisarkiver. Vi var “svenske” for 25 år siden …

   – – –

TheReligiousCynic

Posted: 5 februar 2014 - 20:06 - Svar

Legg så til den politisk korrekte fanatisme som læres bort i skole og media: “Dere har rett til å hate oss.” Å hate hvite har simpelthen blitt en menneskerett.

Morten - - -

Posted: 5 februar 2014 - 20:10 - Svar

Ja ja – præcis. Det lærte allerede min generation, også af de fine “anti-racistiske” forældre. Katastrofalt.

– – –

Prudentius

Posted: 5 februar 2014 - 23:34 - Svar

At europæerne elsker “menneskeheden” er ikke det samme som at “menneskeheden” elsker europæerne.

Men det har europæerne svært ved at forstå. Vi er jo så elskelige.

Eller rettere vi prøver i selvmorderisk storhedsvanvid at være det.

Historien (hvis primære drivkraft er etnisk konkurrence-konflikt) tager imidlertid ikke imod diktat fra fantaster, der er blevet for høje i hatten til at tage dens love alvorligt.

Allan Hansen

Posted: 5 februar 2014 - 23:44 - Svar

Pas på dit hus!

Et gammelt kinesisk ordsprog siger:

” Det tager et helt liv, at bygge et hus,,.
Underforstået: Et hus skal man løbende reparere
og restaurere ellers falder det sammen!
( Hus betyder også i overført betydning; dit land og
din kultur – ellers bryder den sammen).

Sagt på en anden måde: Hvis du skal bygge et hus
så er det en rigtig god idé, at begynde godt og grundig
fra bunden dvs. et godt og solidt fundament, sten for sten, som kan bære det hus du vil bygge – ellers falder det sammen!

Pas på dit hus!

Hans Und

Posted: 6 februar 2014 - 04:55 - Svar

“Ofrene for vold, voldtægter, pengeafpresninger og bilafbrændinger er fortrinsvist hvide, fortæller stifteren af SOS Racisme, Julien Dray.”

Sig mig, er SOS ikke en organisation med aflægger i Danmark og almindligt kendt for sine pro-islamiske holdninger?

Er der ved at komme så meget lys på det muhammedanske problem, at selv ikke de længere kan vende hovedet væk?

Arne von Kappelgaard

Posted: 6 februar 2014 - 11:53 - Svar

”Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.” (Jytte Hilden (A), Århus Stifttidende 26.03.1996).

”Indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.” (Ritt Bjerregaard (A), Jyllands-Posten 27.10.1991).

Både mennesker og dyr lærer af erfaringer og mønstre, og man er da på herrens mark, hvis man bliver ved med at sætte hænderne på en varm kogeplade, efter at have brændt sig i 40 år! Men det gælder ikke for vores ryggesløse politikere, disse mischlinge der har åbnet portene til Danmark uden forbehold, kan istemme hvad de anklagede i Nürnberg sagde: ”Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.”
I og med at man ukritisk har givet revl og krat dansk statsborgerskab (læs muslimer), så har man også samtidig inviteret den islamiske terror til Danmark, hvor den på et givet tidspunkt kan stikke sit hæslige ansigt frem, samtidig med at den via diverse sociale overførelser belaster samfundet. Ansvaret for denne elendighed ligger kun et sted, hos de gamle politiske partier, uanset hvilken partifarve de har. Vores politikere stod/står nærmest og faldbøder dansk statsborgerskab til den/dem, der gad række deres hånd frem og kunne påstå sig som forfulgt.

Der har ikke i de sidste 4-årtier været et folkeligt flertal for den førte politik på indvandrerområdet, tværtimod. Paradokset er, at da vi som bekendt har valg hvert fjerde år, så skulle man da tro, at mange ville sætte kryds ved det enne parti, som er kritisk overfor det der sker. Det er endnu ikke sket. Så vi ligger som vi har redt, og må få det bedst mulige ud af det.
Hvis den katastrofale situation vi står i lige nu, ikke kan åbne danskernes øjne, så er vi et folk der er dømt til undergang, vi beder selv om det!

Der er nedlagt skoler i ”bundter”, plejehjem lukkes i hobetal – der så kan åbnes som asylcentre -, sygehuse nedlægges og i de tilbageværende dør folk som fluer i træk og kulde på gange og vaskerum, kirker skal nedlægges – og de kan så omdannes til moskeer – politistationer nedlægges, og hvis der endelig er bemanding, så er åbningstiden 0700-16.00, så der er frit spil for kriminelle elementer, idet vores grænser er frit åbne, og politistyrken skal indskrænke, hvorved flere kvarterer i især Københavns-området omdannes til rene ”skydebaner.”
Vores ungdomsklubber og væresteder nedbrændes og hærges af utilpassede ikke-vestlige indvandrere (læs muslimer), samtidig med at der bliver længere og længere til nærmeste brandstation, og når de frem, må de forberede sig på angreb på sig selv og matriellet, og landets kaserner lukkes for et godt ord, hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud, og nedlægge forsvaret, og indføre som Glistrup sagde en telefonsvarer med beskeden ”-vi overgiver os!”

I Danmark er der ingen smalle steder eller smalhals overfor dem der ikke bidrager til samfundet, hvorimod egne borgere bliver flået og gjort til grin. Først urinerer de op af en, og så beskylder de en for at lugte.
Vi skal konstant lægge øre til muslimers jammer om påstået undertrykkelse og racisme p.g.a. deres tro. Vi må konstatere, at alt for mange muslimer vejrer krænkelser og føler sig stødt med det samme, hvor meningsudvekslinger brydes, bl.a. i det offentlige rum. Det gælder især hvis meningerne fremføres af ”vantro”, så er man pludselig som en mimose, sart og skrøbelig. Man efterlades med det indtryk, at mange muslimer er født med et gen, der gør dem evigt utilpassede, og det uanset hvor de slår sig ned. Hvorfor tager muslimer rundt om i Europa ikke ansvar for deres egen katastrofale situation, i stedet for at skyde skylden på vesten!
Det er den rene ynk at høre muslimernes klagesang. Man kan roligt kalde det selvmedlidenhedens destruktive kunst.
Hvis de er så utilfredse med vores levevis, hvorfor vælger de så ikke at slå sig ned i et muslimsk land i deres nærområde?
Hvorfor vælger de ikke de årlange overførelsesindkomster fra, og prøver at klare sig selv? Når de ikke anerkender anderledes tænkende, f.eks. kristne, hvorfor står de så forrest i køen når der skal uddeles julehjælp? Når man vælger at bosætte sig i et andet land, så er det vel ikke ”værten” der skal lade sig koste rundt med af ”gæsterne”, eller hvad?

Der tegner sig et billed, en tendens, derfor er indvandrerkritik påkrævet og ønskværdig, uanset hvad andre end måtte mene.
Man behøver ikke være professor i nationaløkonomi, for at se, at som det er nu, hvor de produktive er i mindretal, medens asylansøgere og andre udefra har snablen i de offentlige kasser er i flertal, så står vi en uholdbar situation.
Politikerne har i 40 år opført sig som de tre aber, som ikke vil høre, se eller tale. De troede åbenbart at de for 40 år siden havde indført tusindårsriget. Men utopien varede sølle 40 år, kørt i sænk af dovenskab og grådighed. Man erkendte først problemerne, da det hele var kørt af sporet.

”Ghettoerne er fyldt med dumme perkere, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger.” (Yahya Hassan i Jyllands-Posten, ”Kultur”, s.21, 9.10.2013).

  Hans Und

  Posted: 6 februar 2014 - 12:20 - Svar

  Jeg tror en del kan forklares med en kombination af såkaldt “rationel uvidenhed” og fraværet af reel information om hvad der egentligt forgik (og foregår). Mht det sidste er det pressens og journalisternes ansvar, at de har ladet sig holde i greb af politikerne og diverse islamofile organisationer.

  Mht det første handler det om, at folk kun interesere sig for det der har umiddelbar betydning for dem. Det bliver for dyrt, at indsamle viden om ting der “kun” har middelbar betydning.

  Den EUSSR- og islamofile Peder Nedergaard har skrevet en undervisnings note om det.

  http://www.google.com.ph/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnedergaard.files.wordpress.com%2F2012%2F08% 2Fundervisningsnoterass-rational-choice-uge-9.doc&ei=0m7zUqnlEcGVrgee7 4BA&usg=AFQjCNGKhYcB7bzU2p5UG_CL1Keed2f9Vw&bvm=bv.60983673,d.bmk

  Peter Andersen

  Posted: 6 februar 2014 - 23:04 - Svar

  Når man lukker muslimer ind i et land, så lukker man også deres religion ind. Det kan ikke været kommet bag på nogen, med bare en smule omløb i hovedet. Men vestens eliter anede ikke hvad islam var for noget, før de lukkede dem ind og nu tør de ikke forholde sig til det. Derfor gør de nu alle disse absurde krumspring, hvor integration, moderat islam og generel mørkelægning synes at være det eneste de kan hænge deres hat på. Og hvad skulle de da ellers også gøre, når det nu er åbenbart for selv de sløveste knive i skuffen, hvad det er vi har med at gøre?
  Pakistan og Afghanistan er, til de ignorante amerikaneres store fortrydelse, ved at indgå aftaler med taliban og snart spilder Syriens jihad-krigere ind i Egypten og vælter hele lortet dér også. Så har vi altså en fest, strækkende sig fra Pakistan over Mellemøsten til hele Nordafrika, hvis eneste fællesnævner synes at være uspicifiserede terrorister ala dem som hele vinter OL-spetaklet synes at dreje sig om i øjeblikket. På et eller andet tidspunkt bliver der eddermanme kø ved håndvasken…

   Prudentius

   Posted: 6 februar 2014 - 23:54 - Svar

   Tja, de kommer til at stå med sæben og børsten og skurer helt ind til knoglen! 😉

    Prudentius

    Posted: 7 februar 2014 - 12:11 -

    “…helt ind til knoglen!”

    Netop fordi den globale jihad-bevægelse ikke længere kan styres. Den er begyndt at leve sit helt eget morderiske liv og for alvor at opæde territorium via en løs konføderation af (sunni)islamiske vækkelses-militser. Og det er Vesten der har sat lavinen igang.

    Fra Irak, til Libyen, Syrien og Afghanistan, Vestens indgriben har haft katastrofale konsekvenser hver gang. Og de partnere man har valgt er og bliver vores dødsfjender.

    Kort og godt: Hele den vestlige islam-politik ligger i ruiner!

    Morten - - -

    Posted: 9 februar 2014 - 18:01 -

    Eller: Den blomstrer. Man kan da ikke sige andet end, at den har haft den forudsete effekt og lidt til. Det er politik, der vil noget! Ikke bare det sædvanlige pragmatiske plidder-pladder. Nej, her gås radikalt til værks. I enhver forstand.

    – – –

Leave a Comment