6
apr
Seneste opdatering: 7/4-14 kl. 0320
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Elitesegmetet skal  til at passe på, det ikke går med ordet ‘integration’, som det gik med ordet ‘kulturberigelse’. I den lille meningsforskydelse ligger deres uvægerlige fald. JAN PLOVSING, FHV. RIGSSTATISTIKER skriver i en  lang og grundig kronik  blandt andet:

Integrationen af de ikke-vestlige indvandrere går dårligere i Danmark end i en række lande. Vi kan derfor lære noget af andre lande. Da vi taler om et væsentligt samfundsproblem, må der tages nye initiativer.Man skulle tro, at integrationen af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande med tiden ville udvikle sig bedre og bedre. Sådan er det ikke. Det overordnede billede er, at vi stadig har store problemer med integrationen, og at det tilmed i de senere år er gået dårligere med beskæftigelsen og kriminaliteten [..]

Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande var 47 pct. i 2013. Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af de 16-64-årige, der er beskæftigede som lønmodtagere, selvstændige eller medhjælpende ægtefæller. Det er altså kun lidt under halvdelen af indvandrerne fra de ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder, som er i beskæftigelse.For personer med dansk oprindelse var beskæftigelsen 73 pct. Indvandrere fra vestlige lande havde en beskæftigelsesfrekvens på 59 pct. Vestlige lande er alle EU-lande samt Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande er alle andre lande. Østasien klarer sig godt.

Indvandrere fra lande i Østasien er klart bedre integrerede på arbejdsmarkedet end indvandrere fra lande i og omkring Mellemøsten. Særligt dårligt går det for indvandrere fra Somalia, Libanon (hovedsageligt palæstinensere) og Irak, hvor kun mellem en fjerdedel og en tredjedel har arbejde. Flertallet af disse indvandrere er offentligt forsørgede.

1-Indspilning i fuld skærm 06-04-2014 020255

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande begår langt hyppigere kriminalitet end personer med dansk oprindelse. I tabellen ses kriminalitetsniveauet i 2007 og 2012 for indvandrere og efterkommere fra en række lande sammenlignet med personer med dansk oprindelse. To ting springer i øjnene. For det første, at indvandrere og efterkommere fra en række lande i og omkring Mellemøsten har et meget højt kriminalitetsniveau. For det andet, at indvandrere og efterkommere fra lande i Østasien begår mindre kriminalitet end personer med dansk oprindelse.

Mænd med oprindelse i Libanon begår kriminalitet mere end tre gange så hyppigt som mænd med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra Somalia, Tyrkiet, Pakistan og Irak har et kriminalitetsniveau, som er 2-2½ gange så stort som gennemsnittet.Sammenlignes kriminaliteten i 2007 med 2012 ses det desværre, at udviklingen er gået i den helt forkerte retning. Kriminaliteten er steget blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. De forskellige initiativer for at forbedre integrationen har spillet mere eller mindre fallit, når det handler om kriminalitet.

Integrationen har slået så meget fejl, at vi bør nedsætte en integrationskommission til at kulegrave området, mener tre førende eksperter. Forskningschef i Rockwoolfondens Forskningsenhed Torben Tranæs støtter idéen: »Situationen er blevet så permanent problematisk, at man bør gøre noget overordnet og samlet.«  Se også: Forskere: Monumental fiasko for integreringen.

Jeg er normalt ikke i løsningsbranchen. det overlader jeg til dem der får 49.000 kroner om måneden i Folketinget for blandt andet at skabe problemerne, men undtagelsesvist har jeg et forslag, jeg har mere tillid til end endnu en luftig komission.

Saml de bedste hoveder fra alle partierne bag Udlændingeloven af 1983, som var udemokratisk og aldrig blev sat til forhandling med den danske befolkning. Nedsæt en kommitte med dem og giv dem fem år til at gøre alle indvandrere til danskere i statistisk forstand på fem år. Helst synderne fra dengang, men i den udstrækning de er forhindrede, suppleres der med nuværede medlemmer af deres partier.

Med ethvert middel skal de lykkes, også de ubehagelige, herunder massive repatrieringer og konventionsopsigelser, for sandheden er, at der befinder sig nogle titusinder i Danmark, som aldrig skulle have været her, som er uintergrebare og som som efter rimelige, bredt accepterede kriterier kan befries for eventuelle statsborgerskaber og udsendes. Så længe man ikke vil adressere det, er resten bare snak uden ægte vilje.

Giv kommissionen al den hjælp, den behøver og lad den arbejde under strafansvar. Klarer de ikke opgaven, stilles de for en domstol for landsskadelig virksomhed. En kommission af de ret få virkeligt skyldige, vil være højt motiveret for at lykkes, og dette job bliver så umorsomt, at vi har brug for maksimalt motiverede personer.

De fleste kan være enige om, at vi ikke kan aflevere et Danmark  til vores efterkommere, som er væsentligt ringere end det vi overtog og med kronisk accelererende massive problemer. Det er en bombe under dem.

Fiasko burde ikke være en mulighed. Tiden til tom snak og nyttesløse integrationsmillioner må være forbi. Politik bør ikke være det eneste fag i dette land, hvor voksne mennesker egenhændigt uden ansvar  og udenom et folkeflertals dokumenterede vilje, kan lave massive ulykker uden at blive draget til ansvar. Vi befinder os ikke i Sverige – endnu.

Synes  disse ulykkesfugle fra dengang dette er for groft, vil de hellere sjakre de med deres egne efterkommere liv og lykke, og så de er endnu ikke motiverede nok. Det er vores opgave at gøre dem det. Så ved vi det til om ti år, når det hele er blevet meget værre.

Næste katastrofevarsel bliver i et meget, meget ubehageligere klima, problemer og konflikter vil være mere uløselige og mere kroniske. Danmark vil være permanent skadet af de omtalte politikere, og andre partier end de hovedansvarlige socialdemokrater, kan have fået en torpedo under vandlinjen, selvom det må medgives, at flere af de oprindeligt skyldige fra 1983 kan være så heldige at være døde.

Løs problemerne idag, mens det – måske – stadig er muligt. Man hører tydeligt på Manu Sareen, at det ikke bliver denne regering, som vil løse problemerne, men den er også snart historie. Der påhviler den næste et stort ansvar, som ingen af dens eventuelle deltagere endnu har vist sig modne til. DF vil hverken have kommission eller repatrieringer, blot færre ind i fremtiden. Det er at udskyde problemerne.

Endelig kan vi selvfølgelig affinde os med politikerskabte problemer, der ingen løsning har. Jeg ville satse mine penge på det sidste, hvis jeg skulle vædde. Passivitet nu åbner selv sagt op for, at senere generationer vil søge løsninger, der er langt mere ubehagelige end jeg skal nyde noget af at detaljere, og hvad det vil stemple 1983-politikerne som, kan enhver regne ud.

Der er tonsvis i  aviserne i dag. Jeg orker hverken at behandle eller læse det hele. Off line er:

“Forskellen er der stadig. Udviklingen har stået i stampe. Det er ikke blevet bedre. Derfor må politikerne gøre noget nyt.””Integrationen står i stampe”, “Hverken fugl eller fisk.”

De der får mange skattekroner for at løse problemer, bør hellere se at få benene på nakken og tage deres job alvorligt, mens deres window of opportunity stadig eksisterer. Den gamle verden er forsvundet mange gange i historien, og den kan også overhale dem inden de når at blinke med øjnene.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Machiavelli

Posted: 6 april 2014 - 07:42 - Svar

“‘Tiden er forbi, hvor man uden konsekvenser kan sprede had på nettet’. Sådan lød beskeden, da den svenske tv-kanal TV3 udsendt pressemeddelelse om et kommende program ved navn ‘Trolljägarna’, der sendes første gang den 1. april.

Så ved i det, kampen for frihed og selvstændighed koster.

Anna

Posted: 6 april 2014 - 10:00 - Svar

Ha,ha….

Justitsministeriets forskningschef Britta Kyvsgaard, hvis fornemmeste opgave er, at få ubehagelige fakta om indvandringen til at ligne en succes, er der også ude med en feberredning, og kalder Jan Plovsings billede fortegnet. Herefter kaster hun sig ud i en længere forklaring der handler om, at vi har fået mange flere indvandrer siden 2007, og at vi ikke må sammenligne med 2007, da retssystemet lå underdrejet(?) p.gr.a. en retsreform – ingen af hendes forklaringer lyder særlige betryggende eller forholder sig til det egentlige problem!

Anna

Ole Burde

Posted: 6 april 2014 - 10:12 - Svar

Hvis en sådan kommision virkelig bliver ”nedsat” , så er det vigtigt at få det til at ske EFTER næste valg , fordi DF da vil kunne få langt mere indflydelse på valget af kommissionens medlemmer .
Det man IKKE må gøre , er at lade en dommer som ”er højt respekteret af sine kolegaer ” komme til at bestemme hvordan musikken spiller ….det gælder om at finde en proffesionelt dygtig dommer som er UPOPULÆR blande de andre dommere !

Hr. Naturli'

Posted: 6 april 2014 - 13:28 - Svar

I middagsradioavisen på P1 blev det til at “vi ikke er gode nok til at integrere”, der blev talt om “indvandrere” og det hele blev krydret med et telefoninterview med en folkeskolelærer, der fablede om “tværfaglighed”. Typisk.

jernhesten

Posted: 6 april 2014 - 13:59 - Svar

Interessant at høre Snaphanens bud på en mulig problemløsning.

“Med ethvert middel, også de ubehagelige, herunder massive repatrieringer og konventionsopsigelser, for sandheden er, at der befinder sig nogle titusinder i Danmark, som aldrig skulle have været her.”

Det er jeg helt enig i, og vil måske også gå et skridt videre og sætte spørgsmålstegn ved om det “kun” er nogle titusinder! Massive repatrieringen kommer uden tvivl til at blive en mere og mere aktuel diskussion i den politiske debat. Hvis politikkerne ikke ønsker at tage den, så kommer den til at foregå på blogs som denne.

Det kunne også være interessant at høre nogle bud på, hvor mange/hvor stor en andel af disse uintegrebare elementer, som kan hjemsendes på frivillig basis, da denne metode jo nok må siges at være den foretrukne metode.

  steen

  Posted: 6 april 2014 - 14:03 - Svar

  Hvor ville man lægge et snit,de fleste danskere ville finde rimeligt? Det bestemmer antallet, vi må af med. Nøjes vi med de værste vaneforbrydere, socialsvindelere og falske førtidspensionister, bliver det vel nogle titusinder. Man ser umiddelbart en palæstinensere og somaliere står forrest i farvel og tak køen.

  Snittet skal lægges efter ting kriterier som arbejdsvillighed, kriminalitet, radikalisme – man kunne lave et pointsystem. Over så og så mange points – farvel og tak for besøget.

  Statsborgerskaber? Eftersom masseindvandringen savner demokratisk legitimitet ud over den formelle fernis – at den er gennemført af folkevalgte, men mod et permanent folkeligt flertal – bør fratagelse i Danmarks vitale interesse heller ikke være andet end et mindre juridisk problem.

  Jeg er dog ikke optimist, omti år har vi den samme diskussion igen, bare mere ophedet. De virkeligt skyldige fra 1983, vil desværre være døde.

  Jeg synes alligevel der er grund til at takke Plovsing og Tranæs. Man skal sige sandheden, selvom det er forgæves.

   Hr. Naturli'

   Posted: 6 april 2014 - 14:14 - Svar

   Hvor snittes kan lægges, ændrer sig fra uge til uge. Vi bliver mere og mere trætte af islamisk hærgen samt offer- og krævementalitet. Flere og flere forældre konfronteres med den negative indflydelse på deres børns liv. Den offentlige debat vil blive mere og mere konkret. Godt, vi ikke er svenskere!

   jernhesten

   Posted: 6 april 2014 - 14:43 - Svar

   Det er nok umuligt at komme med noget præcis svar på det du her spørger om.

   Du kender hvis mere til Wilders end jeg gør, men jeg mener at han er tilhænger af, at muslimer skal aflægge en slags troskabsed overfor den hollandske stat.

   Måske noget i retning af at vi giver dem et valg mellem de islamiske dogmer og dansk lovgivning og normer. Fx så kunne det betyde at det var udvisningsgrundlag hvis ikke man ville arbejde med opsmøgede ærmer, ikke ville smide tørklædet, ikke ville arbejde steder hvor der blev solgt alkohol, ikke ville give hånd til både mænd og kvinder osv.

   Omkring statsborgerskab er vi fuldstændig enige.

   Man kan så diskutere om 1983 politikerne er mere skyldige end du nuværende politikere. Hvis man sammenligner indvandringen under den nuværende regering og så indvandring som vi havde med 1983-regeringen, og gør antallet af indvandringen til det afgørende kritirium for strafansvar, så er dagens politikere dem som påtager sig det tungeste ansvar. Det er i øjeblikket måske mest af alt en filosofisk diskussion, men antager vi at der en dag kommer et retsopgør, så vil man nok skulle overveje sådanne forhold.

    Machiavelli

    Posted: 6 april 2014 - 14:58 -

    Men foreløbig skal der fuldt stop for indvandring, og det kommer der ikke de første mang år, for verden lider, og det vil den blive ved med. Og iøvrigt skal EU sparkes ud først, før der kan blive indvandrerstop.

Olav

Posted: 6 april 2014 - 14:17 - Svar

“Flertallet af disse indvandrere er offentligt forsørgede.”

Jeg synes uttrykket “forsørget av befolkningen” er bedre plassert i realitetene.
Det var utenkelig da man skapte velferdsstaten, og bør være like utenkelig nå, som det også er i de fleste land på denne jord.

LarsS

Posted: 6 april 2014 - 19:22 - Svar

Kan kun være enig med den kære Hr. Plovsing, problemet er blot, at han og hans ligefæller ikke lyttes til længere, uanset hvor fornuftige de måtte udtale sig.

I dag dannes og støbes opinionsdannelsen i vores land stort set af stand-up komikere (SUK).

SUK!

De sidder i radio, TV og på nyhedsredaktioner hver morgen, middag og aften og belærer “os” om hvordan verden hænger sammen og hvordan “vi” skal forstå verden på en ny og multikulti facon.

Så langt er vi sunket!

I dag hiver journalisten hellere en stand-up komiker ind i studiet og spørger vedkommende om de mest komplekse problemstillinger i samfundet, end en solid og erfaren ekspert i emnet.

Senest var det om Somalier´s hjemsendelse af de penge som de havde modtaget fra de danske skattebetalere, hvor den sjove (host-host!!) Omar Marzouk var “ekspert”!!

http://ekstrabladet.dk/nyheder/frontalt/article2252957.ece

Selv kunne jeg ikke se indslaget færdigt!!

Morani ya Simba

Posted: 6 april 2014 - 20:17 - Svar

Jeg synes at mindes at Jan Plovsing for ca. 10 år siden skrev en kronik hvor han sagligt, nøgternt og i et sobert sprog dybest set sagde at jo, den er god nok med overrepræsentation blandt indvandrere i kriminaliteten. Oprindelsesland er jo iøvrigt standin for religion og igen stikker islam ud som en øm tommelfinger…

  steen

  Posted: 6 april 2014 - 20:27 - Svar

  Islam disponerer øjensynligt for kriminalitet – det fremgår ganske tydeligt af diagrammet.

  Hvorfor er muslimer i Vesten overkriminelle?

  Find en filosof eller en fra humaniora,der tør besvare det uden bortforklaringer.. Vi andre konstaterer bare fakta, og de er at muslimer er overkriminelle her, men mindre derhjemme, hvilket antyder, at de har en sænket tærskel overfor at angribe vantro.

  Det turde være den umiddelbare konklusion.

  Vantros konklusion bør være: Bevæbn dig, og stol aldrig uimiddelbart på en muslim. (jvf. Sudden jihad syndrome)

  Jo, du har ret mht. Plovsing, uden at jeg har det lige her

   Morani ya Simba

   Posted: 6 april 2014 - 20:58 - Svar

   “Sudden jihad syndrome” haha Kan ikke huske om jeg har hørt det begreb før, måske. Men problemet er at jeg har en omgående fornemmelse af hvad det dækker over og det er et empirisk FAKTUM at islam motiverer mange unge mænd til at begå massemord og forsøge at undergrave samfund det har taget hundredevis af år at opbygge. Muslimer der igår var fredelige og “civiliserede” kan imorgen være som rabies-inficerede hunde. Jeg tror vi skal opfatte os som værende i en kold krig med denne prædatoriske “religion.” Folk skal tilskyndes til at forlade den. Og de der forsøger at håndhæve dødstaffen over eks-muslimer skal hænges. Vi skal selv være lidt “farlige.” Ellers flokkes alle kujonerne med fanatikerne…

    steen

    Posted: 6 april 2014 - 22:26 -

    Sudden Jihad Syndrome, uh, der er mange eksempler:

    The tendency among supposedly Westernized Muslims living in the United States to unexpectedly lash out violently in an act of self-initiated (and usually small scale) Islamic terrorism.

    Also abbreviated to “SJS” or “S.J.S.” Examples include Mohammed Reza Taheri-azar who drove his SUV into a crowd at the University of North Carolina in 2006, Naveed Alzal Haq who shot people at a Jewish Federation Center in Seattle also in 2006, Hesham Mohammed Hadayet who murdered people at the El Al terminal in the Los Angeles Airport in 2002 — among many others.

    In all of these instances, the perpetrators had no known direct connection to any established group, and because of this the authorities inevitably refrain from describing their actions as “terrorism” — hence the sarcastic term “Sudden Jihad Syndrome.”
    CAIR spokesman: “Jihad means one’s own INNER struggle. You are purposely misrepresenting the teachings of Islam!”

    Anyone with eyes to see: “Well, when someone breaks out with a case of Sudden Jihad Syndrome, it looks more like an OUTER conflict against random third parties.”

   Bjovulf

   Posted: 6 april 2014 - 22:07 - Svar

   Og vent så bare til den dag, hvor der kommer en seriøs undersøgelse, der dokumenterer den meget store skævhed mht. udvælgelsen af ofrene for deres forbydelser, for de afspejler jo langt fra sammensætningen af den nuværende danske befolkning som helhed, og det endda skønt de ofte har rigtigt mange landsmænd / trosfæller at vælge imellem i deres nærområder. Så skal I sgu få en “racisme” at se, der vil noget for alvor – men dog næppe af den type som de frelste Stampe-typer ønsker og forventer sig 😉

   Ja, man kan jo næsten allerede høre PK-tosserne på DR, Politiken og Information og alle de
   sædvanlige gloriepudsende godhedstosser fremkomme med alle deres forudsigelige og pinlige undskyldninger og yderst fantasifulde bortforklaringer af fakta i stadigt mere desperate forsøg på at skjule, hvor stor en katastrofe deres uansvarlige sociale eksperiment i fuld skala rent faktisk har været for det engang så fredelige, sikre og velfungerende danske samfund. Og det endda uden den mindste lille skygge af et demokratisk mandat nogensinde …

Leave a Comment