28
apr
Seneste opdatering: 28/4-14 kl. 1949
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

( Vatikanet) Pave Francis har valgt en ny sekretær, der taler arabisk og udtrykker sig meget direkte om islam. Det er ikke nogen tilfældighed. Den nye pavesekretær, Fader Ioannis Lahzi Gaido er kopter og kommer fra Egypten, hvor kristne er et trængt mindretal, der har erfaringer med islam i nu 1350 år . Hans realistiske syn på Islam mangler enhver vestlig, forskønnende omskrivning. [..]

I sin bog ” Grazie Gesù ” ( Tak, Jesus ), som Magdi Christiano Allam offentliggjorde året inden sin dåb , skrev han om Fader Ioannis Lahzi Gaido: “Han fortjener en særlig omtale….Jeg lærte ham at kende i Rom, efter at han allerede havde givet mig for sin solidaritet og sit venskab i årevis.”

“Han har et indgående kendskab til islam, også som den er til stede i flertallets hjerter og sind, og ikke sådan som nogle hyklere og mystikere udnytter Vestens, uvidenhed , naivitet , gode natur og ideologiske blindhed i Vesten. Farder Ioannis deler min holdning til islam fuldstændigt, og jeg var broderligt og kristeligt tæt på ham, da den organiserede mediestorm efter min konvertering, for at miskreditere og bagvaske mig, nåede sit klimaks.”

I denne sammenhæng Allam citerer Magdi Allam et interview, som Fader Gaido gav den 31. marts 2008 :

“Jeg har altid forsøgt at være en ven, der respekterer andre religioner, uden at være bange for at sige sandheden , eller for at understrege at kristendommen er en opfordring til frihed. Og da Magdi spurgte til kopterne i Egypten, kunne jeg ikke skjule de enorme vanskeligheder, hvorunder kristne må leve i lande med muslimsk flertal.

Vanskeligheder som ikke er forårsaget af nogle få islamister, men af en døds- og voldskultur, men som er baseret på meget klare grundsætninger, som de citerer for at retfærddiggøre vold og jihad, det vil sige at myrde alle, der er anderledes,  og for at knægte religionsfriheden. Det er nok til at tænke anderledes , for at blive dømt til døden.” Kopte neuer Papstsekretär: Islam eine „Kultur des Todes“, Koptischer Christ aus Ägypten – Diplomat des Papstes. (Snaphanens oversættelse) Se min video Magdi Cristiano Allam in Brussels

Eksisterer Danmark om 100 år?

Af LONE NØRGAARD, cand. mag. forfatter

Det gæl­der imid­ler­tid ikke kun Dan­mark, men også Tysk­land. I hvert fald ifølge Thilo Sar­razin, der er tid­li­gere med­lem af For­bunds­ban­kens direk­tion og tid­li­gere finans­mi­nis­ter i Ber­lin, som har skre­vet bogen ” Deut­schland schafft sich ab. Hvor­dan vi sæt­ter vores land på spil”(2009), og som er helt aktuel med en ny og lige så kon­tro­ver­siel bog, ”Den nye dyds­ter­ror: Om menings­fri­he­dens græn­ser i Tyskland”.

Det er slå­ende, hvor­dan det samme sce­na­rie udfol­der sig ikke bare i Dan­mark og Tysk­land, men også i lande som Sve­rige, Norge, Eng­land, Fran­krig, Lux­em­burg og Hol­land. Fæl­les­næv­ner: en ukon­trolle­ret masse­ind­vand­ring fra tredje­ver­dens­lande som en af hovedfaktorerne.

Jeg har beskæf­ti­get mig intenst med ind­vand­ring i de senere år, fordi jeg så gerne har vil­let begribe det ufor­ståe­lige: Hvor­for ønsker det store fler­tal af poli­ti­kere og beslut­nings­ta­gere at under­mi­nere rime­ligt vel­fun­ge­rende natio­nal­sta­ter? Hvor­for træf­fer de beslut­nin­ger mod deres befolk­nin­gers udtryk­ke­lige ønsker i et for­svar for en poli­tik med få for­dele og alvor­lige kon­se­kven­ser? Nu sid­der jeg med en bog i hån­den, der sam­ler de fleste af trå­dene for mig og gennem­ly­ser det rys­tende og van­vit­tige eks­pe­ri­ment, som de euro­pæiske eli­ter med EU i spid­sen har gang i.

Vær­ket bærer tit­len: “The Perils of Diver­sity. Immi­gra­tion and Human Nature” (Farerne ved mang­fol­dig­hed. Immi­gra­tion og men­nes­ke­lig natur, red.), for­fat­te­ren er den ame­ri­kanske pro­fes­sor eme­ri­tus i psy­ko­logi Byron M. Roth, og hans ærinde er at doku­men­tere den skade, masse­ind­vand­ring af ikke-europæiske folk påfø­rer Ves­ten – såvel USA som Europa. I det føl­gende skal jeg i punkt­form for­søge at for­midle en række af hans teser og poin­ter…oprindeligt Kristeligt Dagblad, læs videre på Document.no. (se også Forstår nordmennene hva de holder på med?)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Prudentius

Posted: 28 april 2014 - 14:32 - Svar

“Hvorfor ønsker det store flertal af politikere og beslutningstagere at underminere rimeligt velfungerende nationalstater?”

Tja, den er svær og vel egentlig også ret let.

Svær fordi det er svært at sætte sig rigtigt ind i den politisk-religiøse tro der driver EU og masseindvandringen, når man ikke deler den. Og let fordi det er let at se den politisk-religiøse drivkraft, som kører med projektets tilhængere.

De mener simpelthen at det imperium de vil sætte istedet for nationalstaterne er dem langt overlegen, politisk-socialt-økonomisk. Imperiet vil, i deres opfattelse, forene og dermed skabe varig fred og tolerance mellem menneske-grupper, der stort set hele historien igennem har ligget i strid med hinanden.

Rom og den franske revolution hånd i hånd. Det bliver ikke bedre, tror tilhængerne.

Machiavelli

Posted: 28 april 2014 - 16:58 - Svar

Fin kronik af Lone Nørgaard, men i al beskedenhed skærer jeg det ud i pap, i min bog Humanismens elendighed. Det er humanismen, der er blevet til et ideal, fordi dette ideal passer sammen med multikulturen. Mennesket vil gerne være god, men de nationale kulturer opbygger grænsedragninger og identitet. Derfor kan man ikke opbygge samfundet på moral.

I en Nationalstat bliver alle mennesker uundgåeligt socialiseret ind i en selvidentifikation, der også skaber gruppens følelsesmæssige grænser. Uden denne selvidentifikation er der ingen fastholdelse af identitet til selvhævdelse af gruppens eller kulturens enhed.

Derfor har indvandring og etnisk mangfoldighed en ødelæggende virkning på et samfunds sammenhængskraft. Og det er denne ødelæggende virkning, vi kan iagttage for tiden, i takt med at vold, drab og sindssyg kriminalitet griber om sig. Og denne proces vil fortsætte de næste 100 år, indtil samfundet kulturelt og politisk bryder sammen. Og det er lige så sikkert, som vandet falder nedad, med mindre der sker en drastisk politisk ændring. Men det er snart for sent, i takt med at staten smider omkring sig med statsborgerskab. Selvfølgelig er det fint, hvis de nye indvandrere kan assimilisere sig, men jo flere muslimer jo mindre assimilisation.

Derfor forsvinder sammenholdet og tilliden mellem mennesker i Danmark i takt med, at det multikulturelle og det multietniske øges. Det skrev jeg faktisk i al beskedenhed for 15 år siden i en Kronik, at det er den uundgåelige udvikling af masseindvandringen. Multikulturen opsplitter og nedbryder det folkelige fællesskab. Om Danmark eksisterer om 100 år er derfor et godt spørgsmål.

Og så lidt brokkerier. Hver eneste gang der dukker nyt op om indvandringen, hiver det gode borgerskab nye bøger frem fra det store udland. Det behøver de ikke. Amen.

Nils

Posted: 28 april 2014 - 17:45 - Svar

Centrum i solsystemet er magt.

Sådan er magtens dynamik, at den skaber afmagt. En stærk stat eller anden magtkoncentration har en undertrykt, splittet og ulykkelig befolkning, som den bekæmper.

Et stærkt, enigt og lykkeligt folk gør staten tilsvarende svag. Så hvad gør staten? Svækker, splitter og forfølger sit folk til det går under. Men det er der vel ingen, der vil, kan man indvende. Jo, magten selv vil.

Magt ødelægger og må løbende bekæmpes – et formelt men skiveskåret og skamferet demokrati slår ikke til, men skaber blot endnu mere magtesløshed.

  Bergfast

  Posted: 29 april 2014 - 13:41 - Svar

  Nils sa:,,,,” Centrum i solsystemet er magt.”..

  Ja, de flesta kulturer, ismer, ideologier och religioner, samt även också olika politiska partier, är alltid först och främst, naturligt nog, intresserade av makt.

  De är maktsökande.

  Vore dessa kulturer, ismer, partier, osv., inte just maktsökande så hade de förmodligen ingen lockelse eller ingen attraktionskraft för en ganska stor majoritet människor.

  Makt har stark attraktionskraft.

  Maktlöshet däremot, eller viljelöshet, eller ovilja till makt, eller slöhet, lojhet och likgiltighet osv., utövar inte någon stark attraktion på människor.

  Det är själva maktsökandet inom alla kulturer, ideologier, politiska ismer, partier och religioner, i alla tider, som alltid har ansetts vara det naturliga och självklara.

  En maktmanifestation, för nationer, stater, eller människor, är att vara just kapabel, om det skulle krävas, att kunna demonstrera våld.

  Det verkar vara historiens genomgående maktdyrkan, samt den därtill hörande nödvändiga våldsmanifestationskapaciteten, som i sin tur skapar en dyrkan av våldet i sig?

  Våld omskrivs oftast vara ett heroiskt självförsvar eller också i ett tillika heroiskt anfall, i förebyggande självförsvar.

  Våldet demonstrerar makt. Genom att kunna demonstrera våld, så kan makt utövas i praktiken.

  Oftast, för att inte säga alltid, är våldsutövning motiverat som ett nödvändigt förebyggande självförsvar i syfte att omintetgöra eventuella fienders möjligheter till anfall. Det anfallande våldet som då anses krävas för att eventuella fienders resurser skall kunna omintetgöras.

  Våld är den slutliga nödvändiga demonstrationen och manifestationen av makt.

  Utan möjligheter att som yttersta manifestation kunna uppvisa våld mot potentiella fiender, innebär att ”makten” just inte har någon makt. Makten är då istället just maktlös och därmed också utan attraktionskraft på många människor.

  Maktlöshet, dvs. oförmåga att kunna utöva våld, har nog alltid ansetts vara någonting ointressant och oattraktivt för väldigt, väldigt många människor genom hela den mänskliga historien.

  Särskilt då naturligt och förståeligt nog, först och främst för män.

  Och särskilt då först och främst för unga män som vill erövra – världen – .

  De unga männen vill då erövra – världen – . De vill göra den just till sin egen – egendom -.

  Alltså de vill just förvandla världen till – sin egen värld – som då är uppfylld och fylld med just – deras egna lagar – , samt med deras egna arméer och staber av edsvurna, lydiga, tillgivna och trogna undersåtar.. ..….

  = Världens gång…..

Morten - - -

Posted: 28 april 2014 - 19:14 - Svar

Synd med al denne snak om arveanlæg. Det er et selvmål, der bringer os endnu længere bagud på point, fordi det er så pærelet at påvise, at det ikke har noget med det at gøre.

De kulturer, vore indvandrere kommer fra, var engang verdens mest moderne og avancerede. Det er således ikke et hardware-problem, men et software-problem, vi står over for. – Det er muligt, at de højeste intelligensniveauer kan måles i de mest dynamiske kulturer, men det betyder jo så bare, at intelligens ikke er helt så statisk et fænomen, som vi gætter på. Det er snarere noget, der kan aktiveres af kulturen og dens øjeblikkelige grad af dynamisk potentiale. Ja, det finder jeg faktisk bevist ud fra historiens mønstre. Modsat skulle vi acceptere en teori om, at vi var perserne og den tidligere, dominerende civilisations øvrige folkeslag, biologisk underlegne i fortiden. Ville det give mening? Næ.

Vi var bare statiske, og afventede vores tid. Som kom, og stadig er. Nu er det de andre, der er blevet statiske på et niveau, som de har stået på i en hel del århundreder snart. Som vi tilforn.

Så derfor er det ærgerligt, at en ellers god artikel, der meget rigtigt beskriver arrogancen og konstruktivismen i de nye herskende klasser, skæmmes af den slags spekulationer. Det handler om, at kulturerne ikke er særligt forligelige. Og at vores åbenhed bliver vores svaghed. Det og kun det.

Men det er til gengæld også rigeligt som opskrift på sørgelige og smertefulde begivenheder i vort land.

– – –

  anno

  Posted: 29 april 2014 - 00:55 - Svar

  Ja, stort set enig – og træls at intelligens og personlighed (/hjernevask?) ustandseligt blandes sammen 🙁

   Morten - - -

   Posted: 29 april 2014 - 09:18 - Svar

   Ja. Faktisk.

   – – –

mb

Posted: 28 april 2014 - 20:20 - Svar

“Den nye pavesekretær, Fader Ioannis Lahzi Gaido er kopter”
Jeg er ikke teolog, men burde han ikke være katolik?
Men i øvrigt glimrende at kristne begynder at sige tingene som de er – højt.

Menig 442

Posted: 28 april 2014 - 20:44 - Svar

Jo hurtigere vi begiver os ud på historiens losseplads, jo højere er vores anstændighed.
http://www.sydsvenskan.se/lund/andreas-ekstrom/anstandigheten-kraver-f ler-flyktingar/

  steen

  Posted: 28 april 2014 - 21:24 - Svar

  jeg blev sløj efter fire linjer, men jeg kan se svenskerne, der stadig har ork til at argumentere mod den slags folk uden for pædagogisk rækkevidde. Den tid er slut for mig. Forstærkninger må tage over.

  Bergfast

  Posted: 29 april 2014 - 01:26 - Svar

  (Fantasitext i relation till artikel av Andreas Ekström, Anständigheten kräver fler flyktingar)

  Andreas Ekström: – Anständigheten kräver anständighet.

  – Jag vill inte låta mig hindras av något som verkar svårt. Jag tycker inte om att fokusera på problem.

  (Nehej, men så gör då inte det. Valet är fritt. Ingen tvingar Andreas Ekström till någonting.)

  – Ordet anständighet är motvalls, ett krävande, antipopulistiskt och uppfordrande ord, och därför älskar jag det. Det är så kompassaktigt för mig.

  (Jasså, men var då motvalls, om det nu är det som just är så betydelsefullt, så spännande, så utmanande och så roligt för just Andreas Ekström.)

  – Jag tror att jag skall börja med att identifiera vad som hittills har hindrat mig från att hjälpa mina medmänniskor. Det är:

  1. – Det själsliga. Att jag inte alltid har orkat ta in hur illa det är för de mest utsatta människorna omkring mig. Det är en viktig förklaring för mig.

  (Ja, det är nog en anledning som Andreas Ekström förmodligen delar med en hel del människor runt jordklotet. Särskilt de som har det mycket, mycket svårt. De kanske inte heller varken orkar, klarar av, eller kan ta in vidden ens av deras egna problem, än mindre vidden av problemen hos människor omkring dem.)

  2. – Det praktiska. Att jag inte har lyckats ordna bostäder är också en viktig förklaring för mig.

  (Ja, för att ordna bostäder får nog Andreas Ekström kanske ge sig in på bostadsmarknaden. Kanske rent av bli byggherre och bygga bostäder och upplåta dessa bostäder gratis till alla de mest behövande människorna i världen. Svårare än så är det nog inte.)

  Indirekta ”citat” av Andreas Ekström:

  -Jag vill alltså inte fokusera på problem. En del människor, som inte tycker om andra människor, fokuserar på problem. Men en sådan person är inte jag.
  Jag älskar hellre ordet anständighet.
  Anständighet är ett krävande, uppfordrande, motvalls, antipopulistiskt och utmanande ord.
  Det finns ju så många problem och jag tycker inte om att tänka på dessa problem som problem.
  Om jag tänker att de inte är några problem, så är de helt enkelt inga problem. Så bra är jag.
  Bland det roligaste jag vet att förklara för andra är hur de ska lösa problem.
  Det är klart att det kanske kan bli svårt. Men det kan gå om jag bara lägger manken till. Jag kan räkna upp en massa bra idéer, så att andra där kan se lösningar.
  Det är klart att jag skulle behöva tänka efter och anstränga mig att avstå och att prioritera.
  Det finns tusen tanketrådar här. Det är bara för mig att börja dra ned dessa tanketrådar till dem som kanske inte tänker så bra som jag. Så att de kan ta itu med problemen.
  Till sist ska jag ändå lösa uppgiften.
  Det är nämligen det enda anständiga för mig. Anständighet, som jag ständigt ser framför mig, är min kompass. Jag älskar anständigheten.
  …..

  – Vad sa?

  Finns det någon som anser att jag är oanständig?
  Som anser att jag verkar vara en pompös, en fräck, en nedlåtande, en föraktfull, samt en ytterst oanständig person?

  – Va? Oanständig person? Jag som är anständigheten!

  ….

  Olav

  Posted: 29 april 2014 - 01:43 - Svar

  Jeg må le, – så bra at det vi legger igjen på www blir værende, som bevis på vår kapasitet..

Peter Buch

Posted: 29 april 2014 - 11:28 - Svar

Hvad der er udslaggivende eller afgørende på en masse områder, eksempelvis inden for arv, miljø eller kultur ved jeg ikke.Jeg tog dog testen i Berlingske http://www.b.dk/eu

Resultatet var ikke overraskende at jeg var mest enig med 4 fra DF Lorentzen, Karlsson, Olsen og Messerschmidt, fra 89% ned til 84% enighed. Den jeg var mest enig med fra Venstre var en fjern slægtning Marcus Knuth med 64%. Mest uenig var jeg med 4 Radikale, en soc og to radikale og en SFer mere, strækkende sig fra 12% enighed til 21%.
Morten Uhrskovs anbefaling Thorkil Sohn endte på 74% og selv om jeg er helt enig i at udmeldelse er langt at foretrække, tror jeg ikke nok stemmer på ham, så det bliver nok DF alligevel,som det mindst ringe.

Leave a Comment