13
maj
Seneste opdatering: 13/5-14 kl. 0940
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

British philosopher Roger Scruton in Sydney and Brisbane: The case for a civil society

Resentment, according to Scruton, has been a great destroyer. “The 20th century was the century of resentment,” he says. “That’s what produced communism, fascism and Nazism, and it ran out of control. Ideological determination fed on the resentment.”

He talks of how concepts of human rights, originally a defence against the state, have become co-opted by governments and used as tools of resentment.Discussing the current debate over amendments to the Racial Discrimination Act, Scruton warns human rights have become a “hunting ground” for the Left.

“Now you have a human rights machine that is essentially in the business of boosting the powers of government to intimidate those it dislikes on behalf of those that are its client,” he says. “We conservatives have always acted on the assumption civil society will be able to generate its own sanctions,” he says, warning against legal sanctions that he fears may ultimately lead to greater disruption.

“You can penalise people for making racist remarks but the more you penalise them for making those racist remarks the more the racist thoughts will grow beneath them and you’ll build up huge tensions between groups that will burst out in some other way,” he says.

Efter regnen

1-May 12 2014 295

klik for helskærm


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bjovulf

Posted: 13 maj 2014 - 12:25 - Svar

DR3 – nu – utroligt nok! 😉

For lidt – 30-40 år for sent …

http://www.dr.dk/TV/live/dr3

Stacey Dooly Investigates IV
I dag kl. 11:55

Luton er kendt for at være en af de mest ekstremistiske byer i Storbritannien. Journalisten Stacey Dooley, som er vokset op i Luton, besøger sin hjemby og opsøger nogle af dem, der i dag er med til at forme byen. Stacey mødes med sine venner, hvoraf nogle går med slør og andre er tilhængere af English Defence League – der er modstandere af islamisk ekstremisme. Hun mødes også med medlemmer af en af landets mest ekstreme muslimske grupper og taler med både selvudnævnte radikalister og dem, der forsøger at imødegå dem.

HH

Posted: 13 maj 2014 - 12:39 - Svar

Resentment – det kan översättas till förtrytelse. Är vi svenskar översköljda av förtrytelse? Och är det den som givit Sverige en “smal åsiktskorridor” enligt den amerikanske professorn Jonathan Friedman? Detta läst på annat ställe.

Hur som helst. Jag har svårt att släppa tankarna på den lilla flickan i Karlskrona som negligerades fram till sin död. Vad berodde detta på?

Plötsligt slog mig en tanke efter det jag läst om den smala åsiktskorridoren – kan det helt enkelt vara så att ingen av de berörda VÅGADE ta sig an fallet? Att de var rädda för att kallas rasister, främlingsfientliga, islamofober? De såg kanske framför sig tidningsrubrikerna, de hätska intervjuerna i massmedia, polisens handräckning… Och vidare en eventuell avbasning i samma media för intrång, kanske minskad lön som straff eller avsättning från tjänsten. Kanske böter.

Rektorn på skolan fick avsittning. Så dags. Men hur jag än resonerar står den lilla flickan där, blåslagen och utan någon till hennes försvar.

En smal åsiktskorridor var det. Jag sätter inte bara massmedia vid skampålen. Där samlas även hela gänget tillsammans med statsminister och opposition.

Gud så trångt det blev!

  Bergfast

  Posted: 13 maj 2014 - 16:03 - Svar

  Tror att ordet – resentment – , i det politiska sammanhanget, mer kanske syftar på en känsla av orätt, känsla av kränkthet. En rättvis känsla av en rättvis vrede, ilska, protest, anklagelse, mot just någonting som anses vara en orättvisa…

  Det som då anses vara en rättfärdig och rättvis ilska, förbittring, förtrytelse, över det som då inbillas vara, eller det som anses vara, någon orätt, begånget inför någonting som man då – rätteligen borde ha – rätt till – , men undanhållits ….

  Eller någonting sådant…

  Men denna vrede, ilska, kränkthet och förtrytelse, kommer kanske kanhända av alltför vidlyftiga löften och av – falska marknadsföringar – , kring politiska paroller, haranger och deviser, som just alltså inte egentligen alls stämmer med någon egentlig verklighet….., men som människor då ändå tror ska vara en – verklighet – , (t ex alla människors lika värde, jämlikhet, mänskliga rättigheter osv.), som när dessa fina ord kanske inte kan gestaltas i någon verklig verklighet, eller infrias, då gör människor besvikna, kanske kränkta, samt eventuellt då förbittrade, anklagande osv.

  Trots att det ofta egentligen kanske inte finns några människor att kunna anklaga, därför att livet är just kanske helt enkelt inte rättvist, eller jämlikt, och alla människor har inte samma värde för alla människor….osv..

   HH

   Posted: 13 maj 2014 - 20:11 - Svar

   Visst Bergfast, det finns fler synonymer till ordet resentment som nog bottnar i franskans resentiment och säkert har en latinsk rot. Din översättning var riktigare.

   Men nog är det en konstig värld vi lever i. Faktiskt börjar jag tro att våra politiker helt enkelt inte vet vad de sysslar med. Var finns den raka handen som pekar ut riktningen? Och denna mobb som inte vill tillåta ett parlamentariskt partis företrädare hålla möte… Muteborg var det och trots allt trivdes jag i den stan för en herrans massa år sen.

   Men jag minns – också det för en herrans massa år sen – ett folkligt möte på en plats någonstans i vårt avlånga land. En äldre man invald för sitt folks förtroende och sålunda riksdagsman. Jag minns fortfarande värdigheten hos denne man från trakten, kanske upphöjelsen gjorde honom så seren. Men jag mindes också det omgivande folket som lyssnade lyhört på vad han sade. Det var just bara detta: värdigheten, allvaret och värmen som strömmade mot den som fått förtroendet.

   Det var på den tiden då vi hade två kamrar…

    Bergfast

    Posted: 13 maj 2014 - 21:14 -

    HH ssa:…”Det var just bara detta: värdigheten, allvaret och värmen som strömmade mot den som fått förtroendet”…

    Ja, det fanns, för kanske egentligen inte alltför länge sedan ändå, ett betydligt större allvar, och också större artighet och respekt, som genomsyrade hela det svenska samhällets allmänna rum, och i de flesta möten och relationer människor emellan, både vardagliga och okända möten,t ex i affären, inom skolan, inom sjukvården, och även mellan familjemedlemmar i allmänhet,samt även då inom politiken.

    Värmen som strömmade, det är kärlek, det är tilltro.

    Denna tilltro fanns hos befolkningen i betydligt större utsträckning än idag. Tilltron till ansvarsviljan och till ärligheten hos den förtroendevalde politikern.

    Men, men, kanske fanns inte tv på den tiden, med sin många gånger fördärvande och demoraliserande inverkan. Och särskilt negativa inverkan på just respekt, artighet och också då på tilltro…

    Förmodligen var det också före – kamrat och kompis – reformen…

    Dvs. – Du – reformen. En misslyckad, okunnig och insiktslös reform. Den har brutit ned och söndrat människors förmågor att kunna värna sin privata sfär, och kunna göra skillnad mellan privat och icke-privat relation mellan människor. T ex när människor i sina olika yrkesutövande roller, t ex lärare, läkare, affärsbiträden osv., samt även då politiker, tvingas bli du med alla och envar, när deras verkliga roll i just sin yrkesutövning, inte alls är en privat relation. Detta därför att svenskans – du – , inte alls på något som helst sätt motsvarar engelskans allmänna – you – , som används även när relationen är icke-privat.

    Det hade varit bättre om man i just det svenska språket hade behållit – ni – , tilltalet, just i situationer där det inte är frågan om en privat relation. Mycket artigare, mycket mer respektfullt för just alla personer inblandade, samt också ett bevarande av just val-friheten mellan människor, att själva kunna välja när, och om, de vill bli mer privat bekanta med varandra.

    Du-reformen var absolut inte alls en särskilt väl genomtänkt reform, varken sociologiskt, psykologiskt eller med respekt för just det svenska språkets funktionalitet och nödvändiga formation.

    Svenska är trots allt fortfarande svenska, och just inte engelska.

    Men, det är ju förstås troligtvis mycket omöjligt, i alla fall i stort sett omöjligt, att kunna ändra någonting tillbaka…

    Varken det ena eller det andra….

   steen

   Posted: 14 maj 2014 - 03:21 - Svar

   ja. “indignation” “vrede” “forargelse” -tænkte netop på det efter Sydsvenskans to forargede artikler om Danmark: Prostitutionsprogrammet på DR 2, som faktisk var rigtig godt, og nu seneste den usyldige video fra Folketinget.

   Vi er omgivet af “resentment”

Bjovulf

Posted: 13 maj 2014 - 12:52 - Svar

Choktal for indvandring giver Thulesen Dahl mere medvind

http://denkorteavis.dk/2014/choktal-om-indvandring-giver-thulesen-dahl -mere-medvind

13. Maj 2014

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow

Siden sidste valg har det meste af den politiske kamp mellem rød og blå blok drejet sig om økonomisk politik.

Den økonomiske politik spiller fortsat en stor rolle og vil få en meget central placering ved folketingsvalget. Men samtidig fylder værdipolitikken nu mere og mere.

Det har især været opgøret om velfærdsydelser i EU, der har bragt værdipolitikken op på dagsordenen. Til syvende og sidst drejer dette opgør sig om national selvbestemmelse – hvor meget skal EU bestemme, og hvor meget skal vi selv bestemme?

Værdipolitikkens opblomstring er en væsentlig del af forklaringen på, at Dansk Folkeparti er gået så kraftigt frem på det seneste. Både i de almindelige meningsmålinger og i de målinger, der vedrører valget til Europa-Parlamentet.

Samtidig ser det ud til, at også indvandringen fra de ikke-vestlige lande rykker op på den politiske dagsorden. Det er et emne, der tidligere har afgjort valg i Danmark. [!!!]

Nu tegner det til at blive eksplosivt igen.

Thulesen Dahl

Der er kommet nye tal, som viser, at den danske befolkning ændrer sig markant. Befolkningen vokser, og det skyldes i det store og hele indvandring. Af denne indvandring kommer cirka halvdelen fra ikke-vestlige lande.

En stadig større del af befolkningen vil således have ikke-vestlig baggrund. Erfaringsmæssigt vil det føre til flere parallelsamfund og forstærkede integrationsproblemer.

Disse opsigtsvækkende tal kan meget vel give Kristian Thulesen Dahl yderligere politisk medvind.

Hvor stærk denne effekt bliver, afhænger ikke mindst af, hvordan de andre partier håndterer problemet.

  Bjovulf

  Posted: 13 maj 2014 - 12:54 - Svar

  UPS! – beklager, Steen – der gik noget helt galt med html-koderne der 😉

Bjovulf

Posted: 13 maj 2014 - 13:13 - Svar

Hvis det ikke var så tragisk, så ville det jo næsten være urkomisk, at vi har så dybt naive, uvidende og uansvarlige politikere siddende i folketinget – og endda i et regerende parti.

De fatter stadig intet, og de nægter simpelthen at blive klogere – trods årtiers stærkt negative erfaringer med “kulturberigelsen” fra visse dele af verden.

Den socialdemokratiske ordfører vendte på en tallerken i sagen om islamisters magtovertagelse i Brøndby fodboldklub

http://denkorteavis.dk/2014/s-ordforer-fint-nok-at-hizb-ut-tahrir-forb yder-ol-og-rode-polser-i-fodboldklub/

Onsdag kom frem, at den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir havde taget magten i vestegnsklubben Brøndby Strand IK og blandt andet forbudt øl og røde pølser i klubbens cafeteria. Det gav panderynken og bekymring hos de fleste partiers ordførere. Men ikke alle steder. Det blev tværtimod hilst velkommen af Socialdemokratiets Mette Reissmann:

”Hvis bestyrelsesmedlemmerne, som er medlem af Hizb ut-Tahrir, er interesserede i at udvikle klubben ud fra almindelige foreningsværdier, så er det udmærket,” sagde hun blandt andet til Jyllands-Posten torsdag og understregede:

”Alkohol og sport hører ikke sammen [ !!! 😀 ], så jeg synes, at det er glimrende, at det ryger ud af cafeteriet. Med hensyn til de røde pølser må det være en smagssag. Det er noget, som bestyrelsen må tage op, hvis det bliver et problem – det er ikke op til politikerne at bestemme, om der skal serveres svinekød eller ej.”

Hizb ut-Tahrir er forbudt i en række lande. Herhjemme har den også gjort sig bemærket ved at tage afstand fra demokrati og andre grundlæggende danske værdier. Organisationen agiterer for, at muslimer skal boykotte demokratiske valg som for eksempel folketingsvalg. Det erklærede mål er at omdanne Danmark til en rendyrket sharia-stat, og den henviser i sin agitation til Koran-citater, hvor der opfordres til vold.

Dansk Folkeparti: Himmelråbende naivt

Mette Reissmanns positive udmelding om Hizb ut-Tahrir fik da også Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, helt op i det røde felt:

”Det er en rystende og himmelrådende naivitet, som vi her oplever. Vi må vide, om der er tale om en ordfører på vildspor, eller om der virkelig er tale om regeringens officielle holdning,” skrev Martin Henriksen i en pressemeddelelse fredag og fortsatte:

”Så enten må Socialdemokratiets formand straks sætte sin ordfører på plads, eller også må vi konkludere, at det ledende regeringsparti finder det i sin orden, at islamister har mulighed for at bruge en foldboldklub som platform for at udbrede deres budskab.”

Aldrig så snart var Martin Henriksens pressemeddelelse landet rundt omkring på redaktionerne, førend der skete et nærmest mirakuløst og opsigtsvækkende holdningsskifte hos den socialdemokratiske integrationsordfører. [ 😀 ]

Nu mener Mette Reissmann det stik modsatte [ Ja, officielt og pt. – men inderst inde? ]

  JensH

  Posted: 13 maj 2014 - 13:22 - Svar

  Denne Mette Reissmann må være ‘gefundenes fressen’ for DF. Allerede under valgkampen i 2011 stod hun på TV2Lorry og himlede op om ‘DF uanstændighed’ i udlændinge-debatten, og siden
  har hun i sit virke som integrartions-ordfører’ lydt mere som en Radikal end en Socialdemokrat. Mette Reissmann kan alene kaste 10.000 vis af Socialdemokratiske vælgere i armene på Thuelsen-Dahl og DF. Om jeg fatter Socialdemokraterne kan have hende på denne ordfører-post???

   Bjovulf

   Posted: 13 maj 2014 - 13:42 - Svar

   Ja, lige præcis hvad jeg også tænker, så måske skal vi slet ikke være så oprørte over
   hendes vås og grænseløse uvidenhed på dette sprængfarlige område? Hun er jo rent faktisk
   DFs allerbedste valgarbejder 😉

   Fjerklædt asylansøger med 10 børn besætter politiets parkeringsplads 😀

   http://www.dagens.dk/indland/fjerkl%C3%A6dt-asylans%C3%B8ger-med-10-b% C3%B8rn-bes%C3%A6tter-politiets-parkeringsplads

    Machiavelli

    Posted: 13 maj 2014 - 16:32 -

    Ja for Guds skyld lad endelig Mette Reissmann frit åbne munden. Et par rosende ord til hende engang imellem er heller ikke at foragte. Skriv fx: “Bliv ved Mette, hold fast på dine ideer om udlændingene”. Gevinsten for DF bliver stor.

Bergfast

Posted: 13 maj 2014 - 16:10 - Svar

Två sidor av samma mynt?

Konservatism idag kanske inte ens kan eller bör, befinna sig varken på den högra eller vänstra sidan i politiken?

En kall, och mot all konservativ kultur, rå, vulgär, kall, okänslig, brutal, dödande och mördande internationell kapitalism, samt också en mot all konservativ kultur, lika rå, vulgär, kall, okänslig, brutal, dödande och mördande internationell socialdemokratikommunism, är just kanske två sidor av samma mynt?…

….

Man behöver kanske kunna föreställa sig att en hel del inom s.k. socialdemokrati, faktiskt och i realiteten är ganska så reellt övertygade inom s.k. kommunism? Detta samtidigt som man försöker framstå som att man inte är det?…

Socialdemokratikommunism är ofta mycket fastlåst i sitt tänkande mellan s.k. vänster och s.k. höger, som kanske i och för sig också till viss mån även den s.k. högersidan också kan vara, utan att denna s.k. högersida egentligen då är försvarare av just konservatism?

Socialdemokratikommunism är mycket ofta, för att inte säga alltid, mycket hårt programmerad till att stå emot alla människors ofta spontana, självklara och naturliga viljor till självidentifiering med och till allt som handlar om deras familj, släkt, nation, språk, etniska profil, religion, kultur och ideal, inklusive traditionella normer, lagar och regler, som de är präglade på sedan barnsben, och som ju självklart kan variera från folk till folk, från nation till nation, från tid till tid.

En internationalistisk s.k. solidarisk kommunism, är alltså emot att människor skall tillåtas att bekräfta sina egna identiteter och ideal i just sina egna folkfränders historia, sina släktingars, sina familjers, sina förfäders historia, samt språkliga och kulturella präglingar i övrigt. Den vill helst inte att människor skall bry sig om deras nationers historiska händelseutveckling, samt inte heller tillåtas bry sig om just deras egna folkgruppers och nationers etniska profiler, språkliga profiler, musikaliska profiler, kulturella profiler och ideal. Alla människor överallt runt hela jordklotet skall, till förmån för en internationalistisk socialdemokratikommunism, vilja förneka dessa från barndom präglande identitetssidor hos sig själva?

– Alltså att i praktiken vilja förneka sig själva.

….

Socialdemokratikommunism är främst också en internationalism och mycket övertygad om att det faktiskt egentligen inte behövs några andra identiteter, för några endaste folk, runt hela jordklotet, än just endast och enbart en identifiering med och till den s.k. vänstersidan på den politiska skalan. Därmed anses de då automatiskt kunna kvalificera in sig själva som varande på den goda sidan i tillvaron…..

Det vill säga, alla olika folkgrupperingar och alla olika kulturer med alla sina olika språkprofiler, sina etniska profiler, signalement och ideal, sina musikprofiler, sin historia, sin kultur, sina berättelser, sina traditioner, sin mat, sin konst, sin musik, sin arkitektur, sina sånger och danser, osv., osv. ,allt sådant skall de avstå från att vilja identifiera sig själva till eller känna en naturlig samhörighet med som varande en del av dem själva, till förmån då för denna internationella socialdemokratikommunism, den s.k. goda vänstersidan i politiken….

De skall alltså istället föredra en identitet som endast tillhörande just den goda vänstersidan och att också vilja vara solidarisk med alla löntagare över hela jordklotet, och känna samhörighet till och identifiering till främst endast dem, och helst före sina egna folk och nationer, för att kunna anses vara just goda. Allt i enlighet med devisen; ”Lönearbetare i alla länder förenen eder”….

Då, och endast då, kan människor anses och antas att automatiskt vara goda människor, enligt den s.k. vänstern.

Om människor i sina olika nationsbildningar och i sina olika folkgrupperingar skulle vilja välja att identifiera sig med några andra riktmärken, variabler, faktorer och referensramar, än just denna vänster, så anses det vara viljor och tendenser till en identifiering med den högra sidan i politiken, till vilken vänster räknar, utan att kanske förstå så mycket om den saken, också konservativa ideal.

En konservatism som för just socialdemokratikommunism alltid då beskrivs och tolkas som att vilja ställa sig på den högra sidan i det politiska fältet, som vänstersidan då också lika automatiskt vill tolka och beskriva som varande en s.k. högerextremism En högerextremism som också alltid definieras som någonting ont och av ondo, där alla som ställer sig på den sidan automatiskt också antas att självklart kunna vara enbart onda.

….

Socialdemokratikommunism ä ren fanatisk motståndare till allt och alla som ur dess egna perspektiv kan antas tillhöra högersidan. Ja, den är en uttalad fiende till denna högersida. Den vill mena att alla former av konservativa ideal, är automatiskt tillhörande en högersida, som alltid och automatiskt är enbart ren ondska som självklart alltid måste kritiseras och fördömas. En konservatism, som alltså antas vilja representera endast rovgirig kapitalism, som för den internationaliserade vänstersidan då just är som ett rött skynke av ondska, elakhet, kyla, brutalitet, rasism, främlingsfientlighet, dödande och mördande? Kanske för att konservatism kanske också ibland råkar nämna ordet nation, som är ett ord som tydligen betyder – jag är född – ….

Socialdemokratikommunism anser att allting och alla som kan kopplas ihop med den s.k. högersidan i politiken, är enbart ren ondska och elakhet, vilken då just denna socialdemokratikommunism anses sig i ren godhet och i ren självbevarelsedrift, alltid och överallt behöva bekämpa, med alla medel, och endast för den goda sakens skull. Detta sker då inte sällan genom arga och aggressiva samt fördömande slagord, paroller, haranger och epitet, samt även genom fysiska attacker, som då rättfärdigas genom att dessa antas ske just mot det onda och endast för den goda sakens skull …..

– Demokratiska spontanuttryck i försvar för demokrati, anses de ibland för att vara….

Som en naturlig, självklar och logisk konsekvens, så anses alltså alltid den s.k. vänstersidan, samt allt och alla som kan kopplas till den, för att automatiskt vara enbart godhet och lika automatiskt enbart vara goda människor….

I vänstersidans egna begränsade, folkmördande, kulturmördande, religionsmördande, språkmördande, traditionsmördande och familjemördande agenda, så skall alltid högersidan bekämpas, just därför att den alltid anses vara just självklart enbart ond, inklusive alla sorter, arter och variationer av höger, och däribland också konservatism, fastän denna kanske inte i första hand har så mycket att göra med dagens turbokapitalism….

Även om detta som det anses, goda bekämpande av allt som kan påminna om höger, som alltså ibland kan vara brutal, rå, vulgär, kallt, dödande och mördande, så anses det ändå alltid ändå denna kamp vara god och av godo. Alltså det anses ändå alltid vara ett gott mördande och gott dödande, därför att det anses utföras för en god sak, nämligen för just vänstersidans politik, som alltid anses vara god av just alla som själva då anser sig vara automatiskt goda på just vänstersidan….

……

Verkligheten är idag istället den att de två olika politiska sidorna i politiken i själva verket är mycket lika varandra, därför att den s.k. högersidan inte längre representerar någon egentlig konservatism?
Man kan istället säga att den s.k. högersidan egentligen har övergivit sin konservatism och sina konservativa ideal, till förmån för just en ganska okänslig turbokapitalism?

De båda sidorna är därför i själva verket väldigt, väldigt lika varandra och kan framförallt i praktiken beskrivas vara likartade i s.k. ondska, båda två….

– Hur då…..

De båda sidorna är i själva verket endast två sidor av samma mynt.

I verkligheten så behöver de två sidorna varandra, rent politiskt, för att kunna presentera just två olika alternativa politiska valmöjligheter, vänstersidan eller högersidan, för befolkningarna, medborgarna.

Därigenom anses det alltså finnas en s.k. demokratisk valfrihet, och samhället, eller nationen, kan då kalla sig för att vara ett demokratiskt samhälle där medborgare har rösträtt och själva kan välja sida…..

…….

En internationalistisk socialdemokratikommunism, en s.k. vänstersida, tillsammans med då en självklart lika internationalistisk miljöpartiformering, är i själva verket lika onda som den vill försöka mena, påstå och anklaga, samt försöker utmåla och stämpla en lika internationalistisk kapitalistisk s.k. högersida för att vara.

Båda sidor är alltså lika ivriga att just i praktiken bli folkmördande och tillintetgörande, förringande, nonchalerande och kallt dödande av just alla olika folk, nationers och människors identifieringar till deras respektive familjära, språkliga, etniska, musikaliska och kulturella sidor och ideal, samt till deras traditioner, lagar, regler och principer, som de alla är präglade på sedan barnsben.

….

Både internationell höger och internationell vänster vill nämligen idag negligera människors självidentifieringar till sina kulturer, sina traditioner, språk, etniska profiler, religion, släkt, familj, förfäder et cetera, så att deras identitetsuppfattningar istället endast ska bestå av en identifiering till antingen vänstersidan eller högersidan i det politiserade samhällsrummet, i nationen.

Båda dessa sidor är därför lika uteslutande, lika negligerande och lika förnekande mot alla människors alla andra identifieringar och menande dessa vara oviktiga, utan betydelse och utan värde som just identifieringspunkter, för människors självidentifieringar och känslor av hemma.

Alla andra identifieringar än just endast vänster eller höger benämns unisont från både högersidan och vänstersidan för att automatiskt kunna antas vara s.k. rasistiska och s.k. främlingsfientliga tendenser, samt kanske också bakåtsträvande och s.k. högerextrema tendenser, där också då ofta konservatism tilltros om att automatiskt vara höger och därmed lika automatiskt antas vara just onda tendenser, eller någonting ont, ur just vänstersidans perspektiv.

Så i själva verket är både vänster och höger idag egentligen kulturmördande, språkmördande och mördare av alla olika människors och folkgruppers identifieringar till de olika variabler och faktorer, som påverkar dem från deras barnsben, i just deras egna självidentifieringar och känslor av hemma.

….

Varken högersidan eller vänstersidan inom politiken är egentligen alls intresserade av att några andra frågor än mest just ekonomiska frågor skall komma i fokus i det politiska samtalet och debatterandet.

En viss fokus sker också på globala miljöfrågor och lite globala frågor om kriminalitet, som då tas upp som stöd och hjälp för att förklara hur viktigt nedmonteringen av nationalstaterna, främst just i Europa, men även många andra nationer, är, till förmån främst då för ett globaliserat gränslöst näringslivs möjligheter att kunna röra sig fritt, samt för EU och för den nödvändiga internationella och globala samverkan för bildandet av ett USE, av ett United States of Europa…

….

Alltså, varken vänstersidan eller högersidan inom den politiska sfären är det minsta intresserade av kulturella identitetsfrågor och frågor om och kring de behov som finns hos alla människor runt hela jordklotet att både vilja, behöva och att också lättast kunna identifiera sig själva till just det som faktiskt präglar alla människor från deras barndom. Dvs. deras föräldrar, deras släktingar, deras mor- och farföräldrar, deras förfäder, deras språk, deras kulturella ideal, smak, dofter, musik, traditioner osv., m.m., m.m. Det som alltså oftast lägger grunden för deras känslor av hemma och av naturliga tillhörighetskänslor. Dessa variabler som alltså är vad alla människor själva just identifierar sig med när och om de skall beskriva sig själva i olika frågor och identifieringar kring vilka de – är – ….

– Vem är du människa….

…..

När alla människor tvingas att identifiera sig själva på ett så avskalat, tomt och innehållslöst sätt som endast varande till höger eller till vänster, och samtidigt därmed tvingas avsäga sig alla andra identifieringar av, om och kring vilka de är som människor, så är den politiken fruktansvärt inhuman i praktiken, både mot invandrade människor och infödda ursprungsinvånare i en nationalstat.

Det är också samtidigt en kulturförstörande politik.. Det är ett brutalt och kallt kulturellt mördande och dödande genom att den alltså medför ett kulturellt identitetsutplånande, som då sker i och genom denna politiska förenkling, i, om och kring vad som betyder någonting och är viktigt för människor. Höger eller vänster anses räcka.

– Jaha, och sedan då? Består inte människors liv av mer än höger eller vänster?..

….

Man kan alltså säga att det är en rent människofientlig politik, som då i förlängningen förstör just både den språkliga, den musikaliska, den etniska, den traditionella och den kulturella ideal som olika folk är bärare av, och därmed den mångfald som faktiskt finns inom människosläktet, som också finns inom de europeiska nationalstaternas befolkningsprofiler…

– Och detta sker samtidigt som man säger sig vilja förespråka just en mångfald…….

………

Alla olika folk och människor blir istället, i globaliseringens namn, alltmer tvingade att skala av enormt stor andel viktiga identitetsvariabler hos sina egna identifieringar av sig själva. Identifieringar som då i verkligheten utgör just grunder för en egen identitet. Detta till förmån för endast en allmän vänster eller en allmän höger identitet, och ingenting mer……

……

Det som alltså präglat människor som barn, som de alltså själva identifierar sig själva till, och känner sig själva vara en naturlig del av, nämligen sina familjer, sina släkter, sina språk, sina etniska profiler, sina ideal, sin musik, sin mat, sina berättelser, sånger, danser, traditioner, lagar, principer och regler, vilket är just kulturella aspekter som de kan känna sig naturligt tillhörande och just hemmahörande i, det skall människor tvingas avsäga sig från och förneka som viktiga och betydelsefulla delar av deras identitet….

……….

De globalt och internationalistiskt verkande politiska sidorna, både höger och vänster tillsammans, vill just tillsammans motarbeta alla former av politiska alternativa formuleringar, eller partibildningar, som inte fokuserar på antingen höger eller vänster inom den politiska sfären. ….

Detta därför att det hotar båda dessa sidors tolkning och beskrivning av den verklighet som de vill att befolkningarna politiskt skall fokusera på och vilja välja mellan, just endast höger eller vänster….

– Antingen är du vänster eller höger och därutöver absolut och definitivt ingenting annat…..

Men båda dessa internationaliserade politiska sidor bryter i realiteten ned människors självidentifieringar genom att de, både vänster och höger, vill båda förneka och negligera dessas betydelser, och det i samverkan med varandra. Dessa identifieringar anses inte vara av någon vikt, värde och betydelse för människor.

– Detta samtidigt som dessa kulturella och traditionella sidor absolut för de flesta, för att inte säga alla människor, runt hela jordklotet verkligen har just vikt, värde och betydelse för dem själva, i deras uppfattningar om vilka de är.

…..

Dessa två politiska grupperingar som vill tvinga människor att välja antingen höger eller vänster, förstör och tillintetgör tillsammans och med hjälp av varandra i förlängningen därför lika mycket av den rika mångfald som finns inom hela människosläktet.

Det gör de, samtidigt som de anser att mångfald är någonting gott.

De verkar inte själva förstå att deras politik förstör den mångfald som faktiskt finns inom människosläktet, och som de säger sig vilja försvara, men som de i praktiken förstör.

…..

Världens människor och alla olika folk kan kommunicera med varandra utan att alla människor därför måste utplåna sig själva genom att de alla skall försöka tränga ihop sig i en och samma nation.

Genom multikultur och folkblandningspolitik, som i längden är ohållbar för alla inom en och samma nation, som i längden tvingar alla till självförnekelser eller, i värsta fall framtvingar inbördeskrig i nationen, kan inte sägas vara någonting av godo för några människor.

Det är en i förlängningen mycket rationaliserad, främst ekonomiskt driven, och mycket storskaligt och effektiviserat näringsliv, som driver denna politik, som alltså både högersidan och vänstersidan stödjer, som riskerar att bli en i förlängningen människofientlig, folkmördande och mångfaldsmördande politik.

Den drivs främst av ett multinationellt verkande näringsliv, med gedigen hjälpsam hjälp av en lika internationellt verkande socialdemokratikommunism.

….

Denna mångfaldsutplånande multikulturpolitik drivs samtidigt i nära samarbete med, och tillsammans med, samt med mycket, mycket stor hjälp av, en identitets- och kulturmördande, globaliserad, hjärntvättande, fördummande, aggressiv, förförisk och likriktande film- och tv-underhållningsindustri.

……

En massmedieindustri som till stora delar är inriktad på att just vilja förgöra, förlöjliga samt underminera just kulturella och traditionella ideal, dvs. konservativa ideal, som finns inom de flesta befolkningar runt jordklotet som önskar och vill bevara sig själva. Vilket är det naturliga att vilja göra.

Konservativa ideal tycker egentligen de flesta människor om därför att människan som varelse är främst just en kulturell, en traditionell, en familjär, och också en släktkär varelse.

……

Att vilja försöka visa hänsyn, respekt, förståelse och erkännande till människan som just en kulturell, traditionell, familjär och konservativ varelse, är människovänligt att göra.

Samtidigt som det är att vilja främja att en mångfald kan fortsätta att finnas och leva inom människosläktet. Dvs. inom den mänskliga familjen.

Tråkigare vore det väl annars….

  Bjovulf

  Posted: 13 maj 2014 - 20:56 - Svar

  Har du nånsin funderat på att utgi en hel roman? ;o)

  Det blir ju ganska ofta en halv roman här …

   Bergfast

   Posted: 13 maj 2014 - 21:22 - Svar

   (Fniss, så sant. Ber om ursäkt för det,)

   Kanske borde åtminstone försöka fundera på den saken i alla fall… om hälften redan är avklarad här så… (fniss)… kanske det just inte är så svårt att skriva – romaner -…(fniss)..(!)

    Bergfast

    Posted: 13 maj 2014 - 21:32 -

    Det verkar som om jag fastnade i ett väldigt massa fnittrande och fnissande här, men i ärlighetens namn var det mer frågan om detta begrepp som kallas för LOL, (vilket jag aldrig tidigare har formulerat med bokstäver.)

    Men jag kommer verkligen att försöka korta ned mina texter, då jag anser att Bjovulf har rätt i att påpeka saken. Det far iväg textmässigt ibland. Inte bra. Ber om ursäkt.

    Bjovulf

    Posted: 13 maj 2014 - 21:44 -

    😀

Leave a Comment