2
jun
Seneste opdatering: 3/6-14 kl. 1158
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Alligevel holder masser af kristne hånden over islam, ligesom chikanerede og overfaldne homoseksuelle – og jøder. En engelsk muslim siger selv, hvordan der er med islam og jøder, så kan vi andre vel også. They always come for the Jews.

‘It pains me to have to admit this but anti-Semitism isn’t just tolerated in some sections of the British Muslim community; it’s routine and commonplace. Any Muslims reading this article – if they are honest with themselves – will know instantly what I am referring to. It’s our dirty little secret.’

Invandring och mörkläggning, II

Fördjupningar och förklaringar: Invandring och mörkläggning del I inriktades på att ge en lägesbeskrivning: det här händer med Sverige, så här ser massinvandringen ut i siffror och så här frånvarande är debatten. Väckarklockan fungerade nog för en och annan läsare men de fick egentligen aldrig veta hur skeendet kunde förklaras. Varför blev det så här? Del II söker besvara den frågan: Därför blev det så här! Köp boken, Fra inledningen:

När det gäller invandringspolitiken har Sverige troligtvis Europas mest repressiva debattklimat. Man kan diskutera skolpolitik utan att betraktas som barnhatare, det går att diskutera lantbrukspolitik utan att misstänkas för att vilja bönderna illa och sjukvårdspolitik utan att betraktas som patientfientlig, men om man diskuterar invandringspolitiken kritiskt, då måste man vara beredd på att bli betraktad inte bara som främlingsfientlig, utan också som rasist, nazist och fascist.

Den som börjat ställa för makt- och kultureliten besvärliga frågor om den extrema och extremt illa hanterade invandringspolitiken (båda två väl belagda) skylls alltså för vilja göra Sverige till ett apartheidland, likt Sydafrika en gång var, eller kanske till ett land med slavar, av nordamerikansk typ. Man kopplas också samman med det Tyskland som gjorde sig skyldigt till ett av de största folkmord som någonsin ägt rum och dessutom satte världen i brand. Som lök på laxen refereras till fascismens Italien, där ett folkligt uppror för säkerhets skull både arkebuserade och i anklarna hängde upp fascismens grundare, Mussolini.

Kritiker bör också räkna med att få sin mentala hälsa ifrågasatt. Diagnosen blir xenofobi, islamofobi eller kanske afrofobi. Underbyggda argument omtolkas till en irrationell skräck hos den kritiske. Detta diagnosticerande är en light-version av hur dissidenter behandlades i det gamla östblocket. Taktiken är mycket effektiv.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 3 juni 2014 - 10:05 - Svar

.
Om man vill varna för kommande samhällssvårigheter, både för invandrare och svenskar, och risker som kan finnas med en alltför stor invandring så kan man få märkliga svar….

Någon kan säga: …”men att måla upp helvetesscener av detta slag är att själv försöka vilja bidra till en negativ utveckling .”…

Om man väljer att i förnekelse och i en inbillning om att om bara vi själva inte (längre), är s.k. rasister, eller strukturella s.k. rasister, eller strukturellt elaka och onda, så kommer nog andra, de invandrade, att också vilja vara lika snälla som vi, det är nog att kanske att vara lite väl ovillig att se öppet på mänskliga beteenden…

All verklighetsbeskrivning eller förståelse om och kring människan, anses då av sådana – kritiker till kritikerna av invandringspolitiken – , att de endast ”vill försöka bidra till en negativ utveckling”….

Märkligt….

Så om vi bara gör som aporna i den berömda bilden gör, håller för munnen, öronen och ögonen, ingenting ser, ingenting hör och ingenting säger, så undviker vi att alltså att bidra till en negativ utveckling?

Detta är vad en del, (bland dem som anser sig vara goda, och som kanske också tror sig vara – de goda – ?), då alltså verkar vilja förespråka….

Kanske då som befolkningen i sagan om Kejsarens nya kläder? De var livrädda för att våga säga att de faktiskt inte kunde se någon vacker väv, fastän det alltså i verkligheten inte ens fanns någon vacker väv. Men de undvek att säga denna sanning endast för att inte råka bli behäftad med att vilja vara onda, eller elaka eller kanske att kunna anklagas för att då vilja – bidra till en negativ utveckling – …

Den förblindande, förstummande och det dövande, (det icke-lyssnande), propaganda som vill förespråka en alltför storvulen för omfattande invandring till Sverige, och därmed tro sig själv om att endast vara god, och där alla som är kritiska endast är onda, samtigit som alla varningar, all oro, alla betänksamheter och tveksamheter, andra synpunkter om just mänskliga tendenser, behov och beteendeinklinationer, (som alltså är människovänligt att vara hänsynsfull och förstående inför), som bl.a. kan medföra behov av att kunna känna sig hemma, både hos invandrare och hos svenskar, samt ofta också viljor att kämpa om att kunna bli s.k. herre på täppan. Alltså just sådana viljor där den egna kulturen, traditionen och religionen, de egna folkgrupperna och de egna fränderna, ska kunna dominera och styra i nationen. Vilket man kan ana riskerar att skapa mycket svåra och konfrontativa situationer, (så som har kunnat iakttas över hela jordklotet, där olika konflikter mellan just olika folk, olika kulturer, religioner och ideologier gärna vill bekämpa varandra….)

Det kan alltså urarta. Och detta kan sägas utan att vilja överdriva eller utmåla någon ensamt skyldig, till att då mycket grova, våldsamma, mördande och dödande konfrontationer faktiskt kan utvecklas, vilka då i sin tur kan urarta till större eller mindre inbördeskrig.

Vill man inte se på det ögat, eller vill man inte höra sådana formuleringar, eller vill man inte att någon uttalar de varningarna, så är det för att man själv hellre just vill, som aporna på bilden, både blunda, stänga munnen och slå dövörat till….

Det är inte bra om man vill vara förutseende, förståndig, omtänksam och människovänlig.

Och då just mot både svenskar och invandrare.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 3 juni 2014 - 10:32 - Svar

Jag säger bara: “Wow!”. Just när man trodde att alla ljus hade släckts i Sverige, tänds ett där man minst anade det. Nåja, vi ska inte överdriva. Min förstummade förvåning handlar bara om att jag har hittat två självklart normalförnuftiga ledarartiklar två dagar i följd i Dagens Nyheter, inte raketforskning på högsta nivå direkt. Det säger ganska mycket om tillståndet i Folkrepubliken Mosebacke bara det, men det är gott nog på den här nivån.

http://www.dn.se/ledare/de-privilegierades-feminism/

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/kriget-mot-kvinnorna/

FI, anyone?

Bergfast

Posted: 3 juni 2014 - 12:39 - Svar

Islam´s war on Christianity – och även då kanske – den s.k. Kristenhetens, (eller snarare den s.k. Västvärldens?) krig mot islam…?

Det Michel Coren säger är naturligtvis både upprörande, oroande och obehagligt.

Samtidigt går det ju inte att förneka att Västvärlden, (kristenheten, – Korsfararna – ?), också har anfallit, bombat, krigat mot samt destabiliserat och förött, också muslimska nationer….(och därmed bidragit till att skapa stora flyktingströmma och invandrarvågor till främst Europa, (främst Nordeuropa?)…

Är då muslimers aggressioner mot – de kristna – , en slags kollektiv bestraffning, och ser dessa muslimer sina handlingar som – rättmätig hämnd – , mot alla som då ses som representanter för – korsfararreligionens – , attacker mot deras muslimska nationer, och muslimska tro.

Vem vet.

Erövringsreligioner, ideologier och politiska ismer, verkar alla bära inom sig viljor till attacker, mördande och dödande.

Det är ändå olika politiska –ismer, (främst kanske kommunism, men även nyliberalism, samt multikulturalism, som främst är fokuserade på just en globalism, (liksom då f.ö. behändigt nog även islam är)), som framdriver och framskapar denna konfrontativa, samhällssöndrande och samhällsupplösande politik, som nog ändå kan ses som drivande.

Att muslimer tycker sig vilja främja sin – ideologireligion -, liksom kommunister vill främja sin ideologi, liksom även nyliberalism sin, osv., det borde ju inte förvåna någon.

Att vilja försöka peka ut endast en enda, som alldeles ensamt skyldig och ansvarig och alldeles ensamt som varande – the Axes of Evil – , eller som ensamt varande – de onda – , det är nog ändå, trots allt, ganska så tveksamt att försöka göra.

Både när och om islam och islamistiska muslimer vill försöka göra någonting sådant.

Liksom också när och om den s.k. västvärlden vill försöka göra detsamma.

  Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

  Posted: 3 juni 2014 - 13:32 - Svar

  Jo, det är inte alltid bådas fel när en träter.

  Ibland kan två gå ihop och ge sig på en tredje (grupp), så som hände t.ex. i augusti-september 1939 när kommunismen allierade sig med nazismen och fascismen mot världens demokratier och började dela upp Östeuropa mellan sig. (Fascismen skulle ta över Balkan, men det gick ju sådär. Det militaristiska och auktoritära Japan hade, som också ingick i axeln hade dessutom dessförinnan kastat sig över Kina och mördat miljoner där.)

  Idag ser vi åter kommunismen bereda vägen för (islamo-)fascismens attacker mot demokratierna.

  Här är lite mer info om Frankrikes misslyckade hantering av Mehdi Nemmouche och det jihadistiska hotet … och lite mer om Snowden (apropå “Molotov-Ribbentrop”):

  http://20committee.com/

  Och nu ska han bli ett hjälte-epos. Nej, Snowden, inte Nemmouche:

  http://hbl.fi/nyheter/2014-06-03/614666/oliver-stone-gor-film-om-edwar d-snowden

Bergfast

Posted: 4 juni 2014 - 07:56 - Svar

Stay Ahead sa:…”Jo, det är inte alltid bådas fel när en träter.”….

När – en – träter?

För att kunna träta krävs väl ändå minst två…

Och vilka – båda – , menar då i så fall Stay Ahead?

Omständigheterna kring första v.-kriget, och även det andra, är nog troligtvis, och förmodligen, mycket mer komplicerade än vad som vanligtvis tas upp i historiebeskrivningara.

Historiska händelser är ju som… matematiska formler?

1, 2 och 3, leder till 4, 5 och 6, för att sedan gå vidare till 7, 8 och 9, kanske göra en avstickare tillbaka till 2,3 och 4, och sedan vidare till 10, 11, 12, 13 coh 14 i en väldig fart, stanna åter igen tillbaka på (händelse) 8 och 9, och sedan rusa vidare på 15, 16, 17 coh arton osv.osv.osv….

Alla historiska händelser hänger samman med varandra, och är ofta beroende av vad som tidigare har hänt, vilket sedan leder till nästa händelse osv.

Så, nej, man kan nog aldrig säga att det någonstans, någonsin i något sammanhang, verkligen är – endast – , ENS fel, att just TVÅ – , eller flera, träter…

ole burde

Posted: 4 juni 2014 - 10:02 - Svar

ER det muligt at tilgive en befolkningsgruppe for at den har ladet sig Dhimmificere af Islaam? …Kan man feks tilgive den “progressive” post-kulturelle lejr for sin energiske selvsencur af alle generelt negative karaktertræk hos denne stenaldereligion ?…eller kan man tilgive de lokale jødiske mindretal for at lade sig Dimmificere af et fremstormende kolega-mindretal her i Europa,alt medens dette bringer samme lokale jødiske grupper en milimeter fra et direkte forræderi af Israel ?
Måske HAR det været muligt indtil nu , fordi meget få dhimmier er blevet konfronteret med begrebet Dhimmificering, og dermed bevidsthedsgjort om eget kujonagtige adfærd .
Den eneste positive arbejdshypotese er derfor at alle Dhimmier må konfronteres med hvordan deres adfærd stinker af underkastelse overfor førerhunden , ganske som det kan være nødvendigt at tvinge en hundehvalp til at lugte sit eget skidt på nært hold.
Mit personlige lager af tilgivelse er ved at løbe tørt når, dhimmier aktivt og systematisk sørger for at holde sig UVIDENDE om dhimmi-hypotesens beskrivelse af virkeligheden.

  Bergfast

  Posted: 4 juni 2014 - 10:11 - Svar

  En märklig sak, angående dimmistatus, är ju att många judar lever ju faktiskt i muslimska nationer. Alldeles frivilligt.

  Lever de då där i en frivillig dimmistatus, kan man undra…

  De kan ju flytta om de vill, men gör det inte, (trots anmaningar från israeler att flytta till t ex Israel…)..

Leave a Comment