11
jun
Seneste opdatering: 11/6-14 kl. 2357
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

1-kondom

Även i år deltar Svenska kyrkan i Luleå Pride. Vi kommer att hålla i boksamtal, dela ut ballonger och kondomer, sälja religiöst kitsch, bjuda på föredrag och mycket mer. Här hittar du detaljerad information om vårt program. Vi ses! Luleå Pride 13-15 juni

Nej, en kyrka som förvandlar ett ord om Kristus till en kondom kan inte bestå och ska inte bestå. I Göteborg är förresten 52% av folket kyrkomedlemmar. I riket kommer siffran för medlemskap att vara under 50% år 2025 enligt senaste prognos. Jag tycker det verkar ta lång tid innan vi är där. Folk kanske är klokare än så och konjunkturerna vänder kanske snabbare. Då kommer det stora raset, för det är inte bara det stora vemodet som rullar in. Det gör också det prognosticerade raset.Præsten Dag Sandahl

Paul Weston måtte gerne citere Churchill alligevel

Som i tilfældet med Ezra Levant er massiv medieopmærksomhed noget, der kan gøre censorer og bureaukrater svage i koderne. Levant: “You will not hunt me, I will hunt  you. You will not denormalize me, I will denormalize you!

Paul Weston, candidate in the 22 May European Elections in the South East constituency and leader of the Liberty GB party, who was arrested in Winchester, Hampshire, on the 26 April, has had the charges against him dropped. Mr Weston was arrested for publicly quoting an excerpt critical of Islam from the book The River War by Winston Churchill. After spending several hours in a cell at Winchester Police Station, he was charged with Racially Aggravated Crime, under Section 4 of the Public Order Act, which carries a potential prison sentence of 2 years. He was then bailed with a return date to Winchester Police on May 24th.

His arrest sparked a national and international outcry in the media and in the political world.16 million viewers watched Fox News’ panellists on The Five political talk show as they discussed the Paul Weston case. They remarked that in the UK a radical imam has more respect than a man who saved the Western world, and that, “Now Churchill is seen as another dead white male, and probably racist”. CHARGES AGAINST LIBERTY GB LEADER PAUL WESTON ARE DROPPED


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Ludvig

Posted: 11 juni 2014 - 21:28 - Svar

Sanslöst härlig satir hos Bloggardag!
En fröjd att läsa och en nåd att ödmjukt be om mera av.

Satir är en bristvara av så enorm omfattning i Sverige att den är nästan obefintlig. Frånvaron av den är en orsak bland otaliga till varför vi håller på att slå kullerbytta ner i diket.

Men Dag Sandahl – han kan han!

PFEP

Posted: 11 juni 2014 - 21:43 - Svar

Nice touch!
Sorgligt att kyrkan har degenererats till den milda graden att HBTQ i dag är ledstjärnan och inte det kristna budskapet.
Min moral tillåter inte samröre med den sekten.

Nemo

Posted: 11 juni 2014 - 22:03 - Svar

Jeg VED, du ikke er så sur en gammel mand, Steen. Amor vincit omnia.

  steen

  Posted: 11 juni 2014 - 23:38 - Svar

  Det er jeg næsten ikke, men dette handler mere om en kirke, hvis politiseren jeg ikke kan udholde. Ligegyldigt hvad de politiserer om: Gaza, flygtninge, klima eller de få homoseksuelle, der har det ganske udmærket i Sverige uden dem.

Bergfast

Posted: 11 juni 2014 - 22:58 - Svar

Undrar om ändå inte orden som säger: Störst av allt är kärleken, först och främst ändå gäller främst relationen till Gud?

Att det alltså är den kärleken, (tilltron, tron som hoppas allt, tror allt och som vill vara full av just tillit), som är den största, i relationen just till Gud?

Hoppet kan finnas. Likaså tron. Men det största, i relationen till Gud, är just kärleken? Dvs., just tilliten, (kärleken) som kan övervinna fruktan osv.?

Den jordiska eller den fysiska kärleken, mellan makar, skall ju helgas, alltså helighållas, kanske för att kunna ses som gott, av Gud.

Det är därigenom som föreningen kan bli välsignad av Gud?

Alltså att Gud då kan se väl på den fysiska och sexuella kärleken mellan makar när denna förening helighålls? Om den inte helighålls så kan inte Gud se väl på den, dvs., se den som god? `

Att just kunna se väl, att kunna väl signa, behövs för att föreningen därmed ska kunna helgas, alltså kunna helas, av Gud?

Att heligheten, helheten och helgandet är någonting mycket viktigt, för att kunna ses som just någonting gott, förstår man när man betänker hur svårt det verkligen är för familjer, för make och hustru, att verkligen kunna leva ett gemensamt liv, som kan skapa liv, och också kan skapa helhet, samt helande, för alla parter? För att en familj ska kunna skapas krävs att heligheten värnas för att kunna just hela alla inblandade, inte minst barnen, men även för makarna själva, i just det äkta skapandet, (ett helgade och ett helade individerna som ingår i just den helande föreningen, alltså i familjen.)

Utan helgande så riskeras ett söndrande? Alltså då riskeras ett icke-helande? Ett icke-helande, som då inte blir till godo för någon familjemedlem, utan som istället då riskerar att bli till någonting trasigt och till något söndertrasande, för just alla familjemedlemmarna. Alltså till någonting som just inte går att se på som någonting gott, inte i Guds ögon, och inte heller av de söndrade familjemedlemmarna själva.

Ett äktenskap behöver hållas heligt just för att det är själva helheten som kan bringa ett seende från Guds Öga som kan se väl på på föreningen. Där alltså Gud kan se på föreningen som just god, som god känd, (eller kanske som just Gud-känd?), och därmed som möjligt helande för alla familjemedlemmarna.

Det är själva helgandet, alltså helighållandet, som kan göra det äkta skapandet, dvs., äktenskapet, till någonting som kan vara av godo, dvs. som kan göra det till någonting helande, för alla berörda parter.

Oförmågorna att kunna hålla de familjära relationerna, inklusive den äktenskapliga sexualiteten, heliga, eller helgade, idag är stora, och blir allt större. Därför ökar också oförmågorna att kunna hålla familjerna samman, och många äktenskap går sönder.

Det är inte bra för några parter, och särskilt inte för barn, som är beroende av sina föräldrars ansvar, beskydd, vägledning och omsorger.

När fokus från respekt för själva äktenskapet som heligt förflyttas till en fokus på en egoistisk sexuell kärlek som är njutningslysten, och som är fokuserad på personkemi eller på romantiserade ideal så riskerar besvikelser, missnöje och kritik, kanske avund, vrede och anklagelser växa. När istället var och en part själv tar ansvar för och respekterar själva helheten, alltså själva heligheten, så finns större chanser att kunna lyckas med byggande av familj.

Ytlighet, ohelighet, lättsinne och egoistisk njutningslystnad förstör lätt den äktenskapliga föreningens möjligheter att kunna fungera som en helande förening. De kan därför inte ses som någonting kärleksfullt, utan som någonting söndrande, söndertrasande och därmed i praktiken som någonting som just inte i förlängningen är helande.

De respektlösa livsstilar som vill kallas för att vara kärlek kan egentligen inte förmå skapa det som för alla familjemedlemmar kan ses som varande av godo genom att ett helande kan ske.

De kan därför istället i själva verket kallas för att vara kärlekslösa och därför alltså ses som varande av ondo istället för av godo.

Bergfast

Posted: 11 juni 2014 - 23:12 - Svar

….(ett helgande och ett helande av individerna som ingår i just den helande föreningen, alltså i familjen.)

  Bergfast

  Posted: 12 juni 2014 - 01:07 - Svar

  Ps.

  Reklamen verkar egentligen vilja säga: Störst av allt är sexualiteten….? (Med alla sina kondomutdelningar…?)

  Men denna devis tar nog ändå miste på vad som är det största av allt, hos just människan.

  (Alltså när de vill försöka använda ordet kärlek för att beskriva sexualitet.)

  Vad som är den största längtan och det största behovet hos just människan, som alltså alltid är större och kommer före sexualiteten, är bekräftelse och tilltro.

  Det är tillit, respekt, aktning och förtröstan som är vad just människan behöver och söker, mer än sexualitet. Sexualitet hos människan är inte större än kärlek.

  T ex, – “Vänd Ditt ansikte till oss och giv oss Din frid”, osv.

  Att det verkligen skulle finnas en vilja hos människan, att först söka sexualitet, kan nog därmed liknas vid ett villospår?…

  Kyrkan verkar alltså vilja leda vilse. Tråkigt nog….

  Ds.

HH

Posted: 12 juni 2014 - 10:04 - Svar

Bergfast, du har alldeles rätt om åt vilket håll den största kärleken skall riktas. Du kan din bibel, men frågan är om dagens präster kan den?

Men med dessa kyrkliga kondomer kanske också borde tillhållas tempelprostituerade? Jag förstår faktiskt inte varför det i slutändan ska snålas så förbaskat.

Jag förstår regnbågsfolkets begäran om förståelse för sina diverse läggningar. Vad jag inte förstår varför de måste vara så utlevande. Jag har en känsla av att det slår tillbaka mot dem själva.

“Ovan regnbågen finns ett
sagans land”

Jag hoppas att jag minns början på sången rätt. Det är väl inget fel att drömma sagor. Men svenska kyrkan borde hålla sig på rätta stigar “för mitt namns skull”.

  Bergfast

  Posted: 12 juni 2014 - 11:25 - Svar

  HH sa:…”Men med dessa kyrkliga kondomer kanske också borde tillhållas tempelprostituerade? Jag förstår faktiskt inte varför det i slutändan ska snålas så förbaskat.”…

  (Fniss..)Ja, det kan man kanske verkligen undra. När de nu ändå är i farten åt det hållet…

  Snålhet kan också bedra….heter det visst…(fniss…)

   Bergfast

   Posted: 12 juni 2014 - 13:41 - Svar

   Det är naturligtvis ingenting roligt, (tyckte endast att HH´s kommentar var komisk), utan det hela är egentligen någonting sorgligt, (alltså den väg som kyrkan verkar vilja förespråka…)…

   Idag finns f.ö. en intressant kommentar/artikel i Kyrkans tidning om UG´s vedervärdiga program.

HH

Posted: 13 juni 2014 - 15:16 - Svar

Jag tror inte Svenska kyrkan längre är troende. Jag känner ju inte till den ursprungliga historien om prästen som ville bota en homosexuell från sin drift – var det en bön till prästen om hjälp? Isåfall kan det väl inte vara fel av prästen. Överallt i NT berättas det ju om Jesus som botar människor från diverse saker när han ser att de tror eller de blir omvända genom Andens makt via Jesus.

Som sagt – i bekännelsen före nattvarden förekommer ett stycke där man erkänner sin skuld och det jag “gjort i tanke, ord och gärningar” och blir förlåten genom Jesus Kristus. Om prästen ifråga vill göra en förbön för en person som lider av sin homosexualitet kan jag inte se att det är en kristen motsägelse. Sen kan andra, icke-troende, se det på ett annat sätt.

Och här kommer det sammanfattningsvis: Svenska kyrkan är icke-troende!

  Bergfast

  Posted: 14 juni 2014 - 12:26 - Svar

  Ja, onekligen verkar det som att kyrkan inte längre är troende….

  I KT pågår ständigt intressanta debatter, liksom också på Dag Sandahls blogg, om och kring kyrka och tro…

  T ex skriver en Anna en kommentar på Bloggardag,under rubriker Ärkebiskop Werkström passar inte i KD, som påminner om vad en Bettan skriver i KT under artikeln om öppet brev till ärkebiskopen, (i anslutning till UG´s program om bögbotarna), där Bettan skriver sig som):… ”.. levande med människors lika värde och skäms över vår Svenska Kyrkas intolerans och inskränkthet 2014!”…

  När någon falskeligen söker hjälp, förbön och stöd, från just en kyrka och en präst, kring påstådda problem med homosexualitet, så kan en präst inte göra annat än svara på dennes begäran, dennes bön om hjälp och förbön.

  Prästerna har inte gjort något fel. Tvärtom.

  En kyrka bör nog ändå vara intolerant och inskränkt mot allt som kan antas förleda en människa bort från Gud.

  Det är en kyrkas uppgift.

  En kyrka kan nog inte vara tjänare åt allt världsligt. Då sviker nog en kyrka sin kallelse.

  Det världsliga kan själv syssla med sin enorma tolerans och vidsynthet och vandra hur mycket det vill på breda vägar. Det är kanske det världsligas val, och det valet är det världsliga i sin fulla rätt att välja.

  En kyrkas uppgift däremot, kan inte anses vara att leda lärjungar på breda, vidsynta, toleranta och oinskränkta vägar.

  En kyrkas uppgift måste nog ses som mer att leda lärjungar på en smal, inskränkt, intolerant väg, (alltså att vara intolerant, och inskränkt, dvs. varnande och förmanande mot avvägar och villfarelser som kan leda lärjungar bort på villovägar, som i sin tur kan leda till olycks, till betryckthet, till förgrämelse, vrede, avund, kättja, frosseri, lättja, otacksamhet, likgiltighet och högmodighet, och därmed till osalighet istället för att leda till tacksamhet, ödmjukhet, idoghet, tålamod, kyskhet/trohet och måttfullhet samt måttlighet osv., som därmed kan ses som att vandra på den smala vägen, som då anses kunna leda till salighet, (alltså till befrielse), enligt bibeln.

  Den breda, toleranta, oinskränkta och ickediskriminerande vägen anses inte kunna leda till denna befrielse utan istället till ofrihet, till bundenhet, till slaveri och till fördärv, alltså i förlängningen kunna leda till osalighet, (enligt bibeln).

  Det finns ju en valfrihet som är given, av Gud, till människan.

  Det är människan som har denna valfrihet, detta tvång att göra val, att välja, (som inte djuren är givna eller kallade till att göra).

  Ett val mellan just gott och ont, mellan rätt och fel, mellan sant och falskt och mellan bra och dåligt osv., (ur just ett salighetsperspektiv, alltså ur ett perspektiv kring vilken väg som leder till liv, till just existens för jaget, för själen, och som anses leda till det eviga, för människan).

  Det är ju Gud som erbjuder människan detta val samtidigt som Gud avkräver människan att göra detta val, mellan den breda och den smala vägen, och dessa vägars olika slutmål.

  Präster i tjänstgöring för Gud, som då förespråkar den smala vägen, som då kan leda till salighet, kan väl då inte samtidigt vara i tjänstgöring för det världsliga synsättet, som förespråkar ett vandrande på den breda, toleranta, oinskränkta, gränslösa och förföriska vägen, som då enligt bibeln antas leda till fördärv.

  Så, det verkar onekligen som att kyrkan inte längre vill vara kyrka, och att den faktiskt inte längre är troende.

Leave a Comment