12
aug
Seneste opdatering: 12/8-14 kl. 2054
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

På P 1 har man til formiddags hørt Eyvind Vesselbo kritisere Venstres nye udspil. Han mener ligesom EU ikke, Europa kan forhindre illegal fattigdomsindvandring. I denne måned passerer den 100.000 bare på Middelhavet. Venstres udspil adresserer ikke engang den mindre del af den illegale indvandring, der måske har asylgrund. Problemet forsvinder ikke, jo længere der går, jo mere uløseligt bliver det. Venstre er agterudsejlet allerede inden de kommer i regering. Vandstanden stiger, hvert land øser vand ud af deres egen båd med en thekop.

Europa er uden lederskab i den eskalerende befolkningsstrøm. Europæerne vil på sigt skaffe sig ledere, vi ikke bryder os om at tænke på i dag. Invasionen af Europa er en trussel mod den demokratierne, europæiske politikere er en trussel mod sig selv, ikke bare mod deres borgere. Jyllands Postens leder handler i dag om Konventionerne. Uden justering bryder også de sammen under presset fra virkeligheden. Da Søren Krarup indså det midt i 80 érne, var det visionært og modigt. I dag kan enhver rugbrødspolitiker se det, men de er endnu modige nok til at turde nævne det. Vi kommer desværre til at behøve statsmænd.

Udlændingepolitik næstvigtigst for svenskere

Bemærkelsesværdigt eftersom emnet knapt har strejfet medierne, men mon ikke svenske journalister får gjort det til et “skol, vård och omsorg-valg” alligevel? I den seneste You Gov kommer FI ikke ind og SD får 9.3 procent. Afstanden mellem rød og blå blok er 6.7 procent, det vil sige ingen for egen majoritet uden SD, hvad der kan betyde snarligt nyvalg. De andre partiers udelukkelse af SD vil – hvis ikke der dannes blogoverskridende alliance – gøre Sverige uregerligt. Man skal aldrig sige aldrig, Reinfeldt, men i virkeligheden har de gamle partiers afvisning af SD været en henvendelse til vælgerne, som betød: “I vover at røre det parti.” De vidste godt, SD var et symptom på deres egne synder og hovmod. Det kan man jo ikke sige højt i et land, hvor alt står mellem linjerne. Se også Invandring näst viktigaste frågan og SD största parti i Skåne och Blekinge.

1-Indspilning i fuld skærm 12-08-2014 114814


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


PFEP

Posted: 12 august 2014 - 15:21 - Svar

Det lär gå åt h*lvete vad det lider, och enda valet är väl att vara förberedd någotsånär…
Ponera ett Islamistisk angrepp i endera Stockholm, Oslo eller København, med kanske 5000 offer!
Risken att samtliga muslimer kommer bli oönskade, oavsett vad och genom folkviljan skickas mot Mecka, på enkelbiljett, är överhängande.

Machiavelli

Posted: 12 august 2014 - 15:28 - Svar

Der er som sådan en udmærket betegnelse at kalde fatalismen for vor tids herskende ideologi. Ganske vist lever vi i demokratiet – den bedste af alle verdener – og samtidig et fællesskabs-samfund, som gamle Rosseau i sin tid så smukt udtrykte det.
”Staten er som institution udtryk for en social kontrakt mellem frie mennesker, der har givet afkald på deres ubetingede frihed til fordel for de værdier, livet i et samfundsfællesskab indebærer.”
Men Rosseaus udmærkede definition af et fællesskabs-samfund frembringer imidlertid spørgsmålet om, hvad det er for værdier, der så dyrkes i fællesskabs-samfundet? Eller snare hvad er det, der ikke dyrkes. Skal man være rigtig kritisk, så vil jeg påstå, at den eksistentielle meningsgivende livsproces bliver mere og mere meningsløs i takt med at ideerne farer vild, fordi de ikke har faste rammer at holde sig til. Her ser vi væk fra Enhedslistens kommunistiske vrøvl. Men den gamle sætning om at vi ikke kan leve af kærlighed og kildevand alene gælder stadig. Venstre og højre, EU og FN, bundet sammen med en sindssyg indvandrerpolitik, er de ideer der diffust forstyrrer hverdagen. Eller for at sige det kort og kontant, samfundet hænger ikke sammen. Selv på bedstemors tid gik folk i det mindste i kirke om søndagen. Vi behøver ikke at vente på højre, for hvad skulle det hjælpe.

Der er derfor ingen fremtid for det danske samfund uden en fundamental klargørelse af de værdier, vi lever på og af. Allerede historikeren og filosoffen J.G.Herder ( 1744-1803 ) påviste, at der eksisterer ubevidste faktorer i historien som så at sige skaber et folk, idet oplevelser af en sammenhæng skaber en bevidst eller ubevidst forståelse for, at der findes nogle fælles erfaringer som igen skaber en sammenhængende livsforståelse eller verdensbillede. Det er også det man kan kalde Danskheden, en simpel forklaring og forudsætningen for den nationale identitet og den historie som skaber et folk. En åndelig barriere der skal skærme mod opløsningen af kendte traditioner og kulturmønstre. At være dansk er således et menneske – og historiesyn i det øjeblik dette syn forbindes med de værdier, der har skabt det konkrete menneske i dets historiske udfoldelse. Forsvinder følelserne eller troen på at danskerne er et folk, er det den nærmeste vej til kaos og folkelig opløsning. Og det er her Nationalstaten i lyset af multikulturen og EU og FN er under sammenbrud. En så uintelligent og katastrofal udvikling som klart viser, at vi ikke længere lever i Oplysningstiden.

Derfor kan det nationale sindelag naturligvis ikke ændres gennem en intellektuel konstruktion eller gennem de helt igennem latterlige moralske anskuelser i lyset af det multikulturelle samfund. Her behøver vi blot at tænke på nutidens politiske katastrofe – de radikale – som effektivt arbejdet på at opløse Danmark gennem deres stupide multikultur. I det følgende citat forklarer Marie Krarup (DF) præcist problemet. (Berlingske 4 december 2012).
”Der ligger en følelse af fællesskab og medlemskab i det nationale, fordi man deler sprog og kærlighed til den samme plet på Jorden. Den nationale loyalitet, der er vokset frem gennem mange århundreder, er gået forud for vores demokrati og er forudsætningen for vores samfundsopbygning.”

Sådan! Her får vi en smuk forklaring på, hvorfor Nationalstatens mere eller mindre historiske sammenbrud er en katastrofe.
Psykologisk set har den menneskelige psyke en rationel side, som omfatter sekundær processerne og en irrationel side som omfatter primær processerne. Denne todeling i den menneskelige hjerne er lige uundværlige og tjener forskellige formål. Fx sikrer den rationelle tænkemåde, at vi kan tilpasse os de fysiske, biologiske og samfundsmæssige vilkår omkrig os, medens de irrationelle primærprocesser beskæftiger sig med banale eksistentielle betragtninger som mening med livet og orden og sammenhæng i tilværelsen. Og da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, der er er forankret i historie, myter og traditioner, er historien og de tilhørende værdier nødvendige for at tilfredsstille de menneskelige behov for sammenhæng og helhed.

Og det er her tragedien ligger, fordi historien og traditionerne der skaber de myter, der giver tilværelsen mening er stærkt på retur. Mennesket skal eksistentielt set stå alene, og den opgav magter det ikke. Fx kunne det være en tilfældighed at den sociale orden er under sammenbrud med vold, mord, død og ulykke som resultat. Men det er ikke mere tilfældigt end at regnen falder nedad. Læs fx hvordan de psykiske indlæggelser for børn og voksne er eksploderet.
Det ligger i tiden, at mange mennesker vil fjerne enhver religionen fra det offentlige rum. Ikke mindst fordi vi ser, hvordan patienterne fra Islam opfører sig. Væk med religionen så skal det nok gå alt sammen. Men det er det samme som at forkaste den irrationelle side af den menneskelige natur og det går ikke. Jeg kan jo blot spørge: Er samfundet blevet mere fornuftigt organiseret, i takt med at troen ikke længere styrer virkelighedsopfattelsen? Er Kristendommens tilsidesættelse afløst af et bedre samfund uden vold, drab og og sindssyg kriminalitet? Statistisk set nej, og det er også sagens videnskabelige side.

Derfor er katastrofen også, at den religiøse tro ikke længere er virkeligheds-sansen i dens stærkeste form og derfor grundlæggende er blevet en fare for selve kulturens udvikling. Og det er her – som den danske religionshistoriker Vilhelm Grønbech ( 1873-1948) udtrykker det i sit omfattende kulturopgør: Det moderne menneske opfatter ikke længere religionen som ånden i samfundet, troen styrer ikke virkelighedsopfattelsen. Men som Grønbech slår fast med syvtommer søm, denne udvikling en katastrofe for kulturen, for et folk uden religion står i den yderste dødsfare.
Religionens inderste væsen er ånds orienteringen. Det betyder, at der hos alle mennesker befinder sig noget kollektiv ubevidst. Dvs. noget der eksisterer som et grundlæggende irrationelt fænomen i den menneskelige bevidsthed. Dvs. de religiøse forestillinger der har en direkte føling med de arketypiske forestillinger, som Jung opdagede. Dvs. de forestillinger der danner basis for alle konkrete former for religionsudøvelse gennem tiderne. Enten det er buddhismen, Islam, kristendommen eller sortfods indianerne. Om Gud eksisterer er ikke et diskussions spørgsmål, ligeså lidt som de havguder som fortidsmennesket forestillede sig herskede i floderne. Dvs. det religiøse er noget åndeligt, som bestemmer alle menneskers tanker, følelser og handlinger i underbevidstheden, hvad enten det galder muslimer, kristne eller dem der tror på Marx teorier.

Derved har vi de to katastrofer der ligger bagved fatalismen sejrsgang. 1 Kristendommens bortgang. 2. Den historiske bevidsthed der, i lyset af multikulturen, for fuld kraft er under sammenbrud. Danmark er ude i en alvorlig kulturkrise, for samfundet kan ganske enkelt ikke hænge sammen, hvis der ikke er noget nationalt og historisk at samle sig om.

  Bergfast

  Posted: 17 august 2014 - 09:03 - Svar

  Intressant genomgång av Machiavelli.

  Men fortfarande verkar det som att många tror att dessa händelser och denna överdrivna invandringspolitik, eller folkblandningspolitik, som baxas och promotas fram av politiker och av journalister, underhållningsartister osv., som riskerar stora svårigheter för många människor, både invandrade och ursprungsbefolkning, är fullständigt omedveten eller helt och hållet oplanerad.

  Men det är den inte alls. De som planerar denna politik, med hjälp då av propaganda, av manipulation med kvasimoralistiska argument, främst riktade till enbart det svenska folket och absolut inte till några invandrare att själva behöva ta ansvar utan alla ur invandrargruppen beskrivs som offer, och alla svenskar i stort sett som endast potentiella förövare, OM de inte godkänner invandringens omfattning, den är inte alls i okunskaps om vilka följder denna folkblandningspolitik riskerar föra med sig för problem och svårigheter, som redan har krävt ett antal svenskars död, med olika slag av sammanbrott på både små, lite större och även på nationsnivåer .

  Absolut inte.

  Man vill ha just precis sådana sammanbrott och man vill framskapa just precis dessa konfrontativa situationer av olika slag, mellan just olika folkgrupperingar.

  Samt vill man också driva fram ett fruktansvärt hat mellan människor av olika trosuppfattningar som då troligtvis också kommer att förhoppningsvis, enligt strateger för folkblandningspolitiken, att medföra olika riktigt rejäla dödande och mördande bråk mellan allt större och större folkgrupper, och olika folkgrupperingar.

  Det är precis vad man som storvärldsplanerare önskar sig. Alltså totala sammanbrott och kollapser på löpande band i fler och fler nationer i Europa. Efter ett antal år av oro och krigande, mördande och dödande, så kommer människor att vara så trötta på elände att de önskar inget hellre än en euoropeisk regering, eller rent av en världsregering, a New World Order.

  Man hoppas också genom detta kunna fördriva alla former av just religion från det mänskliga samhället, och kanske framför allt kristendom, men även då islam och andra, samt att försöka framskapa just en fruktansvärt avskalad, identitetslös, kulturlös, historielös och framför allt då religionslös människa.
  En människa som då naturligtvis upphör att verkligen vara människa, och istället alltmer degenererar i sitt medvetande till en djurisk medvetandenivå. En nivå som då över huvud taget inte längre varken vill eller kan tänka på, eller ens förstå sig på, varken dåtid eller framtid, eller ett religiöst eller ett kulturellt språk, och förkastar all religion. Religionskultur som då håller människan upprätt, stående och gående, samt just kultiverande sin mänskliga identitet i relation till Gud som just Skapare och grundidentifierare av just den mänskliga varelsens inre människa, hennes jag. (Människan är skapad till Guds avbild…)

  När denna kulturella aktivitet avtar så riskerar alltså alltfler människor att träda in en mer djurisk medvetandenivå och då sluta att förmå kultivera och upprätthålla just sin mänskliga identitet och kunna kultivera just ett kulturellt språk med undervisning om rätt och fel, sant och falskt, bra och dåligt, gott och ont osv.

  Det medför ett slags lössläppande av en s.k. antikristmänniska. Alltså en slags s.k. vilddjurmänniska, som inte alls kommer att vara människa längre, utan just mer djurisk, i både drifter och i girighet, högmod, hat, avund, lättja, kättja och frosseri, samt med ett totalt hänsynslöst ego och utan förmågor att över huvud taget kunna vara generös, barmhärtig, nådig, tolerant eller frikostig, utan tvärtom, hård, rå, kall och utan barmhärtighet, vekhet eller blödighet kunna stjäla, mörda eller begå andra bestialiska handlingar utan några moraliska betänkligheter alls utan helt kallt självrättfärdigande och med just en djurisk medvetandenivå, som endast befinner sig i nuet och inte tänker på varken historia eller framtid för varken sig själva eller sina barn, endas tänkande på en nutid. Ett kort och mycket begränsat perspektiv alltså, oförmögen att kunna göra planer eller kunna strukturera eller utöva självbehärskning eller andra begränsningar mot att mörda, döda eller begå andra brott mot sina medmänniskro.

  Det var länge sedan nu som den första filmen om Apornas planet kom. Ett planerande för att just ett djuriskt medvetande skall växa fram hos alltfler människor har pågått mycket länge. Nyligen har ännu en djurisk människofilm lanserats om just apor som är framställda som några slags halvmänniskor, och som går till attack, (tror jag, har inte sett filmen) mot människor och människors samhällen.

  Man önskar sig alltså från samhällsplanerarhåll och globalisthåll, från ett New World Order håll, att människan skall gå in i ett nytt medvetandetillstånd och lämna alla kulturella identiteter, eller kultiverande ansträngningar, bakom sig för att alltså istället släppa fram – djuret – eller djurmänniskan inom sig, i tron att då skall människan bli sitt – verkliga själv – . Vilket naturligtvis är en fullständig feluppfattning om och kring vem människan som varelse är. Det är endast en förvriden och förmodligen drogpåverkad drömföreställning om en ickekristen människotyp, en antikristmänniska, som då menas skulle vara mer sann som människa, viket är fullständigt felaktigt.
  De flesta människor är helt enkelt både inriktade på, intresserade av och vill verkligen också, vara både vänliga, omtänksamma och självuppoffrande för sin familj, för vänner och släkt och för andra även mindre kända.

  Religioner handlar nog ändå inte enbart om – den irrationella sidan hos människan – som Machiavelli skrev i sin kommentar, eller som benämndes – den andliga (existentiella) – sidan, hos människan, utan om någonting mer, någonting som har med den mänskliga identiteten att göra och om denna identitets källa, jagets grundkälla, eller grundidentifierare.

  Religioner handlar ganska mycket om just kultur och om att – kultivera, alltså odla, sammanbindande länkar, berättelser, om vem människan är, och om ve, både Gud och människan är tillsammans. Alltså religion kultiverar både ett sammanbindande mellan människor, men ett sammanbindande av människor med sin existentiella – källa – med sin Gud, som just är källan för människans – jagmedvetande – och sig själv som människa, alltså som just människa.

  Odlandet och kultiverandet av en relation till Gud, alltså aktiviteten i religionskultur att be till och att samtala med, Gud, handlar om just – bekräftelse – av Gud, Den som Är Skaparen, Den, Han som är Upphovet till allt Liv, och som därmed också är en bekräftelse av vem människan själv är i just Skapelsen som just mänsklig varelse.

  När människan som en – jagmedveten varelse – just bekräftar sin –Skapare – så sker ett möte med just människojagets – källa – , dvs. med det yttersta – Du- i tillvaron, som människans medvetande kan föreställa sig, och som alltså är grunden, upphovet och källan för just – människojagets – existens och medvetande när ett slags – speglande – , genom just bekräftelse, sker till och inför Gud, som då inte varken kan mätas eller ses på något sätt, utan som enbart ÄR, i en Evig och Oföränderlig dimension.

  Det är alltså genom själva den kulturella processen av just – bekräftande av Gud, som just – varande -, (som är för människan den omätbara dimensionen, den eviga, oändliga dimensionen, som också finns inom människan själv.) Alltså – jaget – i varje människa, kan ingen enda människa varken mäta, väga, se, känna på eller på något vis kunna bevisa med de fem sinnena, alltså verkligen kunna – bevisa finns – . Ändå är de allra flesta människor fullständigt tilltroende till och övertygade om att deras eget jag verkligen finns, alltså att de själva, som just enskilda – jag – verkligen just finns. Och detta då utan att det – jaget – verkligen går att mäta, väga eller se, osv.

  Detta – jag – , inom människan, denna – person – , finns, därför att de flesta människor just kommunicerar med och samtalar med sin omgivning, och blir därigenom bekräftade samt också själva bekräftande denna omgivning av just människor. Kanske i sin familj, sina privata vänner och bekanta och kanske också då ickebekanta och ickeprivata relationer i t ex affärer, med kassörskor osv. En bekräftelse sker då av en – person – , så fort ett samtal inleds mellan både kända och okända människor, som alla är människor till vilkas – jag – och till vilkas – person – man som människa då alltid tilltalar när man tilltalar dem. Det är till människors – jag – till människors – person – man vänder sig när och om man samtalar med just människor

  Det är genom detta tilltalande till människors jag, av deras person, som de då – blir till – i någons ögon och medvetande, som just människor och som just – person – . Alltså som enskilda – jag – som man då tilltalar och i den kommunikativa processen blir dessa människor, liksom också den kommunicerande själv, människa, alltså – jag – , som alla blir – person – i just den kommunikativa processen människor emellan.

  Människans – jag – blir bekräftad i och genom kommunikation och samtal, och människor blir då – personer – , alltså människor, i den processen.

  En människa är alltså – en person – , ett – jag – som blir en – person – för någon annan person, genom just ett ömsesidigt bekräftande, kommunicerande och samtalande som just människor, alltså personer, emellan, är egentligen en kulturell aktivitet, det är en odling av en relation. Alla relationer människor emellan kan ju se olika ut. En del relationer är privata och familjära, andra är inte privata och familjära, utan mer distanserade och opersonliga, som t ex när man säger några ord till kassörskan när man handlar. Ickeprivata relationer är alltså kanske också professionella relationer mellan t ex en läkare och hennes patient, eller en lärare och hans elev, osv., men de är alla ändå relationer mellan – personer – , och mellan olika – jag -, som då antingen bekräftar eller kanske inte bekräftar en annan människas – värde -, för just den egna hemmakänslan, vilket ju kan variera från människa till människa.

  Om alltfler människor i samhället slutar att vara medvetna om sina mänskliga – jag – , och slutar att vara medvetna om att de alla är mänsklig – person – , så slutar människor att vara just människa, och övergår alltmer till ett djuriskt medvetande av just – jaglöshet , och av just – personlöshet – , alltså fler och fler människor utvecklar då en – identitetslöshet – som just människa, och kan utveckla tendenser att istället vilja befinna sig på en djurisk medvetandenivå. Hon förlorar alltså sin mänskliga identitet och medvetande om vem hon som människa är, till förmån då för ett djuriskt medvetande, som är både ett – jaglöst – och också ett –personlöst – medvetande, som då i princip blir oförmögen att kunna kommunicera på ett kulturellt, eller på ett kultiverande plan, där just människors – jag – , och människors – person -, bekräftas.

  På samma sätt vad gäller just odling och kultivering och kommunikation och bekräftelse av – person – , av ett – jag – , som antingen är ett Du, eller ett Ni, det är det alltså i princip också med kultiveringen av en relation till, och en bekräftelse av, Gud, alltså religionens bekräftelseprincip av Gud, som man som religiös då – tror -, på just – finns – , och som man därför då tilltalar, kommunicerar med, ber till, ödmjukar sig inför och bekräftar osv.

  Alltså när människor just –kultiverar en bekräftelse av Gud – , i sin religionskulturs riktande till just Gud, (till människojaget existentiella Skapare och Fader), så sker just ett likartat – personblivande – av Gud, som sker mellan människors tilltal till varandras – jag -, och till varandras – person – . Genom själva just denna kulturella process av bekräftelse, genom kommunikation med ord, genom bön, genom ödmjukhet inför, och genom att vilja – lyssna på Ordet från Gud- , så sker en kultivering av en relation av bekräftelse.
  Detta Ord som då förbinder människan dels med sin existentiella Skapare och Högsta Medvetande, eller högsta föreställning om detta högsta Du som då ÄR, och som Är Livets upprinnelse och källa, och som också är människojagets Existentiella källa, såsom just den Högste Du som genom bekräftelse och kommunikation till, blir just – en Person – , i det mänskliga medvetandet.

  Detta är alltså ett kulturellt förbindande eller sammanbindande som sker mellan människor som lever i just samma – kulturella språk – som då blir ett gemensamt just kulturellt begripligt språk därför att man förstår den – kulturella berättelsen och traditionen -, av just Gud -, och just Gudskommunikationen, som man råkar tillhöra.

  Antingen det alltså är kristendom, hinduism, judendom, islam eller andra kulturers just kulturella berättelse och kulturella språk. Det språk som just för dem – sammanbinder – dem själva med just deras Gud och också sammanbinder dem med varandra som människor.

  Det kulturella och teologiska språk och det kommunicerande som människor tillsammans skapar med varandra och med sina kulturella ritualer, inför just sin Gud, eller sina Gudar, är meningsfulla kulturella aktiviteter som just tillvaratar deras medvetanden om vilka de är, som just männskor.

  Religionskultur är den kultur som fungerar just både existentiellt identifierande samt just socialt sammanbindande för människan, där hon genom just sitt språk kommunicerar just sin kulturella Guds- tradition, kanske både genom berättelser, sånger, danser och andra ritualer och riter, som verkar och fungerar just på ett sammanbindande sätt. På ett sådant sätt att en befolkning kan känna sig just tillhörande till varandra, och tillsammans- hörande till – , med både varandra och med Gud, genom just riterna, traditionerna, sångerna, berättelserna och danserna och ritualerna av kultur som just förbinder dem samman, länkar dem samman. Ett sammanlänkande och ett identifierande av varandra och av Gud, tillsammans med varandra och med Gud, där de då kan känna sig tillhörande varandra och tillsammans tillhörande sin Gud (eller sina Gudar om det är hinduism, eller andra religioner).

  Alla olika religionskulturer vill man alltså i princip att människor skall avlägsna sig ifrån, därför att man vill mena att alla religioner, eller tro eller bekräftelse av någon Gud, det är endast hokus pokus, inbillningar och tro på tomtar och troll ungefär och tro på någon – som inte finns – , därför att man inte förstår sig på människan som just varelse – skapad till Guds avbild -, utan man vill främst mena att människan är främst – ett djur – , och man vill då att människan hellre mer skall utveckla ett djuriskt medvetande och att därmed i princip sluta att vara just människa.

  Istället önskar man då utveckla ett djurmedvetande hos människan samt också, fullt medvetet, verkligen att den s.k. godheten, hjärtligheten eller ömheten och medmänskligheten som kan utvecklas genom kulturella ideal, verkligen skall försvinna. Detta därför att man avskyr den som pesten, och man vill mena, som just en s.k. antikristlig människa, att den djuriska, eller antikristliga identiteten hos människan är mer sann än är en, som man menar och anser, en falsk identitet byggd på en religiös tro, på, som man då vill men, en Gud som inte finns, och som därför då vill mena är en irrationell verksamhet att göra.

  Människan menar man är egentligen betydligt mycket mer råare, hårdare, brutalare, kallare och okänsligare än vad t ex kristendom vill mana människor till, (med tilltro till den barmhärtige samariern, den älskvärda och självuppoffrande människan, den kristne, osv.,). Man menar då att denne – kultiverade människa – , är en helt igenom förfalskad föreställning om vem människan egentligen är. Man vill istället mena och hävda att människan är ett hårt och brutalt rovdjur, som är mordbenägen, girig, högmodig, avundsjuk, hatisk, kättjefull, frossande och lättjefull, och att det är den människan som vill framskapas. Detta kan då ske när väl människor har lämnat allt, som det då vill kallas, s.k. falsk religion, och särskilt då kristendom, bakom sig, och at då alltfler alltmer egentligen anammar ett djurmedvetandetillstånd, och därmed blir mer djur än människor.

  Det dröjer nog inte så länge förrän samhälle efter samhälle i Europa, men även kanske i USA och även andra nationer, verkligen är där, som en epidemi. Där alltfler människor sakta men säkert utvecklar ett djuriskt medvetandestadium och avlägsnar sig alltmer från all religionskultur och alla medvetandenivåer om sig själva som just människor.

  En brinnande hatisk eld vill tändas, främst då av en hypnotisk, manipulativ och förförisk massmedieindustri som sakta men säkert leder alltfler människors medvetanden till att absolut inte längre vilja ägna sig alls åt någon religionskultur utan istället mer vill bli på en djuriskt medvetandestadium, släppa alla tidsbegrepp, leva i endast nuet, utan s.k. hämningar om konsekvenser eller begränsningar av s.k. moraliska begrepp.

  Det är precis vad man önskar sig så det är ingenting egentligen att förvåna sig över.

  Snart är en majoritet redo att löpa amok i samhälle efter samhälle. Ohejdbar amok.

  Precis som man önskar sig från samhällsstrategiskt håll. Man önskar kaos och vansinne, man önskar –o-kultur -, alltså icke-kultur -, och man önskar sig djuriska medvetandetillstånd.

  En fullkomlig och total samhällelig kulturell kollaps inom alla de europeiska nationalstaterna, inklusive Skandinavien, där inga människor alls längre kan lita på några människor någonstans för allt fler har då förlorat sina – jag – , sina mänskliga – personer -, och blir då istället alltmer som förvildade och okultiverade djur utan – jag – medvetanden – , och utan att längre egentligen då vara människor till förmån för istället alltmer djuriska medvetandenivåer, utan några som helst moraliska begränsningar om något rätt eller fel, gott eller ont, bra eller dåligt, mot någon – person – , någonstans…..

  Kanske tom Sverige kommer att bli först ut att fullständigt på ett kulturellt plan totalkollapsa i vansinne och psykos, med inbördeskrig som konsekvens av denna kulturella och mänskliga kollaps.
  ”Där konsten slutar tager våldet vid”.
  Denna devis kan man se lite varstans. Den hänvisar till – konsten -, med kan även anses ge fokus på människans nödvändiga kulturella aktivitet, odlande och konstnärliga aktiviteter, och absolut inte minst hennes religionskulturella aktivitet och konsten att just kunna kommunicera. Dessa religionskulturella aktiviteter som hjälper människan som varelse att just bli påmind om vem hon just som mänsklig varelse i själva verket är. När detta kultiverande slutar, när denna konst slutar, så tar våldet vid, menas devisen säga.

  En baksida av många religioner, eller åskådningar med referens till Gud, kanske de flesta, men främst de vanligaste, det är en slags vilja till gränsdragningar mellan människor. De vill dras gränser mellan de som är med oss, och de andra, de som inte är med oss, (men där kristendom och islam, då menar kan bli med oss eftersom de båda är missionerande religioner.)

  Och Sverige blir väl sedan då kanske tätt följt av också andra nationer i främst Europa …

  Vem vet….

PFEP

Posted: 12 august 2014 - 15:55 - Svar

# Machiavelli…
Jag ska inte varken disputera eller bestrida dina ord, ty de är ganska sanna.
Dock anser jag med tidens ande i sinne, att Kristenheten har förpassat sitt tillfälle och aningslöst tillåtit den till religion förklädda ideologi “Islam” tillträde inom vår kultur.
Denna aningslöshet, där tillåtande i Guds namn att inkludera, har ju visat sig vara ett misstag i klass med Trojanska hästen!
Jag är inte i minsta tvivel att vi i Norden, eller för den delen resten av Europa, kommer tvingas ta någon form av uppgör gentemot de där i våra länder, inte ens har en tanke att dela vår kultur eller värderingar.
Framtidens klocka verkar gå baklänges, mot omkring år 570 efter Kristus och lär i värsta scenario stanna där!

  Machiavelli

  Posted: 13 august 2014 - 07:26 - Svar

  I hvert fald har vore psykiske patienter fra Islam skabt enorm modstand mod al religiøsitet.

Bjovulf

Posted: 12 august 2014 - 16:35 - Svar

Mikael Jalving: Tak til Venstre, kom nu højre!

http://jyllands-posten.dk/blogs/mikaeljalving/ECE6928330/tak-til-venst re-kom-nu-hoejre/

11. august. 20140

Fatalismen – mere end liberalismen eller socialismen er vor tids herskende ideologi.

Front og front. Bare fordi Venstre ikke længere er så ortodokst Birthe Rønn Hornbech-vestreorienteret i indvandringspolitikken, så annonceres straks en ny front.

Men lad gå. Det er glædeligt, at Venstre er ved at vågne op til den multikulturelle berigelse, som alle andre partier end Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti har begavet kongeriget med de seneste 40 år – og nu begynder at kradse lidt i overfladen.

Venstre – Danmarks liberale parti – er som bekendt ingen undtagelse i vor nationale misere, der minder om de fleste andre vesteuropæiske landes efter den Kolde Krigs afslutning. Til trods for det kortvarige forår med Fogh for snart mange somre siden er det ikke synderlig meget, Venstre har gjort for at passe på Danmark.

I stedet har partiet sunget med på globaliseringen, EU og FN. Mens indvandringen var Venstres ene ben, var velfærdsstaten det andet ben, og fremad er det gået med raske skridt.

I stedet for at markere en alternativ kurs, velvidende at demokrati og rundesang ikke består af sig selv, men må fostres og næres i en national ramme i en international økonomi, blev Venstre ligesom snart sagt alle andre partier fortaler for det globale og grænseoverskridende, som om Danmark var et nyt og strålende samfundseksperiment på vej mod den bedste af alle verdener. Det var – og er – Danmark ikke.

norje

Posted: 12 august 2014 - 17:08 - Svar

Løsningen er å gå vekk fra EMK, slik innenriksminister May i UK foreslår, steen twitret artikkelen fra Daily Mail i går. Australia sender båtene tilbake fordi de ikke har EMK rundt halsen, og forholder seg isteden til FNs universelle menneskerettigheter der slikt tydeligvis ikke er noe problem.

HH

Posted: 16 august 2014 - 20:37 - Svar

Tack Machiavelli! Och tack Marie Krarup för en sanning som är densamma för en svensk, en norrman, en finländare o s c. Sitter just med gamla Folkskolans läsebok som jag ska ge som present till en liten flicka som just ska börja förstaklass. I den läseboken – som jag minns från min egen första skoltid – finns allt det som konstituerar mig som svensk med folkliga minnen, visor,sagor och vårt lands utveckling.

Som i alla våra nordiska länder. Låt oss hålla fast i den gemenskapen och kunskapen om varandra!

Leave a Comment