13
aug
Seneste opdatering: 13/8-14 kl. 2315
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Københavnske politikere vil have regeringen på banen i kampen mod jødehetz. Det første møde blev holdt, de muslimske repræsentanter dukkede  ikke op. De selv samme politikere, der har inviteret det muslimske jødehad i Danmark, der simpelthen ikke eksisterede for 25 år siden, vil nu “bekæmpe det”. Det kan ikke lade sig gøre. Sikkerheden på gadeplan for jøder er permanent forværret. Politikerne kan skærpe straffene, for de få politiet får fat på, de kan sende signaler, de kan springe op og falde ned, men de kan ikke gøre det ugjort, som er gjort.

Hvilket bringer mig tilbage til tesen, at politikere (forgæves) forsøger at løse problemer, de selv har foranstaltet. I det mindste får de en levevej ud af det, ligesom enhver anden mafioso. Europæiske jøder må forberede sig på i det store hele  forsvare sig selv. Når det er gået op for dem, vil det senere gå op for europæiske kristne. Angrebene på kristne, præster, processioner, kirkegårde er ganske almindelige,  skønt meget underrapporterede. Enhver der graver lidt i det emne, bliver chockeret over hvad han opdager. Man kan begynde her: Anti-Christian sentiment, Europa.

Politikerne er ikke vores venner, de er ikke på nogen måde vores forsvarere. De ved, hvad de har gjort og de fortsætter. Om de ligefrem er vores fjender, afhænger af hvordan deres etniske klienter tér sig fremover. De er ikke bange af sig.  En gammel læser minder mig om denne, jeg havde for nogle måneder siden.

marx

Hedegaard sigtet strandet i Tyrkiet

Selvom man ser frem til retssagen, tænker jeg på Midnight Express. Tror pokker han vil ‘hjem’. Han er mør og velhængt når han engang  kommer.

Der kan gå flere måneder, før de tyrkiske myndigheder udleverer den mand, der er varetægtsfængslet i et fængsel tæt på Istanbul og mistænkt for at have forsøgt at slå den kontroversielle islamkritiker Lars Hedegaard ihjel.Det oplyser den 26-årige fængslede mands advokat, Thorkild Høyer.

»Situationen er ret låst. Min klient er faktisk fanget dernede. Det skyldes, at hans tyrkiske advokat har kæret kravet om fortsat varetægtsfængsling. Det er standard at gøre det, men i en udleveringssag forlænger det sagsbehandlingen. Det kan tage måneder at behandle den kære, og før der ligger en afgørelse fra ankeinstansen, kan min klient ikke blive udleveret til Danmark, selv om det er det, han ønsker«, siger Thorkild Høyer.

Nægter sig skyldig. Den 26-årige danske mand med libanesisk baggrund nægter sig skyldig og vil gerne hurtigt hjem til Danmark for at rense sit navn. Lars Hedegaard-sagen: Sigtet er strandet i tyrkisk fængsel


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Robert R

Posted: 13 august 2014 - 22:44 - Svar

Enhver der ved hvad der er det rigtige at gøre og så undlader at gøre det er en kujon!

nobody

Posted: 14 august 2014 - 01:32 - Svar

@Rober R

Nej, den personen är en “Stikkere”: http://da.wikipedia.org/wiki/Stikker#Stikkere_under_den_tyske_bes.C3.A 6ttelse

Gör om gör rätt!

Neuhammer

Posted: 14 august 2014 - 01:39 - Svar

Vedr. Lars Hedegaard sagen.
Tror næppe der er meget “Midnight Express” i den sag. De fleste ved jo hvilken vej vinden blæser i Tyrkiet, mere sharia og mindre sekulært/demokrati.
Men når det er sagt, så lad islamisten rådne op dernede i forhold til en dom og straf i et latterligt dansk dhimmi system.

nobody

Posted: 14 august 2014 - 01:47 - Svar

För Danmark i tiden.

“Metallica Don’t Tread on Me”: http://www.youtube.com/watch?v=NmvG2ZiPfoo

eller M.a.o “Sabaton – Swedish Pagans”: http://www.youtube.com/watch?v=kbWc3NPpXTQ

nobody

Posted: 14 august 2014 - 01:56 - Svar

Det finns fortfarande en möjlighet politiker i Norden. “Repent, repent, repent!”

När tåget gått så tvår jag mina händer ty, inget kommer kunna stoppa tidvattnets väg – “Metallica The Unforgiven”: http://www.youtube.com/watch?v=mTwjUE60HG4

P.S. Danska politiker inom alla kulörer verkar börja förstå detta, kudos till dessa.

Skåning

Posted: 14 august 2014 - 02:15 - Svar

Douglas Murray är visserligen rapp i truten, men rent för feg och slätstruken. För några år sen var han lite mer kompromisslös, men verkar ha trillat in i “pluralistic society”-teorin och snöat in sig på Israel, när de verkligt horribla skeenden är i Syrien, Irak, Libyen, Tchad, Mali, Nigeria, Somalia osv.

We must keep “community cohesion” at all costs, är en så hårresande korkad teori att man baxnar. Det enda som händer är att man fördröjer urladdningen och att den blir värre. Att öht fortfarande använda sig av Nick Griffin’s fascists som ett slagträ borde vara out-of-bounds. Hade de suttit vid makten de senaste 25 åren så hade UK haft ett betydligt bättre utgångsläge. Ännu hellre hade man förstås velat se att Enoch Powell togs på allvar redan 1968. Murray bara babblar om gott och ont idag. Han har ingen lösning. Det handlar bara om att sätta sig på moraliskt höga hästar, vilket han förvisso lyckas bra med.

nobody

Posted: 14 august 2014 - 02:29 - Svar

Det här borde vara svaret från våra politiker till alla marodörer inom och utom landet – “Shrinking Balls – Snatch”: http://www.youtube.com/watch?v=1crhwQPKr7w

Och om de inte svarar på detta SÄTT ÄR DE ICKE VÅRA POLITIKER.

  PBr

  Posted: 14 august 2014 - 13:31 - Svar

  youtube professor live on quotes and references

Anders

Posted: 14 august 2014 - 03:09 - Svar

De danske borgere skal nok vide at huske de politikere som står bag den organiserede import af had, vold og forbrydelse til landet.
De har gjort regning uden vært og konsekvenserne heraf kommer de helt bestemt til at føle på egen krop.

Bergfast

Posted: 14 august 2014 - 09:38 - Svar

Lång fundering om de tre stora religionerna

Det som vore intressant att läsa vore lite djupare jämförelser mellan både judendom, kristendom och islam, där islam då ändå faktiskt verkar i mångt och mycket vara påverkad av just både judendom , och kanske särskilt delvis ortodox sådan, samt också av kristendom.

Muhammed (pbuh) reste tydligen i flera, flera år tillsammans med handelskaravaner och umgicks och träffade både judar och kristna och tog del av deras traditioner och undervisning, eller i alla fall påverkades av dem mycket starkt. Inte så att han själv studerade varken judendom eller kristendom, men han måste ändå ha tillägnat sig deras innehåll på något vis.

Att det finns tal om – svärd – , inom kristendom (Mt. 10:34), eller att det finns passager inom GT, Torah, som handlar om total utrotning av fiendebefolkningar, samt en hel del annat smått och gott av just avståndstagande och fördömande av andra, det måste ändå ha påverkat det som sedan blev nedtecknat i Koranen.

Flera traditioner och seder och bruk, samt just ett förhållningssätt och separation från de andra, bekämpande av de andra, förnekande av de andras rätt till jämbördig ställning, förbud om att ingå äktenskap med andra än de egna, samt texter om att alla jordens folks skatter, skall tillfalla de egna, tal om Himmelriket, tal om det Eviga Livet och flera andra berättelser om vad Gud vill och om Hans hotfulla straffvilja mot olydnad och mot avvikelser och avvikande, samtidigt som den kristna predikan om barmhärtighet i mötet med enskild människa som råkat illa ut, och att för denne enskilde människa är en sådan dennes nästa, vare sig den är kristen, jude, grek, muslim eller samarier. Osv.

Alltsammans tillsammans, både judendom och kristendom, verkar alltså vilja delvis samsas i Koranen, med tillägg av Koranens egna och utanpå de två förras, viljor till dominans och övertag över de förra, såsom varande – den senaste – , eller – den sista – , uppenbarelsen, som det väl beskrivs av de troende muslimerna.

Det som både judendom och islam har gemensamt är ju:
Omskärelsen
Inte äta griskött
Separation mellan kvinnor och män i moské och synagoga
En Gud
Fastan
Utpekande av sig själva som värdefulla och de främsta i Guds ögon, i relation till andra
Att ge allmosa
Att få lov att ha slavar
Bön flera gånger om dagen, judendom tre gånger och islam fem gånger
Drömmar om Gud (Allah) som världshärskare
Få lov till flera fruar (judendom tidigare)
Att buga sig ned till marken i bön inför Gud (Allah) (judendom tidigare)

Osv.
M.fl. likheter förmodligen mellan judendom och islam, och också förstås flera olikheter också. Islam säger sig ju också tillbe alla GT´s profeter, samt även då också ser Jesus i NT som en Guds profet, liksom naturligtvis också deras egen främst. En annan sak är väl just uppmaningar till att verkligen bekämpa fiender, rått, hårt och kallt, med uppmaningar om skoningslöshet och att absolut inte visa någon tvekan eller vekhet eller andra svagheter i sitt, som det då anses, fullkomligt rättfärdiga mördarvärv, mot alla som anses vara fiender eller som beter sig fientligt, eller som kan antas vara fientligt, eller antas vara en kommande fientlighet i en framtid, eller anses kunna utgöra ett kommande framtida hot, osv., osv.

Det som både kristendom och islam har gemensamt är ju:
Ja, vad är det egentligen…..
Förmodligen har seden inom islam att vilja bära heltäckande klädsel för kvinnor, utomhus och i det allmänna rummet, delvis anammats av de nunnor som säkert måste ha mötts då på den tiden, vid början och mitten av 600-talet. Nunnor som alltså var helt täckta med sina nunnedräkter. Läste någonstans att det finns något uttalande om att dessa nunnor sågs på med en automatisk respekt och aktning, genom just sin klädsel, av en omgivning, och att det var denna respekt som då antogs ville försöka eftersträvas inom islam, för kvinnor, genom förespråkandet att muslimska kvinnor också skulle bära en heltäckande och döljande klädsel när de vistades utanför hemmet och på gator och torg.

En annan intressant aspekt är jämförelsen med just kristendomens teologiska förklaringar om vem personen Jesus är, och kanske även läran om den Treenige Guden, Fadern, Sonen och Den Heliga Andan.
Jesus är då inom kristendomen förklarad för att vara Gud och Evig. Hans anses vara Ett med Den Evige. Samtidigt förklaras att alltså Jesus blir född, vandrar omkring och undervisar, blir korsfäst av Pontius Pilatus, och – är uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders Högra Sida, och därifrån igenkommande till att döma levande och döda – osv.

Alltså inom kristendom är Jesus förklarad vara Kristus, Messias, Den Fullkomlige och Oföränderlige Gud, avlad av Fadern, född av jungfru Maria. Hans fader gör att Han just därför Ett med Honom och i allt Fullkomligt Lik Fadern, samt att Jesus, av just Fadern, nedsändes till jorden för att just såsom Son till Fadern, ta på sig ta – skulder – för mänsklighetens övertramp och felsteg, och genom att – dö -, alltså genom att – offra Sig Själv – , just som ett Fullkomligt och Perfekt – blodofferlamm -, och genom sitt – offrande av Sitt Fullkomliga Liv -, som det beskrivs, (alltså Sitt Fullkomligt Rena Blod), och då därmed alltså kunna försona mänskligheten och mänsklighetens alla – överträdelser – inför Gud och med Gud, samt beskrivs därmed, för människan som varelse då ha öppnat en väg, som det sägs, öppnat en Försoningens Väg, för mänskligheten, till just Fadern, alltså till Gud….

Alltså denna just Fullkomlighetsförklaring av Jesus inom kristendom, denna förklaring av Jesus såsom Det Fullkomliga och Perfekta Ordet som är Ett med Fadern, som då enligt kristendom,anses Fullborda Guds Vilja, alltså den i GT uttryckta längtan efter just Den Fullkomlige, som där efterlängtades och ville ses fram emot i profetior i GT, som alltså där i GT finns nedtecknade, (som då just kristendom vill anse att Jesus är, Den Fullkomlige Kristus, Den Fullkomlige Messias, Världskonungen et cetera, men som inte varken judendom eller islam vill mena, utan de väntar båda fortfarande på Denne Fullkomlige Messias, inom islam kallad Den Trettonde Imamen, eller något sådant, och som då, när Han kommer, skall bestiga Sin Världstron och styra hela världen, et cetera osv, liksom också både kristendom och judendom väntar på sina respektive Messias, och Värdskonung, som på samma sätt skall styra hela världen, och som alla då skall vilja just – knäböja – och – buga sig – inför -, osv.)…

Men all denna Kristna s.k. Fullkomlighetsförklaring kring just Kristus, som Det Fullbordade och Fullkomliga Ordet, måste inte detta ändå ha påverkat att just Koranen OCKSÅ vill beskrivas vara just – Ett Fullkomligt Ord – ,- Nedkommet som Fullkomligt Ord från Gud – , från Allah, och mottaget då genom Hans profet Muhammed (pbuh), och att då just därför, genom denna slags överbyggnad, eller liknelse till kristendomen, så verkar alltså islam i sin tur vilja betrakta Koranen vara …. Just lika Fullkomlig (Som Sonen, Ordet, Kristus menas vara inom kristendom?),….och också nedkommen från Himmelen, (såsom Född?), och (också), Från Gud Nedsänd, som det vill menas, i just ett (lika som Kristus, Ordet från Fadern), i ett Fullkomligt tillstånd, (som då inte får ändras?),osv.

Det är alltså Ordet, (som i Kristendom är Den Fullkomlige Kristus, Gud, Messias), som inom islam blir Den Fullkomlige Koranen? Ordet, som blir anses bli Nedsänt, bli Givet, (på liknande sätt som alltså kristendomen vill beskriva Den Fullkomlige Kristus, Ordet från Gud, som blev Nedsänd, som blev Människa osv.,) ¨

Jesus anses också säga, eller göra då detta, till viss mån svårförståeligt uttalande om att Han – inte har kommit för att sända frid, utan svärd – (Mt.10:34)… vilket i och för sig kanske kan tolkas till att betyda vara just Ordets Svärd – som då anses kunna – skilja märg och ben – , alltså att kunna medföra förmågor att kunna skilja mellan gott och ont, bra och dåligt, rätt och fel, sant och falskt och så vidare. Den – smala vägen – , som ju då kan anses vara en mycket, mycket smal – balansgång – , t.o.m. så smal som ett rakbladsegg – , (alltså att ibland kan skillnaden mellan just gott och ont, rätt och fel, sant och falskt et cetera, vara så – rakbladstunn – att det kan vara lite marigt, minst sagt, att kunna upptäcka den, för att alltså som människa kunna välja – den rätta vägen – . Att denna passage då, om – att inte ha kommit för att sända fred, utan svärd – , menas att det just då med just – Ordets Svärd – och – hjälp – , så ska då människor kunna verkligen lära sig att (andligen kunna) – se – VAR det ena eller det andra sidan verkligen befinner sig, står, går och är, och därmed kunna kallas för –urskiljningens Svärd – , så att man då kan välja – den rätta, (men ack så – smala – ) vägen i livet, osv.

Ja, det finns nog många likheter, och även många olikheter, mellan de tre, kanske skulle man försöka fokusera på likheter ….

Vem vet…

  Bergfast

  Posted: 14 august 2014 - 13:11 - Svar

  Korr av mening, den sista meningen:

  …” så att man då kan välja – den rätta, (men ack så – smala – ) …vägen i livet…, osv.

  …Vägen i livet ….skulle egentligen vara – Vägen till livet….

  Eftersom det enligt kristendom då sägs, (att Jesus sagt):…”Ingen kommet till Fadern, (dvs., det Eviga Livet och till Den för människan, som just mänsklig varelse är – ur- identifieraren – , alltså DEN, som svarar på den mänskliga (existentiella) frågan; – Vem är jag, (som mänsklig varelse), (och där då beskrivningen om människan är: Människan är skapad till Guds Avbild, till man och kvinna skapade Han dem, osv.)

  Livet, alltså existensen och identitetskällan för den inre människan, sägs då Jesus visa vägen till när Han menas ha sagt: – Jag är Vägen, Sanningen och Livet, (samt då, i samma veva: – Ingen kommer till Fadern utom genom Mig,(dvs., Ordet), osv.)

  Att det är till just – den inre människan – , som Ord, vill tala, och där undervisa henne, upplysa henne och just där, i den inre människan, bereda – rum – , för just GudsOrdet, att kunna, som det kallas – växa till – , (från att vid första – mötet – , ha orsakat en slags- stjärningspunkt, en slags – ny födelse – , inom människan, som (Betlehemsstjärnan, om – ett barn bliver oss givet -, osv.), där då denna – nya födelse – , alltså – nya människa inom människan, inte är en människa främst som lever av – kött och blod – , eller av fysiskt – bröd – , utan som då menas – leva av – , just Guds Ord, som då ger undervisning, näring, mat och just – existentiell mat – , för denne inre människas existentiella liv – . Den – nya födelse – , alltså den s.k. nya människa, alltså Kristusmänniska, som då anses – andas – , och – leva av -, få näring av Guds Ord, för sina tillväxtmöjligheter. (Som Paulus beskriver att den – kristne – , skall – växa till – , och att den -gamle Adam – , som har sin existens i det yttre, i det fysiska, och identifierar sig endast med och till det – fysiska – , (alltså det som den materialistiska livsåskådningen vill mena är – det viktigaste – ), men där då Jesus också då vill menas ha sagt att: – Människan lever inte av bröd allena, utan av varje Ord som utgår ur Guds mun, et cetera, osv.

HH

Posted: 14 august 2014 - 12:08 - Svar

Verkligen en utomordentlig sammanfattning Bergfast! Jag har funderat mycket över det där – bara läs Uppebarelseboken i NT och bli förvirrad eller rädd!

Hur om helst – de första kristna kyrkofäderna var rädda för att deras vision skulle tas om hand av den världsliga makten. De menade att de kom med ett erbjudande, att tas emot eller säga nej till. Men kejsar Konstantin såg naturligtvis vilken makt han skulle kunna besitta med alltfler troende…

Och Luther… han ville ju ha bort vissa avarter inom den katolska kyrka han själv var delaktig i. Tiden hastade vidare och den katolska motreformationen kom för sent.

En utomordentlig tanke om det hela finns i Dostojevskijs “Bröderna Karamasov”. Bara läs Ivans berättelse om Storinkvisitorns möte med Jesus i Sevilla – av alla platser! – och se vad Dostojevskij kom fram till.

F ö läs “En rysk pilgrims berättelse” och bli berörd!

HH

Posted: 14 august 2014 - 12:38 - Svar

Ett tillägg och ge mig gärna ett svar vad ni själva tycker om ord och ords mening.

I Svenska kyrkans Bibel 2000 har man ersatt ordet främling med invandrare. Det i den mening som säger att om främlingen ber om ett bröd, ge honom ett bröd. Ber han om en bädd, ge honom en bädd. Detta i den gamla bibeln.

Men – är inte invandrare och främling två olika förhållanden? Som jag ser det är denna nyskrivning helt enkelt en rättelse till läsaren – en invandrare är inte en främling, utan en invandrare. Och alltså inte en främling. Men – en invandrare får ju sina behov tillfredsställda när han kommer hit, vare sig han avvisas eller får stanna.

Ordet främling – som tydligen ska ses som något hatiskt och som ni vet och smutsat genom epitetet “främlingsfientlig” – är väl ändå ett mer sammansatt begrepp? Jag tycker inte invandrare och främling är kompatibla.

  Bergfast

  Posted: 14 august 2014 - 14:16 - Svar

  Ja, det är stor skillnad på orden – främling – , och – invandrare -. En invandrares avsikt är ofta att vilja bli en – medborgare – , och är därmed en – delansvarig – , just – medborgare – , och inte – främling – , och så att säga oansvarig för nationens, och alla dess övriga medborgares, väl och ve….

  Men jag funderade på också en annan sak om det här med vem som är – ens nästa – , och inte…

  Så här:

  Man behöver nog försöka se i helhetsperspektiv, vilka (ismer, ideologier, kanske religioner som påverkat många, osv.,), för att kunna se igenom en snårskog av olika viljor som vill dra åt olika håll, både för Sverige, Europa och hela världen.

  Att kristendom idag delvis verkar vara genomsyrad av kommunistiskt tankegods, att kommunistiskt tankegods delvis också är påverkad av (missanvänd, eller avigvänd) kristet tankegods, samt att kommunism också delvis är påverkad av islamiskt tankegods, (brödraskap, ickehierarki, väljandet bland muslimer själva av deras imam bl.a.), samt alla andra som drar i trådar, opinionsbildar, anklagar och stämplar alla och envar, och särskilt inom ett s.k. etablissemang, som kanske vill försöka sig på att uttrycka det minsta som då tycks avvika från de mycket starka, inflytelserika och påverkanskraftiga, opinionsmässigt sett, håll, både i samhälle och inom kyrka.

  Den – Barmhärtige Samariern – , som då anses vara ett kristet ideal, där – Älska din nästa som dig själv, ligger i grunduttalandet, vill beskriva att den hjälpte mannen, skulle se på den hjälpande mannen som sin nästa, och detta oavsett om denna verkligen var – hans nästa – , allt om han verkligen var jude eller inte. Alltså även om han var just samarier. Den olycksdrabbade, och hjälpte mannen, (troligen en jude), skulle alltså se på samariern, en ickejude, som – sig själv – , och betrakta honom som – sin nästa – , just därför att han visat sig vara – barmhärtig – , mot den skadade juden, (och som därför förmodligen kunde ses stå i tacksamhetsskuld till denne samarier?)
  Att då – se honom som sin nästa -, för dennes barmhärtighets skull, vare sig han alltså var jude, grek, (kristen, muslim), eller just – samarier – , var väl Jesus budskap där och då när han då vill menas berätta just denna liknelsen om en barmhärtig samarier inför judar, där denne då hjälpte en skadad jude. Jesus menas få frågan av alla sina judiska anhängare och lärjungar; – Vem är min nästa?, och svarar att det är den personlige hjälpare, oavsett folkslag, som personligen hjälper någon jude, som då denne jude skall älska som – sin nästa – , och därmed som – sig själv -, även om denne hjälpare alltså – inte tillhör – , den skadade judens egna folk.

  Varför denna fråga över huvud taget framförs, och varför denna liknelse över huvud taget berättas, är en intressant fråga i sig.

  Kanske är det naturligt för alla olika befolkningar runt jordklotet att faktiskt främst, först och lättast, kunna betrakta just – sina egna – folk, som varande dem som alltid på ett mer självklart och naturligt vis är de som, för just alla olika folk, alltid är både lättast och naturligast att just kunna älska som – sina nästa – , och därmed som – sig själva – .

  Vem vet…

  Att alltså av den skadade, som blir hjälpt, skall hjälparen bli betraktad som just dennes – nästa – , att älska som – en av hans egna – , alltså som – sig själv – , och detta även om hjälparen alltså tillhör ett annat folk, en grannbefolkning eller, ett – främmande folk , eller – ett annat parti -, osv…

  Att vara en s.k. – barmhärtig samarier – verkar alltså vara en privat handling mot en nödställd medmänniska, som man råkar gå förbi eller råkar se, eller möta, på sin egen väg och vandring i livet, mer eller mindre av en slump, och som man då, av ren medmänsklighet och barmhärtighet vill hjälpa, och detta oavsett av vilken gruppering, vilket parti eller vilken nationalitet denne än tillhör eller har.

  Den hjälpte behöver då också se på en sådan hjälpare som – sin nästa – , oavsett om den tillhör det egna partiet, eller den egna folkgruppen, eller inte, osv.

  Att som nation, och då kanske som kristet präglad nation, vilja försöka avtvinga en hel befolkning, en hel nation, ett helt folk, att kollektivt vara – barmhärtiga samarier – , mot hela världens alla nödställda människor, på just mer eller mindre ett opersonligt och kollektivt vis, är nog egentligen inte så bra att försöka göra. Och där alla som då vill motsäga sig en sådan invandringspolitik och kollektivt samariskt handlande från en hel nation, eller en sådan flyktingpolitik, genast blir stämplade för att vara – onda – och – elaka -, och för att då just kunna antas vilja vara ovilliga till att vara (kristna, kommunistiska, nyliberala, kapitalistiska?) , – barmhärtiga samarier – , endast därför att de inte vill anse att det kollektiva hjälpandet av – de nödställda – , (krigare som skadats av sina egna krig i sina egna nationer? Men också civila som flyr från krig förstås.), är att nödvändigtvis vara just – barmhärtig samaritism , utan kan i förlängningen skapa betydligt större problem än vad nationen ens kan föreställa sig, både för de som nationen då säger sig vilja – hjälpa -, samt för nationens egna befolkningar….

  Man behöver försöka förstå åt vilka olika och flera håll man behöver rikta sina blickar för att kunna försöka förstå hur man inom s.k. etablissemang vill påverka och – trycka på ömma moraliska punkter – , hos medborgare, för, som då styr propaganda för att få som man vill, (folkblandningar av stora mått), och som då medför att befolkningar inte kan uttala kritik, (- för då är de ju genast onda, okamratliga, ogina, snåla, samt då också – verkligen inte några barmhärtiga samariter – , osv.

  Delvis är det hela befolkningars också egna ansvar som röstar som de röstar.

  De som alltså fortsätter att rösta på de politiska alternativ som erbjuds, men som alla i det stora hela just verkar vilja – predika – nästan samma – kollektivistiska lära -. … och som därför inte egentligen erbjuder befolkningarna några egentliga alternativ att kunna rösta på…

  Det är då förståeligt att det är mycket svårt att politiskt verkligen egentligen kunna förändra någonting, för om någon avviker får – läran – som vill predikas från mer eller mindre alla partier, så riskerar denne att få lämna sin plats i partiet, eller som kyrklig representant, eller från kanske någon annan skatteavlönad tjänst, osv.

  Det är svårt när påtryckningar utövas mot människor med både ekonomiska och s.k. kvasi- moralistiska påtryckarargument, eller s.k. moralistiska – rävsaxar -….

  JB

   Bergfast

   Posted: 14 august 2014 - 14:19 - Svar

   Korr.

   En invandrares avsikt är ofta att vilja bli en – medborgare – , och är därmed en – delansvarig – , just – medborgare – , och inte – främling – , och blir då så att säga …delansvarig…,(inte oansvarig, som just – en främling – !!), för nationens och alla dess övriga medborgares väl och ve…

  Angela

  Posted: 14 august 2014 - 23:10 - Svar

  Ja, man skriver om och förvanskar. Man kan ju undra hur mycket som förvanskats under tusentals och hundratals år. Intressant att du tar upp att man i Bibeln ersatt ordet främling med invandrare. Ingår i propagandan. Men folk i allmänhet vet inte om att detta är hjärntvätt. Det är ett fult knep. Så ändras folks medvetande till hur de som bestämmer tillfälligt under en period i historien vill ha det. Det som tjänar deras syften. Det är oförskämt eftersom bara några få ständigt och jämt tar sig rätten att bestämma riktningen. En samling översittare.

  Främling betyder enbart en okänd person. En som man inte känt sedan tidigare. Ett värdeneutralt ord som inte säger något annat än det. Om man gillar den okände eller ej får framtiden utvisa. Förut var “främmande” synonymt med gäster. Ergo någon som inte tillhörde familjen men kunde vara släkt eller tillhöra vän-, eller bekantskapskretsen. Man kunde ha “främmande” på middag. De främmande kunde t ex vara morföräldrarna som kom på besök.

   Peter Buch

   Posted: 15 august 2014 - 03:25 - Svar

   …Nu begyndte legetøjet at lege, både at komme fremmede, føre krig og holde bal; tinsoldaterne raslede i æsken, for de ville være med, men de kunne ikke få låget af…
   http://www.duda.dk/eventyr/denstandhaftigetinsoldat/denstandhaftigetin soldat.html

    Angela

    Posted: 15 august 2014 - 06:35 -

    Ja och samhällskritiker har fått gömma sig i begrepp som barnboksförfattare, hovnarrar eller genom att berätta fabler och gudasagor. Människorna fick ta djurens skepnad eller som här leksaker men de har också fått ta påhittade väsens skepnad som troll, tomtar, andar, spöken, gudar och annat skrymt. H C Andersen och Swift var båda goda “samhällsvetare”. Eller varför inte Jesus om han nu funnits eller om det flera olika personer. Han (de) var de första samhällsvetarna i världen och spred den Atenska skolan där människor gjordes ansvariga genom demokrati, akademi och politik.
    De som har högsta bestämmanderätten, “makteliten” (OBS “elit” har inget med kvalitet att göra utan enbart med maktstyrka)har aldrig gillat uppstickare av den enkla anledningen att de hotar elitens makt. Därför har makteliten aldrig gynnat kunskap. Det är ingen slump att diktaturer håller sig med obildade och likgiltiga, passiva människor.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 14 august 2014 - 12:55 - Svar

Den pågående världskonflikten handlar mycket, mycket mer om långvarig och målmedveten revolutionär uppvigling från “Ondskans Axelmakter”, som Reagan uttryckte det på sin tid, än om ras och religion, även om islam innehåller många element som aktivt kan användas att spela på för att uppmuntra fanatism och “radikalisering”.

Så här kommenterar en sunnimuslim i Arsal utvecklingen under den syriska “revolutionen”, flyktingströmmarna till Libanon och striderna i staden för någon vecka sedan:

‘Fliti is unsure how residents in the Sunni-majority town, which has long supported the uprising against the regime of President Bashar Assad, will react. He said there may be reprisals, but the anger might pass.

But Ali Fliti, a resident whose cousin died with a gunshot wound during the clashes, believes otherwise. He said he wants the refugees out of the town.

“They all have to leave the town, no camp should remain,” he said. “We let them into our homes and treated them well and look what happened. They destroyed the town.” ‘

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Aug-13/267013-arsal i-and-refugee-relations-tense.ashx#axzz3AHUAdhdA

Det är självklarheter där och ingen anklagar honom för främlingsfientlighet eller islamofobi där, så varför skulle det vara annorlunda här?

  Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

  Posted: 14 august 2014 - 13:13 - Svar

  Mer som är värt att lyfta fram i ovanstående artikel om striderna i libanesiska Arsal:

  “Fliti believes many of the gunmen emerged from the camps, and said he saw some in the vicinity himself, while a minority came from the mountainous border regions, though the refugees deny this.

  The resident said the emergence of the gunmen was sudden and surprising. They roamed the streets, faces covered with large beards, and some carried swords. They shot residents who defied them or who were deemed infidels, he said.”

  Något att tänka på för de olyckliga som får en så kallad “flyktingförläggning” inpå husknuten.

HH

Posted: 15 august 2014 - 12:00 - Svar

Faktiskt, efter att ha läst och begrundat inläggen ovan, märker jag att inte har den minsta susning om vad som komma skall! Ska det börja med strider mellan de olika muslimska fraktionerna här i Sverige, för att sedan vidgas till någonting annat?

Jag är själv under historisk tid ett resultat av släkter som var herrnhutare (Tyskland) och hugenotter (Frankrike) som flydde katolska kyrkans repressalier. Jag vill passa på och tacka Gustaf III som tog emot och skyddade mina förfäder.

Men dessa mina förfäder var en del av Europas historia. Och de var, så långt jag kunnat läsa mig till, yrkeskunniga och dugliga personer. Rättskaffens, som det heter i annalerna. Och de uppgick så småningom i svenskheten.

Med det vill jag inte mena att inte andra människor från skilda kulturer skulle kunna vara lika bra. Men det är faktiskt en viss skillnad. Det som skrämmer skjortan av mig är de religiösa strider som vi lämnat bakom oss. Europatanken har ju som bas fred mellan våra nationer. Bättre kan det inte ha gjorts 1815 med den s k Wienkongressen.Och hur länge höll denna fantastiska gåva i Europa bland ansvariga ledare? Fram till 1914…

Som ni ser, ingenting är beständigt. Och åt vilket håll har vi kikaren? Vad ser vi om vi ser någonting alls?

Leave a Comment