15
aug
Seneste opdatering: 15/8-14 kl. 1958
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Dette er London, men i morgen vil Nørrebro Lokaludvalg have en københavnsk kippavandring aflyst på Nørrebro. Rasmus Jarlovs march fremstilles som “splittende” for idyllen, den “vil rive et plaster op.” Næh, den vil give nogle ubehagelige fotos i dagspressen og vise, hvem i København der er jødehadere, og hvem der griber til vold, hvis man ikke turde vide det i forvejen. En anden behjertet politiker griber fast om nælden i venstrefløjens skrøbelige idyl: S-politiker Aslan Rasmussen: Vi tør ikke tale om, hvem der står bag antisemitisme. Tal for jer selv, politikere! Lad nogle fotos og videoes rive sløret fra jeres øjne.

I Tyskland kalder politikerne dem forresten “Splittergruppen”, dem der illustrerer, at islam er et socialt opløsningsmiddel og multikulturen splitter samfundet.  De der viser en tilstand, er skyld i den, ikke de der har fremkaldt den. Jarlov og Aslan er en tomands “Splittergruppe.” Det er forkusforflytning og politisk selvforsvar, akkurat som “rasist & främlingsfietnlig” i Sverige. Fjendtligheden er naturligvis rettet mod politikerne,  ikke mod de menneskelige resultater af deres politik. “Ansvarlige politikere” bryder sig ikke om ansvar.

En svensk diagnose ti år efter

Dem der var med for ti år siden, husker sikkert den hede debat om fænomenet de apatiska flyktingbarnen. Lige så pludseligt som epedemien opstod, holdt den op. De fleste med et minimalt kendskab til medicinske diagnoser kunne på fem minutter indse, at der var fusk med i spillet. En diagnose der kun forekommer i Sverige, kun blandt bestemte nationaliteter, og som forsvinder når asyl er opnået,  er ikke på vej ind på WHO’s liste over godkendte diagnoser.

Vi der argumenterede mod dette vitterlige nonsens, får ikke en undskyldning, vi er stadig racister. I svensk journalistik er der ingen Vergangenheitsbewältigung, den mest indlysende sandhed må give op hvis den ikke flugter med den herskende ideologi, og bagefter er der ingen storvask over løgn og bedrag, kun stilhed.

Elisabet Höglund tror det ændrer sig, det må være en luns til at Expressen for overhovedet at publicere hendes kætteri.  Det tror hun ikke selv på. Sandheden er underordnet ideologien i svensk journalistik, og så ikke et ord mere om apatiske asylbørn. Når også svensk multikultur går fallit med et brag, og det gør den, bliver det ligesådan. Alle bånd til historien vil være kappet, igen vil vide hvordan det hele gik til. Ren amnesi.

Själv arbetade jag på den tiden på SVT:s Aktuellt, en redaktion, som drev en närmast kampanjliknande och okritisk journalistik kring de apatiska barnen. Jag mådde fruktansvärt dåligt, när jag insåg, att det inte gick att föra en sansad diskussion på redaktionen om hur det här fenomenet skulle bevakas. Det blev därför ett av skälen till att jag senare sökte mig därifrån och började arbeta på Rapport igen.

Kära före detta kollegor på Aktuellt: För mitt samvetes skull är jag tvungen att berätta detta. Och så till alla berörda: Gör inte om misstagen från förra gången. Ljug inte. Våga ifrågasätta. Det tjänar inte minst dessa utsatta barn på. Elisabet Höglund: Därför slutade jag på Aktuellt


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Erling

Posted: 15 august 2014 - 10:31 - Svar

år også svensk multikultur går fallit med et brag, og det gør den, bliver det ligesådan. Alle bånd til historien vil være kappet, igen vil vide hvordan det hele gik til. Ren amnesi.

Naeppe.

Om ti-tyve aar vil det lyde at hvis det ikke var for dig, Jimmy Akesson og DF, ville vi allesammen have danset kinddans til eid, pinse og hannuka – Europa ville have vaeret eet, langt multikulturelt kaerlighedsorgie med eksotisk musik og krydderier og nougatbrune ungmoer, der ikke kunne vente med at udtrykke deres taknemmelighed overfor deres humanistiske, danske venners ubegraensede godhed og deres utraettelige og uselviske indsats for verdensfreden.

Hvis altsaa bare det ikke havde vaeret for de forbandede fascister og deres hadtanker.

  steen

  Posted: 15 august 2014 - 16:12 - Svar

  Der er andre måder det kan ske på en ved erkendelse. Du ser spørgsmålene nedenfor: Hvilke områder skal der spares på igen, nu ‘Migerverket kræver 48 mia mere – bare på fire år og ikke medregnet alle de andre udgifter.
  Sverige gør sig for hvert år mere og mere sårbart for tilfældigheder. Én eller flere kan samtidgt sætte et ukontrollerbart sammenbrud i gang.

   Erling

   Posted: 15 august 2014 - 17:37 - Svar

   Pointen var, at selv om man nok vil blive noedt til at erkende problemet med tiden, vil det blive kritikerne der faar skylden, man vil selvrefaerdigt sige “Se! Det var det, vi hele tiden sagde! Ingen stoppede nethadet og saa gik det hele galt. Nu MAA det da vaere paa tide at faa Jimmie Akesson stillet til ansvar for sine kriminelle ytringer, og maaske endda kraeve at SD’ere (og folk der udspreder racisme i Snaphanens kommentarfelt) betaler erstatning for de nedbraendte skoler og boernehaver, deres had har foraarsaget.

   Hvis du tror at der kommer et tidspunkt hvor du, Akesson og jeres ligesindede vil blive anerkendt for at have advaret om udviklingen, er jeg bange for at du bliver skuffet. Jo stoerre problemerne bliver, desto mere vil indvandringskritikere bliver daemoniseret. Politikerne har ikke andet valg, for de var jo alle medskyldige, indvandringen kan ikke rulles tilbage og regel nummer eet i politik er, aldrig at indroemme fejl eller skyld.

Bergfast

Posted: 15 august 2014 - 11:02 - Svar

Det som verkligen är ett märkligt fenomen i den s.k. invandringsdebatten, det är dessa viljor, från främst s.k. etablissemang, (alltså främst de politiker och de journalister, skribenter, programsättare och just politiker osv., som har tillgång till massmedier genom att de s.a.s. anses vara – rena – och inte vara sådana s.k. – brunfärgade – eller sådana som då inte kunna vara s.k. – rumsrena -, eller sådana som vill beskrivas som s.k. – som fiskar i grumliga vatten -, samt som också då automatiskt gärna vill menas ha en s.k. – dålig värdegrund – , och s.k. – dålig människosyn – , och som alltså då når mycket stora delar av befolkningen med denna typ av argumenteringar), det är det fatala och ohyfsade sättet att vilja – skuldbelägga – hela den svenska nationen och också hela det svenska folket, kollektivt, som ansvariga för hela världens alla olika bekymmer, bråk, fattigdom, konflikter och krig….

Det finns alltså tendenser att just vilja – ansvariggöra – samt – skyldigförklara – Sverige som nation och också alla svenskar, för allt svårt och konfliktfyllt, all fattigdom och allt elände, alla krig och all nöd som då finns överallt runt jordklotet…..

Det vill alltså i princip försöka hävdas att det är Sveriges och alla svenskars – fel – och – skuld – , och därmed – skyldigheter till att ta ansvar för – , att det har krigats t ex i Somalia, i Ruwanda, i Syrien, i Irak, i Afghanistan och på alla andra håll och kanter, t ex Chile i Sydamerika, Bosnien, Kroatien, Serbien och överallt runt hela jordklotet, och att just på grund av att det alltså främst och först är alla svenskars, och hela Sveriges skuld, så är det då DÄRFÖR som just Sverige och svenskar MÅSTE ta sig an alla världens lidande befolkningar, för OM Sverige och svenskar INTE gör det, så är de, eller kan då alltså anses vara endast – de värsta svin som finns på hela jordklotet – …

Jo, jo…

Dessa barn som utnyttjades i syfte att just – skuld och skam – belägga hela den svenska nationen, och alla hemska, inhumana, rasistiska, ogina, snåla, kränkande, elaka och onda svenskar, är ett fruktansvärt exempel på detta skamgrepp på hela den svenska nationen, där man då vill försöka driva detta skuldbeläggande av Sverige och svenskar till sin yttersta och mest osmakliga gräns… utan minsta hänsyn till de barn som var försvarslösa mot de påtryckningar som många desperata föräldrar alltså utsatte dem för…

Barnen själva verkade dessa massmediedrev verkligen inte vilja bry sig så särskilt mycket om alls i sammanhanget….Det var endast Sverige och svenskar, som skulle utpekas som just – de skyldiga – , och de – omänsklig a- , i sammanhanget…

Ett fullkomligt vidrigt utnyttjande beteende från etablerade massmediers, och andras, sida, av kanske i vissa fall verkligt sjukdomsframskapade av relativt unga små barn, som naturligtvis inte själva kunde värja sig från i många falla desperata föräldrars påtryckningar… .

Massmedier är vidriga monster till manipulatörer, osanningssägare och fabrikörer av förvridna föreställningar, som inte tar det minsta verkliga hänsyn till människor, och särskilt inte svenska människor som det verkar, utan är ofta istället fullkomligt genompyrda av förakt, ja, av människoförakt, och av just förakt för särskilt svenska människor och Sverige som nation….

Etablerade massmedier verkar många gånger vara människohatare, som samtidigt vill försöka framstå som människovänliga och som om de har bekymmer och omsorg om hela världens alla olika folk och deras bekymmer, svårigheter och lidanden, bara det inte handlar om svenska människor, i Sverige….

Egentligen borde deras hänsynslöshet, råhet, manipulation och förakt kunna åtalas, men som den ofta är så försåtlig och insmickrande, samt inte öppet och direkt föraktande och föraktfull, så är dess föraktfulla föraktande ju just därför ofta svårt att kunna genomskåda….

Och särskilt för aningslösa och godtrogna människor som ofta verkligen just vill vara både människovänliga och Sverigevänliga, samt svenskvänliga och därför låter sig invaggas, förföras och förledas, samt låter sig ofta också roas och underhållas lika aningslöst… så att många kanske inte märker föraktet som lyser igenom bakom kulisserna….

Bedrövligt beteende hos dessa etablerade massmedier att skoningslöst vilja försöka utnyttja dessa försvarslösa barn och deras desperata föräldrar för sin egen agenda, och lika rått och skoningslöst också vara beredda att peka ut läkare, forskare eller andra som ville varna för att barnen manipulerades av sina desperata föräldrar, som just rasister, ogina, onda, elaka eller främlingsfientliga osv.

Usch för sådan människoföraktande hänsynslöshet kan man lugnt säga…

HH

Posted: 15 august 2014 - 11:22 - Svar

Elisabet Höglund hade/har modet att se det som så många av oss har sett sedan 1960-talet. Och är det inte underbart att Thomas Thorilds ord stiger fram från sitt 1700-tal? Och att bevisen för denne svenske poets landsflykt berättar allt om Sveriges eviga tillstånd?

Verner von Heidenstam skriver i essän “Om svenskarnas lynne”: *”Svenskarna, skriver Johan Brovallius 1735, äro en Trumslagerisk Nation med Fattigdom, Ape-högfärd och Puttelkrämeri”. VvH skriver mot slutet av essän: “Snikenhet och slösaktighet, världsklokhet och överdåd och inbillning – allt ligger där sida vid sida som i en gammal slottssamling hemförda konstverk och krigsbyten – – – ”

Vad beträffar Thorild tror jag själv att han menade någonting annat med devisen som formulerats och står över Uppsala Universitets portar. Jag tror han visade fingret och menade att “ni, era pundhuvuden, anser inte att man ska tänka fritt. Man ska tänka det rätta som ni anser vara det rätta. Skicka ni mig till Greifswald – hellre det än denna fars bland jubelåsnor!”

Det finns ingen hjälp att få, det har jag insett länge. Mina landsmän är ett mycket konstigt
folk, i varje fall de som kallar sig intelligentsian i samhället. Kanske Brovallius tes om inbillning träffar mest rätt. Inbillningssjuka, skulle jag vilja kalla det. Inbillningssjuka av att ha haft fred sedan 1814 och det firas helt enkelt inte för att ibillningssjukan gör att svenskarna tror att det alltid skall vara så. Och att vi är bäst på allt.

Kom tillbaka Brovallius! Kom tillbaka Thorild! Ni behövs mer än någonsin!!

HH

Posted: 15 august 2014 - 11:24 - Svar

Thorilds devis, om någon missat det, låter så här: “Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större.”

HH

Posted: 15 august 2014 - 13:54 - Svar

Ursäkta, men jag kommer tillbaka. Att tänka fritt är stort MEN tänka rätt är större. Så ska det låta. Men satte jag med versaler. Ja, jag vet att det finns en annan tolkning – att tänka rätt skulle betyda att det jag tänker och säger skulle ha en sådan dignitet att flertalet håller med mig.

MEN – jag tycker inte att massmedia och våra politiker tänker rätt. De tänker rätt med maktens insignier och det kanske inte Thorild tog med i beräkningen.

Eller gjorde han det? Och visade fingret åt akademien?

  Bergfast

  Posted: 15 august 2014 - 14:58 - Svar

  HH´s problematisering, eller komplicering, av devisen, är både rolig och intressant.

  Ja, vad kan ha menats?

  Att tänka fritt, kan ju vara bra, men det kan ju också s.k. spåra ur så att just det s.k. fria tänkandet far iväg alla världens väg till långt, långt bort och bortanför allt förstånd , (ungefär som en del filmmakare med sina fullkomligt vansinniga fantasier om alla möjliga saker; rymdkrig, aliens, spöken, skräckfilmer av de vidrigaste slag, osv., som ju måste ha fantiserats ihop just av någons s.k. fria , och kanske då överfria och rent av förvildade fantasier om än det ena än det andra spektaklet och vansinnigheten.

  Så att tänka – fritt – , kanske inte alltid är så vidare värst i alla lägen.

  Att tänka rätt, att förstå rätt, att ha rätt begrepp om både det ena och det andra, att göra korrekta analyser som alltså är i korrekt korrelation till ett verkligt problem, antingen ett s.k. vetenskapligt problem, eller ett psykologiskt, socialt, ekonomiskt eller politiskt problem osv., måste ju i slutänden ändå vara bättre än ett fritt tänkande, när och om det fria tänkandet kan fara all världens väg, och vara utan någon som helst korrekt eller riktig uppfattning om varken det ena eller det andra.

  Intressant av HH att ta upp denna devis samt problematisera kring den om och hur den kanske har kommit till, eller till vem eller vilka den främst har velat riktas, samt vad den egentligen ville säga.

  Så tack igen.

HH

Posted: 15 august 2014 - 15:57 - Svar

Ah, Bergfast! Du kommer med den intressantaste konklusionen. Ibland är det bra att få tillbaka det man skriver “såsom i en spegel”. Är vi överens om att dagens politiker och massmedia tänker fritt? Men inte tänker rätt?.

Sverker Sörlin, professorn, utredde det här i ett mejl till mig. Och det är på samma linje som du har, Bergfast. Tack! Det blev klarare.

  Bergfast

  Posted: 17 august 2014 - 08:51 - Svar

  Sedan slog det mig ytterligare en tänkbar betydelse kring devisen.

  Att tänka fritt, kan ju då vandra iväg, som sagt, att att mer rätta och korrekta relationer i tänkande då kan anses bättre.

  Men kanske det även finns en annan mening och betydelse i formuleringen om – att tänka rätt -, alltså en betydelse som då inkluderar – rättvisa – ? Alltså att då i princip att tänka – rättvist – , ungefär…

  Att tänka fritt är bra, men att tänka rätt (i betydelsen rättvisande, rättvist?…), är bättre… då ungefär….

  Vem vet….

  Roligt är det…(!)

Hr. Naturli'

Posted: 16 august 2014 - 00:35 - Svar

De Apatiske Flygtningebørn … skulle der skabes associationer til de stakkels rumænske børnehjemsbørn, som vi så billeder af, omkring 1990?

  Hans Und

  Posted: 16 august 2014 - 06:45 - Svar

  Rumænske børnehjems børn…

  Det er værd, at huske på, at der nok så meget var tale om Chauchescus udryddelses kampagne mod sigøjnere. Og at Chauchescus danske støtter især var Helveg Petersen familien, samt Socialistisk Folkeparti. De samme kredse som udvirkede at han fik en Elefantorden.

steen

Posted: 16 august 2014 - 00:39 - Svar

muligvis. Uppgivenhetssyndrom, kaldte de det også. Familierne kom fra Azerbajdzjan, Serbien, Kosovo, Kazakstan och Kirgizistan, andre blev ikke ramt.

det har fået sin egen Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Asyls%C3%B6kande_med_apatiska_barn

Leave a Comment