2
sep
Seneste opdatering: 2/9-14 kl. 2345
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jakob Mchangama mangler hele dommen mod Dan Park – den kan han få af mig: MALMÖ TINGSRÄTT DOM 2014-08-21 – men han gør opmærksom på en interessant detalje i den. Det bestyrker mig i den antagelse, jeg havde, at Dan Park aldrig ville være blevet dømt for noget i Danmark og slet ikke til fængsel. At mange menige svenskere i en voxpop på JP og tilsyneladende alle jurister og kunstnerkolleger undtagen Vilks, mener Park bør sidde i fængsel, skulle de tage og skamme sig rigtig meget over.

Men læser man pressemeddelelsen fra Malmö Tingsrätt (selve dommen er ikke frit tilgængelig), er der fra et juridisk synspunkt (og med forbehold for ordlyden af selve dommen) noget, der tyder på, at Tingsrätten ved et lille kunstgreb har indsnævret beskyttelsen af ytringsfriheden mere, end hvad der følger af retspraksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.I pressemeddelelsen fremgår det, at

”Tingsrätten skriver i domen att den som utnyttjar sin yttrandefrihet – i bild, tal eller text – också har en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och uttalanden som inte bidrar till någon form av allmän debatt. I domen står att Dan Parks och galleristens syfte med utställningen inte har varit att föra en saklig debatt utan mer att provocera. På det sätt de spridit bilderna har de inte tagit sitt ansvar. Skyddet för den enskilde att slippa kränkningar och nedsättande omdömen går därför i detta fall före yttrandefriheten och rätten till den fria konsten”

Rettens passus om, at den, der udnytter sin ytringsfrihed, har et ansvar for ikke unødigt at krænke andre, er næsten verbatim taget fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgørelse i Otto-Preminger mod Østrig (og går også igen i sager som I.A. v. Turkey og Murphy v. Ireland). Men disse sager handler om blasfemi og krænkelse af religiøse følelser, ikke om hate speech. Her er et citat fra præmis 49 i Otto-Preminger sagen [Efterfølgende citat udeladt, se på link]:

EMDs præmis om, at man ikke unødigt må krænke andre – der i sig selv er dybt problematisk– gælder altså ikke generelt, men særligt i sager om religiøse følelser. Med andre ord har Malmös Tingsrätt tilsyneladende anvendt en ”krænkelsesstandard”, der finder anvendelse i blasfemisager, i en sag om hate speech, hvilket medfører, at standarden for, hvad der udgør hadsk tale er blevet sænket betragteligt. En sådan argumentation har man mig bekendt ikke set danske domstole anvende. I forhold til § 266 b skal der være tale om trusler eller ”forhånende og nedværdigende” udtalelser rettet mod en bestemt gruppe. De to sidstnævnte begreber er i sig selv ikke nemme at definere, men der skal betragteligt mere til, før en udtalelse kan kategoriseres som ”forhånende og nedværdigende” end blot ”krænkende” uden at krænkelsen er kvalificeret.Dan Park: Når krænkelse bliver til hets mot folkgrupp.

København Nordvest – politikernes multikulturelle Limbo

1-2.9.2014 025

(Foto: Den nye shiamoské på Vibevej under opførelse, klik f. helskærm.) Jeg kender hver sten i gaden, men jeg har ikke været der i femten år. Jeg kendte det, fra da jeg kørte taxi i 70 og 80’erne. Man får en meget fornemmelse for, hvem der bor hvor i en storby fra en taxi. Nordvest var arbejdere, pensionister og studerende, alle dem velfærdsstaten havde givet et tåleligt minimumsliv, da den kom. Det var også dem, den samme stat forrådte før alle andre.

Nordvest er ikke Danmark længere andet end pletvist. Det er forslumret i mellemøstligt plastisk tingel tangel, almennyttige rædsler, mobilbutikker og grønthandlere. En dansker føler sig fremmed her. Dette er ikke mit land, de der mennesker er ikke mine landsmænd. Vi, der tror vi lever i et demokrati, blev aldrig spurgt om et spørgmål, der er væsentligere end forsvar, sygehuse og skole, som politikerne ellers gerne vil have ‘brede forlig’ om. Vi er blevet kuppet af dem, slet og ret, de har skidt på demokratiet, for der var aldrig noget flertal for det, og de vidste det. De vil selvklart gerne have, vi glemmer deres flagrante forræderi, men jeg gøre mit til, at de bliver husket person for person. Uden en erindring om, hvordan det blev sådan, er efterkommerne endnu mere fortabte i en uvis fremtid.

I Sverige kan den herskende klasse godt lide at snakke om “hadeblogs”. Jeg kan fortælle dem, at når jeg en sjælden gang føler noget der ligner had dyb foragt, så er det for den herskende klasse og dens politikere. Ikke beviserne på dens godhed – klienterne. Mit had kan være så plagsomt, at jeg ikke tåler synet af Politiken eller Margrethe Vestager, Mogens Lykketoft eller Holger K Nielsen. De Radikale var de mest fanatiske, men Socialdemokratiet har hovedskylden, for de havde sammen med de Konservative mest magt, da Udlændingeloven af 1983 blev vedtaget. Hvad jeg virkelig mener om dem, egner sig ikke til at komme på tryk.

Tænk engang, hvis mange andre får det som jeg, så bliver der ikke rift om politikerjobbet. Jeg burde lave en grundigere fotoreprotage fra Nordvest og vise det til alle dem, der stadig er så naive at de har tillid til den herskende klasse. I dag var jeg bare i transit i dette limbo, de har skabt.

Ti minutter efter kørte jeg forbi den overklasseskolen på Bernstorfsvej. Diplomat-Mercedesserne med deres uniformerede chauffører holdt i kø for at samle de velklædte børn op. De vil skide på Nordvest og de danskere, der er gjort fremmed i deres eget hjem, de har aldrig hørt om det, som sikkert resten af Gentofte og Nordsjælland. Jeg hader forresten også overklassen, hvis jeg har glemt at skrive det. Både den akademiske og pengeoverklassen tænker, at når vi der husker det homogene Danmarks og dets fællesskab er borte, bliver alt fryd og gammen.

Glæd jer ikke for tidligt, siger jeg. Husk dem der gjorde dette, når du skal stemme! Jeg kan tillade mig at melde mig ud af det samfund, man ser på billederne. Jeg har stemt og skrevet imod det, min andel i det er nul, men hvem hæfter for det, når det går endnu værre end i dag? Politiken? Gentofte? Helle Thorning? De politiserende islamologer? Nej, det bliver bunden, der skal tage skraldet til den tid også. Derfor hader jeg overklassen og stort set hele politikerslænget, og de ungdomspolitikere, der kommer til – halve bachelorer og flaskesamlere i Netto – I skal vide, at i den branche i vil gøre lykken i, går jeg ind for arvesynden: Kommer der en straf, er I lige så skyldige som jeres forgængere.

1-2.9.2014 030

2-2.9.2014 010 3-2.9.2014 015 4-2.9.2014 013 5-2.9.2014 023


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Victor

Posted: 2 september 2014 - 13:03 - Svar

En svensk asatroende burde så rejse sag mod dem, der hævder at der kun er een Gud. Det er da en krænkende adfærd overfor os…

Robin Shadowes

Posted: 2 september 2014 - 16:58 - Svar

Ullenhag verkar dock inte lika räd för att bli av med sitt tillsynes tomma huvud med tillsittande kerubansikte. Vi får väl se så småningom hur han reagerar när han själv får uppleva en av sina myter. Lite sent att lära sig av läxan då kanske men det är väl det bästa vi kan hoppas på i hens fall.

XY

Posted: 2 september 2014 - 17:37 - Svar

Det finns nog blandat både aktivt och opportunt passivt uppsåt så väl som bara en konsekvens av nuvarande immigration och den månghövdade barnaskaran som kännetecknar många från MENA, att det slutligen tränger bort ursprungligare befolkningar från Västerlandet. Redan Khadaffi förutspådde islams successiva dominans i Europa, inte nödvändigtvis genom svärdet men genom numerären.

Det är en både komisk som beklämmande, och förutsägbar, respons från självutnämnda godhetsapostlar, moralmästare, apologeter och oikofober att varna för en obefintlig islamofobi eller annan samhällsfobi som dessa goda krafter uppger utbreder sig och hotar… Ja, vad egentligen?

Den nihilism och skevhet i moralisk ansvarsfördelning som svenska moralmästare praktiserar, till nackdel för svenskarna och Sverige, är så robust att den är att likna vid vanföreställningssyndrom. En masspsykos. Dock drabbar den i första hand så kallat etablissemang, svårutrönt huruvida den orsakar ett lidande för dem som omfattar denna kollektiva galenskap; lidandet som ett viktigt kriterium för sjukdom. Lidandet hänskjuts till skattebetalarna och de som får ställa upp med finanserna bakom den politiska megalomanin. Med öppna hjärtan och plånböcker.

Kanske lider trots allt etablissemanget, antingen av febrig frälsarpassion eller av en gnagande kognitiv dissonans hos dem som ännu inte fullständigt låtit sjukan ta dem i besittning och som funderar över konsekvenserna – faran för karriären, risken för stigmatiserande sjukdomsstämpel och utstötning ur åsiktskorridoren… – att påpeka det selektiva seendet, dubbelmoralen och den snabbväxande osynliga elefantens pockande närvaro.

Bente

Posted: 2 september 2014 - 17:39 - Svar

Da min datter var færdig med sin uddannelse og ville flytte hjemmefra, hjalp min mand og jeg hende med et lån til at finansiere en lille “begynder-ejerlejlighed” på 1 værelse i NV, vis-a-vis Frederikssundsvejens skole. Senere byttede hun til en to-værelses i samme byggeri, stor glæde. Som årene gik, bredte Nørrebro sig dog mere og mere ind i nordvest, og efterhånden følte hun sig hensat til Mellemøsten, hvor man nærmest ikke så et gammeldansk ansigt. NU er lejligheden sat til salg, også selvom den havde mange fordele i beliggenhed og (efterhånden) husleje. Som hun siger, føler hun en fysisk lede/belastning ved at bo der.

Dette dagens København.

  Jesper

  Posted: 2 september 2014 - 19:33 - Svar

  Jeg kan fortælle samme historie fra Amager og overalt i Europa er denne udvikling pågået i gamle arbejderkvarterer. I USA kender man fænomenet som White flight. I Danmark må man forstå, at vi skal være tolerante overfor denne mangfoldighed.

T. Snorrason

Posted: 2 september 2014 - 17:43 - Svar

“Jeg burde lave en grundigere fotoreportage fra Nordvest……”
Ja tak.

  steen

  Posted: 2 september 2014 - 18:07 - Svar

  Jo, det burde man. Disse er mest taget fra en bil og det blir ikke andet end sjusk.

  “Det er en belastning at være der,” som Bente skriver. Men de bør se det ude i det danske Danmark.

Bjovulf

Posted: 2 september 2014 - 18:34 - Svar

Valet med Janne & Belinda

Afsnitt 1

“Janne Josefsson på plats i ett av Sveriges mest segregerade områden” – Östermalm 😀

http://www.svt.se/valet-med-janne-och-belinda/se-program/avsnitt-1-253

  Bjovulf

  Posted: 2 september 2014 - 18:42 - Svar

  JJs udhænging af PK-journalisterne i den mondæne Stockholm-bydel Östermalm, har virkelig
  fået dem op at køre – hvor vover han også at sige sandheden om dem så usminket, når nu de
  ellers har patent på den konstruerede version? 😉

  “Tag dog hjem til Göteborg, Janne!”

  http://www.expressen.se/gt/ny-attack-mot-janne-josefsson-patetiskt/

   steen

   Posted: 2 september 2014 - 18:55 - Svar

   Tak, jeg så de var meget sure på ham. Glæder mig til at se det

  Bjovulf

  Posted: 2 september 2014 - 18:52 - Svar

  Attacken: Josefsson delar SD:s världsbild

  http://www.expressen.se/gt/attacken-josefsson-delar-sds-varldsbild/

  Publicerad 01 sep 2014 13:58

  Efter sin medverkan i SVT:s valprogram går krönikören Fredrik Virtanen till hård attack mot programledaren Janne Josefsson. Virtanen kallar SVT-journalisten för oetisk och menar att han delar Sverigedemokraternas världsbild.

  – Han har väldigt ömma tår, svarar Josefsson.
  – Ömma tår? Det är en bisarr försvarsmekanism, menar Virtanen.

  Janne Josefsson är ett samhällsproblem som splittrar Sverige inför valet och delar sina värderingar med Sverigedemokraterna. Det menar Fredrik Virtanen i en krönika efter sin medverkan i SVT-programmet “Valet med Janne & Belinda”.

  Bland annat skriver Virtanen att Janne Josefsson är “en liten människa” och inleder sin text genom att konstatera att:

  “Janne Josefsson börjar bli ett samhällsproblem. Med en världsbild han delar med Sverige­demokraterna vill han splittra Sverige inför valet. Det är Stockholm mot resten, i hans skruvade skalle.” [ Nej, bare PK-journalisterne på Östermalm mot resten av Sverige – en
  kamp I / ni er dømt til stensikkert at tabe / förlora på langt sigt, FV. I har bare ikke nået / hunnit opdage det endnu … 😀 ]

  Virtanen fortsätter sin kritik:

  “Josefssons Stockholmshat [!!!] – här bor två miljoner människor – är inte längre en pikant detalj i hans persona, den har blivit direkt farlig” [!!!]

  I SVT-programmet diskuterades journalistkårens koncentration till Stockholm och Södermalm och hur det påverkar nyhetsbevakningen. Virtanen kände efter programmet att han utsatts för ett bakhåll där han målades upp som en översittare och elitist. [ Och han og hans PK-kolleger har
  naturligvis aldrig nogensinde brugt den slags metoder mod folk, der ikke lige havde de “rätta åsikter … eller hur? 😀 ]

  Skåning

  Posted: 3 september 2014 - 22:20 - Svar

  Vill inte vara petnoga, men det han sade var Södermalm. Lite mer intressant än Östermalm som är överklasshögerns gamla högborg. Södermalm är däremot ett gammalt arbetarklassområde och folket som bor där är överklassvänster, och de tror sig verkligen vara vänster och mot etablissemanget, trots att de i princip är etablissemanget. De flesta journalister och övriga sorters opinionsbildare bor där.

  Östermalm – den finansiella överklassen
  Södermalm – den mediala överklassen

  Båda områden är förstås lika vita som partidagarna i Nürnberg -36 (utom en liten kvot maskotar).

   Bjovulf

   Posted: 4 september 2014 - 00:07 - Svar

   Ok, tak – jeg fik lige byttet helt rundt på det i farten der 😉

Historyman

Posted: 2 september 2014 - 19:04 - Svar

Problemerne med Nordvest

Det som Bente føler, kan jeg kun støtte op om, det at bo i indvander tunge områder, er nærmest en fysisk belastning.
“Mit område” her på indre Nørrebro, er nede ved Sct. Hans Torv, som er langsomt ved at blive overtaget af narko-bander, der er ved at etablere sig i flere butikker på selve torvet , men også i Elmegade, Guldbergsgade og på Fælledvej. Det er “store-A/lille-A” – familien og Blågårdsgade banden (muligvis også loyal to familia – banden) der er langsomt ved at overtage området. Der har været beboer møder, hvor man diskutere problemerne og vi har endda haft politiet herud og diskutere problemerne. Men de kan ikke gøre noget, da der ikke direkte begås kriminelle handlinger på Torvet og ved Sebastopol. At området er ved at glide ned i kriminelle problemer er sikkert.Og at banderne udviser deres dominans er ligeledes sikkert.

Jeg er kommet meget ude i Nordvest og området er nærmest totalt forvanlet på under 10 år, ikke bare nede ved Fredrikssundsvej/Fredriksborgvej, men også ved Tomsgårdsvej. En langsom, men sikker islamisering af området er sket, jeg er bange for at før eller siden vil også danskerne i ejerlegligheder og andelslejligheder flytte bort, bare for at komme væk. De implicite dominans strukture, som muslimerne udøver i dagligdagen, i det offentlige rum, kommer til at gøre Nordvest ubebolig for danskere. Men så skal Politikken og Berlingske nok frem komme med endnu en særdeles vinklet historie om det gode som disse nye spænderne bydele indeholder. Se eksemplet på Berlingeske ensidige propaganda journalistik http://www.b.dk/nationalt/indvandrerfriskoler-hitter-i-danmark
(betalings artikel)

Vi svigtes af pressen, problemerne omkring banderne ved sct. hans torv er 3 til 4 år gamle, hvor er pressen henne?
Og Nørrebro/Nordvest-bladet, som tidligere belyste bande problematikken og kriminaliteten i en klummen kaldet 112, er i dag totalt renset, for alle negative historier, mens man stadigvæk kan finde 112 klummen i Østerbro avis. Begge er lokal aviser, men den ene er saniteret for dårlige nyheder på indvander fronten, den fra Nørrebro/Nordvest.
mvh.
Historyman

  steen

  Posted: 2 september 2014 - 19:21 - Svar

  Det er nyt for mig om Indre Nørrebro, som dog er ret dansk sammenlignet med Nordvest. Kunne du tænkte dig at samle stof inkl, evt fotos til en artikel ?

   Historyman

   Posted: 3 september 2014 - 09:58 - Svar

   Ja og Nej. Har allerede visse billeder , men de er taget fra et af mine vinduer, hvilket betyder at det være muligt for bandemedlemmer at finde frem til mig og min ejendom. For at undgå for meget grafitti og hæreværk eller overfald, skal jeg være en smule agtpågivende. Jeg skal nok komme med noget, men der kommer til at gå noget tid.
   Mvh.
   Historyman

Finn A. Skov

Posted: 2 september 2014 - 21:29 - Svar

Før i tiden, inden verden gik af lave, blev pressen betragtet som befolkningens vagthund, og journalister var et hæderligt og troværdigt folkefærd.
I dag har de samme eller lavere troværdighed end brugtvognsforhandlere.
Journalister i dag kan sammenlignes med journalister i det hedegangne USSR og DDR, de er blevet prostituerede for ussel mammon. De er kort sagt blevet den siddende regerings reklameagenter.
Deres højeste karrieremål er at blive “spindoktor” for en eller anden tilfældig politiker der ikke er i stand til at tænke selv og med millionløn i forventning, ikke at forglemme.Ingen kvaler, skatteborgeren betaler.
I dag er man vidne til at samtlige skriverkarle går i selvsving over at en trofast partikammerat bliver belønnet med en ministerpost. En partikammarat der intet har bedrevet ud over at hænge valgplakater op hvert fjerde år. Det kan da godt tænkes at han måske har solgt en harmonika ind imellem, og det er da prisværdigt.
Alle skriverkarlene i DDR og TV2 sidder og udfritter hinanden om hvad de nu føler, mener og tænker. Ingen har sgu tænkt sig at spørge den menige danske skatteslave om hvad han mener om at få en niende klasses elev som chef for den i dagens Danmark mest omstridte etat. Nu kan man så i dag erfare at der i rund hånd bliver delt skatteborgerpenge ud til en håndfuld skattechefer i form af bonus. Bonus for hvad??? For inkompetence?
Med de brølere man har begået en hel livslængde skulle man være millionær, men sådan er virkeligheden bare ikke for vi ordinære. De eneste der slipper godt fra at kvaje sig gang på gang er politikere og journalister, ingen drager dem til ansvar.
Politik og journalistik i Danmark er een stor joke. Man Græmmes!

  steen

  Posted: 2 september 2014 - 21:43 - Svar

  når hva’, der er da rigtig god journalistik i Danmark, men der er alt for lidt – og værre: Der bliver mindre og mindre for aviserne bliver tyndere og tyndere.

  Det er illustrerende, at der er lige så mange journalister i DK som for 30 år siden, halvdelen af dem arbejder bare i erhvervslivet som “informationsmedarbejdere”. Dvs. at journalistikken har halv så mange journalister, som den havde. En del af dem laver selvfølgelig ren dåsemad, og mange af de gode journalister, er slet ikke journalistisk uddannede.

Leave a Comment