7
sep
Seneste opdatering: 7/9-14 kl. 0230
96 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

1-Indspilning i fuld skærm 04-09-2014 115549

Valtider är högsäsong för sanningsfobikerna. De sista skälvande veckorna före ett val är inga lögner för grova, inga misstänkliggöranden av meningsmotståndare för skamliga, inga smutskastningskampanjer för ruttna. Ändamålet, att värna de egna platserna vid köttgrytorna, helgar medlen.

Även oönskade fakta måste stoppas

Livsbetingelserna för människor som lider av sanningsfobi blir generellt allt tuffare, och deras maktbas smälter som inlandsis i takt med att oönskade sanningar briserar på Internet. De kämpar visserligen på så gott de kan med att sprida lögner och desinformation, men om det inte vore val vart fjärde år skulle sanningsfobikernas tillvaro vara betydligt syrefattigare. Det är nu de blommar upp, det är nu de har julafton varje dag, det är nu de spikar upp troféerna av människor de lyckats knäcka med hjälp av lögner som ingen orkar genomskåda.

Sanningsfobikernas agenda är enkel. Det gäller att med alla medel hindra oönskade sanningar från att läcka ut till allmänheten. Sanningsfobikerna vet att kunskap är makt. Ju närmare valet vi kommer, desto mer trappas deras ansträngningar upp. Det handlar inte längre om att bara stoppa åsikter som inte överensstämmer med sanningsfobikernas egna. Även objektiva fakta måste stoppas om de innebär ett hot mot den offentliga lögn som sanningsfobikerna driver.

Minst 90 000 asylsökande i år

Den faktiska situationen strax före det svenska riksdagsvalet ser ut så här – läs noga, för den här informationen vill inte sanningsfobikerna att allmänheten ska få ta del av.Mellan 2 000 och 2 500 asylsökande i veckan väller in i Sverige. På årsbasis blir det 104 000 – 130 000. Enligt migrationsverkets senaste prognos beräknas minst 90 000 utlänningar söka asyl i Sverige i år plus mer än 60 000 anhöriga. Nästa år beräknas 94 000 söka asyl. Under de kommande fyra åren beräknas 340 000 asylsökande till landet, och enbart asylmottagandet kommer att kosta 48 miljarder kronor extra – UTÖVER migrationsverkets redan budgeterade kostnader. Här är det lämpligt med en brasklapp: migrationsverkets prognoser är inte tillförlitliga, de måste regelbundet justeras upp. Nittiotusen asylsökande i år och 94 000 nästa år kan snarare ses som minimisiffror.

Sverige är under ockupation

Sverige tar emot mellan tre och fyra gånger fler asylsökande än de övriga nordiska länderna TILLSAMMANS, påpekar socionomen och journalisten Gunnar Sandelin i Dagens Samhälle. Sverige är under ockupation. På annat sätt går det inte att beskriva situationen.

Mottagningssystemet har havererat, bostäderna är slut, statsministern har efter åtta års lögner om invandringens lönsamhet erkänt att pengarna är slut och att det inte blir något över till svenska folket.  Migrationsverket dammsuger desperat landet på sängplatser som inte finns. Varenda ledig byggnad som är utrustad med golv, tak och väggar proppas full med asylsökande. På många håll tvingas sex personer bo på en yta av tolv kvadratmeter under miserabla förhållanden. Det kallas “förtätning”. Läs Merit Wagers serie rapporter från asylförläggningen i skånska Blinkarp! Fundera sedan lite till på vad svensk “humanitet” egentligen innebär.

Bara ett fåtal är flyktingar

Allmänheten itutas att både vi och de asylsökande ska finna oss i situationen, eftersom det handlar om “flyktingar som flyr från krig och våld”. Det är sant bara i ett fåtal fall. Av de cirka 1,8 miljoner utlänningar som efter 1980 har beviljats uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige är bara 2,55 procent flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention. Det är alltså bara en mycket liten del som har asylskäl enligt FN-konventionens definition. Trots det kallas alla i media genomgående för “flyktingar”. Syftet är att vilseleda allmänheten och få oss att öppna våra hjärtan och framför allt våra plånböcker – ännu mer.

Majoriteten vill ha mer utplåningspolitik

Svenskarna står lamslagna och ser på medan deras land tas ifrån dem. I valet 2010 röstade en överväldigande majoritet – 94,3 procent – på sjuklöverns massinvandringspartier . Denna majoritet applåderar entusiastiskt utplåningen av sitt eget land och kan inte få nog av den. De känner ohejdad entusiasm över att det land som de ska lämna vidare till sina barn och barnbarn kommer att vara spillror av det land de själva har haft förmånen att växa upp och leva i.

Antalet utrikes födda bosatta i Sverige ökar 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen. Om invandringen fortsätter i samma takt som nu kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring år 2050. Det ser sanningsfobikerna inte som något problem. Alla människor är ju lika och har samma värde, och alla har lika stor rätt till Sverige som svenskarna, ja större.

Trygghetsknarkare utan självständigt tänkande

Den yttre ockupationen av Sverige skulle vara absolut omöjlig att genomföra om den inte motsvarades av en inre, mental ockupation. Svenska folkets omdöme är satt ur spel på ett sätt som, om inte ett mirakel inträffar, kommer att leda till landets undergång. Svensken gör vad som helst för att få sjunga med änglakören, inklusive säljer ut sina barns framtid i utbyte mot egna fördelar i nuet.

I synnerhet två faktorer har gjort svenskarna till trygghetsknarkare och berövat dem deras förmåga till självständigt tänkande. Mer än 40 års oavbrutet socialdemokratiskt styre 1932-1976 ledde som biprodukt till en sektliknande tro på Den Goda Staten och flykt från personligt ansvar. Lägg till detta en skola med den östtyska diktaturen DDR som förebild och som i decennier har hjärntvättat eleverna med kulturmarxismens idéer. I dag har den svenska skolan fullkomligt havererat, och elevresultaten i de internationella PISA-undersökningarna är ren katastrof. 

Dessutom har vi till skillnad från våra nordiska grannländer inte utsatts för krig eller ockupation på 200 år. Vi har låtit oss invaggas i en falsk känsla av trygghet och osårbarhet. Det är mot den här bakgrunden alliansregeringen utan att besväras av minsta självkritik kan utropa Sverige till “humanitär stormakt”.

Faktaförbud i svenska tidningar

Med en vecka kvar till riksdagsvalet griper sanningsfobin omkring sig. Ungefär 50 dagstidningar har nyligen erbjudits en annons från Sverigedemokraterna med grafik som visar Sveriges extrema asylmottagande under årets första sju månader jämfört med våra nordiska grannländer. Alltså rena fakta och officiell statistik. Alla tidningar utom ett litet fåtal har tackat nej, rapporterar Samtiden.

De här tidningarna vägrade ta in annonsen: Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Gävletidningarna, Sundsvalls Tidning, Uppsala Nya Tidning, Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Hallandsposten, Norrländska Socialdemokraten, Helsingborgs Dagblad, Landskronaposten, Nordvästra Skånes Tidningar, Västerbottens-Kuriren, Norrbottens-Kuriren och Alingsås Tidning.

“Politisk dynamit i slutskedet av valrörelsen”

Det står givetvis varje tidning fritt att välja vilka annonser man vill publicera. Men när närmare 50 tidningar säger nej till en annons med rena fakta är det uppsåtlig politisk mörkläggning av sanningar som man inte vill att allmänheten ska få kännedom om. Särskilt anmärkningsvärt är det att tre av landets största dagstidningar – Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet – utgivna i landets tre största städer, inte vill låta sina läsare ta del av den här informationen.

“Uppenbarligen anser dessa tidningar att annonsen är politisk dynamit i slutskedet av valrörelsen. Någon annan slutsats går knappast att dra, eftersom svaren från tidningarna uppenbarligen varit mycket fåordiga. Om de över huvud taget innehållit någon förklaring” skriver diagrammets upphovsman, den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Thoralf Alfsson på sin blogg. 

Följderna blir rena övergrepp

Tillgång till saklig och allsidig information är avgörande för att människor ska kunna fatta adekvata politiska beslut. När media mörklägger fakta om Sveriges extrema invandringspolitik och migrationsverket opererar tillsammans med privata asylentreprenörer bakom ryggen på både kommuner och medborgare blir följderna rena övergrepp på befolkningen. Små samhällen fylls över en natt med flera hundra asylsökande, och tillvaron vänds fullständigt upp och ner för invånarna. Ockupation pågår i hela landet. Som i Målilla i Småland, där mängder av asylsökande har packats in på vandrarhemmet.

“Fruktansvärt dålig respekt”

Två av invånarna, Gert Schuld och Micke Lindqvist, har fått sitt staket förstört för femte gången och är trötta på migrationsverkets nonchalans.

“Vi har de asylsökande springandes i våra trädgårdar, de stjäl av våra grönsaker och blommor, förstör och tar lyktor och konstverk, vägrar stå i kö i affären, går mitt i gatan och vägrar flytta på sig även om det kommer en bil. Bland annat. Och när det var absolut eldningsförbud i hela länet – ja, då träffade vi på två killar med tändare som skulle elda i skogen.”

“För att inte tala om hur skräpigt det blivit här. Cigarettpaket, blöjor, porslinsmuggar, bestick, ja, allt möjligt kastas, tillägger Micke och visar ett fotografi på hur matrester slängts ut genom Moliljans fönster och i naturen bredvid. De samlar uppenbarligen på sig mer mat från matsalen än de orkar äta upp. Det är fruktansvärt dålig respekt mot de landsmän som sitter hungriga kvar i ett flyktingläger.”

Belägringen ingår i en större bild

Allt Gert Schuld och Micke Lindqvist begär är ordning och den respekt de anser att de förtjänar. Migrationsverket säger att de informerar. Dags för migrationsverket att inse att ett mycket stort antal asylsökande söker sig till Sverige i första hand för att få PUT (permanent uppehållstillstånd) och därmed rätt till livstids försörjning och andra sociala förmåner. De har i allmänhet mycket ringa intresse av att integreras och lära sig svenska språket eller sociala koder. Varför skulle de göra det? De får ju allt de behöver ändå.

När invånarna runtom i landet drabbas på samma sätt som i Målilla reagerar de självklart med chock och vrede. Många vet inte att belägringen av just deras samhälle ingår i en större bild där hela Sverige är under ockupation, och utan information hindras de från att dra politiska slutsatser. Sanningsfobikerna – som har tillgång till resurserna, megafonerna och tolkningsföreträdet i media – har som mål att de inte ska få veta något. Att allmänheten får tillgång till korrekt information ligger inte i deras intresse.

Föreläsning ställdes in efter vänsterextremt upprop

Karl-Olov ArnstbergKarl-Olov Arnstberg, pensionerad professor i etnologi och tillsammans med Gunnar Sandelin författare till böckerna “Invandring och mörkläggning”, del 1 och 2, blev inbjuden av föreläsningsföreningen Cui Bono att föreläsa om böckerna på Göteborgs stadsbibliotek. Mindre än en vecka innan får Arnstberg veta att det pågår ett upprop på Facebook med innebörden att hans föredrag måste stoppas.

Sanningsfobikerna har slagit till. I ett långt dokument på Internet skriver aktivister på den yttersta vänsterkanten som tror sig veta vad föredraget ska handla om långt innan det hållits:

“Vi håller det för självklart att stadens gemensamma rum inte ska användas till att på detta sätt sprida rasistisk desinformation. (…) Migrationens kostnad eller lönsamhet håller vi för en ickefråga, vars logik går att spåra i Sveriges och Europas förnekande av sitt koloniala förflutna.”

“Ska ni inte passa på att bränna lite böcker också”

Mer behövs inte för att stadsbiblioteket i Göteborg ska få kalla fötter och säga upp avtalet med Cui Bono, som därmed inte längre får hyra Stadsbibliotekets hörsal. Föreläsningen ställs in. Meddelandet utlöser närmare femtio kommentarer på stadsbibliotekets hemsida. Signaturen ”Alter Ego” skriver:

“Ska ni inte passa på att bränna lite böcker också, när ni ändå har den politiska kommissarien uppvärmd menar jag?”

Karl-Olov Arnstbergs inställda föredrag ersätts med att en illegal invandrare, Samira Motazedi, under rubriken ”Om livet som papperslös i Göteborg” berättar hur det är att uppehålla sig illegalt i Sverige genom att bryta mot utlänningslagen och trotsa beslutet om utvisning till hemlandet Iran.

“Dagens folkföraktande maktelit i ett nötskal”

Göteborgs stadsbibliotek har alltså ingenting emot att upplåta utrymme åt en person som medvetet bryter mot svensk lag – men kastar ut en välmeriterad forskare med lång erfarenhet och en rad utgivna böcker bakom sig. Karl-Olov Arnstberg skriver på sin blogg: 

“En stadsbibliotekarie som tror att empiriskt grundad kunskap är rasism och att klarspråk inte är förenligt med “Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna”; och därefter stänger av en liten opolitisk förening som bjuder in föreläsare som säger något annat än mediernas papegojor. Det är dagens svenska djupt okunniga och folkföraktande maktelit i ett nötskal.”

Sanningsfobikerna står ständigt beredda

Sara SkyttedalOm en politiker dristar sig till att sticka ut hakan ur sin cell i det politiska konsensusfängelset står sanningsfobikerna ständigt beredda att banka ned den stackaren så att han/hon oskadliggörs och aldrig mer får en syl i vädret. Sara Skyttedal, ordförande i kristdemokraternas ungdomsförbund KDU, tog på DN Debatt upp den orimliga situation där asylmottagandet spränger alla gränser.

Hon påpekar enkla fakta, bland annat att 85 procent av kommunerna har brist på hyreslägenheter, och det behövs 189 000 bostäder bara för att täcka behovet hos de 288 900 unga vuxna som redan nu väntar på egen bostad. Förra året stod 29 225 bostäder klara, en droppe i havet. Löftet från Fredrik Reinfeldt (m) om 150 000 nya bostäder täcker alltså främst det behov som redan finns, konstaterar Skyttedal.

“Antalet orimligt jämfört med resurserna”

“I dag bor närmare 11 000 personer som borde ha lämnat anläggningsboendena kvar för att de inte kan kommunplaceras. Samtidigt tar nu Migrationsverket emot närmare 2 500 nya asylansökande i veckan. Migrationsverket har på flera orter hamnat i djup konflikt med lokala politiker om hur många flyktingar som kan placeras i deras kommun. De olika kommunledningarna är noga med att understryka att de gärna är med och tar ansvar, men det antal de nu förväntas ta emot är orimligt utifrån vilka resurser som finns lokalt” skriver Sara Skyttedal och fortsätter med fiaskot på arbetsmarknaden:

“Efter tre år i landet har enbart 18,7 procent av flyktingar i arbetsför ålder ett arbete, och efter 15 år i landet saknar fortfarande 40 procent av de i arbetsför ålder förvärvsarbete.”

“Vi riskerar en förstärkt segregation, ett nytt utanförskap och en social ilska när klyftor på detta sätt skapas mellan vår önskan att hjälpa och vår strukturella kapacitet att faktiskt göra det. Vi måste på ett seriöst och faktabaserat sätt börja diskutera var gränsen går för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt.”

Det hårdaste artilleriet från det egna partiet

Sara Skyttedals artikel utlöser omedelbar attack från sanningsfobikerna. På DN:s debattsida haglar störtskurar av påhopp från bland annat Grön Ungdom, Unga Feminister, Liberala Ungdomsförbundet, Almega och Fores. Men det hårdaste artilleriet kommer från Sara Skyttedals eget parti, kd. Desirée Pethrus mår illa, Caroline Szyber twittrar att artikeln ger henne huvudvärk, och partiledaren Göran Hägglund tar redan i morgonekot totalt avstånd från sin ungdomsförbundsordförande. På kvällen sitter Sara Skyttedal i SVT Aktuellt och försäkrar gång på gång att hon inte alls vill minska flyktingmottagandet, bara diskutera gränserna för hur många Sverige klarar att ta emot. Sanningsfobikerna har lyckats.

En strid de aldrig kan vinna

Sanningsfobikernas försök att göra fakta till fiender är häpnadsväckande. Det är nämligen en strid de aldrig kan vinna. De kortsiktiga vinsterna med att motarbeta sanningen kan te sig lockande och ge rikliga tillskott i den egna privilegiepotten, men de är just kortsiktiga. Från våra nordiska grannländer ser allt fler med förundran på Sveriges flyktingsjälvmord, som den danske konservative politikern Rasmus Jarlov kallar den självdestruktion som pågår i vårt land. Han skriver: 

“Om svenskarna anser att omsorgen om flyktingarna väger tyngre än omsorgen om det egna landet, så är det fullständigt legitimt. Om svenskarna vill att Sverige ska sluta vara ett starkt land som kan göra en positiv skillnad i världen, och istället väljer att förstöra sitt samhälle med en självdestruktiv flyktingpolitik så kan ingen hindra dem. Men det svenska folket måste åtminstone kräva att det förs en ärlig och öppen debatt, i vilken för- och nackdelarna med detta diskuteras.”

Sverige befolkat av mentala järnsparvar

JärnsparvEtt av de lättaste offren för fågelvärlden största bedragare, göken, är den korkade järnsparven, som helt saknar självbevarelsedrift.  Över den här lilla fågeln vilar en särskild tragik. Den har inget skyddsbeteende alls mot göken och ber praktiskt taget om att bli lurad. Själv lägger den blå ägg men verkar inte bry sig ett smack om att gökägget ser helt annorlunda ut. Den går på hela bedrägeriet och ruvar och föder upp gökungen – som tackar för hjälpen genom att döda järnsparvens egen kull.

I politiskt avseende är Sverige befolkat av mentala järnsparvar som inte tänker längre än näbben är lång. Inget annat folk skulle stillatigande åse hur deras eget land plockas ner bit för bit och tas ifrån dem. 94,3 procent, med en överrepresentation av sanningsfobiska järnsparvar, jublar och ber om mer av samma politik.

“Samhällets upplösning måste vara själva målet”

Vad är det de mentala järnsparvarna säger ja till, och vilka är deras motiv? Den danske författaren Lars Hedegaard skriver i Dispatch International:

“Vad motiverar dem – hela det svenska etablissemanget inom politik, press och kulturelit som med tillfredsställelse iakttar Sveriges upplösning i osammanhängande kulturer och utan minsta ånger och dag för dag undergräver demokratin, yttrandefriheten och rättsstaten?

Bryssel 2012, 4 426

För man en sådan extrem invandringspolitik och kastar man sig ut i en sådan obegränsad multikulturell och kulturrelativistisk hets som den svenska eliten gjort under många år, bör man inte kunna försvara sig med förklaringen att konsekvenserna, i form av samhällets oåterkalleliga upplösning, kom som en överraskning. Man bör inte komma undan med att säga att man ville gott, och inte hade fantasi nog att föreställa sig att det skulle bli så dåligt.

Samhällets upplösning måste vara själva målet, och här har den svenska eliten allt gemensamt med andra världsförbättrare genom historien. Gemensamt för dem är ett okontrollerbart hat till status quo. De avskyr det samhälle de har vuxit upp i och som har gett dem lukrativa och inflytelserika positioner. Det gamla samhället ska slitas i stycken, så att man kan komma till ett år 0 varefter man kan börja uppbygga ett helt annat samhälle – ett paradisiskt tillstånd, utan minsta förbindelse med något som fanns förut.”

Sveriges järnsparvar behöver utveckla sina skyddsinstinkter

De flesta fåglar låter sig luras av gökens bedrägeri. Utom bofinkar  och lövsångare. De har utvecklat en förhöjd vaksamhet – ett slags främlingsfientlighet om man så vill – som gör att de kan känna igen gökägg. På det sättet lyckas de stå emot gökens attacker och rädda sin egen avkomma. De flesta fåglar märker inte att gökägget är en aning större än deras egna ägg, men för bofinkar och lövsångare har storleken betydelse. Så fort de anar att ett av äggen i boet inte är deras eget överger de boet. Deras skyddsbeteende är antagligen en konsekvens av att de under mycket lång tid har varit utsatta för gökens våld. Bofinkar och lövsångare glömmer inte.

Sveriges mentala järnsparvar behöver utveckla sina skyddsinstinkter och genomskåda sanningsfobikernas bedrägeri. Så att vi känner igen lögnens ägg när de läggs i våra bon. Bofinkar och lövsångare är utmärkta förebilder.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Björn Norström

Posted: 7 september 2014 - 00:48 - Svar

Sverige tar emot fler flyktingar än USA, Kanada och Australien TILLSAMMANS. DET om något ger ytterligare perspektiv på situationen. Dessa tre länder har tillsammans över 35 gånger så många invånare och landyta som är minst 50 gånger större än Sverigem, men ändå tar dom emot färre flyktingar än Sverige tillsammans.

  Utflyttad svensk

  Posted: 7 september 2014 - 01:09 - Svar

  Men det vet du väl att vi är bäst på allt. Även när det gäller vansinnig invandring.

   Angela

   Posted: 7 september 2014 - 09:40 - Svar

   Ja precis. Svenskar har sedan decennier blivit itutade att det inte är kvalitet och innehåll som avgör om något är bra eller ej utan det SENASTE (modernaste) och den som är först. Oavsett om det gäller att hamna i HELVETET! Bara man är först dit och att det är modernt att hamna i helvetet!

   Fastän det var just det som gjorde Sverige till en stormakt – kvalitet, duglighet, rådighet, slitsamhet och en moralisk karaktär där svenskarna var inifrånstyrda och inte utifrånstyrda.

   Sedan Sverige lurades och tvingades in i EU trodde man att samma sak gällde där och förstod aldrig att den rådande koden i det korrupta EU var att ALDRIG förlja en regel eller lag som EU bestämt för då gick man under. Utan att i stället lura och bedra etablissemanget i EU (korruptoion) det värsta man kunde. Därmed var det en lätt matsch för de svenska dummerjönsarna i det politiska, kulturella och mediala etablissemanget att ta tätpositionen. DE hade inga KONKURRENTER!

   Så att Sverige leder massinvandrings eller mångkultur-ligan beror på att de tävlar själva med sig själva och då är det lätt alltför lätt att vinna vilket gör att de fortsätter och fortsätter med drogen som ger storhetsvansinne. Ingen stroppar dem utom just alla dessa intellektuella och förnuftsmänniskor som redan vrålat “KEJSAREN ÄR NAKEN”. All respekt för er!

  Britta Due Andersen

  Posted: 7 september 2014 - 08:58 - Svar

  Husk endelig at fortælle jeres svenske medborgere, at det rige og mægtige Saud-Arabien ingen registrerede syriske flygtninge har, det samme gælder også Iran. se UNHCRs netsider om Syriens flygtninge.

  Ramona Fransson

  Posted: 7 september 2014 - 22:06 - Svar

  Hej Björn!

  Kan man söka politisk asyl i USA om man kommer från Sverige?

   ramon

   Posted: 9 september 2014 - 18:59 - Svar

   Enligt lag får du söka asyl. Mänsklig rättighet.

Michael A.

Posted: 7 september 2014 - 00:53 - Svar

Problemet med Bofinkar och Lövsångare som förebilder, att svenskarna gör som dem: Överger boet, d.v.s. landet. Finns det inga fåglar, som puttar ut gökägget? Det är vad vi måste göra, om vi vill ha tillbaka vårt Sverige. Varför överge det bo, som man med möda byggt?

  Rudolf

  Posted: 7 september 2014 - 12:45 - Svar

  Exakt! Många kvalificerade förmågor som behövs i kampen försvinner utomlands för sitt eget bästas skull,en del av dom har t.o.m. mage att dra fram rasist/naziststämpeln mot dom mer frispråkiga som är kvar. Föga imponerande beteende!

  Utflyttad svensk

  Posted: 7 september 2014 - 17:24 - Svar

  Tyvärr är det försent Michael. Sverige har passerat tiden när det var möjligt att vända på skutan. Svenska folket är för hjärntvättade för att se problemen och kommer inte att göra något annat än att sitta framför tv:n.

  Peter L

  Posted: 7 september 2014 - 22:21 - Svar

  Av hänsyn till mina barn och deras framtid har det inte funnits något alternativ till utvandring. 94% vill som sagt fortsätta nedmonteringen av Sverige, att i detta läge utsätta min familj för det enorma sociala tryck det innebär att stå upp för förnuft och empati är inte någon människas skyldighet. Mina skyldigheter gäller i första hand min familjs bästa och i andra hand mitt före detta hemlands bästa. Att förvänta sig att vi skall offra våra barns framtid för en hopplös kamp mot lögnerna och dumheten i ett land som inte vill ha en öppen debatt om sin framtid är direkt dumt och egoistiskt. Ni som valt att stanna och kämpa ser jag som ömkansvärda martyrer, ni har ingen rätt att kräva att vi som valt livet skall känna skuld i vårt val.

   Rudolf

   Posted: 9 september 2014 - 22:15 - Svar

   Lycka till säger jag bara men glöm inte att om globalisterna lyckas med sina planer så kommer det inte att finnas något civiliserat västland kvar i framtiden men kanske dina barn tycker det är bättre att slåss för livet i ett främmande land än på fädernejord?
   Hälsningar från en av många ömkansvärda martyrer!

Robin Shadowes

Posted: 7 september 2014 - 01:04 - Svar

Regelrätt mordförsök mot Thoralf Alfsson.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2014/09/06/10850431-otrevligt/

Klarvaken

Posted: 7 september 2014 - 02:36 - Svar

Någon som tror att Gert Schuld och Micke Lindqvist i Målilla röstar för en förändring 14/9?

Jag tror tyvärr inte det. Folk är uttryckt på ren svenska dumma i huvudet!

Detta spektakel kommer att få ett abrupt slut när sossarnas finansminister efter en titt i bokföringen ser att landet är konkursmässigt på många områden. Om inte ens detta är en tankeställare krossas allt slutligen 2016 när nästa PISA-rapport landar i knäet på berörd minister.

  Angela

  Posted: 7 september 2014 - 09:15 - Svar

  “Detta spektakel kommer att få ett abrupt slut när sossarnas finansminister efter en titt i bokföringen ser att landet är konkursmässigt på många områden.” Nej, det kommer det inte att få för de kommer att 1. Höja skatter 2. dra ner på välfärden så att det inte längre går att kalla Sverige ett välfärdsland mer. De är med om att rösta med alliansen i EU till nästa 100% röstar de lika eftersom Lissabon kräver det och de har samtliga undertecknat fördraget och EU kräver upplösning av nationalstaten, demokratin, nationaliteter och välfärd. Samtliga länder i EU skall upplösas för ett nytt imperium – EU. För att lyckas med detta måste man göra som alla andra imperiebyggare förut i historien gjort. Riva ner staterna, utplåna folken genom att först och främst frånta dem makten genom att avveckla demokratin, suveräniteten och folkmakten genom som i Sverige ett antal statskupper och genom censur och mörkläggning av sanningen; dess historia och identitet. EU uppträder som en kennel och som skall avla fram en europeisk BYRACKA. I Sovjet lyckades de inte. Sovjetunionen föll samman med buller och bång och lämnade folket i misär när makteliten som satt vid köttgrytorna och hade koll på var pengarna fanns och kunde dra med dem. Den kraschens följdverkningar lever det ryska folket med än idag som ringar på vattnet efter BIG BANG. Kanske att de lyckas resa sig igen med Putins hjälp men de är utsatta för den globala makteliten som nu slagit klorna i västvärlden och gör sina fula räder mot Ryssland.

  Mångkultur är nyord (orwellskt) för “söndra och härska”. Genom att spela ut olika grupper mot varandra, splittra folk behåller man makten.

  Alla bofinkar RÖSTA nu i valet. Snart är det kört. Det är 4 år , F-Y-R-A år, fram till nästa val. Sedan blir det FRUKTANSVÄRT svårt att förändra Sverige eller resterna av Sverige som finns kvar. Det är lätt att riva ner men svårare att bygga upp. Och tro inte ett ögonblick att utlänningarna kommer att göra det. De har inte lyckats göra det i något land varifrån de kommer. Varför skulle de lyckas i Sverige?

   Klarvaken

   Posted: 7 september 2014 - 13:35 - Svar

   Ang.PISA
   En liten aptitretare på vad som komma skall 2016.

   Nya katastrofsiffror för niornas betyg

   “– Det en utveckling som vi har sett under en lång tid och det är oerhört sorgligt. Det här är vad Sverige en gång var världsledande på: små skillnader mellan de högpresterande och lågpresterande eleverna och det är ordet för likvärdighet, säger Eva–Lis Siren, ordförande i Lärarförbundet till DN.”

   http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-katastrofsiffror-for-niornas-bety g/

Jan T God

Posted: 7 september 2014 - 02:49 - Svar

Det är helt uppenbart något patalogiskt med den enfaldiga svenska “snällheten”. Svenskar som emigrerade till USA på 1800-talet kallades “square heads” p g a att de var så lättlurade. Ränderna har tyvärr inte gått ur. Reinfeldt kommer otvivelaktigt i framtiden att framstå som en av världshistoriens största jubelidioter, med ögon som en cocker-spaniel och IQ som en fiskmås. Dessvärre är han långt ifrån ensam. Neurotisk längtan efter “storhet” har förlett många till undergång. Vår käre Fredrik är bara ytterligare en i mängden.

  Norgw

  Posted: 7 september 2014 - 19:10 - Svar

  Han är den största jubelidioten redan idag!

muscle contraction-

Posted: 7 september 2014 - 03:58 - Svar

Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you spending
some time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both
reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

Peter

Posted: 7 september 2014 - 07:40 - Svar

Den svenska mentaliteten är förunderlig, som blandar självgodhet (“den överlägsna svenska modellen” etc) med självförakt (ett etniskt, historiskt, nationellt och kulturellt självhat som trotsar det mesta) på ett mycket underligt sett.

Efter flera diskussioner med släktingar och vänner så har jag tyvärr insett att det är försent.

Jag har sagt till dem att en röst på Sjuklövern är en röst på politiker som tävlar om att tala om för oss svenskar hur värdelösa vi är relativt sett (ja, vi har ju sett en del föraktfulla uttalanden om svenskar från Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Mona Sahlin och Maud Olofsson), som på alla sätt markerat att svenskar befinner sig längst ner i näringskedjan (mängder av åtgärder som bara gäller för invandrare och flyktingar) och en röst på mer skottlossningar, bilbränder, stenkastning mot polis och räddningskår samt våld mot svenskar i alla former. Men då får man en underlig blick från dem.

Ja, lägg därtill att svenskar är det enda folket som röstar på att hamna i minoritet i sitt eget land – på 50-75 års sikt kanske till och med i minoritet gentemot muslimer (och liknande kulturer). Det kan dock gå snabbare än så om massinvandringen ska fortsätta i (nästan) samma takt.

Jag är också övertygad om att många svenskar, som inser att SD aldrig kan få mer än 20-25 procent av rösterna, kommer att emigrera. Det kommer förstås att handla om högutbildade och duktiga svenskar till största delen. Att en tredjedel av nyexaminerade sjuksköterskor väljer Norge är bara ett tecken på hur framtiden kommer att se ut.

Jag har också försökt varna för husbubblan – senast en yngre släkting som jag avrådde från att köpa bostadsrätt – men då får de också något föraktfullt i blicken. Då ska man ändå veta att några av dem var med för 20-25 år sedan när utlåningsräntan låg på över 10 procent. Minnet är tydligen mycket kort …

Jonas Bohman

Posted: 7 september 2014 - 07:42 - Svar

Tjoho! Äntligen söndagmorgon! Kaffet klart, rostad bagel med blåmögelost, och återigen en suverän krönika av Dig, Julia Caesar, allas vårt “saltkorn i sötlimpan”. Stort tack. Se nu till och printa ut krönikan och sprid bland dom som inte har tillgång till Internet, äldre anhöriga t ex, och tipsa andra om denna suveräna websida. Trevlig söndag.

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 08:25 - Svar

Och efter att ha stärkts i vår övertygelse av Julias briljanta översikt kan vi övergå att studera motståndarlägrets debattkonst. Vilken desperation och vilket raseri råder väl inte på många redaktioner just nu!

http://blogg.arbetarbladet.se/nordstrom/2014/09/05/akesson-en-ulv-i-dr essmanklader/

“Jag tror på demokratin. Jag kommer dock aldrig att tro på dig, Jimmie. Du är falsk. Du är en ulv i Dressmannkläder.
Du kan ropa hur högt du vill att ditt parti inte är rasistiskt. Allt det du står för slår ihjäl dina ord.
Det är djupt sorgligt att du har lyckats lura så många.
Jag hoppas att dina väljare vaknar och inser hur vidrigt rutten din politik är.”

  XY

  Posted: 7 september 2014 - 15:08 - Svar

  Jag vill inte gärna klicka på den länken, men om ditt citat är korrekt så är det ett tarvligt exempel bland så många andra hur “de goda krafterna” endast har dubbelmoral och vegetativa kroppsliga reflexer och olustiga känningar att komma med. Det om något är äckligt. Hur dessa otaliga medlöpare av den förda politiken saknar argument eller fakta på sin sida. Allt de kan komma med är deras enfaldiga indignation, äkta eller spelad. Åsiktspoliser, antidemokrater och hycklare. Det är ett mediekrig som pågår, nationen och vår egen framtid som står på spel.

joffe

Posted: 7 september 2014 - 08:29 - Svar

Min familj bor sedan tre decennier lyckligt utomlands i ett fungerande demokratiskt land med vidöppet debattklimat.

I förra veckan skickade jag, nu inför stundade val, Julia Caesars förträffliga väckelsekrönika “Mellan pest och kolera” till ett hundratal av mina gamla vänner och släktingar i Sverige.

Resultatet? Den gamla härliga cirkuspassusen: “Största möjliga tystnad” lägrade sig. Inte en reaktion, inte ett ord i cyberspace.

Även jag undrar om inte Folkhemmets grav redan är grävd. Sveriges folk får dyrt betala för landets egen kolonisering…

  Angela

  Posted: 7 september 2014 - 09:25 - Svar

  Ja, de som lever på en livslögn och plötsligt INSER det, skäms för sin enfald och naivitet. I chockfasen den första fasen kommer förnekandet, en del fastnar där, beror på individen hur lätt man kan förflytta sig mellan olika faser, den andra fasen är SKAM och ni kan läsa själva …
  v.wikipedia.org/wiki/Psykisk_kris

  Dessvärre tar det tid och just TID är det minsta vi har. Folk måste REAGERA NU!

   Peter

   Posted: 7 september 2014 - 09:35 - Svar

   Som jag skrivit förr: Så länge medel- och och överklassen har råd att köpa sig loss från de mångkulturella områdena och så länge medel- och överklassen har möjlighet att placera sina ungar i relativt MENA-fria skolklasser, så kommer eländet bara att fortsätta.

   Men naturligtvis så går det inte i längden, fast då är det nog försent ändå. De rika köper sig plats i gated communities och placerar sina barn i privatskolor (om du den aktuella regeringen inte har hunnit förbjuda sådana skolor, fast år andra sidan så kan ju inte politikernas barn gå i mångkulturella skolor …). Övriga medborgare får glatt bo i alltmer gettoliknande områden eller tvingas flytta långt ut på landet (men med tanke på den landsbygdsfientliga politik som har förts så blir det nog svårt att bo på landet i framtiden).

   Som jag också skrivit förr: Det största hindret mot Sveriges framtid är tyvärr (dum)svenskarna själva.

    Angela

    Posted: 7 september 2014 - 09:56 -

    Bra skrivet. Dessvärre har du helt rätt. De fördummade svenskarna är sin egen största fiende. Med en sådan fiende som sitter i dem själva som en “dummerjöns” behövs inga andra fiender. kunskap är makt!De har släppt in den trojanska hästen som inte ens tyskarna mäktade med under 2 världskrig. Utan att ett skott avlossats om man betänker det svenska folkets mödosamma och blodiga kamp genom historien för ett suveränt land, så låter man sig koloniseras och ockuperas av främmad makt utan att avlossa ett enda skott.

    Detsamma gäller för övriga västvärldens länder för nu har det gått så långt att de som Sverige tvingas ut på banan att konkurrera om dumheten. Många har inte insett det. De tror på allvar att det bara är något som händer i Sverige och förstår inte att Sverige bara är först ut att hamna i helvetet. Deras tur kommer. Alla kommer att falla rakt ner i helvetet som dominobrickor.

    SVERIGE – SVENSKAR – alla vi tillsammans måste nu visa i valet att vi INTE är de mesiga DUMMERJÖNSAR som den globala makteliten vill göra oss till. Vi skall visa nu att i Sverige finns det fortfarande mandom, mod och morske män (“man” står för människa och inte kön)! Vi måste visa vilka som bestämmer och DET är inga dummerjönsar. Vi skall gå i täten för att få stopp på tyrannerna. Det gäller inte bara Sverige utan hela väst och jag hoppas på övriga västerländska folks bistånd!

    Lyckas inte folket nu ta makten och omintetgöra en regering så får det gå till nyval och nyval precis den taktik som makten i EU tillgripit mot EU:s folk tills det lögnaktiga och folkföraktande etablissemanget kastats ut!

    Angela

    Posted: 7 september 2014 - 10:18 -

    Bra skrivet. Dessvärre har du helt rätt. De fördummade svenskarna är sin egen största fiende. Med en sådan fiende som sitter i dem själva som en “dummerjöns” behövs inga andra fiender. kunskap är makt!De har släppt in den trojanska hästen som inte ens tyskarna mäktade med under 2 världskrig. Utan att ett skott avlossats om man betänker det svenska folkets mödosamma och blodiga kamp genom historien för ett suveränt land, så låter man sig koloniseras och ockuperas av främmad makt utan att avlossa ett enda skott.

    Detsamma gäller för övriga västvärldens länder för nu har det gått så långt att de som Sverige tvingas ut på banan att konkurrera om dumheten. Många har inte insett det. De tror på allvar att det bara är något som händer i Sverige och förstår inte att Sverige bara är först ut att hamna i helvetet. Deras tur kommer. Alla kommer att falla rakt ner i helvetet som dominobrickor.

    SVERIGE – SVENSKAR – alla vi tillsammans måste nu visa i valet att vi INTE är de mesiga DUMMERJÖNSAR som den globala makteliten vill göra oss till. Vi skall visa nu att i Sverige finns det fortfarande mandom, mod och morske män (“man” står för människa och inte kön)! Vi måste visa vilka som bestämmer och DET är inga dummerjönsar. Vi skall gå i täten för att få stopp på tyrannerna. Det gäller inte bara Sverige utan hela väst och jag hoppas på övriga västerländska folks bistånd!

    Lyckas inte folket nu ta makten och omintetgöra en regering så får det gå till nyval och nyval precis den taktik som makten i EU tillgripit mot EU:s folk tills det lögnaktiga och folkföraktande etablissemanget kastats ut!

    Lyssna på den länk jag gav igår du som inte uppmärksammade.

  Jan T God

  Posted: 8 september 2014 - 01:29 - Svar

  På förekommen anledning, får man fråga i vilket land du bor?
  MVH Jan T God

Angela

Posted: 7 september 2014 - 09:29 - Svar

Jag måste upprepa att var försiktiga alla som kämpar på barrikaderna. Regelrätt mordförsök mot Thoralf Alfsson. Alfsson är inte den förste och ende. Låt det inte ske fler MORD vare sig fysiskt, psykiskt, socialt eller ekonomiskt! Att utropa sig till HUMAN STORMAKT med detta i begaget är ett HÅN!

elfyma+

Posted: 7 september 2014 - 09:56 - Svar

Instämmer.
Lägg därtill miljömyterna som inte heller får ifrågasättas.
MP anklagar alliansen för att svika våra barn när de i sitt valmanifest inte satsa mer på miljön.
Samtidigt som MP struntar i hur massinvandringen påverkar Sverige för all framtid.

Ofta samma personer som omhuldar kulturmarxism, feminism och miljöextremism.
http://varjager.wordpress.com/2014/09/06/val-2014-lat-inte-miljoalarmi sterna-styra-ditt-val-i-ar/

Angela

Posted: 7 september 2014 - 10:21 - Svar

Något hände min senaste kommentar försvann och den tidigare skrivna dök upp i stället.

Jag skall försöka skriva om. Förmodligen eget schabblande.

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 10:23 - Svar

Man kan onekligen slösa bort sin tid på roligare saker än att läsa den svenska PK-elitens ångestfyllda och tafatta predikningar i medierna. Men dessa texter ger – särskilt då man läser flera i rad – en otroligt avslöjande och beklämmande bild av samhällets mentala tillstånd.

Ta till exempel Peter Wolodarski, som låter synnerligen uppgiven. Trots att medierna dygnet runt rapporterar om alla hiskliga skandaler som SD-politiker ställt till med, har partiet fortsatt medvind. How come?

Peter Wolodarski: Avtrubbning är Jimmie Åkessons bästa hopp
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-avtrubbning-ar-jimmi e-akessons-basta-hopp/

Och en av den “Svenska” kyrkans biskopar lägger ut texten om denna havererade institutions uppgift, nu då Sverige blivit ett multireligiöst land.

”Kyrkan måste fortsätta att vara en politisk kraft”
http://www.dn.se/debatt/kyrkan-maste-fortsatta-att-vara-en-politisk-kr aft/

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Trots de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-lju set/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Peter

Posted: 7 september 2014 - 10:23 - Svar

Jag hade någonstans en förhoppning om att svenska folket skulle vakna efter statsministerns tal om att alla pengar fortsättningsvis ska gå till invandring från MENA. Det i kombination med IS härjningar i Syrien och Irak bord väl någonstans få folk att inse vad islam är.
Men icke.
Vad krävs egentligen för att svensken ska förstå vad som håller på att hända?

‘Islam är det värsta som någonsin drabbat mänskligheten och Mellanöstern är jordklotets anus’

  Niklas R

  Posted: 7 september 2014 - 10:56 - Svar

  Förstår inte varför folk hänger upp sig på IS?
  De gör inget som inte andra islamiska mördargrupper gjort förut, om än mer organiserat och i större skala.
  Kan säga att de är som Saladin som lyckades samla stora mängder islamister och sedan anfalla de kristna områdena längst Medelhavskusten i dagens Israel, Libanon och Syrien och mer eller mindre fördriva dem, igen, från kristendomensvagga (andra muslimer hade lyckats med de några hundra år tidigare men de kristna tog tillbaka området under några århundranden).

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 10:25 - Svar

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Trots de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-lju set/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 10:27 - Svar

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Och detta trots de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-lju set/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 10:30 - Svar

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Trots alla de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-lju set/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 10:32 - Svar

Kommentarsfunktionen tycks vara en smula oförutsägbar. Jag hoppas Moder Ator städar upp det som jag lämnat efter mig.

Angela

Posted: 7 september 2014 - 10:35 - Svar

Det mest förfärliga är att snart är vi invaggade i lögnen allihop. Den schematiska bilden som krönikan inleder med visar svart på vitt och med önskvärd tydlighet vansinnet. Allteftersom tiden går innan folk vaknat ur den psykiska chocken och kommit till sans minskas handlingsutrymmet.

När övriga väst luras ut att tävla med Sverige om tätpositionen i vägen mot helvetet har gangstrarna vunnit. Ju längre tiden går kommer andra länder att knappa in på avståndet och ingen kan längre se vansinnet på ett tydligt sätt. Vägen tillbaka blir mycket svår.

Vansinnet blir socialiserat först genom skola , bildning, utbildning och sedan internaliserat. Folk förr visste och kände till vanans makt. Inte minst arbetarförfattaren beskrev det och gjorde ett heroiskt arbete med att höja folkbildningen.

Inte minst Harry Martinsson som 1974 fick Nobelpriset för först det omtalade Aniara ett verk som skulle censurerats idag och förpassat Martinsson till utvisningsbåset som rasist och främlingsfientlig och hela raddan av fobier. Då fanns det fortfarande hopp för mänskligheten. Fortfarande var kunskap makt. Fortfarande fanns bofinkar och lövsångare.

Något som tydligt framgår i Martinsons epos Aniara och som gjorde det så omtalat och lovprisat var att han vill ställa frågan varför vi har en tendens att använda vår samlade kunskap och intelligens till att göra sådant som skadar vår miljö och oss själva. Denna destruktivitet symboliseras i Aniara av Spjutet som ilar genom rymden, alltid i en snabbare takt än rymdskeppet. Aniara är således det logiska svaret på människans ovilja att se konsekvenserna av sitt handlande. Enligt Martinson är Aniara en kraftfull varning, ett Kassandrarop för framtida generationer som kommer att läsas om och om igen. Aniara är också en serie visionära klagosånger om ett förlorat paradis.

Att inte se konsekvenserna av sitt eget handlande eller ens veta om konsekvenserna har vi gång på gång sett i valdebaten inte minst i den sista där Annie Lööf tvingades till slut att besvara frågan och fick medge att hon inte hade en aning om konsekvenserna. Detta ytliga obildade inkompetenta och ytliga omogna patrask betalar vi gigantiska summor i lön och pension till för att de skall vilseleda och bedra oss.

Ingela Lövgren

Posted: 7 september 2014 - 10:50 - Svar

Jag hade önskat att många kunde läsa detta som väl beskriver vart vårt samhälle är på väg! Det är så fruktansvärt att så många blundar för vart detta landet är på väg. Jag skulle vilja ställa mig på barrikaderna och skrika “fattar ni inget, vi blir fråntagna vårt land” men var, hur gör man det. Jag gör så gott jag kan och har inför detta valet försökt påverka så många jag kunnat och fått “soffliggare” att rösta på SD. Jag kommer att göra så mycket jag kan nu också, sista veckan. Vi får alla göra så mycket det bara går nu inför valspurten. Vi behöver inte ha dåligt samvete om detta landet går åt hel…..

  Cavatus

  Posted: 7 september 2014 - 19:56 - Svar

  Först ber jag att få tacka för en ypperlig krönika i all sin ryslighet vad gäller faktainnehåll. Man ruskar på huvudet när man läser vad politikerna håller på att göra med vårt land. Är de helt från vettet? Tydligen!

  Ingela Lövgren!
  Du kan bidra och nå ut till folk du inte känner genom att ladda ned, skriva ut och sprida flygblad. Det finns en uppsjö av varianter och du hittar säkert något som passar dig och den målgrupp du för tillfället tänkt rikta in dig på. Gå till http://www.korta.nu/flygblad och botanisera.

  Det är allas vårt ansvar att sprida flygblad och värva så många röster som det bara går. Sitt inte still och tig, utan ut och sprid den förhatliga sanningen!

Niklas R

Posted: 7 september 2014 - 11:00 - Svar

När jag läser denna krönika kan inte hjälpa att dra parallellerna till medeltiden när bönderna blev tvugna att dyrt inkvartera utländska knektar på sina gårdar som tog vad de ville ha och våldtog friskt de pigor och döttrar som bodde på gården. Bonden själv var maktlös på två sätt, knektarna var fler än han samt att staten hade satt dem där.

Samma sätt kan man se “inkvarteringen” av utländska medborgare påtvingade det svenska folket och protesterar man så kommer polisen för att beskydda utlänningarna och inte svenskarna. Blir det bråk så kommer polisen bara för att titta på och se till att utlänningarnas rättigheter inte kränks, inte för att skydda det svenska civilsamhället.

Angela

Posted: 7 september 2014 - 11:05 - Svar

Här är länken till : Hör upp gott folk och Vi byggde landet med gruppen Fria teatern. Till min glädje såg jag att att visningarna ökat sedan i går kväll till nu från 2. 968 till 2.990 visningar.

Lyssna du med innan du går till valurnan. Alla i de nordiska länderna, Europa och västvärlden översätt till sången till ert eget språk, ta varandra i händerna och sjung för full hals.

Alla ni som tror att något av “7-klöverns partier företräder er lägg 2 minuter och lyssna på sången. Alla ni som tror det sker en förändring om man röstar s. Det gör det inte. V förlåter jag för de har mycket bra förslag stundtals och framförallt vill de utträde ur vansinnets träskmark EU. Bedrövligt att de inte har det som första punkt. Det borde de haft. De har insett faran och har självbevarelsedriften kvar. Därav krav om utträde.

Thor

Posted: 7 september 2014 - 11:09 - Svar

Viktigt: Groteska subventioner betalas när en arbetsgivare anställer en asylant, 80% av lönen! Hur många asylanter skulle vara i arbete efter aldrig så många år utan denna subvention? 5 -10% ?

PK-Taxikurir driver just nu en vulgär kampanj där man sjunger multikulturens lov. Ingen får mig att tro att inte Taxikurir suger ut allt de kan av subventionerna.

Kommunerna är en annan ful spelare i sammanhanget. De vet sättet att få bort asylanterna från den kommunala socialbidragskassan, nämligen en 1-årig kommunal anställning med 80% statlig subvention.
Sedan är asylanten inne i a-kassesystemet, räkningen går månatligen till staten.

Eisenhower var

Anonym

Posted: 7 september 2014 - 11:15 - Svar

Eisenhower varnade i ett berömt tal den amerikanska nationen för det “militärindustriella komplexet”, landets krigsmakt i symbios med krigsindustrin som i det fördolda bredde ut sin makt och dränerade landet på resurser. Desinformation var ett av medlen.

Tydliga paralleller finns till det svenska “asylindustriella komplexet”. Men någon Eisenhower som varnar i TV-rutan lär vi inte få se.

Thor

Posted: 7 september 2014 - 11:16 - Svar

Eisenhower varnade i ett berömt tal den amerikanska nationen för det “militärindustriella komplexet”, landets krigsmakt i symbios med krigsindustrin som i det fördolda bredde ut sin makt och dränerade landet på resurser. Desinformation var ett av medlen.

Tydliga paralleller finns till det svenska “asylindustriella komplexet”. Men någon Eisenhower som varnar i TV-rutan lär vi inte få se.

Invandrare1957

Posted: 7 september 2014 - 11:20 - Svar

Helt fantastiskt precis som Angela skriver man släpper ifrån sig ett land utan en kula. Man ger bort ett fint land en fin kultur. Men det ligger väl i planen för det kanske var en med en viss oro som Jens Orback sa att vi ska vara snälla mot dom så dom är snälla mot oss när dom tar över. Men det är ungefär på den nivån som den normala svensken är som en lallande idiot i trygghet.

Ördög

Posted: 7 september 2014 - 11:25 - Svar

Jag försöker posta mitt inlägg på nytt, i omskriven form.

Det finns långt angenämare sätt att ödsla bort sin tid än att läsa den svenska PK-elitens ångestfyllda och dumdryga predikningar. Men då man studerar flera av dessa texter i följd inser man snabbt hur bedrövligt landets mentala tillstånd är.

Peter Wolodarski på DN låter uppgiven. Hur många skandaler om SD som han och hans kolleger än lyckas gräva fram, så verkar inte partiets opinionssiffror påcverkas det minsta.

Peter Wolodarski: Avtrubbning är Jimmie Åkessons bästa hopp
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-avtrubbning-ar-jimmi e-akessons-basta-hopp/

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Trots de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-lju set/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Rubriken på intervjun med Malena Ehrman i Aftonbladet är avslöjande. Tydligen har den narcisstiska divans upphaussade korståg mot “rasismen” inte blivit den framgång som hon trodde.

“Jag orkar inte ens prata om Åkesson”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19483792.ab?teaser=true

Artikeln kräver inloggning, men jag kan återge ett belysande stycke:

Vad tycker du om Jimmie Åkesson som ”vill hjälpa flyktingar på plats?”

– Jag vill inte ens prata om honom. Jag orkar inte ens prata om den mannen. Om det är okej?

Vad säger du till alla som säger att ”vi inte har råd?”

– Vi har råd med allting. Och det krävs inte så mycket. Alternativet är att folk dör. Hur svårt kan det vara?

SD har frågat om du bor i ett så kallat invandrartätt område?

– När jag kommer hem till Sandviken bor jag definitivt invandrartätt eftersom de bor hemma hos mig.

Hur går din twitterkampanj mot SD?

– Jag gör så gott jag kan. Jag ger inte upp. Det är val snart, det vore korkat att sluta nu.

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Brozak

Posted: 7 september 2014 - 11:32 - Svar

Ikke all samfunnsdestruksjon har naivitet som aarsak. Det finnes en slags logik i dekonstruksjonen av samfunnet. Denne logik finner vi blandt MP fundamentalistene som hater det naturforbrukende moderne konsumsamfunnet.Disse ofte universitetsutdannede fundamentalistene vil med alle middler bringe samfunnet tilbake til en preteknologisk tilstand, et aar 0 der alt kan begynne paa nytt.

Masseinnvandring,massearbeidsloshet,nasjonal bankrot og borgerkrig er saaledes en sikker strategi for aa bringe moderniteten tilbake til aar 0 og dermed stanse all industri,alt resursforbruk og all naturforintelse.

Lars P

Posted: 7 september 2014 - 13:24 - Svar

Man kan ha olika åsikter om varför Sverige för en sådan extrem invandringspolitik men det går inte att bortse från att Sverige också är ett av världens mest jämställda länder där kvinnor på många områden har lika stort inflytande som män.

Vi är alla biologiska varelser och som sådana slavar under våra drifter. En särskilt stark drift hos kvinnan är behovet att skydda och ta hand om. Det är denna drift som får kvinnor att i högre utsträckning söka sig till arbeten inom vård och omsorg.

Det är denna drift som ibland får äldre kvinnor att ta hand om katter och svanar i sina lägenheter. Det är också denna drift som får många kvinnor att vilja ta hand om all världens fattiga med hjälp att svenska skattepengar.

Jag säger inte att ett strikt patriarkalt samhälle är bättre (de tenderar att bli en aning våldsamma), däremot måste vi få en annan balans mellan de känslobaserade tänkandet och det rationella.

  Bernt

  Posted: 7 september 2014 - 15:12 - Svar

  Sedan har vi sexualdriften. Och då kan vi fundera på vad den kan ha med attityden till invandring att göra? Kanske Anna Rotkirch, forskningsprofessor på “Befolkningsinstitutet” i Helsingfors har svar, annars kan det vara något att forska på! Kanske finns statistik på frågor som dragningskraft till främlingar, befolkningsstatistik över interkulturella giftermål etc. Könsskillnader.

   Niklas R

   Posted: 7 september 2014 - 17:46 - Svar

   Finns en anledning till varför asyl delas ut till unga arabiska och asiatiska muslimska män. Samma anledning till varför unga ukrainskor inte får asyl i Sverige.

   Det är kvinnor som sitter och bestämmer och kvinnor vill aldrig ha konkurrens om urvalet för sin fortplantning. Det är normalt beteende för en kvinna då det sitter i hennes gener. Större mängd män ger henne ett större urval att fortplanta sig med. Större antal kvinnor ökar konkurrensen och det är inte bra.

    Politiskt obunden

    Posted: 7 september 2014 - 23:58 -

    Snälla menar du allvar? I Ukraina har 2500 personer per idag dött i konflikten och det är östra Ukraina vi pratar om inte hela landet. Migrationsverket har samma krav på asyl oavsett ursprung. I Syrien är antalet döda och skadade enormt och situationen sär är betydligt mer prekär än i Ukraina. Men visst, du kan ju försöka åka ner dit och ”hjälpa dem på plats”. Håll utkik för krypskyttar, flygplan och IS bara. Fakta: människor dör och har samma rätt till asyl som judar hade under Hitlers terrorvälde (med det stora motståndet bland Lundastudenter mot att hjälpa dessa judar). Människors religion, utbildningsnivå eller andra adjektiv är därför ointressanta. Kritisera istället ett lamt EU som inte delar på ansvaret. Men tro inte att SD vill driva igenom att EU ska hjälpa flyktingar. I en psykopats hjärna så är det ok att man dör på vägen till räddning ”de är ju såna där mörka människor juh som pratar ett obegripligt språk” och tro inte att SD vill ”integrera de invandrare som redan finns här” då SD tydligt proklamerat att allt statligt stöd för integration skall dras in. SD vill helst att bara coola invandrare kommer, såna där britter, amerikaner eller fransmän. Ja förstås och såklart levrumsälskande tyskar. Men alla i Central/Östeuropa, samt araber, kurder och såna där med extra mörkt hår gör sick icke besvär i Åkessons fantasi. Eller förresten de får gärna komma och städa eller renovera svart men sedan ska de ut. Men nej, det handlar förstås om att kvinnor på Migrationsverket inte vill ha konkurrens från ukrainska kvinnor. Självklart. Du är ett geni, ett patos som har hittat den heliga gralen. När du träffar Breivik i Oslo så säg för guds skull inte att du tar ut pappamånader för han ogillar såna också, han anser att svenska män är mesiga könsförrädare. God natt. (PS hoppas du är bekant med ironi)

    senex

    Posted: 8 september 2014 - 07:46 -

    Är det Du som menar allvar, “Politiskt obunden”? Om detta är ironi så behärskar Du inte ironins konst. Men Du var väl trött klockan 2 minuter före midnatt.

Naymlap

Posted: 7 september 2014 - 13:44 - Svar

De s.k. “dumsvenskarna”, ett av jordens dummaste folk ja, kanske det allra dummaste, de kör sitt lopp med. “Ju sämre desto bättre”!
det har blivit lag i gaylandet. De tror att, genom ta in dem med lägst IQ så skall de själva glänsa men, de bedrog sig det är asylanterna, som glänser. Vi kan alla se hur de lurar och bedrar dumsvenskarna. Den, som inte kan lura en dumsvensk är ännu inte född. Vid förra valet rösta dessa “järnsparvar” till 95% mot sig själva, sina barn och barnbarn. Deras feghet är obeskrivlig och slöheten ligger, som en våt filt över landet och kväver nästan allt. Om vecka avgörs vår framtid men, jag hyser inga större förhoppningar om att, järnsparvarna skulle ha fått ett annat huvud med mera vett i.

  Tony

  Posted: 7 september 2014 - 15:09 - Svar

  Ja tyvärr, är jag benägen att hålla med, för när man läser när tidningarna
  frågar allmänheten vad som är den viktigaste frågan i valet, så blir svaren
  ungefär goddag yxskaft, och så något om att skolan ska bli bättre, ja sämre
  kan den ju inte bli eftersom den redan har havererat, att den höga invandringen
  blir den som till slut knäcker landet, det existerar liksom inte i sinnevärlden
  hos Svensken. Otroligt

Regimkritiker

Posted: 7 september 2014 - 14:30 - Svar

Allt är Reinfeldts fel. Han är ett avskum som inte bara är landsförrädare. Han har även lyckats att sänka svensk borgerlighet för evigt genom massimport av framtida vänsterväljare. Titta i alla VALU de senaste valen. Övervikten för röda väljare är massiv bland utomeuropeiska invandrare, och allra mest extrem bland invandrare från MENA.

Jag hoppas innerligt att M gör ett katastrofval och hamnar under 20 procent (30,06 procent förra valet). Det kommer att tvinga Reinfeldt att avgå – både som statsminister och partiledare. Jag hoppas också att JÅ i sitt segertal på valnatten kräver att ministären Reinfeldt lämnar in sin avskedsansökan. Det är en demokratisk anständighet.

  steen

  Posted: 7 september 2014 - 14:40 - Svar

  Alt? Palme, Carlsson, Bildt, Persson?

Epigon de Nostredame

Posted: 7 september 2014 - 14:49 - Svar

“En hjärna en lösning, många hjärnor fortfarande samma lösning?”

Vad som upprör en människa som har en fungerande hjärna och använder den är. Klart vi ska hjälpa människor i nöd. Sverige har varit en generöst land under årtionden. Men Sverige har också haft en liten kontroll och någon form av politisk konsekvensanalys. Diskussionen har förts någorlunda på riksdagsnivå och framför allt av statsministrar.

-“När vi på djupet möter det vi har undvikit
då öppnar vi upp för läkande och förändring”

Men det som har hänt nu i Sverige är att det finns ingen kontroll alls. Än mindre, inte en enda konsekvensanalys över huvudtaget vilka följder av allt detta kan få. En konsekvensanalys är något man tar till i de flesta politiska beslut. Men nu har den principen helt övergivits och det finns inga gränser varken för nationen eller för ekonomin.

“Nöden har ingen lag?”

Det heter att “nöden har ingen lag” det må vara sant men “nöden har ett pris”. Sverige kommer att få betala dyrt, både på kort och lång sikt. Svensk ekonomi kommer att kraschlanda troligen 2016 eller senast 2017. Det finns en mängd parametrar som pekar på detta, vilket jag fört fram i diskussioner med mina medmänniskor i närmare två års tid. Välfärden kommer att tryckas undan för de som idag nyttjar och behöver den. Lägg sen till den skenande asylpolitiken dessutom, så är kraschlandningen helt förutsägbar.

Var är det Svenska folkets politiska val? Var får det Svenska folket möjlighet att få information och ta ställning samt välja mellan de olika satsningar som ska göras? Inte i Sveriges högst beslutande församling i alla fall. Locket är på och medierna styr tystnaden så långt det är möjligt. Här råder tystnad under parollen “nöden har ingen lag” men glöm inte, nöden har ett pris. Tyvärr..

  Peter Andersen

  Posted: 8 september 2014 - 09:03 - Svar

  Et lille lys i mørket kan være, når den røde regering tager over og erfarer der ingen penge er.
  Når de ikke længere kan tackle de enorme problemer, den massive indvandring har afstedkommet, må de jo ty til upopulære løsninger – før eller siden.

  Hvis jeg var SD’er og ingen indflydelse havde, ville jeg bare lægge armene over kors og betragte nedbruddet med et smil. Hvad andet er der at gøre, hvis man altså ikke kan flytte sig..?

Tony

Posted: 7 september 2014 - 14:59 - Svar

Har just läst färdigt boken Invandring och mörkläggning 2 , och kan bara konstartera
att läget är 7 resor djävligare än det jag redan visste.

Det verkar som att hel och halvidioter har företräde på alla ledande poster i samhället, och om inte Svensken i detta val tar sig ur sitt comalikna tillstånd och röstar bort en stor del av det
elände som ligger bakom nerbrutningen av landet så kan vi nog vinka adjö till det
samhälle som vi känner, och som gav dom flesta ett bra leverne!

  norje

  Posted: 7 september 2014 - 16:00 - Svar

  Reinfeldt-alliansen er om mulig galere enn det muslimske broderskapet militæret måtte tre inn og avsette i Egypt.

Micke

Posted: 7 september 2014 - 17:43 - Svar

Jag förstår helt enkelt inte hur folk kan vara så blinda.
Redan i början av 90-talet, när jag gick i gymnasiet, kunde jag se varåt det barkade och argumenterade mig blå med mina klass- och skolkamrater. På den tiden var retoriken inte alls lika hätsk, men embryot till demoniseringen av invandringskritiker och Sverigevänner fanns där redan. Men liknelsen, med grodan som långsamt kokas ihjäl genom att temperaturen höjs långsamt, återspeglar nog Sverige rätt väl. Vi kan tyvärr aldrig få tillbaka det Sverige som vi kunde haft om våra politiker hade varit visare och våra medborgare inte såna godtrogna fän, men förhoppningsvis börjar folk vakna. Jag har dock tyvärr trott att folk är på väg att vakna förrut och haft fel.

Angela

Posted: 7 september 2014 - 18:59 - Svar

Val 2014 i Helsingborgs dagblad. hd.se Där bor många bofinkar och lövsångarna flyttar inte söderut förrän de röstat. Kanske de förtidsröstat? 🙂

Just nu leder sd med 53%.

Nästa söndag är det dags för val igen. Vilket parti tror du kommer att ses som riksdagsvalets stora vinnare?

Socialdemokraterna
20 %
Moderaterna
10 %
Miljöpartiet
6 %
Sverigedemokraterna
53 %
Folkpartiet
2 %
Vänsterpartiet
2 %
Kristdemokraterna
1 %
Centerpartiet
1 %
Feministiskt initiativ
4 %
Ett annat parti
1 %

Totalt 2800 svar sedan 07 september 18:35
Tillbaka till frågan

  Bjovulf

  Posted: 7 september 2014 - 20:40 - Svar

  57% nu 😉

  Snart kommer omröstningen troligen att försvinna på grund ut av
  “för liten relevans” för PK-läsare ..

  http://hd.se/

   Angela

   Posted: 7 september 2014 - 22:46 - Svar

   I den STORA valledardebatten mellan Reinfeldt och Löfven i SVT i kväll lyckades SVT prångla in det viktigaste budskapet av alla från båda partiledarna till väljarna: Rösta INTE på SD! 😀

   Frågan kom aldrig upp huruvida folk fick rösta på något annat parti. Bara inte Sverigedemokraterna. Och så kom den sedvanliga harangen om de förfärliga sverigedemokraterna som hotar deras makt. För det är så långt dessa översittare och egoister tror det handlar om. Deras makt. Inte att folk skall rösta för att folk anser att det är folket som skall styra och att politikerna bara är deras företrädare. Som Wallström sa: Leave it to the leaders! Om nu ledarna tycker att de innan valet skall tala om hur folket skall rösta och hur de tycker att utfallet skall bli behövs inga val. Då har ju folk överlåtit det åt the leaders – diktatorerna.

   Frågan ställdes inte om MP, V, KD, C, FP eller F! var lämpliga att rösta på och inga katastrofvarningar utfärdades om någon skulle drista sig att rösta på dessa partier.

   Bara SD! Det är skrattretande. Hur två som upplever sig som vuxna män förmodar jag och t o m aspirerar på att styra ett land och säger sig företräda folkstyre och demokrati tar sig rätten att tala om för väljarna vilket parti de får rösta på eller ej.

   Något i sammanhanget som var värt att notera var att Löfven sa detsamma som Åkesson i en tidigare debatt när det gällde att trakassera väljarna med okvädingsord om de inte röstar rätt. Och att Reinfeldt nu noterat att folk kunde ha andra skäl att inte vilja rösta på dem. T ex att de inte var intresserade av maffioso eller gangstrar. Det har tydligen gått upp för dem att folk inte alls tänker lyda dem. Reinfeldt formulerade väl att folkets val är mellan 2 skitstövlar om man inte tar alternativet i mitten.

   steen

   Posted: 7 september 2014 - 22:51 - Svar

   danske TV Nyheder havde en store reportage fra Sverige (Södertälje), cirka minut 14

   http://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-108#!/

Ramona Fransson

Posted: 7 september 2014 - 19:12 - Svar

Hej Julia!

Jag har precis läst ut din fantastiska bok “Landet som försvann Politiskt inkorrekta krönikor” och är väldigt glad över att jag läste den. Min känsla till dagens politik och svensk media är:Tack! Jag kan tänka själv! Jag kan få tag på information! Jag vet vad ni pysslar med!

Som tur är har jag inga barn och det känns tråkigt att behöva säga de orden med tanke på alla föräldrar, men det är sant. Det ser inte kul ut och när jag växte upp i Sverige var min högsta önskan att bli svensk … för jag levde i ett påtvingat utanförskap och när jag äntligen kände mig svensk vid cirka trettio års ålder, känner jag utanförskap idag. Det land som jag älskar som mitt är inte längre landet jag känner igen. Nu känner jag mig utanför … igen …

Sigge

Posted: 7 september 2014 - 21:31 - Svar

Fågeln verkar vara en svartstrupig järnsparv som bara observerats i Sverige en handfull gånger. Den häckar närmast i Ural, där den terroriseras av ryska gökar.

Common Sense

Posted: 7 september 2014 - 21:33 - Svar

Fyndigt att likna svenskarna vid järnsparvar, dock kommer vi snart att likna en annan fågel, nämligen Dronten. Utdöd!

CS

Kolibri

Posted: 7 september 2014 - 22:01 - Svar

“…en sektliknande tro på Den Goda Staten …”

Ja. Där, Julia, hittade du pudelns kärna och Columbi ägg.

Förutsättningen för att yrvaket börja tänka själv, är att först kunna tänka tanken att staten, media och myndigheter inte vill väl. Att kunna ta in möjligheten att det de säger inte är sant.

Det jordskalv detta kräver i den egna världsbilden är inte i de lägre nivåerna av Richterskalan. Tvärtom. Själv var jag i chock i mer än ett år efter upptäckten (ca 2010) Och jag är fortfarande förb-nnat arg.

Vill vi få andra landsmän att vakna, måste vi börja här. Vi kan citera statistik tills vi blir blå, men får vi dem inte att någonstans inombords börja tvivla på vad Ullenhag, BRÅ, eller DN säger, så hjälper det inte. (Tino Sanandajis sågningar kan rekommenderas för ändamålet)

Vi fick i oss tilliten med modersmjölken. Att lämna den gör ont. Att börja se politiska ledare, landsmän och släktingar genom ett raster av misstänksamhet sliter sönder mer än bara landet. Det sliter sönder oss själva, vår identitet.

Men det är, kanske ännu mer än för järnsparven, en nödvändighet. Om vi vill överleva.

Ina Höst

Posted: 7 september 2014 - 22:19 - Svar

En viss främlingsfientlighet är ett skydd och helt normalt. Man vet ju inte vem man har att göra med! Man säger också till sina barn att inte följa med någon främling. För att en främling ska upptas av en grupp, brukar denne få genomgå några test. Men nu har man lyckats stigmatisera en helt normal reaktion och en viktig försiktighetsattityd så att vi ska sänka garden. Smart manipulation!

Realist8

Posted: 7 september 2014 - 22:23 - Svar

Jag gjorde som bofinken och flyttade utomlands 10 år sedan. Och det är jag mycket glad för.
Problemet med sverige är inte gökarna, de är ju bara så av sin natur. Det är inte kniven som är problemet vid ett mord men den som använder kniven, i detta tillfälle järnsparvarna.

Problemet med sverige är alla dessa korkade svenskar som tillåter denna uppenbara förintelse av sitt eget land ske. Maken till stockholmssyndrom av ett land får man leta länge efter. 85-90% av svenskarna är enligt valmätningarna helt klara för att skära av sig handlederna med att rösta sjuklövern. Det ät bara att bestämma vilket land ni bör flyga till. Lycka till.

Invandrare1957

Posted: 8 september 2014 - 06:09 - Svar

Det fantastiska Sverige. Där media har varit emot att riksbankschefen vill hålla uppe räntan tack var stigande bostadspriser. Sen slår man upp Aftonbladet på på nätet. Dubbelt så höga räntekostnader efter valet. Vi har levt i en bolåne bubbla. Spiken i kistan en kontrollerad bostadsbubbla i Sverige. Då har man ordnat fram bostäder till invandrarna. Svenskarna får flytta till husvagnsbyar. Om dom har ekonomi till en husvagn. Lyssnar på en intejyv med Jan Eliansson. Han pratar om den förändrade världen. Men han styr ju den förändringen från FN. Så det är väl den minst oskyldiga människan i förändringen av Sverige. Igår så var Gw Persson och gjorde ett riktigt dumt uttalande i Aftonbladet. Alla svenska politiker har bestämt att vi ska bjuda på den här godheten åt så kallade flyktingar. Alla utom Åkesson som han ansåg som skickligaste politikern eftersom han halyckats lyfta upp invandringsfrågan. Sverige o svenskarna har utsatts tidernas största svek av sin egen höghet. Som har totalt kört över svenskarna för att genomföra den här godhets invandringen. Och ta död på ett helt folk och en fin kultur. Allt för att överheten ska kunna skriva in sig i historieböckerna. Som svenskarna som förändrade världen.

Angela

Posted: 8 september 2014 - 08:53 - Svar

“Retorikexperten Elaine Eksvärd tycker att det var jämnt i början av debatten, men att i slutet vann Löfven, men knappt, genom att han förhöll sig väl till SD:s väljare. Att Löfven vunnit mot Reinfeldt “har nästan aldrig hänt förut”, enligt Eksvärd.” (Aftonbladet)Det är väl att snaphanen finns så de vet vad de skall säga.

Lena Mellin skriver från två stridstuppar till två tama höns. Ja precis och som retorikexperten säger vann Löfven på att uttala sig som Åkesson om väljarna. (Aftonbladet)Det är väl att snaphanen finns så de vet vad de skall säga.

Mellins iakttagelsen var rätt att det var två “tama höns” som debatterade ingenting. De sa ingenting. En typisk låtsasdebatt där man låtsas ha olika uppfattning.

Debattens syfte var något helt annat som jag påpekat tidigare i kommentar att PÅBJUDA väljarna att INTE rösta på Sverigedemokraterna. Något annat syftade inte debatten till. SVT och etablissemanget är pinsamma i sina försök att manipulera folk för att få rätt valresultat.

Har man inget annat att säga som statsministerkandidat än att vädja till väljarna om att få behålla sin makt så är det ILLA. För vad skall de behålla sin makt? Jo enbart för att få ha sin makt. Inte för något annat. Machiavellister som de är. “Ta makten och sedan behålla den”. För den egentliga makten finns inte hos dessa marionetter. Det enda de slåss om är varumärket “statsminister i Sverige”. Något mer än ett varumärke som statsminister i Sverige är det inte. Det är för länge sedan tömt på sitt innehåll. Sverige styrs av helt andra. Så det var fortfarande som jag sagt förut fel personer som debatterade. När skall de verkliga makthavarna göra entré?

Anonym

Posted: 8 september 2014 - 09:43 - Svar

Det etiska/moraliska förfallet började väl i Sverige på 60- och 70-talet med kristendomens avskaffande och vulgariseingen av det offentliga rummet. Veckotidningarna (vissa av dem) började började skriva om sexupplevelser med ett vulgärt språkbruk, ungdomar började framträda i radio och berättade om sin sexupplebelse med ett vulgärt språk m.m.

Kristendomen, illusion eller inte, gav ändå ett andligt kitt som skydd för förråelse och dekadans, nu var den borta – ersatt framför allt av nihilism och vulgaritet.

Det socialistiska maktinnehavet tog för mycket ansvar borta från den enskilde och försökte ituta folk att allt nationellt var fult.

Skolan började allt mer bli en statens uppfostringsanstalt meed utgångspunkt i Karl Marx verklighetsfrämmande och lögnaktiga ideer.

Palmes och Carlssons år utsagor nog så bekräftande.

Alltmer kom svenskarnas stolthet och självkänsla att försvagas, folket lättare att manipuleras.

Tragiskt!

mb

Posted: 8 september 2014 - 11:12 - Svar

Sverige har udmeldt sig fra Norden

http://daypoulsen.blogs.berlingske.dk/2014/09/08/sverige-har-udmeldt-s ig-fra-norden/

”Jeg siger ikke, at et Sverige, der ligner Beirut eller Cairo er dårligt, det er bare anderledes og på ingen måde nordisk.”

Danske politikere er bekymret for Sveriges flygtningestrøm

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article5006458.ece

joffe

Posted: 8 september 2014 - 12:14 - Svar

TONY
Har just läst del ett, fri på nätet. En fantastisk sanningsskrift av Arnsberg/Sandelin. Jag upplevde den boken som en kraftfylld bekräftelse på riktigheten av vår familjs utflytt från Sverige för trenne decennier sedan. Faran var nämligen redan då i siktet och jag jobbade just i den uppenbara V-förändrade mediasmeten…

Nu mår vi bara bra i ett verkligen demokratiskt land där ingenting sopas under mattor. Kan verkligen Arnsberg/Sandelins Del 2 tillföra ytterligare klarhet i hur landet gradvis försvinner som Stolt Svensk Nation framöver?

joffe

Posted: 8 september 2014 - 15:01 - Svar

Nordiska länderna kring Sverige reagerar otroligt negativt på Svensk kravlös frifallande invandringspolitik. Tackar tusan för det. Dom drabbas indirekt.

Trots att Sveriges misslyckade ledare Reinfeldt själv säger att vi inte har råd kör han sanslöst vidare med fortsatt kravlös invandring, ca 100.000/år och detta från kamelskötarländer. Han utlandslånar kapital för att genomföra en total kollaps.

Ursäkta, finns det ingen i världen som kan stoppa denne förrädaredemon och hans nakna gesäller och den politik som förväntas fortgå efter valet i ledning av en annan cirkusartist?

Sverige som nation håller på att utplåna sig självt och folket sover vidare, vilseförda i falsk press.Vem ska betala alla dessa nykomlingar som aldrig någonsin kommer assimileras eller kunna lära språket eller att utbildas att jobba i ett land med hög teknologiskt kunande i de företag som finns kvar i landet.

  Angela

  Posted: 8 september 2014 - 22:32 - Svar

  Inte med ett ord nämner public service den utländska och framför allt nordiska reaktionen på det förestående valet och valrörelsen. Det borde vara en första nyhet. I stället har dagen ägnats åt en SD-politikers skriverier på nätet.

  Detta var första nyhet i Aktuellt. Däremot inte ett ord om Löfvens fadäs. Löfven sa “zigenare” och ber om ursäkt i medierna men det sas inte ord om det i Aktuellt.

  Hade Aktuellt varit proffsig hade ett inlägg kunnat göras om den pågående valrörelsen och dess smutsighet från alla håll och med ett inlägg om hur utlandet såg på det. I stället accentuerades intervjun med SD-politikerns skriverier för 2-5 år sedan med en snutt av en hysteriskt gapande demokratiminister som har som mål att avveckla nationen Sverige och dess folk. DET är anmärkningsvärt för att komma från en minister som skall företräda landet och folket att ha som mål att avveckla det. Inget har nämnts i medierna eller public service om det. Har inte gangstrarna på STASI, EXPO, lyckats gräva fram det? EXPO vars grundare har ett synnerligen exceptionellt mörkt förflutet.

  Nu kan man undra vad valet handlar om egentligen? Vad är det vi skall rösta om? Att Löfven råkar säga zigenare som det heter på svenska och i resten av världen och som vartenda land i Europa säger eller gamla två till fem år gamla skriverier att utlänningar inte presterade lika bra på den arbetsplats som sverigedemokraten jobbade på enligt hans uppfattning som svenskarna? Vad är det för konstigt med det? Inte för så länge sedan sas det att kvinnor inte fungerade lika bra som brandmän som män. Är det den “BOMBEN” som det talas om på nätet som skall komma i morgon? Skall allting dras upp som ALLA i alla partierna gjort sig skyldiga till så finge vi utöka valrörelsen några veckor till.

  Inslaget om riskbolagen och skolan som både Rapport och Aktuellt sände är sådant som en valrörelse skall innehålla. Det inslaget var bra för det gjorde politikerna ansvariga för sina utspel i valrörelsen direkt. Ägna er åt sådant om ni inte vill bli UTHÄNGDA globalt som världens sämsta mediekår!

Angela

Posted: 8 september 2014 - 18:26 - Svar

http://petterssonsblogg.se/2014/09/08/snart-star-sverige-ensamma/#more -106882

Sveriges märkliga valrörelse och brist på politik väcker uppmärksamhet utomlands.

olli

Posted: 8 september 2014 - 19:39 - Svar

Angela

Posted: 8 september 2014 - 22:58 - Svar

Det är oerhört intressant och jag hoppas det finns seriösa och kompetenta forskare kvar i landet som studerar valrörelsen och mediernas framför allt statens och public service inblandning och roll i det hela. Aktuellt och SVT är nog den som har den mest aggressiva propagandakampanjen eller riktigare – krigföringen – mot svenska folket.

Jag gör kontinuerliga anteckningar för forskning i den mån jag hinner.

Som jag tidigare skrivit var valdebatten i söndags ett unket skamgrepp på väljarna. Har aldrig skådat dess like. Debattens syfte var enbart till för att hota och skrämma väljarna att inte rösta på SD. De två debattanterna hade ingenting att säga i debatten. Det var samfälligt överens om det mesta som de brukar vara.

SVT:s uppläggning av valdebatten gick enligt konstens regler och därför mycket genomskinlig och klumpigt gjord utan ytterligare finesser än vad regelboken i propaganda och härskartekniker föreskriver. Ingen fantasi precis. Inslaget om SD lades i det skede det skulle få mest verkan och i slutet för att folk skulle minnas och lämna TV-rutan med fjärilar i magen.

Löfven försökte med förbindlighet och fjäsk med ett illa dolt hot och Reinfeldt med att förringa, förlöjliga folks åsikter och få folk att känna att de misstagit sig. Att de var samspelta syntes på de deras beteende och de vände sig mot TV-kameran för att tala TILL folket. Tidigare var de vända mot varandra som debattanter brukar vara.

Ditplockade “analytiker” och annat löst folk utvalda med omsorg var inte sena att haka på. Inte Aktuellt efter heller.

Folk genomskådar sådant och det värsta av allt är bristen på respekt för folks liv och framtid. För er handlar valet bara om ert fortsatta maktinnehav med alla lyxförmåner och lyxkarriär i sikte. Valet handlar bara om etablissemangets fortsatta liv i sus och dus. Inte om folks villkor och önskan om ett meningsfullt liv den korta stund en människa har på jorden. Vilken som blir “statsministermarionett” har ingen betydelse för folk. Det blir samma sak vilken “pop-falang” folk än väljer. Höjda skatter och mindre välfärd tills allt kollapsar i ett inferno. Den enda chansen folk har är att få stopp på det och det kan man bara genom att dra i nödbromsen. Den nödbromsen heter SD. Någon annan har vi inte inom rimligt sikte!

Det är skamligt av etablissemanget att hindra folk att dra i nödbromsen. Domen över er kommer att bli hård.

  Angela

  Posted: 8 september 2014 - 23:37 - Svar

  Löfven som socialdemokrat och övriga medier skall nog tänka på att alla har bagage. Jag tror inte sverigedemokraten som nu hängdes ut eller den unga kvinnan som festade kom i närheten av den faktiska verkligheten. Det är dumt av ungdomar att skämta och ännu dummare av etablissemanget att dra upp lögner och smutskastningar när man lätt kan hamna i den grop man gräver åt andra.

  “År 1929–1956 ägdes Aftonbladet av Torsten Kreuger, bror till Ivar Kreuger med P G Peterson som chefredaktör mellan åren 1933–1956. Politiskt hade tidningen stött Tyskland under Adolf Hitlers regim och framfört åsikten att det var en mer fredlig lösning att låta Hitler ta över Europa.”

  Så EU är ingen ny idé eller globaliseringen. Den har framförts förut av både moderater och socialdemokrater och det är väl dokumenterat. Att skenheligt och hycklande stå i SVT och driva propaganda och oförskämdheter mot hederliga klarsynta svenskar med STOR kunskap i bagaget är ohederligt och skamligt. Förför inte de yngre generationerna och lura inte de lågutbildade!

Angela

Posted: 9 september 2014 - 09:15 - Svar

SR:s nyheter toppas idag med nya avslöjanden. Pseudopolitiken slår nya rekord och kommer säkerligen göra fram till valet. Det vill säga propaganda och desinformation.

“En majoritet av väljarna tycker att partierna redan inför valet bör berätta vilka de vill regera tillsammans med, visar en Sifomätning som Ekot har beställt. Allianspartierna som går till val som ett färdigt regeringsalternativ får alltså stöd för sin linje. Men bland väljare som Ekot talat med, går åsikterna isär.”

De korrupta medierna gör som vanligt. En massiv kampanj för eller mot något i medierna där lyssnarna pumpas och bombarderas med en åsikt och sedan slängs en opinionsundersökning ut där väljarna skall svara på kampanjens syfte. Respondenterna svarar det de pumpats med under en tid eftersom de inte vet något annat i tron att det är det enda rätta eftersom “makten” sagt det. Pliktskyldigt svarar de det som pumpats ut och medierna kan åter ståta med ett resultat som de själva skapat. De som svarat på enkäten har ingen aning om vad det de svarat på innebär i slutänden för dem. Vilka konsekvenser det får för individ och samhälle eftersom det i en propaganda aldrig tillåts kritiska röster eller kritiskt granskande. Så får Ekot det svar de beställt genom att manipulera resultatet som skattebetalarna folket själva får betala för genom presstöd och köp av tidningen. Som man ropar får man svar. Ekot återger alltid det som ropats.

Löfven har fullkomligt rätt när han kräver att partierna skall gå fram varför sig. Det är en början till att återföra en havererad demokrati och folkinflytande.

Efter valet är det hög tid att ta itu med de korrupta medierna. I SR P1 Morgon intervjuades Jan Scherman som berättade om Schibstedts historia som mörkas. Där kräver inga medier en vitbok. Schibstedt har precis som Aftonbladet stött kollaboratörerna i Norge under ockupationen.

När kommer “bomben” som medierna utlovat och som det skvallras om på nätet? Jag har tidigare i kommentar ovan “raljerat” över det.

Ett värre förfall än det vi ser nu har väl aldrig skådats i ett land som kallar sig demokratiskt och humanistiskt. Utan några skrupler låter de korrumperade medierna sig styras av den osynliga handen som styr dem. Inget är tillräckligt galet eller avskyvärt för medierna i deras kamp att tillintetgöra folket – de styrda.

Angela

Posted: 9 september 2014 - 09:44 - Svar

En och annan sanning lyckas slinka igenom den totalt korrumperade media etablissemanget. Redan vid förra “invandringsstormen togs de 4 timmarna bort för anhöriga att få återhämta sig efter att de skött sina anhöriga gratis på heltid i äldrevården. De anhöriga fick också avdrag på sin lön och därmed den egna pensionen för sin obetalda insats i kommunens äldrevård. Så det är inget nytt men allt som är socialt tar tid innan konsekvenserna blir synliga och uppenbara. Precis som PISA. Konsekvenserna kommer inte förrän barnen blir vuxna.

http://petterssonsblogg.se/2014/09/08/oppna-era-hjartan/#comments

Anonym

Posted: 9 november 2014 - 10:16 - Svar

Lena ö

Leave a Comment