2
okt
Seneste opdatering: 2/10-14 kl. 1954
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Adskillige ansatte i lufthavnen i Bruxelles, primært bagagepersonale, er rejst til Syrien for at kæmpe og andre er på vej til at tage afsted afslørede programmet  Questions à la une på RTBF torsdag.

Ifølge RTBF er femten adgangstegn for bagagehåndterere i lufthavn blevet inddraget, så fly har måttet aflyses.. Sikkerhedstjenesterne har handlet hurtigt, fordi disse medarbejdere ikke længere opfyldte sikkerhedsnormerne.”Hos Swissport, er vi ikke bekendt med situationen. Derfor kan vi ikke bekræfte oplysningerne,” sagde lufthavnens bagageafdeling til RTBF. Lufthavnsoperatøren Brussels Airport Company, ønsker ikke at kommentere sagen. Des employés de Brussels Airport partis combattre en Syrie (Snaphanens oversættelse)

Man kan se Questions à la une (01/10/14)her: Qui sont ces Belges partis en Syrie?

Søges: Uintegrerbare sigøjnere

Karl Olof Arnstberg med en helt ubetalelig historie. Arnstberg har en længere forskning i sigøjnere bag sig, og jeg beklager, i Danmark hedder det ‘sigøjnere’ lidt endnu.

På initiativ av ett antal riksdagsmän från flera partier bildades hösten 1969 en expertgrupp för zigenarfrågor (begreppet romer fanns ännu inte). Denna expertgrupp levererade en snabb första utredning, som ledde till att riksdagen 1970 bestämde att Sverige skulle ta emot ett antal utomnordiska romer. För politikerna som fattade beslutet var detta ingen stor sak utan närmast att beteckna som ett av många nationella projekt, som syftade till att förbättra världen. Riksdagsmännen visste att romer var förtryckta runtom i Europa och det var skäl nog – Sverige skulle i rollen som humanitär stormakt dra sitt strå till stacken.

Politikernas uppdrag till expertgruppen var att denna i något flyktingläger skulle välja ut ett femtiotal romer, som skulle få förmånen att komma till Sverige och ”bli svenskar”. Ambitionen var alltså inte enbart att ge romerna uppehållstillstånd i Sverige utan också att integrera dem i Välfärdssverige. Viktigt för projektet var att det verkligen skulle handla om flyktingar, om romer med ”svåra sociala handikapp”….Stormakteri på sjuttiotalet (Arnstberg har i dag skrevet en must read: Goodbye Sweden.)

Syv indvandrere fængslet for grov gruppevoldtægt

Der er ikke et eneste overgreb på svenske kvinder, der skræmmer en rigtig feminist. Islam trumfer genus, og desuden rammer det næsten aldrig de pludrende klassers kvinder. Endnu, skal det tilføjes.

En av de misstänkta, 18-årige Mohamud Faisal Abdikarim från Somalia, har tidigare i år figurerat i media som framträdande figur inom organisationen Tro Hopp och Kärlek i Rinkeby, bland annat i ett stort uppslaget reportage där han fick träffa justitieministern. I en intervju i Sveriges Radio sade Mohamud då att han “sprider en massa trygghet och kärlek“. Organisationens mål är att stävja ungdomskriminaliteten i “utanförskapsområdet” Rinkeby, en verksamhet som man också fått frikostiga bidrag från skattebetalarna för. De misstänkta och häktade är:

Mohamud Faisal Abdikarim, f 960410
Mohamud Farhan Abdullahi Abdikarim, f 950507
Abid Bektic, f 950101
Abdulmahdi Baker Hedi, f 951103
Abdi Hamza Muhyaddin, f 930323
Hajir Nasimi, f 930408
Apollo Skorupski, f 880929

Sju utomvästliga invandrarmän häktade för grov gruppvåldtäkt, Rånutredning ledde till att sex häktades för grov våldtäkt – “väldigt känsligt läge”.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Hans Und

Posted: 2 oktober 2014 - 15:08 - Svar

Og så skulle man jo tro, oven på den undersøgelse at anbefalingen havde været:

1) Desværer sigøjnere kan ikke integreres, hvorfor vi må være forsigtige med at lukke folk ind som ikke er sikre på kan integreres bla bla.

eller

2) Vi er ikke sikre på, at vi er et passende sted at sende folk hen, da vi har for dårlige evner ud i integration bla bla.

Men nej. Den blev; Desto mere umulige folk ser ud til at være, desto flere må vi absolut lukke ind således, at vi beviser at hverken 1) eller 2) er rigtige, hvorved vi samtidig får at marxismen er en sand videnskabelig teori…

Darlin' Corey

Posted: 2 oktober 2014 - 15:26 - Svar

Her synes jeg helt alvorligt at man kan tale om et ulækkert menneskesyn. Uden at sætte sig ind i sigøjnernes kultur og syn på tilværelsen griber man omfattende ind i deres liv og reducerer dem til velgørenhedsobjekter, der skal være de levende beviser på, at godhed og hattedameri overvinder alt. De er simpelthen brugt som forsøgsdyr i et eksperiment, der skal påvise den skandinaviske velfærdsmodels overlegenhed.

Angela

Posted: 2 oktober 2014 - 17:41 - Svar

ny kommentator

Posted: 2 oktober 2014 - 19:32 - Svar

I en intervju i Sveriges Radio sade Mohamud då att han “sprider en massa trygghet och kärlek“.. PRICELESS

I mit stille sind håber jeg at muhamedanerne har spillet deres “kort” i Europa og i særdeleshed i Sverige 20 år for tidligt.. Så “losset” i røven hjem til deres dysfunktionelle hjemlande, sker uden den store katestrofe for den vestlige civilisation.. Er det mellem 30-50 mio, de er, ud af en befolkning på 500 mio i Europa.. ??

Så kan F! jo bare rejse med deres ædle vilde og blive kneppedukker for muhamed… Fordi de fortjener det..! 🙂

ny kommentator

Posted: 2 oktober 2014 - 19:43 - Svar

PS.. Sidder pt og læser Lars Tvede.. “Det kreative samfund”.. Klart anbefalelsesværdig bog…

side 9.. “I Vesten er der lavet utallige studier af, hvordan man kan gøre fattige lande rigere, mens vi har interesseret os langt mindre for, hvorvidt og hvordan rige lande bliver fattige. Det er egentligt underligt, for som historien viser, sker dette ikke sjældent. Men det fortæller os velsagtens, at folk i vesten ikke har været særligt bekymrede over, om stor tilbagegang kunne ske for dem selv. MEN DET KAN DET..”

  Menig 442

  Posted: 2 oktober 2014 - 21:12 - Svar

  Det går helt galt den dag de kloge i østen bliver dygtigere end os til at programmere de små chips, som efterhånden styrer det meste. Det er disse mikrochips, der hidtil har gjort, at vi har kunnet slæbe indvandrerne op på vort velfærdsniveau uden selv at bemærke nedgang.
  Men jeg tror, at vi nu er nået til toppunktet for middelklassen og de lavestlønnede.

  steen

  Posted: 2 oktober 2014 - 21:12 - Svar

  @ ny kommentator: Nemlig, det er det prof Arnstberg skriver om idag. Vi sidder på første parket til skuespillet.

  Sverige får aldrig mere en erhvervsfrekvens på 85, det er afgjort. Det er en selvforstærkende bevægelse, flere og flere højtuddannede vil forlade landet, Fanden tager de sidste

  http://morklaggning.wordpress.com/2014/10/02/goodbye-sweden/#more-1228 0

  Han konstaterar att anledningen till att Sverige klarat sig hyfsat i det Europa som lagt i backväxeln var att 85 procent av svenskarna i arbetsför ålder arbetade och betalade skatt. Det är långt över det europeiska snittet – det ligger på 70 procent. Emellertid, av icke-västliga invandrare i Sverige arbetade bara 50 procent.

  ….lågutbildade människor från muslimska krigsländer, inte kommer några femtio procent att jobba. Inte nu och heller inte efter sju år, som visst är den siffra som nu gäller för hur lång tid det tar innan de är i arbete. Det är ju bara en gissning men om tjugofem procent efter fem år har ett jobb som de kan försörja sig på så får man nog vara nöjd.

  men det är rätt många i min vänkrets som har sina barn någon annanstans. Greger har en dotter i Australien, Sten-Åkes yngsta dotter var ett år i USA och vem vet, hon kanske återvänder dit för gott. En annan kompis har en dotter på Island. Ja, så där håller det på. Själv har jag min yngste son i Thailand. Där har han bott i tio år.

  Plötsligt nådde min insikt om vad som händer med Sverige en ny nivå. Det är inte bara så att vi fyller på landet med kostsamma nya medborgare i en takt och omfattning som inget annat land, utan konsekvensen blir att många ur det högpresterande elitskiktet (naturligtvis också de invandrare som platsar där) kommer att lämna Sverige. Höga skatter men alldeles för lite tillbaka, därför att hur ska annars alla dessa nya medborgare försörjas. De med ett arbetsmarknadsperspektiv mest attraktiva sticker, samtidigt som vi får allt fler i gärsgårdsserien. Och nu kommer den insikt som gör mest ont: detta är en irreversibel process!

   Angela

   Posted: 2 oktober 2014 - 22:53 - Svar

   “Plötsligt nådde min insikt om vad som händer med Sverige en ny nivå.” Samband och sammanhang. Ja, äntligen tror jag att det är det som händer nu. Det är de sociala mediernas, alla bloggars förtjänst. Snuttifieringen och flosklerna som forsat ur etablissemangets munnar har varit förödande. När flosklerna flödar som mantran som alla upprepar utan att koppla ihop kunskap med verklighet (erfarenhet) så förstår man egentligen inte det man säger. Det hoppar bara på ytan. Det går inte in. Man pladdrar utan att tänka.

   Etablissemanget odlar ett folkförakt säger Arnstberg. “De gillar inte svenskar och bryr sig inte om att det går åt helvete för Sverige.” Nej de är globetrotter – globalister. Moderna landstrykare som ser ner på nationen, folket, demokratin och politiken. De ser dem som hinder för deras globala karriärer. Så de som han räknade upp som sticker agerar likadant. De är samma skrot och korn. Detta skrevs och forskades det om redan på 80- och 90- talen. Som en professor sa till mig redan i början på 90-talet när han insåg, där han satt i flygplanet på väg till nästa konferens och världsdel: Häruppe sitter jag och därnere är ni!

   De är globala turister eller som jag kallar dem landstrykare. Tvättäkta egoister utan ansvar.

   Jag följer noggrant demokratiyttringarna i Hongkong nu. Flera gånger har jag påpekat att folk i andra länder strävar efter att bli suveräna nationer. Folk strävar efter att få ett eget land. Demokrati och politik medan vi slarvar bort det vi har. I Europa och västvärlden inbillas folk att tro att det är fult med nationer, med folk, med demokrati och politik. Man river ner det som andra bygger upp. Utnämningen av Cecilia Malmström i EU som handelskommissionär är en katastrof. Där går de sista resterna av vårt självbestämmande och folkets frihet. Vi blir kringsprungna av tredje världen. Och deras lott blir vår.

   Vi måste börja tala om det. Inte hålla på med slagord. Folk begriper inte slagord. Förstår inte vad det innebär.

   Mer och mer måste man sätta klara tydliga exempel mot varandra som jag gjorde nyss som hastigast kanske för hastigt för att folk skall suga in det. De två olika barnkulturerna. Bä, bä vita lamm och barnen som slaktar ett lamm.

   Detta kan man bara i de sociala medierna och snaphanen är en oas. Hade jag planterat det i SR eller andra medier så hade det omedelbart censurerats.

   Något man inte får glömma är att journalister befinner sig utomlands och skildrar allt det som händer på ett korrekt sätt men talar inte om att detsamma händer i Sverige eller väst. Ibland undrar jag och har gjort tidigare om de gör det medvetet för att väcka folk. Men sedan hör man t ex Sonning eller någon annan säga något som får en att tvivla igen.

ny kommentator

Posted: 2 oktober 2014 - 22:24 - Svar

Der er et interessant opslag på Gatesofvienna, der giver et udsnit/billede af hvordan de tidligere østeuropæiske befolkninger anskuer denne indvandring af totalitærer migranter.. http://gatesofvienna.net/2014/10/in-the-land-of-assertive-kafirs/#more -34442

I disse lande er der åbenbart en helt anden tilgang til retorikken.. “Barták addresses those 20 who signed the petition (så vidt jeg kan læse lavede han en uvildig voxpop vedr. sharia, red). “I bear you no grudge,” he writes, “but you make me sad, especially in your lack of solidarity with ex-Muslims whom you have let down in the name of perversely conceived ‘tolerance’: murder without batting an eye. Meditate upon yourselves.”

He ends with an exhortation to everyone: “Do not be lazy. Sign the petition against sharia. It’s even worse than most of us expected.”

Dette er retorik fra universiteter i Tjekkiet.. MON RESTEN AF EUROPA VÅGNER EN DAG…???? læg mærke til formuleringen “perversely conceived ‘tolerance’” Stærke ord men velformuleret.. Det er hvad vi har gang i… TAK FOR KAFFE

Det er her at Lars Tvede kommer ind… Vi fatter ikke at der ikke er en gudsgiven ret til vestens civilisations bestående… Vi kan afskaffe os selv som Sarazin skriver… OG VI ER PÅ FULD SPEED… og Sverige fører pt…

  Angela

  Posted: 2 oktober 2014 - 23:28 - Svar

  Ja det är intressant och rätt i sak men detta VET de styrande, de som är i toppen och satt egendan. Det är fullkomligt medvetet. De följer en agenda som de haft länge. Det är bara att följa historien bakåt. Inget händer om ingen gör något. Social handling är medveten. Däremot vet inte alla de som vi oftast kallar “nyttiga idioter”. Så det är komplext. Och därför kan det vara motsägelsefullt när man försöker just det: “väcka folk”. Man måste sålla för annars blir det för mycket att förklara och det tar alldeles för lång tid. Brottslingen ligger alltid före polisen. För det är den kriminelle som sätter agendan.Och inte polisen. Den kriminelle agerar och polisen reagerar. I Öststaterna kan man fortfarande sätta agendan. Vara jämsides och steget före globalisterna. Därför sätter man hårt åt dm.

  Många i makttoppen är ekonomer och har dålig bildning. De har ingen kunskap om historien, människor eller samhällen. Det enda viktiga för dem är pengar. Pengar styr världen för dem. Och de gör precis som kung Midas i sagan.

  Öststaterna har erfarenhet från diktatur som är mer närliggande så deras retorik blir naturligt annorlunda och naturligtvis motarbetas just dessa ivrigast av globalisterna. Globalisterna bygger upp ett nytt “Sovjetunionen”. Ja, vi är i full fart på väg mot helvetet. Jag har sagt det gång på gång och Sverige är i täten p g a Reinfeldt, Borg, och de andra i deras krets. Plötsligt är de puts weg. På väg som de landstrykare de är. Och folket står där med skulden som skall betalas. Med en samling infantila idioter i riksdagen. Det var beklämmande att se turerna till val av talmän. Linde (v) berättade redan i SR dagen innan om vad som skulle hända. För honom och de andra var det “en rolig lek”. De leker med svenska folket , deras liv och framtid. De talar om sig själva som vi och folket som de som skall göra som etablissemanget säger. De tycker det är roligt att sitta där och trycka på knapparna och titta på folket när de förtvivlat rycker och kämpar från att komma loss från de trådar etablissemanget bundit fast dem i. Fastbundna än en gång i en galär som utgörs av två bokstäver – ett E och ett U. Det är otroligt att etablissemanget kan få människor att tro att de skall lyda två bokstäver. Ett påhitt. En social konstruktion. För EU är just bara det ett låtsasprojekt i fantasin. EU finns inte på riktigt. Folken i Europa finns. Deras nationer finns. Men EU finns inte. Hur folk kan betala till två bokstäver, orimliga summor när det bara är ett typiskt gangstertrick. Så gör gangstrar. Tar betalt för som de säger de skall skydda näringsidkare. Tjeckien blev tvingad och hotad in i EU. Inte ett enda land, folk har gått med frivilligt i EU. De har hotats, tvingats och lurats in.

  Så länge vi inte gör något åt detta så fortsätter vansinnet. Så jag är inte så pessimistisk. Vi kan fortfarande göra något . Men vi måste gå ur EU först. Då först kan vi samla och ena folk igen.

   Angela

   Posted: 2 oktober 2014 - 23:36 - Svar

   Ett ganska färskt ex i historien var Polen som använde sig av upplysningen och demokratin. Det gav dem friheten från Sovjet. Detta är Hongkong i full färd med och makten i Kina är skakad. Så jag befarar att Kina slår till i panik för de vet inte riktigt vad de skall göra. De begriper nog inte att de inte kan stoppa med våld. Den fasen är redan förbi. Och det var den i samma ögonblick som Kina övertog kolonin. Hongkong blev Kinas trojan. Folket har övertaget. Och i slutänden kommer de att vinna och Kina falla ihop som en pösmunk. Både Kina och USA. Båda har börjat falla precis som Sovjet en gång. Det är ett skäl till att vi skall ut ur EU så fort vi bara kan och så ordnat som möjligt. I Norden måste vi hjälpa varandra att komma loss ur fanskapet.

Anonym

Posted: 3 oktober 2014 - 02:02 - Svar

Från 70-talet och fram till folkomröstningen 1980 när Sverige skulle ta ställning till om man skulle satsa på kärnkraft för sin energiproduktion,
blev detta en allvarlig och existentiell fråga för dom som inte bara såg till fördelen av billig el. Själv deltog jag i en lokal grupp som växlade argument i ämnet fram och tillbaka och det svåra, det som inte kunde greppas, var frågan hur det skulle vara “att leva med osäkerheten”,
från ett kraftverk som i värsta fall kunde utplåna våra livsförutsättningar. Kanske ledde tankarna från 70-talet för min del fram till att jag delvis inrättat ett oberoende så att jag och mina närmsta kan försäkra oss tak över huvudet, mat i magen och värme, om detta skulle behövas.
Min förhoppning är att människor återför förutsättningar till kontroll och makt över sina egna liv till sig själva. Att globala klassamhällen byts mot lokala civilsamhällen med utrymme för individuell frihet och samlevnad.

Ole Burde

Posted: 3 oktober 2014 - 09:14 - Svar

”Ny komentator” : Det mest interressante er nok ”slaget om Ungarn” , hvor det samlede PC-EU establishment foreløbigt forgæves prøver at skamme den nationalsindede ungarske regering ud som facister-racister osv ….Det specielle er at Ungarn har indført en Forfatning som lader til at være skudsikker mod EU’s højhellige Dommerstand .

Humoral

Posted: 3 oktober 2014 - 16:24 - Svar

Tankar om en “irreversible process” kan man få om man lyssnar till He dosen’t know Why med Fleet Foxes.
http://www.youtube.com/watch?v=brZTvGIzeGg
För att försona sig med en medmänniskas självpåtagna destruktivitet måste man förstå dennes vilja till förändring
och balans i en tidsmässigt obunden utveckling.

Leave a Comment