12
okt
Seneste opdatering: 12/10-14 kl. 0746
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Kjell Håkansson

“…Det finns arbetets döttrar också. I bh och hästsvans – och då tänker jag inte på Anders Borg.”

Med de orden lockade Mona Sahlin sina åhörare till skratt i ett tal i Almedalen för några år sedan. Skämtet är helt lagligt – men kanske inte så länge till.

Den tidigare integrationsministern Erik Ullenhag föreslog nämligen några månader före valet att lagen om hets mot folkgrupp också skall gälla transsexuella, och Mona Sahlins uttalande uttrycker utan tvivel missaktning riktad mot män som klär sig i kvinnokläder. Den avgående regeringen sjösatte i juni en utredning som skall redovisa sitt resultat i december. Posten som integrationsminister, som de flesta väl för länge sedan har insett var helt onödig, finns inte längre.

Lagen om hets mot folkgrupp är en dålig lag i flera hänseenden. För det första kan lagen tolkas godtyckligt; man inte på förhand veta vad domstolarna skall tolka som olaglig, och någon möjlighet att ta reda på det finns heller inte

Den ofta citerade principen om allas lika värde är egentligen en felöversättning av ”equal in dignity and rights” från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den dåvarande justitiekanslern Göran Lambertz tolkning år 2003 att lagen inte skall skydda majoritetsbefolkning kan inte sägas vara i överrensstämmelse med FN-deklarationen eftersom den tilldelar etniska svenskar mindre värdighet och mindre rättigheter än minoriteter. Ett analogt förfarande i Sydafrika skulle skydda vita, men inte svarta, från upplevda eller verkliga kränkningar.

För det tredje framstår det med önskvärd tydlighet i domen mot Mikael Hess att lagen, eller i varje fall tillämpningen av den är odemokratisk. I domen står nämligen att Mikael Hess yttrade sig som privatperson, och saknade utbildning i ämnet. Att folk med högre utbildning skulle ha större rätt att yttra sig än folk med lägre utbildning avspeglar en otäck människosyn och strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Vi kan inte ha ett samhälle där människor graderas efter deras utbildningsnivå och utifrån detta tilldelas olika grader av yttrandefrihet.

I lagen om hets mot folkgrupp ingår fängelse i straffskalan, och frågan är då om Sverige i framtiden kommer att kunna tillåta sig lyxen att låsa in allt fler människor för det som de har yttrat. Vi vet från andra länder, där ordentlig statistik förs, att de grupper av asylsökande som nu strömmar in i landet är starkt överrepresenterade i brottsstatistiken. I Finland har det t.ex. visat sig att irakier är mer än 50 gånger mer våldtäktsbenägna än genomsnittsmannen. Den svenska kriminalvården kommer med andra ord inom en snar framtid att utsättas för starka påfrestningar där antalet fängelseplatser kanske inte kommer att räcka till. Att vi samtidigt ger uppehållstillstånd till olika etniska grupper som i sina hemländer krigar mot varandra gör det dessutom ganska troligt att vi får uppleva en ökning av antalet hatbrott i Sverige.

Ett överbelastat rättsväsende kommer att tvingas till prioriteringar, och de flesta människor utanför maktens korridorer anser nog att våldsbrott och ekobrottslighet bör prioriteras högre än den typ av brott som skulle täckas av den nu föreslagna utvidgningen av lagen om hets mot folkgrupp.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Falsterbo

Posted: 12 oktober 2014 - 05:34 - Svar

Vakna svenska folket!!!

Det är strax SYSTEMHAVERI!

Det kan leda till INBÖRDESKRIG!

Regimkritiker

Posted: 12 oktober 2014 - 11:44 - Svar

Det rätta namnet för HMF lagen borde vara: Lagen Om Förbud mot Kritik Av Invandrare (och andra priviligierade grupper).

Lagen har skärpts i flera omgångar. Idag är den så extremt hårt formulerad att till och med RINGAKTNING är straffbart. Desstom är denna typ av åsiktsbrott straffbara även om de inte sprids. Exempelvis om man internt inom en organisation uttalar förbjudna åsikter kan man dömas. I lagens förarbeten ges ett exempel på var gränsen ska dras. Om man i ett privat samtal med en nära släkting uttalar förbjudna åsikter ska detta inte vara straffbart. Implicit innebär det att så fort man “sprider” förbjudna åsikter i en vidare krets än i ett privat samtal med EN nära släkting är det troligen straffbart.

Källa boken: “The Madhouse – a critical study of Swedish Society” av Daniel Hammarberg

Niklas R

Posted: 12 oktober 2014 - 13:39 - Svar

Finns ett enkelt sätt att få ner våldtäktsstatistiken.

Låt varje brottsling bli dömd enligt sin kultur. Då skulle i princip 6435 av 6500 våldtäker försvinna automatiskt av den enkla anledning att muslimer kan inte bli dömda för våldtäkt på otrogna då dessa inte omfattas av lagen mot våldtäkt samt att kvinnor som tillhör en muslim måste ha fyra manliga vittnen som inte deltog i våldtäkten för att det skall räknas som våldtäkt.

Så enkelt fixar vi ned våldtäktsstatistiken i landet.

Utlandssvensk

Posted: 12 oktober 2014 - 15:49 - Svar

Jag har följt HMF lagstiftningen under många år och läget är mycket, mycket värre än vad nästan alla tror.

1. Det som är olagligt är inte hets utan att “visa missaktning”. Detta är en otroligt låg tröskel och nästan vilka negativa påståenden som helst om olika “grupper” kan nog anses innefattas.

2. Lagen tillämpas väldigt selektivt. Att svenskart inte skyddas vet de flesta men det är långt värre än så. T.ex finns det många exempel där judar eller katoliker utsätts för påhopp från olika vänsterelement. Detta leder aldrig till åtal. Om däremot en aktiv SD politiker eller avpixlatskribent sa samma sak lär det nog bli andra bullar. Vidare är det utan tvekan så att om man istället för judar eller katoliker uttrycker exakt samma kritik mot muslimer eller svarta, så är sannolikheten betydlig högre för åtal och fällande dom. Detta trots att dessa grupper, enligt lagtexten, tveklöst ska ha samma “skydd”.

3. Sanningshalten i det man säger har ingen betydelse. Att hävda att folkgrupp X har betydligt större benägenhet till sex med minderåriga än andra grupper kan mycket väl anses vara HMF brott även om man kan visa att det är sant. Det som räknas är, som sagt, om man visar missaktning.

4. HD har öppet erkänt, i domen mot Åke Green, att HMF lagen strider mot Europakonventionen. Men trots detta anser ingen att lagen behöver ändras. Detta är typiskt för Sveriges inställning till underskrivna konventioner och innebär att i praktiken erbjuder inte dessa något skydd för vanliga svenskar.

Jag hade för avsikt att gräva mer i ämnet i för något år sedan men jag orkar helt enkelt inte. Det är ytterst smärtsamt att plöja igenom dessa sjuka absurditeter som i Sverige kallas rättstillämpning och vidare känns det närmast meningslöst.

  Falsterbo

  Posted: 12 oktober 2014 - 16:12 - Svar

  Regimkritiker

  Posted: 12 oktober 2014 - 18:50 - Svar

  Någon som blir fälld för HMF får något “brott” som utmanar löjet borde driva frågan hela vägen upp till Europadomstolen. Varför sker inte detta?

   Angela

   Posted: 12 oktober 2014 - 19:03 - Svar

   Förmodligen för att ingen har råd. Vi är totalt rättslösa. Och alla vet att vi kommer att förlora målet.

steen

Posted: 12 oktober 2014 - 16:21 - Svar

Jeg tror, HMF primært findes, for at beskytte politikerne. Det der med at beskytte stakkels forsvarløse folkegrupper, er det rene øregas.

Politikerne VED, at de står alene med ansvaret for multikulturen, hvis den chrasher eller udvikler større katastrofer.

En kritik af fokegrupper, er en kritik af multikulturen, og en kritik af multikulturen er en kritik af den lille elite på 20-30.000 personer, der har hele ansvaret for den.

Alle VED, at den aldrig har været i nærheden af en demokratisk beslutning. Den demokratiske legitimitet er NUL. Den må altså forsvares med alle midler – også åbentlyst uretfærdige og åndssvage og ren censur, som jeg har oplevet i svenske aviser i to årtier.

Det tror jeg ligger ved roden af HMF, 266 b og hvad de hedder. Der kan være andre motiver, men dette er det mest interessante, for det viser det enorme hykleri i det medie-politiske liv. For det frie ord, har hykleri altid været et yndlingsmål. (Og det er jo netop Dan Parks ærinde, at gøre nar ad hyklere fra enhver politisk fløj)

Jeg skriver dette, fordi jeg har været til 4-5 HMF retssager, og tænkt en lidt over det.

  Utlandssvensk

  Posted: 12 oktober 2014 - 16:36 - Svar

  @Steen,

  Ja, självklart är HMF lagen till för att skydda den svenska eliten. Att man påstår sig vilja skydda olika “utsatta” grupper är väl lika trovärdigt som när de gamla kommuniststaterna påstod att de ville skydda “arbetarna”. Lagen fungerar vidare väldigt bra, givet detta syfte. Alla vet att man får passa sig noga med vad man säger publikt samt att om man på något sätt sticker upp (bildar parti, startar tidning, etc). så ökar risken för åtal betydligt.

  Under många år verkade det som att endast hotet om att drabbas av HMF åtal var tillräckligt och ytterst få blev åtalade. Att man nu börjar dra folk inför domstol, som t.ex Dan Park, tyder nog på att hårdare tider är att vänta. Min gissning är att det lär komma åtal mot många systemkritiker snart.

  A

  Angela

  Posted: 12 oktober 2014 - 19:11 - Svar

  Ja. Precis.

  “Politikerne VED, at de står alene med ansvaret for multikulturen, hvis den chrasher eller udvikler større katastrofer.”

  Det kan sägas på många olika sätt. EU skall genomdrivas till vilket pris som helst. Multikulturen är en av metoderna. Därför får det inte ifrågasättas. Europa och europeer (västvärlden) skall utplånas från världens yta.

  Vi har sett det länge att ingen kritik eller ilska får yttras mot “politiker” eller deras tjänstemän. Men de får utöva vilket våld som helst mot folk och det gör de dagligen. Att det är folket som bestämmer och makthavarna som skall vara folkets företrädare har trollats bort.

Angela

Posted: 12 oktober 2014 - 19:26 - Svar

Lagen bygger på känslor och blir därför godtycklig. Känslor är alltid godtyckliga. Lagar får aldrig ha sitt upphov i känslor utan enbart i handlingar. Det du faktiskt gjort. Det går därför inte att stifta lagar på så lösan grund som känslor eller tyckanden. Det enda som kan straffas är gärningar.

Det där med “majoritet” contra “minoritet” kan också ifrågasättas. Ena minuten talas om det globala och i nästa finns det plötsligt nationalstater , allteftersom det passar makteliten. Svenskarna utgör endast några promille av världens totala befolkning. Var de största befolkningarna finns är ingen tvekan och att de växer. Afrikas befolkning växer explosionsartat. Är de i global minoritet? Var de inte mångfald som efterfrågades? Utgår vi från EU så kanske det finns 6 miljoner svenskar och nästan 3 ggr så många romer. Så allt flyter. Även godtyckligheten.

  Falsterbo

  Posted: 12 oktober 2014 - 19:33 - Svar

  Detta skulle behöva skrivas på många ställen, flera gånger.

  Twitter är ett medium som effektivt når fram till dem som inte läser denna blogg.

   steen

   Posted: 12 oktober 2014 - 19:49 - Svar

    Falsterbo

    Posted: 12 oktober 2014 - 20:36 -

    Utmärkt!
    Det behövs några som har tid och ork att ge sig in i diskussioner som läses av många på #svpol
    och andra stora som har kopplingar till MSM.

Tornuggleman

Posted: 12 oktober 2014 - 20:11 - Svar

Frugan o jag har vid två tillfällen anmälts för just hets o kränkning.
Att vi hade privata samtal medan vi gick, är väl ganska naturligt. O i vårt paradis i mångkulturen har man mycket som vädras. I synnerhet då vi bara utanför dörren blir påminda om vidrigheterna.
Att käcka , lättkränkta o skadeståndskåta såna där hörde något, ledde till anmälningar.
Första gången kom TVÅ CIVILKLÄDDA POLISER hem till oss . Ärendet lades ner.Tack o lov får vi fortfarande tala med varandra.
Andra gången fick vi släpa oss till “polis”-huset för förhör. Lika dant igen. Ärendet avskrevs.
Då finns resurser.
Men då barnens kamrater våldtagits, misshandlats, rånats mm, saknas resurser. Likaså då grabben följde 2 flickor hem. 4 st såna där, hade tydligen bestämt sig för berikning av töserna. Grabben gick i mellan. Dagen efter åkte han till USA, där man konstaterade en bruten näsa. 3000 dollar !!!
Inte fan ville polisen ta i det.
Det är i det närmaste ockupation o utrensning av etniskt svenska invånare…

  Falsterbo

  Posted: 12 oktober 2014 - 20:29 - Svar

  Vi måste organisera oss mot detta!

  steen

  Posted: 13 oktober 2014 - 02:11 - Svar

  og du har ikke fået at vide, hvem der angav jer?

Leave a Comment