2
jan
Seneste opdatering: 2/1-15 kl. 2043
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jeg ser, at Alice Bah Kuhnke i dag har lovet en kamp imod ‘islamofobi’ (Ayatollah Khomeiny’s sproglige opfindelse). Hun vil oplyse svenskerne om, hvad islam virkelig er. Hun fortjener lidt hjælp fra en virkelig ekspert, hun der ikke ser “de der sort-hvide Kafka film fra før Berlin-muren faldt”

Dick Harrison och invandringspolitiken

Historieprofessor Dick Harrison skriver i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 31 december att invandring historiskt sett alltid har visat sig vara nyttig för Sverige och drar slutsatsen att den därför också alltid måste vara det. Ur ett von oben perspektiv slår han fast att motståndet mot dagens massinvandring beror på usla historiekunskaper och dumhet. Ingen kan ifrågasätta Dick Harrisons gedigna historiekunskaper, men inlägget är fullt av logiskt tveksamma konklusioner. Han skriver bland annat att det under senmedeltiden var den svenska överklassen som av särintresse motsatte sig invandring, och inte underklassen. Men i dag är det ju precis tvärtom! Det är den maktelit som dominerar våra beslutsfattande organ och våra medier, bosatta på behörigt avstånd från de invandrartäta områdena som är för dagens invandringspolitik!

Man kan inte utifrån historiska fakta sluta sig till att dagens invandring från Mellanöstern skulle vara nyttig eftersom den till sin karaktär och omfattning saknar motstycke i vår historia. Gamla tiders svenska makthavare var selektiva i vilka de släppte in, liksom dagens makthavare i USA och Kanada är det. Medans bland annat tyska hantverkare välkomnades, pågick ett hänsynslöst massmord på kringstrykande romer, skildrat i bland annat filmen ”Vargens tid”. Orsaken var att de förra ansågs vara bra för landet, de senare inte.

Det är föga troligt att de amerikanska tjänstemän som efter andra världskriget såg till att flyga in Wernher von Braun till USA skulle vara intresserade av att rekrytera någon av de EU-migranter som idag tigger på våra gator. Kort sagt den historiska invandringen har varit inställd på att den skulle vara bra för värdlandet och bestå av assimilerbara grupper. Dagens invandring är unik såtillvida att den helt och hållet är inställd på att vara bra för invandrarna.

”När det lilla och efterblivna svenska riket skulle moderniseras och näringslivet effektiviseras behövdes folk med know-how. Sådana fanns i Tyskland varför kungamakten välkomnade invandrare därifrån.” slår Dick Harrison fast. Självklart, det är ju det handlar om! Invandrare från teknologiskt överlägsna länder kan man alltid lära sig något av! Men på vilket sätt skulle Somalia, Afghanistan eller Syrien vara mer utvecklade än Sverige? Tanken att syrier kan lära oss svenskar hur man förvaltar och administrerar ett land är helt grotesk. Vill vi att vårt land modelleras efter Mellanöstern, såsom vi en gång modellerades efter Tyskland? Hur många svenska ministrar eller högre tjänstemän har åkt på studieresor till dessa länder för att ta lärdom av hur man administrerar ett land? För att lära sig något av deras utbildningssystem? För att undersöka hur man kan effektivisera näringslivet? För att ragga patent? Dick Harrison gör sig själv till spefågel.

Man kan dra en parallell till den biologiska världen. När den senaste istiden gick mot sitt slut lämnade den efter sig ett kargt landskap där olika växt- och djurarter successivt etablerade sig för att till sist skapa den flora och fauna vi har idag. Härav får man dock inte dra slutsatsen att det alltid under alla omständigheter är positivt med etablering av nya arter. Tvärtom anses uppkomsten av så kallade invasiva arter i Sverige i allmänhet som något icke önskvärt. Människan har själv introducerat vissa arter som ansågs vara nyttiga, medan andra arter bekämpas såsom skadliga. Det faktum att vi bejakar potatisen betyder inte att vi skall välkomna Coloradoskalbaggen, spanska mördarsniglar eller svartmunnade smörbultar. Då spelar det ingen roll att den historiska etableringen av nya arter har varit livsviktig för oss.

Dick Harrisons syn på forskningen är horribel. Han skriver att ”Sverige skulle behöva en ny typ av problemformulering som utgår från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas…” Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att Dick Harrison menar att hans historieforskning har till uppgift att stödja en förutfattad mening. Inom normala forskarkretsar utgår man istället ifrån observationer och formulerar sina teorier efter dessa.

Kanske är jag lite för hård i mitt omdöme om Dick Harrison; på sätt och vis förstår jag honom. Han är förmodligen beroende av anslag för sin historieforskning, och om han skulle börja tänka kritiskt istället för att som nu basunera ut maktelitens värderingar, skulle dessa anslag snabbt krympa, liksom hans möjligheter att få framträda i svenska medier.

Kjell Håkansson

Se også K.O.Arnstberg om samme: Tricky Dick


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


machiavelli

Posted: 2 januar 2015 - 07:23 - Svar

“usla historiekunskaper och dumhet”.

Det er hårde ord. Så det varer nok ikke længe før Zenia Stampe citerer den kloge Historie professor.

Men det kan selvfølgelig være, at vi alle tager fejl, Sverige kan være speciel. Om 10 år har fredens muslimer indpasset sig i deres nye fædreland i Sverige. Men når den gode professor taler om den altid gode indvandring, har millioner af fredens så muslimer før indvandret til Sverige?? Selvfølgelig bryder hele molevitten sammen en dag. Hvis Europas millioner af muslimer muntrer sig i det øvrige Europa, vil de svenske muslimer så sidde på hænderne?? Og har alle de voldtagne svenske piger nydt det? Morale Manden er en intellektuel tosse og det vil fremtiden vise.

Ole Madsen

Posted: 2 januar 2015 - 09:23 - Svar

Kjell Håkanssons henvisning til vor fornuftige håndtering af zoo- og phytoimmigration, (pånær nogle enkelte romantikeres ønske om at genindføre ulve i Danmark), er et pletskud.

  Moran ya Simba

  Posted: 2 januar 2015 - 16:22 - Svar

  Det er ulven vist ved at klare helt af sig selv (hvilket jeg iøvrigt synes er fantastisk).

Erik

Posted: 2 januar 2015 - 10:33 - Svar

“Ingen kan ifrågasätta Dick Harrisons gedigna historiekunskaper”
Jo, det kan man faktiskt. Dick är en typisk hovhistoriker, han saknar intresse för vad historien faktiskt var. Hans enda intresse är, vad tycker de som har makten att historien bör ha varit.

  Angela

  Posted: 2 januar 2015 - 12:52 - Svar

  Ja, du har fullkomligt rätt . Dick Harrisons gedigna historiekunskaper kan ifrågasättas i allra högsta grad. Harrysson är ett typ exempel på populist och karriärist. Och han säger det själv.

  ”Sverige skulle behöva en ny typ av problemformulering som utgår från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas…”

  Och varför behöver svenskarna det? De flesta länder i världen har knappast den ambitionen för de vet vad det slutar med och det vet Harrysson och de andra med. En del drar sig inte för något, inte ens för att bli av med sin heder. De kan gå över lik för att nå en fördel.

  Harrysson är inte ensam att klargöra det i medierna. De är många. Någon har t o m bekräftat det i SR men tystades snabbt av programledaren. Sådant får ju inte sägas högt. Muséerna är ute i samma ärenden precis som Svenska kyrkan. Utlänningarna skall inlemmas i svenskarnas historia. Därför gör man olika s k “häng”.

  Och karriäristerna är inte sena att hörsamma. Vad gör man inte för en landshövdingepost? Eller lite extraklirr. Lyxpension och ett bekvämt, roligt och intressant liv utan att behöva anstränga sig. Betald lyxsemester på ålderns höst. Eller som Henrik av Navarra sa: “Paris är värt en mässa”. Historikerna lär av historien eller dagens degenererade synsätt. Samvetet förtränger det enligt gamla välkända motton “det var inte jag som börja”, “gör han så kan jag”, “det gäller att ta för sig”, “efter oss kommer syndafloden”.

  Peter Andersen

  Posted: 2 januar 2015 - 18:06 - Svar

  Jamen så lad os da bare, for god ordens skyld, antage at Dick Harrison har ret. Det ville jo glæde os alle sammen.

  Indvandring vil altid betyde fremgang – økonomisk såvel som kulturelt.

  Hvornår begynder alle disse muslimske indvandrere så at spytte i kassen? De genererer selvfølgelig en hel del sort økonomi, så måske velfærdssamfundet simpelthen bare skulle nedlægges. Så bliver de jo nød til at lægge penge på bordet når de skal køre på vejene, skal i skole eller skal på hospitalet. Prøv at finde konsensus dér!

  Eller kig på deres skoleresultater. De peger, så langt øjet rækker, ikke på nogen former for selvforsørgning i fremtiden. Det samfund, de er kommet til, skal ikke bygges op. Det skal videreudvikles. Hvilke kvalifikationer besidder de, i den retning? Kebab?

  Det er, uden sammenligning i historien, den værste form for indvandring der nogensinde har fundet sted. Og oven i købet i en skala fuldstændig uden sidestykke. Med den konsensus og berøringsangst der lige nu råder i dagens Sverige, må man vel påregne at mellem hundrede og hundredehalvtredstusinde af den slags mennesker, vil ankomme til Sverige hvert år!!!

  Så kan man kalde sig selv hvad man vil, men man skal være total idiot for, at tro på et positivt udkomme af en sådan udvikling..!

  Humoral

  Posted: 3 januar 2015 - 00:26 - Svar

  Håller med till 100%. TV4, Dick Harrison och Martin Timell gjorde en programserie om svensk historia
  som inte kan ha intresserat någon utanför Mälardalsområdet.

Santor

Posted: 2 januar 2015 - 10:36 - Svar

Dick Harrisons er resultatet af socialisternes lange march igennem institutionerne. Ingen kan modsætte sig “konsensus” og ingen får lov, uden konsekvenser. Alle forskerne ved det og styrer benhårdt efter den gældende mening for at få deres næste lønudbetaling.

Af samme grund falder kriminaliteten. Politiet (cheferne), statistikkerne og journalisterne ved godt hvem der betaler deres løn og derfor lyver de overfor befolkningen.

Dem der ikke kan se det skadelige i den form for rapportering kommer aldrig til at løse problemerne!

Moran ya Simba

Posted: 2 januar 2015 - 11:05 - Svar

” det lilla och efterblivna svenska riket skulle moderniseras och näringslivet effektiviseras behövdes folk med know-how. Sådana fanns i Tyskland varför kungamakten välkomnade invandrare därifrån.” slår Dick Harrison fast. Självklart, det är ju det handlar om! Invandrare från teknologiskt överlägsna länder kan man alltid lära sig något av! Men på vilket sätt skulle Somalia, Afghanistan eller Syrien vara mer utvecklade än Sverige?”

Helt på kornet. Og hvordan er Somalia, Afghanistan osv. så “mere udviklede” end Sverige?? På een, og kun een, måde. Villighed til vold. Og når svenskerne så har lært sig denne “know-how” i knivstikkeri, bandeoverfald og almen voldsparathed, så bliver Sverige ligesom en kold udgave af Afghanistan med vedvarende klan-kampe. Så idiot-professoren har for så vidt ret: et land lærer af sine indvandrere. Gåden er hvorfor i alverden Sverige’s ledere mente svenskerne skulle have et kursus i endeløs stammekrig…

Skåning

Posted: 2 januar 2015 - 12:47 - Svar

I sak har redan Kjell Håkansson bemött dumheterna, plus övriga kommentatorer. Dick Harrisson har givetvis inte en frontallob bestående av hästskit, men han lånar sig till en politisk propaganda genom att jämföra äpplen och päron och dessutom bortse från volymer, på ett sätt som är mycket enkelt att sabla ner. Men 85% av Sveriges befolkning kommer inte att läsa motargumenten. Ytterligare några andra kanske inte behöver det.

Det obehagliga ligger i att folk inom akademin med ett gott renommé säljer sig till den här sortens demagogik. Harrisson har tidigare förtjänstfullt avlivat myten om den hemska Västeuropeiska slavhandeln jämfört med den arabiska (där vita européer också var offer av en nästan lika hög magnitud som den transatlantiska). Men som jag har påpekat tidigare så har något hänt med Sverige de senaste åren. Om man 2009 kunde skriva något som inte föll eliten i god gjord, trots överväldigande moteld, så är detta inte längre möjligt alls. Sverige har gått in i ett stadium som mest liknar den kinesiska kulturrevolutionen. Det här landet befinner sig i en mycket obehaglig panikreaktion.

Citizens for an Orange Revolution in Europe (CORE)

Posted: 2 januar 2015 - 13:33 - Svar

Special War kallar John Schindler den här typen av krigföring:

http://www.politico.com/magazine/story/2014/03/new-cold-war-russia-104 954.html#.VKaOOo10yUk

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/04/vla dimir_putin_s_new_war_in_ukraine_the_kremlin_is_reinventing_how_russia .html

Kreml har sina “små gröna gubbar” i Sverige också, ända in i riksdagen. Här har man kallat fenomenet “hybridkrig”, och det är ungefär så här det kan se ut. En viktig skillnad är förstås att här bedrivs det inte mellan stater, utan av den nominella ledningen och eliten mot den “egna” befolkningen.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/bluffmakaren-i-moskva/

Krim och Donetsk i all ära, men är det inte märkligt att man kan uppmärksamma det beteendet i Ukraina, men missa det mest uppenbara hybridkriget?

Vi kan kalla det Operatsya Multikulturnaja.

  Angela

  Posted: 2 januar 2015 - 20:40 - Svar

  “En viktig skillnad är förstås att här bedrivs det inte mellan stater, utan av den nominella ledningen och eliten mot den “egna” befolkningen.”

  Exakt. De styrande (makteliten) mot de styrda (folken). Det är det som är “hänget”. För att slippa kalla det krig mellan stater och framstå som att det blivit fred på jorden “en humanitär stormakt” så flyttar man bara ut gränserna och det är som förut. Krig men mellan de styrande och de styrda i det som för kallades “söndra och härska” men idag kallas “mångkultur”. De talar om hur förkastligt det är med “vi och dom” men skapar samtidigt multikultur som är precis detsamma. Man ändrar språket men verkligheten är detsamma som i Orwelles. Krig blir fred och fred blir krig. EU har makteliten försökt sälja som ett “fredsprojekt” medan det i stället är tvärtom och kommer att bli mycket värre. Vi har inte haft ett krig i Sverige på 200 år nu pågår det för fullt mellan olika grupper och de styrande mot de styrda.

  Jag har påtalat förut att vi kommer att få se ett antal nya ord för “krig”. Därför reagerar inte människor mer påtagligt än vad de gör. De blir förvirrade för de har inte sett detta förut. Man kan kalla det för “hybridkrig” om man vill, “lågintensivt krig” eller något annat. Men det är samma sak som man beskriver. Jag är glad att fler och fler uppmärksammar detta.

Olav

Posted: 2 januar 2015 - 13:41 - Svar

Har dere hørt Francis Beckett fortelle om generasjonen som ligger bak europeernes store problemer pt?
Generasjonen som fikk alt, og klarte å ødelegge det meste på få tiår:
https://www.youtube.com/watch?v=fvIMP90dsM0

  Moran ya Simba

  Posted: 2 januar 2015 - 16:14 - Svar

  Det var en ret interessant diskussion. Jeg tror det generelt ligger i menneskets natur at opføre sig ca. så uansvarligt som erfaringer viser man kan slippe afsted med og da konsekvenserne af dårlige politikker på samfundsniveau kan ligge mange årtier ude i fremtiden, kan folk opføre sig vanvittigt her i mere end en generation. Tak for linket.

PFEP

Posted: 2 januar 2015 - 15:05 - Svar

Kan bara instämma i flertalet kommentarer, “Little Dick” är en maktens knähund, där skriver och säger vad som förväntas.
Ganska sorgligt med tanke på att han jo har en gedigen forskarbakgrund att luta sig mot.
Man saknar ibland lite vetenskaplig ryggrad, modet att stå för sina fakta och att bemöta det politisk korrekta trycket.

Man säger ofta att historian skrivas av de där vinner, i Sverige virkar historien omskrivas och revideras löpande, allt efter den rådande politisk korrekta konsensus, et mycket obehagligt tillstånd.
Kan inte låta bli att tänka på boken “Fahrenheit 451” av Ray Bradbury och kommer osökt att fråga mig när det första svenska bokbålet tänds.
Var rädd om era böcker, läsa och minnas det fria ordet, ty tiden var en bok tillåts i hemmet, kan komma fortare än man tror.

  Santor

  Posted: 2 januar 2015 - 20:02 - Svar

  “Var rädd om era böcker, …..” Yup, og læs bøger der er udkommet mellem 1970 til dato med dyb skepsis!

   PFEP

   Posted: 2 januar 2015 - 21:09 - Svar

   Vist Santor, halvdelen af mine bøger er fra dengang da navneord skrevs med versaler 🙂 Har stadig den dårlige vane at en gang imellem anvende dette jeg lærte i skolen under halvtredserne.

Olav

Posted: 2 januar 2015 - 21:00 - Svar

I Australia motarbeider man at ulike former for støtte til halal-slakt går til å utbre islam:
https://www.youtube.com/watch?v=YVPngzSE94o

Angela

Posted: 2 januar 2015 - 21:02 - Svar

“…Alice Bah Kuhnke i dag har lovet en kamp imod ‘islamofobi’. Hun vil oplyse svenskerne om, hvad islam virkelig er.”

Jag hörde det på Nyheterna i SR. Det gav mig omedelbart obehagliga vibrationer. Hon säger öppet att hon tänker hjärntvätta folk. Eftersom hon öppet deklarerar det kan man ju tro att hon är så okunnig och naiv och uppblåst att hon på fullaste allvar tror att folk inte vet vad islam är och dess konsekvenser. Hon tror att folket protesterar mot islamiseringen för att de känner “oro” och rädsla för något okänt. “Vi måste ta folkets oro på allvar”. Denna floskel har man hört till leda. Hon verkar verkligen tro på den floskeln. Det är SKRÄMMANDE.

Ibland kan man undra vilket som är värst. Maktelitens okunnighet eller idiotin de prackar på oss. Bah Kuhnke har inte förstått att makteliten utsett henne till en nyttig idiot som skall genomföra deras agenda. Självinsikten är så skral och egot så uppumpat att hon tror att hon blivit utsedd på grund av sin höga kompetens.

  Peter Andersen

  Posted: 3 januar 2015 - 13:41 - Svar

  Så er der måske et lille håb om, at hun selv finder ud af hvad det er.

  Tør hun mon det..?

Lene

Posted: 2 januar 2015 - 22:46 - Svar

Ved at leve i en verden domineret af væsener, som kalder sig “politikere”, men hvis opgave synes at være at knuse deres såkaldte “egne borgere”, vender jeg igen og igen tilbage til den engelske forfatter David Icke’s bøger, ikke mindst bogen “And the truth shall set you free”. Måske er han ikke helt på vildspor med sine teorier, selv om han famler sig frem. En så koncentreret ondskab, som vi her møder hos Europas topledere i disse år, kræver måske en noget utraditionel forklaring.

ny kommentator

Posted: 3 januar 2015 - 02:18 - Svar

David Wood og Osama debatten fortjener at blive set….!!! SE EN PRÆMIE MUSLIM i fuldblown jøde/konspirationshad.. Hans forsvar for at ISIS ikke er islamisk, er fordi det er en jødisk konspiration.. Sammen med CIA selvfølgelig.. PRICELEES.. 🙂

  Peter Andersen

  Posted: 3 januar 2015 - 13:46 - Svar

  Hvis han skal forestille et forsvar, så forstår jeg bedre jihad.

  Deres sag er så hamrende dårlig, så det eneste der er tilbage er sværdet…

   steen

   Posted: 3 januar 2015 - 14:00 - Svar

   Ja, spring endelig Hassan oiver, eller hvad han hedder

   steen

   Posted: 3 januar 2015 - 14:00 - Svar

   Ja, spring endelig Osama Abdallah over. Hvor mange konspirationsteorier har han ikke fat i? Masser løst af flagrende argumenter uden logisk sammenhæng

Angela

Posted: 3 januar 2015 - 11:12 - Svar

Harrysson beklagar sig idag i Svd över mothugg. Det måste vara en ovälkommen och genuin chock för etablissemanget att folk börjar utnyttja sin demokratiska rättighet och skyldighet att granska och klä av makten genom demokratisk ansvarsutkrävning. Plötsligt måste de ta ansvar för vad de säger. Genast definieras det som “hat”. Det är som vanligt fel på de mobbade – folket. De är för “känsliga”, tål inte kritik, hatar, ger igen i stället för att tacksamt ta emot övergreppen och vända andra sidan till. Inom beteendevetenskapen kallas det för dubbel kränkning.

De är lika chockade som den grekiske journalisten blev som frågade den grekiske demonstranten varför de demonstrerade och visade sitt “hat” mot makteliten.

“Makteliten utsätter oss för “sitt hat och sin ondska” varje dag”, svarade demonstranten.

http://blog.svd.se/historia/2015/01/02/ett-ofrivilligt-besok-i-nathata rnas-varld/

Ynkligt och patetiskt att tro att man kan fortsätta kasta lögner och skit på folk utan att det kommer tillbaka som en bumerang. Och märkligt att arenan finns tillgänglig igen för Harrysson att gråta ut. Har Harrysson någon gång funderat över denna märkliga företeelse att arenorna bara är öppna för etablissemanget och på deras villkor?

motvikten

Posted: 3 januar 2015 - 11:20 - Svar

Ta en titt på Organisationen Svenskt Näringsliv.
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/

Ni känner förmodligen till Tino Sanandaji och hans arbete med en bok “The Moral Superpower”. Han är den mest intressante personen i Sverige i dag. Lyckad crowd funding!
http://www.tino.us/

Han är knuten till Svenskt Näringsliv.(Inte migration)
http://www.ifn.se/forskare/ifn-forskare/tino_sanandaji

Leave a Comment