23
jan
Seneste opdatering: 24/1-15 kl. 0959
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Murray havde taget på Al Jazeera forleden, det har han også på Choudhary. Choudhary er et godt eksempel på, som lærde ex-muslimer siger, at islam er 80 procent politik. Et fremtidigt samliv med islam bliver så gennempolitiseret, at tiden inden islam vil fremstå som paradiset selv.

“French Jews Must Leave Before it is Too Late”

No less telling is the hysterical and pavlovian reaction of France’s intelligentsia to Michel Houellebecq’s new book Soumission. While the book has the merit of addressing the appeal of Islam in a decadent society that slowly abandons Enlightenment ideas, it was allegorically burnt on the altar of political correctness. It is a sad fact that France’s intelligentsia refuses to even discuss the incompatibility between Islam and the Enlightenment even as Jihadists murder “infidels” on the streets of Paris.

When only Jews were targeted by Jihadists, the French blamed “the policies” of Israel. But now that France itself is the target, the French have a choice between facing the truth and reviling those who say it. French Jews cannot afford to find out whether France is going to capitulate or fight (recent history indicates that this sophisticated country has no problem doing both while adamantly claiming to be on the right side). French Jews must leave before it is too late. Israel News

France’s demographic bad luck: French Jews are fleeing while French Muslims have no interest in being ‘French’

Science fiction writer Robert A. Heinlein once wrote: Throughout history, poverty is the normal condition of man. Advances which permit this norm to be exceeded — here and there, now and then — are the work of an extremely small minority, frequently despised, often condemned, and almost always opposed by all right-thinking people. Whenever this tiny minority is kept from creating, or (as sometimes happens) is driven out of a society, the people then slip back into abject poverty. This is known as “bad luck.”

På avisens temaside kan man for den 22 januar se: Jewish teen maced near Paris. 13-year-old boy assaulted by three men of North African descent. Se også Synagogan i Malmö kan få höga stängsel pga muslimskt judehat og Jewish alarm after terror in France. “It’s the worst time for Jews here since World War Two,”

Grafitti mod barbarer

Parisian artists tribute Charlie Hebdo massacre victims with graffiti


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


KSD

Posted: 23 januar 2015 - 09:24 - Svar

Fire gange så mange asylansøgere under Thorning. Medierne i skøn forening med regeringen kalder det en sejr:

https://ksdha.wordpress.com/2015/01/23/fire-gange-sa-mange-asylansoger e-under-thorning/

JB

Posted: 23 januar 2015 - 09:50 - Svar

Många unga män som genom historiens gånga har dragits in i ett s.k. revolutionärt tänkande, i ett s.k. rebelltänkande, är egentligen mycket jämförbart med ett kommunistiskt revolutionärt krigande. Ungefär som Che Guevara, eller Lenin, Trotsky, eller andra kommunistiska revolutionärer genom historiens gång. Dessa som alltså ses som hjältar av just kommunister. Kommunister som kämpat i Chile, i Spanien, i Ryssland, på Cuba, och också hela det s.k. ädla ryska kommunistiska samhällets. Det kommunistiska Sovjetunionen som tillsammans med och i förbrödring med USA, bekämpande tysk nationalsocialism.
Kommunismens världsherradröm liknar väldigt mycket islamska drömmar om ett världsvida Kalifat där nationsgränser anses endast vara påhittade gränser för dem.
Så när man främst vill försöka likna islam med nationalsocialism, eller nazism, så gör man nog en felbedömning.
Att unga män har lockats till kommunismens revolutionära sida, och gjort sig själva till rebeller och begått attentat, samt gerillakrigföring, liknar vad dessa s.k. jihadistkrigare sysslar med. Dessa ung revolutionärer anser sig själva ha s.k. ädla, rena och nobla motiv, och detta vare sig de verkligen förstår och inser vad de egentligen gör.
Ändamålet, det kommunistiska lyckoriket, eller Kalifatiska lyckoriket, får helga medlen.
Att det också finns många socialdemokrater, många liberaler och många ledande politiker och journalister i världen, samt många som är s.k. vänsterromantiker och som tror att den s.k. vänstern på något slags automatiskt vis är den s.k. goda sidan, det går nog inte att förneka.
Det tror att alla som är s.k. vänster på något slags automatiskt vis är goda människor. Samt s.k. vänster tror då, också förstås då som en fullkomligt naturlig konsekvens, att alla som INTE är s.k. vänster, naturligtvis representerar den en ond sida.
Alltså att alla som då inte är s.k. vänster anses VARA de facto de s.k. onda medför att både massmedier och politiker drar de slutsatser som de drar.
Alltså allt som andas nationellt tänkande, nationalism, eller som vill uppmärksamma olika folk och olika nationer, olika språk, olika traditioner, olika kulturer, och som vill beskydda och bevara dessa, ÄR ONDSKA, i dessa kommunisters, globalisters och också Kalifat – älskares ögon.

Globalister vill inte att det ska finnas några olika folk och nationer, eller några nationalstater med nationsgränser, alls.

Alla och alla skall vara s.k. öppna och gränslösa, alla ska vara jämlika och alla skall vara lika, och alla skall vara en enda mänsklig s.k. nation, s.k. familj. Framför allt anser globalister att utan några nationalstatsgränser blir världen god.

Detta synsätt delar olika slags globalister med varandra. Alltså globaliserad nyliberalism, som i sig också har ett En-världs perspektiv, eller en En-stats-perspektiv, samt kommunister.
Så både kommunism, neoliberalism och islam, är i praktiken varandras s.k. hjälpare och s.k. medhjälpare till denna gränslösa Globalstat, fastän på olika sätt.

De hjälper alla varandra att kunna driva fram en önskad En-världs-stat. A New World Order.

Ur alla dessa globalisters perspektiv är absolut alla som på det allra minsta sätt är emot denna dröm om en s.k. Envärldsstat, i princip de s.k. onda. De som är emot en globalistisk Enstat, är alla potentiella motståndare, eller potentiella s.k. fiender.

Dessa s.k. potentiella fiender, är alltså alla de som kanske vill försvara nationer och nationsbildningar av olika slag, för just alla olika folk och nationer som faktiskt finns runt jordklotet.

Nationalister av olika slag kommer förmodligen alla, av just Globalister och Envärldsskämpar av olika slag, att i framtiden kunna ses som automatiskt s.k. onda, som det kommer att anses vara s.k. rättfärdigt att på olika sätt försöka bekämpa, (eller omskola?), med alla till buds stående medel.

Nationellt sinnade kommer alla att på ett slags automatiskt vis anses vara potentiella terroristerna i ett framtida, godkänt, Envärldsstats, ögon, och kunna bli berättigade att försöka bekämpa för just den s.k. goda sakens skull, nämligen Envärldsstatens sammanhållning …

Ungefär på samma vis som kommunister på ett skoningslöst och hänsynslöst vis ville bekämpa, eller omskola, eller skrämma, hota eller döda, alla oliktänkande och alla kontrarevolutionärer som verkade vara emot det totala, jämställda, jämlika och s.k. rättivsa, s.k. rättfärdiga och s.k. goda kommunistiska lyckorike, med alla s.k. goda kamrater….

Att sedan ett kommunistiskt lyckorike, eller en Envärldsstat, eller ett Kalifat, i praktiken utplånar hela mänsklighetens rika variation i form av just olika folk, olika språk, olika kulturer och olika traditioner, sånger, berättelser, melodier osv., det tänker inte alla dessa olika s.k. Envärldsstatskämpar, s.k. globalister, antingen kommunister, nyliberalister, eller Kalifatister, på alla gånger…

De tänker alla i ett globaliserat perspektiv och tror att det enbart är någonting s.k. gott att skillnader och olikheter mellan alla människor, alla olika folk, försvinner.
De inser inte och förstår inte att de därmed faktiskt dödar människosläktets variationsrikedom. En variationsrikedom som alla människor själva också är delförvaltare av. Detta genom just sina egna föräldrar, för -föräldrar och också förfäder och som de själva också har att föra vidare. Alltså sina språk, sin kultur, sin tradition, sina sånger, sina melodier, sina ideal, till sina egna barn, barnbarn och barnbarnsbarn.osv., som de själva också får, de flesta av dem.

Det sägs att det tillhör ungdom att vara idealistisk, förblindad och full av godhet, framtidshopp, mod och framtidstro,
Trots det är nog samtidigt ändå ungdom också ofta just utan större insikt och lättlurad i sin godtrogenhet. Ungdom kan rusa iväg utan större eftertänksamhet därför att någon sådan eftertänksamhet ännu inte finns. Ungdom tycker om att fokusera på just nya idéer, eller att också offra sina liv för den s.k. goda sakens skull som en ide´, som i alla fall i på ett teoretiskt plan kan låta bra, kan representera.
Det tillkommer ändå alltid vuxna människor, och även de äldre och de som har ett lite längre tidsperspektiv ett kunna reflektera över, att faktiskt försöka få just överoptimistisk och besinningslös ungdom, att just kunna besinna sig själv.

  Anonym

  Posted: 23 januar 2015 - 10:41 - Svar

  Faktisk er den egentlige venstrefløjs idéer i dag reduceret til et abstrakt opgør med kapitalismen, i form af multinationale selskaber og stenrige aktionærer. De såkaldte 1 procent. De drømmer ikke territoriale drømme, men ønsker bare at nedbryde det bestående – og herefter formentlig en eller anden form for omfordeling, de sikkert ikke er helt enige om. Er man ikke helt med på den, er man naturligvis kapitalisternes lakajer.

  Nuvel…

  Når man har positioneret sig i opposition til det bestående, må man jo nødvendigvis også være solidarisk med alt hvad der muligvis kan skabe kaos. Og her kommer islam ind i billedet. Ikke én eneste revolutionær finder det den mindste smule nødvendigt, at sætte sig ind i hvad islam egentligt er for en størrelse. For dem er det sådan set nok, at de ønsker en anden samfundsorden – og at højrefløjen derfor ikke bryder sig om dem. Men derfor går de også lige direkte i islams fælde.

  Peter Andersen

  Posted: 23 januar 2015 - 12:27 - Svar

  Faktisk er den egentlige venstrefløjs idéer i dag reduceret til et abstrakt opgør med kapitalismen, i form af multinationale selskaber og stenrige aktionærer. De såkaldte 1 procent. De drømmer ikke territoriale drømme, men ønsker bare at nedbryde det bestående – og herefter foranstalte en eller anden form for omfordeling, de sikkert ikke er helt enige om. Er man ikke helt med på den, er man naturligvis kapitalisternes lakajer.

  Nuvel…

  Når man er i opposition til det bestående, må man jo nødvendigvis også være solidarisk med alt hvad der muligvis kan skabe kaos. Og her kommer islam ind i billedet. Ikke én eneste revolutionær finder det den mindste smule nødvendigt, at sætte sig ind i hvad islam egentligt er for en størrelse. For dem er det sådan set nok, at de ønsker en anden samfundsorden – og at højrefløjen derfor ikke bryder sig om dem. Men derfor går de også lige direkte i islams fælde.

  Islam har nemlig en indbygget krigsmanual til bekæmpelse af vantro. Noget venstrefløjen straks vil affærdige som en gang konspiratorisk sludder. Men hvis det stadig ikke er gået op for de paddehatte, at islam har befundet sig i konstant krig i 1400 år, ser det sgu skidt ud. Et af deres allermest effektive våben er at bedrage. Det gør de helt uden blusel og naive mennesker er det rene guf dem. Derfor spiller “moderate” muslimer også en vigtig rolle i islamiseringen. Læg selv mærke til hvorledes de søde tørklædeklædte piger altid lyder som et ekko af Enhedslisten. Det er faktisk skide smart.

  Men islam er også havnet i en kæmpe kattepine pga. globaliseringen. Deres erobrings-projekt er nemlig ikke lige fremskredent alle steder og det udgør jo et dilemma. Nu kan hele verden kigge med samtidig og derfor eksponerer jihadisterne sig selv for fulde drøn, alle de steder hvor de egentligt ikke skulle gøre det endnu. Det vil selv venstrefløjen forhåbentlig få øje på inden længe og det var ikke meningen.

   JB

   Posted: 23 januar 2015 - 17:56 - Svar

   Peter Andersen sa:…”Når man er i opposition til det bestående, må man jo nødvendigvis også være solidarisk med alt hvad der muligvis kan skabe kaos.”..

   Bra sagt. Det ligger mycket i det.

JB

Posted: 23 januar 2015 - 10:24 - Svar

Korr. kommentar.

Kommunism, neoliberalism eller kalifatism?…

Många unga män som dras in i ett revolutionärt tänkande, i ett rebelltänkande i islamistisk anda, är egentligen mycket jämförbara med just ett kommunistiskt revolutionärt tänkande och krigande.

Ungefär som en Che Guevara, eller en Lenin, en Trotsky, eller andra kommunistiska revolutionärer genom historiens gång. Dessa som alltså ses som hjältar av just kommunister. Kommunister som kämpat i Chile, i Spanien, i Ryssland, på Cuba, och också hela det s.k. ädla ryska kommunistiska samhället, det kommunistiska Sovjetunionen, som tillsammans med och i förbrödring med USA, bekämpande tysk nationalsocialism.

Kommunismens världsherraväldesdröm liknar väldigt mycket islamska drömmar om ett världsvida Kalifat där nationsgränser anses endast vara påhittade gränser för dem.

Så när man främst vill försöka likna islam med nationalsocialism, eller nazism, så gör man nog en felbedömning.

Unga män har lockats till kommunismens revolutionära sida, och gjort sig själva till rebeller och begått attentat, samt gerillakrigföring, liknar vad dessa s.k. jihadistkrigare sysslar med.
Dessa unga revolutionärer och rebeller anser sig själva ha s.k. ädla, rena och nobla motiv, och detta vare sig de verkligen förstår och inser vad de egentligen gör eller inte.

Ändamålet, det kommunistiska lyckoriket, eller det Kalifatiska lyckoriket, eller det nyliberala världsvida lyckoriket, får helga medlen.

Att det också finns många socialdemokrater, många liberaler och många ledande politiker och journalister i världen, samt många som är s.k. vänsterromantiker och som tror att den s.k. vänstern på något slags automatiskt vis är den s.k. goda sidan, det går nog inte att förneka.

S.k. vänster tror gärna att alla som är s.k. vänster på något slags automatiskt vis är goda människor, samt också förstås då som en fullkomligt naturlig konsekvens, att alla som INTE är s.k. vänster, naturligtvis på ett lika automatiskt vis, är den onda sidan.

Alltså att alla som inte är s.k. vänster anses vara de facto de s.k. onda, medför att både massmedier och politiker drar de slutsatser som de drar.
Alltså allt som andas någon form av nationellt tänkande, någon nationalism eller det som vill uppmärksamma olika folk och olika nationer, olika språk, olika traditioner, olika kulturer, och som också på något vis vill beskydda och bevara dessa, ÄR ONDSKA, i dessa kommunisters, neoliberalglobalisters och också Kalifatisters ögon.

Globalister vill inte att det ska finnas några olika folk och olika nationer, eller några nationalstater med nationsgränser, alls.

Allt och alla skall vara s.k. öppna och gränslösa. Alla ska vara jämlika och alla skall vara lika, och alla skall vara en enda mänsklig s.k. nation, s.k. familj.

Framför allt anser globalister att utan några nationalstatsgränser blir världen god.

En globaliserad nyliberalism, som i sig också har ett Envärlds perspektiv, eller en Enstats-perspektiv, samt kommunister, och också världskalifatister, delat alla drömmen om en s.k. gränslös och nationslös värld.

Så både kommunism, neoliberalism och islam, är i praktiken varandras s.k. hjälpare och s.k. medhjälpare för att denna deras önskade, gränslösa Globalstat, ska kunna bli verklighet, fastän på olika sätt.

De hjälper ändå alla varandra att kunna driva fram en önskad En-världs-stat. A New World Order.

Ur alla dessa globalisters perspektiv är absolut alla som på det allra minsta sätt är emot denna dröm om en s.k. Envärldsstat, i princip de s.k. onda.

De som på något vis är emot en globalistisk Enstat, är alla potentiella motståndare, eller potentiella s.k. fiender.
Nationalister, goda som onda, kommer förmodligen alla, av just Globalister och Envärldsskämpar av olika slag, att i en framtid kunna ses som automatiskt s.k. onda, som det kommer att anses vara s.k. rättfärdigt att på olika sätt försöka bekämpa, (eller omskola?), med alla till buds stående medel.

Nationellt sinnade kommer alla att på ett slags automatiskt vis anses vara potentiella terroristerna i ett framtida, godkänt, Envärldsstats, ögon, och därmed kunna anses vara berättigade att bekämpa, för just den s.k. goda sakens skull, nämligen Envärldsstatens sammanhållning …

Alltså på ungefär på samma vis som kommunister på ett skoningslöst, kallblodigt och hänsynslöst vis ville bekämpa kontrarevolutionärer. Omskola dem med hjälp av propaganda eller skrämma, hota eller döda, alla oliktänkande som verkade vara emot det totala, jämställda, jämlika och s.k. rättvisa, s.k. rättfärdiga och s.k. goda kommunistiska lyckorike, med alla s.k. goda, jämställda och jämlika kamrater….

Att sedan ett kommunistiskt lyckorike, eller en neoliberalistisk Envärldsstat, eller ett världsKalifat, i praktiken utplånar hela mänsklighetens rika variation i form av just olika folk, olika språk, olika kulturer och olika traditioner, konst, sånger, berättelser, melodier osv., det tänker inte alla dessa olika s.k. Envärldsstatskämpar på, antingen de är kommunister, nyliberalister, eller Kalifatister…

De tänker alla i ett globaliserat perspektiv och tror att det enbart är någonting s.k. gott att skillnader och olikheter mellan alla människor och alla olika folk, försvinner.

De inser inte eller vill inte förstå att de därmed faktiskt dödar människosläktets variationsrikedom.

En variationsrikedom som alla människor själva också är delförvaltare av.

Detta genom att alla just tillhör sina egna föräldrar, sina för -föräldrar och också förfäder och som de själva också har att föra vidare till sina egna barn. Alltså sina språk, sin kultur, sin tradition, sina sånger, sina melodier, sina ideal till sina egna barn, barnbarn och barnbarnsbarn. osv., som de själva också får, de flesta av dem.

Det sägs att det tillhör ungdom att vara idealistisk, förblindad och full av godhet, framtidshopp, mod och framtidstro….

Trots det har nog ändå samtidigt ungdom ofta ingen större insikt och är ofta också lättlurad i sin godtrogenhet.

Ungdom kan rusa iväg utan större eftertänksamhet därför att någon sådan eftertänksamhet ännu inte finns. Ungdom tycker om att fokusera på just nya idéer, eller en del av dem att också offra sina liv för en s.k. god saks skull, en ide´ som på ett teoretiskt plan kan låta bra, kan representera för dem….

Det tillkommer ändå alltid vuxna människor, och även äldre och de som har ett lite längre tidsperspektiv ett kunna reflektera över, att faktiskt försöka att få just överoptimistisk och besinningslös ungdom, att just kunna besinna sig själv…

  Angela

  Posted: 23 januar 2015 - 16:48 - Svar

  Ja, precis.

  JB

  Posted: 24 januar 2015 - 12:55 - Svar

  Korrigering av meningar:

  …”De som på något vis är emot en globalistisk Enstat, är alla potentiella motståndare, eller potentiella s.k. fiender.
  Nationalister, goda som onda, kommer förmodligen alla, av just Globalister och Enstatsdiktaturkämpar av olika slag, att i en framtid kunna ses som automatiskt s.k. onda potentiella terrorister, som det kommer att anses vara s.k. rättfärdigt att på olika sätt försöka bekämpa, (att alltså anses politiskt behöva omskolas, kanske i omskolningsläger á la Sovjet, eller enbart med politiska kurser, kurser och åter kurser, om värdegrund, allas lika värde, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, demokrati, jämlikhet, frihet, frihet, frihet, yttrandefrihet, demokrati och broderskap, (kanske som i ett muslimskt brödraskap)?), med alla till buds stående medel.”…

  …”Alltså att politiskt anses behöva hjärntvätta, dvs., politiskt omskola dem alla, med hjälp då av en kontinuerlig propaganda, samt genom skrämsel, genom förnedring, genom stämplingar med epitet, genom hot eller genom att döda alla oliktänkande som verkade vara det allra minsta emot det totalitära, diktatoriska, s.k. jämställda, s.k. jämlika, s.k. rättvisa, s.k. rättfärdiga och också det s.k. goda kommunistiska lyckoriket, med alla s.k. goda och automatiskt också självgoda kamrater, dvs., s.k. godkända och s.k. rättfärdiga bröder i ett globalt och totalitärt brödraskap.”..….

  Som sagt, det vore mycket tråkigt om all den variationsrikedom som finns inom hela den fantastiska mänskligheten och hela det fantastiska människosläktet, i förlängningen kommer att kunna utplånas genom all denna globalistiska fanatism och alla olika fanatiska anhängare ur olika kategorier, ismer, ideologier, religioner och grupperingar.

  Mycket tråkigt.

  För alla människor.

Lightmann

Posted: 23 januar 2015 - 10:36 - Svar

I den artikel der linkes til i Israel News, der skriver han i slutningen at Frankrig kun vil have sig selv at bebrejde, hvis alle franske jøder forlader Frankring. Helt enig, men hvordan kan Frankring tillade sig selv at komme så langt ud at det vil være konsekvensen? Hvis alle jøder forlader Europa, til fordel for Israel, Usa, eller f.eks Canada? Det vil være et gigantisk tab for Europa, så hvorfor ind i det sorte helvede, hiver man ikke grunden til problemerne op med rode? Alle kan jo se elefanten i rummet, men ingen af vore lede ledere vil anerkende at den står der? Hvorfor? Er der virkelig en overordnet plan der går ud på, med mussernes tilstedeværelse, at totalskade alle europæiske nationalstater til uigenkendelighed? Kun så de lede ledere af EU kan storme ind og samle resterne op, for så at danne et stort europæisk kontinent, med samme økonomi, samme religion, og en ledelse bestående af ikke folkevalgte politikere, med samme forståelse af demokrati som en afrikansk diktator? Det må da være ideen? For den holdning de har nu, med at kysse røv på de musser der er her, og desuden tillade endnu flere af de retarderede resultater af fætre/kusine bryllupper komme ind i landet? De kan i realiteten alle være terorister, for de bliver jo ikke tjekket. Vi skal bare “tro” på at de er ægte flygtninge? Eller som man kan læse i det link som KSD har, at det betegnes som en sejr at der “kun” er kommet 14.000 i år? Ni milliader vil det koste, ni milliader oven i de allerede mindst hundrede milliader, der allerede bruges om året? Wow – Vi er ved at tabe landet, med fuld velsignelse fra os selv.

  Peter Andersen

  Posted: 23 januar 2015 - 11:18 - Svar

  Da vore vise ledere, i forne tider, ikke fik sat sig ordenligt ind i hvad islam var for noget, kom de den konklusion, at det nok bare var en religion – ligesom alle de andre. Da der efterfølgende begyndte at brede sig en anelse tvivl om hvorvidt det nu også var tilfældet, blev de, under kyndig islamisk sludder og dobbeltsnak, belært om, at det skam da var helt uskadeligt. Således beroliget kunne festen nu fortsætte, lige indtil hele lortet var vokset ud af kontrol. Og nu gik det stærkt med at finde gyldige forklaringer på, hvordan det nu var gået til. Nogen måtte jo have misforstået noget. Spørgsmålet var så bare hvem? “Det kan ikke være os!” svarede de vise ledere. “Vi har nemlig fået at vide hvad islam er. Det har muslimerne oven i købet selv fortalt os – og de lød meget troværdige! Men måske har vi heller ikke altid behandlet dem så pænt? Ligesom man jo heller ikke gør alle andre steder i verden. Tag bare Israel..! Det lille forbandede frimærke har jo skabt et dissideret apartheit, lige midt i arabernes hellige land?! Så skal man da også blive frustreret – i både Parkistan og Somalia.” Så var det på plads! Offerstatus var hermed indført! Men så begynder almindelige danskere, italienere, franskmænd og englændere pludselig også at blande sig og beskylde muslimerne for at lyve om deres ædle tro. Nu kommer de rendende her og påstår de har læst om lortet og at det i virkeligheden er en fascistoid herrefolks-ideologi. Vor herrer bevares!!! Og oven i det begynder et forsvindende lille antal muslimer sgu også at opføre sig sådan. Nu blev de vise ledere forvirrede. For hvis det nu virkelig forholdt sig sådan – altså for et forsvindende lille antal – turde man så gøre noget, nu hvor de andre var så mange?

  Fortsæt selv farcen…

  ny kommentator

  Posted: 23 januar 2015 - 11:24 - Svar

  “…Alle kan jo se elefanten i rummet, men ingen af vore lede ledere vil anerkende at den står der?..”

  Her er to dejlige eksempler: på: “For den holdning de har nu, med at kysse røv på de musser der er her, og desuden tillade endnu flere af de retarderede resultater af fætre/kusine bryllupper komme ind i landet?”

  1.) Den igangværende diskussion om folkeskolen og nedrakningen, af alle os, der har vores unger i privatskole og derved ikke deltager i solidarisk i samfundet…??? Se Michael Jalving spydige henvisning til “zoolgisk have” http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE7376698/Fra-int ernational-profilskole-til-Zoologisk-Have/

  og se evt. deadline igår.. folkeskole versus privatskoler… Hvor ingen tør konstaterer det vi alle ved… INGEN vil have deres børn i skoler med Muslimer…!!!! Istedet bliver det kaldt et storbyfænomen (sic)

  2.) Interessant vinkel på “helten” (muslimen) fra det jødiske supermarked i Paris… Som kommentar til “…French Jews cannot afford to find out whether France is going to capitulate or fight (recent history indicates that this sophisticated country has no problem doing both while adamantly claiming to be on the right side)….”
  http://www.barenakedislam.com/2015/01/23/bet-you-thought-something-did nt-smell-right-about-the-muslim-hero-who-allegedly-saved-several-jews- in-a-kosher-store-during-muslim-terrorist-attack/

  Peter Andersen

  Posted: 23 januar 2015 - 11:44 - Svar

  Og med denne lille anekdote er min opfattelse af situationen naturligvis, at hele lortet bygger på ren og skær dumhed. Men hvem vil frivilligt indrømme, at man har været så dum? Så hellere prøve at gi’ alt andet skylden…

Prudentius

Posted: 23 januar 2015 - 11:55 - Svar

“Et fremtidigt samliv med islam bliver…”

Ikke til noget.

Den globale jihad vinder hele tiden terræn, og vandrer imod sin kulmination. Som givetvis bliver endnu et forsøg på at smide Israel i havet.

Og det forsøg bliver, som et vist skyderi i Sarajevo, anledningen til en global konflikt.

“Al-Quds we are coming”, som mange en IS-video slutter af med.

Det går kun en vej og vi har gået på den i snart 14 år. Frem, ikke tilbage, mere og mere, ikke mindre.

Samlivet med islam smuldre.

Bjovulf

Posted: 23 januar 2015 - 16:52 - Svar

Tja, svensk køns-“forskning” er da i det mindste ufrivilligt underholdende og komisk, men egentlig videnskab i klassisk forstand er det i hvert fald ikke. Det mest tankevækkende ved denne nye form fo pseudoforskning er vel ret beset, at de svenske skatteborgere overhovedet gider at finde sig at betale for at være til grin for deres egne penge – og at en del af dem overhovedet er villige til at tage dette hjernedøde PK-vås seriøst.

Man vover jo næsten ikke at tænke på, hvilke fantastiske teorier hun så kunne få ud af synet af et aerodynamisk udformet dansk IC4-tog, der kører ind i tunellen under Storebælt 😉

Svensk kønsforsker: Banegårde er sexistiske

http://nyhederne.tv2.dk/2015-01-23-svensk-koensforsker-banegaarde-er-s existiske

Af Helle Lindberg
23. januar 2015, 11:30

Kan en banegård være sexistisk?

Det spørgsmål har du måske aldrig lige tænkt over. Ikke desto mindre er det netop konklusionen på en svensk ph.d. afhandling fra Linköping Universitet. Det skriver Berlingske torsdag.

I den 260 sider [!!!] lange afhandling “Rum, rytme og rejsende” analyserer kønsforskeren Ann-Charlotte Runnvik sig nemlig frem til, at tre forskellige svenske banegårde er mandschauvenistiske.

Det drejer sig om henholdsvis Stockholm Centralstation, Norrköpings Centralstation og Kimstad Pendeltågsstation.

Her har forskeren via feltstudier i form af interviews med rejsende og metodisk observation konkluderet, at stationernes indretning og udsmykning er kvindeundertrykkende.

– Køn virkede som dimension i konsumptionsrytmen [!!!] gennem reklame og markedsføring, som afspejlede det normative heteroseksuelle mandlige blik [!!!] og fremstillingen af kvindekroppen som seksualobjekter [!!!], skriver Runnvik således i sin afhandling.

  steen

  Posted: 23 januar 2015 - 19:51 - Svar

  Det er meget nemmere at læse, hvis du klart skiller kommentar fra artikel

Jakob T

Posted: 23 januar 2015 - 18:10 - Svar

David Starkey fortæller Mehdi Hasan et par sandheder om islam i sidste uges Question Time:

https://www.youtube.com/watch?v=F0epkX84vKg

  steen

  Posted: 23 januar 2015 - 18:34 - Svar

  Han er knivskarp! Tak. Islam vil trække os kulturelt tilbage til 600 tallet, da verden var færdig i følge Muhammed.

  Vi lever heldiugvis endnu i en nysgerrig kultur, selvom “de progressive” er noget mindre nysgerrige, end de var før.

  Det er opmuntrende, som engelske bøsser er stærke i kampen mod islam (Starkey er homoseksuel ligesom Douglas Murray) De ved, hvad der venter dem

  https://www.facebook.com/defendtradmarriage/posts/680425981976992

   Svend Andersen

   Posted: 23 januar 2015 - 19:52 - Svar

   For nu at være en lille smule pernittengryn, så skal vi vel helt tilbage til det 8. til 10. århundrede, altså mere end ét tusinde år tilbage (og ikke kun fem århundreder, som David Starkey påstår), for at finde en tid hvor islam ikke var “backwards” og hvor der endnu fandtes en vis anerkendelse af rationalitet … tilbage til mutazilitterne under Umayyaderne og begyndelsen af Abbasidernes periode.

   Islams gyldne tidsalder? Found it: The Islamic Golden Age! EuropeNews 19 September 2010 By Henrik R. Clausen: http://europenews.dk/en/node/35549

Bitten Nielsen

Posted: 23 januar 2015 - 21:12 - Svar

Ja, Lightmann, det er præcis sådan, det er. For år tilbage var jeg meget optaget af at læse om diverse Paneuropæiske sammenslutninger fra omkring begyndelsen af 19-tallet, og her opererede de nemlig med begrebet kaos før en ny verdensorden (bl.a. Bilderberggruppen). Siden blev det uha og fy at tale om den slags, ja det var jo konspirationsteori, som de sagde, og så var den ged barberet. Måske var det nyttigt at skrabe alt det gamle “nonsens” op og læse det igen. Jeg har desværre for længst smidt det ud, da jeg ikke kunne komme igennem med min “tåbesnak”.

Senere blev jeg interesseret i at læse i EF-tidende, som det før hed, og her kunne man nu læse om den Europæisk-Arabiske dialog, men den er så kendt og så grundigt behandlet af forfatteren Bat Y’Or, så det kan mainstream tosserne ikke bortforklare. Hendes bog er nok den største gang sprængstof til oplysning for Europa. Gud Fader i skoven hvis alle dog bare gad læse den.

Lightmann

Posted: 24 januar 2015 - 06:09 - Svar

Tja, Bitten, måske det hele handler om http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones Det vil da i mindste være en forklaring 🙂 En helt anden ting, der også har ordet KATASTROFE tavoveret overalt på sig, er den nye økonomiske EU redningsplan. http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2015/01/21/160449.htm Det næste bliver at alle EU lande skal være medlem af Euroen, skide være med at folk ikke vil have den, men, når alle disse penge så er pumpet ud og alle lande har fået del i den, det vil sige at de har pisset i bukserne, og fået et kortvarigt økonomisk opsving, så trækkes tæppet væk, og alle lande er lige så forgældet som Grækenland. Alle lande går statsbankerot, g Eu med Jean-Claude Juncker i spidsen (han kender jo allerede alt til at være dybt korrupt, men det lader til at alle MSM medier har glemt alt om det på det sidste?) Han får sat styr på os alle og så de deres store forgyldne EU rige.

Leave a Comment