4
apr
Seneste opdatering: 4/4-15 kl. 1514
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Anti-Islamic protests around the country spark ugly stand-offs, Reclaim Australia and No Room for Racism rallies clash across Australia

Emigrér!

Hvad informerede personer skriver på nettet, kunne ikke stå i deres uinteressante aviser:

Mötte en jurist på tåget på väg hem från sitt arbete i tingsrätten. Frågade honom då om man kan se några trender i tingsrättens arbete. Ungefär sig likt, på samma nivå svarade han politiskt korrekt. Då berättade jag att jag i höstas läste en polisrapport om att det fanna 55 områden i Sverige som polisen helst inte ville gå in i, stenkastning mm. Det var då som ett sesam öppna dig och jag fick då en helt annan version av honom.

Han var för Sveriges framtid en stor pessimist, han var glad att han hade livet bakom sig, jobbade nu lite extra som pensionär. Han berättade om det ökande problemet med gängbildningar i hans stad. När de skyldiga tas in till förhör tiger de bara eftersom vi inte kan tvinga dem att tala och ingen vill vittna emot dem, berättade han, så man kommer ingen vart med dessa. Han rekommenderade unga att exempelvis flytta till Australien för i Sverige med dess politiker som inte vill förstå landets bästa finns det ingen bra framtid. Kommentar af Rutger Staff på Med röven före

I have two months left in Sweden before I return home to USA. Honestly, I’m starting to feel like the guy in a bad movie that manages to get his plane off the ground two seconds before the runway crumbles into the abyss.

Simply put, what Sweden is doing right now has no equal in history. The American natives had no choice. Neither did the Australian aborigines. Some communist dictatorships have attempted forced relocation programs and social engineering schemes (Tibet, the “Russification” of the Slav cultures etc.) But never before has a people voluntarily decided to set themselves up to become a minority in their own country within a few generations. I sincerely hope Sweden will come to its senses. But personally, I don’t intend to stick around and witness it firsthand. Sweden taxing itself into oblivion


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Statslös svensk

Posted: 4 april 2015 - 21:10 - Svar

Gapet mellan eliten och det svenska folket är allt för stort. Den debatt som förs av makteliten i Sverige är någonting som de allra flesta svenskar tar avstånd ifrån. Ett växande problem är att utlänningarna har blivit så många att de redan ser sig som ett Herrefolk. Eftersom PK-media, opinionsbildare och ledande politiker gör sitt allra bästa för att tysta all form av kritik kan vi redan nu utgå ifrån att multikulti-äventyret kommer få ett olyckligt slut.

Lenn

Posted: 5 april 2015 - 00:12 - Svar

Indslaget om Aussierne. Ja, sådan er det jo.. Overalt hvor ‘tyrken’ indfinder sig, bliver der kaos og vold, og blandt de okkuperede landes retmæssige ejere (de oprindelige folkeslag) bliver der forvirring og skænderier, for og imod. Det svækker vores kultur og økonomiske formåen, og det ødelægger vores sammenhold. Venstrefløjen skulle stoppe og tænke lidt på, at de rent faktisk kæmper for de største racister af alle – gennem verdenshistorien – nemlig muslimerne. De, som siges at have dræbt omkr. 270 Millioner mennesker, dem forsvarer venstrefløjserne nu af hjertet, også i Danmark. Mon ikke de – måske ubevidst – gør det, fordi de inderst inde hader den kristne kulturarv, de kristne og jøderne?? Derfor har de så meget til fælles med muslimerne. Men de skal dog nok alligevel ikke regne med at få lov til at beholde hovederne på, den dag kalifatet indføres i Europa…

GustaWasa

Posted: 5 april 2015 - 05:01 - Svar

Det finns alltid ett startskott någonstans i världen och detta startskott kan man säga är i Australien. Nu kan vi se hur medborgare börjar tappa tålamodet både med islam och den vänsterliberala församlingen som enbart bevakar sina guldklimpar. Islam som har sett till att vänsterliberaler har kunnat uppbära en upphöjd politisk makt i samhället. de har inte kunnat skapa denna politiska makt om de inte gjort detta till en uttalad ideologi som de följer. Deras dårskap är att de är mer rädd att folk börjar att tala om detta med islam och därmed fråntar “kulturmarxismen” deras verktyg att styra människorna. Ja, deras dårskap får dem att helt utan att lyssna på sitt eget budskap där de på plats står och försvarar en religion som är historiskt sammansvetsad genom profeten Muhammed och koranen. Den kräver underkastelse hur mycket moderata muslimer försöker att smälta in vackra ord om demokrati och yttrandefrihet. Ja, men avsäg dig då moderata muslim den religion du nu tillhör och visa på att det ni säger är en sanning.

Personer som dem som demosterar mot dem som demonsterar mot islam och sharialagar. Är det inte så att de avsagt sig sin arvsrätt till sina hemländer? Är det inte så att arabländerna i sin storlek har hur mycket land som helst att erbjuda dem som trånar mer islam än västerländska seder och bruk. Är det inte bättre att man gjorde som i Indien/Pakistan då dessa länder skapade var sitt land att leva i. Islam i Pakistan och Hinduer i Indien. Därpå så följde en folkomflyttning. Är det inte dags för både Australiens medborgare och även Europas, Nordens och Sveriges medborgare att förklara att det nu är nog med dem som står islam närmare än vad de står sin egen familj nära. Därmed så kommer även arvsrätten att justeras för dem som söker sig nya boplatser på den Arabiska kontinenten. i det stor så kommer denna förflyttning att gå troligen rätt jämt ut om man räknar in alla dem som önskar att få leva inom den västerlänska kulturen.

Allt sans och förnuft gällande dem som så enträget håller sig fast vid att medborgarna inte skall få påtala denna nya skepnad som islam innebär för samhällen och länder. Därmed så har dessa gått över en gräns som kan liknas vid den norske quislingen i och med att de är beredd att ta till våld för att påtala att ingen har rätt att kritisera islam och därmed så använder politik som ändamål för deras sak.

Australien är numera som förgångsland gällande att föra Pegida rörelsens fackla vidare. Där har de politiker som ställer handfast upp för majoritetens beslut att nog är nog med islamiserandet av Australien. Det är dags att dra åt tumskruvarna på våra politiker på denna vår kontinent och även ifrågasätta den folkligt ovalda elitens makt i Bryssel-EU. Det har kommit nu till ett läge där det står mellan frihet eller underkastelse. Den rörelse inom motdemonstranterna har av egen fri vilja valt att underkasta sig islam. Och detta beslut har inte någon annan medborgare någon skyldighet att följa. Det är dags för den internationella marxismen att stå för vad de säger och lämna det demokratiska samhälle de fötts upp i och ta sina saker och bli en del av “en annan familj” på en helt annan kontinent. Det är dags för radikal förändring och omläggning av politiken. Det är dags att hörsamma budskapet islam sände till kulturmarxismen genom Arabförbundet i Kairo gällande genusfeministen Margot Wallströms ideologiska marxistiska uttalande. Det är ingen vettig medborgare som kan se att detta med gensfeminismens ideologi kommer att stärka samhället utan det kommer enbart att hamna i ändlösa och samhällsförstörande diskussioner. Det skapar inte mat på bordet för den som behöver ett arbete. Det skapar inte några jobb som ger framtidstro. Det skapar bara dålig stämning och en väg som går mot stagnation.

Leave a Comment