13
maj
Seneste opdatering: 14/5-15 kl. 1941
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Meet the Nun Who’s Taking on ISIS Bostad, jobb, vård och bidrag till Stockholms jihadister

Inkludér din lokale krigsforbryder. Tisdagen den 19 maj klubbas Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism av Socialnämnden.

“Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser. Även då är det viktigt med ett lokalt samarbete emellan olika aktörer. Frivillig-organisationer kan erbjuda målgruppen stödinsatser och råd. Även trossamfund arbetar med rådgivning, men också psykosocialt stöd.

När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.). När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling. Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet.

[…] Risk att grupper stigmatiseras Ett förebyggande arbete får inte leda till att invånare stigmatiseras, exempelvis måste religiösa begrepp hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Stadens sätt att kommunicera frågan har en viktig roll. Gudmundson, Sweden Report: Rewarding Jihadis.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels Henriksen

Posted: 14 maj 2015 - 03:00 - Svar

Hvis bare islam var en religion

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE7705071/Hvis-ba re-islam-var-en-religion/

Mikael Jalving
13. maj. 20158

Vi kan dårligt tale om islam uden at tale om kristendom, hvis kerne er
væsensforskellig fra islams, hvis jeg må være så fri.

Hvis islam var en religion som andre religioner, så kunne vi nøjes
med at tro på den eller afvise den. Der ville foreligge et eksistentielt
valg – som med kristendommen. Det ville være den enkeltes suveræne
valg, dvs. et samvittighedsspørgsmål, en trossag, noget privat,
personligt og subjektivt med en let omskrivning af Shakespeares diktum:
At tro eller ikke tro – det er spørgsmålet.

Her har I, mine damer og herrer, den kristne befrielse: Du kan nøjes
med at tro og stole på din egen samvittighed: Det er ikke bestemte
gerninger, der fører til Gud, det er din tro, der er afgørende. Det er
med andre ord dig selv, der må give tilværelsen mening, ikke Gud. Det
er, i hvert fald hvis man lytter til den slovenske filosof Slavoj Zizek, hvad
Jesu død på korset symboliserer: At der ikke findes et Store Andet eller
nogen Sublim Instans, der garanterer mening i vor tilværelse. Fader,
hvorfor har du forladt mig?

Lykke og ulykke tildeles ikke retfærdigt, vi må indimellem leve med
vilkårligheder og sort uheld. Der er hverken nogen plan, exitplan eller
noget remedie.

….

Anderledes med islam – for nu at sige det kort.

Hvad er islam?

Hvis islam var en religion, ville der slet ikke være grund til at
stille det retoriske spørgsmål. Vi ville med lethed og uden bagtanker
kunne svare, at islam er en religion på linje med kristendom, jødedom,
buddhisme, hinduisme osv.

Men vi véd instinktivt, at islam er noget særligt. Inderst inde véd
vi godt, at vi lyver, når vi lader som om, at fem og syv er lige.

Islam er mere end en religion – og noget helt andet end kristendom.
Islam vil have os til at gøre noget, den vil have os til at handle på en
bestemt måde, den er konstruktiv, kreativ, bydende, ligesom den
indskriver en retfærdighed og en orden i altings kaos. Islam er først og
fremmest Koranen, Guds ord til citat. Gør dét, og du hører til de
Retfærdige. Gør dét, og du er fortabt.

Hvor kristendommen opererer med et indrestyret ideal, der tror eller
forkaster Gud, og hvor skyld og samvittighed følges ad som siamesiske
tvillinger, opererer islam med et ydrestyret ideal, hvis målestok er ære
& skam.

Vi kan betragte, hvordan islam ser på de to køn.

I islam er æren for mænd, hvad skammen er for kvinder. Mænd skal
beskytte deres ære, som kvinder skal forsage skammen. Skammen er
seksuel, tabuiseret, fornedrende. Æren er fysisk, territoriel og belagt
med status og anerkendelse.

Islams doktrinære dikotomi mellem mænd og kvinder findes slet ikke i
kristendommen. Vist har der været en praksis blandt de kristne, som til
forskellige tider og i nogle samfund har fungeret lidt på samme måde –
med manden øverst og kvinden nederst i den sociale virkelighed. Men der
findes ikke nogen kristen antropologi, som i islams helligskrifter med
manden som den Rene og kvinden som den Urene. Hvorfor kvinders
påklædning da også er genstand for kronisk og detaljeret interesse og
social kontrol overalt, hvor islam hersker eller udgør en stærk kulturel
ramme.

Islams kønslære er statisk og maskulin. Mænd er vogtere, kvinder er
at regne for bytte. Det er islams kønslære, der fortæller, at kvinder
skal tildække deres hår og skjule deres sensualitet og seksualitet for
alle andre end deres ægtemand. At kvinden tilmed i princippet og i mange
muslimske samfund skal kunne tåle at dele sin mand med tre andre
kvinder er en vigtig tilføjelse. Manden er så ren, at han godt kan grise
sig til med fire kvinder. Kvinden er derimod så uren, at hun i
princippet er delelig med fire. Han er den Hele, hun er den Kvarte.

Vi kan også se på, hvordan islams helligskrifter beskriver ikke-muslimer.

Det er ikke ligefrem en dans på gloser. Ikke-muslimer er ikke kun vantro,

men dem, der vil blive besejret. Altså, ifølge den overordnede, profetisk-
guddommelige plan. Der hersker således en koranisk kamp på liv og død
mod ”aber og svin” (5:60), folk, der ”bærer på en sygdom” (5:52), ”fortærer
andres ejendom” (4:161), er ”forbandede af Gud” (5:13), ”de værste dyr” (8:55),

ja, ”det værste af skabningen” (98:6).

Eller som det lakonisk hedder i sura 5:51, så at man forstår, at segregering
og parallelsamfund ikke er nogen ny opfindelse:

”Tag jer ikke jøder eller kristne til venner. De er venner indbyrdes.
Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem”.

Altså: Omgås man svin, bliver man et svin.

En god muslim vender ryggen til de vantro, hvis skæbne afhænger af,
hvorvidt de konverterer til islam eller anerkender en ny tilværelse som
dhimmier, dvs. kristne og jødiske andenrangsborgere med hvem, der kan
skaltes og valtes, sådan som der altid er blevet det i muslimske lande
og kulturer, og som vi aktuelt ser overalt i Mellemøsten og Nordafrika.

  Peter Buch

  Posted: 14 maj 2015 - 17:28 - Svar

  Vantro er fra en ganske tænkelig position vel langt de fleste, muslimer , ikke-muslimer, og så videre.
  Vender langt de fleste ikke ryggen til langt de fleste, eller er det mig, mine elendige observationer, eller de specifikke omgivelser?

Louis B Knockel

Posted: 14 maj 2015 - 10:40 - Svar

Velkommen hjem, unge mand. Her er bolig, job, penge og rådgivning. Er der ellers noget, du mangler? Sig endelig til!

  Armadillo

  Posted: 14 maj 2015 - 17:07 - Svar

  De 72 jomfruer mangler sikkert…

   T. Snorrason

   Posted: 14 maj 2015 - 19:59 - Svar

   Det problem kan løses med 9mm i nakken, så alle bliver glade.
   Ren win-win situation for begge parter.

invernes

Posted: 14 maj 2015 - 11:45 - Svar

Herregud hvordan er Sverige blitt så sinnssykt ?

  snaphanen

  Posted: 14 maj 2015 - 15:45 - Svar

  Hvis man ser Live Leak Syria http://www.liveleak.com/c/syria, hvor jihadisterne selv dokumneterer deres krigsforbrydelser, er det meget svært at forestille sig, at nogen overhovedet kommer “hjem” uden at have gjort de allerværste ting. Dette ser du ikke i dit tv.

   Armadillo

   Posted: 14 maj 2015 - 17:05 - Svar

   Det er nok ikke spørgsmålet om, men hvornår denne allerede inficerede situation, kommer til at som en betændt byld, sprække og kaste det meste af Vesteuropa ud i noget meget alvorligt.

Rita_B

Posted: 16 maj 2015 - 11:01 - Svar

Otroligt, Sverige har blivit helt sjukt och är redan nu förlorat och ångestklumpen i magen växer hos oss som ser vansinnet…

Leave a Comment