27
maj
Seneste opdatering: 28/5-15 kl. 0814
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Allahu Akhbar Christiansborg

Nu har politikere aldrig nogensinde begejstret mig, og der er også en helt anden fare på færd, når masserne først får blanke øjne og røde kinder over politik, men det er desværre sandt, som Asger Aaamund skrev, at det ikke spiller den helt store rolle, hvem der regerer i Danmark i næste periode. Heller ikke hvad udlændingepolitikken angår. Se f.eks. Venstres NY UDLÆNDINGEPOLITIK, AUGUST 2014, der overhovedet ikke adresserer befolkningens berettigede uro, emnets alvor og de eksploderende flygtningestrømme der vil til Europa bare det næste årti. Verden vil bedrages med varm luft og øregas.

Det bedste jeg kan se ved et valg nu, er at så får vi da seks måneders valgkamp overstået, og vi får smidt de røde ud, der alligevel ikke har haft noget flertal i befolkningen andet end 14 dage tilbage i 2011. Hvis røde danske journalister kan hive dem et flertal hjem én gang til, er det en virkelig, betydelig publicistisk bedrift. Lars Løkke fik de effektivt svækket.

En borgerlig regering vil forstætte med at forråde Danmark. Så lidt at danskerne ikke gør oprør, og så meget så EU og FN ikke brokker sig, men faktum er, at om 25 år er over 21 procent af de 16-64 årige indvandrer eller efterkommer. Dette skete, mens danskerne sov, og de sover videre, for nok er opinionen mod islam og indvandring overvældende, men de stemmer ikke efter hvad de mener, og så kan politikerne roligt ignorere dem. De eneste, – vælgerne – der kan tale politikerne til fornuft, svigter groft på et kritisk tidspunkt, hvor vi endnu har et vindue åbent, der kan forhindre os i at ryge Sverige’s vej. De borgerlige er ikke dumme, de har lavet en kølig cost-benefit analyse. hvor benefit mest er for dem selv. De putter sig mens de er i færd med et historisk svigt. LA er utilregnelige og mest retorik.

I Sverige er indvandrerandelen 30 procent allerede idag (!), sådan ser det ud, når det demografiske tog er kørt, og det synes at være danske vælgeres foretrukne fremtidsmodel af et højkonfliktsamfund for deres børn. Jeg deltager ikke i legitimeringen af det.

Desværre når Dansk Samling ikke at blive opstillingsberettiget, og desværre er der ikke udsigt til, at Kasper Støvring bliver statsminister, så jeg er stemt for at iagttage teatret på l a n g afstand. Der skal vise sig noget afgørende anderledes denne gang, hvis jeg ikke skal vælge sofaen for første gang nogensinde. Jeg forlader ikke demokratiet, det forlod mig i 1983, og jeg har været alt for tålmodig.

Vi befinder os 32 år efter 1983,  14 år efter 2001 og tre måneder efter de første ofre for muslimsk terror, som kun rent held og PET har forhindret, ikke indtraf for ti år siden, og politikerne importerer ufortrødent mere islam. Nu er det ganske enkelt nok! DF har tilgode at vise, hvorfor jeg skal stemme på dem igen, og ivørigt vil jeg råde enhver til at bojkotte TV ligesom jeg. TV’s magt over folkestemninger, er noget af det værste, der er overgået demokratiet. Støvring skriver En borgerlig værdipolitikAF KASPER STØVRING 27. MAJ 2015

Integration. Integration af indvandrere bør bygge på assimilering til den nationale kernekultur: ingen positiv særbehandling. Med point­systemet frem til seneste valg (inklusiv familiesammenføring) havde VKO-regeringen fat i noget rigtigt. For man skal udelukkende tiltrække de kvalificerede, der kan og vil.

Indvandring. Nationalstaten har en råderet over og en ret til at regulere, hvem der skal ind i landet, og hvem der skal være statsborger. Indvandring fra de fleste ikke-vestlige lande er en ren underskudsforretning, der koster mange milliarder, alt for mange skoleelever med ikke-vestlig, særlig arabisk, baggrund går ud af skolen som funktionelle analfabeter. Heller ikke den nuværende Green Card-ordning virker. Man skal turde tale om opsigelse af konventioner, om diskrimination (vesterlændinge skal have lettere ved at få ophold end ikke-vestlige) og assimilation, som Venstre på nogle punkter har gjort og endnu gør.

Tilbagerulning af EU. Det er tragisk, at EU er ved at underminere nationalstatens suverænitet især i forhold til indvandring. Tilsvarende bør den kriseramte euro helt afvises, og der skal tages et fundamentalt opgør med EU-Domstolen. Den er nemlig uden demokratisk legitimitet. Man kunne eventuelt helt udtræde af EU, nu da Cameron lægger op til det på Storbritanniens vegne. Der bør i hvert fald være flere forbehold og ønske om handelssamarbejde snarere end Europas Forenede Stater.

Opgør med konventioner. På grund af FN’s konvention om statsløshed tildeler den danske stat statsborgerskab til fjender af vores land, vurderet af PET til at udgøre en trussel. Det skal være slut. Man skal overveje at udtræde af Den europæiske menneskerettighedskonvention, som bl.a. Storbritanniens indenrigsminister har foreslået. Så kan man lettere udvise kriminelle udlændinge og diskriminere ift. hvem, man ønsker ind i landet, give asyl m.m. Man kunne vende tilbage til tilstanden før liberaliseringen af udlændingeloven af 1983. Her betonede man statens ret, snarere end fremmede individers ret til asyl, familiesammenføring og ophold.

Asylpolitikken skal strammes. Der ligger kaos forude med de enorme vandringer fra især Nordafrika og Mellemøsten. I det hele taget tilbagerulning af alle de mange lempelser, den nuværende venstreorienterede regering har indført. Det skal være vanskeligere for flygtninge at få opholdstilladelse og statsborgerskab.

Retspolitik. Voldsstraffene skal forhøjes, og der bør indføres minimumsstraffe, bedre tilsyn med ungdomsforbrydere (dvs. fængsel) og afskaffelse af den kriminelle lavalder. Indførelse af nul-tolerance for kriminalitet (indbrud, vold, hærværk, tyveri) efter New York-modellen (”Broken Windows”). Strengere straffe for hadforbrydelser, jf. den voksende og rå anti-semitisme. Retsforfølgelse af hjemvendte jihadister, bl.a. Syrienkrigerne.

Ytringsfrihed og anti-islamisme. Stærkere forsvar for den frie ytring: væk med blasfemi- og racismeparagrafferne. Støtte til forbilleder: Personer med udlændingebaggrund bør støttes økonomisk og hverves som konsulenter og andet. Jf. Ahmed Akkari, der med sin store viden om islamisme, herunder sin afsløring af bedrag med offentlige midler i muslimske foreninger, kan hjælpe med til at afsløre og give viden om, hvordan man kan komme ud af de islamiske miljøer. Men han må i dag forlade landet på grund af trusler og manglende villighed til at ansætte ham.

Se også Morten Uhrskov ‘s Et valg mellem dit og dat

Sverige: Voldtaget og voldtaget

Häromdagen kom det ett sms från en vän som undrade varför jag inte på länge skrivit ”några av dina kloka blogginlägg”. Jag svarade som det var. Att det är mycket nu. Att mycket den senaste tiden har färgats av att min älskade dotter har blivit våldtagen och att aset som gjorde det förmodligen sitter i sin ruttna lägenhet och flinar just nu, sedan polisen släppt honom. Tänk om hans magra hjärna räckte till att förstå att det kommer nya dagar.En pappas tankar. Behöver jag utveckla dem? Inte? Tack.[..]

*Får i dag ett mail från en bekant som förtvivlat berättar att hennes dotter blivit våldtagen av ett gäng av en nationalitet jag naturligtvis inte törs nämna. Gänget är aktuellt i en mordutredning, de har sedan våldtäkten sökt ny kontakt med både flickan och mamman och dessutom hotat familjen så pass att ingen törs anmäla våldtäkten med tanke på trakasserier och hot. Härliga Sverige.[..]

Under de senaste månaderna har jag haft förmånen att röra mig en hel del i Sverige och prata med massor av människor om vad som händer i vårt land.Varenda en av dem jag pratat med, har innan de svarat sett sig omkring och sänkt rösten. Människor i skräck. Ett land i skräck. Ett land där vanliga, hyggliga människor inte längre törs utnyttja sin yttrandefrihet utan att först se sig om. Dag ÖhrlundLandet jag inte känner igen, del 4


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Armadillo

Posted: 27 maj 2015 - 15:44 - Svar

Dag Öhrlunds blogg är faktisk värd ett besök, rena ord för pengarna så att säga, lite min melodi.
Varför sylta budskapet om det går att få fram med enkla ord?

Lenn

Posted: 27 maj 2015 - 15:59 - Svar

Det lader til, at den er blevet lukket, den blog. Man kan ikke gå ind på den.

Lenn

Posted: 27 maj 2015 - 23:20 - Svar

Godt skrevet, Steen! Ja, danskerne sover Tornerosesøvn, så det basker. Kun få af os er vågne. Straffen for stupide politikere vil ramme os alle, høj og lav, rig og fattig. Problemet er også, at mange danskere stemmer alt efter, hvor meget de kan få i understøttelse, og hvor meget de skal betale i ejendomsskat og skat. Egocentrismen hersker, man tænker højst frem til morgendagen, og man er ligeglad med eget afkom og dets chancer for at overleve den fremtid, der venter. Picassos Guernica er nok et passende billede på fremtiden.

  Snaphanen DK København

  Posted: 27 maj 2015 - 23:34 - Svar

  Ja, og nu kommer der tre uger, hvor DR og TV 2 vil fortælle uinformerede danskere, at vuggestuetakster er skæbnespørgsmålet for deres børn. Jeg agter ikke at overvære det-

  Torben Snarup Hansen

  Posted: 29 maj 2015 - 00:27 - Svar

  Det er ikke helt korrekt, at danskerne sover. Flertallet er træt af den daglige vold, at alle snylterne og af jihad-ideologi og terror. Men en masse danskere er dundrende apolitiske. De ser ikke sammenhængen mellem “kulturberigelsen” og indvandringsekstremisterne i politikken og retssystemet. Medierne – med visse undtagelser – leverer ingen analyse og orienterer ikke læserne. Dem er der i øvrigt ganske få af! Læse – på papir eller på nettet??? Læse – altså bogstaver og tekst ????

Lenn

Posted: 27 maj 2015 - 23:22 - Svar

Hvornår er det perverse billede taget?? Jeg fik automatisk lyst til at holde mig for næsen…. Gid de alle forsvandt fra DK…

  Snaphanen DK København

  Posted: 27 maj 2015 - 23:30 - Svar

  Det er taget i 2008, da der blev protesteret mod genpublicering af Muhammed tegninger

   Armadillo

   Posted: 28 maj 2015 - 15:28 - Svar

   Det var jo et skræmmende billede, hvad kalder man sådant her. ‘Røvkultur’?

    Peter Zichau

    Posted: 28 maj 2015 - 17:06 -

    “Det Danmark du kender” – eller nu burde kende…

Historymandk

Posted: 28 maj 2015 - 12:03 - Svar

Sofaers stemmeret

Snaphane, jeg forstå dine synspunkter, men deler ikke (undskyld udtrykket)din apati. En opgivelse af demokratiet, dvs. det at stemme, er det samme som at give op, at acceptere det totalitæres fremgang uden kamp.Den danske modstandsbevægelse under anden verdenskrigs største problem var, at
så længe parlamentet og regering sad, så accepterede man tyskerne og deres
styre. Ønsket om ”norske” tilstande var jo udbredet i modstandsbevægelsen og i befolkningen som helhed, dvs. at man ikke længere legitimerede den politik som besættelsesmagten førte. Man ville ikke være glansbilledet for nazi-tyskland.

Når jeg fremdrager dette eksempel er det fordi netop besættelsen var det punkt i den nyere Danmarkshistorie hvor spændet i mellem befolkningens ønsker og danske politikere var så stort, at man må tale om et modsætnings forhold der kunne ende i voldelig revolution rettet imod det politiske system. Dette kom ikke (måske desværre ikke!), men under alle omstændigheder skete der ikke
en systemisk forandring, hvori det politiske system gjordes mere ansvarligt overfor vælgerne. Nogle vil påstå, at grundlovsændringen i 1952 netop var et svar på netop den opståede problematik. Men folkeafstemnings muligheden, er kun blevet udnyttet i mindre og begrænset omfang, og er i dag primært noget folk forbinder med EU(og afgivelse af suverænitet). Politikkerne HADER folkeafstemninger,
(nok ikke DF) men næsten alle andre ønsker dette hen hvor peperet gror. Vælgerne er problemet.

Og det er her jeg ser optimismen(meget lille, og meget småt). Befolkningen vedbliver med at stemme negativt/skeptisk(ca. 25-30%) til EF/EU selv om vi er med på 43 år. Kæmpe reklame budgetter, Jean Monet professorater, og en EU venlig presse, kan ikke stoppe befolkningen og dens nationale
selvstændighedsfølelse. Når man tager i betragtning at det er statsbudgetter man
er oppe imod, er befolkningens vilje ret fantastisk. Og afstemningen om Ømu´en i
år 2000 viser jo med al tydelighed, at befolkningen er langt fornuftigere end politikerne.

Nicolaj Sennels bliver ved med at gå , på trods af vold og trusler. Du og Kim Møller bliver ved med at skrive
blogs, om problemerne ved det multikulturelle samfund og Islams tilstedeværelse, på trods af de omkostninger det har haft for jer.

Partier som Kristendemokraterne vedbliver med at kæmpe for det de nu tror på, jeg tror endda, at der et eller andet sted, stadig lever Retforbunds mænd endnu. Og som vi kan se kan med lidt held, ved næste valg, kan DanskSamling komme igen i folketinget.

Og det er dette, jeg vil påpege som en af forskellene imellem Danmark og Sverige. Nemlig evnen og viljen til at sætte sig op imod övrigheden. Pga. den tyske besættelse af Sønderjylland 1864 – 1920 og medfølgende provisorietid i Danmark ca. 1870´erne – 1901 og den tyske besættelse af hele
landet 1940 – 1945 og den forudgående tilpasning op igennem 30´erne. Har gjort at den danske befolkning væsentlig mere skeptiske overfor det politikerne siger og det de gør og deres visioner.

Danmark fik ikke Atomkraft(dette var måske dårligt set i bagklogskabens klare lys), men under alle omstændigheder ,var det befolkningen der sagde nej (eller var det Vensterdrejet presse parti). Politikerne ved at der er grænser for deres gøren og laden. Er dette tilfældet i Sverige.

Så vil du spørge hvorfor er dette ikke slået igennem på flygtninge/indvandrer området?

Fordi der er specifikke partier der ser/så nytten af politikken. Her vil jeg navnlig fremhæve Socialdemokraterne, som i et gigantisk skud i foden har troet at de via demografi kunne importere et vælgerkorps, og samtidig få ansat en masse socialrådgivere og lignede det offentlige der kunne varetage
integrationen, dvs. endnu flere stemmer. Skt. Aukens ånd har hvilet tungt og længe over Socialdemokratiet, han var primus motor i accepten af den radikale politik, hvormed man kunne benytte det alternative flertal under Poul Schlüter til at tvære den borgerlige regering, derfor opstod flygtninge loven af 1983.
Det var rent drilleri af de borgerlige.

At socialdemokratiet ikke reagerede da Poul Madsen og andre vestegns borgmestre advarede om konsekvenserne af flygtningepolitikken og familie sammenføringerne vise, at partiet under Svend Auken var drevet hårdt til venstre. Poul Nyrup begyndte, at begrænse skaden, men ulykke var allerede sket, politisk korrekthed og anti-racisme var kodeord, og med disse politiker bandt Socialdemokratiet sig
endnu mere til deres ”naturlige modstander” de Radikale. For hvis socialdemokraterne forstod hvad for politiker det egentlig var de Radikale ønskede gennemført og gennemføre, når de er i regering, så ville de aldrig have noget med dem at gøre.

At fremtiden stadigt ser sort ud, skyldes rigtig nok det politiske systems manglende evne til at forstå islams natur. Spørgsmålet er om socialdemokratiet ønsker at miste alle boligforeningerne og deres medlemmer til
DF. For det er lokalt at problemerne føles og opleves, og der er kun en begrænset mængde problemer som man kan afhjælpe med kvarter-løft og video overvågning. Og boligområdernes problemer bunder i islams fundamentale forståelse af ”dem og os, dvs. de hellige og de fordømte”.

14/15 Februar 2015 har sat sit mærke på den danske befolkning, men om det er nok er et godt spørgsmål, men det at undlade at stemme, det at sætte sig uden for, er at give Helle Thorning Smith en stemme,
det er at give Enhedslisten og de radikale en stemme. Så sofaen har en stemme, den stemmer for flere tilflyttede problemer fra Mellemøsten, den stemmer for mere islam. Det er det der er problemet, jeg elsker ikke DF, ej heller Lars Løkke, og jeg kan ikke døje Brian Mikkelsen. Men disse partier og personer er
det der vil gøre lidt imod problemerne, jeg tror ikke at DF vil sidde med hænderne i skødet, og intet fortage sig de næste 4 år. De ved også at de snart kommer til den store eksamen. Til gengæld er jeg meget bange for Liberal Alliance, dette parti er jo nominelt borgerligt, men jeg har en følelse af, at når det gælder om at gå til vaflerne på flygtninge/indvandrer – området så er de i virkeligheden de radikale i en meget liberal forklædning. Her kan vi se store problemer for den kommende regering.

Selv har jeg stemt Dansk Folkeparti i mange folketings valg og før det konservativt, jeg har ALDRIG stemt på et rødt parti. Jeg hælder til at stemme på DF igen, men jeg syntes rigtigt godt om Rasmus Jarlov. Han er endelig en konservativ der vil noget andet end at være sokkedukke for Dansk Industri og Dan Danske Bank(se Brian Mikkelsen). Han har kæmpet i Københavns byråd imod BZ/AFA og dets lignede.
Men igen, jeg er stadig skeptisk overfor de Konservative, der har en ånd af ”gammel
Holtes Folkeparti” over sig. Men du kan være sikker på at jeg vil stemme d. 18 Juni 2015, og stemme borgerligt.
Mvh.
Historyman

  Snaphanen DK København

  Posted: 28 maj 2015 - 13:54 - Svar

  Tak for dine overvejelser.Jeg forstår, hvad du mener. Jeg har været igennem mange tanker dette halvår, der med Krudttønden og Charlie Hebdo har været meget lidt opmuntrende. Der er tale om en vis opgivenhed fra min side efter at have skrevet i 11 år mere eller mindre forgæves om dette.

  Der er også tale om vrede. Indvandringen er nu så veldebatteret og dokumenteret, at ingen kan være i god tro længere. Det er simpelthen en skandale at fortsætte at lave irreversible demografiske ændringer, som vi ved er skadelige i enhver henseende.

  Jeg forstår godt, at DF måske ikke kan rokke båden for meget inden valget, men det er NU de skal vise alle de andre partier, at det er alvor. Jeg vil selvfølgelig opfordre enhver til at stemme DF, når det nu er det mindst ringe vi pt har. Det har også den fordel, at det vil genere alle de andre, som jeg har mindre til overs for.

  Mit sofa stunt er ment som en happening. DF klarer sig nok uden mig, hvis jeg skal vente til Dansk Samling næste gang.

   Historymandk

   Posted: 28 maj 2015 - 20:18 - Svar

   Den forstålig vrede

   Tak, for dit svar Snaphane. Det er forståliget, at der er tale om vrede. Angående den ”god tro” så er problemet i den grad jeg møder apologien og bortforklaringer. At troen på den store effektive stat, der via socioøkonomiske tiltag(Keyans) handler på befolkningens vejene er så dyb og rodfæstet, at et angreb på forklarings rammen om økonomiens dominans i analyse, forklaring og løsning opfattes som uvidenskabelig og ikke rationel(alt der ikke bygger på marxisme og afarter der af, afvises).

   Der hvor jeg mener, at vi ser det største svigt er navnlig i hvor hjemlige arabister; bæk-simonsen, skovgaar-pedersen, m.f. Disse mennesker VED hvad religionen Islam gør, og har gjort ved Mellemøsten, og de samfund og mennesker, der bor der og kommer der fra.
   Og alligevel høre vi ingen bekymring over muligheden for islam, og dens
   trosfællers evne til at tilpasse sig vores kultur og samfund, måske er Tina Magaard den der er mest kritiske i denne sammenhæng, men ellers tavshed eller direkte usandheder der serveres fra den højere videnskab.

   Og når det gælder pressen, og dens dækning af problemerne med islams tilstedeværelse i vort land, ja så kun noget bedre end den svenske, usandheder om indvandrer problematikken serveres stadig som sandheder. Kan man undgå at belyse problemer så gøres det. Her er det at Snaphanen og Uriasposten gør gavn, navnlig ved at borer ned i
   materien. Det er ikke muligt i samme grad direkte at lyve og fordreje som det
   tidligere var. Man læser jo tit her, at navnlig svenskere roser, navnlig Julia
   Cærsar for at korrigere historier fra svensk presse. Det er blevet blogs`ene der er blevet
   vagthundenes vagthund. Det er også derfor, at pressen så ofte behandler jer, så
   groft og altid med et tillægsord foran; Højreekstrem, Højreradikal,
   Nationalkonservativ, osv.

   Ofte føler jeg at den indvandringspositive fløj har presset sig selv op i èn fastlås position hvorfra den ikke har politiske mulighed for at skifte standpunkt. Delvist fordi den
   benytter Nazi-kortet og racisme-kortet uafladeligt, til dæmonisering af den
   borgerlige fløj. At nogle kan være mere bange for Pia Kærsgaard end imamer er
   mærkværdigt, da hun ikke har den samme defakto magt i dagligdagen som en imam
   har overfor sine trosfæller.

   Jeg deler fuldt ud din opfattelse af demokratiets manglende evne til, at erkende trusler og handle derefter. Vores politiske system handler faktisk først når der kommer lig på bordet. Det er jo blevet afdækket at den jødiske menighed allerede efter mordene i Bruxelles jødiske museum(24.05.2014), kontaktede PET og Københavns politi for at opnå større beskyttelse, uden at få den. Efter 14/15 Februar 2015 må man netop drage konklusionen, at dobbelt spillet og bortforklaringerne er begyndt at komme til vejs ende.

   Derfor er det netop vigtigt at stemme fordi kun igennem at politikerne føler, at der er konsekvens at deres handlinger eller ikke-handlinger at der sker noget.

   Desværre kan det være at Krudttønden og Krystalgade ikke var nok, og det er kun hvis vi for et Mumbai, Nairobi eller Madrid at befolkningen vågner op. Husk på mange mennesker er
   pr. tradition bundet til ”deres parti”. Der skal umådeligt meget til for, at få
   mennesker der har stemt Socialdemokratisk siden deres ungdom i 40`erne og 50`erne,
   til at stemme anderledes.Der skal et systemisk chok, hvor systemet (eller partiet) ikke kan håndtere problemerne og deres forklaringer heller ikke accepteres som valide løsninger.

   Jeg regner med at ca. 150.000 – 175.000 stemmer på liste A er ”automatiske” stemmer. Baseret mere på tidligere stemmeafgivelse, end på nuværende politiske overvejelser.Her er problemet, for hvor mange ”automat stemmer” er der f.eks. i Sverige?

   Det er fordi politikerne kan læne sig tilbage, og være sikker på at X procentdel stemmer på dem ligegyldig hvad de gør, der gør at de kan skalde og valte med økonomier og hele befolkninger. Sveriges problem er delvist, at det Svenske socialdemokrati er/har været, alt for stærkt. Lord Actons gamle ordsprog ” al magt korrumperer og absolut magt korrumperer absolut”, er Sveriges grundproblem. Magten er jo ikke kun den rent politiske, men også den
   administrative via deres politiske udnævnte amtmænd. Der er ingen inden for bureaukratiet
   der ønsker at lægge sig ud med den/en politisk udnævnte chef. Dvs. at selv på det administrative niveau er der ensretning og politisk lydighed. Dette gjorde at Sverige var enormt effektiv i at udmønte deres nationale politik i løbet af det 20 århundred. Men det der er problemet er at hvis ”hovedkontoret” bliver knald i låget, ja så binder bordet også. Dårlige beslutninger bliver punktligt og effektivt udført.

   Jeg har en personlig tese om at den svenske elite ser ned på Danmark og dansk politik. Og den gør derfor alt hvad den kan for at være det modsatte af Danamark. Sandheden er nok,
   at Dansk Folkeparti har haft enormt gennemslag kraft, netop i den svenske
   elite. Her var noget man under ingen omstændigheder måtte efterligne og helst
   skulle modarbejde, derfor ser vi den hårde behandling af Sverigesdemokraterne i
   dag. Det er også derfor at jeg tror, og det er igen kun tro, at man ser den
   massive parkering af flygtninge og indvandre i Sydsverige.

   ”De halv-danskere(skåninger) kan tag rosset, så kan de lære det, at modsætte sig
   Stockholm.” Men det kan være at jeg tager fejl, du har større indsigt i Sverige
   end jeg.
   Mvh.
   Historyman

  Armadillo

  Posted: 28 maj 2015 - 15:32 - Svar

  Det er bare at gå ned i valglokalet, registrere sig og lægge en tom valgseddel i stemmeurnen.
  Da har ‘sofaen’ ikke stemmeret.

  Peter Zichau

  Posted: 28 maj 2015 - 17:18 - Svar

  Danmark skulle bare ledes af en direktion – evt. med folk som Asger Aamund i spidsen – hvis fremmeste opgave det var, at varetage Danmarks interesser økonomisk såvel som menneskeligt…

  Så ku’ vi fyre alle de skide politikere..!

Thomas Bolding Hansen

Posted: 28 maj 2015 - 16:21 - Svar

“Faktum er, at om 25 år er over 21 procent af de 16-64 årige indvandrer eller efterkommer. ”

Lad mig lige supplere med en ikke og atter ikke-nyhed: Faktum er, at allerede nu (2014) er 19,8 % af de nyfødte i Danmark født af indvandrere og efterkommere. ( I realiteten over 20 %, fordi hvis en efterkommer er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, så registereres vedkommenes barn, som født af en dansker.)

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Danskernes fødselstal er faldet drastisk i løbet af krisen, indvandrere og efterkommeres not so.

  Morten - - -

  Posted: 28 maj 2015 - 19:03 - Svar

  Præcis, Thomas. Det vi vil vide er: Hvem er de 15-årige om to årtier? Alt andet er ligegyldigt. Tilmed, om vi til den tid stadig er “et demokratisk flertal”. For hvis vi ikke er i markant flertal i de handlekraftige og fertile årgange, er det lige meget med demokratiet. Hvad oldinge stemmer om bag deres små forhæng, interesser kun dem selv.
  – – –

   Morten - - -

   Posted: 28 maj 2015 - 19:14 - Svar

   Og lad mig pege på en omstændighed mere: Det handler ikke bare om “danskerne mod de fremmede”. En meget stor del af “vore” vil til den tid udgøres af kulturelt kastrerede mennesker, der er optugtet til rundryggethed og “inklusion”.
   Dertil kommer alle de ængstelige, de opportunistiske, og de pragmatiske mennesker, der vil være konverteret til Islam til den tid – især i de omhandlede årgange. Islam vil blive ungdomskultur indenfor det kommende årti. Vent og se! Også vores børn er kulturelt set “anden generation”. Rodløse, uden hævd på noget i det “Eldorado”, hvor skæbnen har anbragt dem, og de tilfældigvis er født.
   – – –

Iq

Posted: 29 maj 2015 - 00:25 - Svar

Det begyndte med nogle”fremmedarbejdere”, og endte med dette muhameddanerhelvede. Dengang boede jeg på Nørrebro, der går jeg meget nødigt nu. bliver dybt deprimeret. nu bor jeg i en anden del af København, hvor det er knapt så slemt.Men slemt nok. Fulgte på nærmeste hold landsforrædderne på Blågårds Plads, der demonstrerede for palistinænserne, som gemte sig i Blågårds Kirke hos den åh så hellige præst Lisbeth Søe.
Ja, nu er kirken jo nedlagt.
Hørte i dag, at svenskerne vil sætte kameraer op på Øresundsbroen, så de kunne fange smuglerne.
Nå, nu kan vi jo glæde os til broen over Femern Bælt. Så bliver det ligesom lidt lettere for karavanerne.
Hvad mon de vil stille op i Tyskland, når negerlandsbyerne dukker op lig dem i Calais .
Spændende fremtidsudsigter. Lad os håbe, der sker noget, inden den bro eller tunnel er færdigbygget.
Det varer heldigvis nogle år, og meget kan ske inden .

  Morten - - -

  Posted: 29 maj 2015 - 01:27 - Svar

  Næ nej – det begyndte med “gæstearbejdere”.
  – – –

   snaphanen

   Posted: 29 maj 2015 - 10:57 - Svar

   Ja, det var måske en god ide at omdøbe dem til gæster igen med medfølgende flybillet. Jeg har aldrig forstået, hvorfor en flygtning (den mindre del, som er det) skulle bliver dansk statsborger i alle generationer til vigheden. Gennemgå dem allesammen med en tættekam, og smid 1-200.000 hjem

Leave a Comment